Auteurs- en sprekersregister betreffende "de Bethune Sabine" (Legislatuur 2003-2007)

 
Alles van 1995 tot nu
Legislatuur 2019-....
Legislatuur 2014-2019
Legislatuur 2010-2014
Legislatuur 2007-2010
Legislatuur 2003-2007
Legislatuur 1999-2003
Legislatuur 1995-1999
  Parlementaire documenten Handelingen Schriftelijke vragen
100 jaar Vrouwenraden (3-1749)      
  Verslag van de dames Anseeuw en de Bethune
3-1749/1
p. 1-71 3-1749/1 p. 1-71 (PDF)
49ste sessie van de Commissie van de Verenigde Naties voor de Status van de Vrouw (Peking +10) : Review and appraisal of the Beijing Declaration and Platform for Action and the Outcome document of the twenty-third Special Session of the General Assembly, New-York, 28 februari - 11 maart 2005 (Overzicht van de werkzaamheden van het Adviescomitť voor gelijke kansen voor vrouwen en mannen tijdens de zittingsperiode 2004-2005 wat betreft de voorbereiding van, de deelname aan en de follow-up van de 49e zitting van de commissie van de Verenigde Naties voor de Status van de vrouw) (3-996)      
  Verslag namens het Adviescomitť voor gelijke kansen voor vrouwen en mannen uitgebracht door de dames de Bethune en Zrihen
3-996/1
p. 1-118 3-996/1 p. 1-118 (PDF)
AWEPA (Association of Western Parliamentaries on Africa) - Steun vanuit de federale begroting (3-2121)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer De Gucht, minister van Buitenlandse Zaken
   Vraag met antwoord
Bul. 3-35
p. 2595 3-35 p. 2595 (PDF)
Aan de kaak stellen van de manier van werken en van de minachting voor de Senaat      
  3-143
p. 23-24 3-143 p. 23-24 (PDF)
Aanvullende Overeenkomst van 20 november 2002 met BraziliŽ inzake het vermijden van dubbele belasting en de regeling van sommige andere aangelegenheden inzake belastingen naar het inkomen - Publicatie - Bekendmaking in het Belgisch Staatsblad (3-3001)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer De Gucht, minister van Buitenlandse Zaken
   Vraag met antwoord
Bul. 3-47
p. 3916-3917 3-47 p. 3916-3917 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-70
p. 7224 3-70 p. 7224 (PDF)
Afwezigheid van de ministers op het ogenblik dat ze worden verondersteld een antwoord te geven op vragen van senatoren      
  3-86
p. 33 3-86 p. 33 (PDF)
  3-86
p. 50 3-86 p. 50 (PDF)
Agentschap voor Buitenlandse Handel - Handelszendingen in 2003 en 2004 - Samenstelling van de delegaties (Verdeling man-vrouw) (3-2625)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Vraag met antwoord
Bul. 3-42
p. 3323 3-42 p. 3323 (PDF)
Ambassadeur "Institution Building" - Taken - MateriŽle en budgettaire ondersteuning - Statuut (Ambassadeur met als opdracht landen die getroffen zijn door conflicten te adviseren inzake de wederopbouw en de organisatie van goedfunctionerende instellingen) (3-3861)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer De Gucht, minister van Buitenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-58
p. 5186 3-58 p. 5186 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-61
p. 5654-5655 3-61 p. 5654-5655 (PDF)
Arbitragehof - Aanwezigheid mannen en vrouwen - 2005 (3-4986)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
   Vraag met antwoord
Bul. 3-66
p. 6479 3-66 p. 6479 (PDF)
Armoede - Regeringsbeleid - Participatie van de armen aan het beleid (Actieplan sociale insluiting) (3-900)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan mevrouw Arena, minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen
   Vraag met antwoord
Bul. 3-14
p. 952-954 3-14 p. 952-954 (PDF)
Asielprocedure - Cijfers 2006 - Opdeling mannen en vrouwen (Ontvankelijkheidsonderzoek en onderzoek ten gronde) (3-6741)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-87
p. 9597 3-87 p. 9597 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-90
p. 10542-10543 3-90 p. 10542-10543 (PDF)
Asielprocedure voor mannen en vrouwen - Cijfers 2004 (3-3166)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag met antwoord
Bul. 3-49
p. 4163-4164 3-49 p. 4163-4164 (PDF)
Asielprocedure voor mannen en vrouwen - Cijfers 2005 (3-4245)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag met antwoord
Bul. 3-62
p. 5820-5821 3-62 p. 5820-5821 (PDF)
Asielzoekers - Opvang - Erkenning van de uitgaven als officiŽle ontwikkelingshulp - Begroting 2004, 2005 en 2006 (3-6363)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer De Decker, minister van Ontwikkelingssamenwerking
   Vraag met antwoord
Bul. 3-84
p. 9221-9222 3-84 p. 9221-9222 (PDF)
Asielzoekers - Opvang - Erkenning van de uitgaven als officiŽle ontwikkelingshulp - Begroting 2004, 2005 en 2006 (3-6364)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Dupont, minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-84
p. 9125 3-84 p. 9125 (PDF)
Bedreiging van de veiligheid door het FN-pistool Five-SeveN (Pistoolversie van de P, geducht wapen "Cop killer" - Vrije verkoop in de VS - Risico's - Criminele organisaties - Exportvergunning) (3-693)      
  Vraag om uitleg van mevrouw de Bethune aan de heer Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken en aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Antwoord gegeven door de heer Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
3-102
p. 39-41 3-102 p. 39-41 (PDF)
Beleid inzake het bevorderen van een gelijke beloning van vrouwen en mannen (ESF-project, EVA genaamd - Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen : sensibiliseringscampagne "Actieve vaders" ; brochure deeltijds werken ; bevoegdheden inzake loonkloof ; aantal ontvangen klachten ; rapport - Werkgroep - Creatie van een label - Andere initiatieven van de minister en van het Instituut) (3-6127)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Dupont, minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen
   Vraag met antwoord
Bul. 3-79
p. 8610-8612 3-79 p. 8610-8612 (PDF)
Beleidscellen - Evenwichtige vertegenwoordiging van vrouwen en mannen - Stand van zaken 2006 (3-6646)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Vraag met antwoord
Bul. 3-87
p. 9638 3-87 p. 9638 (PDF)
Beleidscellen - Evenwichtige vertegenwoordiging van vrouwen en mannen - Stand van zaken 2006 (3-6647)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-87
p. 9579-9580 3-87 p. 9579-9580 (PDF)
Beleidscellen - Evenwichtige vertegenwoordiging van vrouwen en mannen - Stand van zaken 2006 (3-6648)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Reynders, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn
   Vraag met antwoord
Bul. 3-87
p. 9665-9666 3-87 p. 9665-9666 (PDF)
Beleidscellen - Evenwichtige vertegenwoordiging van vrouwen en mannen - Stand van zaken 2006 (3-6649)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan mevrouw Van den Bossche, vice-eerste minister en minister van Begroting en Consumentenzaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-87
p. 9593 3-87 p. 9593 (PDF)
Beleidscellen - Evenwichtige vertegenwoordiging van vrouwen en mannen - Stand van zaken 2006 (3-6650)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag met antwoord
Bul. 3-86
p. 9442-9443 3-86 p. 9442-9443 (PDF)
Beleidscellen - Evenwichtige vertegenwoordiging van vrouwen en mannen - Stand van zaken 2006 (3-6651)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer De Gucht, minister van Buitenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-87
p. 9603 3-87 p. 9603 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-90
p. 10612 3-90 p. 10612 (PDF)
Beleidscellen - Evenwichtige vertegenwoordiging van vrouwen en mannen - Stand van zaken 2006 (3-6652)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Flahaut, minister van Landsverdediging
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-87
p. 9605 3-87 p. 9605 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-88
p. 9932-9933 3-88 p. 9932-9933 (PDF)
Beleidscellen - Evenwichtige vertegenwoordiging van vrouwen en mannen - Stand van zaken 2006 (3-6653)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-87
p. 9605 3-87 p. 9605 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-88
p. 9933 3-88 p. 9933 (PDF)
Beleidscellen - Evenwichtige vertegenwoordiging van vrouwen en mannen - Stand van zaken 2006 (3-6654)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-87
p. 9610 3-87 p. 9610 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-90
p. 10669 3-90 p. 10669 (PDF)
Beleidscellen - Evenwichtige vertegenwoordiging van vrouwen en mannen - Stand van zaken 2006 (3-6655)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan mevrouw Laruelle, minister van Middenstand en Landbouw
   Vraag met antwoord
Bul. 3-85
p. 9356-9357 3-85 p. 9356-9357 (PDF)
Beleidscellen - Evenwichtige vertegenwoordiging van vrouwen en mannen - Stand van zaken 2006 (3-6656)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer De Decker, minister van Ontwikkelingssamenwerking
   Vraag met antwoord
Bul. 3-86
p. 9520 3-86 p. 9520 (PDF)
Beleidscellen - Evenwichtige vertegenwoordiging van vrouwen en mannen - Stand van zaken 2006 (3-6657)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Dupont, minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen
   Vraag met antwoord
Bul. 3-86
p. 9522-9523 3-86 p. 9522-9523 (PDF)
Beleidscellen - Evenwichtige vertegenwoordiging van vrouwen en mannen - Stand van zaken 2006 (3-6658)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Landuyt, minister van Mobiliteit
   Vraag met antwoord
Bul. 3-86
p. 9528-9529 3-86 p. 9528-9529 (PDF)
Beleidscellen - Evenwichtige vertegenwoordiging van vrouwen en mannen - Stand van zaken 2006 (3-6659)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Tobback, minister van Leefmilieu en minister van Pensioenen
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-87
p. 9622 3-87 p. 9622 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-88
p. 9987 3-88 p. 9987 (PDF)
Beleidscellen - Evenwichtige vertegenwoordiging van vrouwen en mannen - Stand van zaken 2006 (3-6660)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Vanvelthoven, minister van Werk
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-87
p. 9626 3-87 p. 9626 (PDF)
Beleidscellen - Evenwichtige vertegenwoordiging van vrouwen en mannen - Stand van zaken 2006 (3-6661)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Jamar, staatssecretaris voor Modernisering van de FinanciŽn en de Strijd tegen de fiscale fraude, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn
   Vraag met antwoord
Bul. 3-85
p. 9375 3-85 p. 9375 (PDF)
Beleidscellen - Evenwichtige vertegenwoordiging van vrouwen en mannen - Stand van zaken 2006 (3-6662)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Van Quickenborne, staatssecretaris voor Administratieve Vereenvoudiging, toegevoegd aan de eerste minister
   Vraag met antwoord
Bul. 3-86
p. 9542 3-86 p. 9542 (PDF)
Beleidscellen - Evenwichtige vertegenwoordiging van vrouwen en mannen - Stand van zaken 2006 (3-6663)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Donfut, staatssecretaris voor Europese Zaken, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken
   Vraag met antwoord
Bul. 3-86
p. 9544 3-86 p. 9544 (PDF)
Beleidscellen - Evenwichtige vertegenwoordiging van vrouwen en mannen - Stand van zaken 2006 (3-6664)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan mevrouw Van Weert, staatssecretaris voor Duurzame Ontwikkeling en Sociale Economie, toegevoegd aan de minister van Begroting en Consumentenzaken
   Vraag met antwoord
Bul. 3-86
p. 9546 3-86 p. 9546 (PDF)
Beleidscellen - Evenwichtige vertegenwoordiging van vrouwen en mannen - Stand van zaken 2006 (3-6665)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan mevrouw Mandaila Malamba, staatssecretaris voor het Gezin en Personen met een handicap, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Vraag met antwoord
Bul. 3-86
p. 9547 3-86 p. 9547 (PDF)
Beleidscellen - Evenwichtige vertegenwoordiging van vrouwen en mannen - Stand van zaken 2006 (3-6666)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Tuybens, staatssecretaris voor Overheidsbedrijven, toegevoegd aan de minister van Begroting en Consumentenzaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-87
p. 9632 3-87 p. 9632 (PDF)
Belgisch buitenlands beleid en Belgische ontwikkelingssamenwerking - Inzetten van militaire vluchten (3-2998)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer De Gucht, minister van Buitenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-47
p. 3882-3883 3-47 p. 3882-3883 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-90
p. 10605-10606 3-90 p. 10605-10606 (PDF)
Belgisch buitenlands beleid en Belgische ontwikkelingssamenwerking - Inzetten van militaire vluchten (3-2999)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Flahaut, minister van Landsverdediging
   Vraag met antwoord
Bul. 3-45
p. 3735-3737 3-45 p. 3735-3737 (PDF)
Belgisch buitenlands beleid en Belgische ontwikkelingssamenwerking - Inzetten van militaire vluchten (3-3000)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer De Decker, minister van Ontwikkelingssamenwerking
   Vraag met antwoord
Bul. 3-45
p. 3772-3774 3-45 p. 3772-3774 (PDF)
Belgische buitenlands beleid en Belgische ontwikkelingssamenwerking - Inzetten van militaire vluchten (3-3311)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer De Gucht, minister van Buitenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-52
p. 4494 3-52 p. 4494 (PDF)
  Bul. 3-58
p. 5184 3-58 p. 5184 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-61
p. 5646-5647 3-61 p. 5646-5647 (PDF)
  Bul. 3-70
p. 7226-7228 3-70 p. 7226-7228 (PDF)
Belgische buitenlands beleid en Belgische ontwikkelingssamenwerking - Inzetten van militaire vluchten (3-3312)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Flahaut, minister van Landsverdediging
   Vraag met antwoord
Bul. 3-52
p. 4540-4541 3-52 p. 4540-4541 (PDF)
Belgische buitenlands beleid en Belgische ontwikkelingssamenwerking - Inzetten van militaire vluchten (3-3313)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer De Decker, minister van Ontwikkelingssamenwerking
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-52
p. 4504 3-52 p. 4504 (PDF)
  Bul. 3-58
p. 5202 3-58 p. 5202 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-60
p. 5531-5532 3-60 p. 5531-5532 (PDF)
Belgische ontwikkelingssamenwerking - Multilaterale samenwerking - Verplichte bijdrage volgens internationale akkoorden - Vrijwillige bijdrage (Belgische vertegenwoordiging bij multilaterale organisaties) (3-5804)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer De Decker, minister van Ontwikkelingssamenwerking
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-76
p. 8126 3-76 p. 8126 (PDF)
  Bul. 3-81
p. 8805-8806 3-81 p. 8805-8806 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-88
p. 9962-9964 3-88 p. 9962-9964 (PDF)
Benoeming van de griffier      
  Benoeming van de heer Luc Blondeel
   Stemming
3-45
p. 41-44 3-45 p. 41-44 (PDF)
  3-45
p. 48 3-45 p. 48 (PDF)
Bespreking van het jaarlijkse verslag van de regering over de opvolging van de Wereldvrouwenconferentie in Peking in 1995 (3-6129)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Dupont, minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen
   Vraag met antwoord
Bul. 3-79
p. 8612-8613 3-79 p. 8612-8613 (PDF)
Bilaterale schulden - Minst ontwikkelde landen - Kwijtschelding (3-2295)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Reynders, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn
   Vraag met antwoord
Bul. 3-38
p. 2910 3-38 p. 2910 (PDF)
Bilaterale schulden - Minst ontwikkelde landen - Kwijtschelding (3-2296)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer De Decker, minister van Ontwikkelingssamenwerking
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-38
p. 2897-2898 3-38 p. 2897-2898 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-42
p. 3338-3339 3-42 p. 3338-3339 (PDF)
Bilaterale schulden - Minst ontwikkelde landen - Kwijtschelding - ReŽle waarde van de schuld (3-2274)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer De Decker, minister van Ontwikkelingssamenwerking
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-38
p. 2896 3-38 p. 2896 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-42
p. 3337 3-42 p. 3337 (PDF)
Bilaterale schulden - Minst ontwikkelde landen - Kwijtschelding - ReŽle waarde van de schuld (Leningen van Staat tot Staat - Nationale Delcrederedienst) (3-2273)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Reynders, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn
   Vraag met antwoord
Bul. 3-37
p. 2805-2809 3-37 p. 2805-2809 (PDF)
Bilaterale schulden - Ontwikkelingslanden - Kwijtschelding (3-2293)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Reynders, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn
   Vraag met antwoord
Bul. 3-38
p. 2910 3-38 p. 2910 (PDF)
Bilaterale schulden - Ontwikkelingslanden - Kwijtschelding (3-2294)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer De Decker, minister van Ontwikkelingssamenwerking
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-38
p. 2896-2897 3-38 p. 2896-2897 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-42
p. 3337-3338 3-42 p. 3337-3338 (PDF)
Brandweer - Evenwichtige verdeling van mannen en vrouwen - Cijfers 2006 (Brandweer) (3-6761)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag met voorlopig antwoord
Bul. 3-87
p. 9635 3-87 p. 9635 (PDF)
Brandweer - Tewerkgestelde mannen en vrouwen - Cijfers 2005 (Beroepsbrandweer en vrijwillige brandweer - Stage) (3-4246)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-62
p. 5746 3-62 p. 5746 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-68
p. 679 3-68 p. 679 (PDF)
Budgetlijn "Conflictpreventie, vredesopbouw en mensenrechten" - Begrotingsjaar 2005 (3-5285)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer De Gucht, minister van Buitenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-70
p. 7144 3-70 p. 7144 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-71
p. 7483-7487 3-71 p. 7483-7487 (PDF)
Budgetlijn lokale NGO's - Begrotingsjaar 2005 (3-5302)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer De Decker, minister van Ontwikkelingssamenwerking
   Vraag met antwoord
Bul. 3-70
p. 7280 3-70 p. 7280 (PDF)
Budgetlijn overgangsacties, reconstructie en maatschappijopbouw - Begrotingsjaar 2005 (3-5301)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer De Decker, minister van Ontwikkelingssamenwerking
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-70
p. 7170 3-70 p. 7170 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-73
p. 7848-7849 3-73 p. 7848-7849 (PDF)
Budgetlijn preventieve diplomatie - Begrotingsjaar 2005 (3-5284)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer De Gucht, minister van Buitenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-70
p. 7144 3-70 p. 7144 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-73
p. 7826-7827 3-73 p. 7826-7827 (PDF)
Civiele bescherming - Tewerkgestelde mannen en vrouwen - Cijfers 2005 (3-4247)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-62
p. 5746-5747 3-62 p. 5746-5747 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-68
p. 6880 3-68 p. 6880 (PDF)
Commissie Vrouwen en Ontwikkeling - Werkzaamheden in 2005 (3-4270)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer De Decker, minister van Ontwikkelingssamenwerking
   Vraag met antwoord
Bul. 3-62
p. 5915-5916 3-62 p. 5915-5916 (PDF)
Commissie voor de rechten van de mens (3-4941)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer De Gucht, minister van Buitenlandse Zaken
   Vraag met antwoord
Bul. 3-68
p. 6900-6901 3-68 p. 6900-6901 (PDF)
Commissie voor de rechten van de mens (Oprichting) (3-4941)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer De Gucht, minister van Buitenlandse Zaken
   Vraag met antwoord
Bul. 3-66
p. 6516-6517 3-66 p. 6516-6517 (PDF)
Commissie vrouwen en ontwikkeling - Werkzaamheden en budget - 2003-2004 (Commissie bij het ABOS om de integratie van de gelijkheid man-vrouw te ondersteunen en te versterken bij de formulering en tenuitvoerlegging van het ontwikkelingssamenwerkingsbeleid) (3-3306)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer De Decker, minister van Ontwikkelingssamenwerking
   Vraag met antwoord
Bul. 3-52
p. 4554-4555 3-52 p. 4554-4555 (PDF)
Commissie vrouwen en ontwikkeling - Werkzaamheden in 2006 (3-6748)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer De Decker, minister van Ontwikkelingssamenwerking
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-87
p. 9616 3-87 p. 9616 (PDF)
Conflictpreventie en preventieve diplomatie (Opsplitsing van budgetlijnen en dus ook van het beleid tussen Ontwikkelingssamenwerking en Buitenlandse Zaken) (3-1602)      
  Vraag om uitleg van mevrouw de Bethune aan de heer De Gucht, minister van Buitenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Van Quickenborne, staatssecretaris voor Administratieve Vereenvoudiging, toegevoegd aan de eerste minister
3-162
p. 69-72 3-162 p. 69-72 (PDF)
Conflictpreventie, lokale ngo's en maatschappijopbouw (Opsplitsing van budgetlijnen en dus ook van het beleid tussen ontwikkelingssamenwerking en Buitenlandse Zaken) (3-1601)      
  Mondelinge vraag van mevrouw de Bethune aan de heer De Decker, minister van Ontwikkelingssamenwerking
3-162
p. 67-69 3-162 p. 67-69 (PDF)
CoŲperanten - Medische begeleiding (Medewerking van het Instituut voor tropische geneeskunde) (3-5717)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer De Decker, minister van Ontwikkelingssamenwerking
   Vraag met antwoord
Bul. 3-71
p. 7549-7550 3-71 p. 7549-7550 (PDF)
Criminaliteitsstatistieken van de politie - Uitsplitsing naar mannen en vrouwen - Cijfers 2006 (3-6749)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-87
p. 9597-9598 3-87 p. 9597-9598 (PDF)
De 29ste sessie van ACP-EU-Ministerraad te Gaborone, Botswana (3-271)      
  Vraag om uitleg van mevrouw de Bethune aan de heer Verwilghen, minister van Ontwikkelingssamenwerking
3-60
p. 50-52 3-60 p. 50-52 (PDF)
De 50ste sessie van de VN-Commissie voor de Status van de Vrouw (Gevolgen voor het gelijkekansenbeleid in BelgiŽ) (3-1473)      
  Vraag om uitleg van mevrouw de Bethune aan de heer Dupont, minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen
3-155
p. 64-65 3-155 p. 64-65 (PDF)
De Belgische bijdragen aan de Verenigde Naties voor de hulp aan Zuidoost-AziŽ (Vreselijke natuurramp - Aardbeving en vloedgolf - Tsoenami) (3-608)      
  Vraag om uitleg van mevrouw de Bethune aan de heer De Decker, minister van Ontwikkelingssamenwerking
3-100
p. 67-69 3-100 p. 67-69 (PDF)
De Belgische deelname aan de EU-ministerraad die plaatsvindt op 4 februari 2005 ter voorbereiding van de 49ste sessie van de Commissie van de VN voor de Status van de Vrouw (Peking +10) (3-558)      
  Mondelinge vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Dupont, minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen
3-96
p. 12-14 3-96 p. 12-14 (PDF)
De Belgische hulp aan de getroffen gebieden in Zuidoost-AziŽ (VN - Vreselijke natuurramp - Aardbeving en vloedgolf - Tsoenami) (3-607)      
  Vraag om uitleg van mevrouw de Bethune aan de heer De Decker, minister van Ontwikkelingssamenwerking
3-100
p. 67-69 3-100 p. 67-69 (PDF)
De Belgische inspanningen inzake geboorteregistratie voor landen in het Zuiden (Ontwikkelingssamenwerking) (3-836)      
  Vraag om uitleg van mevrouw de Bethune aan de heer De Decker, minister van Ontwikkelingssamenwerking
3-115
p. 57-58 3-115 p. 57-58 (PDF)
De Commissie voor de Rechten van de Mens (Oprichting in BelgiŽ) (3-883)      
  Vraag om uitleg van mevrouw de Bethune aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie en aan de heer De Gucht, minister van Buitenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door mevrouw Van Weert, staatssecretaris voor Duurzame Ontwikkeling en Sociale Economie, toegevoegd aan de minister van Begroting en Overheidsbedrijven
3-116
p. 55-57 3-116 p. 55-57 (PDF)
De Economic Partnership Agreements (EPA) ("Het commerciŽle gedeelte van de akkoorden van Cotonou") (3-1728)      
  Verslag van mevrouw de Bethune
3-1728/1
p. 1-46 3-1728/1 p. 1-46 (PDF)
De Europese ontmoeting van mensen die in armoede leven (3-200)      
  Vraag om uitleg van mevrouw de Bethune aan mevrouw Arena, minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen
3-51
p. 93-95 3-51 p. 93-95 (PDF)
De Federale Raad voor Ontwikkelingssamenwerking (Oprichting) (3-1345)      
  Vraag om uitleg van mevrouw de Bethune aan de heer De Decker, minister van Ontwikkelingssamenwerking
3-151
p. 45 3-151 p. 45 (PDF)
De aandacht voor de gelijke kansen voor mannen en vrouwen in het kader van het Oostenrijkse voorzitterschap van de Europese Unie (3-1333)      
  Vraag om uitleg van mevrouw de Bethune aan de heer Dupont, minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen
3-149
p. 56-58 3-149 p. 56-58 (PDF)
De aandacht voor de gelijke kansen voor mannen en vrouwen op de agenda van het Iers Europees Voorzitterschap (Bijzondere acties van BelgiŽ) (3-134)      
  Vraag om uitleg van mevrouw de Bethune aan mevrouw Arena, minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen
3-43
p. 51-53 3-43 p. 51-53 (PDF)
De aandacht voor de gelijke kansen voor mannen en vrouwen op de agenda van het Luxemburgs Europees Voorzitterschap (Opvolging van Peking - Gendermainstreaming - Herzieningsrichtlijn - Communautair programma voor Werkgelegenheid en Sociale Solidariteit : PROGRESS - Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen) (3-638)      
  Vraag om uitleg van mevrouw de Bethune aan de heer Dupont, minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen
3-100
p. 89-91 3-100 p. 89-91 (PDF)
De aandacht voor de schuldproblematiek op de agenda van het Iers Europees voorzitterschap (Schuldherschikking) (3-180)      
  Vraag om uitleg van mevrouw de Bethune aan de heer Reynders, minister van FinanciŽn
   Antwoord gegeven door de heer Verwilghen, minister van Ontwikkelingssamenwerking
3-47
p. 63-65 3-47 p. 63-65 (PDF)
De aandacht voor kinderrechten op de agenda van het Iers Europees voorzitterschap (3-238)      
  Vraag om uitleg van mevrouw de Bethune aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken en aan mevrouw Ries, staatssecretaris voor Europese Zaken en Buitenlandse Zaken, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
3-57
p. 21-22 3-57 p. 21-22 (PDF)
De aandacht voor ontwikkelingssamenwerking op de agenda van het Iers Europees voorzitterschap (o.a. strijd tegen aids) (3-185)      
  Vraag om uitleg van mevrouw de Bethune aan de heer Verwilghen, minister van Ontwikkelingssamenwerking
3-47
p. 63-65 3-47 p. 63-65 (PDF)
De aanhoudende gevechten in Darfour (Vredesoperaties van de Verenigde Naties in Soudan - Bijdrage BelgiŽ aan UNMIS) (3-1193)      
  Vraag om uitleg van mevrouw de Bethune aan de heer De Gucht, minister van Buitenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door mevrouw Laruelle, minister van Middenstand en Landbouw
3-140
p. 68-69 3-140 p. 68-69 (PDF)
De aanpassing van de partnerlanden (Bilaterale samenwerking) (3-1167)      
  Vraag om uitleg van mevrouw de Bethune aan de heer De Decker, minister van Ontwikkelingssamenwerking
3-142
p. 37-39 3-142 p. 37-39 (PDF)
De aanslag in Afghanistan tegen een voertuig van "Artsen zonder Grenzen" waarbij vijf medewerkers om het leven kwamen (3-298)      
  Vraag om uitleg van mevrouw de Bethune aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
3-62
p. 8-9 3-62 p. 8-9 (PDF)
De aanvaarding van de adoptieakte als geboorteakte (Huwelijksaangifte van uit het buitenland geadopteerde kinderen) (3-596)      
  Vraag om uitleg van mevrouw de Bethune aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
   Antwoord gegeven door de heer Dupont, minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen
3-98
p. 70-72 3-98 p. 70-72 (PDF)
De aanwijzing van een "family officer" (Bevordering van een betere overeenstemming van beroeps- en privť-leven bij personeelsleden van de buitenlandse carriŤre bij het ministerie van Buitenlandse Zaken) (3-716)      
  Vraag om uitleg van mevrouw de Bethune aan de heer De Gucht, minister van Buitenlandse Zaken
3-104
p. 50-51 3-104 p. 50-51 (PDF)
De annulatie van het bezoek van de Dalai Lama aan BelgiŽ (Onverenigbaarheid tussen het privť-bezoek van de spirituele leider van Tibet met het staatsbezoek van de Koning in China) (3-579)      
  Mondelinge vraag van mevrouw de Bethune aan de heer De Gucht, minister van Buitenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer De Decker, minister van Ontwikkelingssamenwerking
3-97
p. 19-24 3-97 p. 19-24 (PDF)
De bedragen die worden besteed aan conflictpreventie (Balans en evaluatie van het budget - Projecten - UNO - OVSE) (3-150)      
  Vraag om uitleg van de heer Galand aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
3-46
p. 52-58 3-46 p. 52-58 (PDF)
De begroting ontwikkelingssamenwerking 2005 (3-1346)      
  Vraag om uitleg van mevrouw de Bethune aan de heer De Decker, minister van Ontwikkelingssamenwerking
3-151
p. 46-47 3-151 p. 46-47 (PDF)
De begroting ontwikkelingssamenwerking 2005 (ODA-aanrekenbare uitgaven en niet ODA-aanrekenbare uitgaven) (3-1731)      
  Vraag om uitleg van mevrouw de Bethune aan de heer De Decker, minister van Ontwikkelingssamenwerking
   Antwoord gegeven door de heer Van Quickenborne, staatssecretaris voor Administratieve Vereenvoudiging, toegevoegd aan de eerste minister
3-172
p. 74-75 3-172 p. 74-75 (PDF)
De begroting van het Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen in 2005 en 2006 (3-1489)      
  Vraag om uitleg van mevrouw de Bethune aan de heer Dupont, minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen
3-155
p. 72-73 3-155 p. 72-73 (PDF)
De begrotingsmiddelen voor de Belgische Technische CoŲperatie (BTC) (3-1363)      
  Vraag om uitleg van mevrouw de Bethune aan de heer De Decker, minister van Ontwikkelingssamenwerking
3-151
p. 48-49 3-151 p. 48-49 (PDF)
De beschikbaarheid van internetverbindingen (voor de kansarmen) (3-201)      
  Vraag om uitleg van mevrouw de Bethune aan mevrouw Arena, minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen
3-51
p. 95-96 3-51 p. 95-96 (PDF)
De beslissing van de ministers van FinanciŽn van de G 7-landen inzake de mogelijke schuldkwijtschelding voor de armste landen (Kwijtschelding van de multilaterale schulden - Prioriteit voor de WIPC-landen - Bilaterale schuld - Niet-verrekening op de begroting van ontwikkelingssamenwerking - Internationale belastingen) (3-605)      
  Vraag om uitleg van mevrouw de Bethune aan de heer Reynders, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn
3-98
p. 64-68 3-98 p. 64-68 (PDF)
De bespreking van het jaarlijks verslag van de Regering over de opvolging van de Wereldvrouwenconferentie in Peking in 1995 (Verslagen 2002 en 2003) (3-121)      
  Vraag om uitleg van mevrouw de Bethune aan mevrouw Arena, minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen
3-43
p. 50-51 3-43 p. 50-51 (PDF)
De bespreking van het jaarlijks verslag van de regering over de opvolging van de Wereldvrouwenconferentie in Peking in 1995 (3-733)      
  Vraag om uitleg van mevrouw de Bethune aan de heer Dupont, minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen
3-106
p. 71-72 3-106 p. 71-72 (PDF)
De bespreking van het jaarlijkse verslag van de regering over de opvolging van de Wereldvrouwenconferentie in Peking in 1995 (Verslag 2004-2005 - Aanpassing van de wetgeving) (3-1624)      
  Vraag om uitleg van mevrouw de Bethune aan de heer Dupont, minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen
   Antwoord gegeven door mevrouw Mandaila Malamba, staatssecretaris voor het Gezin en Personen met een handicap, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
3-164
p. 47-48 3-164 p. 47-48 (PDF)
De bespreking van het jaarlijkse verslag van de regering over de opvolging van de Wereldvrouwenconferentie in Peking in 1995 (Verslag 2004-2005 - Voorontwerp van wet met beleidsintenties) (3-1329)      
  Vraag om uitleg van mevrouw de Bethune aan de heer Dupont, minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen
3-149
p. 52-54 3-149 p. 52-54 (PDF)
De betrekkingen van BelgiŽ met Centraal-Afrika (3-253)      
  Verslag van de dames de Bethune en Thijs en de heren Galand en Hostekint
3-253/1
p. 1-2 3-253/1 p. 1-2 (PDF)
  Bespreking
3-65
p. 6-47 3-65 p. 6-47 (PDF)
De betrekkingen van BelgiŽ met Centraal-Afrika : Rwanda (3-255)      
  Bespreking
3-65
p. 6-47 3-65 p. 6-47 (PDF)
De betrekkingen van BelgiŽ met Centraal-Afrika : Burundi (3-256)      
  Bespreking
3-65
p. 6-47 3-65 p. 6-47 (PDF)
De betrekkingen van BelgiŽ met Centraal-Afrika : de Democratische Republiek Congo (3-254)      
  Verslag van mevrouw de Bethune en de heer Galand
3-254/1
p. 1-87 3-254/1 p. 1-87 (PDF)
  Bespreking
3-65
p. 6-47 3-65 p. 6-47 (PDF)
De beveiligde repatriŽring van 7 asielzoekers naar de DRC (Principeakkoord tussen BelgiŽ en Congo) (3-884)      
  Vraag om uitleg van mevrouw de Bethune aan de heer De Gucht, minister van Buitenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door mevrouw Van Weert, staatssecretaris voor Duurzame Ontwikkeling en Sociale Economie, toegevoegd aan de minister van Begroting en Overheidsbedrijven
3-116
p. 67-70 3-116 p. 67-70 (PDF)
De bijdrage ter financiering van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (Forfaitaire bijdrage van landbouwers en veehouders) (3-1681)      
  Vraag om uitleg van mevrouw de Bethune aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord gegeven door de heer Van Quickenborne, staatssecretaris voor Administratieve Vereenvoudiging, toegevoegd aan de eerste minister
3-167
p. 39-40 3-167 p. 39-40 (PDF)
De bijdrage van BelgiŽ aan UNIFEM (VN-Ontwikkelingsfonds voor de Vrouwen) (3-495)      
  Vraag om uitleg van mevrouw de Bethune aan de heer De Decker, minister van Ontwikkelingssamenwerking
3-88
p. 68-71 3-88 p. 68-71 (PDF)
De bijdrage van BelgiŽ aan het Wereldfonds voor de bestrijding van HIV/aids, tuberculose en malaria (3-5)      
  Vraag om uitleg van mevrouw de Bethune aan de heer Verwilghen, minister van Ontwikkelingssamenwerking
3-10
p. 37-39 3-10 p. 37-39 (PDF)
De bijdrage voor het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) (Onderscheid wat de FAVV-bijdragen betreft tussen initiatieven met een winstgevend doel en de andere, waaronder de jeugdhuizen en jeugdclubs) (3-954)      
  Mondelinge vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord gegeven door de heer Landuyt, minister van Mobiliteit
3-146
p. 18-20 3-146 p. 18-20 (PDF)
De budgettaire steun van het Internationaal Muntfonds aan Rwanda (Mogelijke betrokkenheid van Rwanda bij gevechten in Oost-Congo) (3-348)      
  Mondelinge vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Reynders, minister van FinanciŽn
3-62
p. 9-11 3-62 p. 9-11 (PDF)
De coherentie van het Europees mensenrechtenbeleid (Problematiek van geheime CIA-gevangeniskampen in Europa - Naleving van de mensenrechten bij de strijd tegen het terrorisme - Oprichting van een Europees Agentschap voor de fundamentele rechten - Strijd tegen de illegale handel in kleine en lichte wapens - Herziening van de EU-gedragscode voor wapenexport) (3-1358)      
  Vraag om uitleg van mevrouw de Bethune aan de heer De Gucht, minister van Buitenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Van Quickenborne, staatssecretaris voor Administratieve Vereenvoudiging, toegevoegd aan de eerste minister
3-150
p. 58-61 3-150 p. 58-61 (PDF)
De combinatie werk/privť-leven bij vrouwelijke huisartsen (3-696)      
  Vraag om uitleg van mevrouw de Bethune aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
3-102
p. 65-66 3-102 p. 65-66 (PDF)
De conflictpreventie (Balans en evaluatie van het budget - Projecten - UNO - OVSE) (3-165)      
  Vraag om uitleg van mevrouw de Bethune aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
3-46
p. 52-58 3-46 p. 52-58 (PDF)
De crisisopvang voor daklozen (Nachtelijke opvang nu het kouder wordt - Gebrek aan samenwerking op de verschillende beleidsniveaus) (3-883)      
  Mondelinge vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Dupont, minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen
3-137
p. 35-38 3-137 p. 35-38 (PDF)
De dubbele nationaliteit (Opzeg Verdrag van 1963 - Ratificatie Europees Verdrag van 6 november 1997) (3-1603)      
  Vraag om uitleg van mevrouw de Bethune aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
   Antwoord gegeven door mevrouw Mandaila Malamba, staatssecretaris voor het Gezin en Personen met een handicap, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
3-164
p. 40-42 3-164 p. 40-42 (PDF)
De dubbele nationaliteit (Opzeg Verdrag van 6 mei 1963 - Ratificatie Verdrag van 6 november 1997 - Inwerkingtreding artikel 386 [S3-1988] - Terugkrijgen van de nationaliteit) (3-2050)      
  Vraag om uitleg van mevrouw de Bethune aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
   Antwoord gegeven door mevrouw Van Weert, staatssecretaris voor Duurzame Ontwikkeling en Sociale Economie, toegevoegd aan de minister van Begroting en Consumentenzaken
3-200
p. 55-57 3-200 p. 55-57 (PDF)
De erkenning van het huwelijk van vluchtelingen en asielzoekers op basis van andere elementen dan officiŽle huwelijksakten (Asielzoekers wier verblijf in ons land geregulariseerd is - Vaststelling van het vaderschap) (3-2202)      
  Vraag om uitleg van mevrouw de Bethune aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie en aan de heer Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door mevrouw Van Weert, staatssecretaris voor Duurzame Ontwikkeling en Sociale Economie, toegevoegd aan de minister van Begroting en Consumentenzaken
3-210
p. 104-107 3-210 p. 104-107 (PDF)
De evolutie van de NAVO - Top van Riga, 28 november 2006 (3-1683)      
  Verslag namen de commissie voor de Buitenlandse betrekkingen en voor de Landsverdediging uitgebracht door de dames Annane en de Bethune en de heer Galand
3-1683/1
p. 1-138 3-1683/1 p. 1-138 (PDF)
  Bespreking
3-186
p. 4-26 3-186 p. 4-26 (PDF)
De family officer (Vertrouwenspersoon die als brug dient tussen enerzijds de personeelsleden van de buitencarriŤre van FOD Buitenlandse Zaken, hun partners en gezinsleden, en anderzijds het departement) (3-1671)      
  Vraag om uitleg van mevrouw de Bethune aan de heer De Gucht, minister van Buitenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Van Quickenborne, staatssecretaris voor Administratieve Vereenvoudiging, toegevoegd aan de eerste minister
3-167
p. 32-34 3-167 p. 32-34 (PDF)
De financiering van de bijkomende vergoeding voor de Belgische waarnemers en stafofficieren bij de VN (3-765)      
  Vraag om uitleg van mevrouw de Bethune aan de heer De Gucht, minister van Buitenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Vanvelthoven, staatssecretaris voor Informatisering van de Staat, toegevoegd aan de minister van Begroting en Overheidsbedrijven
3-108
p. 73-75 3-108 p. 73-75 (PDF)
De financiering van de projecten ter versterking van de privť-sector in landen met lage inkomens (Ontwikkelingslanden) (3-112)      
  Vraag om uitleg van mevrouw de Bethune aan de heer Verwilghen, minister van Ontwikkelingssamenwerking
3-39
p. 37-40 3-39 p. 37-40 (PDF)
De financiering van de strijd tegen malaria (Belgische deelname aan het Wereldfonds voor de bestrijding van HIV/aids, tuberculose en malaria) (3-938)      
  Vraag om uitleg van mevrouw de Bethune aan de heer De Decker, minister van Ontwikkelingssamenwerking
3-123
p. 50-52 3-123 p. 50-52 (PDF)
De fora van de indirecte actoren (3-1851)      
  Vraag om uitleg van mevrouw de Bethune aan de heer De Decker, minister van Ontwikkelingssamenwerking
   Antwoord gegeven door mevrouw Van Weert, staatssecretaris voor Duurzame Ontwikkeling en Sociale Economie, toegevoegd aan de minister van Begroting en Consumentenzaken
3-187
p. 84-85 3-187 p. 84-85 (PDF)
De gemeentelijke internationale samenwerking (Ontwikkelingssamenwerking) (3-307)      
  Vraag om uitleg van mevrouw de Bethune aan de heer Verwilghen, minister van Ontwikkelingssamenwerking
3-66
p. 31-34 3-66 p. 31-34 (PDF)
De gemeentelijke ontwikkelingssamenwerking (Financiering) (3-533)      
  Vraag om uitleg van mevrouw de Bethune aan de heer De Decker, minister van Ontwikkelingssamenwerking
3-94
p. 49-50 3-94 p. 49-50 (PDF)
De gemeentelijke ontwikkelingssamenwerking (HeroriŽntatie van de federale aanpak) (3-1382)      
  Vraag om uitleg van mevrouw de Bethune aan de heer De Decker, minister van Ontwikkelingssamenwerking
3-151
p. 37-44 3-151 p. 37-44 (PDF)
De gemeentelijke ontwikkelingssamenwerking (Publicatie van het KB voor 2005 - Financiering en begroting - Meerjarenplan - Vereniging van Belgische Steden en Gemeenten) (3-823)      
  Vraag om uitleg van mevrouw de Bethune aan de heer De Decker, minister van Ontwikkelingssamenwerking
   Antwoord gegeven door mevrouw Laruelle, minister van Middenstand en Landbouw
3-113
p. 70-73 3-113 p. 70-73 (PDF)
De genderdimensie in de diplomatie (Vrouwen in de diplomatie) (3-717)      
  Vraag om uitleg van mevrouw de Bethune aan de heer De Gucht, minister van Buitenlandse Zaken
3-104
p. 51-53 3-104 p. 51-53 (PDF)
De gespannen toestand in EthiopiŽ (Onderdrukking van het democratiseringsproces) (3-1117)      
  Vraag om uitleg van mevrouw de Bethune aan de heer De Gucht, minister van Buitenlandse Zaken
3-134
p. 31-34 3-134 p. 31-34 (PDF)
De handelsbetrekkingen met Birma (Myanmar - Dwangarbeid - Nationale Delcrederedienst - Belgische bedrijven actief in het land - Economische sancties) (3-759)      
  Vraag om uitleg van mevrouw de Bethune aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Antwoord gegeven door mevrouw Laruelle, minister van Middenstand en Landbouw
3-113
p. 68-69 3-113 p. 68-69 (PDF)
De hervatting van de Europese ontwikkelingssamenwerking met Togo (Eerbiediging van de rechten van de mens) (3-343)      
  Vraag om uitleg van mevrouw de Bethune aan de heer Verwlighen, minister van Ontwikkelingssamenwerking
   Antwoord gegeven door de heer Reynders, minister van FinanciŽn
3-70
p. 64-67 3-70 p. 64-67 (PDF)
De hervorming van de Verenigde Naties (Debat naar aanleiding van het verslag van de Verenigde Naties van 2 december 2004 - Analyse van de doestellingen en beginselen/middelen van de Verenigde Naties [Gezamelijke veiligheid - Duurzame ontwikkeling - Rechten van de mens] - Internationale context - Institutionele hervormingen - Aanbevelingen - Hoorzittingen) (3-1028)      
  Amendementen nrs 1 tot 9 van de dames Thijs en de Bethune, ingediend na de goedkeuring van het verslag
3-1028/2
p. 1-4 3-1028/2 p. 1-4 (PDF)
De hongersnood in Niger (Droogte - Hulp aan de bevolking)      
  Debat
3-125
p. 8-18 3-125 p. 8-18 (PDF)
De houding van BelgiŽ binnen de Europese Unie ten aanzien van Myanmar (Schending mensenrechten - Verplichte tewerkstelling - Economische sancties) (3-743)      
  Vraag om uitleg van mevrouw de Bethune aan de heer De Gucht, minister van Buitenlandse Zaken en aan mevrouw Van den Bossche, minister van Werk
   Antwoord gegeven door de heer Dedecker, minister van Ontwikkelingssamenwerking
3-106
p. 57-60 3-106 p. 57-60 (PDF)
De houding van BelgiŽ ten opzichte van China en het standpunt van ons land binnen de Europese Unie (Militaire dreiging tegen Taiwan - Schendingen van de mensenrechten - Wapenembargo) (3-718)      
  Vraag om uitleg van mevrouw de Bethune aan de heer De Gucht, minister van Buitenlandse Zaken
3-104
p. 53-56 3-104 p. 53-56 (PDF)
De huisvesting van het Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen (3-281)      
  Mondelinge vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Reynders, minister van FinanciŽn en aan mevrouw Arena, minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen
   Antwoord gegeven door de heer Reynders, minister van FinanciŽn
3-51
p. 61-62 3-51 p. 61-62 (PDF)
De hulp van BelgiŽ aan de getroffen gebieden in Zuidoost-AziŽ (Vreselijke natuurramp - Tsoenami - Aardbeving en vloedgolf)      
  Debat
3-92
p. 9-25 3-92 p. 9-25 (PDF)
De implementatie van de EU-richtlijnen inzake kinderen in gewapende conflicten (3-1181)      
  Vraag om uitleg van mevrouw de Bethune aan de heer De Gucht, minister van Buitenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Van Quickenborne, staatssecretaris voor Administratieve Vereenvoudiging, toegevoegd aan de eerste minister
3-137
p. 68-72 3-137 p. 68-72 (PDF)
De implementatie van de richtlijnen van de Europese Unie inzake kinderen in gewapende conflicten (3-1758)      
  Vraag om uitleg van mevrouw de Bethune aan de heer De Gucht, minister van Buitenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Donfut, staatssecretaris voor Europese Zaken, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken
3-175
p. 66-68 3-175 p. 66-68 (PDF)
De indicatieve samenwerkingsprogramma's (3-1848)      
  Vraag om uitleg van mevrouw de Bethune aan de heer De Decker, minister van Ontwikkelingssamenwerking
   Antwoord gegeven door mevrouw Van Weert, staatssecretaris voor Duurzame Ontwikkeling en Sociale Economie, toegevoegd aan de minister van Begroting en Consumentenzaken
3-187
p. 77-79 3-187 p. 77-79 (PDF)
De inkomensgarantie voor ouderen-kloosterlingen (Uitvoeringsbesluit) (3-545)      
  Vraag om uitleg van mevrouw de Bethune aan de heer Tobback, minister van Leefmilieu en minister van Pensioenen
3-96
p. 68 3-96 p. 68 (PDF)
De installatie van de Federale Adviescommissie Maatschappelijk Welzijn (3-203)      
  Vraag om uitleg van mevrouw de Bethune aan mevrouw Arena, minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen
3-51
p. 97-99 3-51 p. 97-99 (PDF)
De inwerkingtreding van de wet van 13 maart 2003 tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek wat de adoptie betreft en van de wet van 24 april 2003 tot hervorming van de adoptie (3-4)      
  Vraag om uitleg van mevrouw de Bethune aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
3-9
p. 33-35 3-9 p. 33-35 (PDF)
De inwerkingtreding van de wet van 13 maart 2003 tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek wat de adoptie betreft en van de wet van 24 april 2003 tot hervorming van de adoptie (KB's - Samenwerkingsakkoord) (3-534)      
  Vraag om uitleg van mevrouw de Bethune aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
3-94
p. 65-66 3-94 p. 65-66 (PDF)
De inwerkingtreding van de wet van 13 maart 2003 tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek wat de adoptie betreft en van de wet van 24 april 2003 tot hervorming van de adoptie (Publicatie van de koninklijke besluiten - Samenwerkingsakkoorden met de Gemeenschappen - Centrale federale autoriteit) (3-138)      
  Vraag om uitleg van mevrouw de Bethune aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
3-44
p. 63-64 3-44 p. 63-64 (PDF)
De jaarlijkse rapportage van de regering aan het Parlement over de toepassing van het verdrag inzake de rechten van het kind (3-56)      
  Mondelinge vraag van mevrouw de Bethune aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
3-20
p. 10-12 3-20 p. 10-12 (PDF)
De kliklijn (Illegale vreemdelingen in Antwerpen - Initiatief van het Vlaams Blok) (3-317)      
  Mondelinge vraag van mevrouw de Bethune aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie en aan mevrouw Arena, minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen
   Antwoord gegeven door mevrouw Arena, minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen
3-57
p. 18-21 3-57 p. 18-21 (PDF)
De landenstrategienota's (3-5063)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer De Decker, minister van Ontwikkelingssamenwerking
   Vraag met antwoord
Bul. 3-67
p. 6766-6769 3-67 p. 6766-6769 (PDF)
De landenstrategienota's (Overzending aan het Parlement) (3-530)      
  Vraag om uitleg van mevrouw de Bethune aan de heer De Decker, minister van Ontwikkelingssamenwerking
3-94
p. 48-49 3-94 p. 48-49 (PDF)
De maatregelen ter bevordering van de combinatie van arbeid en gezin (Kinderbijslag voor gehandicapte of zieke kinderen - Zwangerschapsverlof bij hospitalisatie van een pasgeborene - Ouderschapsverlof - Zorgverlof - Adoptieverlof - Postnataal moederschapsverlof - Verlenging moederschapsverlof - Fiscale aftrekbaarheid kosten kinderopvang - Fiscale tenlasteneming van een doodgeborene - Ouders die bij hun kinderen inwonen : inkomensgarantie voor ouderen en fiscale aftrekbaarheid) (3-768)      
  Vraag om uitleg van mevrouw de Bethune aan mevrouw Mandaila Malamba, staatssecretaris voor het Gezin en Personen met een handicap, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord gegeven door de heer Tobback, minister van Leefmilieu en minister van Pensioenen
3-108
p. 68-71 3-108 p. 68-71 (PDF)
De mensenrechten in China (Concentratiekampen en handel in organen - Internationale onderzoekscommissie) (3-1110)      
  Mondelinge vraag van mevrouw de Bethune aan de heer De Gucht, minister van Buitenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Van Quickenborne, staatssecretaris voor Administratieve Vereenvoudiging, toegevoegd aan de eerste minister
3-162
p. 30-32 3-162 p. 30-32 (PDF)
De mensenrechten in Guatemala (3-869)      
  Vraag om uitleg van mevrouw de Bethune aan de heer De Gucht, minister van Buitenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door mevrouw Van Weert, staatssecretaris voor Duurzame Ontwikkeling en Sociale Economie, toegevoegd aan de minister van Begroting en Overheidsbedrijven
3-116
p. 65-67 3-116 p. 65-67 (PDF)
De mensenrechten in Soedan (Zaak Intisar Bakri Abdulgader : veroordeling van een jonge vrouw tot zweepslagen wegens overspel) (3-110)      
  Vraag om uitleg van mevrouw de Bethune aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Verwilghen, minister van Ontwikkelingssamenwerking
3-39
p. 40-42 3-39 p. 40-42 (PDF)
De mensenrechtentoestand in Colombia (Invulling van de mandaten die vacant worden bij het Bureau van de Hoge VN-Commissaris voor de mensenrechten) (3-1483)      
  Vraag om uitleg van mevrouw de Bethune aan de heer De Gucht, minister van Buitenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door mevrouw Mandaila Malamba, staatssecretaris voor het Gezin en Personen met een handicap, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
3-155
p. 52-54 3-155 p. 52-54 (PDF)
De militair-technische samenwerking met de Democratische Republiek Congo (3-303)      
  Vraag om uitleg van mevrouw de Bethune aan de heer Flahaut, minister van Landsverdediging
3-64
p. 19-21 3-64 p. 19-21 (PDF)
De militaire samenwerking met de landen uit het Zuiden (Democratische republiek Congo, Rwanda, Burundi, Benin, Marokko, Zuid-Afrika, Angola, Burkina Faso, Congo Brazzaville, Gabon, Nigeria, Oeganda, TunesiŽ, Algerije en Libanon) (3-531)      
  Vraag om uitleg van mevrouw de Bethune aan de heer Flahaut, minister van Landsverdediging
   Antwoord gegeven door de heer De Gucht, minister van Buitenlandse Zaken
3-94
p. 83-86 3-94 p. 83-86 (PDF)
De millenniumdoelstellingen (Doelstellingen die alle lidstaten van de Verenigde Naties, waaronder BelgiŽ, hebben beloofd te zullen verwezenlijken tegen 2015 namelijk de grootste armoede en honger uitbannen, het basisonderwijs wereldwijd toegankelijk maken voor iedereen, een gelijke behandeling van mannen en vrouwen bevorderen, door vrouwen meer kansen en zeggenschap te bieden, de kindersterfte verminderen, de gezondheid van moeders verbeteren, de strijd leveren tegen AIV/AIDS, malaria en andere ziekten, actief werken aan een duurzaam milieu en werken aan een mondiaal partnerschap voor ontwikkeling) (3-603)      
  Verslag namens de bijzondere commissies "Globalisering" uitgebracht door de dames de Bethune (S), De Roeck (S) en De Bue (K)
   Hoorzittingen
3-603/1
p. 1-113 3-603/1 p. 1-113 (PDF)
   Aanbevelingen
3-603/2
p. 1-31 3-603/2 p. 1-31 (PDF)
  Amendement nr 77 van mevrouw de Bethune c.s.
3-603/4
p. 8 3-603/4 p. 8 (PDF)
  Amendementen nrs 74 tot 76 en 84 van mevrouw de Bethune
3-603/4
p. 7-8 3-603/4 p. 7-8 (PDF)
  3-603/4
p. 10-11 3-603/4 p. 10-11 (PDF)
  Amendement nr 117 van mevrouw de Bethune
3-603/5
p. 9 3-603/5 p. 9 (PDF)
  Verslag van de dames de Bethune en De Roeck en de heer Galand
3-603/6
p. 1-30 3-603/6 p. 1-30 (PDF)
  Voorstel tot terugzending naar commissie
3-98
p. 7-14 3-98 p. 7-14 (PDF)
  Bespreking
3-103
p. 4-34 3-103 p. 4-34 (PDF)
  Stemming over de aanbevelingen van de commissie
3-104
p. 37-39 3-104 p. 37-39 (PDF)
  3-104
p. 86 3-104 p. 86 (PDF)
De moederschapshulp (Dienstencheques die bij een sociaal verzekeringsfonds voor zelfstandigen kunnen worden aangevraagd door zelfstandige vrouwen die na hun bevallingsverlof hun zelfstandige activiteiten hervatten) (3-1470)      
  Vraag om uitleg van mevrouw de Bethune aan mevrouw Laruelle, minister van Middenstand en Landbouw
   Antwoord gegeven door mevrouw Mandaila Malamba, staatssecretaris voor het Gezin en Personen met een handicap, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
3-155
p. 74-75 3-155 p. 74-75 (PDF)
De mogelijke ontbinding van een aantal NGO's in Rwanda (3-389)      
  Mondelinge vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
3-70
p. 15-16 3-70 p. 15-16 (PDF)
De mogelijke rol van het Nationaal Contactpunt in het onderzoek naar de activiteiten van Belgische bedrijven in Oost-Congo en de rapporten van de Verenigde Naties terzake (Naleving van de OESO-richtlijnen voor multinationale ondernemingen) (3-78)      
  Vraag om uitleg van mevrouw de Bethune aan mevrouw Moerman, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
3-31
p. 40-42 3-31 p. 40-42 (PDF)
De mogelijke schadelijke effecten van polycarbonaat (Plastic herbruikbare drinkbekertjes - Bisfenol A - Jeugdhuizen) (3-153)      
  Vraag om uitleg van mevrouw de Bethune aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid en aan mevrouw Van den Bossche, minister van Leefmilieu, Consumentenzaken en Duurzame Ontwikkeling
   Antwoord gegeven door mevrouw Simonis, staatssecretaris voor het Gezin en Personen met een handicap, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
3-45
p. 53-54 3-45 p. 53-54 (PDF)
De moord op de Russische journaliste Anna Politkovskaya (Reportage over folteringen en ontvoeringen in TsjetsjeniŽ - Racisme - Schending van de vrijheid van meningsuiting) (3-1234)      
  Mondelinge vraag van mevrouw de Bethune aan de heer De Gucht, minister van Buitenlandse Zaken
3-181
p. 12-14 3-181 p. 12-14 (PDF)
De moord op een bejaard echtpaar in Turks Koerdistan (Ouders van Derwich M. Ferho - Toetreding van Turkije tot de Europese Unie - Ontmanteling van de dorpswachten - Mogelijke politieke aanslag) (3-1499)      
  Vraag om uitleg van mevrouw de Bethune aan de heer De Gucht, minister van Buitenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door mevrouw Van Weert, staatssecretaris voor Duurzame Ontwikkeling en Sociale Economie, toegevoegd aan de minister van Begroting en Consumentenzaken
3-158
p. 24-27 3-158 p. 24-27 (PDF)
De negatieve gevolgen van milieuvervuiling op de gezondheid van kinderen (Ministerconferentie georganiseerd door de Wereldgezondheidsorganisatie) (3-344)      
  Vraag om uitleg van mevrouw de Bethune aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
3-69
p. 12-14 3-69 p. 12-14 (PDF)
De nieuwe administratie "institution building" (Conflictpreventie en vredesopbouw - Budgetlijnen - Noodhulp) (3-6124)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer De Gucht, minister van Buitenlandse Zaken
   Vraag met antwoord
Bul. 3-79
p. 8575-8576 3-79 p. 8575-8576 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-83
p. 9078-9079 3-83 p. 9078-9079 (PDF)
De nieuwe adoptiewet (Rechtsonzekerheid - Gebrek aan richtlijnen - Overgangsmaatregelen - Jeugdrechtbank) (3-804)      
  Mondelinge vraag van mevrouw de Bethune aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
3-127
p. 15-18 3-127 p. 15-18 (PDF)
De nieuwe adoptiewet (Wijziging van de adoptieprocedure - Geschiktheidsprocedure - Opleiding jeugdrechters, magistraten en griffiers) (3-1505)      
  Vraag om uitleg van mevrouw de Bethune aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
   Antwoord gegeven door mevrouw Van Weert, staatssecretaris voor Duurzame Ontwikkeling en Sociale Economie, toegevoegd aan de minister van Begroting en Consumentenzaken
3-159
p. 100-102 3-159 p. 100-102 (PDF)
De nieuwe maatregelen inzake het ouderschaps- en zorgverlof (3-968)      
  Vraag om uitleg van mevrouw de Bethune aan mevrouw Van den Bossche, minister van Werk
   Antwoord gegeven door mevrouw Van Weert, staatssecretaris voor Duurzame Ontwikkeling en Sociale Economie, toegevoegd aan de minister van Begroting en Overheidsbedrijven
3-125
p. 79-80 3-125 p. 79-80 (PDF)
De nood aan erkenning van geconventioneerde centra voor de behandeling van kinderen met overgewicht (Obesitas) (3-515)      
  Vraag om uitleg van mevrouw de Bethune aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
3-92
p. 56-57 3-92 p. 56-57 (PDF)
De noodhulp (Verdeling van de hulp) (3-906)      
  Vraag om uitleg van mevrouw de Bethune aan de heer De Decker, minister van Ontwikkelingssamenwerking
   Antwoord gegeven door de heer De Gucht, minister van Buitenlandse Zaken
3-119
p. 30-32 3-119 p. 30-32 (PDF)
De noodhulp voor Kasjmir en onze bijdragen aan het VN-noodfonds (Aardbeving in Pakistan - Humanitaire hulp - Coordinatie Staat-deelstaten) (3-834)      
  Mondelinge vraag van mevrouw de Bethune aan de heer De Decker, minister van Ontwikkelingssamenwerking
   Antwoord gegeven door de heer Reynders, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn
3-131
p. 22-24 3-131 p. 22-24 (PDF)
De omzetting van de richtlijn 2002/73/EG van 23 september 2002 betreffende de tenuitvoerlegging van het beginsel van gelijke behandeling van mannen en vrouwen in het domein van de werkgelegenheid en de arbeid (Artikelen die nog moeten worden omgezet op federaal niveau en op het niveau van de Franse Gemeenschap) (3-1471)      
  Vraag om uitleg van mevrouw de Bethune aan de heer Vanvelthoven, minister van Werk
   Antwoord gegeven door mevrouw Mandaila Malamba, staatssecretaris voor het Gezin en Personen met een handicap, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
3-155
p. 39-40 3-155 p. 39-40 (PDF)
De onevenwichtige vertegenwoordiging van vrouwen en mannen in de Studiecommissie voor vergrijzing van de Hoge Raad van FinanciŽn (3-516)      
  Vraag om uitleg van mevrouw de Bethune aan de heer Reynders, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn
   Antwoord gegeven door de heer Jamar, staatssecretaris voor Modernisering van de FinanciŽn en de Strijd tegen de fiscale fraude, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn
3-92
p. 46-48 3-92 p. 46-48 (PDF)
De ontwikkelingssamenwerking tijdens het Finse Voorzitterschap van de Europese Unie (3-1850)      
  Vraag om uitleg van mevrouw de Bethune aan de heer De Decker, minister van Ontwikkelingssamenwerking
   Antwoord gegeven door mevrouw Van Weert, staatssecretaris voor Duurzame Ontwikkeling en Sociale Economie, toegevoegd aan de minister van Begroting en Consumentenzaken
3-187
p. 81-84 3-187 p. 81-84 (PDF)
De opname van tijdskrediet en thematische verloven door mannen en vrouwen (De "nieuwe man") (3-727)      
  Mondelinge vraag van mevrouw de Bethune aan mevrouw Van den Bossche, minister van Werk
3-116
p. 21-22 3-116 p. 21-22 (PDF)
De oprichting van een nationale commissie voor de rechten van het kind (3-51)      
  Vraag om uitleg van mevrouw de Bethune aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
3-21
p. 50 3-21 p. 50 (PDF)
De opschorting van hulp aan de Palestijnse gebieden (Overwinning van Hamas [terroristische organisatie] bij de Palestijnse parlementsverkiezingen) (3-989)      
  Mondelinge vraag van mevrouw de Bethune aan de heer De Gucht, minister van Buitenlandse Zaken en aan de heer De Decker, minister van Ontwikkelingssamenwerking
   Antwoord gegeven door de heer De Decker, minister van Ontwikkelingssamenwerking
3-149
p. 20-30 3-149 p. 20-30 (PDF)
De opsluiting van minderjarigen in gesloten asielcentra (Bezoek van parlementsleden aan het gesloten vluchtelingencentrum 127bis in Steenokkerzeel)      
  Debat
3-119
p. 8-18 3-119 p. 8-18 (PDF)
De opstelling van een nationaal actieplan inzake de rechten van het kind (3-52)      
  Vraag om uitleg van mevrouw de Bethune aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
3-21
p. 47-50 3-21 p. 47-50 (PDF)
De opvolging van de Peking-verklaring en het Peking-actieprogramma (Rechten van de vrouw) (3-448)      
  Vraag om uitleg van mevrouw de Bethune aan de heer Dupont, minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen
3-85
p. 54-57 3-85 p. 54-57 (PDF)
De opvolging van de VN-studie over geweld tegen kinderen en van het tweede wereldcongres over commerciŽle seksuele uitbuiting van kinderen (3-832)      
  Vraag om uitleg van mevrouw de Bethune aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
   Antwoord gegeven door de heer Dupont, minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen
3-114
p. 24-26 3-114 p. 24-26 (PDF)
De opvolging van de Wereldvrouwenconferentie (Peking +10) (VN-conferentie te New-York van 28 februari tot 25 maart 2005 over de positie van de vrouw)      
  Debat
3-98
p. 14-23 3-98 p. 14-23 (PDF)
De opvolging van de moord op vijf medewerkers van Artsen zonder Grenzen in Afghanistan op 2 juni 2004 (3-833)      
  Vraag om uitleg van mevrouw de Bethune aan de heer De Gucht, minister van Buitenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door mevrouw Van den Bossche, minister van Werk
3-115
p. 95-96 3-115 p. 95-96 (PDF)
De organisatie en de resultaten van het diplomatiek examen 2005 (3-1612)      
  Vraag om uitleg van mevrouw de Bethune aan de heer Dupont, minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen
   Antwoord gegeven door mevrouw Mandaila Malamba, staatssecretaris voor het Gezin en Personen met een handicap, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
3-164
p. 45-47 3-164 p. 45-47 (PDF)
De overbevolking van het noodopvangcentrum te Sint-Pieters-Woluwe en de nachtasielen te Brussel (Opvang van asielzoekers) (3-1154)      
  Vraag om uitleg van mevrouw de Bethune aan de heer Dupont, minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen
   Antwoord gegeven door de heer Donfut, staatssecretaris voor Europese Zaken, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken
3-134
p. 66-67 3-134 p. 66-67 (PDF)
De participatie van de mensen die in armoede leven aan het beleid (3-207)      
  Vraag om uitleg van mevrouw de Bethune aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Antwoord gegeven door mevrouw Arena, minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen
3-51
p. 91-93 3-51 p. 91-93 (PDF)
De pensioenrechten van leerkrachten die tewerkgesteld waren in de Democratische Republiek Congo (DRC) (Personen destijds onderworpen aan het Institut de Sťcuritť Sociale au Congo [INSS]) (3-1364)      
  Vraag om uitleg van mevrouw de Bethune aan de heer Tobback, minister van Leefmilieu en minister van Pensioenen
   Antwoord gegeven door mevrouw Van Weert, staatssecretaris voor Duurzame Ontwikkeling en Sociale Economie, toegevoegd aan de minister van Begroting en Consumentenzaken
3-151
p. 80-81 3-151 p. 80-81 (PDF)
De precieze samenstelling van rookwaren (Tabaksproducenten die de samenstelling weigeren door te geven, hoewel ze daartoe krachtens een Europese richtlijn verplicht zijn) (3-660)      
  Vraag om uitleg van mevrouw de Bethune aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
3-100
p. 91-92 3-100 p. 91-92 (PDF)
De preventieve diplomatie (Balans en evaluatie van het budget - Projecten - UNO - OVSE) (3-164)      
  Vraag om uitleg van mevrouw de Bethune aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
3-46
p. 52-58 3-46 p. 52-58 (PDF)
De preventieve opsporing van baarmoederhalskanker (HPV-test) (3-111)      
  Vraag om uitleg van mevrouw de Bethune aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord gegeven door mevrouw Simonis, staatssecretaris voor het Gezin en Personen met een handicap, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
3-43
p. 55-58 3-43 p. 55-58 (PDF)
De problematiek van de toetreding van Turkije tot de Europese Unie (3-866)      
  Amendement nr 2 van mevrouw de Bethune c.s.
