S. 1-600 Dossierfiche                  

Wetsvoorstel tot wijziging van de gewone wet van 16 juli 1993 tot vervollediging van de federale staatsstructuur, met het oog op het neutraliseren van de lijststem en het onderscheid tussen kandidaat-titularissen en kandidaat-opvolgers bij de verkiezingen voor het Vlaamse Parlement en de Waalse Gewestraad
Hugo Coveliers    Bert Anciaux    Guy Verhofstadt    Jan Loones   

verdeling van de stemmen
regionale verkiezingen

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
1-600/1 1-600/1 (PDF) Wetsvoorstel 27/3/1997
1-600/2 1-600/2 (PDF) Verslag namens de commissie 9/2/1999
                                      
Chronologie
  Art. 77, bicameraal initiatief Senaat
  [S1] Eerste behandeling door Senaat
27/3/1997   Indiening voorstel Doc. 1-600/1 1-600/1 (PDF)
15/5/1997   Inschrijving op agenda voor inoverwegingneming
15/5/1997   Verzending naar commissie: Binnenlandse en Administratieve Aangelegenheden
17/2/1999   Inschrijving op agenda plenaire
25/2/1999   Algemene bespreking Hand. 1-246 Hand. 1-246 (PDF)
25/2/1999   Artikelsgewijze bespreking Hand. 1-246 Hand. 1-246 (PDF)
25/2/1999   Stemming over het geheel: verworpen (+37/-20/o4)
Stemming over de conclusies van de commissie
Hand. 1-247 Hand. 1-247 (PDF)
  Commissie: Binnenlandse en Administratieve Aangelegenheden
15/5/1997   Verzending naar commissie
24/11/1998   Inschrijving op agenda commissie
24/11/1998   Aanwijzing rapporteur(s): Ludwig Caluwť
24/11/1998   Bespreking
1/12/1998   Inschrijving op agenda commissie
1/12/1998   Bespreking
8/12/1998   Inschrijving op agenda commissie
8/12/1998   Bespreking
8/12/1998   Stemming in commissie over het geheel: verworpen (+8/-4/o0)
8/12/1998   Beslissing schriftelijk verslag
9/2/1999   Inschrijving op agenda commissie
9/2/1999   Goedkeuring verslag
Het verslag is eenparig goedgekeurd (9 stemmen)
Doc. 1-600/2 1-600/2 (PDF)
25/2/1999   Klasseren als verworpen
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Art. 77, bicameraal initiatief Senaat Verworpen  
[S1] Eerste behandeling door Senaat
Verworpen 25/2/1999
Commissie: Binnenlandse en Administratieve Aangelegenheden
Behandeling in commissie beŽindigd 24/11/1998, 1/12/1998, 8/12/1998, 9/2/1999

Kruispuntbank van de wetgeving