S. 1-1006 Dossierfiche K. 49-2022

Ontwerp van bijzondere wet tot wijziging van artikel 32 van de gewone wet van 9 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, betreffende de voorkoming en de regeling van de belangenconflicten
Claude Desmedt   

wetgevende procedure
belangenconflict (Belgisch institutioneel kader)

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
1-1006/1 1-1006/1 (PDF) Voorstel van bijzondere wet 28/5/1998
1-1006/2 1-1006/2 (PDF) Amendement 2/7/1998
1-1006/3 1-1006/3 (PDF) Amendementen 23/10/1998
1-1006/4 1-1006/4 (PDF) Amendementen 14/1/1999
1-1006/5 1-1006/5 (PDF) Amendement 19/1/1999
1-1006/6 1-1006/6 (PDF) Verslag namens de commissie 11/2/1999
1-1006/7 1-1006/7 (PDF) Tekst aangenomen door de commissie 11/2/1999
K. 49-2022/1 Ontwerp overgezonden door de Senaat 26/2/1999
K. 49-2022/2 Verslag namens de commissie 28/4/1999
K. 49-2022/3 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 28/4/1999
                                      
Chronologie
  Art. 77, bicameraal initiatief Senaat
  [S1] Eerste behandeling door Senaat
28/5/1998   Indiening voorstel Doc. 1-1006/1 1-1006/1 (PDF)
4/6/1998   Inschrijving op agenda voor inoverwegingneming
4/6/1998   Verzending naar commissie: Institutionele Aangelegenheden
17/2/1999   Inschrijving op agenda plenaire
25/2/1999   Algemene bespreking Hand. 1-246 Hand. 1-246 (PDF)
25/2/1999   Artikelsgewijze bespreking Hand. 1-246 Hand. 1-246 (PDF)
25/2/1999   Stemming over het geheel: ne varietur (+55/-0/o8) Hand. 1-247 Hand. 1-247 (PDF)
  Commissie: Institutionele Aangelegenheden
4/6/1998   Verzending naar commissie
2/7/1998   Inschrijving op agenda commissie
2/7/1998   Aanwijzing rapporteur(s): Charles-Ferdinand Nothomb
2/7/1998   Bespreking
2/7/1998   Amendement: Am. 1 Doc. 1-1006/2 1-1006/2 (PDF)
22/10/1998   Inschrijving op agenda commissie
22/10/1998   Niet behandeld
23/10/1998   Amendement: Am. 2 Doc. 1-1006/3 1-1006/3 (PDF)
23/10/1998   Amendement: Am. 3 Doc. 1-1006/3 1-1006/3 (PDF)
23/10/1998   Amendement: Am. 4 Doc. 1-1006/3 1-1006/3 (PDF)
29/10/1998   Inschrijving op agenda commissie
29/10/1998   Niet behandeld
20/11/1998   Inschrijving op agenda commissie
20/11/1998   Niet behandeld
3/12/1998   Inschrijving op agenda commissie
3/12/1998   Niet behandeld
17/12/1998   Inschrijving op agenda commissie
17/12/1998   Niet behandeld
7/1/1999   Inschrijving op agenda commissie
7/1/1999   Bespreking
14/1/1999   Inschrijving op agenda commissie
14/1/1999   Amendement: Am. 5 Doc. 1-1006/4 1-1006/4 (PDF)
14/1/1999   Amendement: Am. 6 Doc. 1-1006/4 1-1006/4 (PDF)
14/1/1999   Amendement: Am. 7 Doc. 1-1006/4 1-1006/4 (PDF)
14/1/1999   Amendement: Am. 8 Doc. 1-1006/4 1-1006/4 (PDF)
14/1/1999   Amendement: Am. 9 Doc. 1-1006/4 1-1006/4 (PDF)
14/1/1999   Amendement: Am. 10 Doc. 1-1006/4 1-1006/4 (PDF)
14/1/1999   Amendement: Am. 11 Doc. 1-1006/4 1-1006/4 (PDF)
14/1/1999   Bespreking
19/1/1999   Amendement: Am. 12 Doc. 1-1006/5 1-1006/5 (PDF)
21/1/1999   Inschrijving op agenda commissie
21/1/1999   Bespreking
21/1/1999   Stemming in commissie over het geheel: geamendeerd (+8/-0/o0)
21/1/1999   Beslissing schriftelijk verslag
11/2/1999   Inschrijving op agenda commissie
11/2/1999   Tekst aangenomen door de commissie Doc. 1-1006/7 1-1006/7 (PDF)
11/2/1999   Goedkeuring verslag
Het verslag is eenparig goedgekeurd (8 stemmen)
Doc. 1-1006/6 1-1006/6 (PDF)
  [K2] Behandeling door Kamer
25/2/1999   Overzending aan Kamer Doc. K. 49-2022/1
28/4/1999   Bespreking
Handelingen nr 341, p. 11985
28/4/1999   Stemming over het geheel: ne varietur (+108/-0/o14)
Handelingen nr 342, p. 12025-12026
Doc. K. 49-2022/3
28/4/1999   Aanneming zonder amendering
28/4/1999   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
7/5/1999   Bekrachtiging en afkondiging
20/5/1999   Bekendmaking (17545-17546)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Art. 77, bicameraal initiatief Senaat Bekendgemaakt  
[S1] Eerste behandeling door Senaat
Aangenomen 25/2/1999
Commissie: Institutionele Aangelegenheden
Behandeling in commissie beŽindigd 2/7/1998, 7/1/1999, 14/1/1999, 21/1/1999, 11/2/1999
[K2] Behandeling door Kamer
Ongewijzigd aangenomen 28/4/1999
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
7/5/1999 20/5/1999, blz 17545-17546

Kruispuntbank van de wetgeving