S. 1-342 Dossierfiche K. 49-511

Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 21 juni 1985 betreffende de technische eisen waaraan elk voertuig voor vervoer te land, de onderdelen ervan, evenals het veiligheidstoebehoren moeten voldoen
Andrť Grosjean  

homologatie
wegverkeer
tweewielig voertuig

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 49-511/1 Wetsvoorstel 3/4/1996
K. 49-511/2 Amendement 15/5/1996
K. 49-511/3 Verslag namens de commissie 24/5/1996
K. 49-511/4 Tekst aangenomen door de commissie 24/5/1996
K. 49-511/5 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 30/5/1996
1-342/1 1-342/1 (PDF) Ontwerp overgezonden door de Kamer 31/5/1996
1-342/2 1-342/2 (PDF) Amendementen 7/7/1996
1-342/3 1-342/3 (PDF) Amendement 7/7/1996
1-342/4 1-342/4 (PDF) Amendementen 7/7/1996
1-342/5 1-342/5 (PDF) Amendementen 16/7/1996
1-342/6 1-342/6 (PDF) Amendement 22/7/1996
1-342/7 1-342/7 (PDF) Advies van de Raad van State 13/9/1996
1-342/8 1-342/8 (PDF) Verslag namens de commissie 8/10/1996
1-342/9 1-342/9 (PDF) Tekst aangenomen door de commissie 8/10/1996
1-342/10 1-342/10 (PDF) Tekst geamendeerd door de Senaat en teruggezonden naar de Kamer 17/10/1996
K. 49-511/6 Ontwerp geamendeerd door de Senaat 18/10/1996
K. 49-511/7 Verslag namens de commissie 4/11/1996
                                      
