S. 3-193 Dossierfiche K. 51-464

Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie en de Regering van het Koninkrijk Thailand inzake de wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen, en met het Bijvoegsel, ondertekend te Brussel op 12 juni 2002
Regering G. Verhofstadt II  

buitenlandse investering
Belgisch-Luxemburgse Economische Unie
bevordering van investeringen
ratificatie van een overeenkomst
Thailand

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
3-193/1 3-193/1 (PDF) Wetsontwerp 15/9/2003
3-193/2 3-193/2 (PDF) Verslag namens de commissie 4/11/2003
K. 51-464/1 Ontwerp overgezonden door de Senaat 21/11/2003
K. 51-464/2 Verslag namens de commissie 10/12/2003
K. 51-464/3 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 18/12/2003
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
15/9/2003   Indiening Doc. 3-193/1 3-193/1 (PDF)
15/9/2003   Verzending naar commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
6/11/2003   Inschrijving op agenda
13/11/2003   Algemene bespreking Hand. 3-20 Hand. 3-20 (PDF)
13/11/2003   Artikelsgewijze bespreking Hand. 3-20 Hand. 3-20 (PDF)
13/11/2003   Naamstemming - Quorum niet bereikt
17/11/2003   Inschrijving op agenda
20/11/2003   Stemming over het geheel: ne varietur (+51/-0/o1) Hand. 3-21 Hand. 3-21 (PDF)
  Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
15/9/2003   Verzending naar commissie
4/11/2003   Inschrijving op agenda
4/11/2003   Aanwijzing rapporteur(s): Lionel Vandenberghe
4/11/2003   Bespreking
4/11/2003   Stemming over het geheel: ne varietur (+9/-0/o0)
4/11/2003   Aanneming zonder amendering
4/11/2003   Vertrouwen rapporteur
  [K2] Behandeling door Kamer
20/11/2003   Overzending Doc. K. 51-464/1
10/12/2003   Aanneming in commissie (ongewijzigd) Doc. K. 51-464/2
18/12/2003   Bespreking
Integraal verslag nr. 40, p. 30
18/12/2003   Stemming over het geheel: ne varietur (+135/-0/o5)
Integraal verslag nr. 41, p. 76-77
Doc. K. 51-464/3
18/12/2003   Aanneming zonder amendering
18/12/2003   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
13/2/2004   Bekrachtiging en afkondiging
27/8/2004   Bekendmaking (63430-63436)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Senaat Bekendgemaakt  
[S1] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 13/11/2003, 20/11/2003
Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
Niet geamendeerd 4/11/2003
[K2] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 18/12/2003
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
13/2/2004 27/8/2004, blz 63430-63436