3-866/2
p. 3-4 3-866/2 p. 3-4 (PDF)
  Bespreking
3-88
p. 6-20 3-88 p. 6-20 (PDF)
  3-88
p. 20-34 3-88 p. 20-34 (PDF)
  Stemming over de aanbevelingen van de commissie en stemverklaring van mevrouw de Bethune
3-88
p. 36-37 3-88 p. 36-37 (PDF)
  3-88
p. 76-77 3-88 p. 76-77 (PDF)
De projecten van de directe bilaterale samenwerking in Cambodja (3-1399)      
  Mondelinge vraag van mevrouw de Bethune aan de heer De Decker, minister van Ontwikkelingssamenwerking
3-203
p. 22-28 3-203 p. 22-28 (PDF)
De rapportering aan het Comitť van de Conventie over de eliminatie van alle vormen van discriminatie ten aanzien van vrouwen (Indiening van het Belgisch rapport bij het CEDAW-comitť) (3-845)      
  Vraag om uitleg van mevrouw de Bethune aan de heer De Gucht, minister van Buitenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door mevrouw Van den Bossche, minister van Werk
3-115
p. 99-100 3-115 p. 99-100 (PDF)
De ratificatie van het Europees Verdrag voor de rechten van de mens en de biogeneeskunde (Verbod op orgaanhandel - Handel vanuit China van organen van jonge mensen die ter dood veroordeeld werden) (3-1300)      
  Mondelinge vraag van mevrouw de Bethune aan de heer De Gucht, minister van Buitenlandse Zaken
3-191
p. 18-20 3-191 p. 18-20 (PDF)
De ratificatie van het facultatief protocol inzake kinderprostitutie, -handel en -pornografie bij het Verdrag inzake de rechten van het kind (3-212)      
  Vraag om uitleg van mevrouw de Bethune aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door mevrouw Ries, staatssecretaris voor Europese Zaken en Buitenlandse Zaken, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken
3-52
p. 50-52 3-52 p. 50-52 (PDF)
De ratificatie van het facultatief protocol inzake kinderprostitutie, -handel en -pornografie bij het verdrag inzake de rechten van het kind (3-758)      
  Vraag om uitleg van mevrouw de Bethune aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
3-108
p. 42-43 3-108 p. 42-43 (PDF)
De samenstelling van de Raad voor mensenrechten van de Verenigde Naties (Kandidatuurstelling van EU-landen - BelgiŽ - Cuba) (3-1661)      
  Vraag om uitleg van mevrouw de Bethune aan de heer De Gucht, minister van Buitenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Van Quickenborne, staatssecretaris voor Administratieve Vereenvoudiging, toegevoegd aan de eerste minister
3-167
p. 31-32 3-167 p. 31-32 (PDF)
De samenstelling van de raad van bestuur van de Nationale Delcrederedienst en zijn beslissingsbevoegdheid (Regionalisering van de wapenhandel - Sociale, ecologische en ethische aspecten - Besluitvormingsprocedure) (3-125)      
  Mondelinge vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken en aan mevrouw Moerman, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Antwoord gegeven door mevrouw Moerman, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
3-31
p. 32-37 3-31 p. 32-37 (PDF)
De samenstelling van examenjury's voor de aanwerving van diplomaten (Bevordering van de instroom van vrouwen) (3-719)      
  Vraag om uitleg van mevrouw de Bethune aan de heer De Gucht, minister van Buitenlandse Zaken
3-104
p. 56-57 3-104 p. 56-57 (PDF)
De samenwerkingsovereenkomst tussen BelgiŽ en Rusland betreffende de verkenning en het gebruik van de kosmische ruimte (Ratificatie) (3-637)      
  Vraag om uitleg van mevrouw de Bethune aan de heer De Gucht, minister van Buitenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Van Quickenborne, staatssecretaris voor Administratieve Vereenvoudiging, toegevoegd aan de eerste minister
3-100
p. 78-80 3-100 p. 78-80 (PDF)
De schuldkwijtschelding aan de Democratische Republiek Congo (3-184)      
  Vraag om uitleg van mevrouw de Bethune aan de heer Verwilghen, minister van Ontwikkelingssamenwerking en aan de heer Reynders, minister van FinanciŽn
   Antwoord gegeven door de heer Verwilghen, minister van Ontwikkelingssamenwerking
3-47
p. 61-62 3-47 p. 61-62 (PDF)
De schuldkwijtschelding aan de Democratische Republiek Congo (DRC) (3-290)      
  Mondelinge vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Verwilghen, minister van Ontwikkelingssamenwerking en aan de heer Reynders, minister van FinanciŽn
   Antwoord gegeven door de heer Reynders, minister van FinanciŽn
3-55
p. 17-19 3-55 p. 17-19 (PDF)
De schuldkwijtschelding aan de Democratische Republiek Congo (Schuldherschikking) (3-262)      
  Mondelinge vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Verwilghen, minister van Ontwikkelingssamenwerking
3-51
p. 17-18 3-51 p. 17-18 (PDF)
De schuldproblematiek van de ontwikkelingslanden (Schuldkwijtschelding) (3-1432)      
  Verslag namens de bijzondere commissies "Globalisering" uitgebracht door de dames de Bethune (S), Zrihen (S) en Lalieux (K)
3-1432/1
p. 1-32 3-1432/1 p. 1-32 (PDF)
De selectiecommissie bij het diplomatenexamen 2005 (SELOR - Slaagpercentage van de vrouwelijke kandidaten) (3-1672)      
  Vraag om uitleg van mevrouw de Bethune aan de heer De Gucht, minister van Buitenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Van Quickenborne, staatssecretaris voor Administratieve Vereenvoudiging, toegevoegd aan de eerste minister
3-167
p. 34-35 3-167 p. 34-35 (PDF)
De sensibilisering inzake de uitbreiding van de Europese Unie en de Europese Grondwet (3-905)      
  Vraag om uitleg van mevrouw de Bethune aan de heer De Gucht, minister van Buitenlandse Zaken
3-119
p. 28-30 3-119 p. 28-30 (PDF)
De situatie in Birma (3-1708)      
  Vraag om uitleg van mevrouw De Bethune aan de heer De Gucht, minister van Buitenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Jamar, staatssecretaris voor Modernisering van de FinanciŽn en de Strijd tegen de fiscale fraude, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn
3-171
p. 90-93 3-171 p. 90-93 (PDF)
De situatie in Birma (Dwangarbeid en mensenrechtenschendingen - Oproep Internationale Arbeidsorganisatie - Uitvoering van de afgekondigde economische EU-sankties - Aanwezigheid Totalfina) (3-1216)      
  Vraag om uitleg van mevrouw de Bethune aan de heer De Gucht, minister van Buitenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door mevrouw Laruelle, minister van Middenstand en Landbouw
3-140
p. 69-72 3-140 p. 69-72 (PDF)
De situatie in Darfoer (Soedan)      
  Debat
3-199
p. 6-19 3-199 p. 6-19 (PDF)
De situatie in Darfur en het mogelijk optreden van BelgiŽ en de EU (Burgeroorlog - Vluchtelingen - Donorconferentie en Belgische bijdrage - UNMIS [United Nations Mission in the Sudan] en Belgische deelname - Bedragen waarin BelgiŽ sinds de oprichting van het Internationaal Strafhof jaarlijks voorziet) (3-742)      
  Vraag om uitleg van mevrouw de Bethune aan de heer De Gucht, minister van Buitenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Dedecker, minister van Ontwikkelingssamenwerking
3-106
p. 60-62 3-106 p. 60-62 (PDF)
De situatie in Noord-Uganda (3-1247)      
  Vraag om uitleg van mevrouw de Bethune aan de heer De Gucht, minister van Buitenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Van Quickenborne, staatssecretaris voor Administratieve Vereenvoudiging, toegevoegd aan de eerste minister
3-145
p. 61-63 3-145 p. 61-63 (PDF)
De situatie in Togo (Explosieve situatie - Sturen van waarnemers voor een monitoring van de verkiezingen - Belgisch standpunt - Maatregelen op Europees niveau inzake conflictpreventie) (3-735)      
  Vraag om uitleg van mevrouw de Bethune aan de heer De Gucht, minister van Buitenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Dedecker, minister van Ontwikkelingssamenwerking
3-106
p. 55-57 3-106 p. 55-57 (PDF)
De situatie in Togo (Twijfels over de geldigheid van de verkiezingen - Explosieve toestand - Maatregelen op Europees en internationaal vlak) (3-682)      
  Mondelinge vraag van mevrouw de Bethune aan de heer De Gucht, minister van Buitenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Donfut, staatssecretaris voor Europese Zaken, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken
3-110
p. 82-85 3-110 p. 82-85 (PDF)
De situatie in de Democratische Republiek Congo (Rellen na de presidentiŽle verkiezing - Mandaat EUFOR-troepen en MONUC) (3-1285)      
  Mondelinge vraag van mevrouw de Bethune aan de heer De Gucht, minister van Buitenlandse Zaken en aan de heer De Decker, minister van Ontwikkelingssamenwerking
   Antwoord gegeven door mevrouw Van Weert, staatssecretaris voor Duurzame Ontwikkeling en Sociale Economie, toegevoegd aan de minister van Begroting en Consumentenzaken
3-190
p. 49-51 3-190 p. 49-51 (PDF)
De sluiting van kazernes (Toekomstige bestemming) (3-529)      
  Vraag om uitleg van mevrouw de Bethune aan de heer Flahaut, minister van Landsverdediging
   Antwoord gegeven door de heer De Gucht, minister van Buitenlandse Zaken
3-94
p. 82-83 3-94 p. 82-83 (PDF)
De stand van zaken met betrekking tot de Staten-Generaal van het Gezin (Bevoegdheden van de gemeenschappen - Portaalsite voor de gezinnen) (3-767)      
  Vraag om uitleg van mevrouw de Bethune aan mevrouw Mandaila Malamba, staatssecretaris voor het Gezin en Personen met een handicap, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
3-108
p. 44-48 3-108 p. 44-48 (PDF)
De steun aan de Chinese mensenrechtenactivist Gao Zhisheng (Mensenrechtenschendingen - Aflossingshongerstakingen - Verontrustende verdwijningen) (3-1412)      
  Vraag om uitleg van mevrouw de Bethune aan de heer De Gucht, minister van Buitenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Donfut, staatssecretaris voor Europese Zaken, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken
3-153
p. 74-76 3-153 p. 74-76 (PDF)
De steun van Delcredere aan vervuilende energieprojecten in ontwikkelingslanden (Financiering projecten voor hernieuwbare energie - OESO-akkoord m.b.t. de milieudimensie van exportkredieten - Openbaarheid van bestuur) (3-1623)      
  Vraag om uitleg van mevrouw de Bethune aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid en aan de heer Tuybens, staatssecretaris voor Overheidsbedrijven, toegevoegd aan de minister van Begroting en Consumentenzaken
   Antwoord gegeven door mevrouw Mandaila Malamba, staatssecretaris voor het Gezin en Personen met een handicap, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
3-164
p. 43-45 3-164 p. 43-45 (PDF)
De stijging van het aantal zwaarlijvige tieners in ons land (3-122)      
  Vraag om uitleg van mevrouw de Bethune aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord gegeven door mevrouw Simonis, staatssecretaris voor het Gezin en Personen met een handicap, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
3-43
p. 58-59 3-43 p. 58-59 (PDF)
De strategienota gelijke rechten en kansen voor vrouwen en mannen (3-1356)      
  Vraag om uitleg van mevrouw de Bethune aan de heer De Decker, minister van Ontwikkelingssamenwerking
3-151
p. 47-48 3-151 p. 47-48 (PDF)
De subsidiaire bescherming voor Afghaanse vluchtelingen (3-1481)      
  Mondelinge vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
3-212
p. 17-19 3-212 p. 17-19 (PDF)
De subsidiŽring van huizen voor buitenlandse studenten (door Ontwikkelingssamenwerking) (3-824)      
  Vraag om uitleg van mevrouw de Bethune aan de heer De Decker, minister van Ontwikkelingssamenwerking
   Antwoord gegeven door mevrouw Laruelle, minister van Middenstand en Landbouw
3-113
p. 73-75 3-113 p. 73-75 (PDF)
De subsidiŽring van huizen voor buitenlandse studenten (van lage-inkomenslanden) (3-1664)      
  Vraag om uitleg van mevrouw de Bethune aan de heer De Decker, minister van Ontwikkelingssamenwerking
   Antwoord gegeven door de heer Donfut, staatssecretaris voor Europese Zaken, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken
3-169
p. 81-82 3-169 p. 81-82 (PDF)
De terugbetaling van de farmaceutische specialiteit Epo/Eprex (Behandeling van anemie - Kankerpatienten) (3-751)      
  Vraag om uitleg van mevrouw de Bethune aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord gegeven door de heer Vanvelthoven, staatssecretaris voor Informatisering van de Staat, toegevoegd aan de minister van Begroting en Overheidsbedrijven
3-108
p. 79-81 3-108 p. 79-81 (PDF)
De terugbetaling van ziektekosten voor een adoptiekind (Kosten gemaakt vůůr de datum van vaststelling van de gezinssamenstelling - Inschrijving als persoon ten laste) (3-141)      
  Vraag om uitleg van mevrouw de Bethune aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
3-44
p. 83 3-44 p. 83 (PDF)
De toepassing van de omzendbrief inzake homohuwelijken (Weigering door gemeenten het huwelijk te voltrekken als een van beide partners illegaal is) (3-311)      
  Vraag om uitleg van mevrouw de Bethune aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
3-66
p. 47-50 3-66 p. 47-50 (PDF)
De toepassing van de wet op het partnergeweld (Geweld tegen vrouwen) (3-179)      
  Vraag om uitleg van mevrouw de Bethune aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
   Antwoord gegeven door mevrouw Arena, minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen
3-47
p. 47-51 3-47 p. 47-51 (PDF)
De toepassing van de wet op partnergeweld en het Nationaal Actieplan Partnergeweld (Omzendbrief - Instructies voor opsporing en registratie door de politiediensten - Vormingsprojecten voor politiepersoneel en slachtofferbejegenaars) (3-1269)      
  Vraag om uitleg van mevrouw de Bethune aan de heer Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Donfut, staatssecretaris voor Europese Zaken, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken
3-146
p. 66-69 3-146 p. 66-69 (PDF)
  3-146
p. 69 3-146 p. 69 (PDF)
   Stemming over de gewone motie
3-149
p. 43-44 3-149 p. 43-44 (PDF)
  3-149
p. 90-91 3-149 p. 90-91 (PDF)
De toepassing van de wet op partnergeweld en het Nationaal Actieplan Partnergeweld (Omzendbrief - Instructies voor opsporing en registratie door de politiediensten - Vormingsprojecten voor politiepersoneel en slachtofferbejegenaars) (3-955)      
  Vraag om uitleg van mevrouw de Bethune aan de heer Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Van Quickenborne, staatssecretaris voor Administratieve Vereenvoudiging, toegevoegd aan de eerste minister
3-123
p. 65-67 3-123 p. 65-67 (PDF)
De toepassing van de wet op partnergeweld en het Nationaal Actieplan Partnergeweld (Omzendbrief - Vonnissen tot verwijdering van de dader uit de gezinswoning - Implementatie van de omzendbrief door politiediensten en parketten - Opsporing en registratie - Bemiddeling in strafzaken - Slachtofferhulp - Opleidingscyclus voor magistraten - SubsidiŽring van projecten die werken met daders - Referentiemagistraat) (3-957)      
  Vraag om uitleg van mevrouw de Bethune aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
   Antwoord gegeven door de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
3-123
p. 78-82 3-123 p. 78-82 (PDF)
De toepassing van de wet op partnergeweld en het Nationaal Actieplan Partnergeweld (Projecten en hun financiering door de begroting van Gelijke Kansen - Samenwerking met de gemeenschappen en gewesten - Opvang van slachtoffers - Begeleiding van daders - Overdracht van de projecten aan de gemeenschappen en gewesten - Provinciale coŲrdinatoren) (3-956)      
  Vraag om uitleg van mevrouw de Bethune aan de heer Dupont, minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen
3-123
p. 89-91 3-123 p. 89-91 (PDF)
De toepassing van de wet op partnergeweld en het Nationaal Actieplan Partnergeweld (Sensibilisering van de artsen - Inzameling van gegevens - Strategische acties inzake preventie voor huisartsen - Andere projecten) (3-954)      
  Vraag om uitleg van mevrouw de Bethune aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
3-123
p. 78-82 3-123 p. 78-82 (PDF)
De toepassing van de wet op partnergeweld en het Nationaal Actieplan Partnergeweld (Studie van Dr. Pas - Registratie van gegevens - Problematiek van de doktersbriefjes - Samenwerking met de gemeenschappen en gewesten) (3-1272)      
  Vraag om uitleg van mevrouw de Bethune aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord gegeven door de heer Donfut, staatssecretaris voor Europese Zaken, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken
3-146
p. 72-74 3-146 p. 72-74 (PDF)
De toepassing van de wet van 28 januari 2003 tot toewijzing van de gezinswoning aan het slachtoffer van fysieke gewelddaden vanwege zijn partner (3-1440)      
  Mondelinge vraag van mevrouw de Bethune aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
3-206
p. 10-13 3-206 p. 10-13 (PDF)
De toepassing van de wet van 3 mei 2003 tot wijziging van de wet van 20 juli 1990 ter bevordering van de evenwichtige aanwezigheid van mannen en vrouwen in organen met adviserende bevoegdheid (3-1472)      
  Vraag om uitleg van mevrouw de Bethune aan de heer Dupont, minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen
3-155
p. 63-64 3-155 p. 63-64 (PDF)
De toepassing van resolutie 3-902 over vrouwen, vrede en veiligheid (Gelijke kansen in het leger - Conclusies van het "Committee on women in the NATO forces") (3-1089)      
  Vraag om uitleg van mevrouw de Bethune aan de heer Flahaut, minister van Landsverdediging
   Antwoord gegeven door de heer Tuybens, staatssecretaris voor Overheidsbedrijven, toegevoegd aan de minister van Begroting en Consumentenzaken
3-134
p. 82-84 3-134 p. 82-84 (PDF)
De toepassing van resolutie 3-902 over vrouwen, vrede en veiligheid (Implementatie van het genderperspectief in het vluchtelingen- en asielbeleid - Gendergerichte opleiding voor Belgische politiefunctionnarissen uitgestuurd in het kader van de internationale politiŽle samenwerking) (3-1088)      
  Vraag om uitleg van mevrouw de Bethune aan de heer Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Tuybens, staatssecretaris voor Overheidsbedrijven, toegevoegd aan de minister van Begroting en Consumentenzaken
3-134
p. 80-82 3-134 p. 80-82 (PDF)
De toepassing van resolutie 3-902 over vrouwen, vrede en veiligheid (Uitvoering van resolutie 1325 van de VN-Veiligheidsraad - Actieplan) (3-1087)      
  Vraag om uitleg van mevrouw de Bethune aan de heer De Gucht, minister van Buitenlandse Zaken
3-134
p. 28-30 3-134 p. 28-30 (PDF)
De toestand in de Soedanese regio Darfur (Conflict - Humanitaire crisis) (3-280)      
  Vraag om uitleg van mevrouw de Bethune aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door mevrouw Ries, staatssecretaris voor Europese Zaken en Buitenlandse Zaken, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken
3-61
p. 76-78 3-61 p. 76-78 (PDF)
De toestand van de Iraanse asielzoekers (Tweede asielaanvraag - Gevallen waarin de Conventie van GenŤve niet van toepassing is - Uitwerking van een B-statuut) (3-123)      
  Vraag om uitleg van mevrouw de Bethune aan de heer Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door mevrouw Moerman, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
3-41
p. 98-99 3-41 p. 98-99 (PDF)
De totale impasse bij de Dienst voor Alimentatievorderingen (Terugvorderingen) (3-639)      
  Mondelinge vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Reynders, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en aan de heer Dupont, minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen
   Antwoord gegeven door de heer Dupont, minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen
3-104
p. 7-10 3-104 p. 7-10 (PDF)
De uitbreiding van het aantal partnerlanden voor de Belgische ontwikkelingssamenwerking n.a.v. de aardbeving in Zuid-Oost AziŽ (Tsoenami - Sri Lanka en IndonesiŽ) (3-541)      
  Mondelinge vraag van mevrouw de Bethune aan de heer De Decker, minister van Ontwikkelingssamenwerking
3-94
p. 44-45 3-94 p. 44-45 (PDF)
De uitbreiding van het ouderschapsverlof (Uitbreiding van de uitkering - Begrotingsruimte) (3-174)      
  Mondelinge vraag van mevrouw de Bethune aan mevrouw Van Brempt, staatssecretaris voor Arbeidsorganisatie en Welzijn op het werk, toegevoegd aan de minister van Werk en Pensioenen
3-39
p. 10-11 3-39 p. 10-11 (PDF)
De uitvoering van de Verklaring van Parijs over de doeltreffendheid van de hulp (Implementatieplan - Bilaterale samenwerking - FinanciŽle procedures) (3-1680)      
  Vraag om uitleg van mevrouw de Bethune aan de heer De Decker, minister van Ontwikkelingssamenwerking
   Antwoord gegeven door de heer Donfut, staatssecretaris voor Europese Zaken, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken
3-169
p. 83-85 3-169 p. 83-85 (PDF)
De uitvoering van de resolutie 1325 van de VN-Veiligheidsraad inzake vrouwen, vrede en veiligheid (Nationaal actieplan - Internationale politionele samenwerking : samenwerkingsprojecten ; vormingsprojecten) (3-1874)      
  Vraag om uitleg van mevrouw de Bethune aan de heer Flahaut, minister van Landsverdediging
   Antwoord gegeven door mevrouw Van Weert, staatssecretaris voor Duurzame Ontwikkeling en Sociale Economie, toegevoegd aan de minister van Begroting en Consumentenzaken
3-187
p. 68-69 3-187 p. 68-69 (PDF)
De uitvoering van de resolutie 1325 van de VN-Veiligheidsraad inzake vrouwen, vrede en veiligheid (Nationaal actieplan - Internationale politionele samenwerking : samenwerkingsprojecten ; vormingsprojecten) (3-1875)      
  Vraag om uitleg van mevrouw de Bethune aan de heer De Decker, minister van Ontwikkelingssamenwerking
   Antwoord gegeven door mevrouw Van Weert, staatssecretaris voor Duurzame Ontwikkeling en Sociale Economie, toegevoegd aan de minister van Begroting en Consumentenzaken
3-187
p. 85-87 3-187 p. 85-87 (PDF)
De uitvoering van de resolutie 1325 van de VN-Veiligheidsraad inzake vrouwen, vrede en veiligheid (Nationaal actieplan - Internationale politionele samenwerking : samenwerkingsprojecten ; vormingsprojecten) (3-1876)      
  Vraag om uitleg van mevrouw de Bethune aan de heer De Gucht, minister van Buitenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door mevrouw Van Weert, staatssecretaris voor Duurzame Ontwikkeling en Sociale Economie, toegevoegd aan de minister van Begroting en Consumentenzaken
3-187
p. 65-66 3-187 p. 65-66 (PDF)
De uitvoering van de resolutie 1325 van de VN-Veiligheidsraad inzake vrouwen, vrede en veiligheid (Nationaal actieplan - Internationale politionele samenwerking : samenwerkingsprojecten ; vormingsprojecten) (3-1877)      
  Vraag om uitleg van mevrouw de Bethune aan de heer Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door mevrouw Van Weert, staatssecretaris voor Duurzame Ontwikkeling en Sociale Economie, toegevoegd aan de minister van Begroting en Consumentenzaken
3-187
p. 63-65 3-187 p. 63-65 (PDF)
De uitvoering van het nationaal voedings- en gezondheidsplan (Campagne om gezonde eetgewoonten te promoten - Akkoord met de Gemeenschappen en de Gewesten) (3-1763)      
  Vraag om uitleg van mevrouw de Bethune aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord gegeven door de heer Donfut, staatssecretaris voor Europese Zaken, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken
3-175
p. 69-73 3-175 p. 69-73 (PDF)
De uitvoering van resolutie 1325 van de VN-Veiligheidsraad (Gelijke kansen man-vrouw binnen het leger - Conflictbeheersing en -preventie) (3-464)      
  Vraag om uitleg van mevrouw de Bethune aan de heer Flahaut, minister van Landsverdediging
   Antwoord gegeven door de heer Van Quickenborne, staatssecretaris voor Administratieve Vereenvoudiging, toegevoegd aan de eerste minister
3-86
p. 50-52 3-86 p. 50-52 (PDF)
De uitvoeringsmaatregelen inzake de Dienst voor Overzeese Sociale Zekerheid (DOSZ) (Programmawet van 20/7/06 - Grondige hervorming van de pensioenregeling - Nieuwe berekeningswijze - Verworven rechten - Uitgesteld loon) (3-1842)      
  Vraag om uitleg van mevrouw de Bethune aan de heer De Decker, minister van Ontwikkelingssamenwerking
   Antwoord gegeven door de heer Donfut, staatssecretaris voor Europese Zaken, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken
3-183
p. 33-38 3-183 p. 33-38 (PDF)
De uitvoervergunning van het Waalse Gewest voor de modernisering van een wapenfabriek in Tanzania (Embargo) (3-619)      
  Mondelinge vraag van mevrouw de Bethune aan de heer De Gucht, minister van Buitenlanse Zaken
3-100
p. 40-45 3-100 p. 40-45 (PDF)
De uitwijzingen van Tsjetsjeense vluchtelingen naar Polen en de toepassing van de Dublin-verordening (3-715)      
  Vraag om uitleg van de mevrouw de Bethune aan de heer Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer De Gucht, minister van Buitenlandse Zaken
3-104
p. 45-48 3-104 p. 45-48 (PDF)
De vaccinatie tegen de pneumokokken (Jonge kinderen - Terugbetaling) (3-502)      
  Vraag om uitleg van mevrouw de Bethune aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
3-89
p. 68-70 3-89 p. 68-70 (PDF)
De vaccinatie tegen pneumokokken (Kinderen - ZIV-terugbetaling) (3-1001)      
  Vraag om uitleg van mevrouw de Bethune aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord gegeven door de heer Vanvelthoven, staatssecretaris voor Informatisering van de Staat, toegevoegd aan de minister van Begroting en Overheidsbedrijven
3-127
p. 78-81 3-127 p. 78-81 (PDF)
De veiligheid in bioscoopzalen (Ernstige tekortkomingen - Studie Test-Aankoop - Gebrekkige toegang voor personen met een verminderde mobiliteit - Overleg met gewesten en gemeenschappen) (3-73)      
  Vraag om uitleg van mevrouw de Bethune aan de heer Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
3-28
p. 30-32 3-28 p. 30-32 (PDF)
De verhaalbaarheid van de kosten gemaakt door de curatoren in de uitvoering van hun opdracht (Interpretatie van de artikelen 10 en 11 van het KB van 10 augustus 1998 houdende vaststelling van de regels en barema's tot bepaling van de kosten en het ereloon van de curatoren) (3-1892)      
  Vraag om uitleg van mevrouw de Bethune aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
   Antwoord gegeven door mevrouw Van Weert, staatssecretaris voor Duurzame Ontwikkeling en Sociale Economie, toegevoegd aan de minister van Begroting en Consumentenzaken
3-187
p. 55-59 3-187 p. 55-59 (PDF)
De verhoogde kinderbijslag voor kinderen met een handicap (Kinderen tussen 15 en 21 jaar) (3-1420)      
  Mondelinge vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid en aan mevrouw Mandaila Malamba, staatssecretaris voor het Gezin en Personen met een handicap, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord gegeven door de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
3-204
p. 29-31 3-204 p. 29-31 (PDF)
De verhoogde kinderbijslag voor kinderen met een handicap (Nieuwe evaluatieregeling - Toepassing) (3-2070)      
  Vraag om uitleg van mevrouw de Bethune aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord gegeven door de heer Donfut, staatssecretaris voor Europese Zaken, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken
3-202
p. 61-62 3-202 p. 61-62 (PDF)
De verhoogde kinderbijslag voor kinderen met een handicap (Uitbreiding van de maatregel - Aanpassing van de leeftijdsgrens) (3-1190)      
  Mondelinge vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
3-172
p. 21-24 3-172 p. 21-24 (PDF)
De verlenging van het adoptieverlof (Praktische uitwerking - Ambtenaren en zelfstandigen) (3-213)      
  Vraag om uitleg van mevrouw de Bethune aan mevrouw Simonis, staatssecretaris voor het Gezin en Personen met een handicap, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
3-52
p. 41-42 3-52 p. 41-42 (PDF)
De veroordeling van BelgiŽ door het Europees Comitť inzake Sociale Rechten voor het ontbreken van een wettelijk verbod op lijfstraffen (in het kader van het Europees Sociaal Handvest - Lijfstraffen tegen kinderen) (3-1273)      
  Vraag om uitleg van mevrouw de Bethune aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
   Antwoord gegeven door de heer Donfut, staatssecretaris voor Europese Zaken, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken
3-146
p. 61-63 3-146 p. 61-63 (PDF)
  3-146
p. 63 3-146 p. 63 (PDF)
De verplichtingen die de Nationale Delcrederedienst moet naleven inzake de mensenrechten (3-1359)      
  Vraag om uitleg van mevrouw de Bethune aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid en aan de heer Tuybens, staatssecretaris voor Overheidsbedrijven, toegevoegd aan de Minister van Begroting en Consumentenzaken
   Antwoord gegeven door de heer Van Quickenborne, staatssecretaris voor Administratieve Vereenvoudiging, toegevoegd aan de eerste minister
3-150
p. 64-67 3-150 p. 64-67 (PDF)
De vestiging van het Europese Genderinstituut (Kandidatuurstelling voor de huisvesting van het Instituut in Brussel) (3-1484)      
  Vraag om uitleg van mevrouw de Bethune aan de heer Dupont, minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen
3-155
p. 69-71 3-155 p. 69-71 (PDF)
De vrijwillige dienst ontwikkelingssamenwerking (3-1730)      
  Vraag om uitleg van mevrouw de Bethune aan de heer De Decker, minister van Ontwikkelingssamenwerking
   Antwoord gegeven door de heer Van Quickenborne, staatssecretaris voor Administratieve Vereenvoudiging, toegevoegd aan de eerste minister
3-172
p. 71-74 3-172 p. 71-74 (PDF)
De waarnemers en stafofficieren bij de VN-operaties (3-766)      
  Vraag om uitleg van mevrouw de Bethune aan de heer Flahaut, minister van Landsverdediging
   Antwoord gegeven door de heer Tobback, minister van Leefmilieu en minister van Pensioenen
3-108
p. 66-67 3-108 p. 66-67 (PDF)
De wapenhandel in de regio van de Grote Meren (Illegale handel - Bevoorrading door leveranciers uit de Balkan en Oost-Europa van bendes en rebellen om de DRC te destabiliseren - Schendingen van de rechten van de mens en van het VN-wapenembargo - MONUC) (3-985)      
  Vraag om uitleg van mevrouw de Bethune aan de heer De Gucht, minister van Buitenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door mevrouw Van Weert, staatssecretaris voor Duurzame Ontwikkeling en Sociale Economie, toegevoegd aan de minister van Begroting en Overheidsbedrijven
3-125
p. 73-77 3-125 p. 73-77 (PDF)
De wapenleveringen aan Nepal en Venezuela (3-9)      
  Mondelinge vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
3-10
p. 12-13 3-10 p. 12-13 (PDF)
De werking van het Nationaal Contactpunt waarin de overheid, de sociale organisaties en de NGO's samen toekijken op de naleving van de richtlijnen van de OESO voor multinationale ondernemingen (Concrete werking van het Nationaal Contactpunt - Bevoegdheid van de FOD economie - Verslag van het NCP - Onderzoek van klachten) (3-79)      
  Vraag om uitleg van mevrouw de Bethune aan mevrouw Moerman, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
3-31
p. 37-40 3-31 p. 37-40 (PDF)
De werkingsmiddelen en de projectsubsidies voor het Federaal Borstvoedingscomitť (Kindvriendelijke ziekenhuizen) (3-171)      
  Vraag om uitleg van mevrouw de Bethune aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
3-46
p. 68-70 3-46 p. 68-70 (PDF)
De werkingsmiddelen en de projectsubsidies voor het Federaal Borstvoedingscomitť (o.a. babyvriendelijke ziekenhuizen) (3-3)      
  Vraag om uitleg van mevrouw de Bethune aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
3-10
p. 21-23 3-10 p. 21-23 (PDF)
De wettelijke taken en deontologie van gerechtsdeurwaarders in hun relatie tot particulieren (Weigering over te gaan tot de betekening van een akte van een particulier - Opportuniteit van een deontologische code) (3-595)      
  Vraag om uitleg van mevrouw de Bethune aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
   Antwoord gegeven door de heer Dupont, minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen
3-98
p. 68-70 3-98 p. 68-70 (PDF)
De wijzigingen van het Burgerlijk Wetboek tot het vaststellen van de afstamming en de gevolgen ervan (Postume erkenning van een levenloos geboren kind - Toepassing artikel 373 van de wet van 28 december 2006 houdende diverse bepalingen - Afstamming buiten het huwelijk) (3-2049)      
  Vraag om uitleg van mevrouw de Bethune aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
   Antwoord gegeven door mevrouw Van Weert, staatssecretaris voor Duurzame Ontwikkeling en Sociale Economie, toegevoegd aan de minister van Begroting en Consumentenzaken
3-200
p. 54-55 3-200 p. 54-55 (PDF)
Debat over de situatie in Congo      
  Opstanden - Invasie van Rwandese troepen - Aanwezigheid van Belgische militairen - Blauwhelmen MONUC
3-61
p. 7-24 3-61 p. 7-24 (PDF)
Debat over het huiselijk geweld (Campagne van de Raad van Europa teneinde de parlementen nogmaals aan te zetten tot actie)      
  Debat
3-189
p. 4-6 3-189 p. 4-6 (PDF)
  3-189
p. 6-31 3-189 p. 6-31 (PDF)
Democratische Republiek Congo - Heropbouw havens - Samenwerking met Belgische havens (Partnerschapsakkoorden tussen de havens van Antwerpen en Brussel enerzijds en de havens van Matadi en Kinshasa anderzijds) (3-5716)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer De Decker, minister van Ontwikkelingssamenwerking
   Vraag met antwoord
Bul. 3-71
p. 7548-7549 3-71 p. 7548-7549 (PDF)
Democratische Republiek Congo - Indicatief samenwerkingsprogramma (Genderprogramma's - Microfinanciering) (3-7838)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer De Decker, minister van Ontwikkelingssamenwerking
   Vraag met antwoord
Bul. 3-89
p. 10268-10271 3-89 p. 10268-10271 (PDF)
Democratische Republiek Congo - Schuldkwijtschelding (3-6479)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Reynders, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn
   Vraag met antwoord
Bul. 3-83
p. 9068-9069 3-83 p. 9068-9069 (PDF)
Democratische Republiek Congo - Schuldkwijtschelding (3-6480)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer De Decker, minister van Ontwikkelingssamenwerking
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-85
p. 9292 3-85 p. 9292 (PDF)
Directie-generaal Ontwikkelingssamenwerking (DGOS) - Personeelsbezetting (3-6362)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer De Decker, minister van Ontwikkelingssamenwerking
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-84
p. 9122-9123 3-84 p. 9122-9123 (PDF)
Dotatie van de Senaat - Uitgaven van het dienstjaar 2002, begroting voor het dienstjaar 2003 en begrotingsramingen voor het dienstjaar 2004      
  Bespreking
   Bedenking van procedurele aard
3-32
p. 9 3-32 p. 9 (PDF)
   Eerlijke handel
3-32
p. 11 3-32 p. 11 (PDF)
   Energiebesparing
3-32
p. 11 3-32 p. 11 (PDF)
   HygiŽnische controle
3-32
p. 11 3-32 p. 11 (PDF)
   Kinderopvang
3-32
p. 10 3-32 p. 10 (PDF)
  3-32
p. 11 3-32 p. 11 (PDF)
   Personeelsuitgaven
3-32
p. 9-10 3-32 p. 9-10 (PDF)
   Toegankelijkheid van de Senaat voor mensen met een handicap
3-32
p. 10 3-32 p. 10 (PDF)
   Uitgaven voor protocol en reizen
3-32
