Auteurs- en sprekersregister betreffende "CaluwÚ Ludwig" (Alles van 1995 tot nu)

 
Alles van 1995 tot nu
Legislatuur 2019-....
Legislatuur 2014-2019
Legislatuur 2010-2014
Legislatuur 2007-2010
Legislatuur 2003-2007
Legislatuur 1999-2003
Legislatuur 1995-1999
  Parlementaire documenten Handelingen Schriftelijke vragen
Aandelen - Certificatie - Fiscale transparantie - Voorwaarden (2-2627)      
  Schriftelijke vraag van de heer CaluwÚ aan de heer Reynders, minister van FinanciŰn
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-70
p. 3897-3898 2-70 p. 3897-3898 (PDF)
Aangifte van diefstal - Standaardformulier (1-1594)      
  Schriftelijke vraag van de heer CaluwÚ aan de heer Van Parys, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-98
p. 5136 1-98 p. 5136 (PDF)
Aanwezigheid van grote sommen baar geld in grote registratiekantoren (1-1371)      
  Schriftelijke vraag van de heer CaluwÚ aan de heer Viseur, minister van FinanciŰn
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-86
p. 4549-4550 1-86 p. 4549-4550 (PDF)
  Bul. 1-96
p. 5044 1-96 p. 5044 (PDF)
Achterstallige betaling aan de gemeenten van de opcentiemen op de belastingen      
  Vraag om uitleg van de heer Poty aan de heer Maystadt, vice-eerste minister en minister van FinanciŰn en Buitenlandse Handel
1-28
p. 646-648 1-28 p. 646-648 (PDF)
Administratief arrondissement Brussel-Hoofdstad - Jaarlijks activiteitenverslag (1-999)      
  Schriftelijke vraag van de heer CaluwÚ aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-73
p. 3794-3795 1-73 p. 3794-3795 (PDF)
   Antwoord gegeven door de heer Tobback, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
Bul. 1-75
p. 3909 1-75 p. 3909 (PDF)
Administratief toezicht - Schorsingen door de vice-gouverneur van het arrondissement Brussel-Hoofdstad (Gemeenten en OCMW) (1-998)      
  Schriftelijke vraag van de heer CaluwÚ aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-73
p. 3794 1-73 p. 3794 (PDF)
Adreswijzigingen - Aanvragen - Onderzoek naar de hoofdverblijfplaats (2-1407)      
  Schriftelijke vraag van de heer CaluwÚ aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-40
p. 1964 2-40 p. 1964 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-41
p. 2075 2-41 p. 2075 (PDF)
Ambulante activiteiten - Voorafgaande machtiging (1-1593)      
  Schriftelijke vraag van de heer CaluwÚ aan de heer Pinxten, minister van Landbouw en de Kleine en Middelgrote Ondernemingen
   Vraag met antwoord
Bul. 1-95
p. 5015 1-95 p. 5015 (PDF)
Antibioticum Mandol - Terugbetaling (1-1260)      
  Schriftelijke vraag van de heer CaluwÚ aan mevrouw De Galan, minister van Sociale Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-81
p. 4236 1-81 p. 4236 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-82
p. 4327 1-82 p. 4327 (PDF)
Arbitragehof - Vertaling van memories van antwoord (1-1032)      
  Schriftelijke vraag van de heer CaluwÚ aan de heer Dehaene, eerste minister
   Vraag met antwoord
Bul. 1-74
p. 3857 1-74 p. 3857 (PDF)
Automobielinspectie - Keuring na ongeval - Gevolgen voor de verzekerde (2-145)      
  Schriftelijke vraag van de heer CaluwÚ aan de heer Demotte, minister van Economie en Wetenschappelijk Onderzoek
   Vraag met antwoord
Bul. 2-5
p. 187-188 2-5 p. 187-188 (PDF)
Autosnelwegen - Verwijderen van voertuigen - Aansprakelijkheid van de brandweercommandant (Veiligheid en Maatschappelijke Integratie en Leefmilieu)      
  Schriftelijke vraag van de heer CaluwÚ aan de heer Peeters, staatssecretaris voor Veiligheid en voor Maatschappelijke Integratie en Leefmilieu
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-12
p. 548 1-12 p. 548 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-16
p. 828-829 1-16 p. 828-829 (PDF)
Autosnelwegen - Verwijderen van voertuigen - Aansprakelijkheid van de brandweercommandant (vice-eerste minister en Binnenlandse Zaken)      
  Schriftelijke vraag van de heer CaluwÚ aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-12
p. 535 1-12 p. 535 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-17
p. 856 1-17 p. 856 (PDF)
BTW - Feesten en recepties - Aftrekbaarheid (Animatie ter gelegenheid van een door een onderneming georganiseerd personeelsfeest) (3-239)      
  Schriftelijke vraag van de heer CaluwÚ aan de heer Reynders, minister van FinanciŰn
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-2
p. 143 3-2 p. 143 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-5
p. 366-367 3-5 p. 366-367 (PDF)
BTW op intellectueel werk      
  Schriftelijke vraag van de heer CaluwÚ aan de heer Maystadt, vice-eerste minister en minister van FinanciŰn en Buitenlandse Handel
   Vraag met antwoord
Bul. 1-36
p. 1774 1-36 p. 1774 (PDF)
Belangenconflict tussen het Vlaams Parlement en de Kamer van volksvertegenwoordigers inzake het bij de Kamer van volksvertegenwoordigers ingediende wetsontwerp tot wijziging van de wet van 16 juli 1948 tot oprichting van de Belgische Dienst voor de Buitenlandse Handel (1-468)      
  Beraadslaging en bespreking over het amendement
1-73
p. 1956 1-73 p. 1956 (PDF)
  1-73
p. 1958-1964 1-73 p. 1958-1964 (PDF)
Belangenconflict tussen het Vlaams Parlement en de Kamer van volksvertegenwoordigers over het wetsontwerp betreffende het recht van antwoord en het recht van informatie (doc. K. 50-815) (Recht van antwoord in de audiovisuele media) (2-808)      
  Voorstel van gemotiveerd advies
   Bespreking
2-137
p. 38-42 2-137 p. 38-42 (PDF)
Belangenconflict tussen het Vlaams Parlement en de Kamer van volksvertegenwoordigers over het wetsontwerp tot wijziging van het bijvoegsel bij het Gerechtelijk Wetboek (Hervorming gerechtelijke kantons - Aanhechting gemeente Kortemark bij arrondissement Brugge - Vrederechters : aanpassingen aan naburige kantons - Gebruik der talen in gerechtszaken - Bevoegdheidsconflict) (Zie doc. Senaat 1-1366 en Kamer 50-371) (2-442)      
  Bespreking
2-47
p. 40-48 2-47 p. 40-48 (PDF)
  2-59
p. 39-43 2-59 p. 39-43 (PDF)
Belgacom - Tweetaligheid (2-1232)      
  Schriftelijke vraag van de heer CaluwÚ aan de heer Daems, minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-35
p. 1695 2-35 p. 1695 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-36
p. 1790-1791 2-36 p. 1790-1791 (PDF)
Belgen in het buitenland - Schrapping uit het bevolkingsregister - Procedure (3-823)      
  Schriftelijke vraag van de heer CaluwÚ aan de heer Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-14
p. 903-904 3-14 p. 903-904 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-16
p. 1047-1048 3-16 p. 1047-1048 (PDF)
Belgisch voorzitterschap van de Europese Unie - Extra uitgaven - Publiciteit en sponsoring - PrivÚ-sector (2-1812)      
  Schriftelijke vraag van de heer CaluwÚ aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-49
p. 2561 2-49 p. 2561 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-50
p. 2624-2625 2-50 p. 2624-2625 (PDF)
Belgische grensarbeiders - Herziening van het Belgisch-Nederlands dubbelbelastingverdrag      
  Schriftelijke vraag van de heer CaluwÚ aan de heer Maystadt, vice-eerste minister en minister van FinanciŰn en Buitenlandse Handel
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-8
p. 355 1-8 p. 355 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-9
p. 433-434 1-9 p. 433-434 (PDF)
Berekening pensioen - Afbouw herwaarderingscoŰfficiŰnt (2-141)      
  Schriftelijke vraag van de heer CaluwÚ aan de heer Vandenbroucke, minister van Sociale Zaken en Pensioenen
   Vraag met antwoord
Bul. 2-5
p. 177-178 2-5 p. 177-178 (PDF)
Bevolkingscijfer - Gemeenteraadsverkiezingen 2000 - Aantal mandatarissen (2-148)      
  Schriftelijke vraag van de heer CaluwÚ aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag met antwoord
Bul. 2-6
p. 219-220 2-6 p. 219-220 (PDF)
Brussel-Hoofdstad - OCMW - Schorsingen door de vice-gouverneur - Vernietigingen (Opdeling per personeelscategorie en per taalgroep) (3-436)      
  Schriftelijke vraag van de heer CaluwÚ aan de heer Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-7
p. 459 3-7 p. 459 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-10
p. 636-637 3-10 p. 636-637 (PDF)
Brussels Hoofdstedelijk Gewest - Taalwet - Toepassing (aux administrations locales, notamment Ó toutes les catÚgories de personnel) (3-876)      
  Schriftelijke vraag van de heer CaluwÚ aan de heer Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag met antwoord
Bul. 3-15
p. 998 3-15 p. 998 (PDF)
Brussels taalhoffelijkheidsakkoord - Gevolgen (1-686)      
  Schriftelijke vraag van de heer CaluwÚ aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-64
p. 3275 1-64 p. 3275 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-65
p. 3354-3355 1-65 p. 3354-3355 (PDF)
Brusselse Museumplein - Appartementen van Karel van Lotharingen - Renovatiewerken (2-1791)      
  Schriftelijke vraag van de heer CaluwÚ aan de heer Daems, minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties, belast met Middenstand
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-48
p. 2514 2-48 p. 2514 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-52
p. 2818 2-52 p. 2818 (PDF)
Brusselse Museumplein - Appartementen van Karel van Lotharingen - Renovatiewerken (2-1792)      
  Schriftelijke vraag van de heer CaluwÚ aan de heer PicquÚ, minister van Economie en Wetenschappelijk Onderzoek, belast met het Grootstedenbeleid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-48
p. 2515 2-48 p. 2515 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-49
p. 2595-2596 2-49 p. 2595-2596 (PDF)
Brusselse kabelmaatschappijen - Zenders die worden aangeboden - Andere activiteiten (Zenders met een "must carry" statuut) (3-869)      
  Schriftelijke vraag van de heer CaluwÚ aan mevrouw Moerman, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-15
p. 977 3-15 p. 977 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-18
p. 1144-1146 3-18 p. 1144-1146 (PDF)
De "minder hinder-maatregelen" van de NMBS (n.a.v. de werken op de Ring rond Antwerpen - Precedent van het viaduct Hermann-Debroux) (3-198)      
  Vraag om uitleg van de heer CaluwÚ aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Begroting en Overheidsbedrijven en aan de heer Anciaux, minister van Mobiliteit en Sociale Economie
   Antwoord gegeven door mevrouw Van Brempt, staatssecretaris voor Arbeidsorganisatie en Welzijn op het werk, toegevoegd aan de minister van Werk en Pensioenen
3-51
p. 72-75 3-51 p. 72-75 (PDF)
De BTW op de sierteelt      
  Mondelinge vraag van de heer CaluwÚ aan de heer Maystadt, vice-eerste minister en minister van FinanciŰn en Buitenlandse Handel
1-70
p. 1816 1-70 p. 1816 (PDF)
De NMBS (Ontslagname van de afgevaardigd-bestuurder, de heer Heinzmann) (2-966)      
  Mondelinge vraag van de heer Van Quickenborne aan de heer Verhofstadt, eerste minister en aan mevrouw Durant, vice-eerste minister en minister van Mobiliteit en Vervoer
   Antwoord gegeven door mevrouw Durant, vice-eerste minister en minister van Mobiliteit en Vervoer
2-202
p. 6-14 2-202 p. 6-14 (PDF)
De Nabholz-Haidegger-resolutie van de Raad van Europa en de ratificatie van de Kaderovereenkomst inzake de bescherming van de nationale minderheden (2-858)      
  Vraag om uitleg van de heer CaluwÚ aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Antwoord gegeven door de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Begroting, Maatschappelijke Integratie en Sociale Economie
2-237
p. 40-42 2-237 p. 40-42 (PDF)
De Post - Afzonderlijke kleedruimte voor vrouwelijk personeel (1-697)      
  Schriftelijke vraag van de heer CaluwÚ aan de heer Di Rupo, vice-eerste minister en minister van Economie en Telecommunicatie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-64
p. 3274 1-64 p. 3274 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-65
p. 3350-3351 1-65 p. 3350-3351 (PDF)
De Post - Sluiting van postkantoren      
  Schriftelijke vraag van de heer CaluwÚ aan de heer Di Rupo, vice-eerste minister en minister van Economie en Telecommunicatie
   Vraag met antwoord
Bul. 1-15
p. 747-748 1-15 p. 747-748 (PDF)
De VN-informatie betreffende de aanslag op de Rwandese president Habyarimana (Nieuwe elementen waarover de UNO beschikt - Moord op de 10 Belgische para's - Genocide) (2-204)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Willame-Boonen aan de heer Verhofstadt, eerste minister en aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
2-38
p. 5-11 2-38 p. 5-11 (PDF)
De aangekondigde daling van de communicatiekost voor het internetverkeer (2-291)      
  Mondelinge vraag van de heer CaluwÚ aan de heer Daems, minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties
   Antwoord gegeven door de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
2-54
p. 22-23 2-54 p. 22-23 (PDF)
De aangekondigde stijging van de internettelefoontarieven (2-19)      
  Mondelinge vraag van de heer CaluwÚ aan de heer Daems, minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties
   Antwoord gegeven door de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-9
p. 21-23 2-9 p. 21-23 (PDF)
De bedeling van de formulieren door De Post voor de volksraadpleging in de faciliteitengemeenten (Raadpleging over de modernisering van de openbare besturen) (Copernicus-plan) (2-271)      
  Mondelinge vraag van de heer CaluwÚ aan de heer Daems, minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties
2-47
p. 38-40 2-47 p. 38-40 (PDF)
De begeleidende maatregelen bij de aanleg te Ekeren van het werkspoor voor de hogesnelheidslijn (Tweede spoortoegang tot de Antwerpse Haven - Geluidsoverlast) (2-519)      
  Mondelinge vraag van de heer CaluwÚ aan mevrouw Durant, vice-eerste minister en minister van Mobiliteit en Vervoer
2-98
p. 14-16 2-98 p. 14-16 (PDF)
De beheersing van epidemieŰn (Informatie aan de artsen - Mazelenepidemie in Nederland - Vaccinatie) (2-111)      
  Mondelinge vraag van de heer CaluwÚ aan mevrouw Aelvoet, minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
   Antwoord gegeven door de heer Deleuze, staatssecretaris voor Energie en Duurzame Ontwikkeling, toegevoegd aan de minister van Mobiliteit en Vervoer
2-25
p. 14-15 2-25 p. 14-15 (PDF)
De benaming "Vlaamse Raad" in de onderrichtingen voor de verkiezingen van 13 juni aanstaande (i.p.v. "Vlaams Parlement" - Geldigheid van de verkiezingen - Herziening van de Grondwet) (1-1136)      
  Mondelinge vraag van de heer Olivier aan de heer Van den Bossche, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
1-258
p. 7456-7458 1-258 p. 7456-7458 (PDF)
De benoeming van de leden van de Raad voor de Mededinging (2-321)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Willame-Boonen aan de heer PicquÚ, minister van Economie en Wetenschappelijk Onderzoek, belast met het Grootstedenbeleid
2-63
p. 21-23 2-63 p. 21-23 (PDF)
De beschuldigingen ten aanzien van de huidige president van Rwanda (Moord op zijn voorganger, president Habyarimana en op de president van Burundi - Volkenmoord) (3-239)      
  Mondelinge vraag van de heer CaluwÚ aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Antwoord gegeven door de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
3-46
p. 30-33 3-46 p. 30-33 (PDF)
De besluitvorming rond het Rosetta-plan (Verplichting voor elk bedrijf, per schijf van 25 werknemers, een schoolverlater in dienst te nemen en vermindering van de werkgeversbijdragen - Gewestelijke aspecten van het werkgelegenheidsbeleid) (2-35)      
  Mondelinge vraag van de heer CaluwÚ aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Werkgelegenheid
2-11
p. 5-7 2-11 p. 5-7 (PDF)
De besluitvorming van de federale regering omtrent het investeringsplan voor de NMBS (2-549)      
  Vraag om uitleg van de heer CaluwÚ aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Antwoord gegeven door mevrouw Durant, vice-eerste minister en minister van Mobiliteit en Vervoer
2-141
p. 24-26 2-141 p. 24-26 (PDF)
De betoging van de logopedisten en de vrees dat leer- en spraakstoornissen straks niet meer worden terugbetaald (2-246)      
  Mondelinge vraag van de heer CaluwÚ aan de heer Vandenbroucke, minister van Sociale Zaken en Pensioenen
2-45
p. 20-23 2-45 p. 20-23 (PDF)
De beveiliging van havengebieden tegen terrorisme (3-168)      
  Vraag om uitleg van de heer CaluwÚ aan de heer Anciaux, minister van Mobiliteit en Sociale Economie
3-47
p. 54-56 3-47 p. 54-56 (PDF)
De bijkomende aanwervingen van gemeentelijk politiepersoneel (Interpolitiezones)      
  Mondelinge vraag van de heer CaluwÚ aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
1-84
p. 2222 1-84 p. 2222 (PDF)
De burgerwachten      
  Vraag om uitleg van de heer CaluwÚ aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse zaken
1-7 COM
p. 40-42 1-7 COM p. 40-42 (PDF)
  Vraag om uitleg van de heer Goris aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse zaken
1-7 COM
p. 40-42 1-7 COM p. 40-42 (PDF)
De controle van de leerlingencijfers door het Rekenhof (Cijfers ingediend door de Franse Gemeenschap - Inzage- en informatierecht van de parlementsleden) (2-292)      
  Mondelinge vraag van de heer CaluwÚ aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Antwoord gegeven door de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
2-54
p. 8-9 2-54 p. 8-9 (PDF)
De criminaliteitscijfers in Brussel (1-498)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Thijs aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
1-179
p. 5283-5287 1-179 p. 5283-5287 (PDF)
De daling van de tarieven voor de vaste telefonie (Afschaffen van het interzonaal tarief - Prijsverlaging van oproepen naar mobiele netwerken en een aantal prijsverlagingen voor internationale oproepen) (2-342)      
  Mondelinge vraag van de heer CaluwÚ aan de heer Daems, minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties
   Antwoord gegeven door de heer Deleuze, staatssecretaris voor Energie en Duurzame Ontwikkeling, toegevoegd aan de minister van Mobiliteit en Vervoer
2-70
p. 17-19 2-70 p. 17-19 (PDF)
De eventuele goedkeuring in het federale Parlement van het samenwerkingsakkoord met betrekking tot het Gewestelijk Expresnet (GEN) (3-8)      
  Vraag om uitleg van de heer CaluwÚ aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Begroting en Overheidsbedrijven en aan de heer Anciaux, minister van Mobiliteit en Sociale Economie
   Antwoord gegeven door de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Begroting en Overheidsbedrijven
3-10
p. 36-37 3-10 p. 36-37 (PDF)
De federale recuperatie op tal van Vlaamse bevoegdheidsterreinen (Beheer van het fonds voor de grote steden - Versoepeling nationaliteitswetgeving - Luchthaven Zaventem - Gezondheidsbeleid - Sociaal akkoord non-profitsector - Veiligheidsplan - Politiehervorming - Buitenlandse handel Oostenrijk - Kwaliteitsbewaking in de gezondheidszorg - Europese agenda Lissabon - Internationale betrekkingen van gemeenschappen en gewesten - Regionalisering gemeentewet en provinciewet) (2-113)      
  Vraag om uitleg van de heer CaluwÚ aan de heer Verhofstadt, eerste minister
2-38
p. 30-38 2-38 p. 30-38 (PDF)
De financiering van de BSE-testen (Weerslag van de kostprijs op de slachthuizen - Europese verplichtingen - Betrouwbaarheid van de testen - Gelijksoortige controles in andere vleessectoren) (3-115)      
  Vraag om uitleg van de heer Thissen aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
3-41
p. 119-125 3-41 p. 119-125 (PDF)
De financiering van de BSE-testen (door de vleessector - Hoge prijs in vergelijking met andere landen - Solidariteit van de hele sector - Testen grotendeels uitgevoerd door overheidslaboratoria) (3-147)      
  Mondelinge vraag van de heer CaluwÚ aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
3-36
p. 14-19 3-36 p. 14-19 (PDF)
De financiering van de BSE-tests (Daling van de prijs van de tests voor de producenten - Wegvallen van de BTW - Doorschuiven van een gedeelte van de kosten door het FAVV naar de voedingsector) (3-229)      
  Mondelinge vraag van de heer CaluwÚ aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
3-45
p. 23-25 3-45 p. 23-25 (PDF)
De financiering van de preventiecontracten      
  Vraag om uitleg van mevrouw Milquet aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
1-83 COM
p. 644-645 1-83 COM p. 644-645 (PDF)
De fiscale behandeling van de werkzaamheden van Aquafin (Waterzuivering in het Vlaams Gewest - BTW-tarief op investeringen voor waterzuivering - Discriminatie tussen gewesten - BTW-terugvorderingen - Bestrijding fiscale fraude) (2-662)      
  Vraag om uitleg van de heer CaluwÚ aan de heer Reynders, minister van FinanciŰn
2-175
p. 73-75 2-175 p. 73-75 (PDF)
De gemeentebelastingen en de burgers van de Europese Unie (Zetelakkoorden - Dubbelbelastingverdragen - Grensarbeiders - Opcentiemen op personenbelasting en onroerende voorheffing) (1-599)      
  Vraag om uitleg van de heer CaluwÚ aan de heer Viseur, minister van FinanciŰn
1-239
p. 7001-7004 1-239 p. 7001-7004 (PDF)
De gemeentelijke belastingen en de burgers van de Europese Unie (1-481)      
  Vraag om uitleg van de heer CaluwÚ aan de heer Maystadt, vice-eerste minister en minister van FinanciŰn en Buitenlandse Handel
1-173
p. 5122-5124 1-173 p. 5122-5124 (PDF)
De gevolgen van de beslissingen omtrent de nachtvluchten voor het investeringsprogramma van de NMBS (Toegang tot de luchthaven van Zaventem - Mobiliteitsprojecten - Ontsluiting van de haven van Antwerpen - Financiering van het GEN-project) (2-142)      
  Mondelinge vraag van de heer CaluwÚ aan mevrouw Durant, vice-eerste minister en minister van Mobiliteit en Vervoer
2-29
p. 11-13 2-29 p. 11-13 (PDF)
De gevolgen van de herziening van het dubbelbelastingverdrag BelgiŰ-Nederland voor de grensgemeenten (2-28)      
  Vraag om uitleg van de heer CaluwÚ aan de heer Reynders, minister van FinanciŰn
2-18
p. 23-25 2-18 p. 23-25 (PDF)
De gevolgen van de zaak-Dutroux      
  Vraag om uitleg van mevrouw Milquet aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
1-47 COM
p. 353-374 1-47 COM p. 353-374 (PDF)
De heractivering van de IJzeren Rijn (2-852)      
  Mondelinge vraag van de heer CaluwÚ aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Antwoord gegeven door mevrouw Durant, vice-eerste minister en minister van Mobiliteit en Vervoer
2-178
p. 9-11 2-178 p. 9-11 (PDF)
De herinvlagging van de Belgische koopvaardij (Fiscale implicaties - Vennootschapsbelasting) (2-492)      
  Vraag om uitleg van de heer CaluwÚ aan de heer Reynders, minister van FinanciŰn
2-122
p. 37-38 2-122 p. 37-38 (PDF)
De homologatie van motorfietsen      
  Mondelinge vraag van de heer CaluwÚ aan de heer Daerden, minister van Vervoer
1-23
p. 502 1-23 p. 502 (PDF)
  1-24
p. 520-521 1-24 p. 520-521 (PDF)
De indeling van de gewestelijke brandweergroepen in de provincie Antwerpen (1-839)      
  Mondelinge vraag van de heer CaluwÚ aan de heer Peeters, staatssecretaris voor Veiligheid en voor Maatschappelijke Integratie en Leefmilieu
1-178
p. 5245 1-178 p. 5245 (PDF)
De inhoud van het akkoord dat de financiering van de Gewesten en Gemeenschappen wijzigt (Financiering van het onderwijs - Franstalig onderwijs - Benadeling van Vlaanderen) (2-57)      
  Mondelinge vraag van de heer CaluwÚ aan de heer Verhofstadt, eerste minister
2-15
p. 6-14 2-15 p. 6-14 (PDF)
De inplanting van nieuwe open asielcentra in Ekeren en Wommelgem (2-97)      
  Mondelinge vraag van de heer CaluwÚ aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Begroting, Maatschappelijke Integratie en Sociale Economie
2-24
p. 21-24 2-24 p. 21-24 (PDF)
De inplanting van windmolens op de Vlakte van de Raan (Op Noordzee, ter hoogte van Knokke-Heist - Schelde-estuarium - Natuurwaarde - Standpunt van het Vlaamse Gewest en Nederland) (2-1013)      
  Mondelinge vraag van de heer CaluwÚ aan mevrouw Aelvoet, minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
2-211
p. 9-11 2-211 p. 9-11 (PDF)
De interpolitiezones (1-306)      
  Bijlagen bij het verslag van mevrouw Lizin en de heer CaluwÚ
1-306/1
p. 1-45 1-306/1 p. 1-45 (PDF)
  Verslag van mevrouw Lizin en de heer CaluwÚ
1-306/1
p. 1-63 1-306/1 p. 1-63 (PDF)
  Bespreking van de aanbevelingen
1-39
p. 894-903 1-39 p. 894-903 (PDF)
De interpretatie van het akkoord omtrent de herschikking van bevoegdheden inzake landbouw en buitenlandse handel (2-214)      
  Mondelinge vraag van de heer CaluwÚ aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Antwoord gegeven door mevrouw Aelvoet, minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
2-39
p. 8-22 2-39 p. 8-22 (PDF)
De interpretatie van het akkoord omtrent de herschikking van bevoegdheden inzake landbouw en buitenlandse handel (2-215)      
  Mondelinge vraag van de heer Vankrunkelsven aan de heer Verhofstadt, eerste minister en aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Begroting, Maatschappelijke Integratie en Sociale Economie
   Antwoord gegeven door mevrouw Aelvoet, minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
2-39
p. 8-22 2-39 p. 8-22 (PDF)
De interpretatie van het akkoord omtrent de herschikking van bevoegdheden inzake landbouw en buitenlandse handel (2-216)      
  Mondelinge vraag van de heer Van Hauthem aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Antwoord gegeven door mevrouw Aelvoet, minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
2-39
p. 8-22 2-39 p. 8-22 (PDF)
De interpretatie van het akkoord omtrent de herschikking van bevoegdheden inzake landbouw en buitenlandse handel (2-217)      
  Mondelinge vraag van de heer Lozie aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Antwoord gegeven door mevrouw Aelvoet, minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
