Auteurs- en sprekersregister betreffende "Leduc Jeannine" (Alles van 1995 tot nu)

 
Alles van 1995 tot nu
Legislatuur 2019-....
Legislatuur 2014-2019
Legislatuur 2010-2014
Legislatuur 2007-2010
Legislatuur 2003-2007
Legislatuur 1999-2003
Legislatuur 1995-1999
  Parlementaire documenten Handelingen Schriftelijke vragen
Als op donderdag om 15 uur een commissie wordt bijeengeroepen moeten de commissieleden op zijn minst via de fractie worden verwittigd      
  3-194
p. 44 3-194 p. 44 (PDF)
Belgische onderdanen die het slachtoffer zijn geweest van nationaal-socialistische vervolgingsmaatregelen - Vergoeding (Overeenkomst tussen BelgiŽ en de Bondsrepubliek Duitsland) (2-1269)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Leduc aan de heer Flahaut, minister van Landsverdediging
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-36
p. 1736 2-36 p. 1736 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-38
p. 1891 2-38 p. 1891 (PDF)
Benoeming van de griffier      
  Benoeming van de heer Luc Blondeel
   Stemming
3-45
p. 41-44 3-45 p. 41-44 (PDF)
  3-45
p. 48 3-45 p. 48 (PDF)
Benoeming van het Vast Bureau van de Senaat (2003 BZ)      
  Benoeming van mevrouw Leduc tot quaestor van de Senaat
3-3
p. 9-10 3-3 p. 9-10 (PDF)
Benoeming van het Vast Bureau van de Senaat (2003-2004)      
  Benoeming van mevrouw Leduc tot quaestor van de Senaat
3-13
p. 4-5 3-13 p. 4-5 (PDF)
Benoeming van het Vast Bureau van de Senaat (2004-2005)      
  Benoeming van mevrouw Leduc tot quaestor van de Senaat
3-77
p. 5 3-77 p. 5 (PDF)
Benoeming van het Vast Bureau van de Senaat (2005-2006)      
  Benoeming van mevrouw Leduc tot quaestor van de Senaat
3-126
p. 4-5 3-126 p. 4-5 (PDF)
Benoeming van het Vast Bureau van de Senaat (2006-2007)      
  Benoeming van mevrouw Leduc tot quaestor van de Senaat
3-180
p. 4 3-180 p. 4 (PDF)
De Amerikaanse basis van Zutendaal (1-541)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Thijs aan de heer Poncelet, vice-eerste minister en minister van Landsverdediging en Energie
1-206
p. 5932-5934 1-206 p. 5932-5934 (PDF)
De Amerikaanse legerbasis te Zutendaal (1-544)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Leduc aan de heer Poncelet, vice-eerste minister en minister van Landsverdediging en Energie
1-206
p. 5932-5934 1-206 p. 5932-5934 (PDF)
De BSE-problematiek in BelgiŽ (1-394)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Leduc aan de heer Colla, minister van Volksgezondheid en Pensioenen en aan de heer Pinxten, minister van Landbouw en de Kleine en Middelgrote ondernemingen
1-142
p. 3791-3798 1-142 p. 3791-3798 (PDF)
De belastinginspectie in de fruitteeltsector (Zuid-Limburg - Forfaitair belastingsysteem op basis van akkoorden - Supplementaire belastingen op meeropbrengst - Hobbytelers) (2-658)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Leduc aan de heer Reynders, minister van FinanciŽn
2-175
p. 28-33 2-175 p. 28-33 (PDF)
De betekenis van het begrip "parlementaire deontologie", naar aanleiding van de gebeurtenissen in Aarlen (Bezoek van een senator vergezeld van een journalist aan Marc Dutroux) (2-675)      
  Vraag om uitleg van de heer Monfils aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-174
p. 4-34 2-174 p. 4-34 (PDF)
   Stemming over het amendement op de motie
2-178
p. 39-42 2-178 p. 39-42 (PDF)
  2-178
p. 57 2-178 p. 57 (PDF)
De correctheid inzake onderzoek naar het gebruik van chloormequat in de fruitteelt (2-58)      
  Vraag om uitleg van mevrouw De Roeck aan de heer GabriŽls, minister van Landbouw en Middenstand
2-25
p. 49-56 2-25 p. 49-56 (PDF)
De criminaliteit en het geldtransport (1-742)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Jeanmoye aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
1-157
p. 4171-4172 1-157 p. 4171-4172 (PDF)
De euthanasiewet (Vergoeding van LEIF- en EOL-artsen voor hun consultatie als tweede of derde arts - Informatiebrochures) (3-1477)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Leduc aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
3-212
p. 25-27 3-212 p. 25-27 (PDF)
De gebrekkige controle en reglementering inzake boorddocumenten (1-519)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Leduc aan de heer Daerden, minister van Vervoer
1-192
p. 5555-5556 1-192 p. 5555-5556 (PDF)
De harmonisering van de statuten van de politiediensten      
  Mondelinge vraag van mevrouw Leduc aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
1-37
p. 844-845 1-37 p. 844-845 (PDF)
De hervorming van de diensten van de Civiele Veiligheid (2-433)      
  Bespreking
2-53
p. 4-25 2-53 p. 4-25 (PDF)
De hervorming van de politiediensten (2-300)      
  Bespreking
2-131
p. 4-31 2-131 p. 4-31 (PDF)
De hervorming van de politiediensten (Evaluatie van de uitvoering van de hervorming van de politiediensten - FinanciŽle repercussies - Hoorzittingen met de beleidsverantwoordelijken van het lokale vlak [burgemeesters, zonechefs, vereniging van steden en gemeenten] en aanbevelingen van de Commissie voor de Binnenlandse Zaken en voor de Administratieve Aangelegenheden) (2-1188)      
  Bespreking
2-259
p. 4-27 2-259 p. 4-27 (PDF)