p. 10 3-32 p. 10 (PDF)
   Uitgaven voor werklunches en recepties
3-32
p. 10 3-32 p. 10 (PDF)
Dotatie van de Senaat - Uitgaven van het dienstjaar 2003, uitgavenbegroting voor het dienstjaar 2004 en begrotingsramingen voor het dienstjaar 2005      
  Bespreking
3-89
p. 24-31 3-89 p. 24-31 (PDF)
  3-89
p. 31-34 3-89 p. 31-34 (PDF)
   Cultureel patrimonium van de Senaat
3-89
p. 32 3-89 p. 32 (PDF)
   Opstelling van de begroting van de Senaat volgens de hedendaagse boekhoudkundige normen - Publicatie van de begroting
3-89
p. 32 3-89 p. 32 (PDF)
  3-89
p. 33 3-89 p. 33 (PDF)
   Personeels- en communicatiebeleid van de Senaat
3-89
p. 33 3-89 p. 33 (PDF)
Dotatie van de Senaat - Uitgaven van het dienstjaar 2004, begroting 2005 en begrotingsvooruitzichten voor het dienstjaar 2006 (3-1486)      
  Bespreking
3-142
p. 11-13 3-142 p. 11-13 (PDF)
  3-142
p. 31-37 3-142 p. 31-37 (PDF)
   Energiebezuiniging in de Senaat - Energieaudit
3-142
p. 32 3-142 p. 32 (PDF)
  3-142
p. 33 3-142 p. 33 (PDF)
  3-142
p. 34 3-142 p. 34 (PDF)
  3-142
p. 34 3-142 p. 34 (PDF)
  3-142
p. 36 3-142 p. 36 (PDF)
   Groei van de uitgaven
3-142
p. 32 3-142 p. 32 (PDF)
  3-142
p. 33 3-142 p. 33 (PDF)
  3-142
p. 36 3-142 p. 36 (PDF)
  3-142
p. 36 3-142 p. 36 (PDF)
   Pleidooi voor een transparantere begroting, opgesteld volgens moderne boekhoudkundige normen
3-142
p. 31-32 3-142 p. 31-32 (PDF)
  3-142
p. 34-36 3-142 p. 34-36 (PDF)
Dotatie van de Senaat - Uitgaven van het dienstjaar 2005 en begrotingsvooruitzichten voor het dienstjaar 2007 (3-1937)      
  Stemming en stemverklaringen van de heren Van Hauthem, Mahoux en Dubiť en mevrouw de Bethune
3-195
p. 67-69 3-195 p. 67-69 (PDF)
  3-195
p. 99-100 3-195 p. 99-100 (PDF)
   Overschrijding van begrotingsposten
3-195
p. 67 3-195 p. 67 (PDF)
   Protest tegen het feit dat de oppositie niet vertegenwoordigd is in de quaestuur van de Senaat
3-195
p. 67 3-195 p. 67 (PDF)
   Toegankelijkheid van de Senaat voor mindervaliden
3-195
p. 67 3-195 p. 67 (PDF)
Dublin II Conventie - Asielrecht - Toepassing in Polen (Tsjetsjeense vluchtelingen die via Polen, BelgiŽ binnenkomen - Probleem om medische redenen) (3-7835)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag met antwoord
Bul. 3-90
p. 10570-10571 3-90 p. 10570-10571 (PDF)
EU - Ontwikkelingssamenwerking tijdens het Iers voorzitterschap (Cotonou-akkoord - Relaties tussen de Europese Unie en Afrika) (3-1258)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer De Decker, minister van Ontwikkelingssamenwerking
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-23
p. 1396 3-23 p. 1396 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-27
p. 1778-1780 3-27 p. 1778-1780 (PDF)
Eedaflegging (Verkiezingen van 18 mei 2003)      
  mevrouw de Bethune, senator gekozen door het Nederlandse kiescollege
3-1
p. 13 3-1 p. 13 (PDF)
Een interventiemacht van de Europese Unie in de Democratische Republiek Congo (ter ondersteuning van het verkiezingsproces) (3-1459)      
  Vraag om uitleg van mevrouw de Bethune aan de heer De Gucht, minister van Buitenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door mevrouw Mandaila Malamba, staatssecretaris voor het Gezin en Personen met een handicap, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
3-155
p. 50-52 3-155 p. 50-52 (PDF)
Europese Unie (EU) - Ontwikkelingssamenwerking - Oostenrijks Voorzitterschap van de EU - Beslissingen (Overeenkomst van Cotonou - Relaties EU-Afrika) (3-5799)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer De Decker, minister van Ontwikkelingssamenwerking
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-76
p. 8125 3-76 p. 8125 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-79
p. 8596-8598 3-79 p. 8596-8598 (PDF)
Europese Unie - Actieprogramma van Peking - Genderindicatoren - Toepassing (3-2510)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-42
p. 3251-3252 3-42 p. 3251-3252 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-75
p. 7991-7993 3-75 p. 7991-7993 (PDF)
Europese Unie - Actieprogramma van Peking - Genderindicatoren - Toepassing (3-2511)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Reynders, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-42
p. 3256 3-42 p. 3256 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-43
p. 3411-3412 3-43 p. 3411-3412 (PDF)
Europese Unie - Actieprogramma van Peking - Genderindicatoren - Toepassing (3-2513)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-42
p. 3262 3-42 p. 3262 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-45
p. 3708-3710 3-45 p. 3708-3710 (PDF)
Europese Unie - Actieprogramma van Peking - Genderindicatoren - Toepassing (3-2514)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer De Gucht, minister van Buitenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-42
p. 3264 3-42 p. 3264 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-43
p. 3428-3429 3-43 p. 3428-3429 (PDF)
Europese Unie - Actieprogramma van Peking - Genderindicatoren - Toepassing (3-2515)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Flahaut, minister van Landsverdediging
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-42
p. 3267 3-42 p. 3267 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-43
p. 3434 3-43 p. 3434 (PDF)
Europese Unie - Actieprogramma van Peking - Genderindicatoren - Toepassing (3-2516)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Vraag met antwoord
Bul. 3-42
p. 3320 3-42 p. 3320 (PDF)
Europese Unie - Actieprogramma van Peking - Genderindicatoren - Toepassing (3-2517)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-42
p. 3271 3-42 p. 3271 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-47
p. 3921-3922 3-47 p. 3921-3922 (PDF)
Europese Unie - Actieprogramma van Peking - Genderindicatoren - Toepassing (3-2518)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan mevrouw Laruelle, minister van Middenstand en Landbouw
   Vraag met antwoord
Bul. 3-42
p. 3331 3-42 p. 3331 (PDF)
Europese Unie - Actieprogramma van Peking - Genderindicatoren - Toepassing (3-2521)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Landuyt, minister van Mobiliteit
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-42
p. 3286 3-42 p. 3286 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-44
p. 3578-3579 3-44 p. 3578-3579 (PDF)
Europese Unie - Fins Voorzitterschap - Gelijke kansen voor mannen en vrouwen - Aandacht (3-6128)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Dupont, minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen
   Vraag met antwoord
Bul. 3-80
p. 8752-8754 3-80 p. 8752-8754 (PDF)
Europese Unie - Genderindicatoren - Implementatie in het federaal beleid (3-2483)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Dupont, minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-41
p. 3173-3174 3-41 p. 3173-3174 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-45
p. 3779-3783 3-45 p. 3779-3783 (PDF)
Evenwichtige vertegenwoordiging van mannen en vrouwen - Positieve acties in de federale diensten - Verantwoordelijke instanties - Stand van zaken 2005 (3-4456)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Vraag met antwoord
Bul. 3-63
p. 5991-5992 3-63 p. 5991-5992 (PDF)
Evenwichtige vertegenwoordiging van mannen en vrouwen - Positieve acties in de federale diensten - Verantwoordelijke instanties - Stand van zaken 2005 (3-4457)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-64
p. 6135 3-64 p. 6135 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-65
p. 6317-6318 3-65 p. 6317-6318 (PDF)
Evenwichtige vertegenwoordiging van mannen en vrouwen - Positieve acties in de federale diensten - Verantwoordelijke instanties - Stand van zaken 2005 (3-4458)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Reynders, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn
   Vraag met antwoord
Bul. 3-62
p. 5797-5798 3-62 p. 5797-5798 (PDF)
Evenwichtige vertegenwoordiging van mannen en vrouwen - Positieve acties in de federale diensten - Verantwoordelijke instanties - Stand van zaken 2005 (3-4459)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan mevrouw Van den Bossche, vice-eerste minister en minister van Begroting en Consumentenzaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-64
p. 6138 3-64 p. 6138 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-65
p. 6335-6336 3-65 p. 6335-6336 (PDF)
Evenwichtige vertegenwoordiging van mannen en vrouwen - Positieve acties in de federale diensten - Verantwoordelijke instanties - Stand van zaken 2005 (3-4460)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag met antwoord
Bul. 3-63
p. 6044-6045 3-63 p. 6044-6045 (PDF)
Evenwichtige vertegenwoordiging van mannen en vrouwen - Positieve acties in de federale diensten - Verantwoordelijke instanties - Stand van zaken 2005 (3-4461)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer De Gucht, minister van Buitenlandse Zaken
   Vraag met antwoord
Bul. 3-63
p. 6052 3-63 p. 6052 (PDF)
Evenwichtige vertegenwoordiging van mannen en vrouwen - Positieve acties in de federale diensten - Verantwoordelijke instanties - Stand van zaken 2005 (3-4462)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Flahaut, minister van Landsverdediging
   Vraag met antwoord
Bul. 3-64
p. 6201 3-64 p. 6201 (PDF)
Evenwichtige vertegenwoordiging van mannen en vrouwen - Positieve acties in de federale diensten - Verantwoordelijke instanties - Stand van zaken 2005 (3-4463)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-64
p. 6144 3-64 p. 6144 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-71
p. 7501-7502 3-71 p. 7501-7502 (PDF)
Evenwichtige vertegenwoordiging van mannen en vrouwen - Positieve acties in de federale diensten - Verantwoordelijke instanties - Stand van zaken 2005 (3-4464)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-64
p. 6146 3-64 p. 6146 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-65
p. 6381-6382 3-65 p. 6381-6382 (PDF)
   Aanvullend antwoord
Bul. 3-66
p. 6540-6541 3-66 p. 6540-6541 (PDF)
Evenwichtige vertegenwoordiging van mannen en vrouwen - Positieve acties in de federale diensten - Verantwoordelijke instanties - Stand van zaken 2005 (3-4465)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan mevrouw Laruelle, minister van Middenstand en Landbouw
   Vraag met antwoord
Bul. 3-63
p. 6077-6078 3-63 p. 6077-6078 (PDF)
Evenwichtige vertegenwoordiging van mannen en vrouwen - Positieve acties in de federale diensten - Verantwoordelijke instanties - Stand van zaken 2005 (3-4466)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer De Decker, minister van Ontwikkelingssamenwerking
   Vraag met antwoord
Bul. 3-64
p. 6219 3-64 p. 6219 (PDF)
Evenwichtige vertegenwoordiging van mannen en vrouwen - Positieve acties in de federale diensten - Verantwoordelijke instanties - Stand van zaken 2005 (3-4467)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Dupont, minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-64
p. 6164 3-64 p. 6164 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-66
p. 6565-6566 3-66 p. 6565-6566 (PDF)
Evenwichtige vertegenwoordiging van mannen en vrouwen - Positieve acties in de federale diensten - Verantwoordelijke instanties - Stand van zaken 2005 (3-4468)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Landuyt, minister van Mobiliteit
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-64
p. 6166 3-64 p. 6166 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-66
p. 6578-6579 3-66 p. 6578-6579 (PDF)
Evenwichtige vertegenwoordiging van mannen en vrouwen - Positieve acties in de federale diensten - Verantwoordelijke instanties - Stand van zaken 2005 (3-4469)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Tobback, minister van Leefmilieu en minister van Pensioenen
   Vraag met antwoord
Bul. 3-64
p. 6233-6234 3-64 p. 6233-6234 (PDF)
Evenwichtige vertegenwoordiging van mannen en vrouwen - Positieve acties in de federale diensten - Verantwoordelijke instanties - Stand van zaken 2005 (3-4470)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Vanvelthoven, minister van Werk
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-64
p. 6169 3-64 p. 6169 (PDF)
Evenwichtige vertegenwoordiging van mannen en vrouwen - Positieve acties in de federale diensten - Verantwoordelijke instanties - Stand van zaken 2005 (3-4471)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Jamar, staatssecretaris voor Modernisering van de FinanciŽn en de Strijd tegen de fiscale fraude, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn
   Vraag met antwoord
Bul. 3-64
p. 6241 3-64 p. 6241 (PDF)
Evenwichtige vertegenwoordiging van mannen en vrouwen - Positieve acties in de federale diensten - Verantwoordelijke instanties - Stand van zaken 2005 (3-4472)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Van Quickenborne, staatssecretaris voor Administratieve Vereenvoudiging, toegevoegd aan de eerste minister
   Vraag met antwoord
Bul. 3-64
p. 6242 3-64 p. 6242 (PDF)
Evenwichtige vertegenwoordiging van mannen en vrouwen - Positieve acties in de federale diensten - Verantwoordelijke instanties - Stand van zaken 2005 (3-4473)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Donfut, staatssecretaris voor Europese Zaken, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken
   Vraag met antwoord
Bul. 3-62
p. 5945 3-62 p. 5945 (PDF)
Evenwichtige vertegenwoordiging van mannen en vrouwen - Positieve acties in de federale diensten - Verantwoordelijke instanties - Stand van zaken 2005 (3-4474)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan mevrouw Van Weert, staatssecretaris voor Duurzame Ontwikkeling en Sociale Economie, toegevoegd aan de minister van Begroting en Consumentenzaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-64
p. 6173 3-64 p. 6173 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-66
p. 6594-6595 3-66 p. 6594-6595 (PDF)
Evenwichtige vertegenwoordiging van mannen en vrouwen - Positieve acties in de federale diensten - Verantwoordelijke instanties - Stand van zaken 2005 (3-4475)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan mevrouw Mandaila Malamba, staatssecretaris voor het Gezin en Personen met een handicap, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Vraag met antwoord
Bul. 3-62
p. 5949 3-62 p. 5949 (PDF)
Evenwichtige vertegenwoordiging van mannen en vrouwen - Positieve acties in de federale diensten - Verantwoordelijke instanties - Stand van zaken 2005 (3-4476)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Tuybens, staatssecretaris voor Overheidsbedrijven, toegevoegd aan de minister van Begroting en Consumentenzaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-64
p. 6175 3-64 p. 6175 (PDF)
Evenwichtige vertegenwoordiging van vrouwen en mannen binnen de beleidscellen - Stand van zaken 2005 (3-4378)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Vraag met antwoord
Bul. 3-62
p. 5769-5770 3-62 p. 5769-5770 (PDF)
Evenwichtige vertegenwoordiging van vrouwen en mannen binnen de beleidscellen - Stand van zaken 2005 (3-4379)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
   Vraag met antwoord
Bul. 3-61
p. 5619-5620 3-61 p. 5619-5620 (PDF)
Evenwichtige vertegenwoordiging van vrouwen en mannen binnen de beleidscellen - Stand van zaken 2005 (3-4380)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Reynders, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn
   Vraag met antwoord
Bul. 3-62
p. 5791-5792 3-62 p. 5791-5792 (PDF)
Evenwichtige vertegenwoordiging van vrouwen en mannen binnen de beleidscellen - Stand van zaken 2005 (3-4381)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan mevrouw Van den Bossche, vice-eerste minister en minister van Begroting en Consumentenzaken
   Vraag met antwoord
Bul. 3-63
p. 6022-6023 3-63 p. 6022-6023 (PDF)
Evenwichtige vertegenwoordiging van vrouwen en mannen binnen de beleidscellen - Stand van zaken 2005 (3-4382)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag met antwoord
Bul. 3-63
p. 6043-6044 3-63 p. 6043-6044 (PDF)
Evenwichtige vertegenwoordiging van vrouwen en mannen binnen de beleidscellen - Stand van zaken 2005 (3-4383)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer De Gucht, minister van Buitenlandse Zaken
   Vraag met antwoord
Bul. 3-63
p. 6051 3-63 p. 6051 (PDF)
Evenwichtige vertegenwoordiging van vrouwen en mannen binnen de beleidscellen - Stand van zaken 2005 (3-4384)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Flahaut, minister van Landsverdediging
   Vraag met antwoord
Bul. 3-62
p. 5858-5859 3-62 p. 5858-5859 (PDF)
Evenwichtige vertegenwoordiging van vrouwen en mannen binnen de beleidscellen - Stand van zaken 2005 (3-4385)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-63
p. 5981-5982 3-63 p. 5981-5982 (PDF)
Evenwichtige vertegenwoordiging van vrouwen en mannen binnen de beleidscellen - Stand van zaken 2005 (3-4386)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-63
p. 5982 3-63 p. 5982 (PDF)
Evenwichtige vertegenwoordiging van vrouwen en mannen binnen de beleidscellen - Stand van zaken 2005 (3-4387)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan mevrouw Laruelle, minister van Middenstand en Landbouw
   Vraag met antwoord
Bul. 3-61
p. 5674-5675 3-61 p. 5674-5675 (PDF)
Evenwichtige vertegenwoordiging van vrouwen en mannen binnen de beleidscellen - Stand van zaken 2005 (3-4388)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer De Decker, minister van Ontwikkelingssamenwerking
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-63
p. 5983 3-63 p. 5983 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-64
p. 6217 3-64 p. 6217 (PDF)
Evenwichtige vertegenwoordiging van vrouwen en mannen binnen de beleidscellen - Stand van zaken 2005 (3-4389)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Dupont, minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen
   Vraag met antwoord
Bul. 3-61
p. 5687 3-61 p. 5687 (PDF)
Evenwichtige vertegenwoordiging van vrouwen en mannen binnen de beleidscellen - Stand van zaken 2005 (3-4390)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Landuyt, minister van Mobiliteit
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-63
p. 5985 3-63 p. 5985 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-68
p. 6943 3-68 p. 6943 (PDF)
Evenwichtige vertegenwoordiging van vrouwen en mannen binnen de beleidscellen - Stand van zaken 2005 (3-4391)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Tobback, minister van Leefmilieu en minister van Pensioenen
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-63
p. 5985 3-63 p. 5985 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-65
p. 6415-6416 3-65 p. 6415-6416 (PDF)
Evenwichtige vertegenwoordiging van vrouwen en mannen binnen de beleidscellen - Stand van zaken 2005 (3-4392)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Vanvelthoven, minister van Werk
   Vraag met antwoord
Bul. 3-63
p. 6102 3-63 p. 6102 (PDF)
Evenwichtige vertegenwoordiging van vrouwen en mannen binnen de beleidscellen - Stand van zaken 2005 (3-4393)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Jamar, staatssecretaris voor Modernisering van de FinanciŽn en de Strijd tegen de fiscale fraude, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn
   Vraag met antwoord
Bul. 3-63
p. 6107 3-63 p. 6107 (PDF)
Evenwichtige vertegenwoordiging van vrouwen en mannen binnen de beleidscellen - Stand van zaken 2005 (3-4394)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Van Quickenborne, staatssecretaris voor Administratieve Vereenvoudiging, toegevoegd aan de eerste minister
   Vraag met antwoord
Bul. 3-63
p. 6109 3-63 p. 6109 (PDF)
Evenwichtige vertegenwoordiging van vrouwen en mannen binnen de beleidscellen - Stand van zaken 2005 (3-4395)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Donfut, staatssecretaris voor Europese Zaken, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken
   Vraag met antwoord
Bul. 3-62
p. 5944 3-62 p. 5944 (PDF)
Evenwichtige vertegenwoordiging van vrouwen en mannen binnen de beleidscellen - Stand van zaken 2005 (3-4396)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan mevrouw Van Weert, staatssecretaris voor Duurzame Ontwikkeling en Sociale Economie, toegevoegd aan de minister van Begroting en Consumentenzaken
   Vraag met antwoord
Bul. 3-63
p. 6112 3-63 p. 6112 (PDF)
Evenwichtige vertegenwoordiging van vrouwen en mannen binnen de beleidscellen - Stand van zaken 2005 (3-4397)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan mevrouw Mandaila Malamba, staatssecretaris voor het Gezin en Personen met een handicap, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Vraag met antwoord
Bul. 3-62
p. 5948 3-62 p. 5948 (PDF)
Evenwichtige vertegenwoordiging van vrouwen en mannen binnen de beleidscellen - Stand van zaken 2005 (3-4398)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Tuybens, staatssecretaris voor Overheidsbedrijven, toegevoegd aan de minister van Begroting en Consumentenzaken
   Vraag met antwoord
Bul. 3-63
p. 6114 3-63 p. 6114 (PDF)
Evenwichtige vertegenwoordiging van vrouwen en mannen binnen de federale overheidsdiensten - Stand van zaken 2005 (3-4357)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Vraag met antwoord
Bul. 3-62
p. 5769 3-62 p. 5769 (PDF)
Evenwichtige vertegenwoordiging van vrouwen en mannen binnen de federale overheidsdiensten - Stand van zaken 2005 (3-4358)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
   Vraag met antwoord
Bul. 3-63
p. 5999 3-63 p. 5999 (PDF)
Evenwichtige vertegenwoordiging van vrouwen en mannen binnen de federale overheidsdiensten - Stand van zaken 2005 (3-4359)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Reynders, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn
   Vraag met antwoord
Bul. 3-62
p. 5791 3-62 p. 5791 (PDF)
Evenwichtige vertegenwoordiging van vrouwen en mannen binnen de federale overheidsdiensten - Stand van zaken 2005 (3-4360)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan mevrouw Van den Bossche, vice-eerste minister en minister van Begroting en Consumentenzaken
   Vraag met antwoord
Bul. 3-63
p. 6022 3-63 p. 6022 (PDF)
Evenwichtige vertegenwoordiging van vrouwen en mannen binnen de federale overheidsdiensten - Stand van zaken 2005 (3-4361)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-63
p. 5980 3-63 p. 5980 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-65
p. 6355 3-65 p. 6355 (PDF)
Evenwichtige vertegenwoordiging van vrouwen en mannen binnen de federale overheidsdiensten - Stand van zaken 2005 (3-4362)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer De Gucht, minister van Buitenlandse Zaken
   Vraag met antwoord
Bul. 3-63
p. 6051 3-63 p. 6051 (PDF)
Evenwichtige vertegenwoordiging van vrouwen en mannen binnen de federale overheidsdiensten - Stand van zaken 2005 (3-4363)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Flahaut, minister van Landsverdediging
   Vraag met antwoord
Bul. 3-62
p. 5857-5858 3-62 p. 5857-5858 (PDF)
Evenwichtige vertegenwoordiging van vrouwen en mannen binnen de federale overheidsdiensten - Stand van zaken 2005 (3-4364)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-63
p. 5981 3-63 p. 5981 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-71
p. 7500-7501 3-71 p. 7500-7501 (PDF)
Evenwichtige vertegenwoordiging van vrouwen en mannen binnen de federale overheidsdiensten - Stand van zaken 2005 (3-4365)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-63
p. 5982 3-63 p. 5982 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-64
p. 6210 3-64 p. 6210 (PDF)
   Aanvullend antwoord
Bul. 3-66
p. 6538-6539 3-66 p. 6538-6539 (PDF)
Evenwichtige vertegenwoordiging van vrouwen en mannen binnen de federale overheidsdiensten - Stand van zaken 2005 (3-4366)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan mevrouw Laruelle, minister van Middenstand en Landbouw
   Vraag met antwoord
Bul. 3-63
p. 6077 3-63 p. 6077 (PDF)
Evenwichtige vertegenwoordiging van vrouwen en mannen binnen de federale overheidsdiensten - Stand van zaken 2005 (3-4367)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer De Decker, minister van Ontwikkelingssamenwerking
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-63
p. 5983 3-63 p. 5983 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-64
p. 6217 3-64 p. 6217 (PDF)
Evenwichtige vertegenwoordiging van vrouwen en mannen binnen de federale overheidsdiensten - Stand van zaken 2005 (3-4368)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Dupont, minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen
   Vraag met antwoord
Bul. 3-62
p. 5926 3-62 p. 5926 (PDF)
Evenwichtige vertegenwoordiging van vrouwen en mannen binnen de federale overheidsdiensten - Stand van zaken 2005 (3-4369)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Landuyt, minister van Mobiliteit
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-63
p. 5985 3-63 p. 5985 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-65
p. 6410-6411 3-65 p. 6410-6411 (PDF)
Evenwichtige vertegenwoordiging van vrouwen en mannen binnen de federale overheidsdiensten - Stand van zaken 2005 (3-4370)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Tobback, minister van Leefmilieu en minister van Pensioenen
   Vraag met antwoord
Bul. 3-62
p. 5941 3-62 p. 5941 (PDF)
Evenwichtige vertegenwoordiging van vrouwen en mannen binnen de federale overheidsdiensten - Stand van zaken 2005 (3-4371)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Vanvelthoven, minister van Werk
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-63
p. 5986 3-63 p. 5986 (PDF)
Evenwichtige vertegenwoordiging van vrouwen en mannen binnen de federale overheidsdiensten - Stand van zaken 2005 (3-4372)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Jamar, staatssecretaris voor Modernisering van de FinanciŽn en de Strijd tegen de fiscale fraude, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn
   Vraag met antwoord
Bul. 3-63
p. 6107 3-63 p. 6107 (PDF)
Evenwichtige vertegenwoordiging van vrouwen en mannen binnen de federale overheidsdiensten - Stand van zaken 2005 (3-4373)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Van Quickenborne, staatssecretaris voor Administratieve Vereenvoudiging, toegevoegd aan de eerste minister
   Vraag met antwoord
Bul. 3-63
p. 6109 3-63 p. 6109 (PDF)
Evenwichtige vertegenwoordiging van vrouwen en mannen binnen de federale overheidsdiensten - Stand van zaken 2005 (3-4374)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Donfut, staatssecretaris voor Europese Zaken, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken
   Vraag met antwoord
Bul. 3-62
p. 5944 3-62 p. 5944 (PDF)
Evenwichtige vertegenwoordiging van vrouwen en mannen binnen de federale overheidsdiensten - Stand van zaken 2005 (3-4375)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan mevrouw Van Weert, staatssecretaris voor Duurzame Ontwikkeling en Sociale Economie, toegevoegd aan de minister van Begroting en Consumentenzaken
   Vraag met antwoord
Bul. 3-63
p. 6111 3-63 p. 6111 (PDF)
Evenwichtige vertegenwoordiging van vrouwen en mannen binnen de federale overheidsdiensten - Stand van zaken 2005 (3-4376)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan mevrouw Mandaila Malamba, staatssecretaris voor het Gezin en Personen met een handicap, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Vraag met antwoord
Bul. 3-62
p. 5948 3-62 p. 5948 (PDF)
Evenwichtige vertegenwoordiging van vrouwen en mannen binnen de federale overheidsdiensten - Stand van zaken 2005 (3-4377)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Tuybens, staatssecretaris voor Overheidsbedrijven, toegevoegd aan de minister van Begroting en Consumentenzaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-63
p. 5987 3-63 p. 5987 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-90
p. 10834-10835 3-90 p. 10834-10835 (PDF)
Facultatief Protocol bij het Verdrag inzake de rechten van het kind, inzake de verkoop van kinderen, kinderprostitutie en kinderpornografie, aangenomen te New York op 25 mei 2000 - Advies van de Raad van State (Wijziging wet 24 april 2003 tot hervorming van de adoptie en Wetboek van Strafvordering) (3-3986)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-59
p. 5311 3-59 p. 5311 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-69
p. 7010-7012 3-69 p. 7010-7012 (PDF)
Federale Overheidsdiensten - Evenwichtige vertegenwoordiging van vrouwen en mannen (3-3176)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Vraag met antwoord
Bul. 3-48
p. 3995 3-48 p. 3995 (PDF)
Federale Overheidsdiensten - Evenwichtige vertegenwoordiging van vrouwen en mannen (3-3177)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
   Vraag met antwoord
Bul. 3-50
p. 4270-4271 3-50 p. 4270-4271 (PDF)
Federale Overheidsdiensten - Evenwichtige vertegenwoordiging van vrouwen en mannen (3-3178)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Reynders, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn
   Vraag met antwoord
Bul. 3-49
p. 4154 3-49 p. 4154 (PDF)
Federale Overheidsdiensten - Evenwichtige vertegenwoordiging van vrouwen en mannen (3-3179)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Begroting en Overheidsbedrijven
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-50
p. 4239 3-50 p. 4239 (PDF)
Federale Overheidsdiensten - Evenwichtige vertegenwoordiging van vrouwen en mannen (3-3180)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag met antwoord
Bul. 3-50
p. 4297 3-50 p. 4297 (PDF)
Federale Overheidsdiensten - Evenwichtige vertegenwoordiging van vrouwen en mannen (3-3181)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer De Gucht, minister van Buitenlandse Zaken
   Vraag met antwoord
Bul. 3-50
p. 4306-4307 3-50 p. 4306-4307 (PDF)
Federale Overheidsdiensten - Evenwichtige vertegenwoordiging van vrouwen en mannen (3-3182)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Flahaut, minister van Landsverdediging
   Vraag met antwoord
Bul. 3-50
p. 4307 3-50 p. 4307 (PDF)
Federale Overheidsdiensten - Evenwichtige vertegenwoordiging van vrouwen en mannen (3-3184)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-50
p. 4247 3-50 p. 4247 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-55
p. 4908-4909 3-55 p. 4908-4909 (PDF)
Federale Overheidsdiensten - Evenwichtige vertegenwoordiging van vrouwen en mannen (3-3185)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan mevrouw Laruelle, minister van Middenstand en Landbouw
   Vraag met antwoord
Bul. 3-50
p. 4333-4334 3-50 p. 4333-4334 (PDF)
Federale Overheidsdiensten - Evenwichtige vertegenwoordiging van vrouwen en mannen (3-3186)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan mevrouw Van den Bossche, minister van Werk
   Vraag met antwoord
Bul. 3-48
p. 4052 3-48 p. 4052 (PDF)
Federale Overheidsdiensten - Evenwichtige vertegenwoordiging van vrouwen en mannen (3-3188)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Dupont, minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen
   Vraag met antwoord
Bul. 3-49
p. 4208-4209 3-49 p. 4208-4209 (PDF)
Federale Overheidsdiensten - Evenwichtige vertegenwoordiging van vrouwen en mannen (3-3189)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Landuyt, minister van Mobiliteit
   Vraag met antwoord
Bul. 3-50
p. 4356 3-50 p. 4356 (PDF)
Federale Overheidsdiensten - Evenwichtige vertegenwoordiging van vrouwen en mannen (3-3190)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Tobback, minister van Leefmilieu en minister van Pensioenen
   Vraag met antwoord
Bul. 3-50
p. 4356-4357 3-50 p. 4356-4357 (PDF)
Federale beleidscellen, secretariaten en overheidsdiensten - Gelijke kansen voor vrouwen en mannen - Bevoegd personeel (3-4399)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Vraag met antwoord
Bul. 3-63
p. 5991 3-63 p. 5991 (PDF)
Federale beleidscellen, secretariaten en overheidsdiensten - Gelijke kansen voor vrouwen en mannen - Bevoegd personeel (3-4400)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-63
p. 5978 3-63 p. 5978 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-65
p. 6315-6317 3-65 p. 6315-6317 (PDF)
Federale beleidscellen, secretariaten en overheidsdiensten - Gelijke kansen voor vrouwen en mannen - Bevoegd personeel (3-4401)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Reynders, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn
   Vraag met antwoord
Bul. 3-62
p. 5792-5793 3-62 p. 5792-5793 (PDF)
Federale beleidscellen, secretariaten en overheidsdiensten - Gelijke kansen voor vrouwen en mannen - Bevoegd personeel (3-4402)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan mevrouw Van den Bossche, vice-eerste minister en minister van Begroting en Consumentenzaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-63
p. 5980 3-63 p. 5980 (PDF)
Federale beleidscellen, secretariaten en overheidsdiensten - Gelijke kansen voor vrouwen en mannen - Bevoegd personeel (3-4403)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-63
p. 5980 3-63 p. 5980 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-65
p. 6355-6356 3-65 p. 6355-6356 (PDF)
Federale beleidscellen, secretariaten en overheidsdiensten - Gelijke kansen voor vrouwen en mannen - Bevoegd personeel (3-4404)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer De Gucht, minister van Buitenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-63
p. 5980 3-63 p. 5980 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-68
p. 6884-6885 3-68 p. 6884-6885 (PDF)
Federale beleidscellen, secretariaten en overheidsdiensten - Gelijke kansen voor vrouwen en mannen - Bevoegd personeel (3-4405)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Flahaut, minister van Landsverdediging
   Vraag met antwoord
Bul. 3-63
p. 6055 3-63 p. 6055 (PDF)
Federale beleidscellen, secretariaten en overheidsdiensten - Gelijke kansen voor vrouwen en mannen - Bevoegd personeel (3-4406)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-63
p. 5982 3-63 p. 5982 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-73
p. 7831-7832 3-73 p. 7831-7832 (PDF)
Federale beleidscellen, secretariaten en overheidsdiensten - Gelijke kansen voor vrouwen en mannen - Bevoegd personeel (3-4407)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-63
p. 5983 3-63 p. 5983 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-65
p. 6380-6381 3-65 p. 6380-6381 (PDF)
Federale beleidscellen, secretariaten en overheidsdiensten - Gelijke kansen voor vrouwen en mannen - Bevoegd personeel (3-4408)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan mevrouw Laruelle, minister van Middenstand en Landbouw
