S. 1-478 Dossierfiche K. 49-1850

Wetsontwerp tot wijziging van artikel 582, 1░, van het Gerechtelijk Wetboek
Ludwig CaluwÚ   

burgerlijke procedure
invaliditeitsverzekering
arbeidsrechtspraak

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
1-478/1 1-478/1 (PDF) Wetsvoorstel 19/11/1996
1-478/2 1-478/2 (PDF) Verslag namens de commissie 14/11/1998
1-478/3 1-478/3 (PDF) Tekst verbeterd door de commissie 14/11/1998
K. 49-1850/1 Ontwerp overgezonden door de Senaat 30/11/1998
K. 49-1850/2 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 1/4/1999
                                      
Chronologie
  Art. 77, bicameraal initiatief Senaat
  [S1] Eerste behandeling door Senaat
19/11/1996   Indiening voorstel Doc. 1-478/1 1-478/1 (PDF)
28/11/1996   Inschrijving op agenda voor inoverwegingneming
28/11/1996   Verzending naar commissie: Justitie
19/11/1998   Inschrijving op agenda plenaire
26/11/1998   Algemene bespreking Hand. 1-223 Hand. 1-223 (PDF)
26/11/1998   Artikelsgewijze bespreking Hand. 1-223 Hand. 1-223 (PDF)
26/11/1998   Stemming over het geheel: ne varietur (+56/-0/o0) Hand. 1-224 Hand. 1-224 (PDF)
  Commissie: Justitie
28/11/1996   Verzending naar commissie
13/11/1998   Inschrijving op agenda commissie
13/11/1998   Uitgesteld
14/11/1998   Inschrijving op agenda commissie
14/11/1998   Aanwijzing rapporteur(s): Fred Erdman
14/11/1998   Stemming in commissie over het geheel: ne varietur (+8/-0/o0), Vertrouwen Rapporteur Doc. 1-478/2 1-478/2 (PDF)
14/11/1998   Vertrouwen rapporteur
14/11/1998   Tekst verbeterd door de commissie voor de Justitie Doc. 1-478/3 1-478/3 (PDF)
  [K2] Behandeling door Kamer
26/11/1998   Overzending aan Kamer Doc. K. 49-1850/1
31/3/1999   Bespreking
Handelingen nr 331, p. 11690
1/4/1999   Stemming over het geheel: ne varietur (eenparig)
Handelingen nr 333, p. 11742
Doc. K. 49-1850/2
1/4/1999   Aanneming zonder amendering
1/4/1999   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
19/4/1999   Bekrachtiging en afkondiging
3/6/1999   Bekendmaking (20076)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Art. 77, bicameraal initiatief Senaat Bekendgemaakt  
[S1] Eerste behandeling door Senaat
Aangenomen 26/11/1998
Commissie: Justitie
Behandeling in commissie beŰindigd 14/11/1998
[K2] Behandeling door Kamer
Ongewijzigd aangenomen 31/3/1999, 1/4/1999
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
19/4/1999 3/6/1999, blz 20076

Kruispuntbank van de wetgeving