De houding van de RSZ-administratie inzake de toepassing van de wet van 1 september 1997 in de tuinbouw- en de fruitteeltsector (1-540)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Leduc aan mevrouw De Galan, minister van Sociale Zaken en een mevrouw Smet, minister van Tewerkstelling en Arbeid
1-206
p. 5936-5938 1-206 p. 5936-5938 (PDF)
De identiteitsbewijzen voor kinderen van minder dan twaalf jaar      
  Mondelinge vraag van mevrouw Leduc aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
1-57
p. 1373 1-57 p. 1373 (PDF)
De import van fruit uit Polen en de Tsjechische republiek dat nadien als Belgisch fruit wordt verkocht (Misbruiken inzake de kwaliteit van het fruit) (3-390)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Leduc aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid en aan mevrouw Moerman, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Antwoord gegeven door mevrouw Moerman, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
3-70
p. 33-35 3-70 p. 33-35 (PDF)
De inhoudelijke aspecten van enkele verdragen inzake de nationaliteit (Verlies van de Belgische nationaliteit bij vrijwillige verkrijging van een vreemde nationaliteit - Overeenkomst van de Raad van Europa van 1963 betreffende de beperking van gevallen van meervoudige nationaliteit - Europese Conventie van 1997 over de nationaliteit - Opzegging van de Overeenkomst van 1963 en bekrachtiging van de Conventie van 1997) (3-916)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Leduc aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
   Antwoord gegeven door de heer Dupont, minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen
3-119
p. 60-61 3-119 p. 60-61 (PDF)
De interpolitiezones (1-306)      
  Bespreking van de aanbevelingen
1-39
p. 894-903 1-39 p. 894-903 (PDF)
De kwaliteitscontrole van de handel in peren (Sproeimiddel chloormequat) (1-1085)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Thijs aan de heer Pinxten, minister van Landbouw en de Kleine en Middelgrote Ondernemingen
1-242
p. 7063-7066 1-242 p. 7063-7066 (PDF)
De maatregel om de handel in peren voor onbeperkte tijd te blokkeren (Sproeimiddel chloormequat) (1-1080)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Leduc aan de heer Pinxten, minister van Landbouw en de Kleine en Middelgrote Ondernemingen
1-242
p. 7063-7066 1-242 p. 7063-7066 (PDF)
De maatregelen die hij denkt te nemen na zijn bezoek aan het National Center for Missing and Exploited Children (Oprichting van een Centrum voor Vermiste Kinderen)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Lizin aan de heer Dehaene, eerste minister
1-72
p. 1887-1894 1-72 p. 1887-1894 (PDF)
De millenniumdoelstellingen (Doelstellingen die alle lidstaten van de Verenigde Naties, waaronder BelgiŽ, hebben beloofd te zullen verwezenlijken tegen 2015 namelijk de grootste armoede en honger uitbannen, het basisonderwijs wereldwijd toegankelijk maken voor iedereen, een gelijke behandeling van mannen en vrouwen bevorderen, door vrouwen meer kansen en zeggenschap te bieden, de kindersterfte verminderen, de gezondheid van moeders verbeteren, de strijd leveren tegen AIV/AIDS, malaria en andere ziekten, actief werken aan een duurzaam milieu en werken aan een mondiaal partnerschap voor ontwikkeling) (3-603)      
  Voorstel tot terugzending naar commissie
3-98
p. 7-14 3-98 p. 7-14 (PDF)
De motivatie voor het koninklijk besluit houdende tijdelijke maatregelen betreffende de handel in peren en de gevolgen ervan (Sproeimiddel chloormequat) (1-1088)      
  Mondelinge vraag van de heer Hazette aan de heer Pinxten, minister van Landbouw en de Kleine en Middelgrote Ondernemingen
1-242
p. 7063-7066 1-242 p. 7063-7066 (PDF)
De omstandigheden van het bezoek van senator Jean-Marie Dedecker aan Marc Dutroux in de gevangenis van Aarlen en de daaruit te trekken conclusies (2-668)      
  Vraag om uitleg van de heer Vandenberghe aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-174
p. 4-34 2-174 p. 4-34 (PDF)
   Stemming over het amendement op de motie
2-178
p. 39-42 2-178 p. 39-42 (PDF)
  2-178
p. 57 2-178 p. 57 (PDF)
De onterechte heffing van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (Oude gegevensbestanden) (3-1765)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Leduc aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid en aan de heer Van Quickenborne, staatssecretaris voor Administratieve Vereenvoudiging, toegevoegd aan de eerste minister
   Antwoord gegeven door de heer Donfut, staatssecretaris voor Europese Zaken, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken
3-175
p. 36-39 3-175 p. 36-39 (PDF)
De ontvoering van kinderen en de Schengen-Overeenkomst      
  Vraag om uitleg van mevrouw Lizin aan de heer De Clerck, minister van Justitie
1-76
p. 2051-2052 1-76 p. 2051-2052 (PDF)
De opdracht tot chemisch oplossen van een menselijk lijk (Experiment in het kader van een gerechtelijk onderzoek [Zaak-Pandy ] - Ethiek) (1-1036)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Leduc aan de heer Van Parys, minister van Justitie
1-228
p. 6656-6657 1-228 p. 6656-6657 (PDF)
De oprichting in BelgiŽ van een Centrum voor verdwenen kinderen (1-626)      
