Auteurs- en sprekersregister betreffende "Daems Rik" (Legislatuur 2014-2019)

 
Alles van 1995 tot nu
Legislatuur 2019-....
Legislatuur 2014-2019
Legislatuur 2010-2014
Legislatuur 2007-2010
Legislatuur 2003-2007
Legislatuur 1999-2003
Legislatuur 1995-1999
  Parlementaire documenten Handelingen Schriftelijke vragen
Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) - Inwerkingtreding - Ondernemingen en overheden - Aanduiding van functionarissen gegevensbescherming - Vereisten - Opleiding (6-1626)      
  Schriftelijke vraag van de heer Daems aan de heer De Backer, staatssecretaris voor Bestrijding van de sociale fraude, Privacy en Noordzee, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord
SV 6-1626
Banken - Stresstests - Verscherping - Toezichthouder -Transparantie - Italiaanse banken - Nationale Bank van België (6-2031)      
  Schriftelijke vraag van de heer Daems aan de heer Van Overtveldt, minister van Financiën, belast met de Bestrijding van de fiscale fraude
   dossier afgesloten
SV 6-2031
Banken - Stresstests - Verscherping - Toezichthouder -Transparantie - Italiaanse banken - Nationale Bank van België (6-2066)      
  Schriftelijke vraag van de heer Daems aan de heer De Croo, vice-eersteminister en minister van Financiën, belast met Bestrijding van de fiscale fraude, en Minister van Ontwikkelingssamenwerking
   Antwoord
SV 6-2066
Belastingen - Onbeperkt uitstel van invordering (6-696)      
  Schriftelijke vraag van de heer Daems aan de heer Van Overtveldt, minister van Financiën, belast met de Bestrijding van de fiscale fraude
   Antwoord
SV 6-696
Bitcoin - Marktautoriteit - Wettelijke betaling - Rechten als consument (6-1699)      
  Schriftelijke vraag van de heer Daems aan de heer Peeters, vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel
   Antwoord
SV 6-1699
Bitcoin - Marktautoriteit - Wettelijke betaling - Rechten als consument (6-1700)      
  Schriftelijke vraag van de heer Daems aan de heer Geens, minister van Justitie
   Antwoord
SV 6-1700
Bitcoin - Marktautoriteit - Wettelijke betaling - Rechten als consument (6-1701)      
  Schriftelijke vraag van de heer Daems aan de heer Van Overtveldt, minister van Financiën, belast met de Bestrijding van de fiscale fraude
   dossier afgesloten
SV 6-1701
Bitcoin - Marktautoriteit - Wettelijke betaling - Rechten als consument (6-2061)      
  Schriftelijke vraag van de heer Daems aan de heer De Croo, vice-eersteminister en minister van Financiën, belast met Bestrijding van de fiscale fraude, en Minister van Ontwikkelingssamenwerking
   Antwoord
SV 6-2061
Blockchaintechnologie - Fintech - Toepassing - Initial Coin Offerings (ICO's) - Frans voorbeeld - Stand van zaken in België (6-2263)      
  Schriftelijke vraag van de heer Daems aan de heer De Croo, vice-eersteminister en minister van Financiën, belast met Bestrijding van de fiscale fraude, en Minister van Ontwikkelingssamenwerking
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 6-2263
Blockchaintechnologie - Overheid - Toepassing - Pilots - Samenwerking met de privé sector (6-1599)      
  Schriftelijke vraag van de heer Daems aan de heer Michel, eerste minister
   Antwoord
SV 6-1599
Blockchaintechnologie - Overheid - Toepassing - Pilots - Samenwerking met de privé sector (6-1600)      
  Schriftelijke vraag van de heer Daems aan de heer Peeters, vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel
   Antwoord
SV 6-1600
Blockchaintechnologie - Overheid - Toepassing - Pilots - Samenwerking met de privé sector (6-1601)      
  Schriftelijke vraag van de heer Daems aan de heer Jambon, vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der gebouwen
   dossier afgesloten
SV 6-1601
Blockchaintechnologie - Overheid - Toepassing - Pilots - Samenwerking met de privé sector (6-1602)      
  Schriftelijke vraag van de heer Daems aan de heer De Croo, vice-eersteminister en minister van Ontwikkelingssamenwerking, Digitale Agenda, Telecommunicatie en Post
   Antwoord
SV 6-1602
Blockchaintechnologie - Overheid - Toepassing - Pilots - Samenwerking met de privé sector (6-1603)      
  Schriftelijke vraag van de heer Daems aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, belast met Beliris en Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 6-1603
Blockchaintechnologie - Overheid - Toepassing - Pilots - Samenwerking met de privé sector (6-1604)      
  Schriftelijke vraag van de heer Daems aan de heer Geens, minister van Justitie
   Antwoord
SV 6-1604
Blockchaintechnologie - Overheid - Toepassing - Pilots - Samenwerking met de privé sector (6-1605)      
  Schriftelijke vraag van de heer Daems aan mevrouw De Block, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord
SV 6-1605
Blockchaintechnologie - Overheid - Toepassing - Pilots - Samenwerking met de privé sector (6-1606)      
  Schriftelijke vraag van de heer Daems aan de heer Bacquelaine, minister van Pensioenen
   Antwoord
SV 6-1606
Blockchaintechnologie - Overheid - Toepassing - Pilots - Samenwerking met de privé sector (6-1607)      
  Schriftelijke vraag van de heer Daems aan de heer Van Overtveldt, minister van Financiën, belast met de Bestrijding van de fiscale fraude
   dossier afgesloten
SV 6-1607
Blockchaintechnologie - Overheid - Toepassing - Pilots - Samenwerking met de privé sector (6-1608)      
  Schriftelijke vraag van de heer Daems aan mevrouw Marghem, minister van Energie, Leefmilieu en Duurzame Ontwikkeling
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 6-1608
Blockchaintechnologie - Overheid - Toepassing - Pilots - Samenwerking met de privé sector (6-1609)      
  Schriftelijke vraag van de heer Daems aan de heer Vandeput, minister van Defensie, belast met Ambtenaren-zaken
   Antwoord
SV 6-1609
Blockchaintechnologie - Overheid - Toepassing - Pilots - Samenwerking met de privé sector (6-1610)      
  Schriftelijke vraag van de heer Daems aan mevrouw Wilmès, minister van Begroting, belast met de Nationale Loterij
   Antwoord
SV 6-1610
Blockchaintechnologie - Overheid - Toepassing - Pilots - Samenwerking met de privé sector (6-1611)      
  Schriftelijke vraag van de heer Daems aan de heer Bellot, minister van Mobiliteit, belast met Belgocontrol en de Nationale Maatschappij der Belgische spoorwegen
   Antwoord
SV 6-1611
Blockchaintechnologie - Overheid - Toepassing - Pilots - Samenwerking met de privé sector (6-1612)      
  Schriftelijke vraag van de heer Daems aan de heer Ducarme, minister van Middenstand, Zelfstandigen, KMO's, Landbouw en Maatschappelijke Integratie
   Antwoord
SV 6-1612
Blockchaintechnologie - Overheid - Toepassing - Pilots - Samenwerking met de privé sector (6-1613)      
  Schriftelijke vraag van de heer Daems aan de heer De Crem, staatssecretaris voor Buitenlandse Handel, toegevoegd aan de minister belast met Buitenlandse Handel
   Antwoord
SV 6-1613
Blockchaintechnologie - Overheid - Toepassing - Pilots - Samenwerking met de privé sector (6-1614)      
  Schriftelijke vraag van de heer Daems aan de heer Francken, staatssecretaris voor Asiel en Migratie, belast met Administratieve Vereenvoudiging, toegevoegd aan de minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken
   dossier afgesloten
SV 6-1614
Blockchaintechnologie - Overheid - Toepassing - Pilots - Samenwerking met de privé sector (6-1615)      
  Schriftelijke vraag van de heer Daems aan de heer De Backer, staatssecretaris voor Bestrijding van de sociale fraude, Privacy en Noordzee, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord
SV 6-1615
Blockchaintechnologie - Overheid - Toepassing - Pilots - Samenwerking met de privé sector (6-1616)      
  Schriftelijke vraag van de heer Daems aan mevrouw Demir, staatssecretaris voor Armoedebestrijding, Gelijke Kansen, Personen met een beperking, en Wetenschapsbeleid, belast met Grote Steden, toegevoegd aan de Minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken
   dossier afgesloten
SV 6-1616
Blockchaintechnologie - Overheid - Toepassing - Pilots - Samenwerking met de privé sector (6-2056)      
  Schriftelijke vraag van de heer Daems aan de heer De Crem, minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 6-2056
Blockchaintechnologie - Overheid - Toepassing - Pilots - Samenwerking met de privé sector (6-2057)      
  Schriftelijke vraag van de heer Daems aan de heer De Croo, vice-eersteminister en minister van Financiën, belast met Bestrijding van de fiscale fraude, en Minister van Ontwikkelingssamenwerking
   Antwoord
SV 6-2057
Blockchaintechnologie - Overheid - Toepassing - Pilots - Samenwerking met de privé sector (6-2058)      
  Schriftelijke vraag van de heer Daems aan mevrouw De Block, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, en van Asiel en Migratie
   Antwoord
SV 6-2058
Blockchaintechnologie - Overheid - Toepassing - Pilots - Samenwerking met de privé sector (6-2059)      
  Schriftelijke vraag van de heer Daems aan de heer Peeters, vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel, Armoedebestrijding, Gelijke kansen en Personen met een beperking
   Antwoord
SV 6-2059
Blockchaintechnologie - Overheid - Toepassing - Pilots - Samenwerking met de privé sector (6-2060)      
  Schriftelijke vraag van de heer Daems aan mevrouw Wilmès, minister van Begroting en van Ambtenarenzaken, belast met de Nationale Loterij en Wetenschapsbeleid
   Antwoord
SV 6-2060
