S. 3-12 Dossierfiche                  

Voorstel van resolutie betreffende de bescherming van de verdedigers van de mensenrechten
Philippe Mahoux   

motie van het Parlement
rechten van de mens
beweging voor de mensenrechten

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
3-12/1 3-12/1 (PDF) Voorstel van resolutie 3/7/2003
3-12/2 3-12/2 (PDF) Verslag namens de commissie 10/5/2005
3-12/3 3-12/3 (PDF) Tekst aangenomen door de commissie 10/5/2005
                                      
Chronologie
  Monocameraal Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
3/7/2003   Indiening
Herindiening 2-1210/1 - 2001-2002 op 19 juni 2002.
Doc. 3-12/1 3-12/1 (PDF)
17/7/2003   Inoverwegingneming
17/7/2003   Verzending naar commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
19/5/2005   Inschrijving op agenda
26/5/2005   Algemene bespreking Hand. 3-113 Hand. 3-113 (PDF)
26/5/2005   Stemming over het geheel: ne varietur (+61/-0/o0) Hand. 3-113 Hand. 3-113 (PDF)
  Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
17/7/2003   Verzending naar commissie
18/5/2004   Inschrijving op agenda
18/5/2004   Aanwijzing rapporteur(s): Patrick Hostekint
18/5/2004   Hoorzitting met mevrouw Pascale Boosten, co÷rdinator van het Europees Bureau van de Peace Brigades International
18/5/2004   Gedachtewisseling
1/6/2004   Inschrijving op agenda
1/6/2004   Bespreking
15/6/2004   Inschrijving op agenda
15/6/2004   Bespreking
22/3/2005   Inschrijving op agenda
22/3/2005   Uitgesteld
3/5/2005   Inschrijving op agenda
3/5/2005   Uitgesteld
10/5/2005   Inschrijving op agenda
10/5/2005   Aanwijzing rapporteur(s): Lionel Vandenberghe
10/5/2005   Bespreking
10/5/2005   Stemming over het geheel: ne varietur (+9/-0/o0)
10/5/2005   Aanneming zonder amendering
10/5/2005   Vertrouwen rapporteur Doc. 3-12/2 3-12/2 (PDF)
10/5/2005   Tekst aangenomen Doc. 3-12/3 3-12/3 (PDF)
26/5/2005   Mededeling aan bestemmeling(en)
Eerste minister, minister van Buitenlandse Zaken en minister van Ontwikkelingssamenwerking
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Monocameraal Senaat Medegedeeld aan bestemmeling(en)  
[S1] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 26/5/2005
Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
Niet geamendeerd 18/5/2004, 1/6/2004, 15/6/2004, 10/5/2005