S. 3-270 Dossierfiche                  

Wetsvoorstel betreffende het medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen
Ludwig Caluwť    Sabine de Bethune    Stefaan De Clerck    Mia De Schamphelaere    Etienne Schouppe    Erika Thijs    Hugo Vandenberghe    Luc Van den Brande    Marc Van Peel   

medische research
rechten van de zieke
verzekeringsuitkering
civiele aansprakelijkheid
bio-ethiek
wettelijkeaansprakelijkheidsverzekering
medisch recht
proefneming met mensen
vergoeding

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
3-270/1 3-270/1 (PDF) Wetsvoorstel 20/10/2003
                                      
Chronologie
  (81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
20/10/2003   Indiening Doc. 3-270/1 3-270/1 (PDF)
6/11/2003   Inoverwegingneming
6/11/2003   Verzending naar commissie: Sociale Aangelegenheden
22/4/2004   Inschrijving op agenda
29/4/2004   Algemene bespreking Hand. 3-54 Hand. 3-54 (PDF)
  Commissie: Sociale Aangelegenheden
6/11/2003   Verzending naar commissie
17/3/2004   Inschrijving op agenda
17/3/2004   Aanwijzing rapporteur(s): Fatma Pehlivan
17/3/2004   Inleidende uiteenzetting
de indiener van het wetsvoorstel
24/3/2004   Inschrijving op agenda
24/3/2004   Bespreking
31/3/2004   Inschrijving op agenda
31/3/2004   Hoorzitting met de heer Leo Neels, algemeen directeur van de Algemene Vereniging van de Geneesmiddelenindustrie (AVGI)
31/3/2004   Hoorzitting met de heer Johan Van Calster, directeur-generaal van de Bescherming Volksgezondheid van de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu
31/3/2004   Hoorzitting met de heer Marc Bogaert, emeritus professor, voorzitter van de lokale commissie voor medische ethiek van de Universiteit Gent
31/3/2004   Hoorzitting met mevrouw Dominique Bron, Laboratorium voor Experimentele Hematologie van het Jules Bordet Instituut
21/4/2004   Inschrijving op agenda
21/4/2004   Bespreking
21/4/2004   Vervallen
ten gevolge van de aanneming van het wetsontwerp nr. 3-585/1
27/4/2004   Inschrijving op agenda
27/4/2004   Lezing van het verslag
27/4/2004   Goedkeuring verslag
Het verslag is eenparig goedgekeurd (11 stemmen)
29/4/2004   Vervalt
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat Vervallen  
[S1] Behandeling door Senaat
Vervallen 29/4/2004
Commissie: Sociale Aangelegenheden
Vervallen 17/3/2004, 24/3/2004, 31/3/2004, 21/4/2004, 27/4/2004