   Vraag met antwoord
Bul. 3-61
p. 5675 3-61 p. 5675 (PDF)
Federale beleidscellen, secretariaten en overheidsdiensten - Gelijke kansen voor vrouwen en mannen - Bevoegd personeel (3-4409)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer De Decker, minister van Ontwikkelingssamenwerking
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-63
p. 5984 3-63 p. 5984 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-64
p. 6218 3-64 p. 6218 (PDF)
Federale beleidscellen, secretariaten en overheidsdiensten - Gelijke kansen voor vrouwen en mannen - Bevoegd personeel (3-4410)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Dupont, minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen
   Vraag met antwoord
Bul. 3-63
p. 6081 3-63 p. 6081 (PDF)
Federale beleidscellen, secretariaten en overheidsdiensten - Gelijke kansen voor vrouwen en mannen - Bevoegd personeel (3-4411)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Landuyt, minister van Mobiliteit
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-63
p. 5985 3-63 p. 5985 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-70
p. 7299-7300 3-70 p. 7299-7300 (PDF)
Federale beleidscellen, secretariaten en overheidsdiensten - Gelijke kansen voor vrouwen en mannen - Bevoegd personeel (3-4412)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Tobback, minister van Leefmilieu en minister van Pensioenen
   Vraag met antwoord
Bul. 3-63
p. 6092-6093 3-63 p. 6092-6093 (PDF)
Federale beleidscellen, secretariaten en overheidsdiensten - Gelijke kansen voor vrouwen en mannen - Bevoegd personeel (3-4413)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Vanvelthoven, minister van Werk
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-63
p. 5986 3-63 p. 5986 (PDF)
Federale beleidscellen, secretariaten en overheidsdiensten - Gelijke kansen voor vrouwen en mannen - Bevoegd personeel (3-4414)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Jamar, staatssecretaris voor Modernisering van de FinanciŽn en de Strijd tegen de fiscale fraude, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn
   Vraag met antwoord
Bul. 3-63
p. 6107-6108 3-63 p. 6107-6108 (PDF)
Federale beleidscellen, secretariaten en overheidsdiensten - Gelijke kansen voor vrouwen en mannen - Bevoegd personeel (3-4415)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Van Quickenborne, staatssecretaris voor Administratieve Vereenvoudiging, toegevoegd aan de eerste minister
   Vraag met antwoord
Bul. 3-63
p. 6109-6110 3-63 p. 6109-6110 (PDF)
Federale beleidscellen, secretariaten en overheidsdiensten - Gelijke kansen voor vrouwen en mannen - Bevoegd personeel (3-4416)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Donfut, staatssecretaris voor Europese Zaken, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken
   Vraag met antwoord
Bul. 3-62
p. 5944-5945 3-62 p. 5944-5945 (PDF)
Federale beleidscellen, secretariaten en overheidsdiensten - Gelijke kansen voor vrouwen en mannen - Bevoegd personeel (3-4417)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan mevrouw Van Weert, staatssecretaris voor Duurzame Ontwikkeling en Sociale Economie, toegevoegd aan de minister van Begroting en Consumentenzaken
   Vraag met antwoord
Bul. 3-63
p. 6112-6113 3-63 p. 6112-6113 (PDF)
Federale beleidscellen, secretariaten en overheidsdiensten - Gelijke kansen voor vrouwen en mannen - Bevoegd personeel (3-4418)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan mevrouw Mandaila Malamba, staatssecretaris voor het Gezin en Personen met een handicap, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Vraag met antwoord
Bul. 3-63
p. 6113 3-63 p. 6113 (PDF)
Federale beleidscellen, secretariaten en overheidsdiensten - Gelijke kansen voor vrouwen en mannen - Bevoegd personeel (3-4419)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Tuybens, staatssecretaris voor Overheidsbedrijven, toegevoegd aan de minister van Begroting en Consumentenzaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-63
p. 5987 3-63 p. 5987 (PDF)
Federale diensten - Samenwerking met het Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen in 2004 (3-3506)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Vraag met antwoord
Bul. 3-54
p. 4737 3-54 p. 4737 (PDF)
Federale diensten - Samenwerking met het Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen in 2004 (3-3507)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-54
p. 4700-4701 3-54 p. 4700-4701 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-55
p. 4857-4858 3-55 p. 4857-4858 (PDF)
Federale diensten - Samenwerking met het Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen in 2004 (3-3508)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Reynders, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-54
p. 4708 3-54 p. 4708 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-62
p. 5784-5785 3-62 p. 5784-5785 (PDF)
Federale diensten - Samenwerking met het Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen in 2004 (3-3509)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Begroting en Overheidsbedrijven
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-54
p. 4711 3-54 p. 4711 (PDF)
Federale diensten - Samenwerking met het Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen in 2004 (3-3510)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-54
p. 4712 3-54 p. 4712 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-55
p. 4884-4885 3-55 p. 4884-4885 (PDF)
Federale diensten - Samenwerking met het Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen in 2004 (3-3511)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer De Gucht, minister van Buitenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-54
p. 4717 3-54 p. 4717 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-62
p. 5836-5837 3-62 p. 5836-5837 (PDF)
Federale diensten - Samenwerking met het Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen in 2004 (3-3512)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Flahaut, minister van Landsverdediging
   Vraag met antwoord
Bul. 3-54
p. 4754 3-54 p. 4754 (PDF)
Federale diensten - Samenwerking met het Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen in 2004 (3-3513)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-54
p. 4718 3-54 p. 4718 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-65
p. 6362 3-65 p. 6362 (PDF)
Federale diensten - Samenwerking met het Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen in 2004 (3-3514)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-54
p. 4719 3-54 p. 4719 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-59
p. 5350 3-59 p. 5350 (PDF)
Federale diensten - Samenwerking met het Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen in 2004 (3-3516)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan mevrouw Van den Bossche, minister van Werk
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-54
p. 4732 3-54 p. 4732 (PDF)
Federale diensten - Samenwerking met het Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen in 2004 (3-3517)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer De Decker, minister van Ontwikkelingssamenwerking
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-54
p. 4725 3-54 p. 4725 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-60
p. 5536-5537 3-60 p. 5536-5537 (PDF)
Federale diensten - Samenwerking met het Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen in 2004 (3-3518)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Dupont, minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-54
p. 4728 3-54 p. 4728 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-79
p. 8598-8599 3-79 p. 8598-8599 (PDF)
Federale diensten - Samenwerking met het Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen in 2004 (3-3519)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Landuyt, minister van Mobiliteit
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-54
p. 4729 3-54 p. 4729 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-55
p. 4937 3-55 p. 4937 (PDF)
Federale diensten - Samenwerking met het Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen in 2004 (3-3520)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Tobback, minister van Leefmilieu en minister van Pensioenen
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-54
p. 4731 3-54 p. 4731 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-57
p. 5148-5149 3-57 p. 5148-5149 (PDF)
Federale diensten - Samenwerking met het Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen in 2004 (3-3521)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan mevrouw Van den Bossche, minister van Werk
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-54
p. 4732 3-54 p. 4732 (PDF)
   Antwoord gegeven door de heer Vanvelthoven, minister van Werk
Bul. 3-55
p. 4942-4943 3-55 p. 4942-4943 (PDF)
Federale diensten - Samenwerking met het Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen in 2004 (3-3522)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Jamar, staatssecretaris voor Modernisering van de FinanciŽn en de Strijd tegen de fiscale fraude, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-54
p. 4733 3-54 p. 4733 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-64
p. 6239-6240 3-64 p. 6239-6240 (PDF)
Federale diensten - Samenwerking met het Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen in 2004 (3-3525)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan mevrouw Van Weert, staatssecretaris voor Duurzame Ontwikkeling en Sociale Economie, toegevoegd aan de minister van Begroting en Consumentenzaken
   Vraag met antwoord
Bul. 3-54
p. 4801 3-54 p. 4801 (PDF)
Federale overheidsdiensten - Evenwichtige vertegenwoordiging van vrouwen en mannen (3-3183)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Vraag met antwoord
Bul. 3-49
p. 4171 3-49 p. 4171 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-54
p. 4756-4757 3-54 p. 4756-4757 (PDF)
Federale overheidsdiensten - Evenwichtige vertegenwoordiging van vrouwen en mannen - Stand van zaken 2006 (3-6688)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Vraag met antwoord
Bul. 3-87
p. 9638-9639 3-87 p. 9638-9639 (PDF)
Federale overheidsdiensten - Evenwichtige vertegenwoordiging van vrouwen en mannen - Stand van zaken 2006 (3-6689)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-87
p. 9580 3-87 p. 9580 (PDF)
Federale overheidsdiensten - Evenwichtige vertegenwoordiging van vrouwen en mannen - Stand van zaken 2006 (3-6690)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Reynders, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-87
p. 9589 3-87 p. 9589 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-90
p. 10468 3-90 p. 10468 (PDF)
Federale overheidsdiensten - Evenwichtige vertegenwoordiging van vrouwen en mannen - Stand van zaken 2006 (3-6691)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan mevrouw Van den Bossche, vice-eerste minister en minister van Begroting en Consumentenzaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-87
p. 9593 3-87 p. 9593 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-90
p. 10519-10520 3-90 p. 10519-10520 (PDF)
Federale overheidsdiensten - Evenwichtige vertegenwoordiging van vrouwen en mannen - Stand van zaken 2006 (3-6692)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag met antwoord
Bul. 3-86
p. 9443 3-86 p. 9443 (PDF)
Federale overheidsdiensten - Evenwichtige vertegenwoordiging van vrouwen en mannen - Stand van zaken 2006 (3-6693)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer De Gucht, minister van Buitenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-87
p. 9603 3-87 p. 9603 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-89
p. 10229-10230 3-89 p. 10229-10230 (PDF)
Federale overheidsdiensten - Evenwichtige vertegenwoordiging van vrouwen en mannen - Stand van zaken 2006 (3-6694)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Flahaut, minister van Landsverdediging
   Vraag met antwoord
Bul. 3-87
p. 9692 3-87 p. 9692 (PDF)
Federale overheidsdiensten - Evenwichtige vertegenwoordiging van vrouwen en mannen - Stand van zaken 2006 (3-6695)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Vraag met antwoord
Bul. 3-87
p. 9701 3-87 p. 9701 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-88
p. 9933-9934 3-88 p. 9933-9934 (PDF)
Federale overheidsdiensten - Evenwichtige vertegenwoordiging van vrouwen en mannen - Stand van zaken 2006 (3-6696)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-87
p. 9610 3-87 p. 9610 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-89
p. 10248 3-89 p. 10248 (PDF)
  Bul. 3-90
p. 10671 3-90 p. 10671 (PDF)
Federale overheidsdiensten - Evenwichtige vertegenwoordiging van vrouwen en mannen - Stand van zaken 2006 (3-6697)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan mevrouw Laruelle, minister van Middenstand en Landbouw
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-87
p. 9615 3-87 p. 9615 (PDF)
Federale overheidsdiensten - Evenwichtige vertegenwoordiging van vrouwen en mannen - Stand van zaken 2006 (3-6698)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer De Decker, minister van Ontwikkelingssamenwerking
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-87
p. 9616 3-87 p. 9616 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-89
p. 10267 3-89 p. 10267 (PDF)
Federale overheidsdiensten - Evenwichtige vertegenwoordiging van vrouwen en mannen - Stand van zaken 2006 (3-6699)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Dupont, minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen
   Vraag met antwoord
Bul. 3-85
p. 9363-9364 3-85 p. 9363-9364 (PDF)
Federale overheidsdiensten - Evenwichtige vertegenwoordiging van vrouwen en mannen - Stand van zaken 2006 (3-6700)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Landuyt, minister van Mobiliteit
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-87
p. 9619 3-87 p. 9619 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-88
p. 9980 3-88 p. 9980 (PDF)
Federale overheidsdiensten - Evenwichtige vertegenwoordiging van vrouwen en mannen - Stand van zaken 2006 (3-6701)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Tobback, minister van Leefmilieu en minister van Pensioenen
   Vraag met antwoord
Bul. 3-86
p. 9531-9532 3-86 p. 9531-9532 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-88
p. 9987-9988 3-88 p. 9987-9988 (PDF)
Federale overheidsdiensten - Evenwichtige vertegenwoordiging van vrouwen en mannen - Stand van zaken 2006 (3-6702)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Vanvelthoven, minister van Werk
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-87
p. 9626 3-87 p. 9626 (PDF)
Federale overheidsdiensten - Evenwichtige vertegenwoordiging van vrouwen en mannen - Stand van zaken 2006 (3-6703)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Jamar, staatssecretaris voor Modernisering van de FinanciŽn en de Strijd tegen de fiscale fraude, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn
   Vraag met antwoord
Bul. 3-85
p. 9376 3-85 p. 9376 (PDF)
Federale overheidsdiensten - Evenwichtige vertegenwoordiging van vrouwen en mannen - Stand van zaken 2006 (3-6704)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Van Quickenborne, staatssecretaris voor Administratieve Vereenvoudiging, toegevoegd aan de eerste minister
   Vraag met antwoord
Bul. 3-86
p. 9543 3-86 p. 9543 (PDF)
Federale overheidsdiensten - Evenwichtige vertegenwoordiging van vrouwen en mannen - Stand van zaken 2006 (3-6705)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Donfut, staatssecretaris voor Europese Zaken, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-87
p. 9630 3-87 p. 9630 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-88
p. 10016 3-88 p. 10016 (PDF)
Federale overheidsdiensten - Evenwichtige vertegenwoordiging van vrouwen en mannen - Stand van zaken 2006 (3-6706)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan mevrouw Van Weert, staatssecretaris voor Duurzame Ontwikkeling en Sociale Economie, toegevoegd aan de minister van Begroting en Consumentenzaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-87
p. 9631 3-87 p. 9631 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-88
p. 10019 3-88 p. 10019 (PDF)
Federale overheidsdiensten - Evenwichtige vertegenwoordiging van vrouwen en mannen - Stand van zaken 2006 (3-6707)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan mevrouw Mandaila Malamba, staatssecretaris voor het Gezin en Personen met een handicap, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Vraag met antwoord
Bul. 3-85
p. 9383 3-85 p. 9383 (PDF)
Federale overheidsdiensten - Evenwichtige vertegenwoordiging van vrouwen en mannen - Stand van zaken 2006 (3-6708)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Tuybens, staatssecretaris voor Overheidsbedrijven, toegevoegd aan de minister van Begroting en Consumentenzaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-87
p. 9632 3-87 p. 9632 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-90
p. 10839 3-90 p. 10839 (PDF)
Federale regering - Beleidscellen - Evenwichtige vertegenwoordiging van vrouwen en mannen - Stand van zaken 2004 (3-1953)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Vraag met antwoord
Bul. 3-34
p. 2451 3-34 p. 2451 (PDF)
Federale regering - Beleidscellen - Evenwichtige vertegenwoordiging van vrouwen en mannen - Stand van zaken 2004 (3-1954)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-34
p. 2413-2414 3-34 p. 2413-2414 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-60
p. 5445 3-60 p. 5445 (PDF)
Federale regering - Beleidscellen - Evenwichtige vertegenwoordiging van vrouwen en mannen - Stand van zaken 2004 (3-1955)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Reynders, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-34
p. 2417 3-34 p. 2417 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-35
p. 2563-2564 3-35 p. 2563-2564 (PDF)
Federale regering - Beleidscellen - Evenwichtige vertegenwoordiging van vrouwen en mannen - Stand van zaken 2004 (3-1956)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Begroting en Overheidsbedrijven
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-34
p. 2419 3-34 p. 2419 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-35
p. 2568-2569 3-35 p. 2568-2569 (PDF)
Federale regering - Beleidscellen - Evenwichtige vertegenwoordiging van vrouwen en mannen - Stand van zaken 2004 (3-1957)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-34
p. 2425 3-34 p. 2425 (PDF)
Federale regering - Beleidscellen - Evenwichtige vertegenwoordiging van vrouwen en mannen - Stand van zaken 2004 (3-1958)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer De Gucht, minister van Buitenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-34
p. 2433 3-34 p. 2433 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-35
p. 2592 3-35 p. 2592 (PDF)
Federale regering - Beleidscellen - Evenwichtige vertegenwoordiging van vrouwen en mannen - Stand van zaken 2004 (3-1959)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Flahaut, minister van Landsverdediging
   Vraag met antwoord
Bul. 3-34
p. 2466 3-34 p. 2466 (PDF)
Federale regering - Beleidscellen - Evenwichtige vertegenwoordiging van vrouwen en mannen - Stand van zaken 2004 (3-1960)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Vraag met antwoord
Bul. 3-34
p. 2472 3-34 p. 2472 (PDF)
Federale regering - Beleidscellen - Evenwichtige vertegenwoordiging van vrouwen en mannen - Stand van zaken 2004 (3-1961)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Vraag met antwoord
Bul. 3-34
p. 2475 3-34 p. 2475 (PDF)
Federale regering - Beleidscellen - Evenwichtige vertegenwoordiging van vrouwen en mannen - Stand van zaken 2004 (3-1962)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan mevrouw Laruelle, minister van Middenstand en Landbouw
   Vraag met antwoord
Bul. 3-33
p. 2361 3-33 p. 2361 (PDF)
Federale regering - Beleidscellen - Evenwichtige vertegenwoordiging van vrouwen en mannen - Stand van zaken 2004 (3-1963)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan mevrouw Van den Bossche, minister van Werk
   Vraag met antwoord
Bul. 3-34
p. 2494-2495 3-34 p. 2494-2495 (PDF)
Federale regering - Beleidscellen - Evenwichtige vertegenwoordiging van vrouwen en mannen - Stand van zaken 2004 (3-1964)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer De Decker, minister van Ontwikkelingssamenwerking
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-34
p. 2443 3-34 p. 2443 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-42
p. 3336-3337 3-42 p. 3336-3337 (PDF)
Federale regering - Beleidscellen - Evenwichtige vertegenwoordiging van vrouwen en mannen - Stand van zaken 2004 (3-1965)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Dupont, minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen
   Vraag met antwoord
Bul. 3-33
p. 2372-2373 3-33 p. 2372-2373 (PDF)
Federale regering - Beleidscellen - Evenwichtige vertegenwoordiging van vrouwen en mannen - Stand van zaken 2004 (3-1966)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Landuyt, minister van Mobiliteit
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-34
p. 2445 3-34 p. 2445 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-38
p. 2938 3-38 p. 2938 (PDF)
Federale regering - Beleidscellen - Evenwichtige vertegenwoordiging van vrouwen en mannen - Stand van zaken 2004 (3-1967)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Tobback, minister van Leefmilieu en minister van Pensioenen
   Vraag met antwoord
Bul. 3-32
p. 2273-2274 3-32 p. 2273-2274 (PDF)
Federale regering - Beleidscellen - Evenwichtige vertegenwoordiging van vrouwen en mannen - Stand van zaken 2004 (3-1968)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Vanvelthoven, staatssecretaris voor Informatisering van de Staat, toegevoegd aan de minister van Begroting en Overheidsbedrijven
   Vraag met antwoord
Bul. 3-33
p. 2381 3-33 p. 2381 (PDF)
Federale regering - Beleidscellen - Evenwichtige vertegenwoordiging van vrouwen en mannen - Stand van zaken 2004 (3-1969)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Jamar, staatssecretaris voor Modernisering van de FinanciŽn en de Strijd tegen de fiscale fraude, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-34
p. 2447 3-34 p. 2447 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-35
p. 2650 3-35 p. 2650 (PDF)
Federale regering - Beleidscellen - Evenwichtige vertegenwoordiging van vrouwen en mannen - Stand van zaken 2004 (3-1970)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Van Quickenborne, staatssecretaris voor Administratieve Vereenvoudiging, toegevoegd aan de eerste minister
   Vraag met antwoord
Bul. 3-34
p. 2503-2504 3-34 p. 2503-2504 (PDF)
Federale regering - Beleidscellen - Evenwichtige vertegenwoordiging van vrouwen en mannen - Stand van zaken 2004 (3-1972)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Donfut, staatssecretaris voor Europese Zaken, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken
   Vraag met antwoord
Bul. 3-32
p. 2284 3-32 p. 2284 (PDF)
Federale regering - Beleidscellen - Evenwichtige vertegenwoordiging van vrouwen en mannen - Stand van zaken 2004 (3-1973)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan mevrouw Van Weert, staatssecretaris voor Duurzame Ontwikkeling en Sociale Economie, toegevoegd aan de minister van Begroting en Overheidsbedrijven
   Vraag met antwoord
Bul. 3-32
p. 2285 3-32 p. 2285 (PDF)
Federale regering - Beleidscellen - Evenwichtige vertegenwoordiging van vrouwen en mannen - Stand van zaken 2004 (3-1974)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan mevrouw Mandaila Malamba, staatssecretaris voor het Gezin en Personen met een handicap, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-34
p. 2448 3-34 p. 2448 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-35
p. 2656 3-35 p. 2656 (PDF)
Gelijke kansen voor mannen en vrouwen in de federale diensten - Positieve acties - CoŲrdinatie - Werkjaar 2004 (3-3503)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Dupont, minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-54
p. 4727 3-54 p. 4727 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-66
p. 6562-6563 3-66 p. 6562-6563 (PDF)
Gelijke kansen voor mannen en vrouwen in de federale diensten - Positieve acties - Plannen en rapporten - Werkjaar 2004 (3-3548)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Vraag met antwoord
Bul. 3-54
p. 4738 3-54 p. 4738 (PDF)
Gelijke kansen voor mannen en vrouwen in de federale diensten - Positieve acties - Plannen en rapporten - Werkjaar 2004 (3-3549)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-54
p. 4702 3-54 p. 4702 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-55
p. 4860-4861 3-55 p. 4860-4861 (PDF)
Gelijke kansen voor mannen en vrouwen in de federale diensten - Positieve acties - Plannen en rapporten - Werkjaar 2004 (3-3550)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Reynders, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-54
p. 4708 3-54 p. 4708 (PDF)
Gelijke kansen voor mannen en vrouwen in de federale diensten - Positieve acties - Plannen en rapporten - Werkjaar 2004 (3-3551)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Begroting en Overheidsbedrijven
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-54
p. 4712 3-54 p. 4712 (PDF)
Gelijke kansen voor mannen en vrouwen in de federale diensten - Positieve acties - Plannen en rapporten - Werkjaar 2004 (3-3552)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-54
p. 4712 3-54 p. 4712 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-55
p. 4886-4887 3-55 p. 4886-4887 (PDF)
Gelijke kansen voor mannen en vrouwen in de federale diensten - Positieve acties - Plannen en rapporten - Werkjaar 2004 (3-3553)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer De Gucht, minister van Buitenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-54
p. 4717 3-54 p. 4717 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-64
p. 6200-6201 3-64 p. 6200-6201 (PDF)
Gelijke kansen voor mannen en vrouwen in de federale diensten - Positieve acties - Plannen en rapporten - Werkjaar 2004 (3-3554)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Flahaut, minister van Landsverdediging
   Vraag met antwoord
Bul. 3-54
p. 4754-4755 3-54 p. 4754-4755 (PDF)
Gelijke kansen voor mannen en vrouwen in de federale diensten - Positieve acties - Plannen en rapporten - Werkjaar 2004 (3-3555)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-54
p. 4718 3-54 p. 4718 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-57
p. 5137-5138 3-57 p. 5137-5138 (PDF)
Gelijke kansen voor mannen en vrouwen in de federale diensten - Positieve acties - Plannen en rapporten - Werkjaar 2004 (3-3556)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-54
p. 4719 3-54 p. 4719 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-60
p. 5500-5502 3-60 p. 5500-5502 (PDF)
Gelijke kansen voor mannen en vrouwen in de federale diensten - Positieve acties - Plannen en rapporten - Werkjaar 2004 (3-3558)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan mevrouw Van den Bossche, minister van Werk
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-54
p. 4732 3-54 p. 4732 (PDF)
Gelijke kansen voor mannen en vrouwen in de federale diensten - Positieve acties - Plannen en rapporten - Werkjaar 2004 (3-3559)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer De Decker, minister van Ontwikkelingssamenwerking
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-54
p. 4725 3-54 p. 4725 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-56
p. 5031-5032 3-56 p. 5031-5032 (PDF)
Gelijke kansen voor mannen en vrouwen in de federale diensten - Positieve acties - Plannen en rapporten - Werkjaar 2004 (3-3560)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Dupont, minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-54
p. 4728 3-54 p. 4728 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-55
p. 4925-4927 3-55 p. 4925-4927 (PDF)
Gelijke kansen voor mannen en vrouwen in de federale diensten - Positieve acties - Plannen en rapporten - Werkjaar 2004 (3-3561)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Landuyt, minister van Mobiliteit
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-54
p. 4729 3-54 p. 4729 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-56
p. 5035-5036 3-56 p. 5035-5036 (PDF)
Gelijke kansen voor mannen en vrouwen in de federale diensten - Positieve acties - Plannen en rapporten - Werkjaar 2004 (3-3562)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Tobback, minister van Leefmilieu en minister van Pensioenen
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-54
p. 4731 3-54 p. 4731 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-61
p. 5690-5691 3-61 p. 5690-5691 (PDF)
Gelijke kansen voor mannen en vrouwen in de federale diensten - Positieve acties - Plannen en rapporten - Werkjaar 2004 (3-3563)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan mevrouw Van den Bossche, minister van Werk
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-54
p. 4732 3-54 p. 4732 (PDF)
   Antwoord gegeven door de heer Vanvelthoven, minister van Werk
Bul. 3-55
p. 4944-4945 3-55 p. 4944-4945 (PDF)
Gelijke kansen voor mannen en vrouwen in de federale diensten - Positieve acties - Plannen en rapporten - Werkjaar 2004 (3-3564)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Jamar, staatssecretaris voor Modernisering van de FinanciŽn en de Strijd tegen de fiscale fraude, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-54
p. 4733 3-54 p. 4733 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-64
p. 6241 3-64 p. 6241 (PDF)
Gelijke kansen voor mannen en vrouwen in de federale diensten - Positieve acties - Plannen en rapporten - Werkjaar 2004 (3-3567)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan mevrouw Van Weert, staatssecretaris voor Duurzame Ontwikkeling en Sociale Economie, toegevoegd aan de minister van Begroting en Consumentenzaken
   Vraag met antwoord
Bul. 3-54
p. 4802 3-54 p. 4802 (PDF)
Gelijke kansen voor mannen en vrouwen in de federale diensten - Positieve acties - Verantwoordelijke instanties - Werkjaar 2004 (3-3527)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Vraag met antwoord
Bul. 3-54
p. 4737-4738 3-54 p. 4737-4738 (PDF)
Gelijke kansen voor mannen en vrouwen in de federale diensten - Positieve acties - Verantwoordelijke instanties - Werkjaar 2004 (3-3528)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-54
p. 4701 3-54 p. 4701 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-55
p. 4858-4859 3-55 p. 4858-4859 (PDF)
Gelijke kansen voor mannen en vrouwen in de federale diensten - Positieve acties - Verantwoordelijke instanties - Werkjaar 2004 (3-3529)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Reynders, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-54
p. 4708 3-54 p. 4708 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-63
p. 6009-6010 3-63 p. 6009-6010 (PDF)
Gelijke kansen voor mannen en vrouwen in de federale diensten - Positieve acties - Verantwoordelijke instanties - Werkjaar 2004 (3-3530)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Begroting en Overheidsbedrijven
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-54
p. 4711 3-54 p. 4711 (PDF)
Gelijke kansen voor mannen en vrouwen in de federale diensten - Positieve acties - Verantwoordelijke instanties - Werkjaar 2004 (3-3531)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-54
p. 4712 3-54 p. 4712 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-55
p. 4885-4886 3-55 p. 4885-4886 (PDF)
Gelijke kansen voor mannen en vrouwen in de federale diensten - Positieve acties - Verantwoordelijke instanties - Werkjaar 2004 (3-3532)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer De Gucht, minister van Buitenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-54
p. 4717 3-54 p. 4717 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-62
p. 5837-5838 3-62 p. 5837-5838 (PDF)
Gelijke kansen voor mannen en vrouwen in de federale diensten - Positieve acties - Verantwoordelijke instanties - Werkjaar 2004 (3-3533)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Flahaut, minister van Landsverdediging
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-54
p. 4718 3-54 p. 4718 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-62
p. 5857 3-62 p. 5857 (PDF)
Gelijke kansen voor mannen en vrouwen in de federale diensten - Positieve acties - Verantwoordelijke instanties - Werkjaar 2004 (3-3534)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-54
p. 4718 3-54 p. 4718 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-57
p. 5135-5136 3-57 p. 5135-5136 (PDF)
Gelijke kansen voor mannen en vrouwen in de federale diensten - Positieve acties - Verantwoordelijke instanties - Werkjaar 2004 (3-3535)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-54
p. 4719 3-54 p. 4719 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-60
p. 5499-5500 3-60 p. 5499-5500 (PDF)
Gelijke kansen voor mannen en vrouwen in de federale diensten - Positieve acties - Verantwoordelijke instanties - Werkjaar 2004 (3-3537)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan mevrouw Van den Bossche, minister van Werk
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-54
p. 4732 3-54 p. 4732 (PDF)
Gelijke kansen voor mannen en vrouwen in de federale diensten - Positieve acties - Verantwoordelijke instanties - Werkjaar 2004 (3-3538)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer De Decker, minister van Ontwikkelingssamenwerking
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-54
p. 4725 3-54 p. 4725 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-56
p. 5031 3-56 p. 5031 (PDF)
Gelijke kansen voor mannen en vrouwen in de federale diensten - Positieve acties - Verantwoordelijke instanties - Werkjaar 2004 (3-3539)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Dupont, minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-54
p. 4728 3-54 p. 4728 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-55
p. 4924-4925 3-55 p. 4924-4925 (PDF)
Gelijke kansen voor mannen en vrouwen in de federale diensten - Positieve acties - Verantwoordelijke instanties - Werkjaar 2004 (3-3540)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Landuyt, minister van Mobiliteit
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-54
p. 4729 3-54 p. 4729 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-55