Blockchaintechnologie - Overheid - Toepassing - Pilots - Stand van zaken (6-2284)      
  Schriftelijke vraag van de heer Daems aan de heer Michel, eerste minister
   Antwoord
SV 6-2284
Blockchaintechnologie - Overheid - Toepassing - Pilots - Stand van zaken (6-2285)      
  Schriftelijke vraag van de heer Daems aan de heer Peeters, vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel, Armoedebestrijding, Gelijke kansen en Personen met een beperking
   Antwoord
SV 6-2285
Blockchaintechnologie - Overheid - Toepassing - Pilots - Stand van zaken (6-2286)      
  Schriftelijke vraag van de heer Daems aan de heer De Croo, vice-eersteminister en minister van Financiën, belast met Bestrijding van de fiscale fraude, en Minister van Ontwikkelingssamenwerking
   Antwoord
SV 6-2286
Blockchaintechnologie - Overheid - Toepassing - Pilots - Stand van zaken (6-2287)      
  Schriftelijke vraag van de heer Daems aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, en van Defensie, belast met Beliris en Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 6-2287
Blockchaintechnologie - Overheid - Toepassing - Pilots - Stand van zaken (6-2288)      
  Schriftelijke vraag van de heer Daems aan de heer De Crem, minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 6-2288
Blockchaintechnologie - Overheid - Toepassing - Pilots - Stand van zaken (6-2289)      
  Schriftelijke vraag van de heer Daems aan de heer Geens, minister van Justitie, belast met de Regie der Gebouwen
   Antwoord
SV 6-2289
Blockchaintechnologie - Overheid - Toepassing - Pilots - Stand van zaken (6-2290)      
  Schriftelijke vraag van de heer Daems aan mevrouw De Block, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, en van Asiel en Migratie
   Antwoord
SV 6-2290
Blockchaintechnologie - Overheid - Toepassing - Pilots - Stand van zaken (6-2291)      
  Schriftelijke vraag van de heer Daems aan de heer Bacquelaine, minister van Pensioenen
   Antwoord
SV 6-2291
Blockchaintechnologie - Overheid - Toepassing - Pilots - Stand van zaken (6-2292)      
  Schriftelijke vraag van de heer Daems aan mevrouw Marghem, minister van Energie, Leefmilieu en Duurzame Ontwikkeling
   Antwoord
SV 6-2292
Blockchaintechnologie - Overheid - Toepassing - Pilots - Stand van zaken (6-2293)      
  Schriftelijke vraag van de heer Daems aan mevrouw Wilmès, minister van Begroting en van Ambtenarenzaken, belast met de Nationale Loterij en Wetenschapsbeleid
   Antwoord
SV 6-2293
Blockchaintechnologie - Overheid - Toepassing - Pilots - Stand van zaken (6-2294)      
  Schriftelijke vraag van de heer Daems aan de heer Bellot, minister van Mobiliteit, belast met Belgocontrol en de Nationale Maatschappij der Belgische spoorwegen
   Antwoord
SV 6-2294
Blockchaintechnologie - Overheid - Toepassing - Pilots - Stand van zaken (6-2295)      
  Schriftelijke vraag van de heer Daems aan de heer Ducarme, minister van Middenstand, Zelfstandigen, KMO's, Landbouw en Maatschappelijke Integratie, belast met Grote Steden
   Antwoord
SV 6-2295
Blockchaintechnologie - Overheid - Toepassing - Pilots - Stand van zaken (6-2296)      
  Schriftelijke vraag van de heer Daems aan de heer De Backer, minister van Digitale Agenda, Telecommunicatie en Post, belast met Administratieve Vereenvoudiging, Bestrijding van de sociale fraude, Privacy en Noordzee
   Antwoord
SV 6-2296
Blockchaintechnologie - Toepassingen - Wetgeving - Gevolgen - Privacy (6-1595)      
  Schriftelijke vraag van de heer Daems aan de heer Peeters, vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel
   Antwoord
SV 6-1595
Blockchaintechnologie - Toepassingen - Wetgeving - Gevolgen - Privacy (6-1596)      
  Schriftelijke vraag van de heer Daems aan de heer De Croo, vice-eersteminister en minister van Ontwikkelingssamenwerking, Digitale Agenda, Telecommunicatie en Post
   Antwoord
SV 6-1596
Blockchaintechnologie - Toepassingen - Wetgeving - Gevolgen - Privacy (6-1597)      
  Schriftelijke vraag van de heer Daems aan de heer Francken, staatssecretaris voor Asiel en Migratie, belast met Administratieve Vereenvoudiging, toegevoegd aan de minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken
   dossier afgesloten
SV 6-1597
Blockchaintechnologie - Toepassingen - Wetgeving - Gevolgen - Privacy (6-1598)      
  Schriftelijke vraag van de heer Daems aan de heer De Backer, staatssecretaris voor Bestrijding van de sociale fraude, Privacy en Noordzee, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord
SV 6-1598
Blockchaintechnologie - Toepassingen - Wetgeving - Gevolgen - Privacy (6-2055)      
  Schriftelijke vraag van de heer Daems aan mevrouw De Block, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, en van Asiel en Migratie
   Antwoord
SV 6-2055
Boekhoudkundige normen - International Financial Reporting Standards (IFRS) - Europese Commissie - Afwijkingsmogelijkheden - Impact voor beursgenoteerde ondernemingen (6-1980)      
  Schriftelijke vraag van de heer Daems aan de heer Van Overtveldt, minister van Financiën, belast met de Bestrijding van de fiscale fraude
   dossier afgesloten
SV 6-1980
Boekhoudkundige normen - International Financial Reporting Standards (IFRS) - Europese Commissie - Afwijkingsmogelijkheden - Impact voor beursgenoteerde ondernemingen (6-1981)      
  Schriftelijke vraag van de heer Daems aan de heer De Crem, staatssecretaris voor Buitenlandse Handel, toegevoegd aan de minister belast met Buitenlandse Handel
   Antwoord
SV 6-1981
Boekhoudkundige normen - International Financial Reporting Standards (IFRS) - Europese Commissie - Afwijkingsmogelijkheden - Impact voor beursgenoteerde ondernemingen (6-2064)      
  Schriftelijke vraag van de heer Daems aan de heer De Croo, vice-eersteminister en minister van Financiën, belast met Bestrijding van de fiscale fraude, en Minister van Ontwikkelingssamenwerking
   Antwoord
SV 6-2064
Brexit - Visserij - Visrechten in de wateren van Groot-Brittannië - Oude verdragen en privilegies (6-2361)      
  Schriftelijke vraag van de heer Daems aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, en van Defensie, belast met Beliris en Federale Culturele Instellingen
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 6-2361
Brexit - Visserij - Visrechten in de wateren van Groot-Brittannië - Oude verdragen en privilegies (6-2362)      
  Schriftelijke vraag van de heer Daems aan de heer De Backer, minister van Digitale Agenda, Telecommunicatie en Post, belast met Administratieve Vereenvoudiging, Bestrijding van de sociale fraude, Privacy en Noordzee
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 6-2362
De heer Philippe Henry protesteert tegen het feit dat een lid van de Commissie voor het Onderzoek van de geloofsbrieven betrokken is bij de kwestie over de cumul van een lokaal mandaat en een mandaat van deelstaatsenator      
  6-1
p. 5 6-1 p. 5 (PDF)
De vergadering vraag de aanwezigheid van de regering      
  6-39
p. 10 6-39 p. 10 (PDF)
  6-39
p. 16-19 6-39 p. 16-19 (PDF)
De « Nieuwe Zijderoute » - Impact op luchthavens - Multimodale mix - Troeven voor de logistiek (6-2020)      
  Schriftelijke vraag van de heer Daems aan de heer Peeters, vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel
   Antwoord
SV 6-2020
De « Nieuwe Zijderoute » - Impact op luchthavens - Multimodale mix - Troeven voor de logistiek (6-2021)      
  Schriftelijke vraag van de heer Daems aan de heer Bellot, minister van Mobiliteit, belast met Belgocontrol en de Nationale Maatschappij der Belgische spoorwegen
   Antwoord
SV 6-2021
De « Nieuwe Zijderoute » - Impact op luchthavens - Multimodale mix - Troeven voor de logistiek (6-2022)      
  Schriftelijke vraag van de heer Daems aan de heer De Crem, staatssecretaris voor Buitenlandse Handel, toegevoegd aan de minister belast met Buitenlandse Handel
   dossier afgesloten
SV 6-2022
Eedaflegging (Wetgevende verkiezingen van 25 mei 2014)      
  de heer Hendrik Daems, senator aangewezen door het Vlaams Parlement
6-1
p. 16 6-1 p. 16 (PDF)
Europese spaarrichtlijn - Woonstaatheffing - Impact voor de Belgische overheid (6-692)      
  Schriftelijke vraag van de heer Daems aan de heer Van Overtveldt, minister van Financiën, belast met de Bestrijding van de fiscale fraude
   Antwoord
SV 6-692
Games-industrie - Tax shelter (6-1450)      
  Schriftelijke vraag van de heer Daems aan de heer Peeters, vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 6-1450
Games-industrie - Tax shelter (6-1451)      
  Schriftelijke vraag van de heer Daems aan de heer De Croo, vice-eersteminister en minister van Ontwikkelingssamenwerking, Digitale Agenda, Telecommunicatie en Post
   Antwoord
SV 6-1451
Games-industrie - Tax shelter (6-1452)      
  Schriftelijke vraag van de heer Daems aan de heer Van Overtveldt, minister van Financiën, belast met de Bestrijding van de fiscale fraude
   dossier afgesloten
SV 6-1452
Games-industrie - Tax shelter (6-2054)      
  Schriftelijke vraag van de heer Daems aan de heer De Croo, vice-eersteminister en minister van Financiën, belast met Bestrijding van de fiscale fraude, en Minister van Ontwikkelingssamenwerking
   Antwoord
SV 6-2054
Gastronationalisme - Protectionisme - Vrij verkeer van goederen - Tendens in de Europese Unie - Belgische voedingsindustrie - Impact - Standpunt van de Belgische regering - Overleg met de Gewesten (6-1206)      
  Schriftelijke vraag van de heer Daems aan de heer Peeters, vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel
   Antwoord
SV 6-1206
Gastronationalisme - Protectionisme - Vrij verkeer van goederen - Tendens in de Europese Unie - Belgische voedingsindustrie - Impact - Standpunt van de Belgische regering - Overleg met de Gewesten (6-1207)      
  Schriftelijke vraag van de heer Daems aan de heer Borsus, minister van Middenstand, Zelfstandigen, KMO's, Landbouw en Maatschappelijke Integratie
   Antwoord
SV 6-1207
Gastronationalisme - Protectionisme - Vrij verkeer van goederen - Tendens in de Europese Unie - Belgische voedingsindustrie - Impact - Standpunt van de Belgische regering - Overleg met de Gewesten (6-1208)      
  Schriftelijke vraag van de heer Daems aan de heer De Crem, staatssecretaris voor Buitenlandse Handel, toegevoegd aan de minister belast met Buitenlandse Handel
   Antwoord
SV 6-1208
Geld lenen aan woekerrentes - KMO's - Woekeraars - Scandinavische kredietverstrekkers (6-2353)      
  Schriftelijke vraag van de heer Daems aan de heer Peeters, vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel, Armoedebestrijding, Gelijke kansen en Personen met een beperking
   Antwoord
SV 6-2353
Geld lenen aan woekerrentes - KMO's - Woekeraars - Scandinavische kredietverstrekkers (6-2354)      
  Schriftelijke vraag van de heer Daems aan de heer De Croo, vice-eersteminister en minister van Financiën, belast met Bestrijding van de fiscale fraude, en Minister van Ontwikkelingssamenwerking
   Antwoord
SV 6-2354
Geld lenen aan woekerrentes - KMO's - Woekeraars - Scandinavische kredietverstrekkers (6-2355)      
  Schriftelijke vraag van de heer Daems aan de heer Ducarme, minister van Middenstand, Zelfstandigen, KMO's, Landbouw en Maatschappelijke Integratie, belast met Grote Steden
   Antwoord
SV 6-2355
Golden visa - Harmonisatie - Controle - Risicoprofielen - Georganiseerde misdaad (6-1948)      
  Schriftelijke vraag van de heer Daems aan de heer Peeters, vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel
   Antwoord
SV 6-1948
Golden visa - Harmonisatie - Controle - Risicoprofielen - Georganiseerde misdaad (6-1949)      
  Schriftelijke vraag van de heer Daems aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, belast met Beliris en Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 6-1949
Green bonds - Voorbeelden uit het buitenland - Energietransitie - Financiering - Windparken op de Noordzee (6-1704)      
  Schriftelijke vraag van de heer Daems aan de heer Van Overtveldt, minister van Financiën, belast met de Bestrijding van de fiscale fraude
   dossier afgesloten
SV 6-1704
Green bonds - Voorbeelden uit het buitenland - Energietransitie - Financiering - Windparken op de Noordzee (6-1705)      
  Schriftelijke vraag van de heer Daems aan mevrouw Marghem, minister van Energie, Leefmilieu en Duurzame Ontwikkeling
   Antwoord
SV 6-1705
Green bonds - Voorbeelden uit het buitenland - Energietransitie - Financiering - Windparken op de Noordzee (6-1706)      
  Schriftelijke vraag van de heer Daems aan de heer De Backer, staatssecretaris voor Bestrijding van de sociale fraude, Privacy en Noordzee, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord
SV 6-1706
Green bonds - Voorbeelden uit het buitenland - Energietransitie - Financiering - Windparken op de Noordzee (6-2062)      
  Schriftelijke vraag van de heer Daems aan de heer De Croo, vice-eersteminister en minister van Financiën, belast met Bestrijding van de fiscale fraude, en Minister van Ontwikkelingssamenwerking
   Antwoord
SV 6-2062
Herverpakte «leveraged loans» (CLO's) - Systeemrisico - Toezichthouder (6-2017)      
  Schriftelijke vraag van de heer Daems aan de heer Van Overtveldt, minister van Financiën, belast met de Bestrijding van de fiscale fraude
   dossier afgesloten
SV 6-2017
Herverpakte «leveraged loans» (CLO's) - Systeemrisico - Toezichthouder (6-2065)      
  Schriftelijke vraag van de heer Daems aan de heer De Croo, vice-eersteminister en minister van Financiën, belast met Bestrijding van de fiscale fraude, en Minister van Ontwikkelingssamenwerking
   Antwoord
SV 6-2065
Hulde (BZ 2014)      
  aan mevrouw Sabine de Bethune, voor de wijze waarop zij de overgang heeft begeleid naar de Senaat in zijn nieuwe gedaante
6-1
p. 17 6-1 p. 17 (PDF)
Illegale sigaretten - Herkomst en bestemming - Binnenlandse productie - Cijfers (6-1354)      
  Schriftelijke vraag van de heer Daems aan mevrouw De Block, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord
SV 6-1354
Illegale sigaretten - Herkomst en bestemming - Binnenlandse productie - Cijfers (6-1355)      
  Schriftelijke vraag van de heer Daems aan de heer Van Overtveldt, minister van Financiën, belast met de Bestrijding van de fiscale fraude
   dossier afgesloten
SV 6-1355
Illegale sigaretten - Herkomst en bestemming - Binnenlandse productie - Cijfers (6-2053)      
  Schriftelijke vraag van de heer Daems aan de heer De Croo, vice-eersteminister en minister van Financiën, belast met Bestrijding van de fiscale fraude, en Minister van Ontwikkelingssamenwerking
   Antwoord
SV 6-2053
Indexcijfer van de consumptieprijzen - Online verkoopplatformen - Lagere prijzen - Impact - Aanpassing van het indexcijfer (6-1918)      
  Schriftelijke vraag van de heer Daems aan de heer Peeters, vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel
   Antwoord
SV 6-1918
Indexcijfer van de consumptieprijzen - Online verkoopplatformen - Lagere prijzen - Impact - Aanpassing van het indexcijfer (6-1919)      
  Schriftelijke vraag van de heer Daems aan de heer De Croo, vice-eersteminister en minister van Ontwikkelingssamenwerking, Digitale Agenda, Telecommunicatie en Post
   Antwoord
SV 6-1919
Innovatie - Ondernemerschap - Spin-offs - Roerende voorheffing (6-244)      
  Schriftelijke vraag van de heer Daems aan de heer Van Overtveldt, minister van Financiën, belast met de Bestrijding van de fiscale fraude
   Antwoord
SV 6-244
Islamic State of Iraq and Sham (ISIS) - Inplanting in Congo - Vraag om hulp van de Congolese overheid - Bijstand (6-2393)      
  Schriftelijke vraag van de heer Daems aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, en van Defensie, belast met Beliris en Federale Culturele Instellingen
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 6-2393
Islamic State of Iraq and Sham (ISIS) - Inplanting in Congo - Vraag om hulp van de Congolese overheid - Bijstand (6-2394)      
  Schriftelijke vraag van de heer Daems aan de heer De Crem, minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 6-2394
Jemen - Interministeriële Conferentie voor Buitenlands Beleid - Coördinatie en overleg met de deelstaten - Humanitaire crisis - Overlegcomité (6-2029)      
  Schriftelijke vraag van de heer Daems aan de heer Michel, eerste minister
   Antwoord
SV 6-2029
Jemen - Interministeriële Conferentie voor Buitenlands Beleid - Coördinatie en overleg met de deelstaten - Humanitaire crisis - Overlegcomité (6-2030)      
  Schriftelijke vraag van de heer Daems aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, belast met Beliris en Federale Culturele Instellingen
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 6-2030
Koolstofmonoxidedetectoren - Slechte werking - Klachten - Kwaliteitsonderzoek - E-commerce - Bescherming van de consumenten - Dringende maatregelen (6-1473)      
  Schriftelijke vraag van de heer Daems aan de heer Peeters, vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel
   Antwoord
SV 6-1473
LIII COSAC - RIGA - 31 mei - 2 juni 2015 (Het bilan van het Letse voorzitterschap van de EU-Raad - Het EU-Energiebeleid - Veiligheidsvraagstukken in het Midden-Oosten en Noord-Afrika - EU-handelsbeleid : focus op de EU-VS-onderhandelingen over het "Transatlantic Trade and Investment Partnership [TTIP] - Het gebruik van PNR-gegevens bij het voorkomen, detecteren, onderzoeken en vervolgen van terroristische misdrijven en zware criminaliteit - Toekomst van het parlementair toezicht op EU-aangelegenheden - Het Oostelijk nabuurschap) (6-214)      
  Verslag namens het Federaal Adviescomité voor Europese Aangelegenheden uitgebracht door de dames Christine Defraigne en Véronique Jamoulle en de heren Steven Vanackere en Rik Daems
6-214/1
p. 1-66 6-214/1 p. 1-66 (PDF)
Mededeling van de heer Olivier Paasch, minister-president van de Duitstalige Gemeenschap (Rol van de Senaat in het nieuwe institutionele landschap)      
  6-10
p. 9-26 6-10 p. 9-26 (PDF)
Mobiel dataverbruik - Datavreters - Stiekem dataverbruik - Consumentenrechten (6-1903)      
  Schriftelijke vraag van de heer Daems aan de heer Peeters, vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel
   Antwoord
SV 6-1903
Mobiel dataverbruik - Datavreters - Stiekem dataverbruik - Consumentenrechten (6-1904)      
  Schriftelijke vraag van de heer Daems aan de heer De Croo, vice-eersteminister en minister van Ontwikkelingssamenwerking, Digitale Agenda, Telecommunicatie en Post
   Antwoord
SV 6-1904
Mobiel dataverbruik - Datavreters - Stiekem dataverbruik - Consumentenrechten (6-1905)      
  Schriftelijke vraag van de heer Daems aan de heer De Backer, staatssecretaris voor Bestrijding van de sociale fraude, Privacy en Noordzee, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord
SV 6-1905
Nederland - Sociale fraude - Landelijk frauderegister - Recidive - Administratieve boetes (6-243)      