2-39
p. 8-22 2-39 p. 8-22 (PDF)
De interpretatie van het akkoord omtrent de herschikking van bevoegdheden inzake landbouw en buitenlandse handel (2-218)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Willame-Boonen aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Antwoord gegeven door mevrouw Aelvoet, minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
2-39
p. 8-22 2-39 p. 8-22 (PDF)
De interpretatie van het akkoord omtrent de herschikking van bevoegdheden inzake landbouw en buitenlandse handel (2-219)      
  Mondelinge vraag van de heer Moureaux aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Antwoord gegeven door mevrouw Aelvoet, minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
2-39
p. 8-22 2-39 p. 8-22 (PDF)
De invoering van de euro-minikit (Werknemers in de privÚ-sector - Ambtenaren - Niet-actieven - Fiscale vrijstelling en vrijstelling van sociale bijdragen) (2-594)      
  Mondelinge vraag van de heer CaluwÚ aan de heer Reynders, minister van FinanciŰn
2-110
p. 24-26 2-110 p. 24-26 (PDF)
De kosteloze begeleiding van uitzonderlijk vervoer door de provinciale verkeerseenheden van de rijkswacht (2-77)      
  Vraag om uitleg van mevrouw de T'Serclaes aan mevrouw Durant, vice-eerste minister en minister van Mobiliteit en Vervoer
2-32
p. 42-50 2-32 p. 42-50 (PDF)
De levering van vier bosbrandweerwagens aan de brandweerkorpsen in de omgeving van de Kalmthoutse Heide      
  Mondelinge vraag van de heer CaluwÚ aan de heer Peeters, staatssecretaris voor Veiligheid en voor Maatschappelijke Integratie en Leefmilieu
1-104
p. 2831-2832 1-104 p. 2831-2832 (PDF)
De maatregelen die de NMBS zal nemen op het ogenblik van de onderhoudswerken aan de ring rond Antwerpen (3-33)      
  Mondelinge vraag van de heer CaluwÚ aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Begroting en Overheidsbedrijven en aan de heer Anciaux, minister van Mobiliteit en Sociale Economie
   Antwoord gegeven door de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
3-18
p. 17-18 3-18 p. 17-18 (PDF)
De maatregelen inzake lijn 12 van de spoorwegen (Lijn Antwerpen-Centraal-Essen - Vervanging van de agglomeratiekaart door de Key Card - Openingsuren van de stations) (2-1099)      
  Mondelinge vraag van de heer CaluwÚ aan mevrouw Durant, vice-eerste minister en minister van Mobiliteit en Vervoer
2-237
p. 20-21 2-237 p. 20-21 (PDF)
De maatregelen strekkende tot een betere integratie van de politiediensten      
  Vraag om uitleg van de heer Caluwe aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
1-72 COM
p. 563-571 1-72 COM p. 563-571 (PDF)
De medewerking van telecommunicatienetwerken aan de vorderingen van een onderzoeksrechter ( Uitblijven van een koninklijk besluit waarbij de medewerking wordt geregeld) (2-422)      
  Mondelinge vraag van de heer CaluwÚ aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-84
p. 59-60 2-84 p. 59-60 (PDF)
De mogelijke stopzetting van terugbetaling van logopediesessies door de ziekteverzekering (2-248)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Vanlerberghe aan de heer Vandenbroucke, minister van Sociale Zaken en Pensioenen
2-45
p. 20-23 2-45 p. 20-23 (PDF)
De nadelige gevolgen van het koninklijk besluit van 6 april 1995 betreffende de goedkeuringsprocedure voor motorfietsen      
  Mondelinge vraag van de heer CaluwÚ aan de heer Daerden, minister van Vervoer
1-4
p. 48-49 1-4 p. 48-49 (PDF)
De nieuwe dienstregeling van de NMBS en de problemen voor mensen die dienen over te stappen (o.a. Antwerpen-Centraal) (3-99)      
  Mondelinge vraag van de heer CaluwÚ aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Begroting en Overheidsbedrijven en aan de heer Anciaux, minister van Mobiliteit en Sociale Economie
   Antwoord gegeven door de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Begroting en Overheidsbedrijven
3-26
p. 13-14 3-26 p. 13-14 (PDF)
De nieuwe reeks sluitingen van kleine postkantoren      
  Mondelinge vraag van de heer CaluwÚ aan de heer Di Rupo, vice-eerste minister en minister van Economie en Telecommunicatie
1-27
p. 601-602 1-27 p. 601-602 (PDF)
De nieuwe reglementering op de handel in vuurwerk en de blijvende gevaren die eruit voortspruiten (2-275)      
  Mondelinge vraag van de heer CaluwÚ aan de heer PicquÚ, minister van Economie en Wetenschappelijk Onderzoek, belast met het Grootstedenbeleid
2-49
p. 14-15 2-49 p. 14-15 (PDF)
De nood aan een milieueffectrapport voor de IJzeren Rijn op Vlaams grondgebied (Milieueffect - Leefbaarheid van de woonkernen) (2-355)      
  Vraag om uitleg van de heer Malcorps aan mevrouw Durant, vice-eerste minister en minister van Mobiliteit en Vervoer
2-95
p. 20-26 2-95 p. 20-26 (PDF)
De onderhandelingen met Nederland over spoorlijn 11 (Goederenlijn tussen Antwerpen en Bergen op Zoom) (2-473)      
  Mondelinge vraag van de heer CaluwÚ aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Antwoord gegeven door mevrouw Durant, vice-eerste minister en minister van Mobiliteit en Vervoer
2-90
p. 25-27 2-90 p. 25-27 (PDF)
De onderhandelingen met betrekking tot de Ijzeren Rijn (Studie van KPMG over de kostprijs - Nederland) (2-877)      
  Mondelinge vraag van de heer CaluwÚ aan mevrouw Durant, vice-eerste minister en minister van Mobiliteit en Vervoer
2-182
p. 13-14 2-182 p. 13-14 (PDF)
De onderhandelingen over de ingebruikname van de IJzeren Rijn en de alternatieven die door Nederland worden voorgesteld (Keuze van het tracÚ) (2-83)      
  Mondelinge vraag van de heer CaluwÚ aan mevrouw Durant, vice-eerste minister van Mobiliteit en Vervoer
   Antwoord gegeven door mevrouw Aelvoet, minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
2-22
p. 6-9 2-22 p. 6-9 (PDF)
De onderhandelingen tussen BelgiŰ en Nederland inzake een aantal spoordossiers (Verlegging van het goederenvervoer tussen Rotterdam en Antwerpen en heropstarten van het IJzeren Rijndossier) (2-1301)      
  Mondelinge vraag van de heer CaluwÚ aan mevrouw Durant, vice-eerste minister en minister van Mobiliteit en Vervoer
2-284
p. 7-9 2-284 p. 7-9 (PDF)
De ondertekening van de conventie met betrekking tot de minderheden (Waarborgen voor de Vlamingen in Brussel - Beslissing van de Brusselse regering) (2-682)      
  Mondelinge vraag van de heer CaluwÚ aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
2-134
p. 9-10 2-134 p. 9-10 (PDF)
De onrust in de Antwerpse gevangenis (Problemen van overbevolking en van personeelsformatie) (2-940)      
  Mondelinge vraag van de heer CaluwÚ aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-196
p. 16-18 2-196 p. 16-18 (PDF)
De ontslagbrief van de heer Heinzmann (Afgevaardigd-bestuurder van de NMBS) (2-970)      
  Mondelinge vraag van de heer CaluwÚ aan mevrouw Durant, vice-eerste minister en minister van Mobiliteit en Vervoer
2-202
p. 6-14 2-202 p. 6-14 (PDF)
De oprichting van ÚÚn federale politie      
  Vraag om uitleg van mevrouw Milquet aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
1-72 COM
p. 563-571 1-72 COM p. 563-571 (PDF)
De patstelling bij de BDBH (Samenstelling van de raad van bestuur : regionalisering) (1-988)      
  Mondelinge vraag van de heer Van Hauthem aan de heer Di Rupo, vice-eerste minister en minister van Economie, Telecommunicatie en Buitenlandse Handel
1-213
p. 6206-6207 1-213 p. 6206-6207 (PDF)
De plaats van de Duitstalige Gemeenschap in ons staatsbestel (Delegatie van de Raad van de Duitstalige Gemeenschap om haar standpunt uiteen te zetten over de toekomstige staatsorganisatie en de plaats die de Duitstalige Gemeenschap wenst in te nemen in de structuren van het federale BelgiŰ : Gegarandeerde vertegenwoordiging in de twee federale Kamers - Toekenning van de constitutieve autonomie - Behoud van een provinciaal niveau - Statuut van de senator van de Duitstalige Gemeenschap - Overdracht van bevoegdheden) (2-1292)      
  Verslag van de heren Siquet en CaluwÚ
2-1292/1
p. 1-19 2-1292/1 p. 1-19 (PDF)
De politiehervorming (2-267)      
  Vraag om uitleg van de heer CaluwÚ aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
2-82
p. 32-38 2-82 p. 32-38 (PDF)
De prijs per meeteenheid - aanduiding en de kleine handelszaken (Eventuele vrijstelling voor de kleine buurtwinkels met een oppervlakte van minder dan 200 m▓ - Maatschappelijk belang van deze winkels) (2-978)      
  Mondelinge vraag van de heer CaluwÚ aan de heer PicquÚ, minister van Economie en Wetenschappelijk Onderzoek, belast met het Grootstedenbeleid
2-204
p. 19-20 2-204 p. 19-20 (PDF)
De prijsaanduiding per meeteenheid in de kleine handelszaken (2-112)      
  Vraag om uitleg van de heer CaluwÚ aan de heer PicquÚ, minister van Economie en Wetenschappelijk Onderzoek, belast met het Grootstedenbeleid
2-40
p. 39-41 2-40 p. 39-41 (PDF)
De problemen op de spoorweglijn Antwerpen-Essen (Tariefproblemen, overstapproblemen en capaciteitsproblemen - Key Card) (3-206)      
  Vraag om uitleg van de heer CaluwÚ aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Begroting en Overheidsbedrijven en aan de heer Anciaux, minister van Mobiliteit en Sociale Economie
   Antwoord gegeven door mevrouw Van Brempt, staatssecretaris voor Arbeidsorganisatie en Welzijn op het werk, toegevoegd aan de minister van Werk en Pensioenen
3-51
p. 78-81 3-51 p. 78-81 (PDF)
De reactie van de minister op de resolutie die door het Vlaams Parlement werd goedgekeurd in verband met het investeringsplan van de NMBS (2-662)      
  Mondelinge vraag van de heer CaluwÚ aan mevrouw Durant, vice-eerste minister en minister van Mobiliteit en Vervoer
2-128
p. 13-14 2-128 p. 13-14 (PDF)
De rijkswachtbegeleiding bij uitzonderlijk vervoer (2-85)      
  Vraag om uitleg van de heer CaluwÚ aan mevrouw Durant, vice-eerste minister en minister van Mobiliteit en Vervoer
2-32
p. 42-50 2-32 p. 42-50 (PDF)
De rol van de gewesten in het spoorbeleid (Verdeelsleutel voor de investeringen - Regionale beheersovereenkomsten - Vertegenwoordiging in de raad van bestuur) (2-55)      
  Vraag om uitleg van de heer CaluwÚ aan mevrouw Durant, vice-eerste minister en minister van Mobiliteit en Vervoer
2-26
p. 33-36 2-26 p. 33-36 (PDF)
De samenstelling van de raad van bestuur van de Belgische Dienst voor de Buitenlandse Handel (Regionalisering) (1-983)      
  Mondelinge vraag van de heer CaluwÚ aan de heer Di Rupo, vice-eerste minister en minister van Economie, Telecommunicatie en Buitenlandse Handel
1-213
p. 6206-6207 1-213 p. 6206-6207 (PDF)
De samenwerking tussen de politiediensten      
  Vraag om uitleg van de heer CaluwÚ aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse zaken
1-7 COM
p. 43-45 1-7 COM p. 43-45 (PDF)
De snelle interventies op de autosnelwegen en inzonderheid op het vak Kruibeke-Sint-Niklaas van de E17 teneinde het fileprobleem te verminderen      
  Mondelinge vraag van de heer CaluwÚ aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
1-33
p. 781-782 1-33 p. 781-782 (PDF)
De spoorinvesteringen tot ontsluiting van de Antwerpse haven (2-2)      
  Vraag om uitleg van de heer Malcorps aan mevrouw Durant, vice-eerste minister en minister van Mobiliteit en Vervoer
2-8
p. 4-12 2-8 p. 4-12 (PDF)
De spreiding van het aantal rijkswachters over de proefprojecten en de toekomstige financiering van de lokale politie door de federale overheid (2-124)      
  Vraag om uitleg van de heer CaluwÚ aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
2-41
p. 62-66 2-41 p. 62-66 (PDF)
De stand van zaken met betrekking tot de onderhandelingen omtrent het investeringsplan van de NMBS (Desiderata van de Vlaamse regering) (2-670)      
  Mondelinge vraag van de heer CaluwÚ aan mevrouw Durant, vice-eerste minister en minister van Mobiliteit en Vervoer
2-132
p. 8-10 2-132 p. 8-10 (PDF)
De strijdigheid van de identiteitskaart met de taalwetten in bestuurszaken      
  Mondelinge vraag van de heer CaluwÚ aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
1-88
p. 2319 1-88 p. 2319 (PDF)
De subsidieregeling voor containervervoer per spoor en de gevolgen hiervan voor de binnenvaart (3-205)      
  Vraag om uitleg van de heer CaluwÚ aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Begroting en Overheidsbedrijven en aan de heer Anciaux, minister van Mobiliteit en Sociale Economie
   Antwoord gegeven door mevrouw Van Brempt, staatssecretaris voor Arbeidsorganisatie en Welzijn op het werk, toegevoegd aan de minister van Werk en Pensioenen
3-51
p. 75-77 3-51 p. 75-77 (PDF)
De termijn die de Raad van State uittrekt voor het verstrekken van een advies over wetsvoorstellen en voorstellen van decreet (2-995)      
  Vraag om uitleg van de heer CaluwÚ aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
2-282
p. 24-28 2-282 p. 24-28 (PDF)
De tijdsduur van het HSL-traject Amsterdam-Brussel (3-300)      
  Mondelinge vraag van de heer CaluwÚ aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Begroting en Overheidsbedrijven
3-56
p. 10-12 3-56 p. 10-12 (PDF)
De toepassing, in de openbare sector, van het verbod bij aanwervingen leeftijdsvoorwaarden op te leggen (1-824)      
  Mondelinge vraag van de heer CaluwÚ aan de heer Flahaut, minister van Ambtenarenzaken
1-176
p. 5182 1-176 p. 5182 (PDF)
De tweede spoortoegang tot de Antwerpse haven (2-15)      
  Vraag om uitleg van de heer CaluwÚ aan mevrouw Durant, vice-eerste minister en minister van Mobiliteit en Vervoer
2-8
p. 4-12 2-8 p. 4-12 (PDF)
De uitblijvende daling van de Internettelefoontarieven (2-96)      
  Mondelinge vraag van de heer CaluwÚ aan de heer Daems, minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties
2-24
p. 18-20 2-24 p. 18-20 (PDF)
De uitlatingen en de wederzijdse beschuldigingen van de rijkswacht tegenover de magistratuur en het voeden van het ongeloof in de democratie en de rechtsstaat      
  Vraag om uitleg van de heer Anciaux aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
1-47 COM
p. 353-374 1-47 COM p. 353-374 (PDF)
De uitvoering door BelgiŰ van de Kyotoverplichtingen in het algemeen en het nationaal allocatieplan in het bijzonder (CO2-reductie - Verdelingsmechanisme tussen de gewesten) (3-100)      
  Vraag om uitleg van de heer CaluwÚ aan mevrouw Van den Bossche, minister van Leefmilieu, Consumentenzaken en Duurzame Ontwikkeling
3-38
p. 35-37 3-38 p. 35-37 (PDF)
De uitvoering van de op 14 november unaniem goedgekeurde motie van het Vlaams Parlement met betrekking tot de betrokkenheid van het Vlaamse Gewest bij het federale mobiliteitsbeleid (Federaal mobiliteitsplan, investeringsplan voor de NMBS, wijzigingen in de raad van bestuur van de NMBS - GEN) (2-386)      
  Mondelinge vraag van de heer CaluwÚ aan mevrouw Durant, vice-eerste minister en minister van Mobiliteit en Vervoer
2-79
p. 14-16 2-79 p. 14-16 (PDF)
De verhouding tussen de verschillende politiediensten en de parketten      
  Vraag om uitleg van de heer Foret aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
1-47 COM
p. 353-374 1-47 COM p. 353-374 (PDF)
De vernietiging door de Raad van State van de benoeming van de voorzitter van de Raad voor de Mededinging (2-324)      
  Mondelinge vraag van de heer CaluwÚ aan de heer PicquÚ, minister van Economie en Wetenschappelijk Onderzoek, belast met het Grootstedenbeleid
2-63
p. 21-23 2-63 p. 21-23 (PDF)
De vervanging van het Hoog ComitÚ van Toezicht in zijn anti-corruptietaak      
  Vraag om uitleg van de heer Coveliers aan de heer De Clerck, minister van Justitie
1-102
p. 2778-2785 1-102 p. 2778-2785 (PDF)
De voorgenomen afschaffing van het Hoog ComitÚ van Toezicht      
  Vraag om uitleg van de heer Boutmans aan de heer Flahaut, minister van Ambtenarenzaken en aan de heer De Clerck, minister van Justitie
1-102
p. 2778-2785 1-102 p. 2778-2785 (PDF)
De voorschriften omtrent "Functional Foods" (Voedingsproducten met medicinale eigenschappen) (2-145)      
  Vraag om uitleg van de heer CaluwÚ aan mevrouw Aelvoet, minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
2-54
p. 35-37 2-54 p. 35-37 (PDF)
De zaak-Dutroux      
  Vraag om uitleg van de heer Destexhe aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
1-47 COM
p. 353-374 1-47 COM p. 353-374 (PDF)
Debat over de NMBS      
  Debat
2-106
p. 4-39 2-106 p. 4-39 (PDF)
Doorvoervergunningen via havens (2-59)      
  Schriftelijke vraag van de heer CaluwÚ aan de heer Chevalier, staatssecretaris voor Buitenlandse Handel, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken
   Vraag met antwoord
Bul. 2-2
p. 91-92 2-2 p. 91-92 (PDF)
Dringende medische hulpverlening - Helihulp (MUG) (2-1835)      
  Schriftelijke vraag van de heer CaluwÚ aan mevrouw Aelvoet, minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
   Vraag met antwoord
Bul. 2-50
p. 2628-2629 2-50 p. 2628-2629 (PDF)
Dringende medische hulpverlening in de grensstreek      
  Schriftelijke vraag van de heer CaluwÚ aan de heer Colla, minister van Volksgezondheid en Pensioenen
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-35
p. 1726-1727 1-35 p. 1726-1727 (PDF)
Dringende medische hulpverlening in de grensstreek - Maatregelen om tekortkomingen in de toekomst te vermijden (Klachten in Zeeuws-Vlaanderen) (2-1258)      
  Schriftelijke vraag van de heer CaluwÚ aan mevrouw Aelvoet, minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
   Vraag met antwoord
Bul. 2-36
p. 1763-1764 2-36 p. 1763-1764 (PDF)
Dringende medische hulpverlening in de grensstreek - Terugbetalingsmodaliteiten (Dringende ziekenvervoer) (2-1242)      
  Schriftelijke vraag van de heer CaluwÚ aan mevrouw Aelvoet, minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-35
p. 1689-1690 2-35 p. 1689-1690 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-36
p. 1761-1763 2-36 p. 1761-1763 (PDF)
Dringende medische hulpverlening in de grensstreek - Terugbetalingsmodaliteiten (Dringende ziekenvervoer)(2-1243)      
  Schriftelijke vraag van de heer CaluwÚ aan de heer Vandenbroucke, minister van Sociale Zaken en Pensioenen
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-35
p. 1691 2-35 p. 1691 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-40
p. 1989-1991 2-40 p. 1989-1991 (PDF)
Drugsvrij therapeutisch programma "De Kiem" - "Tipi"-project - Revalidatieovereenkomst met het RIZIV (Specifiek project voor verslaafde moeders met jonge kinderen : bijkomende middelen) (2-1708)      
  Schriftelijke vraag van de heer CaluwÚ aan de heer Vandenbroucke, minister van Sociale Zaken en Pensioenen
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-46
p. 2364 2-46 p. 2364 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-47
p. 2486-2488 2-47 p. 2486-2488 (PDF)
Eedaflegging (Verkiezingen van 13 juni 1999)      
  de heer CaluwÚ, senator aangewezen door de Vlaamse Raad
2-2
p. 5 2-2 p. 5 (PDF)
Eedaflegging (Verkiezingen van 18 mei 2003)      
  de heer CaluwÚ, senator aangewezen door de Vlaamse Raad
3-2
p. 5 3-2 p. 5 (PDF)
Eedaflegging (Verkiezingen van 21 mei 1995)      
  de heer CaluwÚ, geco÷pteerd senator
1-3
p. 28 1-3 p. 28 (PDF)
Een beleid betreffende gevaarlijke honden (Pitbulls e.a. - Identificatiesysteem) (1-912)      
  Mondelinge vraag van de heer CaluwÚ aan de heer Pinxten, minister van Landbouw en de Kleine en Middelgrote Ondernemingen
1-196
p. 5655-5656 1-196 p. 5655-5656 (PDF)
Eerste woning - Enige woning - Belastingsbesparing (2-741)      
  Schriftelijke vraag van de heer CaluwÚ aan de heer Reynders, minister van FinanciŰn
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-21
p. 954-955 2-21 p. 954-955 (PDF)
  Bul. 2-39
p. 1925-1926 2-39 p. 1925-1926 (PDF)
   Anwoord
Bul. 2-46
p. 2406-2407 2-46 p. 2406-2407 (PDF)
Erkenning van aannemers van werken - Herzieningsprocedure (1-1647)      
  Schriftelijke vraag van de heer CaluwÚ aan de heer Daerden, minister van Vervoer
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-97
p. 5089 1-97 p. 5089 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-99
p. 5228-5229 1-99 p. 5228-5229 (PDF)
Euro - Chartaal geld - Bepaling van de duur van de overgangsperiode (1-722)      
  Schriftelijke vraag van de heer CaluwÚ aan de heer Maystadt, vice-eerste minister en minister van FinanciŰn en Buitenlandse Handel
   Vraag met antwoord
Bul. 1-65
p. 3356-3357 1-65 p. 3356-3357 (PDF)
Euro-minikit - Werknemers van de federale overheid (2-1276)      
  Schriftelijke vraag van de heer CaluwÚ aan de heer Van den Bossche, minister van Ambtenarenzaken en Modernisering van de openbare besturen
   Vraag met antwoord
Bul. 2-36
p. 1776-1777 2-36 p. 1776-1777 (PDF)
Evaluatie van de politiediensten (1-700)      
  Verslag van de heren CaluwÚ en Happart (Deel I)
1-700/1
p. 1-161 1-700/1 p. 1-161 (PDF)
  Verslag van de heren CaluwÚ en Happart (Deel II)
1-700/2
p. 1-326 1-700/2 p. 1-326 (PDF)
Evaluatie van de werking van de nieuwe federale structuren (1-1333)      
  Verslag van de heren CaluwÚ, Coene, Desmedt en Hotyat
1-1333/1
p. 1-1031 1-1333/1 p. 1-1031 (PDF)
Federale inspanningen t.v.v. de internationale rol van het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest (1-989)      
  Schriftelijke vraag van de heer CaluwÚ aan de heer Dehaene, eerste minister
   Vraag met antwoord
Bul. 1-73
p. 3809-3810 1-73 p. 3809-3810 (PDF)
Fiscale aftrekbaarheid van interestbetalingen      
  Schriftelijke vraag van de heer CaluwÚ aan de heer Maystadt, vice-eerste minister en minister van FinanciŰn en Buitenlandse Handel
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-47
p. 2339 1-47 p. 2339 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-51
p. 2582-2583 1-51 p. 2582-2583 (PDF)
Fiscale behandeling van meerwaarden op aandelen (1-1575)      
  Schriftelijke vraag van de heer CaluwÚ aan de heer Viseur, minister van FinanciŰn
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-94
p. 4918 1-94 p. 4918 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-95
p. 5029 1-95 p. 5029 (PDF)
Gebruik van de benaming "Vlaams Parlement" i.p.v. "Vlaamse Raad" (1-1287)      
  Schriftelijke vraag van de heer CaluwÚ aan de heer Tobback, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-84
p. 4409 1-84 p. 4409 (PDF)
   Antwoord gegeven door de heer Van den Bossche, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
Bul. 1-86
p. 4559-4560 1-86 p. 4559-4560 (PDF)
Geen gratis openbaar vervoer in BelgiŰ voor voetbalsupporters tijdens Euro 2000 (2-237)      
  Mondelinge vraag van de heer CaluwÚ aan mevrouw Durant, vice-eerste minister en minister van Mobiliteit en Vervoer
   Antwoord gegeven door de heer Deleuze, staatssecretaris voor Energie en Duurzame Ontwikkeling, toegevoegd aan de minister van Mobiliteit en Vervoer
2-42
p. 5-7 2-42 p. 5-7 (PDF)
Gemeenteraadsverkiezingen - Publiciteitsborden - Gebruik (Kosteloos ter beschikking stellen van de meerderheidspartijen van door de gemeente gehuurde borden - Sint-Joost-ten-Noode) (2-631)      
  Schriftelijke vraag van de heer CaluwÚ aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-18
p. 792 2-18 p. 792 (PDF)
  Bul. 2-22
p. 999-1000 2-22 p. 999-1000 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-23
p. 1072-1073 2-23 p. 1072-1073 (PDF)
Gerechtelijke politie Brussel - Personeelsformatie volgens taalrol (2-357)      
  Schriftelijke vraag van de heer CaluwÚ aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Vraag met antwoord
Bul. 2-10
p. 432-433 2-10 p. 432-433 (PDF)
Gerechtelijke technische assistenten - Datum indiensttredingen (Rechtbanken van eerste aanleg) (2-162)      
  Schriftelijke vraag van de heer CaluwÚ aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-6
p. 203 2-6 p. 203 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-8
p. 310-311 2-8 p. 310-311 (PDF)
Grensarbeiders - Nieuw belastingsverdrag met Nederland - Discriminatie (2-633)      
  Schriftelijke vraag van de heer CaluwÚ aan de heer Reynders, minister van FinanciŰn
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-18
p. 797-798 2-18 p. 797-798 (PDF)
  Bul. 2-22
p. 1012 2-22 p. 1012 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-33
p. 1625-1626 2-33 p. 1625-1626 (PDF)
Grensoverschrijdend sporen - Kostprijs (2-310)      
  Schriftelijke vraag van de heer CaluwÚ aan mevrouw Durant, vice-eerste minister en minister van Mobiliteit en Vervoer
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-8
p. 280 2-8 p. 280 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-10
p. 413-414 2-10 p. 413-414 (PDF)
Griffies en parketten - Rechtstoestand van de autobestuurder-mecanicien      
  Schriftelijke vraag van de heer CaluwÚ aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Vraag met antwoord
Bul. 1-27
p. 1329-1330 1-27 p. 1329-1330 (PDF)
Grootstedelijk beleid - Regeringscommissaris - Vijfstedenbeleid (Brussel - Onverenigbaarheid) (2-490)      
  Schriftelijke vraag van de heer CaluwÚ aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Werkgelegenheid
   Vraag met antwoord
Bul. 2-13
p. 581 2-13 p. 581 (PDF)
HST - Vertragingen op de trajecten Roosendaal-Essen-Antwerpen en Antwerpen-Brussel      
  Schriftelijke vraag van de heer CaluwÚ aan de heer Daerden, minister van Vervoer
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-38
p. 1863 1-38 p. 1863 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-45
p. 2268-2269 1-45 p. 2268-2269 (PDF)
Havenvoertuigen - Eurovignet (Vervoer)      
  Schriftelijke vraag van de heer CaluwÚ aan de heer Daerden, minister van Vervoer
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-58
p. 2945 1-58 p. 2945 (PDF)
Havenvoertuigen - Eurovignet (vice-eerste minister, FinanciŰn en Buitenlandse Handel)      
  Schriftelijke vraag van de heer CaluwÚ aan de heer Maystadt, vice-eerste minister en minister van FinanciŰn en Buitenlandse Handel