p. 4938-4939 3-55 p. 4938-4939 (PDF)
Gelijke kansen voor mannen en vrouwen in de federale diensten - Positieve acties - Verantwoordelijke instanties - Werkjaar 2004 (3-3541)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Tobback, minister van Leefmilieu en minister van Pensioenen
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-54
p. 4731 3-54 p. 4731 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-64
p. 6230-6232 3-64 p. 6230-6232 (PDF)
Gelijke kansen voor mannen en vrouwen in de federale diensten - Positieve acties - Verantwoordelijke instanties - Werkjaar 2004 (3-3542)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan mevrouw Van den Bossche, minister van Werk
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-54
p. 4732 3-54 p. 4732 (PDF)
   Antwoord gegeven door de heer Vanvelthoven, minister van Werk
Bul. 3-55
p. 4943-4944 3-55 p. 4943-4944 (PDF)
Gelijke kansen voor mannen en vrouwen in de federale diensten - Positieve acties - Verantwoordelijke instanties - Werkjaar 2004 (3-3543)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Jamar, staatssecretaris voor Modernisering van de FinanciŽn en de Strijd tegen de fiscale fraude, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-54
p. 4733 3-54 p. 4733 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-64
p. 6240 3-64 p. 6240 (PDF)
Gelijke kansen voor mannen en vrouwen in de federale diensten - Positieve acties - Verantwoordelijke instanties - Werkjaar 2004 (3-3546)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan mevrouw Van Weert, staatssecretaris voor Duurzame Ontwikkeling en Sociale Economie, toegevoegd aan de minister van Begroting en Consumentenzaken
   Vraag met antwoord
Bul. 3-54
p. 4801-4802 3-54 p. 4801-4802 (PDF)
Gelijke kansen voor vrouwen en mannen - Begroting 2006 - Strategische doelstellingen 2006 (3-4420)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Vraag met antwoord
Bul. 3-62
p. 5770 3-62 p. 5770 (PDF)
Gelijke kansen voor vrouwen en mannen - Begroting 2006 - Strategische doelstellingen 2006 (3-4421)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-63
p. 5978-5979 3-63 p. 5978-5979 (PDF)
   Antxwoord
Bul. 3-66
p. 6472-6473 3-66 p. 6472-6473 (PDF)
Gelijke kansen voor vrouwen en mannen - Begroting 2006 - Strategische doelstellingen 2006 (3-4422)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Reynders, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-63
p. 5979 3-63 p. 5979 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-66
p. 6483-6484 3-66 p. 6483-6484 (PDF)
Gelijke kansen voor vrouwen en mannen - Begroting 2006 - Strategische doelstellingen 2006 (3-4423)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan mevrouw Van den Bossche, vice-eerste minister en minister van Begroting en Consumentenzaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-63
p. 5980 3-63 p. 5980 (PDF)
Gelijke kansen voor vrouwen en mannen - Begroting 2006 - Strategische doelstellingen 2006 (3-4424)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag met antwoord
Bul. 3-63
p. 6044 3-63 p. 6044 (PDF)
Gelijke kansen voor vrouwen en mannen - Begroting 2006 - Strategische doelstellingen 2006 (3-4425)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer De Gucht, minister van Buitenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-63
p. 5981 3-63 p. 5981 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-70
p. 7229-7230 3-70 p. 7229-7230 (PDF)
Gelijke kansen voor vrouwen en mannen - Begroting 2006 - Strategische doelstellingen 2006 (3-4426)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Flahaut, minister van Landsverdediging
   Vraag met antwoord
Bul. 3-62
p. 5859 3-62 p. 5859 (PDF)
Gelijke kansen voor vrouwen en mannen - Begroting 2006 - Strategische doelstellingen 2006 (3-4427)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-63
p. 5982 3-63 p. 5982 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-71
p. 7501 3-71 p. 7501 (PDF)
Gelijke kansen voor vrouwen en mannen - Begroting 2006 - Strategische doelstellingen 2006 (3-4428)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-63
p. 5983 3-63 p. 5983 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-66
p. 6539-6540 3-66 p. 6539-6540 (PDF)
Gelijke kansen voor vrouwen en mannen - Begroting 2006 - Strategische doelstellingen 2006 (3-4429)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan mevrouw Laruelle, minister van Middenstand en Landbouw
   Vraag met antwoord
Bul. 3-63
p. 6077 3-63 p. 6077 (PDF)
Gelijke kansen voor vrouwen en mannen - Begroting 2006 - Strategische doelstellingen 2006 (3-4430)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer De Decker, minister van Ontwikkelingssamenwerking
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-63
p. 5984 3-63 p. 5984 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-68
p. 6917-6918 3-68 p. 6917-6918 (PDF)
Gelijke kansen voor vrouwen en mannen - Begroting 2006 - Strategische doelstellingen 2006 (3-4431)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Dupont, minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-63
p. 5984 3-63 p. 5984 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-77
p. 8304 3-77 p. 8304 (PDF)
Gelijke kansen voor vrouwen en mannen - Begroting 2006 - Strategische doelstellingen 2006 (3-4432)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Landuyt, minister van Mobiliteit
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-63
p. 5985 3-63 p. 5985 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-70
p. 7300 3-70 p. 7300 (PDF)
Gelijke kansen voor vrouwen en mannen - Begroting 2006 - Strategische doelstellingen 2006 (3-4433)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Tobback, minister van Leefmilieu en minister van Pensioenen
   Vraag met antwoord
Bul. 3-63
p. 6093 3-63 p. 6093 (PDF)
Gelijke kansen voor vrouwen en mannen - Begroting 2006 - Strategische doelstellingen 2006 (3-4434)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Vanvelthoven, minister van Werk
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-63
p. 5986 3-63 p. 5986 (PDF)
Gelijke kansen voor vrouwen en mannen - Begroting 2006 - Strategische doelstellingen 2006 (3-4435)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Jamar, staatssecretaris voor Modernisering van de FinanciŽn en de Strijd tegen de fiscale fraude, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn
   Vraag met antwoord
Bul. 3-63
p. 6108 3-63 p. 6108 (PDF)
Gelijke kansen voor vrouwen en mannen - Begroting 2006 - Strategische doelstellingen 2006 (3-4436)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Van Quickenborne, staatssecretaris voor Administratieve Vereenvoudiging, toegevoegd aan de eerste minister
   Vraag met antwoord
Bul. 3-63
p. 6110 3-63 p. 6110 (PDF)
Gelijke kansen voor vrouwen en mannen - Begroting 2006 - Strategische doelstellingen 2006 (3-4437)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Donfut, staatssecretaris voor Europese Zaken, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken
   Vraag met antwoord
Bul. 3-61
p. 5704 3-61 p. 5704 (PDF)
Gelijke kansen voor vrouwen en mannen - Begroting 2006 - Strategische doelstellingen 2006 (3-4438)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan mevrouw Van Weert, staatssecretaris voor Duurzame Ontwikkeling en Sociale Economie, toegevoegd aan de minister van Begroting en Consumentenzaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-63
p. 5986 3-63 p. 5986 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-66
p. 6592-6593 3-66 p. 6592-6593 (PDF)
Gelijke kansen voor vrouwen en mannen - Begroting 2006 - Strategische doelstellingen 2006 (3-4439)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan mevrouw Mandaila Malamba, staatssecretaris voor het Gezin en Personen met een handicap, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Vraag met antwoord
Bul. 3-61
p. 5706-5707 3-61 p. 5706-5707 (PDF)
Gelijke kansen voor vrouwen en mannen - Begroting 2006 - Strategische doelstellingen 2006 (3-4440)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Tuybens, staatssecretaris voor Overheidsbedrijven, toegevoegd aan de minister van Begroting en Consumentenzaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-63
p. 5987 3-63 p. 5987 (PDF)
Gelijke kansen voor vrouwen en mannen - Begroting 2007 - Strategische doelstellingen (3-6603)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Vraag met antwoord
Bul. 3-87
p. 9637 3-87 p. 9637 (PDF)
Gelijke kansen voor vrouwen en mannen - Begroting 2007 - Strategische doelstellingen (3-6604)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-87
p. 9578-9579 3-87 p. 9578-9579 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-89
p. 10100-10101 3-89 p. 10100-10101 (PDF)
Gelijke kansen voor vrouwen en mannen - Begroting 2007 - Strategische doelstellingen (3-6605)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Reynders, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-87
p. 9588 3-87 p. 9588 (PDF)
Gelijke kansen voor vrouwen en mannen - Begroting 2007 - Strategische doelstellingen (3-6606)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan mevrouw Van den Bossche, vice-eerste minister en minister van Begroting en Consumentenzaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-87
p. 9593 3-87 p. 9593 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-90
p. 10518 3-90 p. 10518 (PDF)
Gelijke kansen voor vrouwen en mannen - Begroting 2007 - Strategische doelstellingen (3-6607)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-87
p. 9596 3-87 p. 9596 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-88
p. 9903-9904 3-88 p. 9903-9904 (PDF)
Gelijke kansen voor vrouwen en mannen - Begroting 2007 - Strategische doelstellingen (3-6608)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer De Gucht, minister van Buitenlandse Zaken
   Vraag met antwoord
Bul. 3-87
p. 9688 3-87 p. 9688 (PDF)
Gelijke kansen voor vrouwen en mannen - Begroting 2007 - Strategische doelstellingen (3-6609)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Flahaut, minister van Landsverdediging
   Vraag met antwoord
Bul. 3-87
p. 9690 3-87 p. 9690 (PDF)
Gelijke kansen voor vrouwen en mannen - Begroting 2007 - Strategische doelstellingen (3-6610)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Vraag met antwoord
Bul. 3-86
p. 9470 3-86 p. 9470 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-90
p. 10638 3-90 p. 10638 (PDF)
Gelijke kansen voor vrouwen en mannen - Begroting 2007 - Strategische doelstellingen (3-6611)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-87
p. 9610 3-87 p. 9610 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-90
p. 10667-10668 3-90 p. 10667-10668 (PDF)
Gelijke kansen voor vrouwen en mannen - Begroting 2007 - Strategische doelstellingen (3-6612)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan mevrouw Laruelle, minister van Middenstand en Landbouw
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-87
p. 9614 3-87 p. 9614 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-90
p. 10735-10736 3-90 p. 10735-10736 (PDF)
Gelijke kansen voor vrouwen en mannen - Begroting 2007 - Strategische doelstellingen (3-6613)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer De Decker, minister van Ontwikkelingssamenwerking
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-87
p. 9615 3-87 p. 9615 (PDF)
Gelijke kansen voor vrouwen en mannen - Begroting 2007 - Strategische doelstellingen (3-6614)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Dupont, minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-87
p. 9617 3-87 p. 9617 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-89
p. 10271 3-89 p. 10271 (PDF)
Gelijke kansen voor vrouwen en mannen - Begroting 2007 - Strategische doelstellingen (3-6615)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Landuyt, minister van Mobiliteit
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-87
p. 9619 3-87 p. 9619 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-88
p. 9979 3-88 p. 9979 (PDF)
Gelijke kansen voor vrouwen en mannen - Begroting 2007 - Strategische doelstellingen (3-6616)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Tobback, minister van Leefmilieu en minister van Pensioenen
   Vraag met antwoord
Bul. 3-86
p. 9530 3-86 p. 9530 (PDF)
   Aanvullend antwoord
Bul. 3-89
p. 10272-10273 3-89 p. 10272-10273 (PDF)
Gelijke kansen voor vrouwen en mannen - Begroting 2007 - Strategische doelstellingen (3-6617)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Vanvelthoven, minister van Werk
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-87
p. 9625 3-87 p. 9625 (PDF)
Gelijke kansen voor vrouwen en mannen - Begroting 2007 - Strategische doelstellingen (3-6618)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Jamar, staatssecretaris voor Modernisering van de FinanciŽn en de Strijd tegen de fiscale fraude, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn
   Vraag met antwoord
Bul. 3-87
p. 9778 3-87 p. 9778 (PDF)
Gelijke kansen voor vrouwen en mannen - Begroting 2007 - Strategische doelstellingen (3-6619)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Van Quickenborne, staatssecretaris voor Administratieve Vereenvoudiging, toegevoegd aan de eerste minister
   Vraag met antwoord
Bul. 3-86
p. 9541 3-86 p. 9541 (PDF)
Gelijke kansen voor vrouwen en mannen - Begroting 2007 - Strategische doelstellingen (3-6620)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Donfut, staatssecretaris voor Europese Zaken, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken
   Vraag met antwoord
Bul. 3-86
p. 9544 3-86 p. 9544 (PDF)
Gelijke kansen voor vrouwen en mannen - Begroting 2007 - Strategische doelstellingen (3-6621)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan mevrouw Van Weert, staatssecretaris voor Duurzame Ontwikkeling en Sociale Economie, toegevoegd aan de minister van Begroting en Consumentenzaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-87
p. 9630 3-87 p. 9630 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-89
p. 10296-10298 3-89 p. 10296-10298 (PDF)
Gelijke kansen voor vrouwen en mannen - Begroting 2007 - Strategische doelstellingen (3-6622)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan mevrouw Mandaila Malamba, staatssecretaris voor het Gezin en Personen met een handicap, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Vraag met antwoord
Bul. 3-86
p. 9547 3-86 p. 9547 (PDF)
Gelijke kansen voor vrouwen en mannen - Begroting 2007 - Strategische doelstellingen (3-6623)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Tuybens, staatssecretaris voor Overheidsbedrijven, toegevoegd aan de minister van Begroting en Consumentenzaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-87
p. 9632 3-87 p. 9632 (PDF)
Gelijke kansen voor vrouwen en mannen - Personeel (3-6582)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Vraag met antwoord
Bul. 3-87
p. 9637 3-87 p. 9637 (PDF)
Gelijke kansen voor vrouwen en mannen - Personeel (3-6583)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
   Vraag met antwoord
Bul. 3-87
p. 9660-9661 3-87 p. 9660-9661 (PDF)
Gelijke kansen voor vrouwen en mannen - Personeel (3-6584)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Reynders, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-87
p. 9588 3-87 p. 9588 (PDF)
Gelijke kansen voor vrouwen en mannen - Personeel (3-6585)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan mevrouw Van den Bossche, vice-eerste minister en minister van Begroting en Consumentenzaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-87
p. 9593 3-87 p. 9593 (PDF)
Gelijke kansen voor vrouwen en mannen - Personeel (3-6586)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-87
p. 9596 3-87 p. 9596 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-88
p. 9902-9903 3-88 p. 9902-9903 (PDF)
Gelijke kansen voor vrouwen en mannen - Personeel (3-6587)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer De Gucht, minister van Buitenlandse Zaken
   Vraag met antwoord
Bul. 3-87
p. 9687-9688 3-87 p. 9687-9688 (PDF)
Gelijke kansen voor vrouwen en mannen - Personeel (3-6588)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Flahaut, minister van Landsverdediging
   Vraag met antwoord
Bul. 3-87
p. 9689-9690 3-87 p. 9689-9690 (PDF)
Gelijke kansen voor vrouwen en mannen - Personeel (3-6589)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Vraag met antwoord
Bul. 3-86
p. 9469-9470 3-86 p. 9469-9470 (PDF)
  Bul. 3-87
p. 9700 3-87 p. 9700 (PDF)
Gelijke kansen voor vrouwen en mannen - Personeel (3-6590)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-87
p. 9610 3-87 p. 9610 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-88
p. 9949-9950 3-88 p. 9949-9950 (PDF)
Gelijke kansen voor vrouwen en mannen - Personeel (3-6591)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan mevrouw Laruelle, minister van Middenstand en Landbouw
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-87
p. 9614 3-87 p. 9614 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-89
p. 10265-10266 3-89 p. 10265-10266 (PDF)
Gelijke kansen voor vrouwen en mannen - Personeel (3-6592)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer De Decker, minister van Ontwikkelingssamenwerking
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-87
p. 9615 3-87 p. 9615 (PDF)
Gelijke kansen voor vrouwen en mannen - Personeel (3-6593)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Dupont, minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen
   Vraag met antwoord
Bul. 3-87
p. 9759-9760 3-87 p. 9759-9760 (PDF)
Gelijke kansen voor vrouwen en mannen - Personeel (3-6594)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Landuyt, minister van Mobiliteit
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-87
p. 9619 3-87 p. 9619 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-88
p. 9978 3-88 p. 9978 (PDF)
Gelijke kansen voor vrouwen en mannen - Personeel (3-6595)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Tobback, minister van Leefmilieu en minister van Pensioenen
   Vraag met antwoord
Bul. 3-86
p. 9529-9530 3-86 p. 9529-9530 (PDF)
Gelijke kansen voor vrouwen en mannen - Personeel (3-6596)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Vanvelthoven, minister van Werk
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-87
p. 9625 3-87 p. 9625 (PDF)
Gelijke kansen voor vrouwen en mannen - Personeel (3-6597)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Jamar, staatssecretaris voor Modernisering van de FinanciŽn en de Strijd tegen de fiscale fraude, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn
   Vraag met antwoord
Bul. 3-85
p. 9374-9375 3-85 p. 9374-9375 (PDF)
Gelijke kansen voor vrouwen en mannen - Personeel (3-6598)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Van Quickenborne, staatssecretaris voor Administratieve Vereenvoudiging, toegevoegd aan de eerste minister
   Vraag met antwoord
Bul. 3-86
p. 9541 3-86 p. 9541 (PDF)
Gelijke kansen voor vrouwen en mannen - Personeel (3-6599)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Donfut, staatssecretaris voor Europese Zaken, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken
   Vraag met antwoord
Bul. 3-86
p. 9544 3-86 p. 9544 (PDF)
Gelijke kansen voor vrouwen en mannen - Personeel (3-6600)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan mevrouw Van Weert, staatssecretaris voor Duurzame Ontwikkeling en Sociale Economie, toegevoegd aan de minister van Begroting en Consumentenzaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-87
p. 9630 3-87 p. 9630 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-89
p. 10296 3-89 p. 10296 (PDF)
Gelijke kansen voor vrouwen en mannen - Personeel (3-6601)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan mevrouw Mandaila Malamba, staatssecretaris voor het Gezin en Personen met een handicap, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Vraag met antwoord
Bul. 3-86
p. 9547 3-86 p. 9547 (PDF)
Gelijke kansen voor vrouwen en mannen - Personeel (3-6602)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Tuybens, staatssecretaris voor Overheidsbedrijven, toegevoegd aan de minister van Begroting en Consumentenzaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-87
p. 9632 3-87 p. 9632 (PDF)
Gelijke kansen voor vrouwen en mannen - Realisaties 2006 - Rekeningen 2006 (3-6625)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Vraag met antwoord
Bul. 3-87
p. 9637 3-87 p. 9637 (PDF)
Gelijke kansen voor vrouwen en mannen - Realisaties 2006 - Rekeningen 2006 (3-6626)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-87
p. 9579 3-87 p. 9579 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-89
p. 10101-10102 3-89 p. 10101-10102 (PDF)
Gelijke kansen voor vrouwen en mannen - Realisaties 2006 - Rekeningen 2006 (3-6627)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Reynders, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-87
p. 9588 3-87 p. 9588 (PDF)
Gelijke kansen voor vrouwen en mannen - Realisaties 2006 - Rekeningen 2006 (3-6628)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan mevrouw Van den Bossche, vice-eerste minister en minister van Begroting en Consumentenzaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-87
p. 9593 3-87 p. 9593 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-90
p. 10518-10519 3-90 p. 10518-10519 (PDF)
Gelijke kansen voor vrouwen en mannen - Realisaties 2006 - Rekeningen 2006 (3-6629)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-87
p. 9597 3-87 p. 9597 (PDF)
Gelijke kansen voor vrouwen en mannen - Realisaties 2006 - Rekeningen 2006 (3-6630)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer De Gucht, minister van Buitenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-87
p. 9603 3-87 p. 9603 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-88
p. 9913 3-88 p. 9913 (PDF)
Gelijke kansen voor vrouwen en mannen - Realisaties 2006 - Rekeningen 2006 (3-6631)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Flahaut, minister van Landsverdediging
   Vraag met antwoord
Bul. 3-87
p. 9690-9691 3-87 p. 9690-9691 (PDF)
Gelijke kansen voor vrouwen en mannen - Realisaties 2006 - Rekeningen 2006 (3-6632)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-87
p. 9605 3-87 p. 9605 (PDF)
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan mevrouw Van den Bossche, vice-eerste minister en minister van Begroting en Consumentenzaken
   Antwoord
Bul. 3-90
p. 10639 3-90 p. 10639 (PDF)
Gelijke kansen voor vrouwen en mannen - Realisaties 2006 - Rekeningen 2006 (3-6633)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-87
p. 9610 3-87 p. 9610 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-88
p. 9950 3-88 p. 9950 (PDF)
  Bul. 3-90
p. 10668-10669 3-90 p. 10668-10669 (PDF)
Gelijke kansen voor vrouwen en mannen - Realisaties 2006 - Rekeningen 2006 (3-6634)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan mevrouw Laruelle, minister van Middenstand en Landbouw
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-87
p. 9615 3-87 p. 9615 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-90
p. 10736 3-90 p. 10736 (PDF)
Gelijke kansen voor vrouwen en mannen - Realisaties 2006 - Rekeningen 2006 (3-6635)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer De Decker, minister van Ontwikkelingssamenwerking
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-87
p. 9615 3-87 p. 9615 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-88
p. 9965 3-88 p. 9965 (PDF)
Gelijke kansen voor vrouwen en mannen - Realisaties 2006 - Rekeningen 2006 (3-6636)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Dupont, minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-87
p. 9617 3-87 p. 9617 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-90
p. 10771 3-90 p. 10771 (PDF)
Gelijke kansen voor vrouwen en mannen - Realisaties 2006 - Rekeningen 2006 (3-6637)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Landuyt, minister van Mobiliteit
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-87
p. 9619 3-87 p. 9619 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-88
p. 9979 3-88 p. 9979 (PDF)
Gelijke kansen voor vrouwen en mannen - Realisaties 2006 - Rekeningen 2006 (3-6638)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Tobback, minister van Leefmilieu en minister van Pensioenen
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-87
p. 9622 3-87 p. 9622 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-88
p. 9986 3-88 p. 9986 (PDF)
Gelijke kansen voor vrouwen en mannen - Realisaties 2006 - Rekeningen 2006 (3-6639)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Vanvelthoven, minister van Werk
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-87
p. 9625 3-87 p. 9625 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-90
p. 10792-10793 3-90 p. 10792-10793 (PDF)
Gelijke kansen voor vrouwen en mannen - Realisaties 2006 - Rekeningen 2006 (3-6640)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Jamar, staatssecretaris voor Modernisering van de FinanciŽn en de Strijd tegen de fiscale fraude, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn
   Vraag met antwoord
Bul. 3-85
p. 9375 3-85 p. 9375 (PDF)
Gelijke kansen voor vrouwen en mannen - Realisaties 2006 - Rekeningen 2006 (3-6641)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Van Quickenborne, staatssecretaris voor Administratieve Vereenvoudiging, toegevoegd aan de eerste minister
   Vraag met antwoord
Bul. 3-86
p. 9541-9542 3-86 p. 9541-9542 (PDF)
Gelijke kansen voor vrouwen en mannen - Realisaties 2006 - Rekeningen 2006 (3-6642)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Donfut, staatssecretaris voor Europese Zaken, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken
   Vraag met antwoord
Bul. 3-87
p. 9779 3-87 p. 9779 (PDF)
Gelijke kansen voor vrouwen en mannen - Realisaties 2006 - Rekeningen 2006 (3-6643)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan mevrouw Van Weert, staatssecretaris voor Duurzame Ontwikkeling en Sociale Economie, toegevoegd aan de minister van Begroting en Consumentenzaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-87
p. 9630 3-87 p. 9630 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-89
p. 10298-10299 3-89 p. 10298-10299 (PDF)
Gelijke kansen voor vrouwen en mannen - Realisaties 2006 - Rekeningen 2006 (3-6644)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan mevrouw Mandaila Malamba, staatssecretaris voor het Gezin en Personen met een handicap, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Vraag met antwoord
Bul. 3-85
p. 9382 3-85 p. 9382 (PDF)
Gelijke kansen voor vrouwen en mannen - Realisaties 2006 - Rekeningen 2006 (3-6645)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Tuybens, staatssecretaris voor Overheidsbedrijven, toegevoegd aan de minister van Begroting en Consumentenzaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-87
p. 9632 3-87 p. 9632 (PDF)
Gelijke kansen voor vrouwen en mannen - Regeringsbeleid - Personeel belast met het gelijkekansenbeleid binnen de beleidscel of het secretariaat en de federale overheidsdienst (3-2011)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Vraag met antwoord
Bul. 3-34
p. 2452 3-34 p. 2452 (PDF)
Gelijke kansen voor vrouwen en mannen - Regeringsbeleid - Personeel belast met het gelijkekansenbeleid binnen de beleidscel of het secretariaat en de federale overheidsdienst (3-2012)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-35
p. 2527 3-35 p. 2527 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-39
p. 2991-2992 3-39 p. 2991-2992 (PDF)
Gelijke kansen voor vrouwen en mannen - Regeringsbeleid - Personeel belast met het gelijkekansenbeleid binnen de beleidscel of het secretariaat en de federale overheidsdienst (3-2013)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Reynders, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-35
p. 2531 3-35 p. 2531 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-46
p. 3825-3826 3-46 p. 3825-3826 (PDF)
Gelijke kansen voor vrouwen en mannen - Regeringsbeleid - Personeel belast met het gelijkekansenbeleid binnen de beleidscel of het secretariaat en de federale overheidsdienst (3-2014)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Begroting en Overheidsbedrijven
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-35
p. 2532 3-35 p. 2532 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-42
p. 3304 3-42 p. 3304 (PDF)
Gelijke kansen voor vrouwen en mannen - Regeringsbeleid - Personeel belast met het gelijkekansenbeleid binnen de beleidscel of het secretariaat en de federale overheidsdienst (3-2015)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag met antwoord
Bul. 3-34
p. 2464-2465 3-34 p. 2464-2465 (PDF)
Gelijke kansen voor vrouwen en mannen - Regeringsbeleid - Personeel belast met het gelijkekansenbeleid binnen de beleidscel of het secretariaat en de federale overheidsdienst (3-2016)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer De Gucht, minister van Buitenlandse Zaken
   Vraag met antwoord
Bul. 3-35
p. 2592 3-35 p. 2592 (PDF)
Gelijke kansen voor vrouwen en mannen - Regeringsbeleid - Personeel belast met het gelijkekansenbeleid binnen de beleidscel of het secretariaat en de federale overheidsdienst (3-2017)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Flahaut, minister van Landsverdediging
   Vraag met antwoord
Bul. 3-35
p. 2597-2598 3-35 p. 2597-2598 (PDF)
Gelijke kansen voor vrouwen en mannen - Regeringsbeleid - Personeel belast met het gelijkekansenbeleid binnen de beleidscel of het secretariaat en de federale overheidsdienst (3-2018)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-35
p. 2539 3-35 p. 2539 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-39
p. 3020-3021 3-39 p. 3020-3021 (PDF)
  Bul. 3-73
p. 7828-7829 3-73 p. 7828-7829 (PDF)
Gelijke kansen voor vrouwen en mannen - Regeringsbeleid - Personeel belast met het gelijkekansenbeleid binnen de beleidscel of het secretariaat en de federale overheidsdienst (3-2019)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Vraag met antwoord
Bul. 3-33
p. 2360-2361 3-33 p. 2360-2361 (PDF)
   Aanvullend antwoord
Bul. 3-34
p. 2491 3-34 p. 2491 (PDF)
Gelijke kansen voor vrouwen en mannen - Regeringsbeleid - Personeel belast met het gelijkekansenbeleid binnen de beleidscel of het secretariaat en de federale overheidsdienst (3-2020)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan mevrouw Laruelle, minister van Middenstand en Landbouw
   Vraag met antwoord
Bul. 3-35
p. 2618 3-35 p. 2618 (PDF)
Gelijke kansen voor vrouwen en mannen - Regeringsbeleid - Personeel belast met het gelijkekansenbeleid binnen de beleidscel of het secretariaat en de federale overheidsdienst (3-2021)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan mevrouw Van den Bossche, minister van Werk
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-35
p. 2543 3-35 p. 2543 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-47
p. 3932-3933 3-47 p. 3932-3933 (PDF)
Gelijke kansen voor vrouwen en mannen - Regeringsbeleid - Personeel belast met het gelijkekansenbeleid binnen de beleidscel of het secretariaat en de federale overheidsdienst (3-2022)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer De Decker, minister van Ontwikkelingssamenwerking
   Vraag met antwoord
Bul. 3-35
p. 2627-2628 3-35 p. 2627-2628 (PDF)
Gelijke kansen voor vrouwen en mannen - Regeringsbeleid - Personeel belast met het gelijkekansenbeleid binnen de beleidscel of het secretariaat en de federale overheidsdienst (3-2023)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Dupont, minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen
   Vraag met antwoord
Bul. 3-34
p. 2501 3-34 p. 2501 (PDF)
Gelijke kansen voor vrouwen en mannen - Regeringsbeleid - Personeel belast met het gelijkekansenbeleid binnen de beleidscel of het secretariaat en de federale overheidsdienst (3-2024)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Landuyt, minister van Mobiliteit
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-35
p. 2548 3-35 p. 2548 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-59
p. 5370 3-59 p. 5370 (PDF)
Gelijke kansen voor vrouwen en mannen - Regeringsbeleid - Personeel belast met het gelijkekansenbeleid binnen de beleidscel of het secretariaat en de federale overheidsdienst (3-2025)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Tobback, minister van Leefmilieu en minister van Pensioenen
   Vraag met antwoord
Bul. 3-35
p. 2640-2641 3-35 p. 2640-2641 (PDF)
Gelijke kansen voor vrouwen en mannen - Regeringsbeleid - Personeel belast met het gelijkekansenbeleid binnen de beleidscel of het secretariaat en de federale overheidsdienst (3-2026)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Vanvelthoven, staatssecretaris voor Informatisering van de Staat, toegevoegd aan de minister van Begroting en Overheidsbedrijven
   Vraag met antwoord
Bul. 3-35
p. 2645 3-35 p. 2645 (PDF)
Gelijke kansen voor vrouwen en mannen - Regeringsbeleid - Personeel belast met het gelijkekansenbeleid binnen de beleidscel of het secretariaat en de federale overheidsdienst (3-2027)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Jamar, staatssecretaris voor Modernisering van de FinanciŽn en de Strijd tegen de fiscale fraude, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-35
p. 2549 3-35 p. 2549 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-48
p. 4077 3-48 p. 4077 (PDF)
Gelijke kansen voor vrouwen en mannen - Regeringsbeleid - Personeel belast met het gelijkekansenbeleid binnen de beleidscel of het secretariaat en de federale overheidsdienst (3-2028)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Van Quickenborne, staatssecretaris voor Administratieve Vereenvoudiging, toegevoegd aan de eerste minister
   Vraag met antwoord
Bul. 3-33
p. 2384 3-33 p. 2384 (PDF)
Gelijke kansen voor vrouwen en mannen - Regeringsbeleid - Personeel belast met het gelijkekansenbeleid binnen de beleidscel of het secretariaat en de federale overheidsdienst (3-2029)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Donfut, staatssecretaris voor Europese Zaken, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken
   Vraag met antwoord
Bul. 3-35
p. 2650-2651 3-35 p. 2650-2651 (PDF)
Gelijke kansen voor vrouwen en mannen - Regeringsbeleid - Personeel belast met het gelijkekansenbeleid binnen de beleidscel of het secretariaat en de federale overheidsdienst (3-2030)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan mevrouw Van Weert, staatssecretaris voor Duurzame Ontwikkeling en Sociale Economie, toegevoegd aan de minister van Begroting en Overheidsbedrijven