  Schriftelijke vraag van de heer Daems aan de heer Tommelein, staatssecretaris voor Bestrijding van de sociale fraude, Privacy en Noordzee, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord
SV 6-243
No-deal-Brexit - Fiscaliteit - Overgangsrecht (6-2352)      
  Schriftelijke vraag van de heer Daems aan de heer De Croo, vice-eersteminister en minister van Financiën, belast met Bestrijding van de fiscale fraude, en Minister van Ontwikkelingssamenwerking
   Antwoord
SV 6-2352
Nucleair passief - Synatom - Perimeter Electrabel - Inkrimping - Waarborgen - Totale kost - Plafonnering van de bijdrage door de operatoren (6-1885)      
  Schriftelijke vraag van de heer Daems aan de heer Michel, eerste minister
   Antwoord
SV 6-1885
Nucleair passief - Synatom - Perimeter Electrabel - Inkrimping - Waarborgen - Totale kost - Plafonnering van de bijdrage door de operatoren (6-1886)      
  Schriftelijke vraag van de heer Daems aan mevrouw Marghem, minister van Energie, Leefmilieu en Duurzame Ontwikkeling
   Antwoord
SV 6-1886
Ondergronds bankieren - Cijfers - Cel voor financiële informatieverwerking (CFI) (6-2052)      
  Schriftelijke vraag van de heer Daems aan de heer De Croo, vice-eersteminister en minister van Financiën, belast met Bestrijding van de fiscale fraude, en Minister van Ontwikkelingssamenwerking
   Antwoord
SV 6-2052
Ondergronds bankieren - Cijfers - Cel voor financiële informatieverwerking (CFI) (6-381)      
  Schriftelijke vraag van de heer Daems aan de heer Jambon, vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der gebouwen
   Antwoord
SV 6-381
Ondergronds bankieren - Cijfers - Cel voor financiële informatieverwerking (CFI) (6-382)      
  Schriftelijke vraag van de heer Daems aan de heer Geens, minister van Justitie
   Antwoord
SV 6-382
Ondergronds bankieren - Cijfers - Cel voor financiële informatieverwerking (CFI) (6-383)      
  Schriftelijke vraag van de heer Daems aan de heer Van Overtveldt, minister van Financiën, belast met de Bestrijding van de fiscale fraude
   dossier afgesloten
SV 6-383
Onderzoek van de geloofsbrieven (Senatoren aangewezen door de Gemeenschaps- en Gewestparlementen en gecoöpteerde senatoren) (Wetgevende verkiezingen van 25 mei 2014)      
  Samenstelling van de commissie
6-1
p. 4-5 6-1 p. 4-5 (PDF)
Ontwerp van bijzondere wet tot wijziging van de bijzondere wet tot hervorming der instellingen van 8 augustus 1980, wat de cumulatie van publieke vergoedingen betreft (Nieuw opschrift : Ontwerp van bijzondere wet tot wijziging van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, wat de cumulatie van publieke vergoedingen betreft)(Uitvoering aanbeveling werkgroep Politieke Vernieuwing (Doc. K. 54-2584/1) - De "150 %-regel" zal voortaan onbetwistbaar van toepassing zijn op de vergoedingen die voortvloeien uit de uitoefening van functies in raden van bestuur, adviesraden en directiecomités van de intercommunale en interprovinciale verenigingen, en van de rechtspersonen waarop één of meerdere overheden rechtstreeks of onrechtstreeks een overheersende invloed uitoefenen) (6-439)      
  Algemene bespreking
6-41
p. 8-18 6-41 p. 8-18 (PDF)
Ontwerp van bijzondere wet tot wijziging van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, wat de cumulatie van mandaten betreft en tot wijziging van de bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse instellingen (Nieuw opschrift : Ontwerp van bijzondere wet tot wijziging, wat de cumulatie van mandaten betreft, van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen en de bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse instellingen) (Uitvoering aanbeveling werkgroep Politieke Vernieuwing (Doc. K. 54-2584/1) - Vergoedingen die de parlementsleden ontvangen voor het uitoefenen van een bijzondere functie in een assemblee komen in aanmerking voor de berekening van het totaalbedrag van de vergoeding waarop een lid recht heeft - Niet van toepassing op de voorzitters van de assemblees) (6-442)      
  Algemene bespreking
6-41
p. 9-18 6-41 p. 9-18 (PDF)
Ontwerp van bijzondere wet tot wijziging van de bijzondere wetgeving inzake mandatenlijst en vermogensaangifte wat de transparantie over de vergoedingen, de uitbreiding naar overheidsbestuurders, de elektronische indiening en de controle betreft (Uitbreiding van het toepassingsgebied ratione personae van de mandatenlijst tot de leden van raden van bestuur, directies en adviesraden van rechtspersonen waar de overheid een overheersende invloed uitoefent - Verbeterde controle door het Rekenhof en publicatie op de website - Publicatie van de vergoedingen)(6-407)      
  Algemene bespreking
6-39
p. 5-19 6-39 p. 5-19 (PDF)
  6-41
p. 8-18 6-41 p. 8-18 (PDF)
Ordemotie      
  van mevrouw Zuhal Demir op de uitspraak van de heer Rik Daems, waarbij hij haar heeft aangesproken met "schat"
6-41
p. 23-24 6-41 p. 23-24 (PDF)
Parlementaire Assemblee van de Raad van Europa - Deel 1 van de Gewone Zitting - Straatsburg, 23-27 januari 2017 (Verkiezing van de voorzitter van de Assemblee - Vermeende corruptie in de Assemblee - Mededeling van het Comité van ministers door de heer Ioannis Kasoulides, minister van Buitenlandse Zaken van Cyprus, voorzitter van het Comité van ministers - Toespraak van de heer Johannes Hahn, Europees commissaris belast met het Europees Nabuurschapsbeleid en Uitbreidingsonderhandelingen - Toespraak van de heer Nicos Anastasiades, president van Cyprus - Mededeling van de heer Thorbjorn Jagland, secretaris-generaal van de Raad van Europa - Aanvallen op journalisten en de vrijheid van de media in Europa - De humanitaire crisis in Gaza - Onlinemedia en journalistiek : uitdagingen en verantwoordelijkheden - Een einde maken aan cyberdiscriminatie en haatspraak online - Redevoering van de heer Klaus Iohannis, president van Roemenië - Werking van de democratische instellingen in Oekraïne - Het versterken van de maatschappelijk dialoog als instrument voor stabiliteit en voor het verkleinen van de sociale en economische ongelijkheid - De noodzakelijke hervorming van het Europese migratiebeleid - Betwisting om formele redenen van de nog niet goedgekeurde geloofsbrieven van de parlementaire delegatie van de Slowaakse Republiek - De ontwikkeling van de follow-upprocedure van de Assemblee en de periodieke toetsing van de naleving van de verplichtingen van Oostenrijk, de Tsjechishe Republiek, Denemarken, Finland, Frankrijk en Duitsland - De toestand in Libanon en de risico's voor de stabiliteit van de regio en de veiligheid in Europa - De verenigbaarheid van arbitrage door investerende Staten in internationale verdragen tot bescherming van investeringen met de mensenrechten - De handelsakkoorden van de "nieuwe generatie" en hun implicaties voor de sociale rechten, de volksgezondheid en de duurzame ontwikkeling - De inclusie bevorderen van Roma en woonwagenbewoners) (6-330)      
  Verslag van de heer Rik Daems
6-330/1
p. 1-108 6-330/1 p. 1-108 (PDF)
Parlementaire Assemblee van de Raad van Europa - Deel 2 van de gewone zitting - Straatsburg, 24 -28 april 2017 (De werking van de democratische instellingen in Turkije - De rechten van de mens in de noordelijke Kaukasus - De strijd tegen inkomensongelijkheid - Vrouwen en meisjes op de vlucht beschermen tegen gendergeweld - Vijfentwintig jaar CPT : Europees Comité inzake de voorkoming van foltering en onmenselijke of vernederende behandeling of bestraffing - Misbruik van het Interpol-systeem - Hongarije : wetsontwerp over NGO's dat de vrijheid van het middenveld beknot en mogelijke sluiting van de Central European University - Bescherming van de rechten van ouders en kinderen die tot een religieuze minderheid behoren - Mogelijkheden om de financiering van noodhulp voor vluchtelingen te verbeteren - Technoligische convergentie, artificiële intelligentie en mensenrechten - Ontwerp van Verdrag van de Raad van Europa betreffende misdrijven met betrekking tot cultuurgoederen) (6-345)      
  Verslag van de heer Rik Daems
6-345/1
p. 1-93 6-345/1 p. 1-93 (PDF)
Parlementaire Assemblee van de Raad van Europa - Deel 3 van de Gewone Zitting Straatsburg, 26-30 juni 2017 (Erkenning en uitvoering van het verantwoordelijkheidsbeginsel in de Parlementaire Assemblee - Integriteit in bestuurszaken aanmoedigen om politieke corruptie te bestrijden - Situatie in Wit-Rusland - Migratie- en vluchtelingencrisis in Europa - Migratie, een uitgelezen kans voor de Europese ontwikkeling - Een einde maken aan seksueel geweld en ongewenste intimiteiten tegen vrouwen in de openbare ruimte - De uitvoering van de arresten van het Europees Hof voor de rechten van de mens - De politieke invloed op de media en de onafhankelijke journalisten - Het << Proces van Turijn >> : de sociale rechten in Europa versterken)(6-360)      
  Verslag namens de Belgische delegatie bij de Parlementaire assemblee van de Raad van Europa uitgebracht door de heer Rik Daems
6-360/1
p. 1-116 6-360/1 p. 1-116 (PDF)
