S. 1-181 Dossierfiche K. 49-416

Ontwerp van bijzondere wet tot wijziging van artikel 24bis, ß5, van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen
Michel Foret    Roger Lallemand    JoŽlle Milquet    Josť Daras   

onverenigbaarheid
afgevaardigde
regionaal parlement

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
1-181/1 1-181/1 (PDF) Voorstel van bijzondere wet 28/11/1995
1-181/2 1-181/2 (PDF) Amendement 18/1/1996
1-181/3 1-181/3 (PDF) Verslag namens de commissie 18/1/1996
1-181/4 1-181/4 (PDF) Tekst aangenomen door de commissie 18/1/1996
K. 49-416/1 Ontwerp overgezonden door de Senaat 1/2/1996
1-181/5 1-181/5 (PDF) Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Kamer 1/2/1996
K. 49-416/2 Verslag namens de commissie 6/3/1996
                                      
Chronologie
  Art. 77, bicameraal initiatief Senaat
  [S1] Eerste behandeling door Senaat
28/11/1995   Indiening voorstel Doc. 1-181/1 1-181/1 (PDF)
21/12/1995   Inschrijving op agenda voor inoverwegingneming
21/12/1995   Verzending naar commissie: Institutionele Aangelegenheden
1/2/1996   Inschrijving op agenda plenaire
1/2/1996   Artikelsgewijze bespreking Hand. 1-22 Hand. 1-22 (PDF)
1/2/1996   Stemming over het geheel: ne varietur Hand. 1-23 Hand. 1-23 (PDF)
Doc. 1-181/5 1-181/5 (PDF)
  Commissie: Institutionele Aangelegenheden
21/12/1995   Verzending naar commissie
18/1/1996   Inschrijving op agenda commissie
18/1/1996   Amendement: Am. 1 Doc. 1-181/2 1-181/2 (PDF)
18/1/1996   Aanwijzing rapporteur(s): Claude Desmedt
18/1/1996   Artikelsgewijze bespreking
18/1/1996   Stemming in commissie over het geheel: geamendeerd (+14/-0/o0), Vertrouwen Rapporteur Doc. 1-181/3 1-181/3 (PDF)
18/1/1996   Vertrouwen rapporteur
18/1/1996   Tekst aangenomen door de commissie
voor de Institutionele Aangelegenheden
Doc. 1-181/4 1-181/4 (PDF)
  [K2] Behandeling door Kamer
1/2/1996   Overzending aan Kamer Doc. K. 49-416/1
13/3/1996   Bespreking
14/3/1996   Stemming over het geheel: ne varietur
14/3/1996   Aanneming zonder amendering
14/3/1996   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
25/3/1996   Bekrachtiging en afkondiging
19/4/1996   Bekendmaking
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Art. 77, bicameraal initiatief Senaat Bekendgemaakt  
[S1] Eerste behandeling door Senaat
Aangenomen 1/2/1996
Commissie: Institutionele Aangelegenheden
Behandeling in commissie beŽindigd 18/1/1996
[K2] Behandeling door Kamer
Ongewijzigd aangenomen 13/3/1996, 14/3/1996
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
25/3/1996 19/4/1996