S. 1-1133 Dossierfiche K. 49-1174

Wetsontwerp tot wijziging van de artikelen 318 tot 323 van de nieuwe gemeentewet betreffende de gemeentelijke volksraadpleging
Louis Michel   Louis Vanvelthoven   Pierrette Cahay-André   Claude Eerdekens   Luc Willems  

gemeente
referendum

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 49-1174/1 Wetsvoorstel 10/9/1997
K. 49-1174/2 Amendement 28/1/1998
K. 49-1174/3 Amendement 22/4/1998
K. 49-1174/4 Amendementen 23/4/1998
K. 49-1174/5 Amendementen 5/5/1998
K. 49-1174/6 Amendementen 13/5/1998
K. 49-1174/7 Amendementen 27/5/1998
K. 49-1174/8 Verslag namens de commissie 13/7/1998
K. 49-1174/9 Tekst aangenomen door de commissie 13/7/1998
K. 49-1174/10 Amendementen voorgesteld na indiening van het verslag 15/7/1998
K. 49-1174/11 Aanvullend verslag 16/7/1998
K. 49-1174/12 Amendementen voorgesteld na indiening van het verslag 16/7/1998
K. 49-1174/13 Amendementen voorgesteld na indiening van het verslag 20/10/1998
K. 49-1174/14 Amendement voorgesteld na indiening van het verslag 21/10/1998
K. 49-1174/15 Artikelen aangenomen in plenaire vergadering 22/10/1998
K. 49-1174/16 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 29/10/1998
1-1133/1 1-1133/1 (PDF) Ontwerp overgezonden door de Kamer 30/10/1998
1-1133/2 1-1133/2 (PDF) Amendementen 7/12/1998
1-1133/3 1-1133/3 (PDF) Amendementen 8/12/1998
1-1133/4 1-1133/4 (PDF) Amendementen 15/12/1998
1-1133/5 1-1133/5 (PDF) Verslag namens de commissie 2/2/1999
1-1133/6 1-1133/6 (PDF) Tekst aangenomen door de commissie 2/2/1999
1-1133/7 1-1133/7 (PDF) Tekst opnieuw geamendeerd door de Senaat en teruggezonden naar de Kamer 11/3/1999
K. 49-1174/17 Ontwerp geamendeerd door de Senaat 15/3/1999
K. 49-1174/18 Verslag namens de commissie 12/4/1999
K. 49-1174/19 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 22/4/1999
                                      
