S. 1-848 Dossierfiche K. 49-1086

Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 20 juli 1971 op de begraafplaatsen en de lijkbezorging
Regering J.-L. Dehaene II  

gemeente
dood
begraafplaats

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 49-1086/1 Wetsontwerp 9/7/1997
K. 49-1086/2 Amendementen 26/11/1997
K. 49-1086/3 Amendementen 3/12/1997
K. 49-1086/4 Verslag namens de commissie 8/1/1998
K. 49-1086/5 Tekst aangenomen door de commissie 8/1/1998
K. 49-1086/6 Amendementen voorgesteld na indiening van het verslag 12/1/1998
K. 49-1086/7 Amendement voorgesteld na indiening van het verslag 13/1/1998
K. 49-1086/8 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 15/1/1998
1-848/1 1-848/1 (PDF) Ontwerp overgezonden door de Kamer 16/1/1998
1-848/2 1-848/2 (PDF) Amendementen 3/2/1998
1-848/3 1-848/3 (PDF) Amendementen 10/2/1998
1-848/4 1-848/4 (PDF) Amendementen 17/2/1998
1-848/5 1-848/5 (PDF) Advies uitgebracht namens de commissie 11/3/1998
1-848/6 1-848/6 (PDF) Amendementen 17/3/1998
1-848/7 1-848/7 (PDF) Verslag namens de commissie 24/3/1998
1-848/8 1-848/8 (PDF) Tekst aangenomen door de commissie 24/3/1998
1-848/9 1-848/9 (PDF) Tekst geamendeerd door de Senaat en teruggezonden naar de Kamer 30/4/1998
K. 49-1086/9 Ontwerp geamendeerd door de Senaat 5/5/1998
K. 49-1086/10 Amendementen 10/6/1998
K. 49-1086/11 Verslag namens de commissie 25/6/1998
K. 49-1086/12 Tekst aangenomen door de commissie 25/6/1998
K. 49-1086/13 Amendement voorgesteld na indiening van het verslag 30/6/1998
K. 49-1086/14 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 2/7/1998
                                      