Parlementaire Assemblee van de Raad van Europa - Deel 4 van de Gewone Zitting Straatsburg, 9-13 oktober 2017 (De activiteiten van de Organisatie voor economische samenwerking en ontwikkeling (OESO) in 2016- 2017 - Verantwoordelijkheid en integriteit van de leden van de Parlementaire assemblee - Evaluatie van het partnerschap voor democratie betreffende het Parlement van Jordanië - De werking van de democratische instellingen in Azerbeidzjan - Azerbeidzjaans voorzitterschap van de Raad van Europa: welk gevolg moet worden gegeven inzake eerbiediging van de rechten van de mens? - Oproep voor een Top van de Raad van Europa om de Europese eenheid te bevestigen en de democratische veiligheid in Europa te verdedigen en te bevorderen - Het acquis van de Raad van Europa verdedigen - "Rule of Law Checklist" van de Commissie van Venetië - Nieuwe bedreigingen van het primaat van het recht in de lidstaten van de Raad van Europa: een selectie van voorbeelden - De nieuwe Oekraïense onderwijswet : een grote hinderpaal voor het onderricht van de moedertalen van de nationale minderheden - De misdaden tegen de menselijkheid of zelfs de mogelijke genocide door IS vervolgen en bestraffen - De noodzaak van een politieke oplossing voor de crisis in Catalonië - Het gebruik van de nieuwe gentechnologie bij de mens - De mensenrechten bevorderen en de discriminatie van interseksuelen wegwerken - Jongeren tegen corruptie) (6-371)      
  Verslag namens de Belgische delegatie bij de Parlementaire assemblee van de Raad van Europa uitgebracht door de heer Rik Daems
6-371/1
p. 1-112 6-371/1 p. 1-112 (PDF)
Parlementaire Assemblee van de Raad van Europa - Deel 4 van de gewone zitting - Straatsburg, 10-14 oktober 2016 (Activiteitenverslag van het Bureau en de Vaste Commissie - Activiteiten van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling [OESO] in 2015-2016 - Rechten van het kind bij draagmoederschap - Lessen die men kan trekken uit de zaak van de "Panama Papers" om sociale en fiscale rechtvaardigheid te verzekeren - Sport voor allen : een brug naar gelijkheid, integratie en sociale inclusie - Politieke gevolgen van de Russische agressie in Oekraïne - Rechtsmiddelen tegen de schendingen van de mensenrechten begaan op het Oekraïense grondgebied dat niet onder de controle van de Oekraïense autoriteiten staat - Samenwerking met het Internationaal Strafhof : voor een breed en concreet engagement - De genitale verminking van vrouwen in Europa - De bescherming van de niet-begeleide minderjarigen harmoniseren - De impact van de Europese demografische dynamiek op het migratiebeleid) (6-295)      
  Verslag van de heer Rik Daems
6-295/1
p. 1-72 6-295/1 p. 1-72 (PDF)
Parlementaire Assemblee van de Raad van Europa - Eerste deel van de gewone zitting Straatsburg, 22-26 januari 2018 (Bescherming en promotie van regionale talen en talen van minderheden in Europa - Basis- of burgerinkomen - Humanitaire gevolgen van de oorlog in Oekraïne - Naar een kader voor een modern sportbestuur - Goed bestuur in voetbal - Turkse militaire interventie in Syrië - Naleving van de verplichtingen en verbintenissen van Bosnië-Herzegovina - Europees verdrag betreffende het beroep van advocaat - Israëlisch-Palestijns vredesproces : rol van Europa - Evolutie van de follow up door de Assemblee en periodieke toetsing van de naleving van de verplichtingen van Estland, Griekenland, Hongarije en Ierland - Bescherming van kinderen in conflicten - Betwisting om formele redenen van de nog niet goedgekeurde geloofsbrieven van de parlementaire delegatie van Andorra - Immuniteit van rechtsmacht en de rechten van het personeel - Versterken van de internationale reglementering houdende verbod van handel in goederen die worden gebruikt voor foltering en de doodstraf) (6-394)      
  Verslag namens de Belgische delegatie bij de Parlementaire assemblee van de Raad van Europa uitgebracht door de heer Rik Daems
6-394/1
p. 1-118 6-394/1 p. 1-118 (PDF)
Parlementaire Assemblee van de Raad van Europa - Vegadering van de Vaste commissie - Praag, 30 mei 2017 (Vermeende corruptie in de Assemblee - Verkiezingswaarnemingen in Armenië, in Servië en van het referendum over de amendementen op de Turkse Grondwet - Budget en prioriteiten van de Raad van Europa - De politieke transitie in Tunesië - Protocol tot wijziging van het Aanvullend Protocol bij het Verdrag inzake de overbrenging van gevonniste personen - De rechten inzake arbeid van huishoudelijke werkers in Europa, in het bijzonder van vrouwen - De mensenrechten van ouderen en integrale ouderenzorg) (6-353)      
  Verslag van de heer Rik Daems
6-353/1
p. 1-53 6-353/1 p. 1-53 (PDF)
Parlementaire Assemblee van de Raad van Europa - Vergadering van de Vaste Commissie Kopenhagen, 24 november 2017 (Het Europese systeem van de rechten van de mens - Waarneming van de presidentsverkiezingen in Kirgizië - De betrekkingen van de Raad van Europa met Kazachstan - Ontwerp van Protocol tot wijziging van het Verdrag tot bescherming van personen ten opzichte van de geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens - Transnationale geschillen inzake ouderlijke verantwoordelijkheid - Leeftijdsbepaling van Niet-begeleide migrantenkinderen) (6-382)      
  Verslag namens de Belgische delegatie bij de Parlementaire assemblee van de Raad van Europa uitgebracht door de heer Rik Daems
6-382/1
p. 1-26 6-382/1 p. 1-26 (PDF)
Parlementaire Assemblee van de Raad van Europa - Vergadering van de permamente commissie Madrid, 10 maart 2017 (Gedachtewisseling met de heer Christian Ahlund, voorzitter van de Europese Commissie tegen Racisme en Intolerantie [ECRI] - Gedachtewisseling met de vertegenwoordigers van het Russische Parlement over de samenwerking tussen de Parlementaire Assemblee en het Russische Parlement in 2017 - De toegang van gedetineerden tot een advocaat garanderen - De politieke rechten van personen met een handicap : een democratische uitdaging - Audiëntie bij de Spaanse Koning Felipe VI - Europese dag ter herdenking van de slachtoffers van terrorisme [11 maart]) (6-331)      
  Verslag van de heer Rik Daems
6-331/1
p. 1-17 6-331/1 p. 1-17 (PDF)
Parlementaire Assemblée van de Raad van Europa Deel 1 van de Gewone Zitting Straatsburg, 21-25 januari 2019 (Update van de richtlijnen om eerlijke referenda in de lidstaten van de Raad van Europa te waarborgen - Straffeloosheid bestrijden door middel van gerichte sancties in de zaak Sergueï Magnitski en soortgelijke situaties - De sharia, de Verklaring van Caïro en het Europees Verdrag voor de rechten van de Mens - Mediavrijheid als voorwaarde voor democratische verkiezingen - De openbare media in de context van desinformatie en propaganda - Internetbeheer en mensenrechten - Discriminatie in de toegang tot de arbeidsmarkt - Voor een actieve bevolking waarvan personen met een handicap deel uitmaken - Oplopende spanningen rond de zee van Azov en de straat van Kertsj en bedreiging van de Europese veiligheid - De verslechtering van de toestand van de politieke oppositieleden in Turkije - Evolutie van de monitoringprocedure van de Assemblee en periodiek onderzoek naar de naleving van de verplichtingen van IJsland en Italië - Het bevorderen van de rechten van personen die tot nationale minderheden behoren - De vervallenverklaring van nationaliteit als maatregel in de strijd tegen terrorisme - De monitoring van de aabevelingen van het CPT verbeteren : de rol van de Parlementaire Assemblee en van de nationale parlementen versterken) (6-483)      
  Verslag namens de Belgische delegatie bij de Parlementaire assemblee van de Raad van Europa uitgebracht door de heer Rik Daems
6-483/1
p. 1-117 6-483/1 p. 1-117 (PDF)
Parlementaire Assemblée van de Raad van Europa - Vergadering van de Vaste Commissie Parijs, 1 maart 2019 (Het voorkomen en bestrijden van geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld - Democratie bevorderen door de markteconomie te ontwikkelen - Bescherming van de mensenrechten tijdens de overbrenging van gedetineerden - Stress op het werk - Ontwikkelingssamenwerking : een middel om migratiecrisissen te voorkomen - Behoud en opwaardering van het immaterieel cultureel erfgoed in Europa - De waarde van cultureel erfgoed in een democratische samenleving) (6-525)      
  Verslag namens de Belgische delegatie bij de Parlementaire assemblee van de Raad van Europa uitgebracht door de heer Rik Daems
6-525/1
p. 1-42 6-525/1 p. 1-42 (PDF)
Parlementaire Assemblée van de Raad van Europa - Vierde deel van de gewone zitting - Straatsburg, 8-12 oktober 2018 (De besluitvorming van de Parlementaire Assemblee versterken wat de bevoegdheden en de stemming betreft - De behandeling van Palestijnse minderjarigen in het Israëlisch gerechtelijk systeem - De buitenlandse financiering van de islam in Europa reglementeren, om radicalisering en islamofobie te voorkomen - Radicalisering van migranten en diasporagemeenschappen in Europa - Privé- en gezinsleven : gelijke rechten, ongeacht de seksuele geaardheid - Nucleaire veiligheid en beveiliging in Europa - Onbeperkte toegang van de monitoringsorganen voor de mensenrechten van de Raad van Europa en de Verenigde Naties tot de lidstaten, inclusief de "grijze zones" - De rol van de nationale parlementen bij het welslagen van de decentraliseringsprocessen - Gezinshereniging van vluchtelingen en migranten in de lidstaten van de Raad van Europa - Migratie vanuit het standpunt van de gelijkheid van vrouwen en mannen : vrouwen de middelen geven om een essentiële bijdrage te leveren aan de integratie - Minnelijke schikkingen in het raam van strafrechtprocedures : de nood aan minimumnormen voor de systemen inzake afstand van geding - Het neerstorten van het Pools vliegtuig TU-154M met de delegatie van de Poolse staat aan boord op 10 april 2010 op het grondgebied van de Russische Federatie) (6-460)      