Chronologie
  Art. 78+79, evocatieproc. initiatief Kamer
  [K1] Eerste behandeling door Kamer
10/9/1997   Indiening voorstel Doc. K. 49-1174/1
9/10/1997   Inoverwegingneming
15/7/1998   Terugzending naar commissie
(Handelingen nr. 264, p. 9291)
15/7/1998   Bespreking
(Handelingen nr. 264, p.9291-9291)
21/10/1998   Bespreking
(Handelingen nr. 272, p. 9705-9713)
22/10/1998   Bespreking
(Handelingen nr. 274, p. 9813-9814)
Doc. K. 49-1174/15
29/10/1998   Stemming over het geheel: geamendeerd (+90/-37/o6)
Handelingen nr. 279, p. 9989
Doc. K. 49-1174/16
29/10/1998   Aanneming na amendering
30/10/1998   Overzending aan Senaat voor de eerste maal Doc. 1-1133/1 1-1133/1 (PDF)
  [S2] Eerste behandeling door Senaat
20/11/1998   Uitoefening evocatierecht
20/11/1998   Verzending naar commissie: Binnenlandse en Administratieve Aangelegenheden
25/2/1999   Inschrijving op agenda plenaire
3/3/1999   Algemene bespreking
Verdaagd
Hand. 1-248 Hand. 1-248 (PDF)
4/3/1999   Inschrijving op agenda plenaire
11/3/1999   Algemene bespreking Hand. 1-251 Hand. 1-251 (PDF)
11/3/1999   Stemming over het geheel: geamendeerd (+40/-11/o6) Hand. 1-252 Hand. 1-252 (PDF)
Doc. 1-1133/7 1-1133/7 (PDF)
  Commissie: Binnenlandse en Administratieve Aangelegenheden
20/11/1998   Verzending naar commissie
1/12/1998   Inschrijving op agenda commissie
1/12/1998   Niet behandeld
7/12/1998   Amendement: Am. 1 Doc. 1-1133/2 1-1133/2 (PDF)
7/12/1998   Amendement: Am. 2 Doc. 1-1133/2 1-1133/2 (PDF)
7/12/1998   Amendement: Am. 3 Doc. 1-1133/2 1-1133/2 (PDF)
7/12/1998   Amendement: Am. 4 Doc. 1-1133/2 1-1133/2 (PDF)
7/12/1998   Amendement: Am. 5 Doc. 1-1133/2 1-1133/2 (PDF)
7/12/1998   Amendement: Am. 6 Doc. 1-1133/2 1-1133/2 (PDF)
7/12/1998   Amendement: Am. 7 Doc. 1-1133/2 1-1133/2 (PDF)
7/12/1998   Amendement: Am. 8 Doc. 1-1133/2 1-1133/2 (PDF)
7/12/1998   Amendement: Am. 9 Doc. 1-1133/2 1-1133/2 (PDF)
7/12/1998   Amendement: Am. 10 Doc. 1-1133/2 1-1133/2 (PDF)
7/12/1998   Amendement: Am. 11 Doc. 1-1133/2 1-1133/2 (PDF)
7/12/1998   Amendement: Am. 12 Doc. 1-1133/2 1-1133/2 (PDF)
7/12/1998   Amendement: Am. 13 Doc. 1-1133/2 1-1133/2 (PDF)
7/12/1998   Amendement: Am. 14 Doc. 1-1133/2 1-1133/2 (PDF)
7/12/1998   Amendement: Am. 15 Doc. 1-1133/2 1-1133/2 (PDF)
7/12/1998   Amendement: Am. 16 Doc. 1-1133/2 1-1133/2 (PDF)
7/12/1998   Amendement: Am. 17 Doc. 1-1133/2 1-1133/2 (PDF)
7/12/1998   Amendement: Am. 18 Doc. 1-1133/2 1-1133/2 (PDF)
7/12/1998   Amendement: Am. 19 Doc. 1-1133/2 1-1133/2 (PDF)
7/12/1998   Amendement: Am. 20 Doc. 1-1133/2 1-1133/2 (PDF)
7/12/1998   Amendement: Am. 21 Doc. 1-1133/2 1-1133/2 (PDF)
7/12/1998   Amendement: Am. 22 Doc. 1-1133/2 1-1133/2 (PDF)
7/12/1998   Amendement: Am. 23 Doc. 1-1133/2 1-1133/2 (PDF)
7/12/1998   Amendement: Am. 24 Doc. 1-1133/2 1-1133/2 (PDF)
7/12/1998   Amendement: Am. 25 Doc. 1-1133/2 1-1133/2 (PDF)
8/12/1998   Inschrijving op agenda commissie
8/12/1998   Aanwijzing rapporteur(s): Ludwig Caluwé
8/12/1998   Bespreking
8/12/1998   Inschrijving op agenda commissie
8/12/1998   Uitgesteld
8/12/1998   Amendement: Am. 26 Doc. 1-1133/3 1-1133/3 (PDF)
8/12/1998   Amendement: Am. 27 Doc. 1-1133/3 1-1133/3 (PDF)
8/12/1998   Amendement: Am. 28 Doc. 1-1133/3 1-1133/3 (PDF)
8/12/1998   Amendement: Am. 29 Doc. 1-1133/3 1-1133/3 (PDF)
15/12/1998   Amendement: Am. 30 Doc. 1-1133/4 1-1133/4 (PDF)
15/12/1998   Amendement: Am. 31 Doc. 1-1133/4 1-1133/4 (PDF)
19/1/1999   Inschrijving op agenda commissie
19/1/1999   Stemming in commissie over het geheel: geamendeerd (+7/-1/o0)
19/1/1999   Beslissing schriftelijk verslag
2/2/1999   Inschrijving op agenda commissie
2/2/1999   Tekst aangenomen door de commissie Doc. 1-1133/6 1-1133/6 (PDF)
2/2/1999   Goedkeuring verslag
het verslag is eenparig aangenomen (13 stemmen)
Doc. 1-1133/5 1-1133/5 (PDF)
7/1/1999   Opschorting termijn
convocatie POC
13/1/1999   Beslissing POC. i.v.m. termijnen Doc. 1-82/39 1-82/39 (PDF)
14/1/1999   Hervatting termijn
4/3/1999   Opschorting termijn
convocatie POC
10/3/1999   Hervatting termijn
  [K3] Tweede behandeling door Kamer
11/3/1999   Overzending aan Kamer Doc. K. 49-1174/17
21/4/1999   Bespreking
Handelingen nr 336, p. 11852-11853
22/4/1999   Stemming over het geheel: ne varietur (+91/-8/o33)
Handelingen nr 338, p. 11909-11910
Doc. K. 49-1174/19
22/4/1999   Aanneming zonder amendering
22/4/1999   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
13/5/1999   Bekrachtiging en afkondiging
1/7/1999   Bekendmaking (24841-24843)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Art. 78+79, evocatieproc. initiatief Kamer Bekendgemaakt  
[K1] Eerste behandeling door Kamer
Aangenomen 15/7/1998, 21/10/1998, 22/10/1998, 29/10/1998
[S2] Eerste behandeling door Senaat
Geamendeerd aangenomen 3/3/1999, 11/3/1999
Commissie: Binnenlandse en Administratieve Aangelegenheden
Behandeling in commissie beëindigd 8/12/1998, 19/1/1999, 2/2/1999
[K3] Tweede behandeling door Kamer
Aangenomen zonder nieuwe amendementen 21/4/1999, 22/4/1999
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat voor de eerste maal Evocatietermijn 9/11/1998 15 23/11/1998
Opschorting termijn
convocatie POC
Onderzoekstermijn (S1) 21/11/1998 29
Uitoefening evocatierecht
Griffiebulletin nr. 180
Onderzoekstermijn (S1) 21/11/1998 60 4/2/1999
Hervatting termijn Onderzoekstermijn (S1) 21/11/1998 29 11/2/1999
Hervatting termijn Onderzoekstermijn (S1) 21/11/1998 19 29/3/1999
Beslissing POC. i.v.m. termijnen Onderzoekstermijn (S1) 21/11/1998 59 22/3/1999
Opschorting termijn
convocatie POC
Onderzoekstermijn (S1) 21/11/1998 19
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
13/5/1999 1/7/1999, blz 24841-24843

Kruispuntbank van de wetgeving