S. 1-1134 Dossierfiche K. 49-1175

Wetsontwerp tot wijziging van de artikelen 140-1 tot 140-6 van de provinciewet betreffende de provinciale volksraadpleging
Louis Michel   Louis Vanvelthoven   Pierrette Cahay-André   Claude Eerdekens   Luc Willems  

provincie
referendum

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 49-1175/1 Wetsvoorstel 10/9/1997
K. 49-1175/2 Amendement 28/1/1998
K. 49-1175/3 Amendementen 23/4/1998
K. 49-1175/4 Amendementen 5/5/1998
K. 49-1175/5 Amendementen 27/5/1998
K. 49-1175/6 Amendementen 24/6/1998
K. 49-1175/7 Verslag namens de commissie 14/7/1998
K. 49-1175/8 Tekst aangenomen door de commissie 14/7/1998
K. 49-1175/9 Amendement voorgesteld na indiening van het verslag 14/7/1998
K. 49-1175/10 Amendement voorgesteld na indiening van het verslag 15/7/1998
K. 49-1175/11 Aanvullend verslag 16/7/1998
K. 49-1175/12 Tekst aangenomen door de commissie 16/7/1998
K. 49-1175/13 Amendementen voorgesteld na indiening van het verslag 16/7/1998
K. 49-1175/14 Amendementen 20/10/1998
K. 49-1175/15 Amendement voorgesteld na indiening van het verslag 21/10/1998
K. 49-1175/16 Artikelen aangenomen in plenaire vergadering 22/10/1998
K. 49-1175/17 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 29/10/1998
1-1134/1 1-1134/1 (PDF) Ontwerp overgezonden door de Kamer 30/10/1998
1-1134/2 1-1134/2 (PDF) Amendementen 7/12/1998
1-1134/3 1-1134/3 (PDF) Amendementen 8/12/1998
1-1134/4 1-1134/4 (PDF) Verslag namens de commissie 2/2/1999
1-1134/5 1-1134/5 (PDF) Tekst aangenomen door de commissie 2/2/1999
1-1134/6 1-1134/6 (PDF) Beslissing om niet te amenderen 11/3/1999
                                      