  Bespreking van de aanbevelingen
1-118
p. 3170-3172 1-118 p. 3170-3172 (PDF)
  1-118
p. 3174-3179 1-118 p. 3174-3179 (PDF)
De oprichting van een Centrum voor Vermiste Kinderen      
  Vraag om uitleg van mevrouw Milquet aan de heer Dehaene, eerste minister
1-72
p. 1887-1894 1-72 p. 1887-1894 (PDF)
De overval op het geldtransport in de buurt van Borgworm (1-740)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Leduc aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
1-157
p. 4171-4172 1-157 p. 4171-4172 (PDF)
De overval op het geldtransport te Borgworm (1-436)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Leduc aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
1-162
p. 4324-4328 1-162 p. 4324-4328 (PDF)
De problematiek van de grensarbeiders (1-520)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Leduc aan mevrouw De Galan, minister van Sociale Zaken
   Verdaging
1-196
p. 5684 1-196 p. 5684 (PDF)
De problemen bij de appelteelt (1-438)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Thijs aan de heer Pinxten, minister van Landbouw en de Kleine en Middelgrote Ondernemingen
1-164
p. 4378-4380 1-164 p. 4378-4380 (PDF)
De problemen bij de fruittelers (1-716)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Leduc aan de heer Pinxten, minister van Landbouw en de Kleine en Middelgrote Ondernemingen
1-156
p. 4158-4160 1-156 p. 4158-4160 (PDF)
De rechten en de plichten van een parlementslid dat met toepassing van het koninklijk besluit van 21 mei 1965 houdende algemeen reglement van de strafinrichtingen een gedetineerde bezoekt (Marc Dutroux) (2-673)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Leduc aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-174
p. 4-34 2-174 p. 4-34 (PDF)
   Stemming over het amendement op de motie
2-178
p. 39-42 2-178 p. 39-42 (PDF)
  2-178
p. 57 2-178 p. 57 (PDF)
De renovatie en het asbestvrij maken van het Berlaymontgebouw (1-357)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Willame-Boonen aan de heer Flahaut, minister van Ambtenarenzaken
1-139
p. 3738-3744 1-139 p. 3738-3744 (PDF)
De sanering van het Berlaymontgebouw (1-363)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Leduc aan de heer Flahaut, minister van Ambtenarenzaken
1-139
p. 3738-3744 1-139 p. 3738-3744 (PDF)
De schending van de mensenrechten in Algerije en onze verantwoordelijkheid ter zake (1-435)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Leduc aan de heer Derycke, minister van Buitenlandse Zaken
   Verdaging
1-160
p. 4292 1-160 p. 4292 (PDF)
De schending van de mensenrechten in Algerije en onze verantwoordelijkheid ter zake (1-493)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Leduc aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken en aan de heer Maystadt, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Buitenlandse Handel
1-179
p. 5280-5282 1-179 p. 5280-5282 (PDF)
De streefdatum voor de goedkeuring van de veiligheidscharters door de gemeenteraden      
  Vraag om uitleg van mevrouw Leduc aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Verdaging
1-96 COM
p. 753 1-96 COM p. 753 (PDF)
  1-99 COM
p. 773-776 1-99 COM p. 773-776 (PDF)
De strijd tegen de kinderpornografie vanuit het oogpunt van de politiepraktijk (Aanbevelingen van de commissie voor de Binnenlandse Zaken en voor de Administratieve Aangelegenheden - Strijd tegen kinderpornografie op internet - Middelen van de politiediensten - Internationale samenwerking - Taak van burgerverenigingen, Child Focus en het MAPI - Ethiek van de internetproviders - Technische maatregelen) (2-1040)      
  Bespreking
2-209
p. 32-51 2-209 p. 32-51 (PDF)
De tergend langzame afhandelingen van sommige faillissementen      
  Mondelinge vraag van mevrouw Leduc aan de heer De Clerck, minister van Justitie
1-41
p. 932-933 1-41 p. 932-933 (PDF)
De toekomst van de fruitsector (1-447)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Leduc aan de heer Pinxten, minister van Landbouw en de Kleine en Middelgrote Ondernemingen
1-164
p. 4378-4380 1-164 p. 4378-4380 (PDF)
De uitspraken van Belgocontrol in verband met de verlenging van de start-landingsbaan van Zaventem (2-33)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Leduc aan de heer Daems, minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties
   Antwoord gegeven door de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-11
p. 8-9 2-11 p. 8-9 (PDF)
De verontruste familieleden van verdwenen kinderen en jongeren van wie geweten is dat zij contacten hadden met leden van in BelgiŽ of in het buitenland actief zijnde sekten      
  Mondelinge vraag van mevrouw Leduc aan de heer De Clerck, minister van Justitie
1-7
p. 153-154 1-7 p. 153-154 (PDF)
De werking van de APSD en meer in het bijzonder de NDVVID (Nationale Dienst voor Valse en Vervalste Identiteitsbewijzen)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Leduc aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
1-86
p. 2289 1-86 p. 2289 (PDF)
De werking van het APSD en meer in het bijzonder de Nationale Dienst van valse en vervalste identiteitsbewijzen      
