S. 1-907 Dossierfiche K. 49-1690

Wetsontwerp tot wijziging van de nieuwe gemeentewet, de gemeentekieswet, de wet van 19 oktober 1921 tot regeling van de provincieraadsverkiezingen, de wet van 11 april 1994 tot organisatie van de geautomatiseerde stemming en de wet van 7 juli 1994 betreffende de beperking en de controle van de verkiezingsuitgaven voor de verkiezing van de provincieraden en de gemeenteraden en voor de rechtstreekse verkiezing van de raden voor maatschappelijk welzijn, strekkende tot de oprichting van districten en de organisatie van de rechtstreekse verkiezing van hun raden
Ludwig Caluwť    Fred Erdman    Hugo Coveliers    Jan Loones    Eddy Boutmans   

gemeente
gemeenteraadsverkiezing
gemeentelijk publiekrechtelijk lichaam

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
1-907/1 1-907/1 (PDF) Wetsvoorstel 12/3/1998
1-907/3 1-907/3 (PDF) Amendement 12/3/1998
1-907/2 1-907/2 (PDF) Advies van de Raad van State 19/6/1998
1-907/4 1-907/4 (PDF) Amendementen 19/6/1998
1-907/5 1-907/5 (PDF) Amendementen 30/6/1998
1-907/6 1-907/6 (PDF) Amendementen 6/7/1998
1-907/7 1-907/7 (PDF) Verslag namens de commissie 14/7/1998
1-907/8 1-907/8 (PDF) Tekst aangenomen door de commissie 14/7/1998
1-907/9 1-907/9 (PDF) Amendement ingediend na de goedkeuring van het verslag 14/7/1998
1-907/10 1-907/10 (PDF) Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Kamer 16/7/1998
K. 49-1690/1 Ontwerp overgezonden door de Senaat 20/7/1998
K. 49-1690/2 Verslag namens de commissie 9/2/1999
K. 49-1690/3 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 25/2/1999
                                      