Chronologie
  Art. 78+79, evocatieproc. initiatief Kamer
  [K1] Eerste behandeling door Kamer
10/9/1997   Indiening voorstel Doc. K. 49-1175/1
9/10/1997   Inoverwegingneming
15/7/1998   Terugzending naar commissie
(Handelingen nr. 264, p. 9291)
15/7/1998   Bespreking
(Handelingen nr. 264, p. 9291-9292)
21/10/1998   Bespreking
(Handelingen nr. 272, p. 9705-9711 + 9713)
22/10/1998   Bespreking
(Handelingen nr. 274, p. 9815-9816)
Doc. K. 49-1175/16
29/10/1998   Stemming over het geheel: geamendeerd (+92/-38/o6)
Handelingen nr. 279, p. 9989-9990
Doc. K. 49-1175/17
29/10/1998   Aanneming na amendering
30/10/1998   Overzending aan Senaat voor de eerste maal Doc. 1-1134/1 1-1134/1 (PDF)
  [S2] Eerste behandeling door Senaat
20/11/1998   Uitoefening evocatierecht
20/11/1998   Verzending naar commissie: Binnenlandse en Administratieve Aangelegenheden
25/2/1999   Inschrijving op agenda plenaire
3/3/1999   Algemene bespreking
Verdaagd
Hand. 1-248 Hand. 1-248 (PDF)
4/3/1999   Inschrijving op agenda plenaire
11/3/1999   Algemene bespreking Hand. 1-251 Hand. 1-251 (PDF)
11/3/1999   Stemming over het geheel: ne varietur (+40/-11/o6) Hand. 1-252 Hand. 1-252 (PDF)
Doc. 1-1134/6 1-1134/6 (PDF)
  Commissie: Binnenlandse en Administratieve Aangelegenheden
20/11/1998   Verzending naar commissie
1/12/1998   Inschrijving op agenda commissie
1/12/1998   Niet behandeld
7/12/1998   Amendement: Am. 1 Doc. 1-1134/2 1-1134/2 (PDF)
7/12/1998   Amendement: Am. 2 Doc. 1-1134/2 1-1134/2 (PDF)
7/12/1998   Amendement: Am. 3 Doc. 1-1134/2 1-1134/2 (PDF)
7/12/1998   Amendement: Am. 4 Doc. 1-1134/2 1-1134/2 (PDF)
7/12/1998   Amendement: Am. 5 Doc. 1-1134/2 1-1134/2 (PDF)
7/12/1998   Amendement: Am. 6 Doc. 1-1134/2 1-1134/2 (PDF)
7/12/1998   Amendement: Am. 7 Doc. 1-1134/2 1-1134/2 (PDF)
7/12/1998   Amendement: Am. 8 Doc. 1-1134/2 1-1134/2 (PDF)
7/12/1998   Amendement: Am. 9 Doc. 1-1134/2 1-1134/2 (PDF)
7/12/1998   Amendement: Am. 10 Doc. 1-1134/2 1-1134/2 (PDF)
7/12/1998   Amendement: Am. 11 Doc. 1-1134/2 1-1134/2 (PDF)
7/12/1998   Amendement: Am. 12 Doc. 1-1134/2 1-1134/2 (PDF)
7/12/1998   Amendement: Am. 13 Doc. 1-1134/2 1-1134/2 (PDF)
7/12/1998   Amendement: Am. 14 Doc. 1-1134/2 1-1134/2 (PDF)
7/12/1998   Amendement: Am. 15 Doc. 1-1134/2 1-1134/2 (PDF)
7/12/1998   Amendement: Am. 16 Doc. 1-1134/2 1-1134/2 (PDF)
7/12/1998   Amendement: Am. 17 Doc. 1-1134/2 1-1134/2 (PDF)
7/12/1998   Amendement: Am. 18 Doc. 1-1134/2 1-1134/2 (PDF)
7/12/1998   Amendement: Am. 19 Doc. 1-1134/2 1-1134/2 (PDF)
7/12/1998   Amendement: Am. 20 Doc. 1-1134/2 1-1134/2 (PDF)
7/12/1998   Amendement: Am. 21 Doc. 1-1134/2 1-1134/2 (PDF)
7/12/1998   Amendement: Am. 22 Doc. 1-1134/2 1-1134/2 (PDF)
7/12/1998   Amendement: Am. 23 Doc. 1-1134/2 1-1134/2 (PDF)
7/12/1998   Amendement: Am. 24 Doc. 1-1134/2 1-1134/2 (PDF)
8/12/1998   Inschrijving op agenda commissie
8/12/1998   Aanwijzing rapporteur(s): Ludwig Caluwé
8/12/1998   Amendement: Am. 25 Doc. 1-1134/3 1-1134/3 (PDF)
8/12/1998   Amendement: Am. 26 Doc. 1-1134/3 1-1134/3 (PDF)
8/12/1998   Amendement: Am. 27 Doc. 1-1134/3 1-1134/3 (PDF)
15/12/1998   Inschrijving op agenda commissie
15/12/1998   Uitgesteld
19/1/1999   Inschrijving op agenda commissie
19/1/1999   Stemming in commissie over het geheel: ne varietur (+7/-1/o0)
19/1/1999   Beslissing schriftelijk verslag
2/2/1999   Inschrijving op agenda commissie
2/2/1999   Tekst aangenomen door de commissie Doc. 1-1134/5 1-1134/5 (PDF)
2/2/1999   Goedkeuring verslag
het verslag is eenparig goedgekeurd (13 stemmen)
Doc. 1-1134/4 1-1134/4 (PDF)
7/1/1999   Opschorting termijn
convocatie POC
13/1/1999   Beslissing POC. i.v.m. termijnen Doc. 1-82/39 1-82/39 (PDF)
14/1/1999   Hervatting termijn
4/3/1999   Opschorting termijn
convocatie POC
10/3/1999   Hervatting termijn
11/3/1999   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
25/3/1999   Bekrachtiging en afkondiging
22/4/1999   Bekendmaking (13353-13355)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Art. 78+79, evocatieproc. initiatief Kamer Bekendgemaakt  
[K1] Eerste behandeling door Kamer
Aangenomen 15/7/1998, 21/10/1998, 22/10/1998, 29/10/1998
[S2] Eerste behandeling door Senaat
Ongewijzigd aangenomen 3/3/1999, 11/3/1999
Commissie: Binnenlandse en Administratieve Aangelegenheden
Behandeling in commissie beëindigd 8/12/1998, 19/1/1999, 2/2/1999
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat voor de eerste maal Evocatietermijn 9/11/1998 15 23/11/1998
Opschorting termijn
convocatie POC
Onderzoekstermijn (S1) 21/11/1998 29
Uitoefening evocatierecht
Griffiebulletin nr. 181
Onderzoekstermijn (S1) 21/11/1998 60 4/2/1999
Hervatting termijn Onderzoekstermijn (S1) 21/11/1998 29 11/2/1999
Hervatting termijn Onderzoekstermijn (S1) 21/11/1998 19 29/3/1999
Beslissing POC. i.v.m. termijnen Onderzoekstermijn (S1) 21/11/1998 59 22/3/1999
Opschorting termijn
convocatie POC
Onderzoekstermijn (S1) 21/11/1998 19
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
25/3/1999 22/4/1999, blz 13353-13355

Kruispuntbank van de wetgeving