  Verslag namens de Belgische delegatie bij de Parlementaire assemblee van de Raad van Europa uitgebracht door de heer Rik Daems
6-460/1
p. 1-79 6-460/1 p. 1-79 (PDF)
Parlementaire Assemblée van de Raad van Europa - Deel 2 van de Gewone Zitting - Straatsburg, 8-12 april 2019 (Versterking van de samenwerking met de Verenigde Naties bij de uitvoering van de Agenda 2030 voor Duurzame Ontwikkeling - Uitvoering van de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen : de noodzakelijke synergie tussen alle actoren, van parlementen tot lokale overheden - Instelling van een mechanisme van de Europese Unie voor democratie, rechtsstaat en grondrechten - Voor parlementen zonder seksisme en seksuele intimidatie - Rol en verantwoordelijkheden van politieke leiders in de strijd tegen hate speech en intolerantie - Halt aan haatdragende woorden en handelingen in de sport - Rol en opdracht van de Parlementaire Assemblee : belangrijkste uitdagingen voor de toekomst - Wijziging van een aantal bepalingen van het Reglement van de Assemblee - Witwasconstructies : het hoofd bieden aan de nieuwe uitdagingen van de internationale strijd tegen georganiseerde misdaad, corruptie en witwassen van kapitaal - Toestand van migranten en vluchtelingen op de Griekse eilanden : inspanningen opdrijven - Anonieme sperma- en eiceldonatie : een evenwicht tussen de rechten van ouders, donoren en kinderen - Sociale media : bevorderen zij sociale contacten of bedreigen zij de mensenrechten ?) (6-532)      
  Verslag namens de Belgische delegatie bij de Parlementaire assemblee van de Raad van Europa uitgebracht door de heer Rik Daems
6-532/1
p. 1-119 6-532/1 p. 1-119 (PDF)
Parlementaire Assemblée van de Raad van Europa - Derde deel van de Gewone Zitting - Straatsburg, 25-29 juni 2018 (De humanitaire toestand van de vluchtelingen in de buurlanden van Syrië - De bescherming van verdedigers van de mensenrechten in de lidstaten van de Raad van Europa - Nieuwe inperkingen van de activiteiten van ngo's in de lidstaten van de Raad van Europa - Extraterritoriale behandeling van asielaanvragen en oprichting van veilige opvangcentra voor vluchtelingen in het buitenland - Gevolgen voor de mensenrechten van de "externe dimensie" van het asiel- en migratiebeleid voor de Europese Unie : uit het oog, uit het recht ? - Spoeddebat : Internationale verplichtingen van de lidstaten van de Raad van Europa : bescherming van levens op zee - Vervolging van LGBTI'ers in de Tsjetsjeense Republiek (Russische Federatie) - Spoeddebat : Oekraïense burgers die als politieke gevangenen in de Russische Federatie worden vastgehouden - Zorgen voor een evenwicht tussen het hogere belang van het kind en de noodzaak om gezinnen samen te houden - Gedwongen huwelijken in Europa - Opzettelijke vernieling van en illegale handel in cultuurgoederen - Empowerment van vrouwen in de economie) (6-446)      
  Verslag namens de Belgische delegatie bij de Parlementaire assemblee van de Raad van Europa uitgebracht door de heer Rik Daems
6-446/1
p. 1-98 6-446/1 p. 1-98 (PDF)
Parlementaire Assemblée van de Raad van Europa. Deel 2 van de Gewone Zitting Straatsburg, 23 - 27 april 2018 (Follow-up van het verslag van de onafhankelijke onderzoekscommissie betreffende de aantijgingen van corruptie in de Parlementaire Assemblee - Noodtoestand : proportionaliteitsproblemen in verband met de afwijking waarin artikel 15 van het Europees Verdrag van de rechten van de mens voorziet - Klimaatverandering en uitvoering van het Akkoord van Parijs - Financiering van terreurgroep IS : lessen uit het verleden - Bescherming van de redactionele onafhankelijkheid - Statuut van journalisten in Europa - Humanitaire noden en rechten van de in eigen land ontheemden in Europa - Toestand in Libië : vooruitzichten en rol van de Raad van Europa - Rol van Europa in de initiatieven voor het vredesproces in Syrië - Verklaring van Kopenhagen, evaluatie en follow-up - Juridische problemen veroorzaakt door hybride oorlog en verplichtingen inzake mensenrechten - Strijd tegen de georganiseerde misdaad door het faciliteren van de inbeslagneming van illegale bezittingen - Medicatieresistente tuberculose in Europa - Integratie, zelfredzaamheid en bescherming van migrantenkinderen door de schoolplicht) (6-428)      
  Verslag namens de Belgische delegatie bij de Parlementaire assemblee van de Raad van Europa uitgebracht door de heer Rik Daems
6-428/1
p. 1-110 6-428/1 p. 1-110 (PDF)
Parlementaire assemblee van de Raad van Europa - Vergadering van de Vaste Commissie - Parijs, 16 maart 2018 (Europees Hof voor de rechten van de mens - Ontwerp van verklaring van Kopenhagen over het Europees stelsel van de rechten van de mens in het Europa van morgen - Gendergelijkheid en alimentatiegeld voor kinderen - Wijziging van het Reglement van de Assemblee om Turks te schrappen uit de lijst van werktalen van de Assemblee) (6-425)      
  Verslag namens de Belgische delegatie bij de Parlementaire assemblee van de Raad van Europa uitgebracht door de heer Rik Daems
6-425/1
p. 1-34 6-425/1 p. 1-34 (PDF)
Parlementaire assemblée van de Raad van Europa - Vergadering van de Vaste Commissie - Helsinki (Finland), 23 november 2018 (Waarneming bij de algemene verkiezingen in Bosnië en Herzegovina - Gebarentalen in Europa beschermen en bevorderen - Procedure voor de verkiezing van de rechters bij het Europees Hof voor de rechten van de mens - Het aanbod aan palliatieve zorg in Europa - Het verkeer van buitenlandse studenten in Europa aanmoedigen) (6-473)      
  Verslag namens de Belgische delegatie bij de Parlementaire assemblee van de Raad van Europa uitgebracht door de heer Rik Daems
6-473/1
p. 1-27 6-473/1 p. 1-27 (PDF)
Parlementaire assemblée van de Raad van Europa. Vergadering van de Vaste Commissie. Zagreb, 1 juni 2018 (Waarneming van de presidentsverkiezingen in Montenegro - Weerwoord tegen terrorisme - Bevorderen van diversiteit en gelijkheid in de politiek - Gevangenen met een handicap in Europa) (6-435)      
  Verslag namens de Belgische delegatie bij de Parlementaire assemblee van de Raad van Europa uitgebracht door de heer Rik Daems
6-435/1
p. 1-26 6-435/1 p. 1-26 (PDF)
Regionaal verkozenen kunnen zich uitspreken over een federale wet : opmerkingen naar aanleiding van de stemming over het voorstel van bijzondere wet tot wijziging van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof teneinde het Grondwettelijk Hof toe te laten in een arrest gewezen op prejudiciële vraag de gevolgen te handhaven van een ongrondwettig verklaarde bepaling (6-273)      
  6-21
p. 22 6-21 p. 22 (PDF)
Social impact bonds - Onderzoek - Pilootprojecten - Facilitator - Randvoorwaarden (6-2356)      
  Schriftelijke vraag van de heer Daems aan de heer Peeters, vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel, Armoedebestrijding, Gelijke kansen en Personen met een beperking
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 6-2356
Social impact bonds - Onderzoek - Pilootprojecten - Facilitator - Randvoorwaarden (6-2357)      
  Schriftelijke vraag van de heer Daems aan de heer De Croo, vice-eersteminister en minister van Financiën, belast met Bestrijding van de fiscale fraude, en Minister van Ontwikkelingssamenwerking
   Antwoord
SV 6-2357
Social impact bonds - Onderzoek - Pilootprojecten - Facilitator - Randvoorwaarden (6-2358)      
  Schriftelijke vraag van de heer Daems aan de heer Geens, minister van Justitie, belast met de Regie der Gebouwen
   Antwoord
SV 6-2358
Social impact bonds - Onderzoek - Pilootprojecten - Facilitator - Randvoorwaarden (6-2359)      
  Schriftelijke vraag van de heer Daems aan mevrouw De Block, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, en van Asiel en Migratie
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 6-2359
Social impact bonds - Onderzoek - Pilootprojecten - Facilitator - Randvoorwaarden (6-2360)      
  Schriftelijke vraag van de heer Daems aan de heer Ducarme, minister van Middenstand, Zelfstandigen, KMO's, Landbouw en Maatschappelijke Integratie, belast met Grote Steden
   Antwoord
SV 6-2360
Tabaksreclame - Verbod - Controles - Overtreding - Aantallen - Hardleerse overtreders (6-1277)      
  Schriftelijke vraag van de heer Daems aan de heer Peeters, vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel
   Antwoord
SV 6-1277
Tabaksreclame - Verbod - Controles - Overtreding - Aantallen - Hardleerse overtreders (6-1278)      
  Schriftelijke vraag van de heer Daems aan mevrouw De Block, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord
SV 6-1278
Tesla - Gigafactory - Vestiging in België - Buitenlandse investering - Aantrekking - Aanmoediging en wettelijke ondersteuning - Overleg met de Gewesten - Clusterbeleid - Economische diplomatie (6-1173)      
  Schriftelijke vraag van de heer Daems aan de heer Peeters, vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel
   Antwoord
SV 6-1173
Tesla - Gigafactory - Vestiging in België - Buitenlandse investering - Aantrekking - Aanmoediging en wettelijke ondersteuning - Overleg met de Gewesten - Clusterbeleid - Economische diplomatie (6-1174)      
  Schriftelijke vraag van de heer Daems aan de heer Borsus, minister van Middenstand, Zelfstandigen, KMO's, Landbouw en Maatschappelijke Integratie
   Antwoord
SV 6-1174
Tesla - Gigafactory - Vestiging in België - Buitenlandse investering - Aantrekking - Aanmoediging en wettelijke ondersteuning - Overleg met de Gewesten - Clusterbeleid - Economische diplomatie (6-1255)      