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-58
p. 2940 1-58 p. 2940 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-62
p. 3186-3187 1-62 p. 3186-3187 (PDF)
Herziening van artikel 120 van de Grondwet (Benaming "Vlaams Parlement") (1-1104)      
  Verslag van de heer CaluwÚ
1-1104/2
p. 1-5 1-1104/2 p. 1-5 (PDF)
Herziening van artikel 184 van de Grondwet (Organisatie en bevoegdheid van de ge´ntegreerde politiedienst) (2-657)      
  Algemene bespreking
2-103
p. 29-35 2-103 p. 29-35 (PDF)
  2-103
p. 36-59 2-103 p. 36-59 (PDF)
Herziening van artikel 41 van de Grondwet (Binnengemeentelijke territoriale organen) (1-185)      
  Verslag van de heer CaluwÚ
1-185/3
p. 1-14 1-185/3 p. 1-14 (PDF)
  1-185/8
p. 1-8 1-185/8 p. 1-8 (PDF)
  Artikelsgewijze bespreking
1-43
p. 1007-1014 1-43 p. 1007-1014 (PDF)
  Stemverklaringen van de heren Foret, Verreycken, Coveliers, Loones, Erdman en CaluwÚ en stemming over het ontwerp geamendeerd door de Kamer van volksvertegenwoordigers
1-44
p. 1037-1039 1-44 p. 1037-1039 (PDF)
  Beraadslaging over de tekst geamendeerd door de Kamer van volksvertegenwoordigers
1-94
p. 2491-2492 1-94 p. 2491-2492 (PDF)
  1-94
p. 2492-2496 1-94 p. 2492-2496 (PDF)
Herziening van artikel 41 van de Grondwet (Oprichting van stadsdeelraden) (1-49)      
  Verslag van de heer CaluwÚ
1-49/2
p. 1 1-49/2 p. 1 (PDF)
  Beraadslaging
1-43
p. 1007-1014 1-43 p. 1007-1014 (PDF)
Herziening van artikel 8 van de Grondwet (Provinciaal en gemeentelijk kiesrecht van de vreemdelingen : afschaffing van de nationaliteitsvoorwaarde) (1-628)      
  Algemene beraadslaging
1-229
p. 6671-6688 1-229 p. 6671-6688 (PDF)
Herziening van artikel 8 van de Grondwet (Stemrecht EU-onderdanen en niet-EU-onderdanen) (1-1131)      
  Algemene beraadslaging
1-229
p. 6671-6688 1-229 p. 6671-6688 (PDF)
Herziening van artikel 8 van de Grondwet (Stemrecht van niet-Belgen bij gemeenteraadsverkiezingen) (1-902)      
  Algemene beraadslaging
1-229
p. 6671-6688 1-229 p. 6671-6688 (PDF)
Herziening van artikel 8 van de Grondwet (Stemrecht voor EU-onderdanen en vreemdelingen bij gemeenteraadsverkiezingen) (1-745)      
  Algemene beraadslaging
1-229
p. 6671-6688 1-229 p. 6671-6688 (PDF)
Herziening van artikel 8 van de Grondwet (Weglating van de nationaliteitsvoorwaarde vereist om het actief en passief kiesrecht te kunnen uitoefenen) (1-568)      
  Algemene beraadslaging
1-229
p. 6671-6688 1-229 p. 6671-6688 (PDF)
Herziening van artikel 8 van de Grondwet (Weglating van de nationaliteitsvoorwaarde vereist om het actief en passief kiesrecht te kunnen uitoefenen) (1-573)      
  Algemene beraadslaging
1-229
p. 6671-6688 1-229 p. 6671-6688 (PDF)
Het Hoog ComitÚ van Toezicht      
  Vraag om uitleg van de heer CaluwÚ aan de heer Flahaut, minister van Ambtenarenzaken en aan de heer De Clerck, minister van Justitie
1-102
p. 2778-2785 1-102 p. 2778-2785 (PDF)
  Vraag om uitleg van de heer Ceder aan de heer De Clerck, minister van Justitie
1-102
p. 2778-2785 1-102 p. 2778-2785 (PDF)
Het Hoog ComitÚ van Toezicht (Organisatie van het ComitÚ)      
  Vraag om uitleg van de heer Boutmans aan de heer Flahaut, minister van Ambtenarenzaken
1-19 COM
p. 142-145 1-19 COM p. 142-145 (PDF)
Het Lambermont-akkoord (Staatshervorming - Overdracht van bevoegdheden naar gewesten en gemeenschappen : landbouw, buitenlandse handel, gemeentewet en provinciewet, gemeentekieswet [vreemdelingenstemrecht] en provinciekieswet - Overdacht van financiŰle middelen en fiscale autonomie [o.a. kijk-en luistergeld] - Vlaamse Brusselaars en Franstaligen in de Brusselse rand) (Omzendbrief-Peeters over gebruik der talen in faciliteitengemeenten - Noordzuidtransfers - Communautarisering sociale zekerheid - Plantentuin te Meise) (2-337)      
  Vraag om uitleg van de heer Van Hauthem aan de heer Verhofstadt, eerste minister
2-90
p. 6-22 2-90 p. 6-22 (PDF)
Het Lambermont-akkoord (Staatshervorming - Overdracht van bevoegdheden naar gewesten en gemeenschappen : landbouw, buitenlandse handel, gemeentewet en provinciewet, gemeentekieswet en provinciekieswet - Overdracht van financiŰle middelen [o.a. trekkingsrechten, tewerkstellingsprogramma's, winsten Nationale Loterij] en fiscale autonomie [o.a. verkeersbelasting] - Vlaamse Brusselaars en Franstaligen in de Brusselse rand - Duitstaligen - Herfinanciering Franstalig onderwijs) (Communautarisering sociale zekerheid) (2-336)      
  Vraag om uitleg van de heer CaluwÚ aan de heer Verhofstadt, eerste minister
2-90
p. 6-22 2-90 p. 6-22 (PDF)
Het asielbeleid (1-768)      
  Debat
1-219
p. 6347-6375 1-219 p. 6347-6375 (PDF)
Het beleid inzake de interpolitiezones      
  Vraag om uitleg van de heer CaluwÚ aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
1-33 COM
p. 234-237 1-33 COM p. 234-237 (PDF)
Het dubbelbelastingverdrag tussen BelgiŰ en Nederland (Gevolgen voor de grensarbeiders) (2-625)      
  Mondelinge vraag van de heer CaluwÚ aan de heer Reynders, minister van FinanciŰn
2-119
p. 14-17 2-119 p. 14-17 (PDF)
Het evalueren van de veiligheidscontracten en het opstellen van de samenlevingscontracten      
  Vraag om uitleg van mevrouw Milquet aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
1-45 COM
p. 338-341 1-45 COM p. 338-341 (PDF)
Het gebruik van de term "Raad" in plaats van "Parlement" in de onderrichtingen voor de verkiezingen van 13 juni aanstaande (Benamingen "Vlaams Parlement", "Parlement wallon" en "Parlement de la CommunautÚ franšaise") (1-1139)      
  Mondelinge vraag van de heer CaluwÚ aan de heer Van den Bossche, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
1-258
p. 7456-7458 1-258 p. 7456-7458 (PDF)
Het herziene dubbelbelastingverdrag BelgiŰ-Nederland en de gemeenten (2-325)      
  Vraag om uitleg van de heer CaluwÚ aan de heer Reynders, minister van FinanciŰn
2-96
p. 65-68 2-96 p. 65-68 (PDF)
Het koninklijk besluit van 30 december 1992 betreffende de erkenning en de inrichtingsvoorwaarden van de slachthuizen en andere inrichtingen (Ambachtelijke slager : verbod om te verkopen aan andere dan eindconsumenten - Omzetting Europese richtlijn) (2-88)      
  Vraag om uitleg van de heer CaluwÚ aan mevrouw Aelvoet, minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
2-30
p. 24-25 2-30 p. 24-25 (PDF)
Het militair hospitaal Koningin Astrid in Neder-over-Heembeek (2-170)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Thijs aan de heer Flahaut, minister van Landsverdediging
2-2 COM
p. 4-7 2-2 COM p. 4-7 (PDF)
Het ministerieel besluit om de verkoop van bepaalde vuurwerkartikelen op te schorten (Gevolgen voor sommige kleinhandelaars) (2-84)      
  Mondelinge vraag van de heer CaluwÚ aan de heer Demotte, minister van Economie en Wetenschappelijk Onderzoek
2-22
p. 21-22 2-22 p. 21-22 (PDF)
Het nieuwe rittenschema van de NMBS (1-1048)      
  Mondelinge vraag van de heer CaluwÚ aan de heer Daerden, minister van Vervoer
1-235
p. 6875 1-235 p. 6875 (PDF)
Het onderzoek naar de aanslag op de Rwandese president Habyarimana (Nieuwe elementen waarover de UNO beschikt - Moord op de 10 Belgische para's - Genocide) (2-201)      
  Mondelinge vraag van de heer CaluwÚ aan de heer Verhofstadt, eerste minister
2-38
p. 5-11 2-38 p. 5-11 (PDF)
Het onderzoek naar de verdwijningen van kinderen en de gevolgen daarvan binnen de veiligheidskorpsen      
  Vraag om uitleg van mevrouw Lizin aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
1-47 COM
p. 353-374 1-47 COM p. 353-374 (PDF)
Het onschadelijk maken van verkeerstellers (DOVO, ontmijningsdienst van het leger) (3-86)      
  Mondelinge vraag van de heer CaluwÚ aan de heer Flahaut, minister van Landsverdediging
   Antwoord gegeven door mevrouw Arena, minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen
3-22
p. 19-21 3-22 p. 19-21 (PDF)
Het ontwerp van regio-indeling voor de brandweerdiensten van de provincie Antwerpen (1-1047)      
  Mondelinge vraag van de heer CaluwÚ aan de heer Peeters, staatssecretaris voor Veiligheid en voor Maatschappelijke Integratie en Leefmilieu
1-235
p. 6870-6871 1-235 p. 6870-6871 (PDF)
Het ontwerp van resolutie van mevrouw Nabholz-Haidegger betreffende de bescherming van de minderheden in BelgiŰ, in bespreking bij de Parlementaire Assemblee van de Raad van Europa (Raamverdrag over de minderheden) (2-854)      
  Vraag om uitleg van de heer Van den Brande aan de heer Verhofstadt, eerste minister
2-8 COM
p. 4-28 2-8 COM p. 4-28 (PDF)
Het protest van Nederland tegen de inplanting van windmolens op de Vlakte van de Raan (Op Noordzee, ter hoogte van Knokke-Heist - Schelde-estuarium - Natuurwaarde) (2-1054)      
  Mondelinge vraag van de heer CaluwÚ aan mevrouw Aelvoet, minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
2-218
p. 58-60 2-218 p. 58-60 (PDF)
Het sociaal statuut van de lokale verkozenen (2-102)      
  Vraag om uitleg van de heer CaluwÚ aan de heer Vandenbroucke, minister van Sociale Zaken en Pensioenen
2-38
p. 19-20 2-38 p. 19-20 (PDF)
Het strategisch plan voor de modernisering van het Belgisch leger en de burgers die tewerkgesteld worden door het ministerie van Landsverdediging (Wervingsstop voor burgerpersoneel) (2-163)      
  Vraag om uitleg van de heer CaluwÚ aan de heer Flahaut, minister van Landsverdediging
2-57
p. 18-20 2-57 p. 18-20 (PDF)
Het taalgebruik bij facturatie door de brandweer in de gemeente Voeren (2-1206)      
  Mondelinge vraag van de heer CaluwÚ aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
2-262
p. 14-15 2-262 p. 14-15 (PDF)
Het ter beschikking stellen van een euro-minikit aan personen die recht hebben op een sociale uitkering (2-460)      
  Vraag om uitleg van de heer CaluwÚ aan de heer Vandenbroucke, minister van Sociale Zaken en Pensioenen
2-113
p. 10-12 2-113 p. 10-12 (PDF)
Het tijdschema voor de Nederlandse besluitvorming omtrent het traject voor de IJzeren Rijn (Milieueffect - Leefbaarheid van de woonkernen) (2-360)      
  Vraag om uitleg van de heer CaluwÚ aan mevrouw Durant, vice-eerste minister en minister van Mobiliteit en Vervoer
2-95
p. 20-26 2-95 p. 20-26 (PDF)
Het toekomstige druggedoogbeleid van de regering (2-334)      
  Mondelinge vraag van de heer CaluwÚ aan mevrouw Aelvoet, minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu en aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Antwoord gegeven door mevrouw Aelvoet, minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
2-67
p. 15-16 2-67 p. 15-16 (PDF)
Het transportplan van de minister (Aanleg goederenlijn 11 tussen Antwerpen en Bergen op Zoom) (2-447)      
  Mondelinge vraag van de heer CaluwÚ aan mevrouw Durant, vice-eerste minister en minister van Mobiliteit en Vervoer
2-88
p. 8-10 2-88 p. 8-10 (PDF)
Het uitblijven van het koninklijk besluit waarbij de medewerking van de operatoren van telecommunicatienetwerken aan de vorderingen van een onderzoeksrechter wordt geregeld (2-89)      
  Vraag om uitleg van de heer CaluwÚ aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-30
p. 54-55 2-30 p. 54-55 (PDF)
Het uitstel van een investering van 150 miljoen euro door BASF omwille van de onzekerheid over het Belgische Kyoto-beleid (Bijkomende CO2-energiebelasting - Ontwerp van Europese richtlijn inzake de uitstootrechten) (2-1152)      
  Mondelinge vraag van de heer CaluwÚ aan de heer Tavernier, minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu en aan de heer Deleuze, staatssecretaris voor Energie en Duurzame Ontwikkeling, toegevoegd aan de minister van Mobiliteit en Vervoer
   Antwoord gegeven door de heer Deleuze, staatssecretaris voor Energie en Duurzame Ontwikkeling, toegevoegd aan de minister van Mobiliteit en Vervoer
2-247
p. 26-27 2-247 p. 26-27 (PDF)
Hof van Beroep te Brussel - Toegevoegde rechters - Benoeming (Rechtbanken van eerste aanleg van Brussel, Leuven en Nijvel) (3-563)      
  Schriftelijke vraag van de heer CaluwÚ aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-8
p. 511 3-8 p. 511 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-9
p. 570-571 3-9 p. 570-571 (PDF)
Hof van beroep, rechtbank van eerste aanleg en parket te Brussel - Gerechtelijke achterstand - Referendarissen en parketmagistraten (Kennis van de andere taal) (3-620)      
  Schriftelijke vraag van de heer CaluwÚ aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
   Vraag met antwoord
Bul. 3-10
p. 632-634 3-10 p. 632-634 (PDF)
Hypothecaire lening - Aftrekbaarheid - Belastingvermindering (2-2060)      
  Schriftelijke vraag van de heer CaluwÚ aan de heer Reynders, minister van FinanciŰn
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-55
p. 2986-2987 2-55 p. 2986-2987 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-56
p. 3095-3095 2-56 p. 3095-3095 (PDF)
IJzeren Rijn - Maximumsnelheid (2-1195)      
  Schriftelijke vraag van de heer CaluwÚ aan mevrouw Durant, vice-eerste minister en minister van Mobiliteit en Vervoer
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-34
p. 1642 2-34 p. 1642 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-35
p. 1701 2-35 p. 1701 (PDF)
Industrieterrein van Malle - Inplanting van een station voor autokeuring - Vergunning - Bereikbaarheid (2-2458)      
  Schriftelijke vraag van de heer CaluwÚ aan mevrouw Durant, vice-eerste minister en minister van Mobiliteit en Vervoer
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-64
p. 3567 2-64 p. 3567 (PDF)
Installatie van telefoontoestellen door Belgacom in de telefooncellen      
  Schriftelijke vraag van de heer CaluwÚ aan de heer Di Rupo, vice-eerste minister en minister van Economie en Telecommunicatie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-33
p. 1620 1-33 p. 1620 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-40
p. 1965 1-40 p. 1965 (PDF)
Intergouvernementele Conferentie van 1996 tot herziening van het Verdrag van Maastricht (1-140) (1-129)      
  Beraadslaging over het ontwerp van memorandum en bespreking van de amendementen
1-32
p. 745-773 1-32 p. 745-773 (PDF)
Internationale overeenkomsten - Ratificatie - Europees charter inzake lokale autonomie (Buitenlandse Zaken)      
  Schriftelijke vraag van de heer CaluwÚ aan de heer Derycke, minister van Buitenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-34
p. 1674 1-34 p. 1674 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-54
p. 2750 1-54 p. 2750 (PDF)
Internationale overeenkomsten - Ratificatie - Europees charter inzake lokale autonomie (vice-eerste minister en Binnenlandse Zaken)      
  Schriftelijke vraag van de heer CaluwÚ aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-34
p. 1672 1-34 p. 1672 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-35
p. 1739-1740 1-35 p. 1739-1740 (PDF)
Invoering euro-minikit (Vrijstelling van belasting - Gerechtigden) (2-1244)      
  Schriftelijke vraag van de heer CaluwÚ aan de heer Reynders, minister van FinanciŰn
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-35
p. 1694-1695 2-35 p. 1694-1695 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-45
p. 2332-2333 2-45 p. 2332-2333 (PDF)
Invoering van de euro - Maatregelen voor blinden en slechtzienden (2-1073)      
  Schriftelijke vraag van de heer CaluwÚ aan de heer Reynders, minister van FinanciŰn
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-29
p. 1404-1405 2-29 p. 1404-1405 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-37
p. 1840 2-37 p. 1840 (PDF)
KB van 23 september 1991 - Sensibiliseringscampagne m.b.t. het gebruik van fietsenrekken achteraan op voertuigen (Vervoer) (1-515)      
  Schriftelijke vraag van de heer CaluwÚ aan de heer Daerden, minister van Vervoer
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-59
p. 3000-3001 1-59 p. 3000-3001 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-66
p. 3422 1-66 p. 3422 (PDF)
KB van 23 september 1991- Sensibiliseringscampagne m.b.t. het gebruik van fietsenrekken achteraan op voertuigen (Veiligheid, Maatschappelijke Integratie en Leefmilieu) (1-513)      
  Schriftelijke vraag van de heer CaluwÚ aan de heer Peeters, staatssecretaris voor Veiligheid en voor Maatschappelijke Integratie en Leefmilieu
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-59
p. 3002 1-59 p. 3002 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-63
p. 3262-3263 1-63 p. 3262-3263 (PDF)
Kaders van de sector invorderingen van de regionale directies (1-1209)      
  Schriftelijke vraag van de heer CaluwÚ aan de heer Viseur, minister van FinanciŰn
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-80
p. 4188 1-80 p. 4188 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-83
p. 4391-4393 1-83 p. 4391-4393 (PDF)
Kinderbijslag - Toepassingsgebied - Studenten aan het Europacollege te Brugge      
  Schriftelijke vraag van de heer CaluwÚ aan mevrouw De Galan, minister van Sociale Zaken
   Vraag met antwoord
Bul. 1-37
p. 1823 1-37 p. 1823 (PDF)
Lijn Antwerpen-Essen - Vertragingen - Oorzaken (2-1074)      
  Schriftelijke vraag van de heer CaluwÚ aan mevrouw Durant, vice-eerste minister en minister van Mobiliteit en Vervoer
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-29
p. 1403 2-29 p. 1403 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-30
p. 1482-1483 2-30 p. 1482-1483 (PDF)
Loopbaanonderbreking - Deeltijdse arbeid - Tijdskredietstelsel (Overstap van het ene stelsel naar het andere) (2-2218)      
  Schriftelijke vraag van de heer CaluwÚ aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Werkgelegenheid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-58
p. 3151 2-58 p. 3151 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-59
p. 3239-3241 2-59 p. 3239-3241 (PDF)
Middelen die door de grote steden worden ter beschikking gesteld aan de gemeenten - Brussels Hoofstedelijk Gewest - Verdeling - Criteria (2-1798)      
  Schriftelijke vraag van de heer CaluwÚ aan de heer PicquÚ, minister van Economie en Wetenschappelijk Onderzoek, belast met het Grootstedenbeleid
   Vraag met antwoord
Bul. 2-48
p. 2545-2546 2-48 p. 2545-2546 (PDF)
Militaire luchthaven van Bierset - Domaniale toelating voor nachtelijk gebruik voor handelsdoeleinden (1-1453)      
  Schriftelijke vraag van de heer CaluwÚ aan de heer Poncelet, vice-eerste minister en minister van Landsverdediging belast met Energie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-89
p. 4694-4695 1-89 p. 4694-4695 (PDF)
  Schriftelijke vraag van de heer CaluwÚ aan de heer Poncelet, vice-eerste minister en minister van Landsverdediging, belast met Energie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-96
p. 5040-5041 1-96 p. 5040-5041 (PDF)
Mindervaliden - Overlijden - Tegemoetkoming - Terugvordering (Uitbetaling van de tegemoetkoming na het overlijden) (3-870)      
  Schriftelijke vraag van de heer CaluwÚ aan mevrouw Simonis, staatssecretaris voor het Gezin en Personen met een handicap, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-15
p. 978 3-15 p. 978 (PDF)
Ministerie van FinanciŰn - Personeelsformatie - Taalindeling (1-1549)      
  Schriftelijke vraag van de heer CaluwÚ aan de heer Viseur, minister van FinanciŰn
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-92
p. 4843 1-92 p. 4843 (PDF)
NMBS - Aanleg van de hogesnelheidslijn langs de E 19 - Verkeershinder (2-2065)      
  Schriftelijke vraag van de heer CaluwÚ aan mevrouw Durant, vice-eerste minister en minister van Mobiliteit en Vervoer
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-55
p. 2981 2-55 p. 2981 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-56
p. 3049 2-56 p. 3049 (PDF)
NMBS - Het helpen door het personeel bij het in-, over- en uitladen van rol- en kinderwagens (1-1435)      
  Schriftelijke vraag van de heer CaluwÚ aan de heer Daerden, minister van Vervoer
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-88
p. 4652 1-88 p. 4652 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-94
p. 4938 1-94 p. 4938 (PDF)
NMBS - Invoering van de euro - Wachtrijen aan de loketten (2-1149)      
  Schriftelijke vraag van de heer CaluwÚ aan mevrouw Durant, vice-eerste minister en minister van Mobiliteit en Vervoer
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-32
p. 1555-1556 2-32 p. 1555-1556 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-37
p. 1821-1822 2-37 p. 1821-1822 (PDF)
NMBS - Invoering van de euro - Wachtrijen aan de loketten (2-1150)      
  Schriftelijke vraag van de heer CaluwÚ aan de heer Reynders, minister van FinanciŰn
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-32
p. 1558 2-32 p. 1558 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-33
p. 1629-1630 2-33 p. 1629-1630 (PDF)
NMBS - Kaart "kosteloze begeleider" - Toekenningscriteria (1-1429)      
  Schriftelijke vraag van de heer CaluwÚ aan de heer Daerden, minister van Vervoer
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-88
p. 4651-4652 1-88 p. 4651-4652 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-97
p. 5115-5116 1-97 p. 5115-5116 (PDF)
NMBS - Lijn Essen-Antwerpen-Charleroi-Namen - Treinstellen van de reeks 800 - Netheid (2-2066)      
  Schriftelijke vraag van de heer CaluwÚ aan mevrouw Durant, vice-eerste minister en minister van Mobiliteit en Vervoer
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-55
p. 2981 2-55 p. 2981 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-60
p. 3322-3323 2-60 p. 3322-3323 (PDF)
NMBS - Oude bruggen - Hogere treinstellen - Aanpassing (2-548)      
  Schriftelijke vraag van de heer CaluwÚ aan mevrouw Durant, vice-eerste minister en minister van Mobiliteit en Vervoer
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-14
p. 628 2-14 p. 628 (PDF)
  Bul. 2-22
p. 992-993 2-22 p. 992-993 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-32
p. 1566-1567 2-32 p. 1566-1567 (PDF)
NMBS - Personenvervoer - Verbinding met Nederland (2-8)      
  Schriftelijke vraag van de heer CaluwÚ aan mevrouw Durant, vice-eerste minister en minister van Mobiliteit en Vervoer
   Vraag met antwoord
Bul. 2-1
p. 27-28 2-1 p. 27-28 (PDF)
NMBS - Problemen met het treinverkeer (Provincie Antwerpen) (1-1519)      
  Schriftelijke vraag van de heer CaluwÚ aan de heer Daerden, minister van Vervoer
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-90
p. 4743 1-90 p. 4743 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-96
p. 5067-5068 1-96 p. 5067-5068 (PDF)
NMBS - Spoorweg aan de Antwerpse Steenweg in Kapellen - Ondertunneling - Fietspad (3-421)      
  Schriftelijke vraag van de heer CaluwÚ aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Begroting en Overheidsbedrijven
   Vraag met antwoord
Bul. 3-6
p. 415 3-6 p. 415 (PDF)
NMBS - Verbinding Antwerpen/Essen (2-138)      
  Schriftelijke vraag van de heer CaluwÚ aan mevrouw Durant, vice-eerste minister en minister van Mobiliteit en Vervoer
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-5
p. 167 2-5 p. 167 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-6
p. 214-215 2-6 p. 214-215 (PDF)
Nalatenschap - Tekortschatting - Formulier in overeenstemming met de wet op de openbaarheid van bestuur      
  Schriftelijke vraag van de heer CaluwÚ aan de heer Maystadt, vice-eerste minister en minister van FinanciŰn en Buitenlandse Handel
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-27
p. 1304-1305 1-27 p. 1304-1305 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-29
p. 1402-1403 1-29 p. 1402-1403 (PDF)
Niet-bedelen van informatiebladen in brievenbussen voorzien van een zelfklever "geen reclame aub" (1-1381)      
  Schriftelijke vraag van de heer CaluwÚ aan de heer Di Rupo, vice-eerste minister en minister van Economie en Telecommunicatie, belast met Buitenlandse Handel
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-87
p. 4590-4591 1-87 p. 4590-4591 (PDF)
  Bul. 1-96
p. 5039 1-96 p. 5039 (PDF)
Niet-erkenning van NamibiŰ als ontwikkelingsland door BelgiŰ (1-1210)      
  Schriftelijke vraag van de heer CaluwÚ aan de heer Moreels, staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-80
p. 4192 1-80 p. 4192 (PDF)
  Bul. 1-95
p. 4989 1-95 p. 4989 (PDF)
Niet-erkenning van het Vlaams Nationaal Jeugdverbond als culturele instelling (Aftrekbare giften) (1-1196)      
  Schriftelijke vraag van de heer CaluwÚ aan de heer Viseur, minister van FinanciŰn
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-79
p. 4122 1-79 p. 4122 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-81
p. 4288 1-81 p. 4288 (PDF)
Nieuwe dienstregeling van de NMBS (1-1192)      
  Schriftelijke vraag van de heer CaluwÚ aan de heer Daerden, minister van Vervoer
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-79
p. 4112-4113 1-79 p. 4112-4113 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-82
p. 4329-4330 1-82 p. 4329-4330 (PDF)
Nummeroverdraagbaarheid - Werking - Evaluatie (Vaste en mobiele telefonie) (2-676)      
  Schriftelijke vraag van de heer CaluwÚ aan de heer Daems, minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties
   Vraag met antwoord
Bul. 2-19
p. 884-885 2-19 p. 884-885 (PDF)
Nummerplaten - Lettercombinaties - Omruiling      
  Schriftelijke vraag van de heer CaluwÚ aan de heer Daerden, minister van Vervoer
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-55
p. 2784 1-55 p. 2784 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-57
p. 2914 1-57 p. 2914 (PDF)
Ontwerp van bijzondere wet houdende overdracht van diverse bevoegdheden aan de gewesten en de gemeenschappen (2-709)      
  Algemene bespreking
   Bevoegdheidsoverdracht inzake visserijbeleid
2-116
p. 49 2-116 p. 49 (PDF)
   Hervorming van de Belgische Staat
2-116
p. 48 2-116 p. 48 (PDF)
  2-116
p. 50 2-116 p. 50 (PDF)
   Regionalisering van de gemeentewet
2-116
p. 49 2-116 p. 49 (PDF)
