S. 1-199 Dossierfiche                  

Wetsvoorstel tot instelling van een vaste boekenprijs
Ludwig Caluwť    Jacques D'Hooghe    Johan Weyts    Leo Delcroix    Bert Anciaux    Eddy Boutmans   

boekensector
voorgeschreven prijs

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
1-199/1 1-199/1 (PDF) Wetsvoorstel 7/12/1995
1-199/2 1-199/2 (PDF) Amendementen 20/11/1996
1-199/3 1-199/3 (PDF) Amendementen 8/1/1997
1-199/4 1-199/4 (PDF) Amendementen 11/3/1998
1-199/5 1-199/5 (PDF) Advies van de Raad van State 26/2/1999
                                      
Chronologie
  Art. 81, voorstel Senaat, gedeeltelijk bicameraal
  [S1] Eerste behandeling door Senaat
7/12/1995   Indiening voorstel
21/12/1995   Inschrijving op agenda voor inoverwegingneming
21/12/1995   Verzending naar commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
5/6/1998   Externe adviesaanvraag: Raad van State
amendementen Gedr. St. S 1 - 199/2 tot 4
26/2/1999   Ontvangst extern advies: Raad van State
  Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
21/12/1995   Verzending naar commissie
28/2/1996   Inschrijving op agenda commissie
28/2/1996   Aanwijzing rapporteur(s): Francy Van der Wildt, Magdeleine Willame-Boonen
28/2/1996   Regeling der werkzaamheden
6/3/1996   Inschrijving op agenda commissie
6/3/1996   Hoorzitting - de h. Thonnart, Voorzitter van de vzw "Libraires francophones de Belgique"; - de h. Vander Velphen, Voorzitter van de Vlaamse Boekverkopersbond; - de h. Rens, Voorzitter van de Vlaamse
Problematiek van de vaste boekenprijs
6/3/1996   Gedachtenwisseling
8/5/1996   Inschrijving op agenda commissie
8/5/1996   Hoorzitting - de hh. Vanholsbeeck en de Laminne de Bex (Fedis); - de h. Van Wambeke en mevr. Lemaire (FNAC); - de h. Peters (Club); - de h. Coene (Test Aankoop).
Problematiek van de vaste boekenprijs
8/5/1996   Gedachtenwisseling
20/11/1996   Inschrijving op agenda commissie
20/11/1996   Uitgesteld
20/11/1996   Amendement: Am. 1 Doc. 1-199/2 1-199/2 (PDF)
20/11/1996   Amendement: Am. 2 Doc. 1-199/2 1-199/2 (PDF)
20/11/1996   Amendement: Am. 3 Doc. 1-199/2 1-199/2 (PDF)
8/1/1997   Amendement: Am. 4 Doc. 1-199/3 1-199/3 (PDF)
8/1/1997   Amendement: Am. 5 Doc. 1-199/3 1-199/3 (PDF)
8/1/1997   Amendement: Am. 6 Doc. 1-199/3 1-199/3 (PDF)
8/1/1997   Amendement: Am. 7 Doc. 1-199/3 1-199/3 (PDF)
8/1/1997   Amendement: Am. 8 Doc. 1-199/3 1-199/3 (PDF)
21/1/1997   Inschrijving op agenda commissie
21/1/1997   Uitgesteld
29/1/1997   Inschrijving op agenda commissie
29/1/1997   Videovoorstelling
Video "Le marchť du livre" (uittreksel uit de uitzending "Autant savoir" op de RTBF op 16.01.1997-
29/1/1997   Gedachtenwisseling
11/3/1998   Amendement: Am. 9 Doc. 1-199/4 1-199/4 (PDF)
11/3/1998   Amendement: Am. 10 Doc. 1-199/4 1-199/4 (PDF)
11/3/1998   Amendement: Am. 11 Doc. 1-199/4 1-199/4 (PDF)
11/3/1998   Amendement: Am. 12 Doc. 1-199/4 1-199/4 (PDF)
11/3/1998   Amendement: Am. 13 Doc. 1-199/4 1-199/4 (PDF)
11/3/1998   Amendement: Am. 14 Doc. 1-199/4 1-199/4 (PDF)
11/3/1998   Amendement: Am. 15 Doc. 1-199/4 1-199/4 (PDF)
11/3/1998   Amendement: Am. 16 Doc. 1-199/4 1-199/4 (PDF)
11/3/1998   Inschrijving op agenda commissie
11/3/1998   Regeling der werkzaamheden
5/5/1999   Einde behandeling
5/5/1999   Verval door ontbinding kamers
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Art. 81, voorstel Senaat, gedeeltelijk bicameraal Vervallen  
[S1] Eerste behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd  
Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
Behandeling beŽindigd 28/2/1996, 6/3/1996, 8/5/1996, 29/1/1997, 11/3/1998

Kruispuntbank van de wetgeving