S. 2-1446 Dossierfiche                  

Wetsvoorstel tot invoeging van een artikel 49bis in de geco÷rdineerde wetten van 18 juli 1966 op het gebruik van de talen in bestuurszaken
Mia De Schamphelaere    Ludwig CaluwÚ   

partijfinanciering
verkiezingspropaganda
taalgebruik

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
2-1446/1 2-1446/1 (PDF) Wetsvoorstel 30/1/2003
                                      
Chronologie
  (81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
30/1/2003   Indiening Doc. 2-1446/1 2-1446/1 (PDF)
30/1/2003   Inoverwegingneming
30/1/2003   Verzending naar commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
  Commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
30/1/2003   Verzending naar commissie
10/4/2003   Verval door ontbinding kamers
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat Caduc  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beŰindigd  
Commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
Verzonden naar commissie