Chronologie
  Art. 78+79, evocatieproc. initiatief Kamer
  [K1] Eerste behandeling door Kamer
3/4/1996   Indiening voorstel Doc. K. 49-511/1
24/5/1996   Tekst aangenomen in commissie Doc. K. 49-511/4
30/5/1996   Bespreking
30/5/1996   Stemming over het geheel: geamendeerd Doc. K. 49-511/5
30/5/1996   Aanneming na amendering
31/5/1996   Overzending aan Senaat voor de eerste maal Doc. 1-342/1 1-342/1 (PDF)
  [S2] Eerste behandeling door Senaat
11/6/1996   Uitoefening evocatierecht
11/6/1996   Verzending naar commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
24/7/1996   Externe adviesaanvraag: Raad van State
13/9/1996   Ontvangst extern advies: Raad van State Doc. 1-342/7 1-342/7 (PDF)
17/10/1996   Inschrijving op agenda plenaire
17/10/1996   Artikelsgewijze bespreking Hand. 1-69 Hand. 1-69 (PDF)
17/10/1996   Stemming over het geheel: geamendeerd Hand. 1-69 Hand. 1-69 (PDF)
Doc. 1-342/10 1-342/10 (PDF)
  Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
11/6/1996   Verzending naar commissie
12/6/1996   Inschrijving op agenda commissie
12/6/1996   Aanwijzing rapporteur(s): Jacques D'Hooghe
12/6/1996   Bespreking
19/6/1996   Inschrijving op agenda commissie
19/6/1996   Hoorzitting uitgesteld
26/6/1996   Inschrijving op agenda commissie
26/6/1996   Hoorzitting
met vertegenwoordigers van de V.O.M.I (Vereniging van onafhankelijke motorfietseninvoerders): de h. Karl Jacobs, Afgevaardigd bestuurder; de h. Stťphane Meyers, Afgevaardigd bestuurder; de h. Bart Goossens, Advocaat; de h. Herman Verbooven, Voorzitter
26/6/1996   Gedachtewisseling
26/6/1996   Hoorzitting
met vertegenwoordigers van F.E.B.I.A.C.: de h. Renť Fabry, Directeur-Generaal; de h. Robert Chantelot, Advocaat; de h. M. Verriest, Sales Manager Two Wheelers HONDA Belgium
26/6/1996   Gedachtewisseling
26/6/1996   Bespreking
7/7/1996   Amendement: Am. 1 Doc. 1-342/2 1-342/2 (PDF)
7/7/1996   Amendement: Am. 2 Doc. 1-342/2 1-342/2 (PDF)
7/7/1996   Amendement: Am. 3 Doc. 1-342/2 1-342/2 (PDF)
7/7/1996   Amendement: Am. 4 Doc. 1-342/2 1-342/2 (PDF)
7/7/1996   Amendement: Am. 5 Doc. 1-342/2 1-342/2 (PDF)
7/7/1996   Amendement: Am. 6 Doc. 1-342/3 1-342/3 (PDF)
7/7/1996   Amendement: Am. 7 Doc. 1-342/4 1-342/4 (PDF)
7/7/1996   Amendement: Am. 8 Doc. 1-342/4 1-342/4 (PDF)
7/7/1996   Amendement: Am. 9 Doc. 1-342/4 1-342/4 (PDF)
16/7/1996   Amendement: Am. 10 Doc. 1-342/5 1-342/5 (PDF)
16/7/1996   Amendement: Am. 11 Doc. 1-342/5 1-342/5 (PDF)
16/7/1996   Inschrijving op agenda commissie
16/7/1996   Bespreking
22/7/1996   Amendement: Am. 12 Doc. 1-342/6 1-342/6 (PDF)
22/7/1996   Inschrijving op agenda commissie
22/7/1996   Artikelsgewijze bespreking
22/7/1996   Stemming in commissie over het geheel: geamendeerd (+9/-3/o0)
22/7/1996   Beslissing schriftelijk verslag
24/7/1996   Inschrijving op agenda commissie
24/7/1996   Lezing verslag uitgesteld
24/7/1996   Commissie wenst advies RvS
13/9/1996   Advies RvS Doc. 1-342/7 1-342/7 (PDF)
8/10/1996   Inschrijving op agenda commissie
8/10/1996   Goedkeuring verslag
Het verslag van de h. D'Hooghe wordt eenparig goedgekeurd (8 stemmen)
Doc. 1-342/8 1-342/8 (PDF)
8/10/1996   Tekst aangenomen door de commissie
voor de FinanciŽn en de Economische Aangelegenheden
Doc. 1-342/9 1-342/9 (PDF)
4/10/1996   Beslissing POC. i.v.m. termijnen Doc. 1-82/10 1-82/10 (PDF)
  [K3] Tweede behandeling door Kamer
17/10/1996   Overzending aan Kamer Doc. K. 49-511/6
4/11/1996   Goedkeuring commissieverslag
13/11/1996   Bespreking
14/11/1996   Stemming over het geheel: ne varietur
14/11/1996   Aanneming zonder amendering
14/11/1996   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
27/11/1996   Bekrachtiging en afkondiging
25/12/1996   Bekendmaking
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Art. 78+79, evocatieproc. initiatief Kamer Bekendgemaakt  
[K1] Eerste behandeling door Kamer
Aangenomen 30/5/1996
[S2] Eerste behandeling door Senaat
Geamendeerd aangenomen 17/10/1996
Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
Behandeling in commissie beŽindigd 12/6/1996, 26/6/1996, 16/7/1996, 22/7/1996, 8/10/1996
[K3] Tweede behandeling door Kamer
Aangenomen zonder nieuwe amendementen 13/11/1996, 14/11/1996
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat voor de eerste maal Evocatietermijn 1/6/1996 15 17/6/1996
Uitoefening evocatierecht
Griffiebulletin 40 + Addendum + 54 + 55
Onderzoekstermijn (S1) 12/6/1996 60 8/10/1996
Beslissing POC. i.v.m. termijnen Onderzoekstermijn (S1) 12/6/1996 85 4/11/1996
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
27/11/1996 25/12/1996