   Regionalisering van het landbouwbeleid
2-116
p. 48 2-116 p. 48 (PDF)
   Schending art. 162 Grondwet niet voor herziening vatbaar - Advies Raad van State
2-116
p. 50-52 2-116 p. 50-52 (PDF)
   Versoepeling van het systeem van de dubbele meerderheid in de Brusselse Hoofdstedelijke Raad en in de Verenigde Vergadering van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie
2-116
p. 49-50 2-116 p. 49-50 (PDF)
   Vertegenwoordiging van de Nederlandse en Franse taalgroep in de Brusselse Hoofdstedelijke Raad - Verhoging van het aantal mandatarissen
2-116
p. 49 2-116 p. 49 (PDF)
Ontwerp van bijzondere wet tot herfinanciering van de gemeenschappen en uitbreiding van de fiscale bevoegdheden van de gewesten (2-777)      
  Amendement nr 1 van de heren Vandenberghe en CaluwÚ
   Fiscale bevoegdheden van de gemeenschappen : gemeenschapsbelastingen
2-777/2
p. 1 2-777/2 p. 1 (PDF)
  Amendement nr 15 van de heren Vandenberghe en CaluwÚ
   Financiering van de gewesten
2-777/2
p. 6-7 2-777/2 p. 6-7 (PDF)
  Amendement nr 21 van de heren Vandenberghe en CaluwÚ
   Leningen van de Franse Gemeenschapscommissie
2-777/2
p. 8 2-777/2 p. 8 (PDF)
  Amendement nr 22 van de heren Vandenberghe en CaluwÚ
   Bijkomende financiŰle middelen voor de Vlaamse en Franse Gemeenschapscommissie
2-777/2
p. 9 2-777/2 p. 9 (PDF)
  Amendement nr 27 van de heren Vandenberghe en CaluwÚ
   Inwerkingtreding
2-777/2
p. 13 2-777/2 p. 13 (PDF)
  Amendement nr 3 van de heren Vandenberghe en CaluwÚ
   Fiscale bevoegdheden van de gewesten : gewestbelastingen
2-777/2
p. 2 2-777/2 p. 2 (PDF)
  Amendement nr 9 van de heren Vandenberghe en CaluwÚ
   Autonomie van de gewesten t.a.v. de vennootschapsbelasting
2-777/2
p. 4 2-777/2 p. 4 (PDF)
  Amendementen nrs 13 en 14 van de heren Vandenberghe en CaluwÚ
   Autonomie van de gewesten t.a.v. de personenbelasting : belastingverminderingen en -vermeerderingen, opcentiemen en kortingen - Advies van het Rekenhof
2-777/2
p. 6 2-777/2 p. 6 (PDF)
  Amendementen nrs 16 tot 18 van de heren Vandenberghe en CaluwÚ
   Financiering van de gemeenschappen
2-777/2
p. 7 2-777/2 p. 7 (PDF)
  Amendementen nrs 19 en 20 van de heren Vandenberghe en CaluwÚ
   Financiering van de gemeenschappen - Dotatie ter compensatie van het kijk- en luistergeld
2-777/2
p. 7-8 2-777/2 p. 7-8 (PDF)
  Amendementen nrs 2 en 4 tot 6 van de heren Vandenberghe en CaluwÚ
   Fiscale bevoegdheden van de gewesten : gewestbelastingen
2-777/2
p. 2 2-777/2 p. 2 (PDF)
  2-777/2
p. 2-3 2-777/2 p. 2-3 (PDF)
  Amendementen nrs 23 en 24 van de heren Vandenberghe en CaluwÚ
   Bijkomende financiŰle middelen voor Brusselse gemeenten met een Vlaamse schepen of OCMW-voorzitter
2-777/2
p. 9-10 2-777/2 p. 9-10 (PDF)
  Amendementen nrs 25 en 26 van de heren Vandenberghe en CaluwÚ
   Fiscale bevoegdheden van de gewesten : gewestbelastingen
2-777/2
p. 10-13 2-777/2 p. 10-13 (PDF)
  Amendementen nrs 7, 8, 10 tot 12 van de heren Vandenberghe en CaluwÚ
   Autonomie van de gewesten t.a.v. de personenbelasting - Belastingverminderingen en -vermeerderingen, opcentiemen en kortingen
2-777/2
p. 3-4 2-777/2 p. 3-4 (PDF)
  2-777/2
p. 4-6 2-777/2 p. 4-6 (PDF)
  Amendementen nrs 1 tot 27 van de heren Vandenberghe en CaluwÚ, opnieuw ingediend na de goedkeuring van het verslag
2-777/5
p. 1-4 2-777/5 p. 1-4 (PDF)
  Amendement nr 80 van de heer CaluwÚ c.s., ingediend na de goedkeuring van het verslag
   Financiering en fiscale bevoegdheden van gewesten en gemeenschappen - Gewestbelastingen - Autonomie van de gewesten t.a.v. de personenbelasting : belastingverminderingen en -vermeerderingen, opcentiemen en kortingen
2-777/6
p. 1-4 2-777/6 p. 1-4 (PDF)
  Algemene bespreking
   Financiering en fiscale bevoegdheden van gewesten en gemeenschappen - Gewestbelastingen - Autonomie van de gewesten t.a.v. de personenbelasting : belastingverminderingen en -vermeerderingen, opcentiemen en kortingen
2-129
p. 17-21 2-129 p. 17-21 (PDF)
Ontwerp van bijzondere wet tot wijziging van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen (Regionalisering van de bevoegdheid inzake in-, uit- en doorvoer van wapens, munitie en voor militair gebruik of voor ordehandhaving dienstig materieel en daaraan verbonden technologie) (3-89)      
  Algemene bespreking
3-8
p. 17-37 3-8 p. 17-37 (PDF)
Ontwerp van programmawet (2-1248)      
  Amendement nr 85 van de heren Steverlynck en CaluwÚ
   Termijnsverlenging voor een statuutaanpassing van Belgacom
2-1248/2
p. 52-53 2-1248/2 p. 52-53 (PDF)
  Amendement nr 89 van de heren Steverlynck en CaluwÚ
   Wijziging wet van 1 april 1971 houdende oprichting van een Regie der Gebouwen (Bevoegdheidsmachtiging van ambtenaren)
2-1248/2
p. 55 2-1248/2 p. 55 (PDF)
  Amendementen nrs 80 tot 84 van de heren Steverlynck en CaluwÚ
   Wijziging wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven (Naleving van de Etische Code door informatiedienstenverleners via Internet - Elektronische aangetekende zendingen)
2-1248/2
p. 50-52 2-1248/2 p. 50-52 (PDF)
  Amendementen nrs 86 tot 88 van de heren Steverlynck en CaluwÚ
   Mogelijkheid voor BIAC om terreinen van Brussel-Nationaal luchthaven te kopen
2-1248/2
p. 53-54 2-1248/2 p. 53-54 (PDF)
  Amendementen nrs 90 tot 92 van de heren Steverlynck en CaluwÚ
   Politiemacht treinbegeleiders
2-1248/2
p. 55-57 2-1248/2 p. 55-57 (PDF)
  Amendementen nrs 93 tot 99 van de heren Steverlynck en CaluwÚ
   Spoorvervoer - Machtiging van de Koning tot omzetting van Europese richtlijnen 2001/12, 13 en 14 met betrekking tot de spoorwegen - Bestuursorganen van de NMBS
2-1248/2
p. 57-61 2-1248/2 p. 57-61 (PDF)
  Amendementen nrs 80 tot 99 van de heren Steverlynck en CaluwÚ, opnieuw ingediend na de goedkeuring van het verslag
2-1248/7
p. 1-6 2-1248/7 p. 1-6 (PDF)
  Amendement nr 220 van de heer CaluwÚ, ingediend na de goedkeuring van het verslag
   Gebruik van de Engelse taal in de Koninklijke militaire school - Rekruteringsbeleid bij het leger
2-1248/8
p. 4-5 2-1248/8 p. 4-5 (PDF)
  Algemene bespreking (Derde deel)
   Gebruik van de Engelse taal in de Koninklijke militaire school - Rekruteringsbeleid bij het leger
2-225
p. 31-33 2-225 p. 31-33 (PDF)
  Algemene bespreking (Vierde deel)
   Fonds bestemd voor de financiering van informatie- en communicatieopdrachten ontwikkeld door de Algemene Directie Externe Communicatie
2-226
p. 55-56 2-226 p. 55-56 (PDF)
   Politiemacht treinbegeleiders
2-226
p. 16 2-226 p. 16 (PDF)
   Spoorvervoer - Machtiging van de Koning tot omzetting van Europese richtlijnen 2001/12, 13 en 14 met betrekking tot de spoorwegen - Bestuursorganen van de NMBS
2-226
p. 16-18 2-226 p. 16-18 (PDF)
   Zeescheepvaart - Fiscale voordelen om de herinvlagging van Belgische schepen te stimuleren
2-226
p. 15-16 2-226 p. 15-16 (PDF)
  Artikelsgewijze bespreking
2-227
p. 5-37 2-227 p. 5-37 (PDF)
Ontwerp van programmawet (2-1566)      
  Amendement nr 37 van de heer CaluwÚ
   Fiscale aftrekbaarheid van bedrijfsvervoerplannen
2-1566/2
p. 25 2-1566/2 p. 25 (PDF)
  Amendement nr 38 van de heer CaluwÚ
   Organisatie van het woon- werkverkeer met bedrijfsvervoerplannen - Arbeidsinspectie
2-1566/2
p. 25-26 2-1566/2 p. 25-26 (PDF)
  Amendement nr 39 van de heer CaluwÚ
   Organisatie van het woon- werkverkeer met bedrijfsvervoerplannen - Strafrechtelijke en administratieve sancties
2-1566/2
p. 26 2-1566/2 p. 26 (PDF)
  Amendement nr 48 van de heer CaluwÚ
   Bevordering van de opvang van kinderen van minder dan 3 jaar : wijziging WIB 1992
2-1566/2
p. 30 2-1566/2 p. 30 (PDF)
  Amendement nr 52 van de heer CaluwÚ
   Belastingvermindering voor brugpensioenen
2-1566/2
p. 32-33 2-1566/2 p. 32-33 (PDF)
  Amendement nr 55 van de heer CaluwÚ
   Leningen van natuurlijke personen aan startende ondernemers - Achtergestelde lening, de zogenaamde "tante Julialening" - Fiscale aftrekbaarheid van de verliezen en vrijstelling van roerende voorheffing - WIB 1992 (Zie ook doc. 2-1254/1)
2-1566/2
p. 34-38 2-1566/2 p. 34-38 (PDF)
  Amendement nr 56 van de heer CaluwÚ
   Wijziging KB nr 4 van 29 december 1969 m.b.t. de teruggaven inzake BTW, de faillissementswet van 8 augustus 1997 en het WIB 1992, strekkende tot een rechtvaardiger fiscale behandeling van de gewone schuldeisers van gefailleerden (Principe van onmiddellijke recuperatie van al doorgestorte BTW bij faling van de afnemer - Inkomstenbelastingen : onmiddellijk verlenen van fiscale vrijstelling voor correct aangegeven vorderingen) (Zie ook 2-1307/1)
2-1566/2
p. 38-42 2-1566/2 p. 38-42 (PDF)
  Amendement nr 57 van de heren Steverlynck en CaluwÚ
   Sociaal statuut meewerkende echtgenoot
2-1566/2
p. 42-44 2-1566/2 p. 42-44 (PDF)
  Amendement nr 58 van de heren Steverlynck en CaluwÚ
   Statuut meehelpende echtgenoot : berekening van de bijdragen
2-1566/2
p. 44-45 2-1566/2 p. 44-45 (PDF)
  Amendement nr 59 van de heren Steverlynck en CaluwÚ
   Statuut meewerkende echtgenoot : pensioenstelsel
2-1566/2
p. 45-46 2-1566/2 p. 45-46 (PDF)
  Amendement nr 60 van de heer CaluwÚ
   Wijziging art. 10 programmawet van 10 februari 1998 tot bevordering van het zelfstandig ondernemerschap : vrijstelling van bewijs van ondernemersvaardigheden voor de overlevende echtgenoot of partner
2-1566/2
p. 46-47 2-1566/2 p. 46-47 (PDF)
  Amendement nr 61 van de heer CaluwÚ
   Participatiefonds : "Startersfonds"
2-1566/2
p. 47-48 2-1566/2 p. 47-48 (PDF)
  Amendement nr 63 van de heren Steverlynck en CaluwÚ
   Vermindering van de voorlopige sociale bijdragen voor startende zelfstandigen
2-1566/2
p. 49-50 2-1566/2 p. 49-50 (PDF)
  Amendement nr 64 van de heren Steverlynck en CaluwÚ
   Pensioen zelfstandigen
2-1566/2
p. 50-54 2-1566/2 p. 50-54 (PDF)
  Amendement nr 66 van de heer CaluwÚ
   Milieutaksen - Verpakkingsheffing - Drankverpakkingen - Oplosmiddelen - Vrijstelling - Bekrachtiging K.B.'s
2-1566/2
p. 55-59 2-1566/2 p. 55-59 (PDF)
  Amendement nr 69 van de heer CaluwÚ
   Milieuheffingen - Vrijstelling van batterijen en accu's ontworpen voor medische hulpmiddelen en van loodstart- en tractiebatterijen
2-1566/2
p. 61 2-1566/2 p. 61 (PDF)
  Amendement nr 70 van de heer CaluwÚ
   Afzonderlijke taxatie van het vervroegd uitbetaald vakantiegeld
2-1566/2
p. 61-62 2-1566/2 p. 61-62 (PDF)
  Amendement nr 76 van de heer CaluwÚ
   Storting door de Nationale Loterij van een eenmalige monopolierente aan de Nationale Kas voor rampenschade
2-1566/2
p. 63 2-1566/2 p. 63 (PDF)
  Amendement nr 77 van de heer CaluwÚ
   Cessie of overdracht door de Federale Participatiemaatschappij van haar aandelen in Credibe (Centraal Bureau voor Hypothecair Krediet)
2-1566/2
p. 63-64 2-1566/2 p. 63-64 (PDF)
  Amendement nr 80 van de heer CaluwÚ
   Minnelijke aanzuiveringsregeling : kwijtschelding van fiscale schulden en sociale bijdragen (Wijziging art. 1675 Gerechtelijk Wetboek)
2-1566/2
p. 65-67 2-1566/2 p. 65-67 (PDF)
  Amendementen nrs 30 tot 36 en 40 van de heer CaluwÚ
   Organisatie van het woon- werkverkeer met bedrijfsvervoerplannen - Verzameling van gegevens
2-1566/2
p. 15-25 2-1566/2 p. 15-25 (PDF)
  2-1566/2
p. 27 2-1566/2 p. 27 (PDF)
  Amendementen nrs 41 tot 45 van de heer CaluwÚ
   Oprichting, door de Federale Investeringsmaatschappij, van het Kringloopfonds : ethische beleggingen
2-1566/2
p. 27-29 2-1566/2 p. 27-29 (PDF)
  Amendementen nrs 46 en 47 van de heer CaluwÚ
   Sociale voorkeuren bij toekenning van overheidsopdrachten
2-1566/2
p. 29-30 2-1566/2 p. 29-30 (PDF)
  Amendementen nrs 49 tot 51 van de heer CaluwÚ
   Investeringen in beveiliging : verhoogde investeringsaftrek (Wijziging WIB 1992)
2-1566/2
p. 30-31 2-1566/2 p. 30-31 (PDF)
  Amendementen nrs 53 en 54 van de heer CaluwÚ
   Collectieve beslissing over massaal bezwaarschrift (Art. 376bis WIB 1992)
2-1566/2
p. 33-34 2-1566/2 p. 33-34 (PDF)
  Amendementen nrs 62 en 65 van de heren Steverlynck en CaluwÚ
   Aanvullende pensioenen zelfstandigen
2-1566/2
p. 48-49 2-1566/2 p. 48-49 (PDF)
  2-1566/2
p. 55 2-1566/2 p. 55 (PDF)
  Amendementen nrs 67 en 68 van de heer CaluwÚ
   Milieuheffingen - Bijdrage op drankverpakkingen - Drankkartons
2-1566/2
p. 60-61 2-1566/2 p. 60-61 (PDF)
  Amendementen nrs 71 tot 75 van de heer CaluwÚ
   Begrotingsfonds voor het prefinancieren van uitgaven verbonden aan grote catastrofen
2-1566/2
p. 62-63 2-1566/2 p. 62-63 (PDF)
  Amendementen nrs 78 en 79 van de heer CaluwÚ
   Cessie van een gedeelte van het openbaar domein gelegen te Bierset, militair vliegveld - Geluidshinder
2-1566/2
p. 64 2-1566/2 p. 64 (PDF)
  Amendementen nrs 30 tot 56, 60, 61 en 66 tot 81 van de heer CaluwÚ, opnieuw ingediend na de goedkeuring van het verslag
2-1566/7
p. 1-5 2-1566/7 p. 1-5 (PDF)
  Amendementen nrs 57 tot 59 en 62 tot 65 van de heren Steverlynck en CaluwÚ, opnieuw ingediend na de goedkeuring van het verslag
2-1566/7
p. 1-5 2-1566/7 p. 1-5 (PDF)
  Algemene bespreking
   CD&V-kritiek op het beleid van de regering-Verhofstadt I (Paars-groene coalitie)
2-285
p. 4-10 2-285 p. 4-10 (PDF)
   ProcÚdÚ van programmawetten
2-285
p. 4-6 2-285 p. 4-6 (PDF)
  Artikelsgewijze bespreking
2-285
p. 12-17 2-285 p. 12-17 (PDF)
Ontwerp van programmawet (2-600)      
  Amendement nr 52 van de heren CaluwÚ en Vandenberghe
   Financiering van het HST-project
2-600/2
p. 27 2-600/2 p. 27 (PDF)
  Amendementen nr 52 van de heren CaluwÚ en Vandenberghe, opnieuw ingediend na de goedkeuring van de verslagen
2-600/8
p. 1-4 2-600/8 p. 1-4 (PDF)
Ontwerp van programmawet (3-137)      
  Amendement nr 11 van de heren Schouppe en CaluwÚ
   Biodiesel : vrijstelling energiebijdrage
3-137/2
p. 6 3-137/2 p. 6 (PDF)
  Amendement nr 12 van de heren Schouppe en CaluwÚ
   Vervanging van oude stookolie-installaties (Belastingvermindering)
3-137/2
p. 6 3-137/2 p. 6 (PDF)
  Amendement nr 13 van de heren Schouppe en CaluwÚ
   Uitstel van inwerkingtreding van de wet van 21 februari 2003 tot oprichting van een Dienst voor alimentatievorderingen
3-137/2
p. 6-7 3-137/2 p. 6-7 (PDF)
  Amendement nr 18 van de heren Schouppe en CaluwÚ
   Afschaffing van de inschrijvingstaks voor voertuigen (Wet betreffende de politie op het wegverkeer, artikel 1)
3-137/2
p. 8-9 3-137/2 p. 8-9 (PDF)
  Amendement nr 19 van de heren Schouppe en CaluwÚ
   Belgacom : verlenging van de bevoegdheidsdelegatie aan de Koning krachtens de wet van 10 augustus 2001, artikel 3
3-137/2
p. 9 3-137/2 p. 9 (PDF)
  Amendement nr 20 van de heren Schouppe en CaluwÚ
   BIAC : verlenging van de bevoegdheidsdelegatie aan de Koning krachtens de programmawet van 30 december 2001, artikelen 157 en 158
3-137/2
p. 9 3-137/2 p. 9 (PDF)
  Amendement nr 5 van de heren Schouppe en CaluwÚ
   Verhoging van de energiebijdrage
3-137/2
p. 3-4 3-137/2 p. 3-4 (PDF)
  Amendementen nrs 14 en 15 van de heren Schouppe en CaluwÚ
   Uitstel van inwerkingtreding van de wet van 21 februari 2003 tot oprichting van een Dienst voor alimentatievorderingen
3-137/2
p. 7 3-137/2 p. 7 (PDF)
  Amendementen nrs 16 en 17 van de heren Schouppe en CaluwÚ
   Verhoging van de taks op materiŰle aflevering van effecten aan toonder (Artikel 160 Wetboek der met het zegel gelijkgestelde taksen) en op collectieve beleggingsinstellingen (Artikel 161ter Wetboek der successierechten)
3-137/2
p. 8 3-137/2 p. 8 (PDF)
  Amendementen nrs 6 tot 10 van de heren Schouppe en CaluwÚ
   Cliquetsysteem motorbrandstoffen : accijnsverhoging
3-137/2
p. 4-6 3-137/2 p. 4-6 (PDF)
  Amendement nr 27 van de heren Schouppe en CaluwÚ, ingediend na de goedkeuring van het verslag
   Verhoging van de energiebijdragen van de accijnzen op motorbrandstoffen : budgettaire evaluatie door het Rekenhof
3-137/7
p. 3-4 3-137/7 p. 3-4 (PDF)
  Amendementen nrs 5 tot 20 van de heren Schouppe en CaluwÚ, opnieuw ingediend na de goedkeuring van het verslag
3-137/7
p. 1-2 3-137/7 p. 1-2 (PDF)
  Algemene bespreking (Eerste deel)
   BIAC : verlenging van de bevoegdheidsdelegatie aan de Koning krachtens de programmawet van 30 december 2001, artikelen 157 en 158
3-9
p. 24 3-9 p. 24 (PDF)
   Belgacom : verlenging van de bevoegdheidsdelegatie aan de Koning krachtens de wet van 10 augustus 2001, artikel 3
3-9
p. 24 3-9 p. 24 (PDF)
   Inwerkingtreding van een fiscale wet bij KB
3-9
p. 23 3-9 p. 23 (PDF)
   Toezicht op de financiŰle sector en de financiŰle diensten - CBFA
3-9
p. 24 3-9 p. 24 (PDF)
   Uitstel van de inwerkingtreding van de ecoboni
3-9
p. 24 3-9 p. 24 (PDF)
   Uitstel van inwerkingtreding van de wet van 21 februari 2003 tot oprichting van een Dienst voor alimentatievorderingen
3-9
p. 24 3-9 p. 24 (PDF)
   Verhoging van de accijnzen op brandstoffen en van de energiebijdrage
3-9
p. 24-25 3-9 p. 24-25 (PDF)
   Verhoging van de taks op materiŰle aflevering van effecten aan toonder (Artikel 160 Wetboek der met het zegel gelijkgestelde taksen) en op collectieve beleggingsinstellingen (Artikel 161ter Wetboek der successierechten)
3-9
p. 23 3-9 p. 23 (PDF)
Ontwerp van programmawet (3-424)      
  Algemene bespreking (Tweede deel)
   Lastenverlaging op ploegenarbeid - Fiscaal statuut
3-31
p. 58-59 3-31 p. 58-59 (PDF)
   Techniek van programmawetten
3-31
p. 54-55 3-31 p. 54-55 (PDF)
  3-31
p. 57 3-31 p. 57 (PDF)
Ontwerp van programmawet (3-742)      
  Amendement nr 40 van de heer CaluwÚ, ingediend na de goedkeuring van het verslag
   Premies voor nachtarbeid en ploegenarbeid : vrijstelling van sociale bijdragen (Werknemers- en werkgeversbijdragen)
3-742/7
p. 11-12 3-742/7 p. 11-12 (PDF)
Ontwerp van programmawet 1 (2-1390)      
  Amendement nr 295 van de heer CaluwÚ
   Wijziging wet van 9 januari 2000 betreffende grensoverschrijdende geldoverschrijvingen : omzetting EG-reglement ; strafbepalingen
2-1390/2
p. 317 2-1390/2 p. 317 (PDF)
  Amendement nr 319 van de heren CaluwÚ en Vandenberghe
   Summiere rechtspleging om betaling te bevelen (Wijziging artikel 1340, alinea 1, Gerechtelijk Wetboek)
2-1390/2
p. 366 2-1390/2 p. 366 (PDF)
  Amendement nr 320 van de heren CaluwÚ en Vandenberghe
   Nachtrumoer (Artikel 561 Strafwetboek)
2-1390/2
p. 367 2-1390/2 p. 367 (PDF)
  Amendement nr 321 van de heren CaluwÚ en Vandenberghe
   Smaad aan de politie : gevangenisstraf versus geldboete (Artikel 276 Strafwetboek)
2-1390/2
p. 368 2-1390/2 p. 368 (PDF)
  Amendementen nrs 225 tot 230 van de heer CaluwÚ
   Ontbinding van de Federale Voorlichtingsdienst
2-1390/2
p. 231-233 2-1390/2 p. 231-233 (PDF)
  Amendement nr 295 van de heer CaluwÚ, opnieuw ingediend na de goedkeuring van het verslag
2-1390/8
p. 1-23 2-1390/8 p. 1-23 (PDF)
  Amendementen nrs 319 tot 321 van de heren CaluwÚ en Vandenberghe, opnieuw ingediend na de goedkeuring van het verslag
2-1390/8
p. 1-23 2-1390/8 p. 1-23 (PDF)
  Algemene bespreking van het onderdeel FinanciŰn en Economische Aangelegenheden
   Hervorming van de structuren van de NMBS - Overname van de schuld
2-256
p. 37-41 2-256 p. 37-41 (PDF)
   Investeringsplan van de NMBS
2-256
p. 37 2-256 p. 37 (PDF)
  Algemene bespreking van het onderdeel Institutionele Aangelegenheden
   Financiering Duitstalige Gemeenschap : wijziging artikel 58sexies, ž2, wet van 31 december 1983 tot hervorming der instellingen voor de Duitstalige Gemeenschap (Verduidelijking van de berekeningswijze van de bijkomende forfaitaire middelen in uitvoering van het Lambermontakkoord)
2-256
p. 48 2-256 p. 48 (PDF)
  Algemene bespreking van het onderdeel Justitie
   Publicatieprocedure in het Belgisch Staatsblad (Vervanging van de uitgave op papier door een elektronische versie op Internet)
2-256
p. 41 2-256 p. 41 (PDF)
  2-256
p. 43-44 2-256 p. 43-44 (PDF)
  2-256
p. 45 2-256 p. 45 (PDF)
Ontwerp van programmawet 2 (2-1391)      
  Amendement nr 10 van de heer CaluwÚ
   Individuele responsabilisering geneesheren en tandartsen en hervorming van de Dienst voor geneeskundige controle (Overbodige of onnodig dure verstrekkingen - Controle op door de ziekteverzekering terugbetaalde verstrekkingen)
2-1391/2
p. 13 2-1391/2 p. 13 (PDF)
  Amendement nr 9 van de heer CaluwÚ
   Financiering van de Duitstalige Gemeenschap (Wijziging artikel 58 sexies, ž2, wet 31 december 1983 tot hervorming der instellingen : verduidelijking berekeningswijze der bijkomende forfaitaire middelen in uitvoering Lambermontakkoord)
2-1391/2
p. 13 2-1391/2 p. 13 (PDF)
  Amendementen nrs 9 en 10 van de heer CaluwÚ, opnieuw ingediend na de goedkeuring van het verslag
2-1391/5
p. 1 2-1391/5 p. 1 (PDF)
Ontwerp van programmawet 2 (2-1391) (2-1390)      
  Algemene bespreking van het onderdeel FinanciŰn en Economische Aangelegenheden
   Hervorming van de structuren van de NMBS - Overname van de schuld
2-256
p. 37-41 2-256 p. 37-41 (PDF)
   Investeringsplan van de NMBS
2-256
p. 37 2-256 p. 37 (PDF)
  Algemene bespreking van het onderdeel Institutionele Aangelegenheden
   Financiering Duitstalige Gemeenschap : wijziging artikel 58sexies, ž2, wet van 31 december 1983 tot hervorming der instellingen voor de Duitstalige Gemeenschap (Verduidelijking van de berekeningswijze van de bijkomende forfaitaire middelen in uitvoering van het Lambermontakkoord)
2-256
p. 48 2-256 p. 48 (PDF)
  Algemene bespreking van het onderdeel Justitie
   Publicatieprocedure in het Belgisch Staatsblad (Vervanging van de uitgave op papier door een elektronische versie op Internet)
2-256
p. 41 2-256 p. 41 (PDF)
  2-256
p. 43-44 2-256 p. 43-44 (PDF)
  2-256
p. 45 2-256 p. 45 (PDF)
Ontwerp van verklaring tot herziening van de Grondwet (Titel II : rechten en vrijheden; openbare omroepdienst; rechten van het kind; gelijkheid man-vrouw - Art. 23 : recht op minimale dienstverlening inzake post, communicatie en mobiliteit - Art. 25 : uitbreiden van het briefgeheim tot de nieuwe vormen van communicatie en uitbreiden van de waarborgen van de drukpers tot andere informatiemiddelen - Art. 110 : koninklijk genaderecht - Art. 149 : afwijking op de verplichte integrale voorlezing van vonnissen - Art. 152, 2░ lid : tuchtrecht voor magistraten - Art. 157 : afschaffing militaire rechtbanken en oprichting arrondissementsrechtbank - Art. 10, 2░ lid, 2░ zindsdeel, artt. 28, 29 en 111, art. 147, 2░ lid, art. 148, 2░ lid, art. 150, art. 152, 3░ lid, en art. 184 - Titel IX om de inwerkingtredings- en overgangsbepalingen II, IV, V en VI, žž 1, 2, 4 en 5 op te heffen) (1-1374)      
  Algemene beraadslaging
1-266
p. 7731-7741 1-266 p. 7731-7741 (PDF)
  Aangehouden stemmingen, stemverklaringen van de heren Loones, Coveliers, Van Hauthem, Boutmans, Anciaux, Ceder, CaluwÚ en Verreycken en stemming verklaring per verklaring
1-270
p. 7849-7880 1-270 p. 7849-7880 (PDF)
Ontwerp van verklaring tot herziening van de Grondwet (Vele artikelen, o.a. : Duurzame ontwikkeling - Bescherming rechten en vrijheden gewaarborgd door Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden - Afschaffing doodstraf - Waarborgen van het genot van de rechten en vrijheden van de gehandicapten - Rechten van het kind - Universele dienstverlening inzake post, communicatie en mobiliteit - Uitbreiding van de waarborgen van de drukpers tot de oudere informatiemiddelen - Aannemen van wetten na 2de lezing - Exclusieve bevoegdheden Kamer van volksvertegenwoordigers - Dienstgewijze decentralisatie - Gewestelijk referendum - Hervorming Senaat - Fiscaliteit van gemeenschappen en gewesten - Afwijking op integrale voorlezing van vonnissen - Internationale rechtscolleges - Bevoegdheid van Senaat inzake instemming met verdragen die niet uitsluitend betrekking hebben op aangelegenheden waarvoor de gemeenschappen en gewesten bevoegd zijn ; evocatierecht van de Kamer - Rekenhof) (2-1549)      
  Verslag van de heren Monfils en CaluwÚ
2-1549/3
p. 1-85 2-1549/3 p. 1-85 (PDF)
  Bespreking
2-286
p. 6-34 2-286 p. 6-34 (PDF)
Ontwerp van wet houdende diverse bepalingen (3-425)      
  Algemene bespreking (Tweede deel)
   Lastenverlaging op ploegenarbeid - Fiscaal statuut
3-31
p. 58-59 3-31 p. 58-59 (PDF)
   Techniek van programmawetten
3-31
p. 54-55 3-31 p. 54-55 (PDF)
  3-31
p. 57 3-31 p. 57 (PDF)
Oorlogsinvaliden, oud-strijders en oorlogsslachtoffers - Kosteloze geneeskundige verzorging - Statuten van nationale erkentelijkheid - Cumulatie van periodes in verschillende statuten (2-1164)      
  Schriftelijke vraag van de heer CaluwÚ aan de heer Flahaut, minister van Landsverdediging
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-33
p. 1605 2-33 p. 1605 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-36
p. 1777-1778 2-36 p. 1777-1778 (PDF)
Openingsuren van nieuwe antennes van het ministerie van Verkeerswezen (Vervoer) (1-1386)      
  Schriftelijke vraag van de heer CaluwÚ aan de heer Daerden, minister van Vervoer
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-87
p. 4596-4597 1-87 p. 4596-4597 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-92
p. 4858-4859 1-92 p. 4858-4859 (PDF)
Optreden van de toezichthoudende overheid in het arrondissement Brussel-Hoofdstad (Gemeenten en OCMW) (1-1578)      
  Schriftelijke vraag van de heer CaluwÚ aan de heer Van den Bossche, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-94
p. 4915 1-94 p. 4915 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-95
p. 5002-5004 1-95 p. 5002-5004 (PDF)
Overladen vrachtwagens - Controles - Samenwerking gewesten (1-624)      
  Schriftelijke vraag van de heer CaluwÚ aan de heer Daerden, minister van Vervoer
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-62
p. 3175-3176 1-62 p. 3175-3176 (PDF)
  Bul. 1-96
p. 5042-5043 1-96 p. 5042-5043 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-99
p. 5221-5223 1-99 p. 5221-5223 (PDF)
Overtreding van een koninklijk besluit - Strafbepalingen - Vervolgingen      
  Schriftelijke vraag van de heer CaluwÚ aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-45
p. 2227-2228 1-45 p. 2227-2228 (PDF)