  Vraag om uitleg van mevrouw Leduc aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken en de heer De Clerck, minister van Justitie
1-73 COM
p. 581-584 1-73 COM p. 581-584 (PDF)
Debat over de rechten van het kind, ter gelegenheid van de tiende verjaardag van het UNO-verdrag inzake de rechten van het kind      
  Motie van aanbeveling van de dames de Bethune, Thijs, De Schamphelaere, Willame-Boonen, Lindekens, Nyssens, Laloy, Leduc en Taelman en de heren Dallemagne en Van Quickenborne
2-14
p. 37 2-14 p. 37 (PDF)
Debat over het faillissement van Sabena (Sociaal akkoord voor het personeel - Politieke verantwoordelijkheid - Oprichting van een nieuwe luchtvaartmaatschappij - DAT)      
  Debat
2-157
p. 13-46 2-157 p. 13-46 (PDF)
Deelname van vrouwen aan de besluitvorming - Vertegenwoordiging op de kieslijsten      
  2-75
p. 22-24 2-75 p. 22-24 (PDF)
  2-75
p. 50 2-75 p. 50 (PDF)
Depolitisering van de justitie - Nieuwe politieke cultuur - Onderzoek van de kandidaturen - Objectiviteit bij de selectie van de kandidaten      
  2-22
p. 27-31 2-22 p. 27-31 (PDF)
  2-22
p. 34-39 2-22 p. 34-39 (PDF)
Discriminatie van de grensarbeiders - Afschaffen van het statuut (1-1138)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Leduc aan mevrouw De Galan, minister van Sociale Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-78
p. 4057-4058 1-78 p. 4057-4058 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-80
p. 4206-4208 1-80 p. 4206-4208 (PDF)
Door vluchtelingen gepleegde fraude ten nadele van verschillende OCMW's (1-987)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Leduc aan de heer Van den Bossche, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
1-213
p. 6208-6210 1-213 p. 6208-6210 (PDF)
Dotatie van de Senaat - Uitgaven van het dienstjaar 2002, begroting voor het dienstjaar 2003 en begrotingsramingen voor het dienstjaar 2004      
  Bespreking
   Eerlijke handel
3-32
p. 16 3-32 p. 16 (PDF)
  3-32
p. 16 3-32 p. 16 (PDF)
   Kinderopvang
3-32
p. 17 3-32 p. 17 (PDF)
   Personeelsuitgaven
3-32
p. 16 3-32 p. 16 (PDF)
   Toegankelijkheid van de Senaat voor mensen met een handicap
3-32
p. 16 3-32 p. 16 (PDF)
   Transparante en correcte gebruik van middelen
3-32
p. 17 3-32 p. 17 (PDF)
   Uitgaven voor protocol en reizen
3-32
p. 16 3-32 p. 16 (PDF)
   Uitvoerig overzicht
3-32
p. 4-9 3-32 p. 4-9 (PDF)
Dotatie van de Senaat - Uitgaven van het dienstjaar 2003, uitgavenbegroting voor het dienstjaar 2004 en begrotingsramingen voor het dienstjaar 2005      
  Bespreking
3-89
p. 24-31 3-89 p. 24-31 (PDF)
  3-89
p. 31-34 3-89 p. 31-34 (PDF)
   Cultureel patrimonium van de Senaat
3-89
p. 26 3-89 p. 26 (PDF)
  3-89
p. 28 3-89 p. 28 (PDF)
   Krediet voor de betaling van de vergoeding aan de senatoren
3-89
p. 25 3-89 p. 25 (PDF)
  3-89
p. 28 3-89 p. 28 (PDF)
   Krediet voor de fractiesecretariaten in de Senaat
3-89
p. 25-26 3-89 p. 25-26 (PDF)
  3-89
p. 27 3-89 p. 27 (PDF)
  3-89
p. 28 3-89 p. 28 (PDF)
  3-89
p. 29 3-89 p. 29 (PDF)
   Opstelling van de begroting van de Senaat volgens de hedendaagse boekhoudkundige normen - Publicatie van de begroting
3-89
p. 32 3-89 p. 32 (PDF)
  3-89
p. 33 3-89 p. 33 (PDF)
   Parlementaire samenwerking tussen BelgiŽ en de Democratische Republiek Kongo
3-89
p. 31 3-89 p. 31 (PDF)
   Restauratie van de salons van de Voorzitter van de Senaat
3-89
p. 24-25 3-89 p. 24-25 (PDF)
  3-89
p. 27 3-89 p. 27 (PDF)
  3-89
p. 28 3-89 p. 28 (PDF)
Dotatie van de Senaat - Uitgaven van het dienstjaar 2004, begroting 2005 en begrotingsvooruitzichten voor het dienstjaar 2006 (3-1486)      
  Bespreking
3-142
p. 11-13 3-142 p. 11-13 (PDF)
  3-142
p. 31-37 3-142 p. 31-37 (PDF)
   De heer Hugo Vandenberghe vraagt dat alle parlementaire stukken van de Senaat sedert 1831 op het internet zouden worden gezet
3-142
p. 34 3-142 p. 34 (PDF)
  3-142
p. 36 3-142 p. 36 (PDF)
   Energiebezuiniging in de Senaat - Energieaudit
3-142
p. 32 3-142 p. 32 (PDF)
  3-142
p. 33 3-142 p. 33 (PDF)
  3-142
p. 34 3-142 p. 34 (PDF)
  3-142
p. 34 3-142 p. 34 (PDF)
  3-142
p. 36 3-142 p. 36 (PDF)
   Groei van de uitgaven
3-142
p. 32 3-142 p. 32 (PDF)
  3-142
p. 33 3-142 p. 33 (PDF)
  3-142
p. 36 3-142 p. 36 (PDF)
  3-142
p. 36 3-142 p. 36 (PDF)
   Investering van liquiditeiten door de Senaat in ethische beleggingen
3-142
p. 33 3-142 p. 33 (PDF)
  3-142
p. 34 3-142 p. 34 (PDF)
  3-142
p. 36 3-142 p. 36 (PDF)
   Pleidooi voor een transparantere begroting, opgesteld volgens moderne boekhoudkundige normen
3-142
p. 31-32 3-142 p. 31-32 (PDF)
  3-142
p. 34-36 3-142 p. 34-36 (PDF)
   Renovatie van de salons van de voorzitter van de Senaat
3-142
p. 32 3-142 p. 32 (PDF)
  3-142
p. 36 3-142 p. 36 (PDF)
  3-142
p. 36 3-142 p. 36 (PDF)
  3-142
p. 36 3-142 p. 36 (PDF)
  3-142
p. 37 3-142 p. 37 (PDF)
   Samenvatting van de begroting door mevrouw Leduc, voorzitster van het CollŤge van Quaestoren
3-142
p. 11-13 3-142 p. 11-13 (PDF)
Dotatie van de Senaat - Uitgaven van het dienstjaar 2005 en begrotingsvooruitzichten voor het dienstjaar 2007 (3-1937)      
  Bespreking
3-195
p. 61-65 3-195 p. 61-65 (PDF)
   Betere redactie van de begroting van de Senaat
3-195
p. 61-62 3-195 p. 61-62 (PDF)
   Dotatie voor de politieke partijen
3-195
