S. 1-1260 Dossierfiche K. 49-2194

Wetsontwerp houdende wijziging van artikel 42 van de wet van 31 december 1983 tot hervorming der instellingen voor de Duitstalige Gemeenschap
Hubert Chantraine    Jacques D'Hooghe    Jean-FranÁois Istasse    Michel Foret   

regionaal parlement
Duitstalige Gemeenschap

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
1-1260/1 1-1260/1 (PDF) Wetsvoorstel 29/1/1999
1-1260/2 1-1260/2 (PDF) Amendementen 25/3/1999
1-1260/3 1-1260/3 (PDF) Verslag namens de commissie 25/3/1999
1-1260/4 1-1260/4 (PDF) Tekst aangenomen door de commissie 25/3/1999
K. 49-2194/1 Ontwerp overgezonden door de Senaat 23/4/1999
K. 49-2194/2 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 29/4/1999
                                      
Chronologie
  Art. 77, bicameraal initiatief Senaat
  [S1] Eerste behandeling door Senaat
29/1/1999   Indiening voorstel Doc. 1-1260/1 1-1260/1 (PDF)
25/2/1999   Inschrijving op agenda voor inoverwegingneming
25/2/1999   Verzending naar commissie: Binnenlandse en Administratieve Aangelegenheden
16/3/1999   Verzending naar commissie: Institutionele Aangelegenheden
20/4/1999   Inschrijving op agenda plenaire
21/4/1999   Algemene bespreking Hand. 1-261 Hand. 1-261 (PDF)
21/4/1999   Artikelsgewijze bespreking Hand. 1-261 Hand. 1-261 (PDF)
22/4/1999   Stemming over het geheel: ne varietur (+59/-0/o0) Hand. 1-263 Hand. 1-263 (PDF)
  Commissie: Binnenlandse en Administratieve Aangelegenheden
25/2/1999   Verzending naar commissie
16/3/1999   Inschrijving op agenda commissie
16/3/1999   Niet behandeld
16/3/1999   Herverzending naar een andere commissie
16/3/1999   Verzending naar commissie
25/3/1999   Inschrijving op agenda commissie
25/3/1999   Aanwijzing rapporteur(s): Charles-Ferdinand Nothomb
25/3/1999   Amendement: Am. 1 Doc. 1-1260/2 1-1260/2 (PDF)
25/3/1999   Amendement: Am. 2 Doc. 1-1260/2 1-1260/2 (PDF)
25/3/1999   Bespreking
25/3/1999   Stemming in commissie over het geheel: geamendeerd (+10/-0/o0), Vertrouwen Rapporteur Doc. 1-1260/3 1-1260/3 (PDF)
25/3/1999   Vertrouwen rapporteur
25/3/1999   Tekst aangenomen door de commissie Doc. 1-1260/4 1-1260/4 (PDF)
  [K2] Behandeling door Kamer
22/4/1999   Overzending aan Kamer Doc. K. 49-2194/1
29/4/1999   Bespreking
Handelingen nr 343, p. 12060
29/4/1999   Stemming over het geheel: ne varietur (+142/-0/o1)
Handelingen nr 343, p. 12080
Doc. K. 49-2194/2
29/4/1999   Aanneming zonder amendering
29/4/1999   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
6/5/1999   Bekrachtiging en afkondiging
28/5/1999   Bekendmaking (19082)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Art. 77, bicameraal initiatief Senaat Bekendgemaakt  
[S1] Eerste behandeling door Senaat
Aangenomen 21/4/1999, 22/4/1999
Commissie: Binnenlandse en Administratieve Aangelegenheden
Opnieuw verzonden  
Commissie: Institutionele Aangelegenheden
Behandeling in commissie beŽindigd 25/3/1999
[K2] Behandeling door Kamer
Ongewijzigd aangenomen 29/4/1999
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
6/5/1999 28/5/1999, blz 19082

Kruispuntbank van de wetgeving