S. 1-601 Dossierfiche                  

Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 19 oktober 1921 tot regeling van de provincieraadsverkiezingen en van de gemeentekieswet, gecoŲrdineerd op 4 augustus 1932, met het oog op het neutraliseren van de lijststem
Bert Anciaux    Guy Verhofstadt    Jan Loones    Hugo Coveliers   

gemeenteraadsverkiezing
verdeling van de stemmen

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
1-601/1 1-601/1 (PDF) Wetsvoorstel 27/3/1997
1-601/2 1-601/2 (PDF) Verslag namens de commissie 9/2/1999
                                      
Chronologie
  Art. 81, voorstel Senaat, gedeeltelijk bicameraal
  [S1] Eerste behandeling door Senaat
27/3/1997   Indiening voorstel Doc. 1-601/1 1-601/1 (PDF)
7/5/1997   Inschrijving op agenda voor inoverwegingneming
15/5/1997   Verzending naar commissie: Binnenlandse en Administratieve Aangelegenheden
17/2/1999   Inschrijving op agenda plenaire
25/2/1999   Algemene bespreking Hand. 1-246 Hand. 1-246 (PDF)
25/2/1999   Artikelsgewijze bespreking Hand. 1-246 Hand. 1-246 (PDF)
25/2/1999   Stemming over het geheel: verworpen (+37/-19/o5)
Stemming over de conclusies van de commissie
Hand. 1-247 Hand. 1-247 (PDF)
  Commissie: Binnenlandse en Administratieve Aangelegenheden
15/5/1997   Verzending naar commissie
24/11/1998   Inschrijving op agenda commissie
24/11/1998   Aanwijzing rapporteur(s): Ludwig Caluwť
24/11/1998   Bespreking
1/12/1998   Inschrijving op agenda commissie
1/12/1998   Bespreking
8/12/1998   Inschrijving op agenda commissie
8/12/1998   Bespreking
8/12/1998   Stemming in commissie over het geheel: verworpen (+7/-4/o1)
8/12/1998   Beslissing schriftelijk verslag
9/2/1999   Inschrijving op agenda commissie
9/2/1999   Goedkeuring verslag
Het verslag is eenparig goedgekeurd (9 stemmen)
Doc. 1-601/2 1-601/2 (PDF)
25/2/1999   Klasseren als verworpen
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Art. 81, voorstel Senaat, gedeeltelijk bicameraal Verworpen  
[S1] Eerste behandeling door Senaat
Verworpen 25/2/1999
Commissie: Binnenlandse en Administratieve Aangelegenheden
Behandeling in commissie beŽindigd 24/11/1998, 1/12/1998, 8/12/1998, 9/2/1999

Kruispuntbank van de wetgeving