p. 63 3-195 p. 63 (PDF)
   Energiebezuiniging
3-195
p. 64-65 3-195 p. 64-65 (PDF)
   Krediet bilaterale betrekkingen en protocol
3-195
p. 63 3-195 p. 63 (PDF)
   Krediet voor de Congolese Senaat bestemd voor informaticamaterieel, kantoormeubilair en archivering
3-195
p. 62 3-195 p. 62 (PDF)
   Krediet voor de betaling van de vergoedingen aan de senatoren
3-195
p. 62 3-195 p. 62 (PDF)
   Krediet voor de politieke fracties van de Senaat
3-195
p. 63 3-195 p. 63 (PDF)
   Kredieten voor de secretariaten van de fracties en voor de secretariaten van de Voorzitter van de Senaat en de fractievoorzitters
3-195
p. 62-63 3-195 p. 62-63 (PDF)
   Personeelskosten
3-195
p. 64 3-195 p. 64 (PDF)
   Samenvatting van de begroting van de Senaat
3-195
p. 62-65 3-195 p. 62-65 (PDF)
   Uitgaven voor ontwikkelingssamenwerking
3-195
p. 64 3-195 p. 64 (PDF)
   Werkings- en reiskosten van de commissies
3-195
p. 63 3-195 p. 63 (PDF)
  Stemming en stemverklaringen van de heren Van Hauthem, Mahoux en Dubiť en mevrouw de Bethune
   Betere redactie van de begroting van de Senaat
3-195
p. 68 3-195 p. 68 (PDF)
   Energiebezuiniging
3-195
p. 68 3-195 p. 68 (PDF)
   Oprichting in de Senaat van het steunpunt burgerschap en burgerzin
3-195
p. 68 3-195 p. 68 (PDF)
   Protest tegen het feit dat de oppositie niet vertegenwoordigd is in de quaestuur van de Senaat
3-195
p. 68 3-195 p. 68 (PDF)
Eedaflegging (Verkiezingen van 13 juni 1999)      
  mevrouw Leduc, senator gekozen door het Nederlandse kiescollege
2-1
p. 10 2-1 p. 10 (PDF)
Eedaflegging (Verkiezingen van 18 mei 2003)      
  mevrouw Leduc, senator gekozen door het Nederlandse kiescollege
3-1
p. 13 3-1 p. 13 (PDF)
Eedaflegging (Verkiezingen van 21 mei 1995)      
  mevrouw Leduc, senator gekozen door het Nederlandse kiescollege
1-1
p. 7 1-1 p. 7 (PDF)
Een aangepaste reglementering voor de tuinbouw- en de fruitsector      
  Vraag om uitleg van mevrouw Leduc aan mevrouw Smet, minister van Tewerkstelling en Arbeid en de heer Pinxten, minister van Landbouw en Kleine en Middelgrote Ondernemingen
1-103 COM
p. 794-799 1-103 COM p. 794-799 (PDF)
Een experiment voor werktijdverkorting in grote bedrijven (Scheppen van arbeidsplaatsen en vermindering van de sociale lasten)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Leduc aan mevrouw Smet, minister van Tewerkstelling en Arbeid
1-102
p. 2766-2767 1-102 p. 2766-2767 (PDF)
Euthanasiedebat      
  Hervatting van het debat
1-149
p. 3937-3954 1-149 p. 3937-3954 (PDF)
Evaluatie van de hervorming van de politiediensten (Financieringsmechanisme - Sociale dotatie - Overdracht van de gebouwen - Verkeersboetefonds - Omzetting van gesubsidieerde contractuele betrekkingen in statutaire betrekkingen - Werking van de sociale secretariaten - Centrale Dienst voor de vaste uitgaven (CDVU) - Bijzondere rekenplichtingen - Informatiehuishouding : Arrondissementeel Informatiekruispunt, nationale gegevensbank, radiocommunicatienetwerk, dispatchingcentrales, CIC en ASTRID - Interzonale samenwerking, rol van de bestuurlijk directeurs-coŲrdinatoren ("dirco") en federale dienstverlening) (3-566)      
  Verslag van mevrouw Leduc
3-566/1
p. 1-96 3-566/1 p. 1-96 (PDF)
  Bespreking
3-97
p. 24-29 3-97 p. 24-29 (PDF)
Evaluatie van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen (Eerste verslag) (1-768)      
  Algemene beraadslaging
1-207
p. 5941-5961 1-207 p. 5941-5961 (PDF)
Fruitteeltsector - Belastinginspectie (Forfaitair belastingsysteem op basis van akkoorden - Supplementaire belastingen op meeropbrengst) (2-1825)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Leduc aan de heer Reynders, minister van FinanciŽn
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-50
p. 2615 2-50 p. 2615 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-59
p. 3288 2-59 p. 3288 (PDF)
Herziening van titel II van de Grondwet, om nieuwe bepalingen in te voegen die de bescherming moeten verzekeren van de rechten en vrijheden, gewaarborgd door het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden (1-695)      
  Herziening van titel II van de Grondwet door de invoeging van een artikel 23bis betreffende de waarborging van de uit de gesloten verdragen voortvloeiende rechten, andere dan die bepaald in deze titel
   Voorstel van de dames Leduc en Nelis-Van Liedekerke
1-695/1
p. 1-4 1-695/1 p. 1-4 (PDF)
Het BSE-probleem (1-389)      
  Vraag om uitleg van de heer Happart aan de heer Colla, minister van Volksgezondheid en Pensioenen en aan de heer Pinxten, minister van Landbouw en de Kleine en Middelgrote Ondernemingen
1-142
p. 3791-3798 1-142 p. 3791-3798 (PDF)
Het asielbeleid (1-768)      
  Debat
1-219
p. 6347-6375 1-219 p. 6347-6375 (PDF)
Het bezoek van een journalist en een senator aan Dutroux in de gevangenis van Aarlen (2-667)      
  Vraag om uitleg van de heer Verreycken aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-174
p. 4-34 2-174 p. 4-34 (PDF)
   Stemming over het amendement op de motie
2-178
p. 39-42 2-178 p. 39-42 (PDF)
  2-178
p. 57 2-178 p. 57 (PDF)
Het bezoek van een senator, een personeelslid van het Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding en een VTM-journalist aan een gedetineerde in de gevangenis van Aarlen (Marc Dutroux) (2-672)      
