S. 3-297 Dossierfiche                  

Wetsvoorstel tot wijziging van verscheidene kieswetten, om stemrecht toe te kennen aan de Belgen die in het buitenland verblijven
Hugo Coveliers   

Europese verkiezing
regionale verkiezingen
stemrecht
stemrecht van Belgen in het buitenland

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
3-297/1 3-297/1 (PDF) Wetsvoorstel 4/11/2003
3-297/2 3-297/2 (PDF) Amendementen 2/12/2003
3-297/3 3-297/3 (PDF) Advies van de Raad van State 13/1/2004
                                      
Chronologie
  (81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
4/11/2003   Indiening Doc. 3-297/1 3-297/1 (PDF)
6/11/2003   Inoverwegingneming
6/11/2003   Verzending naar commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
5/12/2003   Externe adviesaanvraag: Raad van State
13/1/2004   Ontvangst extern advies: Raad van State
Franse tekst ontvangen 08.01.2004
Doc. 3-297/3 3-297/3 (PDF)
  Commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
6/11/2003   Verzending naar commissie
2/12/2003   Inschrijving op agenda
2/12/2003   Regeling der werkzaamheden
2/12/2003   Commissie wenst extern advies: Raad van State
13/1/2004   Inschrijving op agenda
13/1/2004   Aanwijzing rapporteur(s): Stefaan Noreilde, Marie-HťlŤne Crombť-Berton
13/1/2004   Inleidende uiteenzetting
13/1/2004   Regeling der werkzaamheden
27/1/2004   Inschrijving op agenda
27/1/2004   Niet behandeld
27/1/2004   Inschrijving op agenda
27/1/2004   Niet behandeld
25/4/2004   Inschrijving op agenda
25/4/2004   Bespreking
2/5/2007   Einde behandeling
2/5/2007   Verval door ontbinding kamers
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat Caduc  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd  
Commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
Behandeling beŽindigd 2/12/2003, 13/1/2004, 25/4/2004