   Vraag met voorlopig antwoord
Bul. 1-49
p. 2449-2450 1-49 p. 2449-2450 (PDF)
   Antwoord gegeven door de heer Van Parys, minister van Justitie
Bul. 1-99
p. 5234-5235 1-99 p. 5234-5235 (PDF)
Palliatief zorgforfait - Mentaal gehandicapten - Personen die verblijven in een Vlaams Fonds-voorziening (Thuiszorg versus zorg in een ROB of RVT) (3-582)      
  Schriftelijke vraag van de heer CaluwÚ aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-9
p. 567 3-9 p. 567 (PDF)
PatiŰnten met multiple sclerose - Weigering van een parkeerkaart (1-1267)      
  Schriftelijke vraag van de heer CaluwÚ aan de heer Peeters, staatssecretaris voor Veiligheid en voor Maatschappelijke Integratie en Leefmilieu
   Vraag met antwoord
Bul. 1-81
p. 4300 1-81 p. 4300 (PDF)
Pensioenen - Positieve discriminatie van personen die ploegenarbeid verricht hebben      
  Schriftelijke vraag van de heer CaluwÚ aan de heer Colla, minister van Volksgezondheid en Pensioenen
   Vraag met antwoord
Bul. 1-12
p. 579 1-12 p. 579 (PDF)
Pensioenen - Verhoging van de laagste pensioenen (2-811)      
  Schriftelijke vraag van de heer CaluwÚ aan de heer Vandenbroucke, minister van Sociale Zaken en Pensioenen
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-22
p. 1006 2-22 p. 1006 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-23
p. 1077-1078 2-23 p. 1077-1078 (PDF)
Pensioenspaarfondsen - Belegging in Belgische aandelen - Strijdigheid met de Europese regelgeving (2-1127)      
  Schriftelijke vraag van de heer CaluwÚ aan de heer Reynders, minister van FinanciŰn
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-31
p. 1520-1521 2-31 p. 1520-1521 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-69
p. 3859-3860 2-69 p. 3859-3860 (PDF)
Personen met een handicap - Tegemoetkomingen - Pleegzorg - Nefaste gevolgen van de nieuwe regelgeving (Tegemoetkoming in functie van alle inkomens in het pleeggezin) (3-565)      
  Schriftelijke vraag van de heer CaluwÚ aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-8
p. 514 3-8 p. 514 (PDF)
Plaatselijke werkgelegenheidsagentschappen - Diverse inlichtingen (1)      
  Schriftelijke vraag van de heer CaluwÚ aan mevrouw Smet, minister van Tewerkstelling en Arbeid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-15
p. 733 1-15 p. 733 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-20
p. 1020-1022 1-20 p. 1020-1022 (PDF)
Politie - Taalwetgeving - Controles door Nederlandstaligen in het Franse taalgebied (Patrouille- en controleopdrachten in de omgeving van Charleroi) (2-1539)      
  Schriftelijke vraag van de heer CaluwÚ aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-43
p. 2171 2-43 p. 2171 (PDF)
Politiecollege - Stemgewicht van een burgemeester - Begrip "nettolast" (Gemeentelijke dotatie) (2-1141)      
  Schriftelijke vraag van de heer CaluwÚ aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-31
p. 1517-1518 2-31 p. 1517-1518 (PDF)
Politiediensten - Grensoverschrijdend optreden bij ernstige verstoringen van de openbare orde - Verdrag tussen BelgiŰ en Nederland (2-1605)      
  Schriftelijke vraag van de heer CaluwÚ aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-44
p. 2236-2237 2-44 p. 2236-2237 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-49
p. 2581 2-49 p. 2581 (PDF)
Posttarieven tussen Benelux-landen - Culturele tijdschriften      
  Schriftelijke vraag van de heer CaluwÚ aan de heer Di Rupo, vice-eerste minister en minister van Economie en Telecommunicatie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-41
p. 1997 1-41 p. 1997 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-42
p. 2065-2066 1-42 p. 2065-2066 (PDF)
Problemen van de in Nederland werkende Belgische grensarbeiders - Sociale zekerheid      
  Schriftelijke vraag van de heer CaluwÚ aan mevrouw De Galan, minister van Sociale Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-8
p. 362 1-8 p. 362 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-15
p. 758 1-15 p. 758 (PDF)
Provinciale bijhuizen van de Dienst voor Inschrijvingen (Vervoer) (1-1385)      
  Schriftelijke vraag van de heer CaluwÚ aan de heer Daerden, minister van Vervoer
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-87
p. 4596 1-87 p. 4596 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-90
p. 4761 1-90 p. 4761 (PDF)
Rangeerstation Antwerpen-Noord - Fietspad (2-2385)      
  Schriftelijke vraag van de heer CaluwÚ aan mevrouw Durant, vice-eerste minister en minister van Mobiliteit en Vervoer
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-61
p. 3387 2-61 p. 3387 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-63
p. 3530-3531 2-63 p. 3530-3531 (PDF)
Rapport m.b.t. de plannen van de EU in Brussel (1-802)      
  Schriftelijke vraag van de heer CaluwÚ aan de heer Flahaut, minister van Ambtenarenzaken
   Vraag met antwoord
Bul. 1-67
p. 3478 1-67 p. 3478 (PDF)
Regeringsverklaring (14 juli 2003 - Regering Verhofstadt II)      
  Bespreking (Derde deel)
   Communautair dossier
3-6
p. 60-62 3-6 p. 60-62 (PDF)
   Rol van de Senaat
3-6
p. 60 3-6 p. 60 (PDF)
   Uitvoering van het Kyotoprotocol
3-6
p. 62-63 3-6 p. 62-63 (PDF)
Regeringsverklaring (17 oktober 2000 - Regering-Verhofstadt)      
  Bespreking
   Fiscale autonomie der gewesten en gemeenschappen
2-73
p. 61-65 2-73 p. 61-65 (PDF)
Registratie van overvaltechnieken - Informatiebank - Preventieve maatregelen (2-116)      
  Schriftelijke vraag van de heer CaluwÚ aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Vraag met antwoord
Bul. 2-4
p. 157-158 2-4 p. 157-158 (PDF)
Registratie van overvaltechnieken - Informatiebank - Preventieve maatregelen (2-360)      
  Schriftelijke vraag van de heer CaluwÚ aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag met antwoord
Bul. 2-9
p. 357-358 2-9 p. 357-358 (PDF)
Reorganisatie van de politie      
  Debat over de hervorming
1-134
p. 3595-3614 1-134 p. 3595-3614 (PDF)
Richtlijnen over aansluitinggevende treinen (1-1393)      
  Schriftelijke vraag van de heer CaluwÚ aan de heer Daerden, minister van Vervoer
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-87
p. 4597 1-87 p. 4597 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-92
p. 4860 1-92 p. 4860 (PDF)
Rijkswacht - Begeleiding van uitzonderlijk vervoer - Verdeling van de kosten (2-544)      
  Schriftelijke vraag van de heer CaluwÚ aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-14
p. 629 2-14 p. 629 (PDF)
  Bul. 2-22
p. 999 2-22 p. 999 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-29
p. 1414-1415 2-29 p. 1414-1415 (PDF)
Selor - Taalexamens - Functionele taalkennis - Slaagpercentage (Taalgebruik in gerechtszaken) (3-316)      
  Schriftelijke vraag van de heer CaluwÚ aan mevrouw Arena, minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie en Grootstedenbeleid
   Vraag met antwoord
Bul. 3-4
p. 302-303 3-4 p. 302-303 (PDF)
Selor - Taalexamens voor juristen in oktober 2003 (Gebruik der talen in gerechtszaken) (3-584)      
  Schriftelijke vraag van de heer CaluwÚ aan mevrouw Arena, minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen
   Vraag met antwoord
Bul. 3-9
p. 609-610 3-9 p. 609-610 (PDF)
Selor - Toepassing van het taalhoffelijkheidsakkoord - Aanpassing van de taalexamens (2-810)      
  Schriftelijke vraag van de heer CaluwÚ aan de heer Van den Bossche, minister van Ambtenarenzaken en Modernisering van de openbare besturen
   Vraag met antwoord
Bul. 2-22
p. 1027-1028 2-22 p. 1027-1028 (PDF)
Sociaal elektriciteits-, gas- en telefoontarief      
  Schriftelijke vraag van de heer CaluwÚ aan de heer Peeters, staatssecretaris voor Veiligheid en voor Maatschappelijke Integratie en Leefmilieu
   Vraag met antwoord
Bul. 1-56
p. 2853-2854 1-56 p. 2853-2854 (PDF)
Sociaal statuut der zelfstandigen - Studentenjob - Vrijstelling van bijdragen (1-1622)      
  Schriftelijke vraag van de heer CaluwÚ aan de heer Pinxten, minister van Landbouw en de Kleine en Middelgrote Ondernemingen
   Vraag met antwoord
Bul. 1-96
p. 5059-5060 1-96 p. 5059-5060 (PDF)
Sociaal tarief van Belgacom - Tweede lijn voor internet (Personen met een handicap en senioren) (2-894)      
  Schriftelijke vraag van de heer CaluwÚ aan de heer Daems, minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-27
p. 1273 2-27 p. 1273 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-28
p. 1385-1386 2-28 p. 1385-1386 (PDF)
Spoorlijn 12 (Antwerpen-Essen-Roosendaal) - Slagbomen - Wachttijden (2-2057)      
  Schriftelijke vraag van de heer CaluwÚ aan mevrouw Durant, vice-eerste minister en minister van Mobiliteit en Vervoer
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-55
p. 2980 2-55 p. 2980 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-59
p. 3250-3251 2-59 p. 3250-3251 (PDF)
  Bul. 2-68
p. 3786 2-68 p. 3786 (PDF)
Spoorwegen - Vermindering van de dienstverlening - Weerslag op het aantal reizigers (Station Heide) (2-1668)      
  Schriftelijke vraag van de heer CaluwÚ aan mevrouw Durant, vice-eerste minister en minister van Mobiliteit en Vervoer
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-46
p. 2359 2-46 p. 2359 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-48
p. 2520 2-48 p. 2520 (PDF)
Spoorwegnet - Passagiersvervoer via lijn 11 vanaf Zandvliet - Standpunt van de NMBS (Verkeersaanpak ten noorden van Antwerpen) (2-1790)      
  Schriftelijke vraag van de heer CaluwÚ aan mevrouw Durant, vice-eerste minister en minister van Mobiliteit en Vervoer
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-48
p. 2512 2-48 p. 2512 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-52
p. 2779 2-52 p. 2779 (PDF)
Statuut van de lokale mandatarissen - Pensioenregeling (2-57)      
  Schriftelijke vraag van de heer CaluwÚ aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-1
p. 13 2-1 p. 13 (PDF)
   Vraag met voorlopig antwoord
Bul. 2-2
p. 65 2-2 p. 65 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-7
p. 253-254 2-7 p. 253-254 (PDF)
Statuut van de lokale mandatarissen - Sociale-zekerheidsregeling (2-58)      
  Schriftelijke vraag van de heer CaluwÚ aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-1
p. 13 2-1 p. 13 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-10
p. 424-425 2-10 p. 424-425 (PDF)
Statuut van nationale erkentelijkheid - Indiening aanvragen (1-1667)      
  Schriftelijke vraag van de heer CaluwÚ aan de heer Flahaut, minister van Ambtenarenzaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-99
p. 5191 1-99 p. 5191 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-100
p. 5289-5290 1-100 p. 5289-5290 (PDF)
Stemplicht - Niet-naleving - Sancties (Justitie) (1-1541)      
  Schriftelijke vraag van de heer CaluwÚ aan de heer Van Parys, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-91
p. 4786 1-91 p. 4786 (PDF)
Stemplicht - Niet-naleving - Sancties (vice-eerste minister en Binnenlandse Zaken) (1-1541)      
  Schriftelijke vraag van de heer CaluwÚ aan de heer Van den Bossche, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-91
p. 4779 1-91 p. 4779 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-93
p. 4898 1-93 p. 4898 (PDF)
Tbc-gevallen in Noord-Brabant (Nederland - Uitwisseling van informatie betreffende problemen m.b.t. volksgezondheid en infectieziektes tussen EU-lidstaten) (2-738)      
  Mondelinge vraag van de heer CaluwÚ aan mevrouw Aelvoet, minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
   Antwoord gegeven door de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Begroting, Maatschappelijk Integratie en Sociale Economie
2-157
p. 49-51 2-157 p. 49-51 (PDF)
Tegemoetkoming aan gehandicapten - Aftrek van de kinderbijslag (1-1651)      
  Schriftelijke vraag van de heer CaluwÚ aan de heer Peeters, staatssecretaris voor Veiligheid en voor Maatschappelijke Integratie en Leefmilieu
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-98
p. 5138-5139 1-98 p. 5138-5139 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-99
p. 5256 1-99 p. 5256 (PDF)
Tegemoetkomingen voor gehandicapten - Bevoegdheid van de arbeidsrechtbanken - Toepassing wet van 19 april 1999 (2-165)      
  Schriftelijke vraag van de heer CaluwÚ aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Begroting, Maatschappelijke Integratie en Sociale Economie
   Vraag met antwoord
Bul. 2-6
p. 212-213 2-6 p. 212-213 (PDF)
Terugzendingstijd van ontvangstbewijzen van aangetekende zendingen      
  Schriftelijke vraag van de heer CaluwÚ aan de heer Di Rupo, vice-eerste minister en minister van Economie en Telecommunicatie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-35
p. 1721-1722 1-35 p. 1721-1722 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-36
p. 1769 1-36 p. 1769 (PDF)
Thuiswerk - Werkgever in het buitenland - Fiscale regeling (3-566)      
  Schriftelijke vraag van de heer CaluwÚ aan de heer Reynders, minister van FinanciŰn
   Vraag met antwoord
Bul. 3-8
p. 541 3-8 p. 541 (PDF)
Thuiswerk - Werkgever in het buitenland - Sociale zekerheidssysteem (3-385)      
  Schriftelijke vraag van de heer CaluwÚ aan de heer Reynders, minister van FinanciŰn
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-5
p. 317 3-5 p. 317 (PDF)
Thuiswerk - Werkgever in het buitenland - Sociale zekerheidssysteem (3-386)      
  Schriftelijke vraag van de heer CaluwÚ aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-5
p. 318 3-5 p. 318 (PDF)
Toekenning van het niveau 2+ aan sommige functies binnen de federale wetenschappelijke instellingen (1-1401)      
  Schriftelijke vraag van de heer CaluwÚ aan de heer Flahaut, minister van Ambtenarenzaken
   Vraag met antwoord
Bul. 1-87
p. 4634 1-87 p. 4634 (PDF)
Toekenning van loten van de Nationale Loterij aan instellingen en culturele verenigingen      
  Schriftelijke vraag van de heer CaluwÚ aan de heer Maystadt, vice-eerste minister en minister van FinanciŰn en Buitenlandse Handel
   Vraag met antwoord
Bul. 1-34
p. 1695 1-34 p. 1695 (PDF)
Toezichthoudende overheid - Arrondissement Brussel-Hoofdstad - Optreden in 1998 (Gemeenten en OCMW) (1-1663)      
  Schriftelijke vraag van de heer CaluwÚ aan de heer Van den Bossche, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-99
p. 5178 1-99 p. 5178 (PDF)
Treinverkeer - Ontregeling op 29 augustus 2000 (2-891)      
  Schriftelijke vraag van de heer CaluwÚ aan mevrouw Durant, vice-eerste minister en minister van Mobiliteit en Vervoer
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-27
p. 1257-1258 2-27 p. 1257-1258 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-29
p. 1412 2-29 p. 1412 (PDF)
Tuinaanleg - BTW-tarief op sierteeltproducten      
  Schriftelijke vraag van de heer CaluwÚ aan de heer Maystadt, vice-eerste minister en minister van FinanciŰn en Buitenlandse Handel
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-57
p. 2871-2872 1-57 p. 2871-2872 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-58
p. 2963-2964 1-58 p. 2963-2964 (PDF)
Uitzonderlijk vervoer - Aflevering vergunning - Oprichting databank (Breedtesignalisatie) (2-545)      
  Schriftelijke vraag van de heer CaluwÚ aan mevrouw Durant, vice-eerste minister en minister van Mobiliteit en Vervoer
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-14
p. 627 2-14 p. 627 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-19
p. 862-863 2-19 p. 862-863 (PDF)
Vacante betrekkingen bij de Europese Drug Eenheid - Kennisgave aan het rijkswachtpersoneel (1-1390)      
  Schriftelijke vraag van de heer CaluwÚ aan de heer Van den Bossche, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-87
p. 4593 1-87 p. 4593 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-95
p. 5000-5001 1-95 p. 5000-5001 (PDF)
Vast Wervingssecretariaat - Weigering om taalexamens uit te schrijven op het niveau dat voor de betrekking is vereist (2-809)      
  Schriftelijke vraag van de heer CaluwÚ aan de heer Van den Bossche, minister van Ambtenarenzaken en Modernisering van de openbare besturen
   Vraag met antwoord
Bul. 2-22
p. 1026-1027 2-22 p. 1026-1027 (PDF)
Veiligheidscontracten - Bestemming van gronden die eigendom zijn van de NMBS ("Stuivenberg")(Vervoer) (1-940)      
  Schriftelijke vraag van de heer CaluwÚ aan de heer Daerden, minister van Vervoer
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-72
p. 3748 1-72 p. 3748 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-99
p. 5223-5224 1-99 p. 5223-5224 (PDF)
Veiligheidscontracten - Bestemming van gronden die eigendom zijn van de NMBS ("Stuivenberg")(vice-eerste minister en Binnenlandse Zaken) (1-940)      
  Schriftelijke vraag van de heer CaluwÚ aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-71
p. 3676-3677 1-71 p. 3676-3677 (PDF)
   Antwoord gegeven door de heer Tobback, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
Bul. 1-73
p. 3815-3816 1-73 p. 3815-3816 (PDF)
Vererving van aandelen van Amerikaanse vennootschappen - Verdrag tussen BelgiŰ en de Verenigde Staten ter voorkoming van dubbele successierechten      
  Schriftelijke vraag van de heer CaluwÚ aan de heer Maystadt, vice-eerste minister en minister van FinanciŰn en Buitenlandse Handel
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-35
p. 1726 1-35 p. 1726 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-39
p. 1905-1906 1-39 p. 1905-1906 (PDF)
Verhoogde verzekeringstegemoetkoming inzake ziekte en invaliditeit - Gezinsinkomen (1-886)      
  Schriftelijke vraag van de heer CaluwÚ aan mevrouw De Galan, minister van Sociale Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-70
p. 3624 1-70 p. 3624 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-71
p. 3717-3718 1-71 p. 3717-3718 (PDF)
Verhuring van films voor commerciŰle vertoning - Maximumhuurprijzen - MB van 13 maart 1986      
  Schriftelijke vraag van de heer CaluwÚ aan de heer Di Rupo, vice-eerste minister en minister van Economie en Telecommunicatie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-58
p. 2937-2938 1-58 p. 2937-2938 (PDF)
  Bul. 1-95
p. 4972 1-95 p. 4972 (PDF)
Verkiezingen - Aanplakruimte - Toewijzing - Onderrichtingen (Gelijke verdeling van de borden tussen de Vlaamse en Franstalige lijsten in het Brusselse Gewest) (3-874)      
  Schriftelijke vraag van de heer CaluwÚ aan de heer Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag met antwoord
Bul. 3-15
p. 996-997 3-15 p. 996-997 (PDF)
Verkiezingen - Brussels Hoofdstedelijk Gewest - Kandidatenlijsten - Formaat (Aanplakking van de Vlaamse lijsten in een kleiner formaat) (3-875)      
  Schriftelijke vraag van de heer CaluwÚ aan de heer Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag met antwoord
Bul. 3-15
p. 997-998 3-15 p. 997-998 (PDF)
Verkoop van openbare gebouwen - Betaling koopsom (2-86)      
  Schriftelijke vraag van de heer CaluwÚ aan de heer Reynders, minister van FinanciŰn
   Vraag met antwoord
Bul. 2-2
p. 86-87 2-2 p. 86-87 (PDF)
Verlaagd BTW-tarief voor renovatiewerken aan woningen getroffen door watersnood (1-1348)      
  Schriftelijke vraag van de heer CaluwÚ aan de heer Viseur, minister van FinanciŰn
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-85
p. 4492 1-85 p. 4492 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-87
p. 4637 1-87 p. 4637 (PDF)
Vermindering wegens vervroegde ingangsdatum van het rustpensioen - Afschaffing (1-771)      
  Schriftelijke vraag van de heer CaluwÚ aan de heer Colla, minister van Volksgezondheid en Pensioenen
   Vraag met antwoord
Bul. 1-67
p. 3465 1-67 p. 3465 (PDF)
Verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen - Uitgeslotenen van het recht op uitkering daar ze rechthebbenden zijn krachtens een andere Belgische buitenlandse regeling (1-1261)      
  Schriftelijke vraag van de heer CaluwÚ aan mevrouw De Galan, minister van Sociale Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-81
p. 4236 1-81 p. 4236 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-82
p. 4328 1-82 p. 4328 (PDF)
Vertraging van een trein - Bewijs (1-1193)      
  Schriftelijke vraag van de heer CaluwÚ aan de heer Daerden, minister van Vervoer
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-79
p. 4113 1-79 p. 4113 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-82
p. 4330 1-82 p. 4330 (PDF)
Verzekeringspensioen - Cumul met inkomen uit arbeid - Loopbaanonderbreking - Gevolgen (2-469)      
  Schriftelijke vraag van de heer CaluwÚ aan de heer Vandenbroucke, minister van Sociale Zaken en Pensioenen
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-12
p. 503 2-12 p. 503 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-13
p. 594-595 2-13 p. 594-595 (PDF)
Vleeswinkels en bereidingsplaatsen - Koninklijk besluit van 12 december 1955 - Herziening (2-609)      
  Schriftelijke vraag van de heer CaluwÚ aan mevrouw Aelvoet, minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-17
p. 745-746 2-17 p. 745-746 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-18
p. 806-807 2-18 p. 806-807 (PDF)
Voorstel tot instelling van een parlementaire commissie van onderzoek betreffende de gebeurtenissen in Rwanda (1-611)      
  Algemene beraadslaging en bespreking van de artikelen
1-104
p. 2841-2847 1-104 p. 2841-2847 (PDF)
  Bespreking van het verslag
1-152
p. 4001-4013 1-152 p. 4001-4013 (PDF)
  Aangehouden stemmingen en stemverklaringen van de heren Jonckheer, Boutmans, mevrouw Willame-Boonen, de heren Ceder, Destexhe, Coveliers, Loones, CaluwÚ en Mahoux
1-155
p. 4105-4109 1-155 p. 4105-4109 (PDF)
Voorstel tot oprichting van een Dienst Wetgeving bij de Senaat (1-839)      
  Verslag van de heer CaluwÚ
1-839/2
p. 1 1-839/2 p. 1 (PDF)
  Algemene beraadslaging
1-238
p. 6970-6975 1-238 p. 6970-6975 (PDF)
Voorstel tot oprichting van een cel Wetsevaluatie bij de diensten van de Senaat (Nieuw opschrift : Voorstel tot oprichting van een dienst Wetsevaluatie bij de diensten van de Senaat) (1-643)      
  Verslag van de heer CaluwÚ
1-643/6
p. 1 1-643/6 p. 1 (PDF)
  Algemene beraadslaging
1-238
p. 6970-6975 1-238 p. 6970-6975 (PDF)
Voorstel tot wijziging van het Reglement van de Senaat door invoeging van een titel IVbis betreffende de samenwerkingsvormen (Wetsvoorstellen m.b.t. aangelegenheden voor dewelke samenwerkingsvormen zijn bepaald o.m. in de bijzondere wet van 8 augustus 1980 en de bijzondere financieringswet van 16 januari 1989) (1-117)      
  Algemene beraadslaging
1-263
p. 7666-7669 1-263 p. 7666-7669 (PDF)
Voorstel tot wijziging van het Reglement van de Senaat door invoeging van een titel IVbis betreffende de samenwerkingsvormen (Wetsvoorstellen m.b.t. aangelegenheden voor dewelke samenwerkingsvormen zijn bepaald o.m. in de bijzondere wet van 8 augustus 1980 en de bijzondere financieringswet van 16 januari 1989) (1-388)      
  Voorstel van de heren CaluwÚ en D'Hooghe
1-388/1
p. 1-8 1-388/1 p. 1-8 (PDF)
  Amendement nr 6 van de heren Nothomb en CaluwÚ
1-388/3
p. 2 1-388/3 p. 2 (PDF)
  Amendement nr 7 van de heer CaluwÚ
1-388/3
p. 2 1-388/3 p. 2 (PDF)
Voorstel tot wijziging van het Reglement van de Senaat strekkende tot het organiseren van themadebatten (1-134)      
  Algemene beraadslaging
1-263
p. 7666-7669 1-263 p. 7666-7669 (PDF)
Voorstel van bijzondere wet tot wijziging van artikel 24bis, ž5, van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen (Vervanging in de Franse Gemeenschapsraad van een lid van de Waalse Gewestraad dat zijn eed heeft afgelegd in de Raad van de Duitstalige Gemeenschap : onverenigbaarheid)      
  Algemene beraadslaging en bespreking van de artikelen
1-22
p. 489-491 1-22 p. 489-491 (PDF)
Voorstel van bijzondere wet tot wijziging van artikel 24bis, ž5, van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen (Vervanging in de Franse Gemeenschapsraad van een lid van de Waalse Gewestraad dat zijn eed heeft afgelegd in de Raad van de Duitstalige Gemeenschap : onverenigbaarheid) (1-181)      
  Amendement nr 1 van de heer CaluwÚ
1-181/2
p. 1 1-181/2 p. 1 (PDF)
Voorstel van bijzondere wet tot wijziging van artikel 32 van de gewone wet van 9 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, betreffende de voorkoming en de regeling van belangenconflicten (1-1006)      
  Amendementen nrs 10 en 11 van de heer CaluwÚ c.s.
1-1006/4
p. 3-4 1-1006/4 p. 3-4 (PDF)
  Algemene beraadslaging en bespreking van de artikelen
1-246
p. 7148-7152 1-246 p. 7148-7152 (PDF)
Voorstel van bijzondere wet tot wijziging van artikel 50 van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen (Nieuw opschrift : Voorstel van bijzondere wet tot wijziging van de artikelen 24bis en 50 van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen) (De leden van het Waals Parlement die de eed in het Duits hebben afgelegd, worden in de Franse Gemeenschapsraad vervangen door hun opvolgers) (2-386)      
  Algemene bespreking
2-182
p. 36-47 2-182 p. 36-47 (PDF)
Voorstel van bijzondere wet tot wijziging van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen (Binnengemeentelijke territoriale organen) (1-906)      
  Algemene beraadslaging en bespreking van de artikelen
1-210
p. 6070-6078 1-210 p. 6070-6078 (PDF)
Voorstel van bijzondere wet tot wijziging van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen (Controle op overheidsmededelingen : voorlichtingscampagnes die de bevordering van het imago van een minister tot doel hebben) (1-1020)      
  Voorstel van de heer CaluwÚ c.s.
1-1020/1
p. 1-3 1-1020/1 p. 1-3 (PDF)
Voorstel van bijzondere wet tot wijziging van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen (Controle op overheidsmededelingen : voorlichtingscampagnes die de bevordering van het imago van een minister tot doel hebben) (2-29)      
  Voorstel van de heer CaluwÚ c.s.