  Vraag om uitleg van de heer Lozie aan de heer Verhofstadt, eerste minister en aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Antwoord gegeven door de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-174
p. 4-34 2-174 p. 4-34 (PDF)
   Stemming over het amendement op de motie
2-178
p. 39-42 2-178 p. 39-42 (PDF)
  2-178
p. 57 2-178 p. 57 (PDF)
Het gebrek aan degelijk wetenschappelijk onderzoek naar de schadelijke gevolgen van dioxine-uitstoot en andere ernstige verontreinigingen veroorzaakt door de verbranding van huis- en ander afval op de gezondheid van de bevolking (1-474)      
  Vraag om uitleg van de heer Anciaux aan de heer Ylieff, minister van Wetenschapsbeleid
1-176
p. 5192-5195 1-176 p. 5192-5195 (PDF)
Het gebruik van biobrandstoffen of andere hernieuwbare brandstoffen in het vervoer (Wegvervoer - Biodiesel) (3-465)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Leduc aan de heer Tobback, minister van Leefmilieu en minister van Pensioenen
3-85
p. 33-34 3-85 p. 33-34 (PDF)
Het groot aantal gestolen en vervalste officiŽle Belgische documenten      
  Vraag om uitleg van mevrouw Leduc aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken en de heer De Clerck, minister van Justitie
1-73 COM
p. 581-584 1-73 COM p. 581-584 (PDF)
Het in werking treden van de bepalingen betreffende de onbemande camera's in het wegverkeer (1-380)      
  Vraag om uitleg van de heer Foret aan de heer Peeters, staatssecretaris voor Veiligheid en voor Maatschappelijke Integratie en Leefmilieu
1-139
p. 3744 1-139 p. 3744 (PDF)
Het inschakelen van het personeel van de NAVO-basis te Zutendaal (Sluiting van de basis - Burgerpersoneel) (1-1107)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Leduc aan de heer Poncelet, vice-eerste minister en minister van Landsverdediging en Energie
1-247
p. 7170-7171 1-247 p. 7170-7171 (PDF)
Het instellen van het verbod op de handel in peren (1-617)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Leduc aan de heer Pinxten, minister van Landbouw en de Kleine en Middelgrote Ondernemingen
1-250
p. 7235-7238 1-250 p. 7235-7238 (PDF)
Het interview met Marc Dutroux dat mogelijk werd door de toelating die senator Jean-Marie Dedecker kreeg om Dutroux in de gevangenis te bezoeken en de daaruit voortvloeiende conclusies (2-671)      
  Vraag om uitleg van de heer Thissen aan de heer Verhofstadt, eerste minister en aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Antwoord gegeven door de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-174
p. 4-34 2-174 p. 4-34 (PDF)
   Stemming over het amendement op de motie
2-178
p. 39-42 2-178 p. 39-42 (PDF)
  2-178
p. 57 2-178 p. 57 (PDF)
Het koninklijk besluit houdende tijdelijke maatregelen betreffende de handel in peren (Sproeimiddel chloormequat) (1-1087)      
  Mondelinge vraag van de heer Happart aan de heer Pinxten, minister van Landbouw en de Kleine en Middelgrote Ondernemingen
1-242
p. 7063-7066 1-242 p. 7063-7066 (PDF)
Het ongeval in Tihange 1 op 31 oktober 1996      
  Vraag om uitleg van mevrouw Lizin aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Verdaging
1-69 COM
p. 546 1-69 COM p. 546 (PDF)
Het ontbreken van lijsten met namen en data van verdwijning van vermiste of vermoorde kinderen (Rijkswacht - Algemene Politiesteundienst - Europees Centrum voor vermiste kinderen) (1-735)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Leduc aan de heer De Clerck, minister van Justitie
1-158
p. 4214 1-158 p. 4214 (PDF)
Het optreden van rijkswachters bij het opstellen van processen-verbaal in de fruitteeltsector (Sociale wetgeving en vreemdelingenpolitie) (1-808)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Leduc aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
1-172
p. 5087-5089 1-172 p. 5087-5089 (PDF)
Het optreden van sommige gerechtsdeurwaarders bij het weghalen van kinderen in het kader van het hoederecht      
  Mondelinge vraag van mevrouw Leduc aan de heer De Clerck, minister van Justitie
1-30
p. 690-691 1-30 p. 690-691 (PDF)
Het vaststellen en bestraffen van zwartwerk in de tuinbouwsector      
  Vraag om uitleg van mevrouw Thijs aan mevrouw Smet, minister van Tewerkstelling en Arbeid
1-103 COM
p. 794-799 1-103 COM p. 794-799 (PDF)
Het verslag van de Amerikaanse kamer van koophandel (Desinvestering van Amerikaanse bedrijven in BelgiŽ : loonkost, fiscale druk, bureaucratie en overreglementering) (1-580)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Leduc aan de heer Di Rupo, vice-eerste minister en minister van Economie, Telecommunicatie en Buitenlandse Handel
1-227
p. 6640-6641 1-227 p. 6640-6641 (PDF)
Het versturen van aanslagformulieren (Termijn) (1-759)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Leduc aan de heer Maystadt, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Buitenlandse Handel
1-161
p. 4300 1-161 p. 4300 (PDF)
Het vervoer door de lucht van belangrijke geldsommen (1-437)      
  Vraag om uitleg van de heer Verreycken aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
1-162
p. 4324-4328 1-162 p. 4324-4328 (PDF)