   Vraag met antwoord
Bul. 3-35
p. 2653-2654 3-35 p. 2653-2654 (PDF)
Gelijke kansen voor vrouwen en mannen - Regeringsbeleid - Realisaties en rekeningen 2004 - Strategische doelstellingen en begroting 2005 (3-2055)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Vraag met antwoord
Bul. 3-34
p. 2453 3-34 p. 2453 (PDF)
Gelijke kansen voor vrouwen en mannen - Regeringsbeleid - Realisaties en rekeningen 2004 - Strategische doelstellingen en begroting 2005 (3-2056)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-35
p. 2528 3-35 p. 2528 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-42
p. 3297-3298 3-42 p. 3297-3298 (PDF)
Gelijke kansen voor vrouwen en mannen - Regeringsbeleid - Realisaties en rekeningen 2004 - Strategische doelstellingen en begroting 2005 (3-2057)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Reynders, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-35
p. 2532 3-35 p. 2532 (PDF)
Gelijke kansen voor vrouwen en mannen - Regeringsbeleid - Realisaties en rekeningen 2004 - Strategische doelstellingen en begroting 2005 (3-2058)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Begroting en Overheidsbedrijven
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-35
p. 2533 3-35 p. 2533 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-42
p. 3304-3305 3-42 p. 3304-3305 (PDF)
Gelijke kansen voor vrouwen en mannen - Regeringsbeleid - Realisaties en rekeningen 2004 - Strategische doelstellingen en begroting 2005 (3-2059)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-35
p. 2536 3-35 p. 2536 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-36
p. 2727-2728 3-36 p. 2727-2728 (PDF)
Gelijke kansen voor vrouwen en mannen - Regeringsbeleid - Realisaties en rekeningen 2004 - Strategische doelstellingen en begroting 2005 (3-2060)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer De Gucht, minister van Buitenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-35
p. 2537 3-35 p. 2537 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-90
p. 10590-10591 3-90 p. 10590-10591 (PDF)
Gelijke kansen voor vrouwen en mannen - Regeringsbeleid - Realisaties en rekeningen 2004 - Strategische doelstellingen en begroting 2005 (3-2061)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Flahaut, minister van Landsverdediging
   Vraag met antwoord
Bul. 3-34
p. 2468 3-34 p. 2468 (PDF)
Gelijke kansen voor vrouwen en mannen - Regeringsbeleid - Realisaties en rekeningen 2004 - Strategische doelstellingen en begroting 2005 (3-2062)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-35
p. 2539-2539 3-35 p. 2539-2539 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-49
p. 4190-4191 3-49 p. 4190-4191 (PDF)
Gelijke kansen voor vrouwen en mannen - Regeringsbeleid - Realisaties en rekeningen 2004 - Strategische doelstellingen en begroting 2005 (3-2063)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Vraag met antwoord
Bul. 3-35
p. 2610-2611 3-35 p. 2610-2611 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-37
p. 2832-2833 3-37 p. 2832-2833 (PDF)
Gelijke kansen voor vrouwen en mannen - Regeringsbeleid - Realisaties en rekeningen 2004 - Strategische doelstellingen en begroting 2005 (3-2064)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan mevrouw Laruelle, minister van Middenstand en Landbouw
   Vraag met antwoord
Bul. 3-35
p. 2619-2620 3-35 p. 2619-2620 (PDF)
Gelijke kansen voor vrouwen en mannen - Regeringsbeleid - Realisaties en rekeningen 2004 - Strategische doelstellingen en begroting 2005 (3-2065)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan mevrouw Van den Bossche, minister van Werk
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-35
p. 2544 3-35 p. 2544 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-48
p. 4050-4051 3-48 p. 4050-4051 (PDF)
Gelijke kansen voor vrouwen en mannen - Regeringsbeleid - Realisaties en rekeningen 2004 - Strategische doelstellingen en begroting 2005 (3-2067)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Dupont, minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-35
p. 2548 3-35 p. 2548 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-85
p. 9359-9360 3-85 p. 9359-9360 (PDF)
Gelijke kansen voor vrouwen en mannen - Regeringsbeleid - Realisaties en rekeningen 2004 - Strategische doelstellingen en begroting 2005 (3-2068)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Landuyt, minister van Mobiliteit
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-35
p. 2548 3-35 p. 2548 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-59
p. 5371 3-59 p. 5371 (PDF)
Gelijke kansen voor vrouwen en mannen - Regeringsbeleid - Realisaties en rekeningen 2004 - Strategische doelstellingen en begroting 2005 (3-2069)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Tobback, minister van Leefmilieu en minister van Pensioenen
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-35
p. 2549 3-35 p. 2549 (PDF)
Gelijke kansen voor vrouwen en mannen - Regeringsbeleid - Realisaties en rekeningen 2004 - Strategische doelstellingen en begroting 2005 (3-2070)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Vanvelthoven, staatssecretaris voor Informatisering van de Staat, toegevoegd aan de minister van Begroting en Overheidsbedrijven
   Vraag met antwoord
Bul. 3-35
p. 2646 3-35 p. 2646 (PDF)
Gelijke kansen voor vrouwen en mannen - Regeringsbeleid - Realisaties en rekeningen 2004 - Strategische doelstellingen en begroting 2005 (3-2072)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Van Quickenborne, staatssecretaris voor Administratieve Vereenvoudiging, toegevoegd aan de eerste minister
   Vraag met antwoord
Bul. 3-33
p. 2384-2385 3-33 p. 2384-2385 (PDF)
Gelijke kansen voor vrouwen en mannen - Regeringsbeleid - Realisaties en rekeningen 2004 - Strategische doelstellingen en begroting 2005 (3-2074)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan mevrouw Van Weert, staatssecretaris voor Duurzame Ontwikkeling en Sociale Economie, toegevoegd aan de minister van Begroting en Overheidsbedrijven
   Vraag met antwoord
Bul. 3-35
p. 2655 3-35 p. 2655 (PDF)
Gelijke kansen voor vrouwen en mannen - Regeringsbeleid - Realisaties en rekeningen 2004 - Strategische doelstellingen en begroting 2005 (3-2075)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan mevrouw Mandaila Malamba, staatssecretaris voor het Gezin en Personen met een handicap, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-35
p. 2550 3-35 p. 2550 (PDF)
Gelijke kansen voor vrouwen en mannen - Regeringsbeleid - Zittingsperiode 2003-2007 - Beleidsdoelstellingen (3-2032)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Vraag met antwoord
Bul. 3-34
p. 2452 3-34 p. 2452 (PDF)
Gelijke kansen voor vrouwen en mannen - Regeringsbeleid - Zittingsperiode 2003-2007 - Beleidsdoelstellingen (3-2033)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-35
p. 2527-2528 3-35 p. 2527-2528 (PDF)
Gelijke kansen voor vrouwen en mannen - Regeringsbeleid - Zittingsperiode 2003-2007 - Beleidsdoelstellingen (3-2034)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Reynders, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-35
p. 2531 3-35 p. 2531 (PDF)
Gelijke kansen voor vrouwen en mannen - Regeringsbeleid - Zittingsperiode 2003-2007 - Beleidsdoelstellingen (3-2035)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Begroting en Overheidsbedrijven
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-35
p. 2533 3-35 p. 2533 (PDF)
Gelijke kansen voor vrouwen en mannen - Regeringsbeleid - Zittingsperiode 2003-2007 - Beleidsdoelstellingen (3-2036)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-35
p. 2535 3-35 p. 2535 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-65
p. 6342-6343 3-65 p. 6342-6343 (PDF)
Gelijke kansen voor vrouwen en mannen - Regeringsbeleid - Zittingsperiode 2003-2007 - Beleidsdoelstellingen (3-2037)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer De Gucht, minister van Buitenlandse Zaken
   Vraag met antwoord
Bul. 3-35
p. 2593-2593 3-35 p. 2593-2593 (PDF)
Gelijke kansen voor vrouwen en mannen - Regeringsbeleid - Zittingsperiode 2003-2007 - Beleidsdoelstellingen (3-2038)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Flahaut, minister van Landsverdediging
   Vraag met antwoord
Bul. 3-34
p. 2466 3-34 p. 2466 (PDF)
Gelijke kansen voor vrouwen en mannen - Regeringsbeleid - Zittingsperiode 2003-2007 - Beleidsdoelstellingen (3-2039)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-35
p. 2539 3-35 p. 2539 (PDF)
Gelijke kansen voor vrouwen en mannen - Regeringsbeleid - Zittingsperiode 2003-2007 - Beleidsdoelstellingen (3-2040)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-35
p. 2540 3-35 p. 2540 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-36
p. 2739 3-36 p. 2739 (PDF)
Gelijke kansen voor vrouwen en mannen - Regeringsbeleid - Zittingsperiode 2003-2007 - Beleidsdoelstellingen (3-2041)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan mevrouw Laruelle, minister van Middenstand en Landbouw
   Vraag met antwoord
Bul. 3-35
p. 2619 3-35 p. 2619 (PDF)
Gelijke kansen voor vrouwen en mannen - Regeringsbeleid - Zittingsperiode 2003-2007 - Beleidsdoelstellingen (3-2042)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan mevrouw Van den Bossche, minister van Werk
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-35
p. 2544 3-35 p. 2544 (PDF)
Gelijke kansen voor vrouwen en mannen - Regeringsbeleid - Zittingsperiode 2003-2007 - Beleidsdoelstellingen (3-2044)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Dupont, minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-35
p. 2548 3-35 p. 2548 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-77
p. 8300-8303 3-77 p. 8300-8303 (PDF)
Gelijke kansen voor vrouwen en mannen - Regeringsbeleid - Zittingsperiode 2003-2007 - Beleidsdoelstellingen (3-2045)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Landuyt, minister van Mobiliteit
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-35
p. 2548 3-35 p. 2548 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-59
p. 5370 3-59 p. 5370 (PDF)
Gelijke kansen voor vrouwen en mannen - Regeringsbeleid - Zittingsperiode 2003-2007 - Beleidsdoelstellingen (3-2046)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Tobback, minister van Leefmilieu en minister van Pensioenen
   Vraag met antwoord
Bul. 3-35
p. 2641-2642 3-35 p. 2641-2642 (PDF)
Gelijke kansen voor vrouwen en mannen - Regeringsbeleid - Zittingsperiode 2003-2007 - Beleidsdoelstellingen (3-2047)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Vanvelthoven, staatssecretaris voor Informatisering van de Staat, toegevoegd aan de minister van Begroting en Overheidsbedrijven
   Vraag met antwoord
Bul. 3-35
p. 2645-2646 3-35 p. 2645-2646 (PDF)
Gelijke kansen voor vrouwen en mannen - Regeringsbeleid - Zittingsperiode 2003-2007 - Beleidsdoelstellingen (3-2049)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Van Quickenborne, staatssecretaris voor Administratieve Vereenvoudiging, toegevoegd aan de eerste minister
   Vraag met antwoord
Bul. 3-33
p. 2384-2384 3-33 p. 2384-2384 (PDF)
Gelijke kansen voor vrouwen en mannen - Regeringsbeleid - Zittingsperiode 2003-2007 - Beleidsdoelstellingen (3-2051)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan mevrouw Van Weert, staatssecretaris voor Duurzame Ontwikkeling en Sociale Economie, toegevoegd aan de minister van Begroting en Overheidsbedrijven
   Vraag met antwoord
Bul. 3-35
p. 2654-2655 3-35 p. 2654-2655 (PDF)
Gelijke kansen voor vrouwen en mannen - Regeringsbeleid - Zittingsperiode 2003-2007 - Beleidsdoelstellingen (3-2052)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan mevrouw Mandaila Malamba, staatssecretaris voor het Gezin en Personen met een handicap, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-35
p. 2550 3-35 p. 2550 (PDF)
Gelijkheid tussen vrouwen en mannen - Gelijke beloning - Bevorderingsbeleid (Overleg met de sociale partners inzake implementatie van genderneutrale functieclassificaties - Screening van sectorale CAO's en evaluatie van CAD 25bis - Werkgroep - Creatie van een label) (3-6130)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Vanvelthoven, minister van Werk
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-80
p. 8689 3-80 p. 8689 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-90
p. 10790-10792 3-90 p. 10790-10792 (PDF)
Gelijkheid van mannen en vrouwen - Selor - Evenwichtige samenstelling van de examenjury's (3-3502)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Dupont, minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen
   Vraag met antwoord
Bul. 3-54
p. 4790-4791 3-54 p. 4790-4791 (PDF)
Genderstatistieken - Maatregelen - Versterking - CoŲrdinatie (3-6667)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Vraag met antwoord
Bul. 3-87
p. 9638 3-87 p. 9638 (PDF)
Genderstatistieken - Maatregelen - Versterking - CoŲrdinatie (3-6668)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-87
p. 9580 3-87 p. 9580 (PDF)
Genderstatistieken - Maatregelen - Versterking - CoŲrdinatie (3-6669)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Reynders, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-87
p. 9588 3-87 p. 9588 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-90
p. 10467-10468 3-90 p. 10467-10468 (PDF)
Genderstatistieken - Maatregelen - Versterking - CoŲrdinatie (3-6670)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan mevrouw Van den Bossche, vice-eerste minister en minister van Begroting en Consumentenzaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-87
p. 9593 3-87 p. 9593 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-90
p. 10519 3-90 p. 10519 (PDF)
Genderstatistieken - Maatregelen - Versterking - CoŲrdinatie (3-6671)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-87
p. 9597 3-87 p. 9597 (PDF)
Genderstatistieken - Maatregelen - Versterking - CoŲrdinatie (3-6672)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer De Gucht, minister van Buitenlandse Zaken
   Vraag met antwoord
Bul. 3-87
p. 9688 3-87 p. 9688 (PDF)
Genderstatistieken - Maatregelen - Versterking - CoŲrdinatie (3-6673)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Flahaut, minister van Landsverdediging
   Vraag met antwoord
Bul. 3-87
p. 9691 3-87 p. 9691 (PDF)
Genderstatistieken - Maatregelen - Versterking - CoŲrdinatie (3-6674)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Vraag met antwoord
Bul. 3-86
p. 9470-9471 3-86 p. 9470-9471 (PDF)
  Bul. 3-87
p. 9701 3-87 p. 9701 (PDF)
Genderstatistieken - Maatregelen - Versterking - CoŲrdinatie (3-6675)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-87
p. 9610 3-87 p. 9610 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-90
p. 10670 3-90 p. 10670 (PDF)
Genderstatistieken - Maatregelen - Versterking - CoŲrdinatie (3-6676)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan mevrouw Laruelle, minister van Middenstand en Landbouw
   Vraag met antwoord
Bul. 3-87
p. 9756 3-87 p. 9756 (PDF)
Genderstatistieken - Maatregelen - Versterking - CoŲrdinatie (3-6677)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer De Decker, minister van Ontwikkelingssamenwerking
   Vraag met antwoord
Bul. 3-87
p. 9757 3-87 p. 9757 (PDF)
Genderstatistieken - Maatregelen - Versterking - CoŲrdinatie (3-6678)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Dupont, minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-87
p. 9617 3-87 p. 9617 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-90
p. 10772-10773 3-90 p. 10772-10773 (PDF)
Genderstatistieken - Maatregelen - Versterking - CoŲrdinatie (3-6679)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Landuyt, minister van Mobiliteit
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-87
p. 9619 3-87 p. 9619 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-88
p. 9979-9980 3-88 p. 9979-9980 (PDF)
Genderstatistieken - Maatregelen - Versterking - CoŲrdinatie (3-6680)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Tobback, minister van Leefmilieu en minister van Pensioenen
   Vraag met antwoord
Bul. 3-86
p. 9530-9531 3-86 p. 9530-9531 (PDF)
   Aanvullend antwoord
Bul. 3-89
p. 10273-10274 3-89 p. 10273-10274 (PDF)
Genderstatistieken - Maatregelen - Versterking - CoŲrdinatie (3-6681)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Vanvelthoven, minister van Werk
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-87
p. 9626 3-87 p. 9626 (PDF)
Genderstatistieken - Maatregelen - Versterking - CoŲrdinatie (3-6682)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Jamar, staatssecretaris voor Modernisering van de FinanciŽn en de Strijd tegen de fiscale fraude, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn
   Vraag met antwoord
Bul. 3-85
p. 9375-9376 3-85 p. 9375-9376 (PDF)
Genderstatistieken - Maatregelen - Versterking - CoŲrdinatie (3-6683)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Van Quickenborne, staatssecretaris voor Administratieve Vereenvoudiging, toegevoegd aan de eerste minister
   Vraag met antwoord
Bul. 3-86
p. 9542-9543 3-86 p. 9542-9543 (PDF)
Genderstatistieken - Maatregelen - Versterking - CoŲrdinatie (3-6684)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Donfut, staatssecretaris voor Europese Zaken, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken
   Vraag met antwoord
Bul. 3-86
p. 9544-9545 3-86 p. 9544-9545 (PDF)
Genderstatistieken - Maatregelen - Versterking - CoŲrdinatie (3-6685)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan mevrouw Van Weert, staatssecretaris voor Duurzame Ontwikkeling en Sociale Economie, toegevoegd aan de minister van Begroting en Consumentenzaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-87
p. 9631 3-87 p. 9631 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-89
p. 10299 3-89 p. 10299 (PDF)
Genderstatistieken - Maatregelen - Versterking - CoŲrdinatie (3-6686)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan mevrouw Mandaila Malamba, staatssecretaris voor het Gezin en Personen met een handicap, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Vraag met antwoord
Bul. 3-85
p. 9382 3-85 p. 9382 (PDF)
Genderstatistieken - Maatregelen - Versterking - CoŲrdinatie (3-6687)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Tuybens, staatssecretaris voor Overheidsbedrijven, toegevoegd aan de minister van Begroting en Consumentenzaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-87
p. 9632 3-87 p. 9632 (PDF)
Genderstatistieken - Versterking van de bestaande statistische apparatuur - CoŲrdinatie - Werkjaar 2004 (3-3409)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Vraag met antwoord
Bul. 3-53
p. 4635 3-53 p. 4635 (PDF)
Genderstatistieken - Versterking van de bestaande statistische apparatuur - CoŲrdinatie - Werkjaar 2004 (3-3410)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
   Vraag met voorlopig antwoord
Bul. 3-53
p. 4633 3-53 p. 4633 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-55
p. 4855-4856 3-55 p. 4855-4856 (PDF)
Genderstatistieken - Versterking van de bestaande statistische apparatuur - CoŲrdinatie - Werkjaar 2004 (3-3411)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Reynders, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-53
p. 4603 3-53 p. 4603 (PDF)
Genderstatistieken - Versterking van de bestaande statistische apparatuur - CoŲrdinatie - Werkjaar 2004 (3-3412)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Begroting en Overheidsbedrijven
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-53
p. 4610 3-53 p. 4610 (PDF)
Genderstatistieken - Versterking van de bestaande statistische apparatuur - CoŲrdinatie - Werkjaar 2004 (3-3413)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-53
p. 4614 3-53 p. 4614 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-55
p. 4882-4883 3-55 p. 4882-4883 (PDF)
Genderstatistieken - Versterking van de bestaande statistische apparatuur - CoŲrdinatie - Werkjaar 2004 (3-3414)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer De Gucht, minister van Buitenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-53
p. 4617 3-53 p. 4617 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-62
p. 5830-5831 3-62 p. 5830-5831 (PDF)
Genderstatistieken - Versterking van de bestaande statistische apparatuur - CoŲrdinatie - Werkjaar 2004 (3-3415)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Flahaut, minister van Landsverdediging
   Vraag met antwoord
Bul. 3-53
p. 4649-4650 3-53 p. 4649-4650 (PDF)
Genderstatistieken - Versterking van de bestaande statistische apparatuur - CoŲrdinatie - Werkjaar 2004 (3-3416)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Vraag met antwoord
Bul. 3-53
p. 4650 3-53 p. 4650 (PDF)
Genderstatistieken - Versterking van de bestaande statistische apparatuur - CoŲrdinatie - Werkjaar 2004 (3-3417)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-53
p. 4621 3-53 p. 4621 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-54
p. 4764-4766 3-54 p. 4764-4766 (PDF)
Genderstatistieken - Versterking van de bestaande statistische apparatuur - CoŲrdinatie - Werkjaar 2004 (3-3418)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan mevrouw Laruelle, minister van Middenstand en Landbouw
   Vraag met antwoord
Bul. 3-52
p. 4553 3-52 p. 4553 (PDF)
Genderstatistieken - Versterking van de bestaande statistische apparatuur - CoŲrdinatie - Werkjaar 2004 (3-3419)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan mevrouw Van den Bossche, minister van Werk
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-53
p. 4631 3-53 p. 4631 (PDF)
Genderstatistieken - Versterking van de bestaande statistische apparatuur - CoŲrdinatie - Werkjaar 2004 (3-3420)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer De Decker, minister van Ontwikkelingssamenwerking
   Vraag met antwoord
Bul. 3-53
p. 4666-4667 3-53 p. 4666-4667 (PDF)
Genderstatistieken - Versterking van de bestaande statistische apparatuur - CoŲrdinatie - Werkjaar 2004 (3-3421)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Dupont, minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-53
p. 4626 3-53 p. 4626 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-54
p. 4787-4790 3-54 p. 4787-4790 (PDF)
Genderstatistieken - Versterking van de bestaande statistische apparatuur - CoŲrdinatie - Werkjaar 2004 (3-3422)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Landuyt, minister van Mobiliteit
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-53
p. 4629 3-53 p. 4629 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-54
p. 4795-4796 3-54 p. 4795-4796 (PDF)
Genderstatistieken - Versterking van de bestaande statistische apparatuur - CoŲrdinatie - Werkjaar 2004 (3-3423)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Tobback, minister van Leefmilieu en minister van Pensioenen
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-53
p. 4630 3-53 p. 4630 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-57
p. 5147-5148 3-57 p. 5147-5148 (PDF)
Genderstatistieken - Versterking van de bestaande statistische apparatuur - CoŲrdinatie - Werkjaar 2004 (3-3424)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan mevrouw Van den Bossche, minister van Werk
   Antwoord gegeven door de heer Vanvelthoven, minister van Werk
Bul. 3-53
p. 4678 3-53 p. 4678 (PDF)
Genderstatistieken - Versterking van de bestaande statistische apparatuur - CoŲrdinatie - Werkjaar 2004 (3-3425)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Jamar, staatssecretaris voor Modernisering van de FinanciŽn en de Strijd tegen de fiscale fraude, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-53
p. 4631-4632 3-53 p. 4631-4632 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-63
p. 6103-6104 3-63 p. 6103-6104 (PDF)
Genderstatistieken - Versterking van de bestaande statistische apparatuur - CoŲrdinatie - Werkjaar 2004 (3-3426)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Van Quickenborne, staatssecretaris voor Administratieve Vereenvoudiging, toegevoegd aan de eerste minister
   Vraag met antwoord
Bul. 3-53
p. 4680 3-53 p. 4680 (PDF)
Genderstatistieken - Versterking van de bestaande statistische apparatuur - CoŲrdinatie - Werkjaar 2004 (3-3428)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan mevrouw Van Weert, staatssecretaris voor Duurzame Ontwikkeling en Sociale Economie, toegevoegd aan de minister van Begroting en Overheidsbedrijven
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-53
p. 4632 3-53 p. 4632 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-59
p. 5391 3-59 p. 5391 (PDF)
Genderstatistieken - Versterking van de bestaande statistische apparatuur - CoŲrdinatie - Werkjaar 2004 (3-3429)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan mevrouw Mandaila Malamba, staatssecretaris voor het Gezin en Personen met een handicap, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-53
p. 4632 3-53 p. 4632 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-54
p. 4802 3-54 p. 4802 (PDF)
Genderstatistieken - Versterking van het statistische apparaat - CoŲrdinatie - Werkjaar 2005 (3-4315)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Vraag met antwoord
Bul. 3-61
p. 5610 3-61 p. 5610 (PDF)
Genderstatistieken - Versterking van het statistische apparaat - CoŲrdinatie - Werkjaar 2005 (3-4316)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-63
p. 5977 3-63 p. 5977 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-65
p. 6314-6315 3-65 p. 6314-6315 (PDF)
Genderstatistieken - Versterking van het statistische apparaat - CoŲrdinatie - Werkjaar 2005 (3-4317)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Reynders, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-63
p. 5979 3-63 p. 5979 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-65
p. 6328-6329 3-65 p. 6328-6329 (PDF)
Genderstatistieken - Versterking van het statistische apparaat - CoŲrdinatie - Werkjaar 2005 (3-4318)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan mevrouw Van den Bossche, vice-eerste minister en minister van Begroting en Consumentenzaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-63
p. 5979 3-63 p. 5979 (PDF)
Genderstatistieken - Versterking van het statistische apparaat - CoŲrdinatie - Werkjaar 2005 (3-4319)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag met antwoord
Bul. 3-62
p. 5828 3-62 p. 5828 (PDF)
Genderstatistieken - Versterking van het statistische apparaat - CoŲrdinatie - Werkjaar 2005 (3-4320)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer De Gucht, minister van Buitenlandse Zaken
   Vraag met antwoord
Bul. 3-63
p. 6050 3-63 p. 6050 (PDF)
Genderstatistieken - Versterking van het statistische apparaat - CoŲrdinatie - Werkjaar 2005 (3-4321)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Flahaut, minister van Landsverdediging
   Vraag met antwoord
Bul. 3-62
p. 5857 3-62 p. 5857 (PDF)
Genderstatistieken - Versterking van het statistische apparaat - CoŲrdinatie - Werkjaar 2005 (3-4322)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-63
p. 5981 3-63 p. 5981 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-71
p. 7499-7500 3-71 p. 7499-7500 (PDF)
Genderstatistieken - Versterking van het statistische apparaat - CoŲrdinatie - Werkjaar 2005 (3-4323)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-63
p. 5982 3-63 p. 5982 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-64
p. 6209-6210 3-64 p. 6209-6210 (PDF)
  Bul. 3-65
p. 6379-6380 3-65 p. 6379-6380 (PDF)
Genderstatistieken - Versterking van het statistische apparaat - CoŲrdinatie - Werkjaar 2005 (3-4324)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan mevrouw Laruelle, minister van Middenstand en Landbouw
   Vraag met antwoord
Bul. 3-63
p. 6075-6076 3-63 p. 6075-6076 (PDF)
Genderstatistieken - Versterking van het statistische apparaat - CoŲrdinatie - Werkjaar 2005 (3-4325)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer De Decker, minister van Ontwikkelingssamenwerking
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-63
p. 5983 3-63 p. 5983 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-68
p. 6916-6917 3-68 p. 6916-6917 (PDF)
Genderstatistieken - Versterking van het statistische apparaat - CoŲrdinatie - Werkjaar 2005 (3-4326)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Dupont, minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-63
p. 5984 3-63 p. 5984 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-66
p. 6563-6565 3-66 p. 6563-6565 (PDF)
Genderstatistieken - Versterking van het statistische apparaat - CoŲrdinatie - Werkjaar 2005 (3-4327)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Landuyt, minister van Mobiliteit
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-63
p. 5984 3-63 p. 5984 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-65
p. 6409 3-65 p. 6409 (PDF)
Genderstatistieken - Versterking van het statistische apparaat - CoŲrdinatie - Werkjaar 2005 (3-4328)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Tobback, minister van Leefmilieu en minister van Pensioenen
   Vraag met antwoord
Bul. 3-63
p. 6090-6091 3-63 p. 6090-6091 (PDF)
Genderstatistieken - Versterking van het statistische apparaat - CoŲrdinatie - Werkjaar 2005 (3-4329)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Vanvelthoven, minister van Werk
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-63
p. 5986 3-63 p. 5986 (PDF)
Genderstatistieken - Versterking van het statistische apparaat - CoŲrdinatie - Werkjaar 2005 (3-4330)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Jamar, staatssecretaris voor Modernisering van de FinanciŽn en de Strijd tegen de fiscale fraude, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn
   Vraag met antwoord
Bul. 3-63
p. 6107 3-63 p. 6107 (PDF)
Genderstatistieken - Versterking van het statistische apparaat - CoŲrdinatie - Werkjaar 2005 (3-4331)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Van Quickenborne, staatssecretaris voor Administratieve Vereenvoudiging, toegevoegd aan de eerste minister
   Vraag met antwoord
Bul. 3-63
p. 6108 3-63 p. 6108 (PDF)
Genderstatistieken - Versterking van het statistische apparaat - CoŲrdinatie - Werkjaar 2005 (3-4332)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Donfut, staatssecretaris voor Europese Zaken, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken
   Vraag met antwoord
Bul. 3-63
p. 6110 3-63 p. 6110 (PDF)
Genderstatistieken - Versterking van het statistische apparaat - CoŲrdinatie - Werkjaar 2005 (3-4333)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan mevrouw Van Weert, staatssecretaris voor Duurzame Ontwikkeling en Sociale Economie, toegevoegd aan de minister van Begroting en Consumentenzaken
   Vraag met antwoord
Bul. 3-66
p. 6592 3-66 p. 6592 (PDF)
Genderstatistieken - Versterking van het statistische apparaat - CoŲrdinatie - Werkjaar 2005 (3-4334)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan mevrouw Mandaila Malamba, staatssecretaris voor het Gezin en Personen met een handicap, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Vraag met antwoord
Bul. 3-62
p. 5948 3-62 p. 5948 (PDF)
Genderstatistieken - Versterking van het statistische apparaat - CoŲrdinatie - Werkjaar 2005 (3-4335)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Tuybens, staatssecretaris voor Overheidsbedrijven, toegevoegd aan de minister van Begroting en Consumentenzaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-63
p. 5987 3-63 p. 5987 (PDF)
Genitale verminkingen bij vrouwen in BelgiŽ (Beleid - Gegevens - Strafrechtelijk beleid) (3-253)      
  Vraag om uitleg van mevrouw de Bethune aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie en aan mevrouw Arena, minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen
   Antwoord gegeven door mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
3-58
p. 4-7 3-58 p. 4-7 (PDF)
Gerechtsdeurwaardersambt - Benoeming van vrouwen - 2003 (3-2601)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-42
p. 3255-3256 3-42 p. 3255-3256 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-45
p. 3689-3690 3-45 p. 3689-3690 (PDF)
Gerechtsdeurwaardersambt - Benoeming van vrouwen - 2004 (3-2602)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-42
p. 3256 3-42 p. 3256 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-45
p. 3690 3-45 p. 3690 (PDF)
Gerechtsdeurwaardersambt - Benoeming van vrouwen in 2005 (3-4214)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
   Vraag met antwoord
Bul. 3-62
p. 5778 3-62 p. 5778 (PDF)
Gerechtsdeurwaardersambt - Benoeming van vrouwen in 2006 (3-6571)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-87
p. 9577-9578 3-87 p. 9577-9578 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-88
p. 9867 3-88 p. 9867 (PDF)
Grote Meren-Gebied - Programma van ontwapening, demobilisering, repatriŽring, reclassering en reÔntegratie (DDRRR) en Programma ontwapening, demobilisering en reÔntegratie (DDR) - Betrokkenheid van BelgiŽ (3-2231)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer De Decker, minister van Ontwikkelingssamenwerking
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-37
p. 2791 3-37 p. 2791 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-38
p. 2931-2934 3-38 p. 2931-2934 (PDF)
HIV-opsporing - Aidsbestrijding - Sluiting van het Elisa-centrum (3-3864)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Vraag met antwoord
Bul. 3-56
p. 5027-5028 3-56 p. 5027-5028 (PDF)
   Aanvullend antwoord
Bul. 3-61
p. 5670-5671 3-61 p. 5670-5671 (PDF)
Handelszendingen - Aanwezigheid van vrouwen (3-5204)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Vraag met antwoord
Bul. 3-70
p. 7245 3-70 p. 7245 (PDF)
Herziening van artikel 22bis van de Grondwet teneinde een lid toe te voegen betreffende de bescherming van aanvullende rechten van het kind (Recht op een gezinsleven, recht om zijn mening te uiten, recht om beschermd te worden tegen elke vorm van exploitatie en recht op aangepaste procedures en instellingen wanneer het wordt verdacht, vervolgd of veroordeeld) (3-265)      
  Verslag van mevrouw de Bethune en de heer Delpťrťe
3-265/3
p. 1-74 3-265/3 p. 1-74 (PDF)
  Bespreking
3-87
p. 34-42 3-87 p. 34-42 (PDF)
Herziening van het opschrift van titel III, hoofdstuk IV, afdeling I, onderafdeling I, van de Grondwet (Vervanging van de benaming "Gemeenschaps- en Gewestraden" door de benaming "Gemeenschaps- en Gewestparlementen") (3-671)      
  Amendement nr 1 van mevrouw de Bethune
3-671/2
p. 1 3-671/2 p. 1 (PDF)