2-29/1
p. 1-3 2-29/1 p. 1-3 (PDF)
Voorstel van bijzondere wet tot wijziging van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen (Geen administratief toezicht op beslissingen inzake tuchtaangelegenheden m.b.t. de lokale politie) (1-1262)      
  Verslag van de heer CaluwÚ
1-1262/3
p. 1-2 1-1262/3 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van bijzondere wet tot wijziging van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen (Overdracht van de bevoegdheden m.b.t. de gemeentelijke en provinciale instellingen aan de gewesten [inclusief OCMW's] - Binnengemeentelijke territoriale organen - Overdracht van de provinciale en gemeentelijke bevoegdheden in het Duitse taalgebied aan de Duitstalige Gemeenschap - Bijzondere regeling voor Brussel) (2-150)      
  Voorstel van de heren CaluwÚ en Van den Brande
2-150/1
p. 1-4 2-150/1 p. 1-4 (PDF)
Voorstel van bijzondere wet tot wijziging van het artikel 32, ž1, eerste en tweede lid, van de gewone wet van 9 augustus 1980 tot hervorming der instellingen (Belangenconflict : procedure) (1-1009)      
  Algemene beraadslaging
1-246
p. 7148-7152 1-246 p. 7148-7152 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de Intergouvernementele Conferentie van 2000 (Institutionele hervormingen verbonden met de uitbreiding van de EU - Soepelere herzieningsprocedures voor de verdragen - Opheffing van de opdeling van de verdragen in "pijlers" - Medebeslissing en meerderheidsbeslissingen versus unanimiteitsregel - Principe van de dubbele meerderheid - Toekenning van rechtspersoonlijkheid aan de EU - Charter van fundamentele rechten - Versoepeling van de mogelijkheden voor een versterkte samenwerking - Vervanging van het Euratom-verdrag door een nieuwe titel over duurzaam energiebeleid in het EU-verdrag - Sancties tegen lidstaten die zich niet houden aan fundamentele EU-waarden - Gemeenschappelijk Buitenlands en Veiligheids- en Defensiebeleid : niet-militaire conflictvoorkoming en -beheersing - Samenstelling Europese Commissie - Zetelverdeling Europees Parlement) (2-451)      
  Stemming en stemverklarigen van de heren Vankrunkelsven, Dallemagne, Mahoux, Monfils, Morael, Geens, Ceder, Colla en CaluwÚ en van mevrouw Lizin
2-54
p. 28-33 2-54 p. 28-33 (PDF)
  2-54
p. 54 2-54 p. 54 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de gelijke kansen voor vrouwen en mannen bij de reorganisatie van de politie (1-754)      
  Amendement nr 9 van de heer CaluwÚ
1-754/3
p. 5 1-754/3 p. 5 (PDF)
  Advies van het AdviescomitÚ voor gelijke kansen voor vrouwen en mannen
   Verslag van de heer CaluwÚ
1-754/4
p. 1-41 1-754/4 p. 1-41 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de maatregelen die moeten worden genomen om destabiliserende kapitaalstromen te verminderen (Tobin-heffing) (Nieuw opschrift : Voorstel van resolutie betreffende de maatregelen die moeten worden genomen om destabiliserende kapitaalstromen te verminderen en om middelen te genereren ter aanwending van ontwikkelingsprojecten) (2-574)      
  Amendement nr 13 van de heer CaluwÚ, ingediend na de goedkeuring van het verslag
2-574/6
p. 1-2 2-574/6 p. 1-2 (PDF)
  Bespreking
2-82
p. 4-31 2-82 p. 4-31 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de noodzaak om bijkomende tracÚs te onderzoeken voor een tweede spoorontsluiting voor de Antwerpse haven (1-696)      
  Beraadslaging
1-131
p. 3509-3512 1-131 p. 3509-3512 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende het vaststellen van een bijzondere procedure om naar aanleiding van de politiehervorming vrouwelijke politieagenten in dienst te nemen (1-910)      
  Verslag namens het AdviescomitÚ voor de gelijke kansen voor vrouwen en mannen uitgebracht door de heer CaluwÚ
1-910/3
p. 1 1-910/3 p. 1 (PDF)
Voorstel van resolutie inzake mobiliteit (2-448)      
  Bespreking
2-120
p. 4-42 2-120 p. 4-42 (PDF)
  Stemming en stemverklaringen van de heren Thissen, Ramoudt, CaluwÚ, Malcorps en Hordies
2-122
p. 43-44 2-122 p. 43-44 (PDF)
  2-122
p. 48 2-122 p. 48 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 10 van de Grondwet, om nieuwe bepalingen in te voegen betreffende het recht op gelijkheid van vrouwen en mannen (1-584)      
  Algemene beraadslaging
1-266
p. 7731-7741 1-266 p. 7731-7741 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 113 van de Grondwet (Adeldom) (Zie ook doc. Senaat 2-1009 en 2-1010) (2-1008)      
  Verslag van de heren Monfils en CaluwÚ
2-1008/2
p. 1 2-1008/2 p. 1 (PDF)
  Bespreking
2-286
p. 6-34 2-286 p. 6-34 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 142 van de Grondwet, om een paragraaf toe te voegen waarbij het Arbitragehof bevoegd wordt gemaakt om uitspraak te doen over de andere bij de Grondwet bepaalde gevallen (Uitsluiting van organisaties die de vrijheden met voeten treden, van subsidies, middelen en mandaten toegekend aan politieke, economische, sociale of culturele organisaties - Zie ook doc. nr. 2-870) (2-871)      
  Verslag van de heren Monfils en CaluwÚ
2-871/2
p. 1 2-871/2 p. 1 (PDF)
  Bespreking
2-286
p. 6-34 2-286 p. 6-34 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 151 van de Grondwet (Politieke benoemingen) (2-63)      
  Verslag van de heren Monfils en CaluwÚ
2-63/2
p. 1 2-63/2 p. 1 (PDF)
  Bespreking
2-286
p. 6-34 2-286 p. 6-34 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 167 van de Grondwet, om de verdragen van de Europese Unie bij referendum te laten bekrachtigen (1-161)      
  Algemene beraadslaging
1-266
p. 7731-7741 1-266 p. 7731-7741 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 195 van de Grondwet (Procedure tot herziening van de Grondwet - Invoering van de volksraadpleging) (1-593)      
  Algemene beraadslaging
1-266
p. 7731-7741 1-266 p. 7731-7741 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 195, tweede tot vijfde lid, van de Grondwet (Procedure tot herziening van de Grondwet - Referendum) (2-1546)      
  Verslag van de heren Monfils en CaluwÚ
2-1546/2
p. 1 2-1546/2 p. 1 (PDF)
  Bespreking
2-286
p. 6-34 2-286 p. 6-34 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 59 van de Grondwet, teneinde de senatoren van rechtswege niet langer te onttrekken aan de gewone rechtsgang (2-1383)      
  Verslag van de heren Monfils en CaluwÚ
2-1383/2
p. 1 2-1383/2 p. 1 (PDF)
  Bespreking
2-286
p. 6-34 2-286 p. 6-34 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 72 van de Grondwet, om het op te heffen (Senatoren van rechtswege) (2-454)      
  Verslag van de heren Monfils en CaluwÚ
2-454/2
p. 1 2-454/2 p. 1 (PDF)
  Bespreking
2-286
p. 6-34 2-286 p. 6-34 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 88 van de Grondwet (Onschendbaarheid van de persoon van de Koning, de leden van de koninklijke familie en de medewerkers van het Hof : parlementair controlerecht) (1-1198)      
  Algemene beraadslaging
1-266
p. 7731-7741 1-266 p. 7731-7741 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van de Grondwet (Alle grondwetsartikelen) (1-1325)      
  Algemene beraadslaging
1-266
p. 7731-7741 1-266 p. 7731-7741 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van de Grondwet (Maatschappelijke relevantie en stabiliteit verzoenen - Naar een confederaal model - Toewijzing van bevoegdheden aan de deelstaten : gezins- en gezondheidsbeleid, werkgelegenheid, CAO's, fiscaliteit, veiligheid en justitie, huurwetgeving, mobiliteit, wetenschapsbeleid, verkeersreglementering, Fonds voor Collectieve Uitrustingen en Diensten, Rampenfonds, lokale besturen - Statuut van Brussel - Vlaamse rand rond Brussel - Splitsing kiesarrondissement Brussel-Halle-Vilvoorde - Overlegmechanisme inzake buitenlands beleid - Grondrechten - Afschaffing van de bepaling luidens dewelke de familie Oranje-Nassau uit elke macht in BelgiŰ wordt ontzet) (2-1547)      
  Verslag van de heren Monfils en CaluwÚ
2-1547/2
p. 1 2-1547/2 p. 1 (PDF)
  Bespreking
2-286
p. 6-34 2-286 p. 6-34 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van de Grondwet (Meerdere artikelen) (1-1238)      
  Algemene beraadslaging
1-266
p. 7731-7741 1-266 p. 7731-7741 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van de Grondwet (Meerdere artikelen) (Evenwicht man-vrouw op alle bestuursniveaus - Rechten van het kind : VN-conventie - Rechten van de mens en fundamentele vrijheden - Afschaffing doodstraf - Gewetensbezwaar - Referendum - Verhouding nationaal recht/internationaal recht - Vreemdelingen : politieke rechten en toegang tot het openbaar ambt - Stemrecht : verlaging leeftijdsgrens tot 16 jaar - Universele dienstverlening - Persvrijheid : audiovisuele media - Uitbreiding briefgeheim tot moderne communicatiemiddelen - Schadevergoeding bij onteigening - Petitierecht - Ombudsman - Gratierecht en executierechtbanken - Afschaffing militaire rechtbanken - Verhouding parlement/regering - Politieke benoemingen - Bevoegdheden van de Koning inzake bekrachtiging en afkondiging van wetten - Sturen van strijdkrachten naar het buitenland - Financiering erediensten en vrijzinnigheid) (1-1299)      
  Algemene beraadslaging
1-266
p. 7731-7741 1-266 p. 7731-7741 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van de artikelen 76 en 142 van de Grondwet, teneinde de Belgen het recht te waarborgen op een behoorlijke en democratish getoetste totstandkoming van de wetgeving (Wetsontwerpen dienen een inhoudelijk samenhangend geheel te vormen : bannen van "programmawetten", "programmadecreten" en wetten of decreten "houdende diverse bepalingen" - Toetsing door het Arbitragehof) (2-1541)      
  Verslag van de heren Monfils en CaluwÚ
2-1541/2
p. 1 2-1541/2 p. 1 (PDF)
  Bespreking
2-286
p. 6-34 2-286 p. 6-34 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van de artikelen 99 en 104 van de Grondwet om nieuwe bepalingen in te voegen betreffende de gelijke vertegenwoordiging van vrouwen en mannen (1-657)      
  Algemene beraadslaging
1-266
p. 7731-7741 1-266 p. 7731-7741 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van de artikelen 99 en 104 van de Grondwet om nieuwe bepalingen in te voegen betreffende de gelijke vertegenwoordiging van vrouwen en mannen (2-250)      
  Verslag van de heren Monfils en CaluwÚ
2-250/2
p. 1 2-250/2 p. 1 (PDF)
  Bespreking
2-286
p. 6-34 2-286 p. 6-34 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van decreet nr. 5 van 24 november 1830 betreffende de eeuwige uitsluiting van de familie Oranje-Nassau van enige macht in BelgiŰ (2-1382)      
  Verslag van de heren Monfils en CaluwÚ
2-1382/2
p. 1 2-1382/2 p. 1 (PDF)
  Bespreking
2-286
p. 6-34 2-286 p. 6-34 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van titel II van de Grondwet om een artikel in te voegen dat het mogelijk maakt organisaties die de vrijheden fnuiken uit te sluiten van de subsidies, middelen en mandaten die worden toegekend aan politieke, economische, sociale of culturele organisaties op grond van hun diensten aan de gemeenschap (Arbitragehof - Zie ook doc. nr. 2-871) (2-870)      
  Verslag van de heren Monfils en CaluwÚ
2-870/2
p. 1 2-870/2 p. 1 (PDF)
  Bespreking
2-286
p. 6-34 2-286 p. 6-34 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van titel II van de Grondwet, om nieuwe bepalingen in te voegen betreffende de rechten van het kind (2-327)      
  Verslag van de heren Monfils en CaluwÚ
2-327/2
p. 1 2-327/2 p. 1 (PDF)
  Bespreking
2-286
p. 6-34 2-286 p. 6-34 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van titel II van de Grondwet, om nieuwe bepalingen in te voegen die de bescherming van de rechten van het kind verzekeren (1-496)      
  Algemene beraadslaging
1-266
p. 7731-7741 1-266 p. 7731-7741 (PDF)
Voorstellen tot wijziging van het Reglement van de Senaat (Voorzitterschap van het voorlopig bureau - Onderzoek der geloofsbrieven - Commissies : vacatures; initiatiefrecht; procedure voor instemming met verdragen; regeling van werkzaamheden; hoorzittingen; notulen van de commissievergaderingen; openbare commissievergaderingen; amendementen; adviezen van een commissie aan een andere; subcommissies en werkgroepen; fractiemedewerkers; verslagen; functie van rapporteur - Plenaire vergadering : toelichting van de rapporteur; verslag van de debatten; spreektijd; stemmingen; zaktelefoons - Wetgevingsprocedure : verzending van wetsontwerpen naar commissie; meerdere ondertekenaars; onderzoek van voorstellen door commissies; uitstel van de stemming bij aanneming van een amendement; samenwerking federale overheid/gemeenschappen/gewesten; praktijk van tekstcorrecties - Evocatie - Verplichte raadpleging van de Raad van State - Controle- en informatieprocedures : ontvankelijkheid; schriftelijke vragen, mondelinge vragen; vragen om uitleg; moties - Themadebatten - Belangenconflicten - Zendingen naar het buitenland - Benoeming van de griffier) (1-1084)      
  Algemene beraadslaging
1-263
p. 7666-7669 1-263 p. 7666-7669 (PDF)
Vragen om uitleg over de zaak Dutroux, Nihoul en consoorten      
  Procedurele problemen
1-47 COM
p. 356 1-47 COM p. 356 (PDF)
  1-47 COM
p. 357 1-47 COM p. 357 (PDF)
  1-47 COM
p. 357 1-47 COM p. 357 (PDF)
  1-47 COM
p. 358 1-47 COM p. 358 (PDF)
  1-47 COM
p. 358 1-47 COM p. 358 (PDF)
  1-47 COM
p. 359 1-47 COM p. 359 (PDF)
  1-47 COM
p. 359 1-47 COM p. 359 (PDF)
  1-47 COM
p. 360-361 1-47 COM p. 360-361 (PDF)
  1-47 COM
p. 361 1-47 COM p. 361 (PDF)
  1-47 COM
p. 362 1-47 COM p. 362 (PDF)
Vredegerechten - Huisvesting in Ekeren (2-1151)      
  Schriftelijke vraag van de heer CaluwÚ aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-32
p. 1557 2-32 p. 1557 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-35
p. 1709 2-35 p. 1709 (PDF)
Westvoorstel tot invoeging van een artikel 49bis in de geco÷rdineerde wetten van 18 juli 1966 op het gebruik van de talen in bestuurszaken (Taalgebruik bij de kiesverrichtingen, met inbegrip van de propaganda en bekendmakingen) (3-203)      
  Voorstel van mevrouw De Schamphelaere en de heer CaluwÚ
3-203/1
p. 1-3 3-203/1 p. 1-3 (PDF)
Wet van 4 juli 1989 betreffende de beperking en de controle van de verkiezingsuitgaven voor de verkiezingen van de federale Kamers, de financiering en de open boekhouding van de politieke partijen (1-204)      
  De verkiezingsuitgaven van de politieke partijen en de individuele kandidaten voor de verkiezingen van de federale Kamers en de Raden van 21 mei 1995
   Verslag van de heren Reynders, Cauwenberghs, Landuyt, Tavernier, Michel (K) en de heer CaluwÚ (S)
1-204/1
p. 1-85 1-204/1 p. 1-85 (PDF)
Wetsontwerp betreffende de invoering van de euro in de wetgeving die betrekking heeft op aangelegenheden als bedoeld in artikel 77 van de Grondwet (Behoud van transparante bedragen in de wetgeving - Cfr. doc. 2-432 en 2-430) (2-431)      
  Stemming en stemverklaring van de heer CaluwÚ
2-57
p. 34 2-57 p. 34 (PDF)
  2-57
p. 76 2-57 p. 76 (PDF)
Wetsontwerp betreffende de veiligheid bij voetbalwedstrijden (Responsabilisering van de organisatoren - Administratieve sancties - Onrechtmatige verdeling van tickets - Gerechtelijk stadionverbod - Mededeling van politionele gegevens) (1-1060)      
  Amendement nr 2 van de heren CaluwÚ en Istasse
1-1060/2
p. 2 1-1060/2 p. 2 (PDF)
  Algemene beraadslaging
1-225
p. 6587-6590 1-225 p. 6587-6590 (PDF)
Wetsontwerp betreffende de vergunning van handelsvestigingen (Eenvoudigere en meer doorzichtige procedure voor toekenning van de socio-economische vergunning - Instellen van strikte termijnen - Unieke beroepsprocedure - Nationaal Sociaal-Economisch ComitÚ voor de Distributie - Aanvulling art. 589 Gerechtelijk Wetboek - Opheffing wet 29 juni 1975 op de handelsvestigingen) (3-816)      
  Amendementen nrs 1 tot 16 van de heren Steverlynck en CaluwÚ
3-816/2
p. 1-8 3-816/2 p. 1-8 (PDF)
  Algemene bespreking
3-74
p. 25-41 3-74 p. 25-41 (PDF)
Wetsontwerp houdende budgettaire en diverse bepalingen (1-1067)      
  Verslag van de heer CaluwÚ (Binnenlandse en Administratieve Aangelegenheden)
1-1067/4
p. 1 1-1067/4 p. 1 (PDF)
Wetsontwerp houdende de geleidelijke uitstap uit kernenergie voor industriŰle elektriciteitsproductie (2-1376)      
  Amendementen nrs 6 tot 13 van de heer CaluwÚ
2-1376/2
p. 4-8 2-1376/2 p. 4-8 (PDF)
  Amendementen nrs 6 tot 13 van de heer CaluwÚ, opnieuw ingediend na de goedkeuring van het verslag
2-1376/4
p. 2-3 2-1376/4 p. 2-3 (PDF)
  Algemene bespreking
2-261
p. 4-51 2-261 p. 4-51 (PDF)
  Stemming en stemverklaringen van de heren Mahoux, Ramoudt, CaluwÚ, Roelants du Vivier, Malcorps, Thissen en Vankrunkelsven en van de dames Nagy en Lizin
2-262
p. 33-37 2-262 p. 33-37 (PDF)
  2-262
p. 39 2-262 p. 39 (PDF)
  2-262
p. 50-51 2-262 p. 50-51 (PDF)
Wetsontwerp houdende diverse bepalingen betreffende de organisatie van de financiŰle markten en diverse andere bepalingen (Integratie van de beurzen van Brussel, Amsterdam en Parijs : Wijziging van de wet van 4 december 1990 op de financiŰle transacties en de financiŰle markten en van de wet van 6 april 1995 inzake de secundaire markten, het statuut van en het toezicht op de beleggingsondernemingen, de bemiddelaars en beleggingsadviseurs - Geco÷rdineerde wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken - Oprichting en werking van EURONEXT) (Onderwerpen van de Beurs van Brussel aan de vennootschapsbelasting - Wijziging art. 64, wet van 22 maart 1993 op het statuut van en het toezicht op de kredietinstellingen [Beleggingen van gemeentespaarkassen in euro] - Wijziging art. 180 WIB 1992 : vrijstellling van vennootschapsbelasting voor het gemeentelijk autonoom "Havenbedrijf van Gent") (2-526)      
  Amendementen nrs 1 tot 9 van de heren CaluwÚ en Vandenberghe
2-526/2
p. 1-5 2-526/2 p. 1-5 (PDF)
  Amendementen nrs 2 tot 6 en 9 van de heren CaluwÚ en Vandenberghe, opnieuw ingediend na de goedkeuring van het verslag
2-526/5
p. 1-2 2-526/5 p. 1-2 (PDF)
  Amendementen nrs 14 tot 17 van de heren CaluwÚ en Vandenberghe, ingediend na de goedkeuring van het verslag
2-526/7
p. 1-3 2-526/7 p. 1-3 (PDF)
  Algemene bespreking
2-66
p. 17-29 2-66 p. 17-29 (PDF)
  Artikelsgewijze bespreking
2-66
p. 29-41 2-66 p. 29-41 (PDF)
Wetsontwerp houdende diverse fiscale bepalingen op het stuk van milieutaksen en ecobonussen (Drankverpakkingen - Wegwerpfototoestellen - Batterijen - IndustriŰle verpakkingen - Notificatie bij de Europese Commissie - Wijziging van de wet van 7 januari 1998 betreffende de structuur en de accijnstarieven op alcohol en alcoholhoudende dranken, de wet van 13 februari 1995 betreffende het accijnsstelsel van niet-alcoholische dranken en de gewone wet van 16 juli 1993 tot vervollediging van de federale staatsstructuur - Verpakkingsheffing) (2-1395)      
  Amendementen nrs 1 tot 11 van de heren Steverlynck en CaluwÚ
2-1395/2
p. 1-7 2-1395/2 p. 1-7 (PDF)
  Amendementen nrs 1 tot 11 van de heren Steverlynck en CaluwÚ, opnieuw ingediend na de goedkeuring van het verslag
2-1395/4
p. 1-2 2-1395/4 p. 1-2 (PDF)
  Algemene bespreking
2-254
p. 48-58 2-254 p. 48-58 (PDF)
  Artikelsgewijze bespreking
2-254
p. 58-67 2-254 p. 58-67 (PDF)
Wetsontwerp houdende fiscale en diverse bepalingen (2-227)      
  Amendement nr 1 van de heren CaluwÚ en Vandenberghe
   Herindexering belastingschalen
2-227/2
p. 1-2 2-227/2 p. 1-2 (PDF)
  Amendement nr 2 van de heren CaluwÚ en Vandenberghe
   Overheidssteun aan de sleepdiensten
2-227/2
p. 3 2-227/2 p. 3 (PDF)
  Amendement nr 7 van de heren CaluwÚ en Vandenberghe
   BTW-verlaging voor tuinbouw en sierteelt - Tuinaanleg
2-227/2
p. 4-5 2-227/2 p. 4-5 (PDF)
  Amendement nr 8 van de heren CaluwÚ en Vandenberghe
   Opheffing zegelrechten op akten van de burgerlijke stand - Afschrift nationaliteitsakte
2-227/2
p. 5 2-227/2 p. 5 (PDF)
  Amendementen nrs 3 tot 6 van de heren CaluwÚ en Vandenberghe
   Kosteloosheid naturalisatieprocedure
2-227/2
p. 3-4 2-227/2 p. 3-4 (PDF)
  Amendementen nrs 1 tot 8 van de heren CaluwÚ en Vandenberghe, opnieuw ingediend na de goedkeuring van het verslag
2-227/5
p. 1 2-227/5 p. 1 (PDF)
  Algemene bespreking
   Afcentiemen - Vlaams decreet
2-20
p. 9 2-20 p. 9 (PDF)
   Afschaffing aanvullende crisisbijdrage
2-20
p. 9 2-20 p. 9 (PDF)
   Aftrek kosten voor kinderopvang
2-20
p. 10 2-20 p. 10 (PDF)
   BTW-verlaging naar 6 % voor arbeidsintensieve diensten
2-20
p. 8 2-20 p. 8 (PDF)
  2-20
p. 8-9 2-20 p. 8-9 (PDF)
  2-20
p. 24 2-20 p. 24 (PDF)
   BTW-verlaging voor tuinbouw en sierteelt - Tuinaanleg
2-20
p. 8 2-20 p. 8 (PDF)
  2-20
p. 8-9 2-20 p. 8-9 (PDF)
   Fiscale discriminatie tussen gehuwden en samenwonenden
2-20
p. 9 2-20 p. 9 (PDF)
   Herinvoering indexering belastingschalen
2-20
p. 7-8 2-20 p. 7-8 (PDF)
   Kosteloosheid naturalisatieprocedure : Wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten
2-20
p. 10-11 2-20 p. 10-11 (PDF)
   Steun aan bagger- en koopvaardijsector : werkgeversbijdragen en bedrijfsvoorheffing - Sleepdiensten
2-20
p. 10 2-20 p. 10 (PDF)
   Verlaging electriciteitsprijs particulieren : discriminatie van gehuwden
2-20
p. 9 2-20 p. 9 (PDF)
   Verlaging van de fiscale druk
2-20
p. 11 2-20 p. 11 (PDF)
  Artikelsgewijze bespreking
2-20
p. 24-31 2-20 p. 24-31 (PDF)
  Aangehouden stemmingen en stemverklaring van de heer CaluwÚ
2-22
p. 53-54 2-22 p. 53-54 (PDF)
  2-22
p. 66-68 2-22 p. 66-68 (PDF)
  Eindstemming en stemverklaringen van mevrouw Willame-Boonen en de heren Creyelman en CaluwÚ
2-22
p. 54-56 2-22 p. 54-56 (PDF)
  2-22
p. 68 2-22 p. 68 (PDF)
Wetsontwerp houdende hervorming van de personenbelasting (2-832)      
  Amendementen nrs 27 en 28 van de heer CaluwÚ, ingediend na de goedkeuring van het verslag
2-832/6
p. 2-3 2-832/6 p. 2-3 (PDF)
  Algemene bespreking
   Aftrek voor kinderlast
2-140
p. 11 2-140 p. 11 (PDF)
   Aftrekbaarheid kinderopvang
2-140
p. 11-12 2-140 p. 11-12 (PDF)
   Aftrekbaarheid vervoerskosten voor gemeenschappelijk vervoer georganiseerd door de werkgever
2-140
p. 10 2-140 p. 10 (PDF)
   Dubbelbelastingverdrag BelgiŰ-Nederland - Aftrekbaarheid hypothecaire intresten
2-140
p. 13-14 2-140 p. 13-14 (PDF)
   Fiscale discriminatie van jobstudenten wiens ouders gescheiden zijn
2-140
p. 12-13 2-140 p. 12-13 (PDF)
   Fiscale neutraliteit t.o.v. de samenlevingsvorm - Discriminatie gehuwden-feitelijke samenwonenden
2-140
p. 8 2-140 p. 8 (PDF)
  2-140
p. 8 2-140 p. 8 (PDF)
  2-140
p. 8-9 2-140 p. 8-9 (PDF)
  2-140
p. 9 2-140 p. 9 (PDF)
  2-140
p. 12-13 2-140 p. 12-13 (PDF)
   Invoering van een terugbetaalbaar belastingkrediet
2-140
p. 10 2-140 p. 10 (PDF)
   Spreiding in de tijd van de inwerkingtreding van de fiscale maatregelen
2-140
p. 8 2-140 p. 8 (PDF)
  2-140
p. 9-10 2-140 p. 9-10 (PDF)
  2-140
p. 12 2-140 p. 12 (PDF)
  2-140
p. 13 2-140 p. 13 (PDF)
   Toegang van de KMO's tot kapitaal (Autofinanciering)
2-140
p. 13 2-140 p. 13 (PDF)
   Vermindering van de fiscale druk op inkomsten uit arbeid
2-140
p. 9-10 2-140 p. 9-10 (PDF)
   Vermindering voor alleen belaste ouders met kinderen ten laste
2-140
p. 12-13 2-140 p. 12-13 (PDF)
   Woon-werkverkeer
2-140
p. 10-11 2-140 p. 10-11 (PDF)
  Artikelsgewijze bespreking
2-140
p. 27-42 2-140 p. 27-42 (PDF)
Wetsontwerp houdende instelling van een procedure voor de evaluatie van de wetgeving (Evaluatie door de Senaat van de van kracht zijnde wetten en reglementen op basis van verslagen opgesteld door de procureur-generaal bij het Hof van Cassatie en de Raad van State) (1-955)      
  Verslag van de heer CaluwÚ
1-955/3
p. 1-114 1-955/3 p. 1-114 (PDF)
  Algemene beraadslaging en bespreking van de artikelen
1-238
p. 6970-6976 1-238 p. 6970-6976 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met het Verdrag tussen het Koninkrijk BelgiŰ en het Koninkrijk der Nederlanden tot het vermijden van dubbele belasting en tot het voorkomen van het ontgaan van belasting inzake belastingen naar het inkomen en naar het vermogen, en met de Protocollen I en II en met de wisseling van brieven, gedaan te Luxemburg op 5 juni 2001 (2-1293)      
  Onontvankelijkheid van een mondelinge vraag
2-239
p. 5-6 2-239 p. 5-6 (PDF)
  Algemene bespreking
2-247
p. 48-51 2-247 p. 48-51 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van 11 oktober 2001 tussen de federale Staat, het Vlaams, het Waals en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest betreffende het meerjarig investeringsplan 2001-2012 van de NMBS (Oprichting van een "Executief ComitÚ van de Ministers van Mobiliteit" - Goedkeuring van het investeringsplan 2001-2002 van de NMBS - Verbintenis van elk van de partijen wat de machtigingsprocedures en de vereiste vergunningen betreft - "Prefinanciering" en "cofinanciering" door de Gewesten van infrastructuurprojecten en werken - Gewestelijk expresnet in en rond Brussel) (2-933)      
  Amendement nr 1 van de heren CaluwÚ en Steverlynck
2-933/2
p. 1 2-933/2 p. 1 (PDF)
  Algemene bespreking
2-192
p. 4-33 2-192 p. 4-33 (PDF)
  2-192
p. 34-51 2-192 p. 34-51 (PDF)
Wetsontwerp houdende opheffing van het verval van sommige wetsontwerpen die een aangelegenheid regelen als bedoeld in artikel 78 van de Grondwet (2-147)      
  Amendement nr 1 van de heer CaluwÚ
   Woon-werkverkeer : bedrijfsvervoerplannen (Ontheffen van verval van ontwerp nr 1-1399 ; zie ook doc. nr 2-147/3, blz. 2-3)
2-147/2
p. 1-2 2-147/2 p. 1-2 (PDF)
  Amendement nr 1 van de heer CaluwÚ, opnieuw ingediend na de goedkeuring van het verslag
2-147/5
p. 1 2-147/5 p. 1 (PDF)
  Aangehouden stemming en stemverklaring van de heer CaluwÚ
2-18
p. 38 2-18 p. 38 (PDF)
  2-18
p. 53 2-18 p. 53 (PDF)
Wetsontwerp houdende sociale, budgettaire en andere bepalingen (2-522)      
  Amendementen nrs 88 en 89 van de heren CaluwÚ en Van den Brande
   Wijziging wet van 24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten : EG/internationale samenwerking/militaire opdrachten - Internationale samenwerkingsprogramma's
2-522/2
p. 33 2-522/2 p. 33 (PDF)
  Amendementen nrs 33, 51 en 54 van de heer Vandenberghe, opnieuw ingediend na de goedkeuring van het verslag door de heer Vandenberghe, de dames de Bethune en Thijs en de heer CaluwÚ
2-522/6
p. 1-2 2-522/6 p. 1-2 (PDF)
  Amendementen nrs 88 en 89 van de heren CaluwÚ en Van den Brande, opnieuw ingediend na de goedkeuring van het verslag door de heer Vandenberghe c.s.