Het verzaken van een individueel mandataris aan de uitbetaling van (een deel van) zijn wedde, vakantiegeld of eindejaarspremie (Aftopping van de inkomsten in geval van cumulatie - Burgemeesters en schepenen) (2-477)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Leduc aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
2-92
p. 23-25 2-92 p. 23-25 (PDF)
Hulde (2001-2002)      
  Mevrouw Leduc feliciteert de heren De Decker, Kelchtermans, Monfils en Moureaux voor hun twintig jaar dienst in het Parlement
2-157
p. 63 2-157 p. 63 (PDF)
Hulde (2002-2003)      
  aan het personeel van de Senaat
2-289
p. 44-46 2-289 p. 44-46 (PDF)
Niet-Europese onderdanen die meer dan vijf jaar permanent in BelgiŽ verblijven - Belgische nationaliteit - Aanvragen - Weigeringen (2-1777)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Leduc aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-47
p. 2450 2-47 p. 2450 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-50
p. 2645-2648 2-50 p. 2645-2648 (PDF)
Onderzoek van de geloofsbrieven (Verkiezingen van 13 juni 1999)      
  Senatoren-titularissen en senatoren-opvolgers gekozen door het Nederlandse kiescollege
   Verslag van mevrouw Leduc
2-1
p. 5-7 2-1 p. 5-7 (PDF)
  GecoŲpteerde senatoren
   Verslag van mevrouw Leduc
2-3
p. 4-5 2-3 p. 4-5 (PDF)
  Senatoren-opvolgers
   Verslag van mevrouw Leduc
2-3
p. 4-5 2-3 p. 4-5 (PDF)
  Senatoren-opvolgers aan wie de Senaat uitstel heeft verleend om hun verkiesbaarheid te bewijzen
   Verslag van mevrouw Leduc
2-3
p. 4-5 2-3 p. 4-5 (PDF)
Ontwerp van bijzondere wet tot wijziging van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen en de bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse instellingen, tot beperking met de helft van de devolutieve kracht van de lijststemmen en tot afschaffing van het onderscheid tussen kandidaat-titularissen en kandidaat-opvolgers voor de verkiezing van de Vlaamse Raad, de Waalse Gewestraad en de Brusselse Hoofdstedelijke Raad (zie ook doc. Senaat 2-680) (2-679)      
  Verslag van mevrouw Leduc
2-679/3
p. 1-11 2-679/3 p. 1-11 (PDF)
  Algemene bespreking
2-134
p. 24-37 2-134 p. 24-37 (PDF)
Ontwerp van programmawet (2-1248)      
  Verslag van mevrouw Leduc
2-1248/5
p. 1-26 2-1248/5 p. 1-26 (PDF)
   Bijdrage van de lokale besturen in de kosten van de 100-diensten
2-1248/5
p. 2-3 2-1248/5 p. 2-3 (PDF)
  2-1248/5
p. 6 2-1248/5 p. 6 (PDF)
  2-1248/5
p. 7 2-1248/5 p. 7 (PDF)
  2-1248/5
p. 8 2-1248/5 p. 8 (PDF)
  2-1248/5
p. 10 2-1248/5 p. 10 (PDF)
  2-1248/5
p. 14 2-1248/5 p. 14 (PDF)
   Fonds bestemd voor de financiering van informatie- en communicatieopdrachten ontwikkeld door de Algemene Directie Externe Communicatie
2-1248/5
p. 5 2-1248/5 p. 5 (PDF)
  2-1248/5
p. 12 2-1248/5 p. 12 (PDF)
   Ontvangsten van het Fonds voor beveiliging tegen brand en ontploffing
2-1248/5
p. 3-4 2-1248/5 p. 3-4 (PDF)
  2-1248/5
p. 10 2-1248/5 p. 10 (PDF)
   Politiehervorming - Rechtspositie van het politiepersoneel - Commissie ter begeleiding op lokaal niveau - Fonds tot uitvoering van het correctiemechanisme met betrekking tot de bestemming van de gebouwen
2-1248/5
p. 4-5 2-1248/5 p. 4-5 (PDF)
  2-1248/5
p. 6-7 2-1248/5 p. 6-7 (PDF)
  2-1248/5
p. 7-8 2-1248/5 p. 7-8 (PDF)
  2-1248/5
p. 8-10 2-1248/5 p. 8-10 (PDF)
  2-1248/5
p. 10-12 2-1248/5 p. 10-12 (PDF)
  2-1248/5
p. 12-15 2-1248/5 p. 12-15 (PDF)
   Politiehervorming : boetefonds
2-1248/5
p. 14-15 2-1248/5 p. 14-15 (PDF)
   Techniek van programmawetten
2-1248/5
p. 9-10 2-1248/5 p. 9-10 (PDF)
  Algemene bespreking (Vierde deel)
   Werkgelegenheidsbeleid - Werkgelegenheidsgraad - Personen die zich in een procedure van regularisatie bevinden
2-226
p. 26-28 2-226 p. 26-28 (PDF)
  Artikelsgewijze bespreking
2-227
p. 5-37 2-227 p. 5-37 (PDF)
Ontwerp van programmawet (2-989)      
  Verzoek om advies van de Raad van State over amendementen van het wetsontwerp
   Naamstemming
2-170
p. 28-32 2-170 p. 28-32 (PDF)
  2-170
p. 44 2-170 p. 44 (PDF)
  Algemene bespreking
   Procťdť van de programmawetten
2-171
p. 16 2-171 p. 16 (PDF)
Ontwerp van programmawet (3-137)      
  Algemene bespreking (Eerste deel)
   Onttrekken van de cellen beleidsvoorbereiding aan de wetten op het gebruik der talen
3-9
p. 22 3-9 p. 22 (PDF)
Ontwerp van programmawet 1 (2-1390)      
  Algemene bespreking (Tweede deel)
   Procťdť van programmawetten
2-256
p. 13-16 2-256 p. 13-16 (PDF)
Ontwerp van programmawet 2 (2-1391) (2-1390)      
  Algemene bespreking (Tweede deel)
   Procťdť van programmawetten
2-256
p. 13-16 2-256 p. 13-16 (PDF)
Ontwerp van tijdelijke wet tot invoeging van een artikel 257bis in de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geÔntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus (Tijdelijke overdracht van de bevoegdheid van toezicht op de federale politie van de federale procureur naar de nationale magistraten) (2-596)      
  Aangehouden stemmingen
2-85
p. 49-50 2-85 p. 49-50 (PDF)
  2-85
p. 53 2-85 p. 53 (PDF)
  2-85
p. 60 2-85 p. 60 (PDF)
