S. 3-1047 Dossierfiche K. 51-1726

Wetsontwerp houdende instemming met de volgende Internationale Akten:
1° Kaderovereenkomst voor een multilateraal Milieuprogramma op het vlak van kernenergie in de Russische Federatie;
2° Protocol betreffende de rechtsvorderingen, de rechtsplegingen en de schadevergoeding bij de Kaderovereenkomst voor een multilateraal Milieuprogramma op het vlak van kernenergie in de Russische Federatie,
gedaan te Stockholm op 21 mei 2003
Regering G. Verhofstadt II  

Rusland
kernenergie
nucleaire veiligheid
radioactief afval
industriėle samenwerking
beheer van afvalstoffen
ratificatie van een overeenkomst
nucleaire beveiliging

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
3-1047/1 3-1047/1 (PDF) Wetsontwerp 18/2/2005
3-1047/2 3-1047/2 (PDF) Verslag namens de commissie 22/3/2005
K. 51-1726/1 Ontwerp overgezonden door de Senaat 22/4/2005
K. 51-1726/2 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 26/5/2005
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
18/2/2005   Indiening Doc. 3-1047/1 3-1047/1 (PDF)
18/2/2005   Verzending naar commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
14/4/2005   Inschrijving op agenda
21/4/2005   Algemene bespreking Hand. 3-108 Hand. 3-108 (PDF)
21/4/2005   Artikelsgewijze bespreking Hand. 3-108 Hand. 3-108 (PDF)
21/4/2005   Stemming over het geheel: ne varietur (+64/-0/o0) Hand. 3-108 Hand. 3-108 (PDF)
  Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
18/2/2005   Verzending naar commissie
22/3/2005   Inschrijving op agenda
22/3/2005   Aanwijzing rapporteur(s): Lionel Vandenberghe
22/3/2005   Bespreking
22/3/2005   Stemming over het geheel: ne varietur (+11/-0/o0)
22/3/2005   Aanneming zonder amendering
22/3/2005   Vertrouwen rapporteur Doc. 3-1047/2 3-1047/2 (PDF)
  [K2] Behandeling door Kamer
21/4/2005   Overzending Doc. K. 51-1726/1
18/5/2005   Aanneming in commissie (zonder verslag)
Bulletin van de wetgevende werkzaamheden nr. 360
26/5/2005   Bespreking
Integraal verslag nr. 142, p. 3-4
26/5/2005   Stemming over het geheel: ne varietur (eenparig)
Integraal verslag nr. 142, p. 17-18
Hand. 3-113 Hand. 3-113 (PDF)
Doc. K. 51-1726/2
26/5/2005   Aanneming zonder amendering
26/5/2005   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
3/7/2005   Bekrachtiging en afkondiging
23/9/2005   Bekendmaking (41317-41330)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Senaat Bekendgemaakt  
[S1] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 21/4/2005
Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
Niet geamendeerd 22/3/2005
[K2] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 26/5/2005
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
3/7/2005 23/9/2005, blz 41317-41330