Het Belgisch beleid inzake het gebruik van kinderen als soldaten (Facultatief protocol bij het UNO-verdrag inzake de rechten van het kind - Verslag) (3-252)      
  Vraag om uitleg van mevrouw de Bethune aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
3-57
p. 22-24 3-57 p. 22-24 (PDF)
Het Belgisch beleid inzake het gebruik van kinderen als soldaten (Verdrag inzake de rechten van het kind - Verslag) (3-305)      
  Vraag om uitleg van mevrouw de Bethune aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Vandenbroucke, minister van Werk en Pensioenen
3-64
p. 43 3-64 p. 43 (PDF)
Het Belgisch beleid met betrekking tot de rekrutering van minderjarigen en hun deelname aan gewapende conflicten (Probleem van de kindsoldaten - Statuut van de kandidaat-officieren onder de 18 jaar) (3-1355)      
  Vraag om uitleg van mevrouw de Bethune aan de heer Flahaut, minister van Landsverdediging
   Antwoord gegeven door de heer Van Quickenborne, staatssecretaris voor Administratieve Vereenvoudiging, toegevoegd aan de eerste minister
3-150
p. 62-64 3-150 p. 62-64 (PDF)
Het Belgisch beleid ten aanzien van landen die de doodstraf uitvoeren (3-1757)      
  Vraag om uitleg van mevrouw de Bethune aan de heer De Gucht, minister van Buitenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Donfut, staatssecretaris voor Europese Zaken, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken
3-175
p. 64-66 3-175 p. 64-66 (PDF)
Het Belgische rapport aan het VN-Kinderrechtencomitť in GenŤve inzake het aanvullend protocol bij het VN-Kinderrechtenverdrag over kinderen in gewapende conflicten (o.m. kindsoldaten) (3-418)      
  Vraag om uitleg van mevrouw de Bethune aan de heer De Gucht, minister van Buitenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
3-83
p. 53-55 3-83 p. 53-55 (PDF)
Het Belgische rapport aan het VN-Kinderrechtencomitť in GenŤve inzake het aanvullend protocol over kinderen in gewapende conflicten bij het VN-Kinderrechtenverdrag (3-838)      
  Vraag om uitleg van mevrouw de Bethune aan de heer De Gucht, minister van Buitenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door mevrouw Van den Bossche, minister van Werk
3-115
p. 98-99 3-115 p. 98-99 (PDF)
Het Commissariaat-generaal voor de vluchtelingen (Selectieprocedure nieuwe commissaris-generaal - Vertraging bij de indiening van de jaarverslagen) (3-107)      
  Vraag om uitleg van mevrouw de Bethune aan de heer Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door mevrouw Moerman, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
3-41
p. 96-97 3-41 p. 96-97 (PDF)
Het Congolese rapport-Lutundula (Onthulling van dubieuze praktijken over de privatisering van de mijnsector via joint ventures - Bescherming van de artisanale mijnwerkers - Illegale handel van ertsen - Traceerbaarheid van de grondstoffen) (3-1458)      
  Vraag om uitleg van mevrouw de Bethune aan de heer De Gucht, minister van Buitenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door mevrouw Mandaila Malamba, staatssecretaris voor het Gezin en Personen met een handicap, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
3-155
p. 48-49 3-155 p. 48-49 (PDF)
Het Europese standpunt op de recente G8-Top in de VS (Vergadering op Sea Island - Problemen van de Irakese schuld, de vrede in het Midden-Oosten, Aids en de kwijtschelding van de schuld van de armste landen) (3-328)      
  Vraag om uitleg van mevrouw de Bethune aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door mevrouw Ries, staatssecretaris voor Europese Zaken en Buitenlandse Zaken, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken
3-68
p. 81-83 3-68 p. 81-83 (PDF)
Het Federaal Borstvoedingscomitť en het belang van borstvoeding (3-1000)      
  Vraag om uitleg van mevrouw de Bethune aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord gegeven door de heer Vanvelthoven, staatssecretaris voor Informatisering van de Staat, toegevoegd aan de minister van Begroting en Overheidsbedrijven
3-127
p. 76-78 3-127 p. 76-78 (PDF)
Het Nationaal Actieplan inzake de rechten van het kind (Uitnodiging van het middenveld voor een rondetafel op 6 mei 2004 in het Egmontpaleis) (3-231)      
  Vraag om uitleg van mevrouw de Bethune aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
3-53
p. 46-47 3-53 p. 46-47 (PDF)
Het aanbieden van alcoholhoudende dranken in drankautomaten (Controle - Inbreuken - Vervolgingen - Klachten - Buurten waar veel jongeren komen) (3-1732)      
  Vraag om uitleg van mevrouw de Bethune aan de heer Reynders, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord gegeven door de heer Van Quickenborne, staatssecretaris voor Administratieve Vereenvoudiging, toegevoegd aan de eerste minister
3-172
p. 50-51 3-172 p. 50-51 (PDF)
Het aanbieden van alcoholhoudende dranken in drankautomaten (Onduidelijkheid of gemixte dranken, zoals alcoholpops al dan niet worden beschouwd als sterke drank - Verstrekken van alcohol aan minderjarigen) (3-1690)      
  Vraag om uitleg van mevrouw de Bethune aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord gegeven door de heer Donfut, staatssecretaris voor Europese Zaken, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken
3-169
p. 71-74 3-169 p. 71-74 (PDF)
Het aantal vrouwen en vrouwelijke kandidaten voor de VN-lijst van experten op gebied van vrede en veiligheid (Experts voor terreinoperaties - Verhouding mannen-vrouwen - Resolutie 1325 van de Veiligheidsraad) (3-613)      
  Vraag om uitleg van mevrouw de Bethune aan de heer De Gucht, minister van Buitenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Van Quickenborne, staatssecretaris voor Administratieve Vereenvoudiging, toegevoegd aan de eerste minister
3-100
p. 80-81 3-100 p. 80-81 (PDF)
Het actieplan van de regering inzake "gelijk loon voor gelijk werk" (Rol van het Instituut voor gelijkheid van mannen en vrouwen) (3-1331)      
  Vraag om uitleg van mevrouw de Bethune aan de heer Vanvelthoven, minister van Werk
   Antwoord gegeven door mevrouw Van Weert, staatssecretaris voor Duurzame Ontwikkeling en Sociale Economie, toegevoegd aan de minister van Begroting en Consumentenzaken
3-149
p. 63-65 3-149 p. 63-65 (PDF)
Het actieplan van de regering inzake "gelijk loon voor gelijk werk" (Rol van het Instituut voor gelijkheid van mannen en vrouwen) (3-1332)      
  Vraag om uitleg van mevrouw de Bethune aan de heer Dupont, minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen
3-149
p. 54-56 3-149 p. 54-56 (PDF)
Het alcoholconvenant en de wettelijke verankering (Verbod van alcohol in automaten in de buurt van scholen) (3-1759)      
  Vraag om uitleg van mevrouw de Bethune aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord gegeven door de heer Donfut, staatssecretaris voor Europese Zaken, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken
3-175
p. 68-69 3-175 p. 68-69 (PDF)
Het analfabetisme in BelgiŽ (3-202)      
  Vraag om uitleg van mevrouw de Bethune aan mevrouw Arena, minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen
3-51
p. 97 3-51 p. 97 (PDF)
Het dreigend tekort aan kinderartsen (in de ziekenhuizen : onderfinanciering en hoge werkdruk) (3-232)      
  Vraag om uitleg van mevrouw de Bethune aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
3-54
p. 47-48 3-54 p. 47-48 (PDF)
Het escalerende conflict in het Midden-Oosten (tussen IsraŽl en Libanon) (3-1223)      
  Mondelinge vraag van mevrouw de Bethune aan de heer De Gucht, minister van Buitenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Tuybens, staatssecretaris voor Overheidsbedrijven, toegevoegd aan de minister van Begroting en Consumentenzaken
3-177
p. 24-26 3-177 p. 24-26 (PDF)
Het federale voedselactieplan (Overgewicht en obesitas - Overgewicht bij kinderen en jongeren - Voedings- en gezondheidsplan - Samenwerking met de Gemeenschappen en Gewesten) (3-325)      
  Vraag om uitleg van mevrouw de Bethune aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
3-68
p. 91-93 3-68 p. 91-93 (PDF)
Het functioneren van de Raad van de Gelijke Kansen voor mannen en vrouwen (Secretariaat van de Raad - Ondersteunende functies van het Instituut voor de gelijkheid van mannen en vrouwen) (3-591)      
  Mondelinge vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Dupont, minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen
3-98
p. 46-47 3-98 p. 46-47 (PDF)
Het gebrek aan naleving van gender-richtlijnen door de nieuwe lidstaten van de Europese Unie (3-835)      
  Vraag om uitleg van mevrouw de Bethune aan de heer Dupont, minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen
3-115
p. 88-89 3-115 p. 88-89 (PDF)
Het gebruik van e-mail door politieke, economische en socio-culturele organisaties (Mededelingen beschouwd als reclame - Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer - Direct marketing - Europese richtlijn) (3-126)      
  Mondelinge vraag van mevrouw de Bethune aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
3-31
p. 10-12 3-31 p. 10-12 (PDF)
Het genderevenwicht in de diplomatie (3-1555)      
  Vraag om uitleg van mevrouw de Bethune aan de heer De Gucht, minister van Buitenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door mevrouw Van Weert, staatssecretaris voor Duurzame Ontwikkeling en Sociale Economie, toegevoegd aan de minister van Begroting en Consumentenzaken
3-158
p. 28-29 3-158 p. 28-29 (PDF)
Het genderevenwicht in de raad van bestuur van Belgacom (en bij BIAC, de Regie der Gebouwen en De Post) (3-167)      
  Vraag om uitleg van mevrouw de Bethune aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Begroting en Overheidsbedrijven
3-46
p. 60-61 3-46 p. 60-61 (PDF)
Het genderevenwicht in de raden van bestuur van overheidsbedrijven tijdens 2005 (3-1625)      
  Vraag om uitleg van mevrouw de Bethune aan de heer Tuybens, staatssecretaris voor Overheidsbedrijven, toegevoegd aan de minister van Begroting en Consumentenzaken
   Antwoord gegeven door mevrouw Mandaila Malamba, staatssecretaris voor het Gezin en Personen met een handicap, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
3-164
p. 42-43 3-164 p. 42-43 (PDF)
Het geweld tegen de Koerdische bevolking in SyriŽ (3-268)      
  Vraag om uitleg van mevrouw de Bethune aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
3-59
p. 17-20 3-59 p. 17-20 (PDF)
Het gezin op de agenda van het EU-voorzitterschap (3-237)      
  Vraag om uitleg van mevrouw de Bethune aan mevrouw Simonis, staatssecretaris voor het Gezin en Personen met een handicap, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
3-59
p. 6-7 3-59 p. 6-7 (PDF)
Het horizontaal beleid ontwikkelingssamenwerking (2003-2004) (Ontwikkelingssamenwerking - Regeringsbeleid - Realisaties in 2003 - Uitgaven in 2003 - Begroting voor 2004 - Strategische doelstellingen voor 2004 - Personeel belast met het ontwikkelingssamenwerkingsbeleid binnen de beleidscel en het secretariaat - Noord-Zuid-dimensie) (3-498)      
  Vraag om uitleg van mevrouw de Bethune aan de heer De Gucht, minister van Buitenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Donfut, staatssecretaris voor Europese Zaken, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken
3-89
p. 53 3-89 p. 53 (PDF)
Het horizontaal beleid ontwikkelingssamenwerking (2003-2004) (Ontwikkelingssamenwerking - Regeringsbeleid - Realisaties in 2003 - Uitgaven in 2003 - Begroting voor 2004 - Strategische doelstellingen voor 2004 - Personeel belast met het ontwikkelingssamenwerkingsbeleid binnen de beleidscel en het secretariaat - Noord-Zuid-dimensie) (3-510)      
  Vraag om uitleg van mevrouw de Bethune aan mevrouw Van den Bossche, minister van Werk
3-92
p. 51-54 3-92 p. 51-54 (PDF)
Het internationaal verdrag tot regeling van de walvisvangst (Omzetting in Belgisch recht) (3-491)      
  Vraag om uitleg van mevrouw de Bethune aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie, aan de heer De Gucht, minister van Buitenlandse Zaken en aan de heer Tobback, minister van Leefmilieu en minister van Pensioenen
   Antwoord gegeven door de heer Tobback, minister van Leefmilieu en minister van Pensioenen
3-89
p. 54-56 3-89 p. 54-56 (PDF)
Het koninklijk besluit houdende toekenning van een subsidie aan de vzw "Vereniging van Belgische Steden en Gemeenten" (VBSG) voor de uitvoering van het programma "Gemeentelijke Internationale Samenwerking" (3-214)      
  Vraag om uitleg van mevrouw de Bethune aan de heer Verwilghen, minister van Ontwikkelingssamenwerking
   Antwoord gegeven door de heer Van Quickenborne, staatssecretaris voor Administratieve Vereenvoudiging, toegevoegd aan de eerste minister
3-52
p. 37-39 3-52 p. 37-39 (PDF)
Het misbruiken van tienermeisjes door VN-blauwhelmen in Congo (3-283)      
  Vraag om uitleg van mevrouw de Bethune aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door mevrouw Ries, staatssecretaris voor Europese Zaken en Buitenlandse Zaken, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken
3-61
p. 78-80 3-61 p. 78-80 (PDF)
Het nationaal actieplan tegen geweld op vrouwen (Intrafamiliaal geweld en geweld tegen vrouwen) (3-67)      
  Vraag om uitleg van mevrouw de Bethune aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
   Antwoord gegeven door de heer Flahaut, minister van Landsverdediging
3-26
p. 47-49 3-26 p. 47-49 (PDF)
Het omgangsrecht (Naleving van het omgangsrecht - JustitiŽle benadering) (3-76)      
  Vraag om uitleg van mevrouw de Bethune aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
3-31
p. 43-45 3-31 p. 43-45 (PDF)
Het onderzoek naar de moord op een Belgische jezuÔet (Moord op pater Renť De Haes in een voorstad van Kinshasa door een gewapende bende - Door BelgiŽ ondernomen stappen) (3-822)      
  Vraag om uitleg van mevrouw de Bethune aan de heer De Gucht, minister van Buitenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Van Quickenborne, staatssecretaris voor Administratieve Vereenvoudiging, toegevoegd aan de eerste minister
3-113
p. 54-55 3-113 p. 54-55 (PDF)
Het ontbreken van individuele loonfiches voor personeelsleden van de vroegere gemeentepolitie (Sociale gevolgen) (3-347)      
  Vraag om uitleg van mevrouw de Bethune aan de heer Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
3-70
p. 48-50 3-70 p. 48-50 (PDF)
Het ontslag van de gedelegeerd bestuurder van de BTC (Belgische Technische CoŲperatie) (3-308)      
  Vraag om uitleg van mevrouw de Bethune aan de heer Verwilghen, minister van Ontwikkelingssamenwerking
3-66
p. 34-36 3-66 p. 34-36 (PDF)
Het ontslag van de gedelegeerd bestuurder van de BTC (Ontslagprocedure - Selectie- en aanstellingsprocedure van een nieuwe gedelegeerde bestuurder) (3-227)      
  Vraag om uitleg van mevrouw de Bethune aan de heer Verwilghen, minister van Ontwikkelingssamenwerking
   Antwoord gegeven door de heer Van Quickenborne, staatssecretaris voor Administratieve Vereenvoudiging, toegevoegd aan de eerste minister
3-52
p. 39-41 3-52 p. 39-41 (PDF)
Het ontslag van de voorzitter van het Federaal Borstvoedingscomitť (3-170)      
  Vraag om uitleg van mevrouw de Bethune aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
3-46
p. 68-70 3-46 p. 68-70 (PDF)
Het ontwerp van koninklijk besluit inzake het zorgprogramma voor pediatrie (Dreiging van een tekort aan ziekenhuispediaters - Ziekenhuiswachtdiensten) (3-1266)      
  Vraag om uitleg van mevrouw De Roeck aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord gegeven door de heer Donfut, staatssecretaris voor Europese Zaken, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken
3-146
p. 70-72 3-146 p. 70-72 (PDF)
  3-146
p. 72 3-146 p. 72 (PDF)
   Stemming over de gewone motie
3-149
p. 42-43 3-149 p. 42-43 (PDF)
  3-149
p. 89 3-149 p. 89 (PDF)
Het ouderschapsverlof (Uitbreiding) (3-601)      
  Vraag om uitleg van mevrouw de Bethune aan mevrouw Van den Bossche, minister van Werk
3-98
p. 85-87 3-98 p. 85-87 (PDF)
Het proces van ontwapening, demobilisering, repatriŽring, reclassering en reÔntegratie (in de regio van de Grote Meren) (3-532)      
  Vraag om uitleg van mevrouw de Bethune aan de heer De Gucht, minister van Buitenlandse Zaken en aan de heer Flahaut, minister van Landsverdediging
   Antwoord gegeven door de heer De Gucht, minister van Buitenlandse Zaken
3-94
p. 80-82 3-94 p. 80-82 (PDF)
Het programma "Steun aan de begeleiding van getraumatiseerde vrouwen in Zuid-Kivu" van het Olame-centrum (3-1509)      
  Vraag om uitleg van mevrouw de Bethune aan de heer De Decker, minister van Ontwikkelingssamenwerking
3-162
p. 64-65 3-162 p. 64-65 (PDF)
Het project ter preventie van seksueel geweld in Oost-Congo (3-1510)      
  Vraag om uitleg van mevrouw de Bethune aan de heer De Decker, minister van Ontwikkelingssamenwerking
3-162
p. 65-67 3-162 p. 65-67 (PDF)
Het project ter preventie van seksueel geweld in Oost-Congo (3-969)      
  Vraag om uitleg van mevrouw de Bethune aan de heer De Decker, minister van Ontwikkelingssamenwerking
3-125
p. 55-58 3-125 p. 55-58 (PDF)
Het rapport van het onafhankelijk panel van de VN aangaande het wapenembargo in Oost-Congo (3-546)      
  Mondelinge vraag van mevrouw de Bethune aan de heer De Gucht, minister van Buitenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Van Quickenborne, staatssecretaris voor Administratieve Vereenvoudiging, toegevoegd aan de eerste minister
3-95
p. 17-19 3-95 p. 17-19 (PDF)
Het recht op dubbele nationaliteit en het uitblijven van de ondertekening en ratificatie van de Overeenkomst van de Raad van Europa van 6 november 1997 inzake de nationaliteit (3-24)      
  Mondelinge vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Verwilghen, minister van Ontwikkelingssamenwerking
3-14
p. 20-22 3-14 p. 20-22 (PDF)
Het recht op dubbele nationaliteit en het uitblijven van de ondertekening en ratificatie van de Overeenkomst van de Raad van Europa van 6 november 1997 inzake de nationaliteit (3-279)      
  Vraag om uitleg van mevrouw de Bethune aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door mevrouw Ries, staatssecretaris voor Europese Zaken en Buitenlandse Zaken, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken
3-61
p. 74-76 3-61 p. 74-76 (PDF)
Het referentiecentrum voor Centraal-Afrika (3-1849)      
  Vraag om uitleg van mevrouw de Bethune aan de heer De Decker, minister van Ontwikkelingssamenwerking
   Antwoord gegeven door mevrouw Van Weert, staatssecretaris voor Duurzame Ontwikkeling en Sociale Economie, toegevoegd aan de minister van Begroting en Consumentenzaken
3-187
p. 79-80 3-187 p. 79-80 (PDF)
Het referentiecentrum voor Centraal-Afrika (Nieuw centrum om de expertise van gespecialiseerde instelling over Centraal-Afrika te verzamelen en te coordineren) (3-1180)      
  Vraag om uitleg van mevrouw de Bethune aan de heer De Decker, minister van Ontwikkelingssamenwerking
3-142
p. 39-41 3-142 p. 39-41 (PDF)
Het sturen van Belgische militairen naar Congo (Operatie "Toekomst" : opleiding van een Ituri-brigade - Veiligheid van de militairen - Wettelijke basis van die zending - Goedkeuring door Rwanda) (3-185)      
  Mondelinge vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Flahaut, minister van Landsverdediging
3-41
p. 13-17 3-41 p. 13-17 (PDF)
Het sturen van extra troepen naar Afghanistan en de rol van de internationale vredesmacht (ISAF) op de NAVO-top (Financiering) (3-346)      
  Vraag om uitleg van mevrouw de Bethune aan de heer Flahaut, minister van Landsverdediging
3-69
p. 7-9 3-69 p. 7-9 (PDF)
Het tekort aan voogden voor de niet-begeleide minderjarige vreemdelingen (3-281)      
  Vraag om uitleg van mevrouw de Bethune aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
3-61
p. 68-71 3-61 p. 68-71 (PDF)
Het thema vrouwen en vrede tijdens het Nederlands EU-voorzitterschap (Genderbewustwording op het terrein van preventie en oplossing van conflicten) (3-465)      
  Vraag om uitleg van mevrouw de Bethune aan de heer De Gucht, minister van Buitenlandse Zaken en aan de heer Flahaut, minister van Landsverdediging
   Antwoord gegeven door de heer Van Quickenborne, staatssecretaris voor Administratieve Vereenvoudiging, toegevoegd aan de eerste minister
3-86
p. 52-53 3-86 p. 52-53 (PDF)
Het toenemende geweld op vrouwen in Afghanistan (3-834)      
  Vraag om uitleg van mevrouw de Bethune aan de heer De Gucht, minister van Buitenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door mevrouw Van den Bossche, minister van Werk
3-115
p. 97-98 3-115 p. 97-98 (PDF)
Het vaderschaps- en moederschapsverlof (Niet-opname of gedeeltelijke opname van het vaderschapsverlof door de mannen) (3-1460)      
  Vraag om uitleg van mevrouw de Bethune aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord gegeven door de heer Donfut, staatssecretaris voor Europese Zaken, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken
3-154
p. 79-81 3-154 p. 79-81 (PDF)
Het verdrag betreffende de intensivering van grensoverschrijdende samenwerking, met name op het gebied van terrorismebestrijding, grensoverschrijdende criminaliteit en illegale migratie, gesloten te PrŁm op 27 mei 2005 (3-1165)      
  Vraag om uitleg van mevrouw de Bethune aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie en aan de heer Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Van Quickenborne, staatssecretaris voor Administratieve Vereenvoudiging, toegevoegd aan de eerste minister
3-137
p. 63-66 3-137 p. 63-66 (PDF)
Het verdwijnen van de Chinese arts Jiang Yanyong (Bloedige repressie tegen en opsluiting van de vredesdemonstranten op het Tian'anmen-plein - Vervolging van dissidenten die het bloedbad willen herdenken - Wapenembargo) (3-306)      
  Vraag om uitleg van mevrouw de Bethune aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Vandenbroucke, minister van Werk en Pensioenen
3-64
p. 44-46 3-64 p. 44-46 (PDF)
Het verloop van het onderzoek naar de moord op een Belgische onderdaan in Oeganda (3-1466)      
  Vraag om uitleg van mevrouw de Bethune aan de heer Verhofstadt, eerste minister en aan de heer De Gucht, minister van Buitenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door mevrouw Mandaila Malamba, staatssecretaris voor het Gezin en Personen met een handicap, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
3-155
p. 40-42 3-155 p. 40-42 (PDF)
Het verrijken van brooddeeg met foliumzuur (Invoering van de preventieve maatregel - Belang van foliumzuur voor zwangere vrouwen en hun baby) (3-1999)      
  Vraag om uitleg van mevrouw de Bethune aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord gegeven door de heer Donfut, staatssecretaris voor Europese Zaken, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken
3-195
p. 88-90 3-195 p. 88-90 (PDF)
Het verslag over de wapenhandel (Uit- en invoer van wapens voor het leger en de politie) (3-1498)      
  Vraag om uitleg van mevrouw de Bethune aan de heer Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door mevrouw Van Weert, staatssecretaris voor Duurzame Ontwikkeling en Sociale Economie, toegevoegd aan de minister van Begroting en Consumentenzaken
3-159
p. 113-114 3-159 p. 113-114 (PDF)
Het verslag over de wapenhandel (Uit- en invoer van wapens voor het leger en de politie) (3-1500)      
  Vraag om uitleg van mevrouw de Bethune aan de heer Flahaut, minister van Landsverdediging
   Antwoord gegeven door mevrouw Van Weert, staatssecretaris voor Duurzame Ontwikkeling en Sociale Economie, toegevoegd aan de minister van Begroting en Consumentenzaken
3-158
p. 29-30 3-158 p. 29-30 (PDF)
Het wetsontwerp houdende instemming met het Facultatief Protocol bij het Verdrag inzake de rechten van het kind, inzake de verkoop van kinderen, kinderprostitutie en kinderpornografie, aangenomen te New York op 25 mei 2000 (3-1197)      
  Vraag om uitleg van mevrouw de Bethune aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
   Uitstel van de vraag op verzoek van mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
3-140
p. 56 3-140 p. 56 (PDF)
Het wetsontwerp houdende instemming met het Facultatief Protocol bij het Verdrag inzake de rechten van het kind, inzake de verkoop van kinderen, kinderprostitutie en kinderpornografie, aangenomen te New York op 25 mei 2000 (Advies van de Raad van State over het voorontwerp van wet i.v.m. het in overeenstemming brengen van het Strafwetboek) (3-1305)      
  Vraag om uitleg van mevrouw de Bethune aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
   Antwoord gegeven door mevrouw Mandaila Malamba, staatssecretaris voor het Gezin en Personen met een handicap, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
3-147
p. 34-35 3-147 p. 34-35 (PDF)
Het zoetmiddel aspartaam (Kankerverwekkend product - Aanvraag tot advies bij de EFSA) (3-870)      
  Mondelinge vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
3-134
p. 39-42 3-134 p. 39-42 (PDF)
Heteroparen - Samenlevingscontracten in 2005 (3-4221)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-62
p. 5739 3-62 p. 5739 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-64
p. 6186 3-64 p. 6186 (PDF)
Heteroparen - Samenlevingscontracten in 2005 (3-4222)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-62
p. 5745 3-62 p. 5745 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-63
p. 6042-6043 3-63 p. 6042-6043 (PDF)
Homoparen - Samenlevingsovereenkomsten en huwelijken in 2005 (3-4223)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-62
p. 5739 3-62 p. 5739 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-64
p. 6186 3-64 p. 6186 (PDF)
Homoparen - Samenlevingsovereenkomsten en huwelijken in 2005 (3-4224)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-62
p. 5745 3-62 p. 5745 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-63
p. 6043 3-63 p. 6043 (PDF)
In-vitro fertilisatie (IVF) - Terugbetaling laboratoriumkosten - Cijfers 2006 (3-6767)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-87
p. 9611-9612 3-87 p. 9611-9612 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-90
p. 10712 3-90 p. 10712 (PDF)
In-vitrofertilisatie (IVF) - Laboratoriumkosten - Terugbetaling - Cijfers 2005 (3-4265)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-62
p. 5754 3-62 p. 5754 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-78
p. 8413-8414 3-78 p. 8413-8414 (PDF)
In-vitrofertilisatie - Terugbetaling laboratoriumkosten - Cijfers 2004 (3-3172)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-50
p. 4247-4248 3-50 p. 4247-4248 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-51
p. 4448 3-51 p. 4448 (PDF)
Incident inzake briefwisseling aan de rechterlijke macht (door de Voorzitter van de Senaat over een hangende echtscheidingszaak)      
  Debat
3-101
p. 4-26 3-101 p. 4-26 (PDF)
Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen (IGVM) - "Basisdocumentatie 2005" (Publicatie met overzicht van wetgeving, rechtspraak en belangrijke publicaties, editie 2005) (3-3501)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Dupont, minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-54
p. 4726-4727 3-54 p. 4726-4727 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-55
p. 4923-4924 3-55 p. 4923-4924 (PDF)
Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen - Begroting - 2004 (3-2485)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Dupont, minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-41
p. 3174-3175 3-41 p. 3174-3175 (PDF)
  Bul. 3-62
p. 5756-5757 3-62 p. 5756-5757 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-70
p. 7292-7294 3-70 p. 7292-7294 (PDF)
Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen - Studies en onderzoeken 2004 en 2005 (3-5205)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Dupont, minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen
   Vraag met antwoord
Bul. 3-70
p. 7294-7296 3-70 p. 7294-7296 (PDF)
Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen - Subsidies en onderzoeken 2004 en 2005 (3-5313)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Vraag met antwoord
Bul. 3-69
p. 7009 3-69 p. 7009 (PDF)
Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen - Subsidies en onderzoeken 2004 en 2005 (3-5314)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-70
p. 7123 3-70 p. 7123 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-85
p. 9306 3-85 p. 9306 (PDF)
Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen - Subsidies en onderzoeken 2004 en 2005 (3-5315)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Reynders, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn
   Vraag met antwoord
Bul. 3-69
p. 7027 3-69 p. 7027 (PDF)
Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen - Subsidies en onderzoeken 2004 en 2005 (3-5316)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan mevrouw Van den Bossche, vice-eerste minister en minister van Begroting en Consumentenzaken
   Vraag met antwoord
Bul. 3-70
p. 7203 3-70 p. 7203 (PDF)
Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen - Subsidies en onderzoeken 2004 en 2005 (3-5317)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag met antwoord
Bul. 3-69
p. 7041-7042 3-69 p. 7041-7042 (PDF)
Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen - Subsidies en onderzoeken 2004 en 2005 (3-5318)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer De Gucht, minister van Buitenlandse Zaken
   Vraag met antwoord
Bul. 3-70
p. 7240 3-70 p. 7240 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-72
p. 7679 3-72 p. 7679 (PDF)
Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen - Subsidies en onderzoeken 2004 en 2005 (3-5319)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Flahaut, minister van Landsverdediging
   Vraag met antwoord
Bul. 3-70
p. 7244 3-70 p. 7244 (PDF)
Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen - Subsidies en onderzoeken 2004 en 2005 (3-5320)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Vraag met antwoord
Bul. 3-70
p. 7245 3-70 p. 7245 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-73
p. 7832-7833 3-73 p. 7832-7833 (PDF)
Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen - Subsidies en onderzoeken 2004 en 2005 (3-5321)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-70
p. 7147 3-70 p. 7147 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-72
p. 7684 3-72 p. 7684 (PDF)
Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen - Subsidies en onderzoeken 2004 en 2005 (3-5322)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan mevrouw Laruelle, minister van Middenstand en Landbouw
   Vraag met antwoord
Bul. 3-69
p. 7073 3-69 p. 7073 (PDF)
Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen - Subsidies en onderzoeken 2004 en 2005 (3-5323)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer De Decker, minister van Ontwikkelingssamenwerking
   Vraag met antwoord
Bul. 3-70
p. 7280 3-70 p. 7280 (PDF)
Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen - Subsidies en onderzoeken 2004 en 2005 (3-5324)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Dupont, minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen
   Vraag met antwoord
Bul. 3-70
p. 7281-7282 3-70 p. 7281-7282 (PDF)
Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen - Subsidies en onderzoeken 2004 en 2005 (3-5325)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Landuyt, minister van Mobiliteit
   Vraag met antwoord
Bul. 3-70
p. 7305 3-70 p. 7305 (PDF)
Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen - Subsidies en onderzoeken 2004 en 2005 (3-5326)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Tobback, minister van Leefmilieu en minister van Pensioenen
   Vraag met antwoord
Bul. 3-69
p. 7078 3-69 p. 7078 (PDF)
Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen - Subsidies en onderzoeken 2004 en 2005 (3-5327)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Vanvelthoven, minister van Werk
   Vraag met antwoord
Bul. 3-70
p. 7321 3-70 p. 7321 (PDF)
Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen - Subsidies en onderzoeken 2004 en 2005 (3-5328)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Jamar, staatssecretaris voor Modernisering van de FinanciŽn en de Strijd tegen de fiscale fraude, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn
   Vraag met antwoord
Bul. 3-69
p. 7083 3-69 p. 7083 (PDF)
Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen - Subsidies en onderzoeken 2004 en 2005 (3-5329)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Van Quickenborne, staatssecretaris voor Administratieve Vereenvoudiging, toegevoegd aan de eerste minister
   Vraag met antwoord
Bul. 3-70
p. 7323-7324 3-70 p. 7323-7324 (PDF)
Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen - Subsidies en onderzoeken 2004 en 2005 (3-5330)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Donfut, staatssecretaris voor Europese Zaken, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken
   Vraag met antwoord
Bul. 3-69
p. 7085 3-69 p. 7085 (PDF)
Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen - Subsidies en onderzoeken 2004 en 2005 (3-5331)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan mevrouw Van Weert, staatssecretaris voor Duurzame Ontwikkeling en Sociale Economie, toegevoegd aan de minister van Begroting en Consumentenzaken
   Vraag met antwoord
Bul. 3-70
p. 7325 3-70 p. 7325 (PDF)
Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen - Subsidies en onderzoeken 2004 en 2005 (3-5332)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan mevrouw Mandaila Malamba, staatssecretaris voor het Gezin en Personen met een handicap, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Vraag met antwoord
Bul. 3-70
p. 7328 3-70 p. 7328 (PDF)
Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen - Subsidies en onderzoeken 2004 en 2005 (3-5333)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Tuybens, staatssecretaris voor Overheidsbedrijven, toegevoegd aan de minister van Begroting en Consumentenzaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-70
p. 7179 3-70 p. 7179 (PDF)
Instituut voor gelijkheid van vrouwen en mannen - Begroting - 2005 (3-2486)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Dupont, minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-41
p. 3175-3176 3-41 p. 3175-3176 (PDF)
  Bul. 3-62
p. 5757 3-62 p. 5757 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-73
p. 7859-7860 3-73 p. 7859-7860 (PDF)
InterministeriŽle conferentie voor gelijke kansen van vrouwen en mannen - Werkzaamheden in 2003 en 2004 (3-2484)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Dupont, minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-41
p. 3174 3-41 p. 3174 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-44