Chronologie
  Art. 78+79, evocatieproc. initiatief Kamer
  [K1] Eerste behandeling door Kamer
9/7/1997   Indiening ontwerp Doc. K. 49-1086/1
13/1/1998   Bespreking
Handelingen, p. 7546-7558
15/1/1998   Bespreking
Handelingen, p. 7673
15/1/1998   Stemming over het geheel: geamendeerd (+107/-13/o24)
Handelingen, p. 7673
Doc. K. 49-1086/8
15/1/1998   Aanneming na amendering
16/1/1998   Overzending aan Senaat voor de eerste maal Doc. 1-848/1 1-848/1 (PDF)
  [S2] Eerste behandeling door Senaat
22/1/1998   Uitoefening evocatierecht
22/1/1998   Verzending naar commissie: Binnenlandse en Administratieve Aangelegenheden
16/4/1998   Inschrijving op agenda plenaire
23/4/1998   Algemene bespreking Hand. 1-179 Hand. 1-179 (PDF)
29/4/1998   Inschrijving op agenda plenaire
30/4/1998   Stemming over het geheel: geamendeerd Hand. 1-181 Hand. 1-181 (PDF)
Doc. 1-848/9 1-848/9 (PDF)
  Commissie: Binnenlandse en Administratieve Aangelegenheden
22/1/1998   Verzending naar commissie
3/2/1998   Inschrijving op agenda commissie
3/2/1998   Aanwijzing rapporteur(s): Francy Van der Wildt
3/2/1998   Inleidende uiteenzetting
Vice-Eerste Minister en Minister van Binnenlandse Zaken
3/2/1998   Bespreking
3/2/1998   Amendement: Am. 1 Doc. 1-848/2 1-848/2 (PDF)
3/2/1998   Amendement: Am. 2 Doc. 1-848/2 1-848/2 (PDF)
3/2/1998   Amendement: Am. 3 Doc. 1-848/2 1-848/2 (PDF)
3/2/1998   Amendement: Am. 4 Doc. 1-848/2 1-848/2 (PDF)
3/2/1998   Amendement: Am. 5 Doc. 1-848/2 1-848/2 (PDF)
3/2/1998   Amendement: Am. 6 Doc. 1-848/2 1-848/2 (PDF)
3/2/1998   Amendement: Am. 7 Doc. 1-848/2 1-848/2 (PDF)
3/2/1998   Amendement: Am. 8 Doc. 1-848/2 1-848/2 (PDF)
3/2/1998   Amendement: Am. 9 Doc. 1-848/2 1-848/2 (PDF)
3/2/1998   Amendement: Am. 10 Doc. 1-848/2 1-848/2 (PDF)
3/2/1998   Amendement: Am. 11 Doc. 1-848/2 1-848/2 (PDF)
10/2/1998   Inschrijving op agenda commissie
10/2/1998   Bespreking
10/2/1998   Amendement: Am. 12 Doc. 1-848/3 1-848/3 (PDF)
17/2/1998   Inschrijving op agenda commissie
17/2/1998   Hoorzitting de heer Kornfeld, ondervoorzitter van het Centraal IsraŽlitisch Consistorie de heer Bouhna, lid van de Executieve van de Moslims van BelgiŽ M. Kornfeld, vice-prťsident du Consistoire cen
de heer Kornfeld, ondervoorzitter van het Centraal IsraŽlitisch Consistorie de heer Bouhna, lid van de Executieve van de Moslims van BelgiŽ
17/2/1998   Gedachtenwisseling
17/2/1998   Bespreking
17/2/1998   Verzending naar commissie voor advies: Justitie
De commissie wenst dat het advies van de commissie voor de Justitie wordt ingewonnen over de amendementen tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek en tot invoering van strafbepalingen in verband met de overlijdensaangifte
17/2/1998   Amendement: Am. 14 Doc. 1-848/4 1-848/4 (PDF)
17/2/1998   Amendement: Am. 15 Doc. 1-848/4 1-848/4 (PDF)
17/2/1998   Amendement: Am. 16 Doc. 1-848/4 1-848/4 (PDF)
17/2/1998   Amendement: Am. 17 Doc. 1-848/4 1-848/4 (PDF)
17/2/1998   Amendement: Am. 18 Doc. 1-848/4 1-848/4 (PDF)
17/2/1998   Amendement: Am. 19 Doc. 1-848/4 1-848/4 (PDF)
17/2/1998   Amendement: Am. 20 Doc. 1-848/4 1-848/4 (PDF)
20/2/1998   Interne adviesaanvraag: Justitie
tegen 15 maart 1998
17/3/1998   Inschrijving op agenda commissie
17/3/1998   Bespreking
17/3/1998   Amendement: Am. 21 Doc. 1-848/6 1-848/6 (PDF)
17/3/1998   Amendement: Am. 22 Doc. 1-848/6 1-848/6 (PDF)
17/3/1998   Amendement: Am. 23 Doc. 1-848/6 1-848/6 (PDF)
17/3/1998   Amendement: Am. 24 Doc. 1-848/6 1-848/6 (PDF)
17/3/1998   Artikelsgewijze bespreking
24/3/1998   Inschrijving op agenda commissie
24/3/1998   Stemming in commissie over het geheel: geamendeerd (+8/-0/o0), Vertrouwen Rapporteur Doc. 1-848/7 1-848/7 (PDF)
24/3/1998   Vertrouwen rapporteur
  Commissie voor advies
17/2/1998   Verzending naar commissie voor advies
Advies gevraagd tegen 15 maart 1998 - brief van 20 februari 1998
6/3/1998   Inschrijving op agenda commissie
6/3/1998   Aanwijzing rapporteur : de heer Stephan Goris
6/3/1998   Bespreking
6/3/1998   Stemming advies
8 stemmen bij 1 onthouding
10/3/1998   Inschrijving op agenda commissie
10/3/1998   Niet behandeld
11/3/1998   Inschrijving op agenda commissie
11/3/1998   Uitbrengen advies
Het verslag is eenparig goedgekeurd (9 stemmen)
Doc. 1-848/5 1-848/5 (PDF)
24/3/1998   Einde behandeling
9/3/1998   Opschorting termijn
11/3/1998   Beslissing POC. i.v.m. termijnen Doc. 1-82/27 1-82/27 (PDF)
12/3/1998   Hervatting termijn
  [K3] Tweede behandeling door Kamer
30/4/1998   Overzending aan Kamer Doc. K. 49-1086/9
1/7/1998   Bespreking
Handelingen, p. 9084-9088
2/7/1998   Bespreking
Handelingen, p. 9171
2/7/1998   Stemming over het geheel: geamendeerd (+102/-10/o23)
Handelingen, p. 9171
Doc. K. 49-1086/14
2/7/1998   Aanneming na amendering
2/7/1998   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
20/9/1998   Bekrachtiging en afkondiging
28/10/1998   Bekendmaking (35418-35423)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Art. 78+79, evocatieproc. initiatief Kamer Bekendgemaakt  
[K1] Eerste behandeling door Kamer
Aangenomen 13/1/1998, 15/1/1998
[S2] Eerste behandeling door Senaat
Geamendeerd aangenomen 23/4/1998, 30/4/1998
Commissie: Binnenlandse en Administratieve Aangelegenheden
Behandeling in commissie beŽindigd 3/2/1998, 10/2/1998, 17/2/1998, 17/3/1998, 24/3/1998
Commissie voor advies
Behandeling beŽindigd 6/3/1998
[K3] Tweede behandeling door Kamer
Aangenomen met nieuwe amendementen 1/7/1998, 2/7/1998
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat voor de eerste maal Evocatietermijn 17/1/1998 15 2/2/1998
Uitoefening evocatierecht
Griffiebulletin nr. 138 + Addendum
Onderzoekstermijn (S1) 23/1/1998 60 1/4/1998
Opschorting termijn Onderzoekstermijn (S1) 23/1/1998 24
Beslissing POC. i.v.m. termijnen Onderzoekstermijn (S1) 23/1/1998 39 5/5/1998
Hervatting termijn Onderzoekstermijn (S1) 23/1/1998 24 20/4/1998
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
20/9/1998 28/10/1998, blz 35418-35423

Kruispuntbank van de wetgeving