Chronologie
  Art. 81, voorstel Senaat, gedeeltelijk bicameraal
  [S1] Eerste behandeling door Senaat
12/3/1998   Indiening voorstel Doc. 1-907/1 1-907/1 (PDF)
2/4/1998   Inschrijving op agenda voor inoverwegingneming
2/4/1998   Verzending naar commissie: Binnenlandse en Administratieve Aangelegenheden
8/4/1998   Externe adviesaanvraag: Raad van State
Binnen termijn van 1 maand
19/6/1998   Ontvangst extern advies: Raad van State Doc. 1-907/2 1-907/2 (PDF)
9/7/1998   Inschrijving op agenda plenaire
14/7/1998   Amendement: Am. 1 Doc. 1-907/9 1-907/9 (PDF)
16/7/1998   Algemene bespreking Hand. 1-210 Hand. 1-210 (PDF)
16/7/1998   Artikelsgewijze bespreking Hand. 1-210 Hand. 1-210 (PDF)
16/7/1998   Stemming over het geheel: ne varietur Hand. 1-211 Hand. 1-211 (PDF)
Doc. 1-907/10 1-907/10 (PDF)
  Commissie: Binnenlandse en Administratieve Aangelegenheden
12/3/1998   Amendement: Am. 1 Doc. 1-907/3 1-907/3 (PDF)
2/4/1998   Verzending naar commissie
19/6/1998   Amendement: Am. 2 Doc. 1-907/4 1-907/4 (PDF)
19/6/1998   Amendement: Am. 3 Doc. 1-907/4 1-907/4 (PDF)
19/6/1998   Amendement: Am. 4 Doc. 1-907/4 1-907/4 (PDF)
19/6/1998   Amendement: Am. 5 Doc. 1-907/4 1-907/4 (PDF)
19/6/1998   Amendement: Am. 6 Doc. 1-907/4 1-907/4 (PDF)
19/6/1998   Amendement: Am. 7 Doc. 1-907/4 1-907/4 (PDF)
19/6/1998   Amendement: Am. 8 Doc. 1-907/4 1-907/4 (PDF)
19/6/1998   Amendement: Am. 9 Doc. 1-907/4 1-907/4 (PDF)
23/6/1998   Inschrijving op agenda commissie
23/6/1998   Aanwijzing rapporteur(s): Francy Van der Wildt
23/6/1998   Bespreking
30/6/1998   Inschrijving op agenda commissie
30/6/1998   Bespreking
30/6/1998   Amendement: Am. 10 Doc. 1-907/5 1-907/5 (PDF)
30/6/1998   Amendement: Am. 11 Doc. 1-907/5 1-907/5 (PDF)
6/7/1998   Amendement: Am. 12 Doc. 1-907/6 1-907/6 (PDF)
6/7/1998   Amendement: Am. 13 Doc. 1-907/6 1-907/6 (PDF)
6/7/1998   Amendement: Am. 14 Doc. 1-907/6 1-907/6 (PDF)
6/7/1998   Amendement: Am. 15 Doc. 1-907/6 1-907/6 (PDF)
6/7/1998   Amendement: Am. 16 Doc. 1-907/6 1-907/6 (PDF)
6/7/1998   Amendement: Am. 17 Doc. 1-907/6 1-907/6 (PDF)
6/7/1998   Amendement: Am. 18 Doc. 1-907/6 1-907/6 (PDF)
6/7/1998   Amendement: Am. 19 Doc. 1-907/6 1-907/6 (PDF)
6/7/1998   Amendement: Am. 20 Doc. 1-907/6 1-907/6 (PDF)
6/7/1998   Amendement: Am. 21 Doc. 1-907/6 1-907/6 (PDF)
6/7/1998   Amendement: Am. 22 Doc. 1-907/6 1-907/6 (PDF)
7/7/1998   Inschrijving op agenda commissie
7/7/1998   Bespreking
7/7/1998   Stemming in commissie over het geheel: geamendeerd (+10/-1/o0)
7/7/1998   Beslissing schriftelijk verslag
14/7/1998   Inschrijving op agenda commissie
14/7/1998   Tekst aangenomen door de commissie Doc. 1-907/8 1-907/8 (PDF)
14/7/1998   Goedkeuring verslag
Het verslag is eenparig goedgekeurd (10 stemmen)
Doc. 1-907/7 1-907/7 (PDF)
  [K2] Eerste behandeling door Kamer
16/7/1998   Overzending aan Kamer Doc. K. 49-1690/1
9/2/1999   Bespreking
10/2/1999   Verdaging van de bespreking
24/2/1999   Bespreking
Handelingen nr 314, p. 11121-11124
25/2/1999   Stemming over het geheel: ne varietur (+136/-0/o1)
Handelingen nr 11161-11162
Doc. K. 49-1690/3
25/2/1999   Aanneming zonder amendering
13/1/1999   Beslissing POC. i.v.m. termijnen
60 + 16 tussen 14.12.98 en 13.1.99 + 40 verlenging
Doc. 1-82/39 1-82/39 (PDF)
25/2/1999   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging Doc. K. 49-1690/3
19/3/1999   Bekrachtiging en afkondiging
31/3/1999   Bekendmaking (10650-10660)
24/2/2000   Erratum (5615)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Art. 81, voorstel Senaat, gedeeltelijk bicameraal Bekendgemaakt  
[S1] Eerste behandeling door Senaat
Aangenomen 16/7/1998
Commissie: Binnenlandse en Administratieve Aangelegenheden
Behandeling in commissie beŽindigd 23/6/1998, 30/6/1998, 7/7/1998, 14/7/1998
[K2] Eerste behandeling door Kamer
Aangenomen zonder nieuwe amendementen 9/2/1999, 24/2/1999, 25/2/1999
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Kamer voor de eerste maal Onderzoekstermijn (K1) 17/7/1998 60 14/12/1998
Beslissing POC. i.v.m. termijnen
60 + 16 tussen 14.12.98 en 13.1.99 + 40 verlenging
Onderzoekstermijn (K1) 17/7/1998 116 3/3/1999
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
19/3/1999 31/3/1999, blz 10650-10660
Errata
Op 24/2/2000, blz 5615

Kruispuntbank van de wetgeving