S. 3-816 Dossierfiche K. 51-1035

Wetsontwerp betreffende de vergunning van handelsvestigingen (Ikea-wet)
Regering G. Verhofstadt II  

handelsregelingen
strafsanctie
handelsonderneming
grootwarenhuis
burgerlijke rechtsvordering
handelsvergunning
commerciŽle rechtspraak

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 51-1035/1 Wetsontwerp 20/4/2004
K. 51-1035/2 Amendementen 18/5/2004
K. 51-1035/3 Amendementen 2/6/2004
K. 51-1035/4 Amendementen 10/6/2004
K. 51-1035/5 Advies van de Raad van State 16/6/2004
K. 51-1035/6 Amendementen 6/7/2004
K. 51-1035/7 Verslag namens de commissie 8/7/2004
K. 51-1035/8 Tekst aangenomen door de commissie 8/7/2004
K. 51-1035/9 Amendementen voorgesteld na indiening van het verslag 8/7/2004
K. 51-1035/10 Aanvullend verslag 15/7/2004
K. 51-1035/11 Tekst aangenomen door de commissie 15/7/2004
K. 51-1035/12 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 15/7/2004
3-816/1 3-816/1 (PDF) Ontwerp geŽvoceerd door de Senaat 16/7/2004
3-816/2 3-816/2 (PDF) Amendementen 16/7/2004
3-816/3 3-816/3 (PDF) Verslag namens de commissie 17/7/2004
3-816/4 3-816/4 (PDF) Amendement ingediend na de goedkeuring van het verslag 17/7/2004
3-816/5 3-816/5 (PDF) Beslissing om niet te amenderen 17/7/2004
                                      
Chronologie
  (78+79+80) Evocatieprocedure (spoed)
  [K1] Behandeling door Kamer
20/4/2004   Indiening Doc. K. 51-1035/1
4/6/2004   Externe adviesaanvraag: Raad van State
Integraal verslag 03/06/2004 nr. 68, p. 49
16/6/2004   Ontvangst extern advies: Raad van State Doc. K. 51-1035/5
8/7/2004   Aanneming in commissie (geamendeerd) Doc. K. 51-1035/7
8/7/2004   Terugzending naar commissie
Integraal verslag nr. 78, p. 33-34
15/7/2004   Aanneming in commissie (geamendeerd) Doc. K. 51-1035/10
15/7/2004   Bespreking
Integraal verslag nr. 79, p. 45-81 + nr. 80, p. 98-100
15/7/2004   Stemming over het geheel: ne varietur (+87/-39/o7)
Integraal verslag nr. 80, p. 100-101
Doc. K. 51-1035/12
15/7/2004   Aanneming na amendering door commissie
6/5/2004   Beslissing POC. i.v.m. termijnen Doc. 3-82/12 3-82/12 (PDF)
  [S2] Behandeling door Senaat
15/7/2004   Inschrijving op agenda
15/7/2004   Inschrijving op agenda
16/7/2004   Overzending aan Senaat voor de eerste maal
16/7/2004   Uitoefening evocatierecht (S1) Doc. 3-816/1 3-816/1 (PDF)
16/7/2004   Verzending naar commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
17/7/2004   Amendement ingediend na de goedkeuring van het verslag Doc. 3-816/4 3-816/4 (PDF)
17/7/2004   Algemene bespreking Hand. 3-74 Hand. 3-74 (PDF)
17/7/2004   Artikelsgewijze bespreking Hand. 3-74 Hand. 3-74 (PDF)
17/7/2004   Stemming over het geheel: ne varietur (+34/-17/o5) Hand. 3-74 Hand. 3-74 (PDF)
Doc. 3-816/5 3-816/5 (PDF)
17/7/2004   Aanneming zonder amendering
  Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
16/7/2004   Verzending naar commissie
16/7/2004   Inschrijving op agenda
16/7/2004   Aanwijzing rapporteur(s): Christiane Vienne, Paul Wille
16/7/2004   Bespreking
16/7/2004   Stemming over het geheel: ne varietur (+11/-5/o0)
16/7/2004   Aanneming zonder amendering
17/7/2004   Inschrijving op agenda
17/7/2004   Goedkeuring verslag
het verslag is eenparig goedgekeurd (11 stemmen)
Doc. 3-816/3 3-816/3 (PDF)
17/7/2004   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
23/7/2004   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
13/8/2004   Bekrachtiging en afkondiging
5/10/2004   Bekendmaking (70159-70165)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(78+79+80) Evocatieprocedure (spoed) Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Geamendeerd 15/7/2004
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 17/7/2004
Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
Niet geamendeerd 16/7/2004, 17/7/2004
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat (Evoc) Evocatietermijn 12/10/2004 5 18/10/2004
Uitoefening evocatierecht (S1) Onderzoekstermijn (S1) 12/10/2004 30 19/11/2004
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
13/8/2004 5/10/2004 , blz 70159-70165

Kruispuntbank van de wetgeving