  Schriftelijke vraag van de heer Daems aan de heer De Crem, staatssecretaris voor Buitenlandse Handel, toegevoegd aan de minister belast met Buitenlandse Handel
   Antwoord
SV 6-1255
Toespraak van de voorzitter van de Senaat      
  Rol van de Senaat - Dankbetuigingen
6-48
p. 76-80 6-48 p. 76-80 (PDF)
Uitnodiging aan de minister-president van Vlaanderen om een toespraak te houden in de Senaat      
  6-10
p. 24-26 6-10 p. 24-26 (PDF)
Verslag over de radicalisering in België (Beroepsgeheim - Coördinatie van de aanpak van radicalisering - Centraal meldpunt in verband met radicalisering - Aanpak van radicalisering in de gevangenissen - Erkenning van de moskeeën en de imams gebeurt op verschillende niveaus - Thuisonderwijs - Bevriezing van tegoeden en verlies van recht op uitkeringen - Wapenhandel) (6-205)      
  Bespreking
6-19
p. 13-60 6-19 p. 13-60 (PDF)
Verzoek tot het opstellen van een informatieverslag betreffende de noodzaak tot samenwerking tussen de Federale Staat en de deelstaten inzake het opheffen van de wetgevende en reglementaire obstakels die de harmonieuze ontwikkeling van 5G in België verhinderen (Mobiele communicatie) (6-414)      
  Verzoek van mevrouw Anne Barzin, de heer Jacques Brotchi, mevrouw Christine Defraigne, de heren Alain Destexhe, Olivier Destrebecq, Yves Evrard, Gilles Mouyard en Jean-Paul Wahl, de dames Karin Brouwers en Brigitte Grouwels, de heren Peter Van Rompuy, Johan Verstreken, Rik Daems, Jean-Jacques De Gucht en Lode Vereeck
6-414/1
p. 1-7 6-414/1 p. 1-7 (PDF)
Verzoek tot het opstellen van een informatieverslag betreffende de noodzakelijke samenwerking tussen de federale overheid en de Gemeenschappen inzake de nieuwe toepassingen in de gezondheidszorg en mHealth in het bijzonder (6-261)      
  Verzoek van de dames Martine Taelman, Anne Brusseel, Anne Barzin, Valérie De Bue, Christine Defraigne, Sonja Claes, Cindy Franssen, Brigitte Grouwels, Ingrid Lieten, Katia Segers, Güler Turan en Véronique Waroux en de heren Rik Daems, Jean-Jacques De Gucht, Lode Vereeck, Jacques Brotchi, Alain Destexhe, Olivier Destrebecq, Yves Evrard, Alexander Miesen, Jean-Paul Wahl, Bert Anciaux, Bart Van Malderen, Christophe Bastin, François Desquennes en Bertin Mampaka Mankamba
6-261/1
p. 1-7 6-261/1 p. 1-7 (PDF)
Verzoek tot het opstellen van een informatieverslag betreffende de noodzakelijke samenwerking tussen de federale overheid en de Gewesten om tot een sterker geïntegreerd openbaar vervoersplan en -aanbod te komen (6-201)      
  Verzoek van de dames Karin Brouwers, Nadia El Yousfi, Christiane Vienne, Olga Zrihen, Anne Barzin, Valérie De Bue, Christine Defraigne, Petra De Sutter, Elisabeth Meuleman, Cécile Thibaut, Ann Brusseel, Ingrid Lieten, Katia Segers, Güler Turan en Véronique Waroux en de heren Steven Van Ackere, Johan Verstreken, Philippe Mahoux, Patrick Prévot, Jacques Brotchi, Alain Destexhe, Olivier Destrebecq, Yves Evrard, Alexander Miesen, Jean-Paul Wahl, Philippe Henry, Hermes Sanctorum, Rik Daems, Jean-Jacques De Gucht, Lode Vereeck, Bert Anciaux, Bart Van Malderen, Christophe Bastin, François Desquesnes en Bertin Mampaka Mankamba
6-201/1
p. 1-5 6-201/1 p. 1-5 (PDF)
  Bespreking van het informatieverslag (6-201/2)
6-18
p. 1-57 6-18 p. 1-57 (PDF)
Verzoek tot het opstellen van een informatieverslag betreffende de opvolging van de toepassing van het Actieplatform van de Vierde VN-Wereldvrouwenconferentie van Peking (6-97)      
  Verzoek van de dames Sabine de Bethune, Cindy Franssen, Karin Brouwers, Sonja Claes, Brigitte Grouwels, Cathy Coudyser, Annick De Ridder, Lieve Maes, Miranda Van Eetvelde, Anne Barzin, Valérie De Bue, Hélène Ryckmans, Ann Brusseel, Martine Taelman, Ingrid Lieten, Güler Turan en Véronique Waroux en de heren Peter Van Rompuy, Steven Vanackere, Johan Verstreken, Jan Becaus, Piet De Bruyn, Andries Gryffroy, Wilfried Vandaele, Pol Van Den Driessche, Karl Vanlouwe, Jacques Brotchi, Alain Destexhe, Olivier Destrebecq, Yves Evrard, Jean-Paul Wahl, Rik Daems, Jean-Jacques De Gucht, Bert Anciaux, Bart Van Malderen, Christophe Bastin en Bertin Mampaka Mankamba
6-97/1
p. 1-6 6-97/1 p. 1-6 (PDF)
Verzoek tot het opstellen van een informatieverslag betreffende een onderzoek van de mogelijkheden voor een wettelijke regeling van meeouderschap (Draagmoederschap) (6-98)      
  Voorstel van de heren Jean-Jacques De Gucht, Rik Daems, Lode Vereeck, Jan Becaus, Piet De Bruyn, Andries Gryffroy, Jan Peumans, Wilfried Vandaele, Pol Van Den Driessche Jan Van Esbroeck, Karl Vanlouwe, Olivier Destrebecq, Jean-Paul Wahl, Philippe Mahoux, Patrick Prévot, Bert Anciaux, Bart Van Malderen, Philippe Henry en Wouter Van Besien en de dames Ann Brusseel, Martine Taelman, Annick De Ridder, Cathy Coudyser, Lieve Maes, Miranda Van Eetvelde, Valérie De Bue, Brigitte Grouwels, Nadia El Yousfi, Latifa Gahouchi, Anne Lambelin, Christie Morreale, Christiane Vienne, Olga Zrihen, Ingrid Lieten, Katia Segers, Güler Turan, Petra De Sutter, Elisabeth Meuleman, Hélène Ryckmans en Cécile Thibaut
6-98/1
p. 1-3 6-98/1 p. 1-3 (PDF)
Verzoek tot het opstellen van een informatieverslag betreffende het optimaliseren van de samenwerking tussen de federale overheid en de Gewesten inzake de bekendmaking van de beleidsmaatregelen ten gunste van de zelfstandige ondernemers en de kmo's, alsook inzake de administratieve vereenvoudiging (6-320)      
  Verzoek van de dames Anne Barzin, Valérie De Bue, Christine Defraigne, Karin Brouwers, Sonja Claes, Sabine de Bethune, Brigitte Grouwels, Anne Brusseel, Martine Taelman, Nadia El Yousfi, Véronique Jamoulle, Anne Lambelin, Christie Morreale, Christiane Vienne, Olga Zrihen, Katia Segers, Güler Turan, Véronique Waroux, Petra De Sutter, Elisabeth Meuleman, Hélène Ryckmans en Cécile Thibaut en de heren Jacques Brotchi, Alain Destexhe, Olivier Destrebecq, Yves Evrard, Jean-Paul Wahl, Steven Vanackere, Peter Van Rompuy, Johan Verstreken, Rik Daems, Jean-Jacques De Gucht, Lode Vereeck, Karl-Heinz Lambertz, Philippe Mahoux, Patrick Prévot, Bert Anciaux, Rob Beenders, Bart Van Malderen, Christophe Bastin, François Desquennes, Bertin Mampaka Mankamba en Philippe Henry
6-320/1
p. 1-6 6-320/1 p. 1-6 (PDF)
Verzoek tot het opstellen van een informatieverslag betreffende het recht van antwoord op het internet (6-465)      
  Verzoek van de heer Alain Destexhe, mevrouw Anne Barzin, de heer Jacques Brotchi, mevrouw Christine Defraigne, de heren Olivier Destrebecq, Yves Evrard, Gilles Mouyard, Jean-Paul Wahl, Lionel Bajart, Rik Daems en Jean-Jacques De Gucht, mevrouw Martine Taelman, de heer Lode Vereeck, de dames Karin Brouwers en Brigitte Grouwels, de heren Joris Poschet, Bert Anciaux en Rob Beenders, de dames Katia Segers en Güler Turan en de heer Bart Van Malderen
6-465/1
p. 1-7 6-465/1 p. 1-7 (PDF)
Verzoek tot het opstellen van een informatieverslag over de omzetting van het recht van de Europese Unie in Belgisch recht (6-131)      
  Voorstel van de heren Philippe Mahoux, Steven Van Ackere, Patrick Prévot, Johan Verstreken, Pol Van Den Driessche, Jan Van Esbroeck, Karl Vanlouwe, Bert Anciaux, Bart Van Malderen, Christophe Bastin, François Desquesnes, Bertin Mampaka Mankamba, Rik Daems, Jean-Jacques De Gucht, Lode Vereeck, Jacques Brotchi, Olivier Destrebecq, Yves Evrard en Jean-Paul Wahl en de dames Nadia El Yousfi, Latifa Gahouchi, Véronique Jamoulle, Anne Lambelin, Christie Morreale, Christiane Vienne, Olga Zrihen, Karin Brouwers, Ingrid Lieten, Katia Segers, Güler Turan, Véronique Waroux, Martine Taelman, Valérie De Bue en Christine Defraigne
6-131/1
p. 1-2 6-131/1 p. 1-2 (PDF)
  Bespreking van het verzoek (6-131/1)
6-7
p. 17-21 6-7 p. 17-21 (PDF)
  Bespreking van het informatieverslag (6-131/2)
6-11
p. 5-47 6-11 p. 5-47 (PDF)
Verzoek tot het opstellen van een informatieverslag over het intra-Belgisch besluitvormingsproces inzake burden sharing met betrekking tot klimaatdoelstellingen (6-253)      
  Voorstel van de heren Steven Vanackere, Peter Van Rompuy, Johan Verstreken, Jean-Paul Wahl, Jean-Jacques De Gucht, Rik Daems, Lode Vereeck, Bert Anciaux, Bart Van Malderen, Christophe Bastin, François Desquesnes, Bertin Mampaka-Mankamba, Philippe Mahoux en Patrick Prévot en de dames Karin Brouwers, Sonja Claes, Sabine de Bethune, Cindy Franssen, Brigitte Grouwels, Christine Defraigne, Ann Brusseel, Martine Taelman, Ingrid Lieten, Katia Segers, Güler Turan, Véronique Waroux, Anne Lambelin en Christiane Vienne
6-253/1
p. 1-4 6-253/1 p. 1-4 (PDF)
Visserij - Brexit - Gevolgen (6-1175)      
  Schriftelijke vraag van de heer Daems aan de heer De Backer, staatssecretaris voor Bestrijding van de sociale fraude, Privacy en Noordzee, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord
SV 6-1175
Voorstel tot aanvulling van Titel VI van het Reglement van de Senaat met een hoofdstuk VI/1 met het oog op de oprichting van een Kenniscentrum voor de Institutionele Aangelegenheden (6-497)      
  Bespreking - Rol van de Senaat
6-47
p. 99-113 6-47 p. 99-113 (PDF)
Voorstel van bijzondere wet tot wijziging van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof teneinde het Grondwettelijk Hof toe te laten in een arrest gewezen op prejudiciële vraag de gevolgen te handhaven van een ongrondwettig verklaarde bepaling (6-273)      
  Stemming
6-21
p. 22 6-21 p. 22 (PDF)
  6-21
p. 24 6-21 p. 24 (PDF)