2-522/6
p. 9-9 2-522/6 p. 9-9 (PDF)
  Algemene bespreking
   Pensioenencomplementen in de openbare sector
2-67
p. 62 2-67 p. 62 (PDF)
   Protest tegen de wijze waarop wetgevend wordt opgetreden
2-67
p. 63 2-67 p. 63 (PDF)
   Rol van de Senaat
2-67
p. 62 2-67 p. 62 (PDF)
   Sociaal statuut van de gemeentelijke mandatarissen
2-67
p. 61 2-67 p. 61 (PDF)
   Wet van 24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten : EG/internationale samenwerking/militaire opdrachten
2-67
p. 61-62 2-67 p. 61-62 (PDF)
   Tekortkomingen van juridisch-technische aard in het door de Kamer overgezonden wetsontwerp : foutieve hernummering van artikelen - MateriŰle fout - Rechtzetting door de Senaat onder vorm van tekstcorrectie, zonder amendering, versus rechten van de oppositie
2-68
p. 15-30 2-68 p. 15-30 (PDF)
Wetsontwerp houdende verschillende bepalingen inzake verkeersveiligheid (Classificatie en onderscheiden aanpak van de verkeersovertredingen - Controles - Procedures voor de behandeling van inbreuken - Parkeerovertredingen - Boetefonds en politiezones - Invoering van het rijbewijs in stappen en rol van de bijscholingscentra - Goedkeuring van bijkomende gemeentelijke reglementen - Wijzigingen van de wet betreffende de politie over het wegverkeer, geco÷rdineerd op 16 maart 1968, van het Strafwetboek [invoeging artt. 419bis en 420bis : verkeersongeval], van de wet van 5 maart 1952 betreffende de opdeciemen op de strafrechtelijke geldboetes, van de wet van 22 februari 1965 waarbij aan de gemeenten wordt toegestaan parkeergeld op motorrijtuigen in te voeren, van de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een ge´ntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus, van de wet van 21 november 1989 betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen en van het Wetboek van Strafvordering [artt. 138, 6░bis, 163 en 590]) (2-1402)      
  Amendementen nrs 2 tot 27 van de heren D'Hooghe en CaluwÚ
2-1402/2
p. 2-27 2-1402/2 p. 2-27 (PDF)
  Amendementen nrs 5 tot 9, 15 en 20 van de heren D'Hooghe en CaluwÚ, opnieuw ingediend na de goedkeuring van het verslag
2-1402/4
p. 2 2-1402/4 p. 2 (PDF)
Wetsontwerp houdende verschillende wijzigingen van de kieswetgeving (Verkiezing van de federale wetgevende Kamers - Kandidaat-opvolgers - Beperking en controle van de verkiezingsuitgaven - Geautomatiseerde stemming - Taalgroepen [Brussel-Halle-Vilvoorde] - Gelijke vertegenwoordiging van mannen en vrouwen op de kandidatenlijsten - Bepaling van de bevolkingscijfers die in aanmerking genomen moeten worden voor de verdeling van de leden van de Kamer van volksvertegenwoordigers tussen de kieskringen) (2-1280)      
  Algemene bespreking
2-239
p. 30-62 2-239 p. 30-62 (PDF)
Wetsontwerp houdende wijziging van de wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven (NMBS : verbetering van de verhouding overheid-NMBS, van de prestaties van de NMBS als mobiliteitsverschaffer en van de boekhoudkundige transparantie) (2-934)      
  Amendementen nrs 2 tot 6, 8 tot 21, 23 tot 29, 31 en 32 van de heren CaluwÚ en Steverlynck
2-934/2
p. 2-4 2-934/2 p. 2-4 (PDF)
  2-934/2
p. 5-9 2-934/2 p. 5-9 (PDF)
  2-934/2
p. 10-12 2-934/2 p. 10-12 (PDF)
  2-934/2
p. 13-14 2-934/2 p. 13-14 (PDF)
  Amendementen nrs 2 tot 6, 8 tot 21, 23 tot 29, 31 en 32 van de heren CaluwÚ en Steverlynck, opnieuw ingediend na de goedkeuring van het verslag
2-934/5
p. 1-2 2-934/5 p. 1-2 (PDF)
  2-934/5
p. 2 2-934/5 p. 2 (PDF)
  Algemene bespreking
2-192
p. 4-33 2-192 p. 4-33 (PDF)
  2-192
p. 34-51 2-192 p. 34-51 (PDF)
Wetsontwerp ter invoering van een eenmalige bijdrage ten laste van de petroleumsector (Verplichte opslag van olieproducten) (2-926)      
  Algemene bespreking
2-175
p. 35-39 2-175 p. 35-39 (PDF)
  2-181
p. 4 2-181 p. 4 (PDF)
Wetsontwerp tot bepaling van de criteria bedoeld in artikel 39, ž 2, van de bijzondere wet van 16 januari 1989 betreffende de financiering van de Gemeenschappen en de Gewesten (Overdracht, aan de Gemeenschappen, van BTW-ontvangsten voor de financiering van het onderwijs - Verdeelsleutel : leerlingenaantal) (2-262)      
  Amendementen nrs 1 tot 4 en 9 van de heer CaluwÚ c.s.
2-262/2
p. 1-4 2-262/2 p. 1-4 (PDF)
  2-262/2
p. 6-6 2-262/2 p. 6-6 (PDF)
  Amendementen nrs 22 en 23 van de heer CaluwÚ
2-262/3
p. 1 2-262/3 p. 1 (PDF)
  Amendementen nrs 1 tot 4 en 9 van de heer CaluwÚ c.s., opnieuw ingediend na de goedkeuring van het verslag
2-262/6
p. 1 2-262/6 p. 1 (PDF)
  Algemene bespreking
2-35
p. 4-43 2-35 p. 4-43 (PDF)
  Artikelsgewijze bespreking
2-35
p. 43-49 2-35 p. 43-49 (PDF)
Wetsontwerp tot bepaling van de voorwaarden waaronder de plaatselijke overheden een financiŰle bijstand kunnen genieten van de Staat in het kader van het stedelijk beleid (2-456)      
  Algemene bespreking
2-58
p. 5-6 2-58 p. 5-6 (PDF)
Wetsontwerp tot bepaling van het aanbrengen van sommige vermeldingen op de identiteitskaart bedoeld in artikel 6, ž1, van de wet van 19 juli 1991 betreffende de bevolkingsregisters en de identiteitskaarten en tot wijziging van de wet van 8 augustus 1983 tot regeling van een Rijksregister van de natuurlijke personen, en tot regeling van het taalgebruik voor deze vermeldingen (1-571)      
  Algemene beraadslaging en bespreking van de artikelen
1-131
p. 3500-3506 1-131 p. 3500-3506 (PDF)
Wetsontwerp tot geleidelijke afschaffing van de aanvullende crisisbijdrage op de inkomsten van de natuurlijke personen (2-508)      
  Amendement nr 1 van de heren CaluwÚ en Van den Brande
2-508/3
p. 1-2 2-508/3 p. 1-2 (PDF)
  Amendement nr 1 van de heren CaluwÚ en Van den Brande, opnieuw ingediend na de goedkeuring van het verslag
2-508/6
p. 1 2-508/6 p. 1 (PDF)
  Algemene bespreking
2-66
p. 4-14 2-66 p. 4-14 (PDF)
Wetsontwerp tot goedkeuring van het Protocol tot wijziging van het Verdrag van 9 februari 1994 inzake de heffing van rechten voor het gebruik van bepaalde wegen door zware vrachtwagens, ter voldoening aan Richtlijn 1999/62/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 17 juni 1999 betreffende het in rekening brengen van het gebruik van bepaalde infrastructuurvoorzieningen aan zware vrachtvoertuigen ondertekend te Brussel op 22 maart 2000 door de regeringen van het Koninkrijk BelgiŰ, het Koninkrijk Denemarken, de Bondsrepubliek Duitsland, het Groothertogdom Luxemburg, het Koninkrijk der Nederlanden en het Koninkrijk Zweden, en tot wijziging van de wet van 27 december 1994 tot goedkeuring van voormeld Verdrag en tot invoering van een Eurovignet overeenkomstig Richtlijn 93/89/EEG van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 25 oktober 1993 (Differentiatie van de bedragen van de eurovignet op grond van de emissienormen van de voertuigen - Verlaging van 50 % van het tarief voor de in Griekenland geregistreerde voertuigen - Aanpassing van enkele bedragen aan de invoering van de euro) (2-583)      
  Amendement nr 2 van de heren CaluwÚ en Vandenberghe
2-583/2
p. 2-3 2-583/2 p. 2-3 (PDF)
  Amendement nr 2 van de heren CaluwÚ en Vandenberghe, opnieuw ingediend na de goedkeuring van het verslag
2-583/5
p. 2 2-583/5 p. 2 (PDF)
Wetsontwerp tot invoeging van een artikel 15ter in de wet van 4 juli 1989 betreffende de beperking en de controle van de verkiezingsuitgaven voor de verkiezingen van de federale Kamers, de financiering en de open boekhouding van de politieke partijen en van een artikel 16bis in de op 12 januari 1973 geco÷rdineerde wetten op de Raad van State (Nieuw opschrift : Wetsontwerp tot invoering van een artikel 15ter in de wet van 4 juli 1989 betreffende de beperking en de controle van de verkiezingsuitgaven voor de verkiezingen van de federale Kamers, de financiering en de open boekhouding van de politieke partijen en van een artikel 16bis in de wetten op de Raad van State, geco÷rdineerd op 12 januari 1973) (Partij die aantoont dat ze vijandig staat tegenover de rechten en vrijheden gewaarborgd door het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens - Vermindering van de dotatie - Raad van State en Hof van Cassatie - Racisme) (1-1197)      
  Algemene beraadslaging en bespreking van de artikelen
1-240
p. 7026-7040 1-240 p. 7026-7040 (PDF)
Wetsontwerp tot invoeging van een procedure van onmiddellijke verschijning in het Wetboek van strafvordering (Nieuw opschrift : Wetsontwerp tot invoering van een procedure van onmiddellijke verschijning in strafzaken) (Snelrechtprocedure - Gerechtelijk Wetboek en Wetboek van strafvordering - Eenvoudige doch ernstige strafzaken - Correctionele rechtbank - Wet 20 juli 1990 op de voorlopige hechtenis : aanhoudingsbevel met het oog op onmiddellijke verschijning) (Zie ook doc. 2-348) (2-347)      
  Algemene bespreking
2-37
p. 27-57 2-37 p. 27-57 (PDF)
Wetsontwerp tot regeling van de gelijktijdige of kort opeenvolgende verkiezingen voor de federale Wetgevende Kamers, het Europees Parlement en de Gewest- en Gemeenschapsraden (1-1123)      
  Algemene beraadslaging en bespreking van de artikelen
1-225
p. 6538-6573 1-225 p. 6538-6573 (PDF)
  Bespreking van een amendement, stemming over de ontvankelijkheid van het amendement, voorstel tot terugzending naar de commissie en verwerping van dit voorstel
1-227
p. 6632-6633 1-227 p. 6632-6633 (PDF)
Wetsontwerp tot uitvoering van artikel 62 van de bijzondere wet van 16 januari 1989 betreffende de financiering van de Gemeenschappen en de Gewesten (Budget toegekend door de federale Staat aan de Gemeenschappen voor de financiering van het universitair onderwijs aan buitenlandse studenten - Buitenlandse studenten van de EU - Criterium voor de verdeling van het budget) (2-263)      
  Amendementen nrs 1 en 3 van de heer CaluwÚ c.s.
2-263/2
p. 1-2 2-263/2 p. 1-2 (PDF)
  2-263/2
p. 2-2 2-263/2 p. 2-2 (PDF)
  Amendementen nrs 1 en 3 van de heer CaluwÚ c.s., ingediend na de goedkeuring van het verslag
2-263/5
p. 1 2-263/5 p. 1 (PDF)
  Algemene bespreking
2-35
p. 4-43 2-35 p. 4-43 (PDF)
  Artikelsgewijze bespreking
2-35
p. 49-51 2-35 p. 49-51 (PDF)
  Stemming en stemverklaringen van de dames Willame-Boonen en Leduc en van de heren Moureaux, CaluwÚ, Van Hauthem en Vankrunkelsven
2-37
p. 93-97 2-37 p. 93-97 (PDF)
  2-37
p. 115 2-37 p. 115 (PDF)
Wetsontwerp tot vervanging van artikel 43quinquies en tot invoeging van artikel 66 in de wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken (Gerechtelijk arrondissement Brussel : inhoud van het taalexamen van de houders van een doctoraat of een licentie in de rechten - Gerechtelijke achterstand) (2-1207)      
  Algemene bespreking
2-217
p. 4-38 2-217 p. 4-38 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van artikel 1ter van de wet van 6 augustus 1931 houdende vaststelling van de onverenigbaarheden en ontzeggingen betreffende de ministers, gewezen ministers en ministers van Staat, alsmede de leden en de gewezen leden van de Wetgevende Kamers (Cumulatie van het mandaat van gemeenschapssenator en het mandaat van gemeente- of OCMW-raadslid) (2-503)      
  Algemene bespreking
2-63
p. 26-32 2-63 p. 26-32 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van artikel 26 van de wet van 25 maart 1999 betreffende de hervorming van de gerechtelijke kantons (DATUM VAN INWERKINGTREDING van de wet) (Overeenstemming gerechtelijke kantons-gemeentegrenzen - Wijzigingen Gerechtelijk Wetboek, Bijvoegsel Gerechtelijk Wetboek, Wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken, Wet van 16 juli 1970 houdende personeelsformatie van politierechtbanken, Wet van 20 juli 1971 houdende personeelsformatie van vredegerechten) (Zie doc. Senaat 1-1139) (2-530)      
  Algemene bespreking
2-68
p. 71-73 2-68 p. 71-73 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van artikel 86bis van het Gerechtelijk Wetboek en van de wet van 3 april 1953 betreffende de rechterlijke inrichting (Verhoging van het aantal toegevoegde rechters en toegevoegde substituut-procureurs des Konings voor het rechtsgebied van het Hof van beroep te Brussel - Rechtbank en parket van eerste aanleg - Belangenconflict [zie doc. 2-1068]) (2-1208)      
  Algemene bespreking
2-217
p. 4-38 2-217 p. 4-38 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de artikelen 140-1 tot 140-6 van de provinciewet betreffende de provinciale volksraadpleging (1-1134)      
  Verslag van de heer CaluwÚ
1-1134/4
p. 1 1-1134/4 p. 1 (PDF)
  Algemene beraadslaging
1-251
p. 7308-7310 1-251 p. 7308-7310 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de artikelen 318 tot 323 van de nieuwe gemeentewet betreffende de gemeentelijke volksraadpleging (1-1133)      
  Amendementen nrs 30 en 31 van de heer CaluwÚ c.s.
1-1133/4
p. 1-2 1-1133/4 p. 1-2 (PDF)
  Verslag van de heer CaluwÚ
1-1133/5
p. 1-16 1-1133/5 p. 1-16 (PDF)
  Algemene beraadslaging
1-251
p. 7308-7310 1-251 p. 7308-7310 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de artikelen 34, ž 1, en 39 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 (Vergoedingen van iemand die het slachtoffer van een blijvende arbeidsongeschiktheid werd en die geen beroepsinkomsten derft) (2-286)      
  Amendementen nrs 5 tot 7 van de heer CaluwÚ
2-286/3
p. 3 2-286/3 p. 3 (PDF)
  Stemming en stemverklaring van de heer CaluwÚ
2-57
p. 33-34 2-57 p. 33-34 (PDF)
  2-57
p. 76 2-57 p. 76 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de artikelen 42 en 51 van de samengeordende wetten van 19 december 1939 betreffende de kinderbijslag voor loonarbeiders (Partners van hetzelfde geslacht die een huishouden vormen) (2-338)      
  Algemene bespreking
2-40
p. 29-33 2-40 p. 29-33 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de rechterlijke organisatie tengevolge van de invoering van een procedure van onmiddellijke verschijning (Snelrechtprocedure - Gerechtelijk Wetboek en Wetboek van strafvordering - Eenvoudige doch ernstige strafzaken - Correctionele rechtbank - Aanhoudingsbevel - Rechten van de verdachte) (Zie ook doc. 2-347) (2-348)      
  Algemene bespreking
2-37
p. 27-57 2-37 p. 27-57 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de wet betreffende de afschaffing of herstructurering van instellingen van openbaar nut en andere overheidsdiensten, geco÷rdineerd op 13 maart 1991 (Afschaffing van de Belgische Dienst voor de Buitenlandse Handel en de vermogens verbonden aan de Centra voor Landbouwkundig Onderzoek te Gent en Gembloers en aan het Centrum voor Landbouweconomie - Overdracht van personeelsleden, goederen, rechten en verplichtingen aan de gewesten of aan het Agentschap voor Buitenlandse Handel) (2-1233)      
  Algemene bespreking
2-222
p. 5-16 2-222 p. 5-16 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de wet op het politieambt, de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een ge´ntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus, en tot wijziging van overige wetten inzake de inplaatsstelling van de nieuwe politiestructuren (Bepaalde aspecten van de inplaatsstelling van de ge´ntegreerde politiedienst en van het beheer van de personeelsleden - Preciseringen en verbeteringen inzake de goede werking van de politiedienst) (2-700)      
  Algemene bespreking
2-105
p. 32-35 2-105 p. 32-35 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 10 april 1990 op de bewakingsondernemingen, de beveiligingsondernemingen en de interne bewakingsdiensten (Vrije vestiging van de onderneming [Verdrag van Rome] - Security in de evenementensector [Portiers en "buitenwippers"] - Verfijning van de wet van 10 april 1990) (1-1330)      
  Mondeling verslag van de heer Pinoie en algemene beraadslaging
1-260
p. 7570-7573 1-260 p. 7570-7573 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 10 november 1967 houdende oprichting van het Belgisch Interventie- en Restitutiebureau (Retributies voor het verstrekken van diensten aan marktdeelnemers) (2-1060)      
  Amendementen nrs 1 tot 3 van de heer CaluwÚ
2-1060/2
p. 1-2 2-1060/2 p. 1-2 (PDF)
  Amendementen nrs 1 en 2 van de heer CaluwÚ, opnieuw ingediend na de goedkeuring van het verslag
2-1060/5
p. 1 2-1060/5 p. 1 (PDF)
  Algemene bespreking
2-203
p. 29-32 2-203 p. 29-32 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 12 januari 1989 tot regeling van de wijze waarop de Brusselse Hoofdstedelijke Raad wordt verkozen en de gewone wet van 16 juli 1993 tot vervollediging van de federale staatsstructuur (Concretisering van het Lombard-akkoord op twee punten : - de rechtstreekse verkiezing van de zes Brusselse leden van de Vlaamse Raad en - de aanwijzing van vijf bijkomende leden die bij de zeventien leden gevoegd worden waaruit de assemblee van de Vlaamse Gemeenschapscommissie van het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest bestaat) (2-771)      
  Amendementen nrs 1 tot 3 van de heren Vandenberghe en CaluwÚ
2-771/2
p. 1-2 2-771/2 p. 1-2 (PDF)
  Amendementen nrs 1 tot 3 van de heren Vandenberghe en CaluwÚ, opnieuw ingediend na de goedkeuring van het verslag
2-771/4
p. 1 2-771/4 p. 1 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen (Migratiebeleid) (1-311)      
  Algemene beraadslaging
1-54
p. 1244-1255 1-54 p. 1244-1255 (PDF)
  1-54
p. 1256-1262 1-54 p. 1256-1262 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen en van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn (Migratiebeleid) (1-310)      
  Algemene beraadslaging
1-54
p. 1244-1255 1-54 p. 1244-1255 (PDF)
  1-54
p. 1256-1262 1-54 p. 1256-1262 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 20 juli 1971 op de begraafplaatsen en de lijkbezorging (Crematie) (1-848)      
  Amendementen nrs 4 tot 11 van de heer CaluwÚ c.s.
1-848/2
p. 3-7 1-848/2 p. 3-7 (PDF)
  Amendementen nrs 12 en 13 van de heer CaluwÚ
1-848/3
p. 1-2 1-848/3 p. 1-2 (PDF)
  Amendement nr 15 van de heer CaluwÚ
1-848/4
p. 2 1-848/4 p. 2 (PDF)
  Amendementen nrs 14 en 16 tot 20 van de heer CaluwÚ
   Burgerlijk Wetboek : verklaring van overlijden
1-848/4
p. 1-2 1-848/4 p. 1-2 (PDF)
  1-848/4
p. 2-4 1-848/4 p. 2-4 (PDF)
  Amendement nr 21 van de heer CaluwÚ en mevrouw Milquet
1-848/6
p. 1 1-848/6 p. 1 (PDF)
  Amendementen nrs 23 en 24 van de heer CaluwÚ
1-848/6
p. 2-3 1-848/6 p. 2-3 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 21 juni 1985 betreffende de technische eisen waaraan elk voertuig voor vervoer te land, de onderdelen ervan, evenals het veiligheidstoebehoren moeten voldoen (1-342)      
  Amendement nr 12 van de heer CaluwÚ c.s.
1-342/6
p. 1 1-342/6 p. 1 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst en de wet van 12 juli 1976 betreffende het herstel van zekere schade veroorzaakt aan private goederen door natuurrampen (Verplichte dekking tegen overstromingen in de brandpolis - Goederen gelegen in risicogebieden, gebieden bij KB te bepalen) (2-1555)      
  Amendementen nrs 1 en 2 van de heren Steverlynck en CaluwÚ
2-1555/2
p. 1-2 2-1555/2 p. 1-2 (PDF)
  Amendementen nrs 1 en 2 van de heren Steverlynck en CaluwÚ ingediend na de goedkeuring van het verslag
2-1555/4
p. 1 2-1555/4 p. 1 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 26 juni 2002 betreffende de oprichting van de Vestigingsraad (Aanpassing van de wet aan de bepalingen van de wet van 16 januari 2003 tot oprichting van een kruispuntbank van Ondernemingen, tot modernisering van het handelsregister, tot oprichting van erkende ondernemingsloketten en houdende diverse bepalingen) (2-1578)      
  Verslag van de heer CaluwÚ
2-1578/2
p. 1-4 2-1578/2 p. 1-4 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 27 december 1973 betreffende het statuut van het personeel van het operationeel korps van de rijkswacht (Injunctierecht van de minister van Binnenlandse Zaken) (1-688)      
  Verslag van de heer CaluwÚ
1-688/6
p. 1-4 1-688/6 p. 1-4 (PDF)
  Algemene beraadslaging
1-127
p. 3352-3354 1-127 p. 3352-3354 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 29 oktober 1846 op de inrichting van het Rekenhof (Afschaffing van het voorafgaand visum) (2-1552)      
  Amendement nr 1 van de heer CaluwÚ
2-1552/2
p. 1 2-1552/2 p. 1 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 30 juli 1979 betreffende de radioberichtgeving en van de wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven (Omzetting EU-richtlijnen - Opheffing van het regime van goedkeuringen voor radio- en telecommunicatieapparatuur - Normen inzake apparatuur - Juridische scheiding tussen telecommunicatie- en kabelnetwerken van eenzelfde operator - Hulpdiensten - Compensatiefonds voor de universele postdienst) (2-453)      
  Amendementen nrs 1 tot 6 van de heer CaluwÚ
2-453/2
p. 1-5 2-453/2 p. 1-5 (PDF)
  Amendement nr 5 van de heer CaluwÚ, opnieuw ingediend na de goedkeuring van het verslag
2-453/5
p. 1 2-453/5 p. 1 (PDF)
  Algemene bespreking
2-58
p. 4 2-58 p. 4 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 30 maart 1995 betreffende de netten voor distributie voor omroepuitzendingen en de uitoefening van televisieomroepactiviteiten in het tweetalig gebied Brussel-Hoofdstad (Omzetting richtlijn 95/47/EG inzake het gebruik van normen voor het uitzenden van televisiesignalen en van richtlijn 97/36/EG betreffende de coordinatie van bepalingen inzake de uitoefening van televisieomproepactiviteiten) (2-602)      
  Amendement nr 1 van de heer CaluwÚ
2-602/2
p. 1 2-602/2 p. 1 (PDF)
  Amendement nr 1 van de heer CaluwÚ, opnieuw ingediend na de goedkeuring van het verslag
2-602/7
p. 1 2-602/7 p. 1 (PDF)
  Amendementen nrs 4 en 5 van de heer Caluwe, op de tekst geamendeerd door de commisie
2-602/10
p. 1-2 2-602/10 p. 1-2 (PDF)
  Algemene bespreking
2-92
p. 49-52 2-92 p. 49-52 (PDF)
  Voorstel tot terugzending naar commissie
2-92
p. 7-8 2-92 p. 7-8 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 4 juli 1989 betreffende de beperking en de controle van de verkiezingsuitgaven voor de verkiezingen van de federale Kamers, de financiering en de open boekhouding van de politieke partijen (Verfijning van de wet van 4 juli 1989) (1-944)      
  Amendement nr 13 van de heer CaluwÚ
1-944/5
p. 2 1-944/5 p. 2 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een ge´ntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus en tot wijziging van de wetten op de Raad van State, geco÷rdineerd op 12 januari 1973 (Beroep bij de bestendige deputatie en de Raad van State inzake verkiezing van de leden van de politieraad) (2-699)      
  Algemene bespreking
2-105
p. 32-35 2-105 p. 32-35 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 7 mei 2000 houdende toekenning van een jaarlijkse dotatie aan Zijne Koninklijke Hoogheid Prins Filip en van een jaarlijkse dotatie aan Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Astrid (Toekenning van een dotatie aan Zijne Koninklijke Hoogheid Prins Laurent) (2-833)      
  Amendementen nrs 12 tot 14 van de heren Vandenberghe en CaluwÚ
2-833/2
p. 7 2-833/2 p. 7 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de wetten op de Raad van State, geco÷rdineerd op 12 januari 1973 (Benoeming van de staatsraden) (1-539)      
  Algemene beraadslaging
1-98
p. 2602-2606 1-98 p. 2602-2606 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de wetten op de Raad van State, geco÷rdineerd op 12 januari 1973 (Hervorming) (1-321)      
  Amendement nr 14 van de heer CaluwÚ
1-321/2
p. 10 1-321/2 p. 10 (PDF)
  Amendement nr 18 van de heer CaluwÚ c.s.
1-321/3
p. 1 1-321/3 p. 1 (PDF)
  Amendement nr 19 van de heer CaluwÚ en mevrouw Van der Wildt
1-321/3
p. 1 1-321/3 p. 1 (PDF)
  Amendementen nrs 25, 26 en 28 van de heer CaluwÚ en mevrouw Van der Wildt
1-321/4
p. 2-3 1-321/4 p. 2-3 (PDF)
  1-321/4
p. 4 1-321/4 p. 4 (PDF)
  Algemene beraadslaging
1-55
p. 1311-1317 1-55 p. 1311-1317 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van het Kieswetboek (Verkiezing van de federale wetgevende Kamers - Provinciale kieskringen - Kieskringen van Brussel-Halle-Vilvoorde, Leuven en Waals Brabant) (2-1281)      
  Algemene bespreking
2-239
p. 30-62 2-239 p. 30-62 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van sommige bepalingen betreffende de gerechtelijke kantons (Zie ook doc. 1-1366 en 2-442) (2-604)      
  Belangenconflict tussen de Senaat en het Vlaams Parlement
   Algemene bespreking
2-105
p. 38-42 2-105 p. 38-42 (PDF)
Wetsvoorstel betreffende de uitkering van een inkomenscompensatievergoeding aan zelfstandigen voor hinder ten gevolge van werken op het openbaar domein (Nieuw opschrift : Wetsvoorstel betreffende de uitkering van een inkomenscompensatievergoeding aan zelfstandigen die het slachtoffer zijn van hinder ten gevolge van werken op het openbaar domein) (Oprichting bij het RIZIV van een Compensatiefonds) (3-386)      
  Amendement nr 29 van de heer CaluwÚ
3-386/3
p. 19 3-386/3 p. 19 (PDF)
  Amendementen nrs 12 tot 19 van de heren Dedecker en CaluwÚ
3-386/3
p. 8-13 3-386/3 p. 8-13 (PDF)
Wetsvoorstel betreffende de vergoeding bij hinder ten gevolge van openbare werken (2-755)      
  Voorstel van de heren Steverlynck en CaluwÚ
2-755/1
p. 1-6 2-755/1 p. 1-6 (PDF)
Wetsvoorstel betreffende de vergoeding bij hinder tengevolge van openbare werken (3-280)      
  Voorstel van de heer CaluwÚ
3-280/1
p. 1-6 3-280/1 p. 1-6 (PDF)
Wetsvoorstel betreffende het medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen (Rechten van de proefpersoon - Aansprakelijkheid en verzekering - Vergoeding van de proefpersoon - De Centrale Commissie voor medisch wetenschappelijk onderzoek met mensen - Strafbepalingen) (3-270)      
  Voorstel van de heer CaluwÚ c.s.