Voorstel van resolutie aan de federale regering ter bevordering van de Duitse taal (6-270)      
  Bespreking
6-19
p. 5-13 6-19 p. 5-13 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de coördinatie tussen de Federale Staat en de deelstaten inzake de ontwikkeling van e-commerce in België (6-424)      
  Bespreking
6-47
p. 48-66 6-47 p. 48-66 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de coördinatie tussen de federale overheid en de Gewesten met het oog op de verbetering van de dienstverlening op het platteland (6-508)      
  Voorstel van mevrouw Anne Barzin en de heren Jacques Brotchi, Olivier Destrebecq, Yves Evrard, Philippe Dodrimont, Jean-Paul Wahl, Gilles Mouyard en Rik Daems
6-508/1
p. 1-5 6-508/1 p. 1-5 (PDF)
Voorstel van resolutie inzake de e-mobiliteit (Masterplan voor het Stimuleren van Elektrische Mobiliteit in België) (6-149)      
  Voorstel van de heren Lode Vereeck, Rik Daems en Jean-Jacques De Gucht en de dames Ann Brusseel en Martine Taelman
6-149/1
p. 1-5 6-149/1 p. 1-5 (PDF)
Voorstel van resolutie met betrekking tot de veroordeling van de Iranese mensenrechtenactiviste Nasrin Sotoudeh (6-515)      
  Bespreking
6-47
p. 86-91 6-47 p. 86-91 (PDF)
Voorstel van resolutie met betrekking tot het testen en gebruiken van zelfrijdende auto's in België (6-150)      
  Voorstel van de heren Lode Vereeck, Rik Daems en Jean-Jacques De Gucht en de dames Ann Brusseel en Martine Taelman
6-150/1
p. 1-14 6-150/1 p. 1-14 (PDF)
Voorstel van resolutie om vrouwelijk ondernemerschap meer aan te moedigen en te steunen (6-507)      
  Voorstel van mevrouw Anne Barzin en de heren Jacques Brotchi, Olivier Destrebecq, Yves Evrard, Philippe Dodrimont, Jean-Paul Wahl, Gilles Mouyard, Lionel Bajart en Rik Daems
6-507/1
p. 1-7 6-507/1 p. 1-7 (PDF)
Voorstel van resolutie ter vrijwaring van mededinging in de digitale economie (6-498)      
  Voorstel van de heren Willem-Frederik Schiltz en Rik Daems, mevrouw Anne Barzin en de heer Yves Evrard
6-498/1
p. 1-23 6-498/1 p. 1-23 (PDF)
Voorstel van resolutie tot afschaffing van de papieren kasticket en de invoering van de e-ticket als norm (6-505)      
  Voorstel van de heren Willem-Frederik Schiltz, Lionel Bajart en Rik Daems, mevrouw Anne Barzin en de heer Olivier Destrebecq
6-505/1
p. 1-7 6-505/1 p. 1-7 (PDF)
Voorstel van resolutie tot uitbreiding van het erkende statuut oorlogswezen tot minderjarige gezinsleden van slachtoffers van terroristische aanslagen (6-269)      
  Voorstel van de heren Jean-Jacques De Gucht, Jean-Paul Wahl en Rik Daems en de dames Ann Brusseel en Martine Taelman
6-269/1
p. 1-11 6-269/1 p. 1-11 (PDF)
Voorstel van resolutie voor de invoering van een eenvoudiger en meer informatieve belastingaangifte (6-298)      
  Bespreking
6-39
p. 21-37 6-39 p. 21-37 (PDF)
Voorstel van resolutie voor de invoering van een eenvoudigere en informatievere belastingaangifte (6-381)      
  Bespreking
6-39
p. 21-37 6-39 p. 21-37 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 167, §1, tweede lid, van de Grondwet teneinde de voorafgaande toestemming van het Parlement in te voeren bij inzet van het leger (6-494)      
  Voorstel van de heer Rik Daems c.s.
6-494/1
p. 1-6 6-494/1 p. 1-6 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van de Grondwet (6-526)      
   Bespreking
6-48
p. 5-61 6-48 p. 5-61 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van diverse bepalingen van de Grondwet (Het karakter van de Staat - De fundamentele waarden van de samenleving - De democratische inspraak - Het verminderen van de omvang van de instellingen - Voortbestaan van de Senaat) (6-514)      
  Voorstel van de heren Rik Daems en Lionel Bajart, mevrouw Freya Saeys en de heer Willem-Frederik Schiltz
6-514/1
p. 1-6 6-514/1 p. 1-6 (PDF)
  Amendement nr 1 van de heer Rik Daems
6-514/2
p. 1-4 6-514/2 p. 1-4 (PDF)
Wegenwerken - Gebrekkige signalisatie - Schade - Aansprakelijkheid - Boetes (6-1781)      
  Schriftelijke vraag van de heer Daems aan de heer Jambon, vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der gebouwen
   dossier afgesloten
SV 6-1781
Wegenwerken - Gebrekkige signalisatie - Schade - Aansprakelijkheid - Boetes (6-1782)      
  Schriftelijke vraag van de heer Daems aan de heer Geens, minister van Justitie
   Antwoord
SV 6-1782
Wegenwerken - Gebrekkige signalisatie - Schade - Aansprakelijkheid - Boetes (6-2063)      
  Schriftelijke vraag van de heer Daems aan de heer De Crem, minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 6-2063
Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 31 december 1983 tot hervorming der instellingen voor de Duitstalige Gemeenschap, wat de cumulatie van mandaten betreft (Uitvoering aanbeveling werkgroep Politieke Vernieuwing (Doc. K. 54-2584/1) - Vergoedingen die de parlementsleden ontvangen voor het uitoefenen van een bijzondere functie in een assemblee komen in aanmerking voor de berekening van het totaalbedrag van de vergoeding waarop een lid recht heeft - Niet van toepassing op de voorzitters van de assemblees) (6-444)      
  Algemene bespreking
6-41
p. 9-18 6-41 p. 9-18 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 31 december 1983 tot hervorming der instellingen voor de Duitstalige Gemeenschap, wat de cumulatie van publieke vergoedingen betreft (Uitvoering aanbeveling werkgroep Politieke Vernieuwing (Doc. K. 54-2584/1) - De "150 %-regel" zal voortaan onbetwistbaar van toepassing zijn op de vergoedingen die voortvloeien uit de uitoefening van functies in raden van bestuur, adviesraden en directiecomités van de intercommunale en interprovinciale verenigingen, en van de rechtspersonen waarop één of meerdere overheden rechtstreeks of onrechtstreeks een overheersende invloed uitoefenen) (6-440)      
  Algemene bespreking
6-41
p. 8-18 6-41 p. 8-18 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 4 juli 1989 betreffende de beperking en de controle van de verkiezingsuitgaven voor de verkiezing van de Kamer van volksvertegenwoordigers, de financiering en de open boekhouding van de politieke partijen (Overgangsbepalingen inzake het financieel verslag - Indieningstermijn - Inwerkingtreding) (6-190)      
  Algemene bespreking
6-10
p. 26-27 6-10 p. 26-27 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 6 augustus 1931 houdende vaststelling van de onverenigbaarheden en ontzeggingen betreffende de ministers, gewezen ministers en ministers van Staat, alsmede de leden en gewezen leden van de wetgevende kamers, wat de cumulatie van publieke vergoedingen betreft (Uitvoering aanbeveling werkgroep Politieke Vernieuwing (Doc. K. 54-2584/1) - De "150 %-regel" zal voortaan onbetwistbaar van toepassing zijn op de vergoedingen die voortvloeien uit de uitoefening van functies in raden van bestuur, adviesraden en directiecomités van de intercommunale en interprovinciale verenigingen, en van de rechtspersonen waarop één of meerdere overheden rechtstreeks of onrechtstreeks een overheersende invloed uitoefenen) (6-438)      
  Algemene bespreking
6-41
p. 8-18 6-41 p. 8-18 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 6 augustus 1931 houdende vaststelling van de onverenigbaarheden en ontzeggingen betreffende de ministers, gewezen ministers en ministers van staat, alsmede de leden en gewezen leden van de wetgevende kamers, wat de cumulatie van mandaten betreft (Nieuw opschrift : Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 6 augustus 1931 houdende vaststelling van de onverenigbaarheden en ontzeggingen betreffende de ministers, gewezen ministers en ministers van Staat, alsmede de leden en gewezen leden van de wetgevende kamers, wat de cumulatie van mandaten betreft) (Uitvoering aanbeveling werkgroep Politieke Vernieuwing (Doc. K. 54-2584/1) - Vergoedingen die de parlementsleden ontvangen voor het uitoefenen van een bijzondere functie in een assemblee komen in aanmerking voor de berekening van het totaalbedrag van de vergoeding waarop een lid recht heeft - Niet van toepassing op de voorzitters van de assemblees) (6-443)      
  Algemene bespreking
6-41
p. 9-18 6-41 p. 9-18 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de wetgeving inzake mandatenlijst en vermogensaangifte wat de transparantie over de vergoedingen, de uitbreiding naar overheidsbestuurders, de elektronische indiening en de controle betreft (Uitbreiding van het toepassingsgebied ratione personae van de mandatenlijst tot de leden van raden van bestuur, directies en adviesraden van rechtspersonen waar de overheid een overheersende invloed uitoefent - Verbeterde controle door het Rekenhof en publicatie op de website - Publicatie van de vergoedingen) (6-408)      
  Algemene bespreking
6-39
p. 5-19 6-39 p. 5-19 (PDF)
  6-41
p. 8-18 6-41 p. 8-18 (PDF)
e-commerce - Consumentenrechten - Buitenlandse websites - Klachten (6-241)      
  Schriftelijke vraag van de heer Daems aan de heer Peeters, vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel
   Antwoord
SV 6-241
e-commerce - Consumentenrechten - Buitenlandse websites - Klachten (6-242)      
  Schriftelijke vraag van de heer Daems aan de heer De Croo, vice-eersteminister en minister van Ontwikkelingssamenwerking, Digitale Agenda, Telecommunicatie en Post
   Antwoord
SV 6-242
 
Alles van 1995 tot nu
Legislatuur 2019-....
Legislatuur 2014-2019
Legislatuur 2010-2014
Legislatuur 2007-2010
Legislatuur 2003-2007
Legislatuur 1999-2003
Legislatuur 1995-1999