3-270/1
p. 1-26 3-270/1 p. 1-26 (PDF)
Wetsvoorstel houdende bepalingen inzake gemeentelijke belastingen (Gebouwde onroerende goederen gebruikt als hoofdverblijfplaats) (1-908)      
  Voorstel van de heer CaluwÚ en mevrouw Lizin
1-908/1
p. 1-3 1-908/1 p. 1-3 (PDF)
  Amendementen nrs 1 en 2 van de heer CaluwÚ
1-908/2
p. 1-2 1-908/2 p. 1-2 (PDF)
Wetsvoorstel houdende diverse institutionele hervormingen betreffende de lokale instellingen van het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest (Lombardakkoord - Vertegenwoordiging van de Nederlandstalige en Franstalige groepen in de gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest - Vertegenwoordiging van de taalgroepen in de politieraden van de Brusselse lokale politiezones) (2-740)      
  Amendementen nrs 10 tot 15 van de heer CaluwÚ
2-740/2
p. 6-8 2-740/2 p. 6-8 (PDF)
  Amendement nr 23 van de heer CaluwÚ c.s., ingediend na de goedkeuring van het verslag
2-740/6
p. 6 2-740/6 p. 6 (PDF)
  Amendementen nrs 10, 12, 13 en 15 van de heer CaluwÚ, ingediend na de goedkeuring van het verslag
2-740/6
p. 1 2-740/6 p. 1 (PDF)
  2-740/6
p. 1 2-740/6 p. 1 (PDF)
  2-740/6
p. 2 2-740/6 p. 2 (PDF)
  Algemene bespreking
2-124
p. 51-77 2-124 p. 51-77 (PDF)
Wetsvoorstel houdende invoeging in het Burgerlijk Wetboek van een artikel 171bis betreffende de schijnhuwelijken (Nieuw opschrift : Wetsvoorstel tot wijziging van een aantal bepalingen betreffende het huwelijk) (1-512)      
  Amendement nr 8 van de heer CaluwÚ
1-512/10
p. 1 1-512/10 p. 1 (PDF)
Wetsvoorstel houdende overdracht van de uitoefening van het gewoon administratief toezicht op de gemeenten van het Duitse taalgebied aan de Duitstalige Gemeenschap (1-1120)      
  Amendementen nrs 1 tot 3 van de heer CaluwÚ
1-1120/2
p. 1-2 1-1120/2 p. 1-2 (PDF)
Wetsvoorstel houdende wijziging van artikel 42 van de wet van 31 december 1983 tot hervorming der instellingen voor de Duitstalige Gemeenschap (Datum waarop de Raad van de Duitstalige Gemeenschap van rechtswege bijeenkomt na verkiezingen) (1-1260)      
  Amendement nr 1 van de heer CaluwÚ
1-1260/2
p. 1 1-1260/2 p. 1 (PDF)
Wetsvoorstel houdende wijziging van de wet van 18 juli 1991 tot regeling van het toezicht op politie- en inlichtingendiensten (Hervorming van de Vaste ComitÚs van Toezicht op de politie- en inlichtingendiensten) (1-1268)      
  Amendement nr 21 van de heer CaluwÚ c.s.
1-1268/2
p. 12 1-1268/2 p. 12 (PDF)
  Algemene beraadslaging en bespreking van de artikelen
1-255
p. 7379-7393 1-255 p. 7379-7393 (PDF)
Wetsvoorstel tot aanvulling van artikel 14 van de wetten op de Raad van State, geco÷rdineerd op 12 januari 1973 (Beroep bij de Raad van State tegen bestuurshandelingen die de wetgevende vergaderingen nemen in hoofde van hun personeelsleden - Uitbreiding van de mogelijkheid tot beroep tot de personeelsleden van de organen van de rechterlijke macht en tot de overheidsopdrachten van de wetgevende vergaderingen en de rechterlijke macht) (Zie ook doc. Senaat 1-1329) (1-361)      
  Voorstel van de heer CaluwÚ
1-361/1
p. 1-3 1-361/1 p. 1-3 (PDF)
  Amendementen nrs 3 en 4 van de heer CaluwÚ
1-361/2
p. 2 1-361/2 p. 2 (PDF)
  Algemene beraadslaging en bespreking van de artikelen
1-246
p. 7145-7146 1-246 p. 7145-7146 (PDF)
Wetsvoorstel tot aanvulling van artikel 161 van het Burgerlijk Wetboek (Verbod om een huwelijk te sluiten tussen schoonbroer en schoonzuster) (1-481)      
  Voorstel van de heer CaluwÚ
1-481/1
p. 1-2 1-481/1 p. 1-2 (PDF)
Wetsvoorstel tot aanvulling van artikel 161 van het Burgerlijk Wetboek (Verbod om een huwelijk te sluiten tussen schoonbroer en schoonzuster) (2-70)      
  Voorstel van de heer CaluwÚ
2-70/1
p. 1-3 2-70/1 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel tot aanvulling van artikel 161 van het Burgerlijk Wetboek (Verbod om een huwelijk te sluiten tussen schoonbroer en schoonzuster) (3-189)      
  Voorstel van de heer CaluwÚ
3-189/1
p. 1-3 3-189/1 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel tot aanvulling van artikel 561, 1░, van het Strafwetboek (Geluidshinder - Gewestelijke wetgeving) (1-1138)      
  Voorstel van de heer CaluwÚ
1-1138/1
p. 1-2 1-1138/1 p. 1-2 (PDF)
Wetsvoorstel tot aanvulling van artikel 561, 1░, van het Strafwetboek (Geluidshinder - Gewestelijke wetgeving) (2-68)      
  Voorstel van de heer CaluwÚ
2-68/1
p. 1-2 2-68/1 p. 1-2 (PDF)
Wetsvoorstel tot aanvulling van artikel 561, 1░, van het Strafwetboek (Geluidshinder - Gewestelijke wetgeving) (3-188)      
  Voorstel van de heer CaluwÚ
3-188/1
p. 1-2 3-188/1 p. 1-2 (PDF)
Wetsvoorstel tot aanvulling van artikel 62, eerste lid, van de wet van 16 maart 1968 betreffende de politie over het wegverkeer (Bewijskracht van het proces-verbaal ingeval de verbalisant betrokken is bij de feiten die hij vaststelt) (2-72)      
  Voorstel van de heer CaluwÚ
2-72/1
p. 1-2 2-72/1 p. 1-2 (PDF)
Wetsvoorstel tot aanvulling van artikel 8 van de wet van 30 juni 1971 betreffende de administratieve geldboetes toepasselijk in geval van inbreuk op sommige sociale wetten (Vermindering van de boete i.g.v. verzachtende omstandigheden bij verschijning voor de arbeidsrechtbank) (2-71)      
  Voorstel van de heer CaluwÚ
2-71/1
p. 1-5 2-71/1 p. 1-5 (PDF)
Wetsvoorstel tot aanvulling van artikel 88bis, ž 1, van het Wetboek van strafvordering (Lokaliseren van telefoongesprekken voor de opsporing van een geesteszieke) (2-242)      
  Voorstel van de heren CaluwÚ en Vandenberghe
2-242/1
p. 1-2 2-242/1 p. 1-2 (PDF)
Wetsvoorstel tot aanvulling van het wegverkeersreglement, wat de parkeerplaatsen voor mindervaliden betreft (Koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer - Verkeerstekens - Verkeersborden) (3-202)      
  Voorstel van de heer CaluwÚ
3-202/1
p. 1-3 3-202/1 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel tot aanvulling van het wegverkeersreglement, wat de parkeerplaatsen voor mindervaliden betreft (Koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer - Verkeerstekens - Verkeersborden) (2-1214)      
  Voorstel van de heer CaluwÚ
2-1214/1
p. 1-3 2-1214/1 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel tot beperking van de cumulatie van het ambt van bestendig afgevaardigde met andere ambten en tot harmonisering van het financieel en fiscaal statuut van de bestendig afgevaardigde (1-986)      
  Amendementen nrs 4 en 5 van de heer CaluwÚ
1-986/3
p. 1-2 1-986/3 p. 1-2 (PDF)
Wetsvoorstel tot bevordering van de verkeersveiligheid in de schoolomgevingen (Wijziging KB 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer : snelheidsbeperking - Toelage aan gewesten) (2-261)      
  Algemene bespreking
2-63
p. 32-41 2-63 p. 32-41 (PDF)
Wetsvoorstel tot instelling van een vaste boekenprijs (1-199)      
  Voorstel van de heer CaluwÚ c.s.
1-199/1
p. 1-7 1-199/1 p. 1-7 (PDF)
Wetsvoorstel tot interpretatie van artikel 77, tweede lid, van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen (Humanitaire hulp aan een illegale vreemdeling) (Nieuw opschrift : Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 77, tweede lid, van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen) (1-648)      
  Amendement nr 4 van de heer CaluwÚ en mevrouw de Bethune
1-648/2
p. 2 1-648/2 p. 2 (PDF)
  Amendement nr 5 van mevrouw Merchiers en de heer CaluwÚ
1-648/3
p. 1 1-648/3 p. 1 (PDF)
Wetsvoorstel tot invoeging van een artikel 120ter in de nieuwe gemeentewet, strekkende tot een evenwichtige aanwezigheid van vrouwen en mannen in de gemeentelijke adviesraden (Nieuw opschrift : Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 120bis van de nieuwe gemeentewet en tot invoeging van een artikel 50bis in de provinciewet van 30 april 1836, strekkende tot een evenwichtige aanwezigheid van vrouwen en mannen in de gemeentelijke en provinciale adviesraden) (1-585)      
  Amendement nr 1 van mevrouw de Bethune en de heer CaluwÚ
1-585/2
p. 1 1-585/2 p. 1 (PDF)
  Amendement nr 2 van de dames de Bethune en Thijs en de heer CaluwÚ
1-585/2
p. 2 1-585/2 p. 2 (PDF)
Wetsvoorstel tot invoeging van een artikel 260bis in de nieuwe gemeentewet (Vergoeding van schade en onkosten aan de gemeenten - Brandweer) (1-139)      
  Voorstel van de heer CaluwÚ
1-139/1
p. 1-4 1-139/1 p. 1-4 (PDF)
Wetsvoorstel tot invoeging van een artikel 49bis in de geco÷rdineerde wetten van 18 juli 1966 op het gebruik van de talen in bestuurszaken (Taalgebruik bij de kiesverrichtingen, met inbegrip van de propaganda en bekendmakingen) (2-1446)      
  Voorstel van mevrouw De Schamphelaere en de heer CaluwÚ
2-1446/1
p. 1-3 2-1446/1 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel tot neutralisering van de lijststem en opheffing van het onderscheid tussen kandidaat-titularissen en kandidaat-opvolgers bij de parlementsverkiezingen (1-1150)      
  Verslag van de heer CaluwÚ
1-1150/3
p. 1 1-1150/3 p. 1 (PDF)
  Algemene beraadslaging
1-246
p. 7146-7148 1-246 p. 7146-7148 (PDF)
Wetsvoorstel tot opheffing van de wet van 16 juli 1973 waarbij de bescherming van de ideologische en filosofische strekkingen gewaarborgd wordt (Cultuurpact) (1-157)      
  Voorstel van de heer CaluwÚ c.s.
1-157/1
p. 1-5 1-157/1 p. 1-5 (PDF)
Wetsvoorstel tot uitbreiding van het BTW-tarief geldende voor de sierteelt tot de levering van planten en bloemen bij tuinaanleg (1-853)      
  Voorstel van de heer CaluwÚ c.s.
1-853/1
p. 1-2 1-853/1 p. 1-2 (PDF)
Wetsvoorstel tot uitbreiding van het BTW-tarief geldende voor de sierteelt tot de levering van planten en bloemen bij tuinaanleg (2-67)      
  Voorstel van de heer CaluwÚ
2-67/1
p. 1-3 2-67/1 p. 1-3 (PDF)
  Algemene bespreking
2-33
p. 24-25 2-33 p. 24-25 (PDF)
  Stemverklaringen van mevrouw Kestelijn-Sierens en de heer CaluwÚ en verwerping
2-34
p. 37-38 2-34 p. 37-38 (PDF)
  2-34
p. 53-54 2-34 p. 53-54 (PDF)
Wetsvoorstel tot uitbreiding van het BTW-tarief geldende voor de sierteelt tot de levering van planten en bloemen bij tuinaanleg (3-212)      
  Voorstel van de heer CaluwÚ
3-212/1
p. 1-3 3-212/1 p. 1-3 (PDF)
  Amendement nr 1 van de heren CaluwÚ en Collas
3-212/2
p. 1 3-212/2 p. 1 (PDF)
Wetsvoorstel tot verbetering van de bezoldigingsregeling en van het sociaal statuut van de lokale verkozenen (Burgemeesters, schepenen en gemeenteraadsleden) (1-989)      
  Amendement nr 1 van de heer CaluwÚ c.s.
1-989/2
p. 1-2 1-989/2 p. 1-2 (PDF)
  Stemverklaringen van de dames Milquet en Lizin, de heren Desmedt, Loones, CaluwÚ, Boutmans en Nothomb en eindstemming over het ontwerp geamendeerd door de Kamer van volksvertegenwoordigers
1-258
p. 7468-7469 1-258 p. 7468-7469 (PDF)
Wetsvoorstel tot verbetering van het stelsel van politiek verlof voor gemeenteraadsleden, provincieraadsleden, burgemeesters en schepenen in de openbare en de particuliere sector (Wijziging van de wet van 18 september 1986 tot instelling van het politiek verlof voor personeel van overheidsdiensten en van de wet van 19 juli 1976 tot instelling van verlof voor uitoefening van een politiek mandaat) (Nieuw opschrift : Wetsontwerp tot verbetering van het stelsel van politiek verlof voor provincie- en gemeenteraadsleden, leden van de raad voor maatschappelijk welzijn, burgemeesters, schepenen en voorzitters van de raad voor maatschappelijk welzijn in de openbare en de particuliere sector) (1-988)      
  Amendement nr 4 van mevrouw Thijs en de heer CaluwÚ
1-988/2
p. 2-3 1-988/2 p. 2-3 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 1340, eerste lid, van het Gerechtelijk Wetboek (Summiere rechtspleging om betaling te bevelen) (2-73)      
  Voorstel van de heer CaluwÚ
2-73/1
p. 1-2 2-73/1 p. 1-2 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 1340, eerste lid, van het Gerechtelijk Wetboek (Summiere rechtspleging om betaling te bevelen) (3-190)      
  Voorstel van de heer CaluwÚ
3-190/1
p. 1-2 3-190/1 p. 1-2 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 276 van het Strafwetboek (Smaad aan de politie) (3-197)      
  Voorstel van de heer CaluwÚ
3-197/1
p. 1-2 3-197/1 p. 1-2 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 276 van het Strafwetboek (Smaad aan de politie) (2-355)      
  Voorstel van de heer CaluwÚ
2-355/1
p. 1-2 2-355/1 p. 1-2 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 4 van de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van bestuurshandelingen (Handelingen of beslissingen die het gevolg zijn van een geheime stemming) (1-203)      
  Voorstel van de heer CaluwÚ
1-203/1
p. 1-3 1-203/1 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 5 van de wet van 27 december 1994 tot goedkeuring van het Verdrag inzake de heffing van rechten voor het gebruik van bepaalde wegen door zware vrachtwagens, ondertekend te Brussel op 9 februari 1994 door de Regeringen van het Koninkrijk BelgiŰ, het Koninkrijk Denemarken, de Bondsrepubliek Duitsland, het Groothertogdom Luxemburg en het Koninkrijk der Nederlanden, en tot invoering van een Eurovignet overeenkomstig richtlijn 93/89/EEG van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 25 oktober 1993 (Havenvoertuigen : vrijstelling) (2-69)      
  Voorstel van de heer CaluwÚ
2-69/1
p. 1-2 2-69/1 p. 1-2 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 5 van de wet van 27 december 1994 tot goedkeuring van het Verdrag inzake de heffing van rechten voor het gebruik van bepaalde wegen door zware vrachtwagens, ondertekend te Brussel op 9 februari 1994 door de Regeringen van het Koninkrijk BelgiŰ, het Koninkrijk Denemarken, de Bondsrepubliek Duitsland, het Groothertogdom Luxemburg en het Koninkrijk der Nederlanden, en tot invoering van een Eurovignet overeenkomstig richtlijn 93/89/EEG van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 25 oktober 1993 (Havenvoertuigen : vrijstelling) (3-279)      
  Voorstel van de heer CaluwÚ
3-279/1
p. 1-2 3-279/1 p. 1-2 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 5 van de wet van 27 december 1994 tot goedkeuring van het Verdrag inzake de heffing van rechten voor het gebruik van bepaalde wegen door zware vrachtwagens, ondertekend te Brussel op 9 februari 1994 door de Regeringen van het Koninkrijk BelgiŰ, het Koninkrijk Denemarken, de Bondsrepubliek Duitsland, het Groothertogdom Luxemburg en het Koninkrijk der Nederlanden, en tot invoering van een eurovignet overeenkomstig richtlijn 93/89/EEG van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 25 oktober 1993 (Havenvoertuigen : vrijstelling) (1-783)      
  Voorstel van de heer CaluwÚ c.s.
1-783/1
p. 1-2 1-783/1 p. 1-2 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 52 van de wet van 26 maart 1999 betreffende het Belgisch actieplan voor de werkgelegenheid 1998 en houdende diverse bepalingen (Dienstencheques : uitbreiding toepassingsveld tot andere categorieŰn binnenhuiswerken) (2-124)      
  Voorstel van de heer CaluwÚ
2-124/1
p. 1-3 2-124/1 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 582, 1░, van het Gerechtelijk Wetboek (Bevoegdheid van de arbeidsrechtbank : tegemoetkomingen voor minder-validen) (1-478)      
  Voorstel van de heer CaluwÚ
1-478/1
p. 1-2 1-478/1 p. 1-2 (PDF)
  Algemene beraadslaging en bespreking van de artikelen
1-223
p. 6481-6482 1-223 p. 6481-6482 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 7, ž 2bis, 2░, van de wet van 24 januari 1977 betreffende de bescherming van de gezondheid van de verbruikers op het stuk van de voedingsmiddelen en andere producten, ingevoegd door de wet van 10 december 1997 houdende verbod op de reclame voor tabaksproducten (Sponsoring) (2-895)      
  Algemene bespreking
2-219
p. 12-35 2-219 p. 12-35 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 71, derde lid, van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn (Termijn om beroep aan te tekenen bij de arbeidsrechtbank tegen beslissingen van de OCMW's inzake individuele dienstverlening) (2-74)      
  Voorstel van de heer CaluwÚ
2-74/1
p. 1-2 2-74/1 p. 1-2 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de artikelen 279 en 280 van de nieuwe gemeentewet (Minimumaantal Nederlandstalige gemeenteraadsleden en schepenen in de gemeenten van het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest) (2-149)      
  Voorstel van de heren CaluwÚ en Van den Brande
2-149/1
p. 1-4 2-149/1 p. 1-4 (PDF)
  Algemene bespreking
2-124
p. 51-77 2-124 p. 51-77 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de datum van inwerkingtreding van de wet van 10 december 1997 houdende verbod op de reclame voor tabaksproducten (Nieuw opschrift : Wetsvoorstel tot wijziging van de datum van inwerkingtreding van de wet van 10 december 1997 houdende verbod op de reclame voor tabaksproducten en tot oprichting van een Fonds ter bestrijding van het tabaksgebruik) (Grote Prijs Formule 1 van Spa-Francorchamps) (2-1336)      
  Stemming over de inoverwegingneming - Weg die ingediende wetsvoorstellen moeten volgen - Spoedbehandeling
2-240
p. 19-22 2-240 p. 19-22 (PDF)
  2-240
p. 46 2-240 p. 46 (PDF)
  Stemming en stemverklaringen van de heren Vankrunkelsven, Malcorps, Tobback, Dallemagne, Verreycken en CaluwÚ en mevrouw Nagy
2-243
p. 35-38 2-243 p. 35-38 (PDF)
  2-243
p. 51 2-243 p. 51 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de gewone wet van 16 juli 1993 ter vervollediging van de federale staatsstructuur, met het oog op de afschaffing van de devolutieve werking van de lijststem en van de lijsten van kandidaat-opvolgers bij de verkiezingen van het Vlaamse en het Waalse Parlement (1-649)      
  Verslag van de heer CaluwÚ
1-649/4
p. 1 1-649/4 p. 1 (PDF)
  Algemene beraadslaging
1-246
p. 7146-7148 1-246 p. 7146-7148 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de gewone wet van 16 juli 1993 tot vervollediging van de federale staatsstructuur, met het oog op het neutraliseren van de lijststem en het onderscheid tussen kandidaat-titularissen en kandidaat-opvolgers bij de verkiezingen voor het Vlaamse Parlement en de Waalse Gewestraad (1-600)      
  Verslag van de heer CaluwÚ
1-600/2
p. 1-28 1-600/2 p. 1-28 (PDF)
  Algemene beraadslaging
1-246
p. 7146-7148 1-246 p. 7146-7148 (PDF)
  Stemverklaringen van de heer Anciaux, mevrouw Leduc, de heren Foret en CaluwÚ, mevrouw Milquet en verwerping
1-247
p. 7174-7176 1-247 p. 7174-7176 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de nieuwe gemeentewet, de gemeentekieswet, de wet van 19 oktober 1921 tot regeling van de provincieraadsverkiezingen, de wet van 11 april 1994 tot organisatie van de geautomatiseerde stemming en de wet van 7 juli 1994 betreffende de beperking en de controle van de verkiezingsuitgaven voor de verkiezing van de provincieraden en de gemeenteraden en voor de rechtstreekse verkiezing van de raden voor maatschappelijk welzijn, strekkende tot de oprichting van districten en de organisatie van de rechtstreekse verkiezing van hun raden (Districtsraden) (1-907)      
  Voorstel van de heer CaluwÚ c.s.
1-907/1
p. 1-34 1-907/1 p. 1-34 (PDF)
  Amendementen nrs 2 tot 9 van de heren CaluwÚ en Erdman.
1-907/4
p. 1-4 1-907/4 p. 1-4 (PDF)
  Amendementen nrs 12 tot 22 van de heer CaluwÚ.
1-907/6
p. 1-7 1-907/6 p. 1-7 (PDF)
  Algemene beraadslaging
1-210
p. 6070-6077 1-210 p. 6070-6077 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de nieuwe gemeentewet, teneinde het oprichten van stadsdeelraden mogelijk te maken (1-51)      
  Algemene beraadslaging
1-210
p. 6070-6077 1-210 p. 6070-6077 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de provinciewet (Grondige hervorming van de provincies) (Nieuw opschrift : Wetsontwerp tot wijziging van de provinciewet, de wet van 1 juli 1860 tot wijziging van de provinciewet en de gemeentewet wat betreft de eedaflegging en de wet van 19 oktober 1921 tot regeling van de provincieraadsverkiezingen) (1-236)      
  Amendement nr 62 van de heren D'Hooghe en CaluwÚ
1-236/3
p. 33 1-236/3 p. 33 (PDF)
  Amendementen nrs 80 en 82 van de heer CaluwÚ
1-236/6
p. 2 1-236/6 p. 2 (PDF)
  1-236/6
p. 3 1-236/6 p. 3 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 12 januari 1989 tot regeling van de wijze waarop de Brusselse Hoofdstedelijke Raad wordt verkozen, met het oog op de afschaffing van de devolutieve werking van de lijststem en van de lijsten van kandidaat-opvolgers (1-650)      
  Verslag van de heer CaluwÚ
1-650/4
p. 1 1-650/4 p. 1 (PDF)
  Algemene beraadslaging
1-246
p. 7146-7148 1-246 p. 7146-7148 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 13 juli 1987 betreffende het kijk- en luistergeld (Tweede verblijf - Kampeerwagen) (2-81)      
  Voorstel van de heren Decaluwe en CaluwÚ
2-81/1
p. 1-4 2-81/1 p. 1-4 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 18 juli 1991 houdende regeling van het toezicht op politie- en inlichtingendiensten (Vaste ComitÚs van Toezicht P en I) (1-390)      
  Amendementen nrs 1 tot 22 van de heer CaluwÚ c.s.
1-390/4
p. 1-10 1-390/4 p. 1-10 (PDF)
  Amendement nr 35 van de heer CaluwÚ c.s.
1-390/5
p. 6 1-390/5 p. 6 (PDF)
  Algemene beraadslaging en bespreking van de artikelen
1-255
p. 7379-7393 1-255 p. 7379-7393 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 19 juli 1976 tot instelling van een verlof voor de uitoefening van een politiek mandaat (Werknemers uit de privÚ-sector) (1-15)      
  Amendementen nrs 9 en 10 van de heer CaluwÚ
1-15/3
p. 3 1-15/3 p. 3 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 19 oktober 1921 tot regeling van de provincieraadsverkiezingen en van de gemeentekieswet, geco÷rdineerd op 4 augustus 1932, met het oog op het neutraliseren van de lijststem (1-601)      
  Verslag van de heer CaluwÚ
1-601/2
p. 1 1-601/2 p. 1 (PDF)
  Algemene beraadslaging
1-246
p. 7146-7148 1-246 p. 7146-7148 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 22 februari 1998 tot vaststelling van het organiek statuut van de Nationale Bank van BelgiŰ om een evenwichtige samenstelling van haar statutaire organen te waarborgen (Vertegenwoordiging van de vrouwen in de statutaire organen) (3-191)      
  Voorstel van mevrouw de Bethune en de heer CaluwÚ
3-191/1
p. 1-4 3-191/1 p. 1-4 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 27 december 1973 betreffende het statuut van het actief kader van het operationeel korps van de rijkswacht en de wet van 11 juli 1978 tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden voor het rijkswachtpersoneel van het actief kader (Nieuw opschrift : Wetsontwerp tot wijziging van het syndicaal statuut van het personeel van het operationeel korps van de rijkswacht) (1-502)      
  Verslag van de heer CaluwÚ
1-502/5
p. 1-15 1-502/5 p. 1-15 (PDF)
  Algemene beraadslaging en bespreking van de artikelen
1-135
p. 3624-3629 1-135 p. 3624-3629 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders en tot wijziging van de wet van 29 juni 1981 houdende de algemene beginselen van de sociale zekerheid voor werknemers, met het oog op de afschaffing van de socialezekerheidsbijdragen op premies toegekend voor ploegenarbeid, nachtarbeid en onregelmatige prestaties (Verlaging van de sociale lasten op ploegenarbeid en nachtarbeid) (3-347)      
  Voorstel van de heer CaluwÚ
3-347/1
p. 1-7 3-347/1 p. 1-7 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wetgeving betreffende overuren (Flexibilisering - Wijziging arbeidswet van 16 maart 1971, wet 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders [begrip loon] en artikel 171 WIB1992 - Fiscale en parafiscale behandeling) (3-755)      
  Voorstel van de heer CaluwÚ
3-755/1
p. 1-9 3-755/1 p. 1-9 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het Kieswetboek met het oog op de afschaffing van de devolutieve werking van de lijststem en van de lijsten van kandidaat-opvolgers bij de parlementsverkiezingen (1-639)      
  Verslag van de heer CaluwÚ
1-639/4
p. 1 1-639/4 p. 1 (PDF)
  Algemene beraadslaging
1-246
p. 7146-7148 1-246 p. 7146-7148 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, inzake de aftrekbaarheid van de door de werkgever toegekende verhuisvergoedingen (Mobiliteitsprobleem : vermijden van onnodige verplaatsingen in het woon- werkverkeer) (3-760)      
  Voorstel van de heer CaluwÚ
3-760/1
p. 1-6 3-760/1 p. 1-6 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van verschillende kieswetten teneinde de bestraffing van kiezersbedrog mogelijk te maken (2-49)      
  Algemene bespreking
2-239
p. 30-62 2-239 p. 30-62 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging, wat de kieskringen voor de verkiezingen voor de Kamer van volksvertegenwoordigers betreft, van het Kieswetboek (Grondige wijziging van het kiesstelsel - EÚn kieskring per provincie - Afschaffing van de lijstenverbinding - Landelijke versus lokale kandidaten - Gelijkheid man-vrouw - Stemplicht : afschaffing strafbepalingen) (2-449)      
  Algemene bespreking
2-239
p. 30-62 2-239 p. 30-62 (PDF)
 
Alles van 1995 tot nu
Legislatuur 2019-....
Legislatuur 2014-2019
Legislatuur 2010-2014
Legislatuur 2007-2010
Legislatuur 2003-2007
Legislatuur 1999-2003
Legislatuur 1995-1999