Ontwerp van verklaring tot herziening van de Grondwet (Vele artikelen, o.a. : Duurzame ontwikkeling - Bescherming rechten en vrijheden gewaarborgd door Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden - Afschaffing doodstraf - Waarborgen van het genot van de rechten en vrijheden van de gehandicapten - Rechten van het kind - Universele dienstverlening inzake post, communicatie en mobiliteit - Uitbreiding van de waarborgen van de drukpers tot de oudere informatiemiddelen - Aannemen van wetten na 2de lezing - Exclusieve bevoegdheden Kamer van volksvertegenwoordigers - Dienstgewijze decentralisatie - Gewestelijk referendum - Hervorming Senaat - Fiscaliteit van gemeenschappen en gewesten - Afwijking op integrale voorlezing van vonnissen - Internationale rechtscolleges - Bevoegdheid van Senaat inzake instemming met verdragen die niet uitsluitend betrekking hebben op aangelegenheden waarvoor de gemeenschappen en gewesten bevoegd zijn ; evocatierecht van de Kamer - Rekenhof) (2-1549)      
  Bespreking
2-287
p. 5-37 2-287 p. 5-37 (PDF)
Oprichting van een werkgroep "Dotaties" binnen de Commissie voor de FinanciŽn en voor de Economische Aangelegenheden      
  2-148
p. 57-58 2-148 p. 57-58 (PDF)
  Samenstelling
2-155
p. 38-39 2-155 p. 38-39 (PDF)
Organisatie van een debat over de rol van de Senaat en de taakverdeling tussen Kamer en Senaat - Evocatierecht van de Senaat - Senaat als reflectiekamer - Onderzoek van de teksten die van de Kamer komen      
  2-69
p. 19-23 2-69 p. 19-23 (PDF)
Rechten van slachtoffers (2-1275)      
  Stemming over de aanbevelingen en stemverklaring van mevrouw Leduc
2-279
p. 53 2-279 p. 53 (PDF)
  2-279
p. 77 2-279 p. 77 (PDF)
Regeling van werkzaamheden      
  Gelijktijdige bijeenkomsten van plenaire vergadering en commissies - Over het feit dat de oppositie laattijdig op de hoogte zou worden gesteld van wijzigingen aan de agenda
   Beroep op het reglement door de heer Vandenberghe
2-17
p. 6-10 2-17 p. 6-10 (PDF)
Regeling van werkzaamheden (Algemeenheden)      
  2-227
p. 37 2-227 p. 37 (PDF)
  2-280
p. 15-18 2-280 p. 15-18 (PDF)
Regeringsverklaring (12 oktober 1999 - Regering-Verhofstadt)      
  Bespreking
   Asielbeleid
2-7
p. 8-9 2-7 p. 8-9 (PDF)
   Bestrijden van werkloosheidsvallen
2-7
p. 7 2-7 p. 7 (PDF)
   Fiscale discriminatie van de gezinnen
2-7
p. 8 2-7 p. 8 (PDF)
   Misdaadbestrijding
2-7
p. 8 2-7 p. 8 (PDF)
   Politieke vernieuwing
2-7
p. 7-8 2-7 p. 7-8 (PDF)
   Regularisatie van uitgeprocedeerde asielzoekers en andere illegaal in BelgiŽ verblijvende vreemdelingen
2-7
p. 8-9 2-7 p. 8-9 (PDF)
   Uitbouw van een actieve welvaartsstaat
2-7
p. 8 2-7 p. 8 (PDF)
   Werkgelegenheidsbeleid
2-7
p. 7-8 2-7 p. 7-8 (PDF)
Regeringsverklaring (17 oktober 2000 - Regering-Verhofstadt)      
  Bespreking
   Actieve welvaartstaat
2-73
p. 23-24 2-73 p. 23-24 (PDF)
   Asiel- en migratiebeleid
2-73
p. 19-21 2-73 p. 19-21 (PDF)
   Begroting in evenwicht
2-73
p. 18 2-73 p. 18 (PDF)
   Belastinghervorming
2-73
p. 18-19 2-73 p. 18-19 (PDF)
   Bijkomende middelen voor de gezondheidszorg
2-73
p. 21-22 2-73 p. 21-22 (PDF)
   Communautaire pacificatie
2-73
p. 19 2-73 p. 19 (PDF)
   Economische groeiversnelling
2-73
p. 18 2-73 p. 18 (PDF)
   Financiering palliatieve zorgverlening
2-73
p. 22 2-73 p. 22 (PDF)
   Financiering van de ziekenhuizen
2-73
p. 22 2-73 p. 22 (PDF)
   Fiscale autonomie der gewesten en gemeenschappen
2-73
p. 19 2-73 p. 19 (PDF)
  2-73
p. 61-65 2-73 p. 61-65 (PDF)
   Hervorming van de eerstelijnszorg
2-73
p. 23 2-73 p. 23 (PDF)
   Overheveling van gemeente- en provinciewet naar de gewesten
2-73
p. 19 2-73 p. 19 (PDF)
   Sociaal statuut der zelfstandigen
2-73
p. 22-23 2-73 p. 22-23 (PDF)
   Uitbouw van de informatiesamenleving
2-73
p. 19 2-73 p. 19 (PDF)
   Verhoging van bepaalde uitkeringen
2-73
p. 23 2-73 p. 23 (PDF)
Regeringsverklaring (8 oktober 2002 - Regering-Verhofstadt)      
  Bespreking (Eerste deel)
   Afschaffing van de financiŽle bestraffing van zelfstandigen die vervroegd met pensioen gaan
2-232
p. 25 2-232 p. 25 (PDF)
   Begroting in evenwicht
2-232
p. 23 2-232 p. 23 (PDF)
   Belastingverlaging
2-232
p. 24 2-232 p. 24 (PDF)
   Hervorming van de vennootschapsbelasting
2-232
p. 24 2-232 p. 24 (PDF)
  2-232
p. 24 2-232 p. 24 (PDF)
   Tewerkstellingsgraad
2-232
p. 24 2-232 p. 24 (PDF)
   Toename van de laagste pensioenen
2-232
p. 25 2-232 p. 25 (PDF)
   Uitgaven in de ziekteverzekering
2-232
p. 25 2-232 p. 25 (PDF)
   Veiligheids - en justitiebeleid
2-232
p. 26 2-232 p. 26 (PDF)
   Verdubbeling van de moederschapsuitkering en -rust voor de zelfstandige vrouwen
2-232
p. 25 2-232 p. 25 (PDF)
   Verhoging van de kinderbijslag voor ernstig zieke of gehandicapte kinderen
2-232
p. 26 2-232 p. 26 (PDF)
  Bespreking (Tweede deel)
   Maatregelen om de horeca te redden
2-233
p. 15-16 2-233 p. 15-16 (PDF)
Regeringsverklaring (9 oktober 2001 - Regering-Verhofstadt)      
  Bespreking
   Fusie van Kamer en Senaat - Hervorming of afschaffing van de Senaat
2-145
p. 19 2-145 p. 19 (PDF)
  2-145
p. 19 2-145 p. 19 (PDF)
  2-145
p. 19-26 2-145 p. 19-26 (PDF)
Regeringsverklaring : Sociaal-economische prioriteitennota 2002-2003 (22 januari 2002 - Regering-Verhofstadt) (Zie ook doc. Kamer van volksvertegenwoordigers 50-1632/001)      
  Bespreking
   Activering van jongeren - Vestiging als zelfstandige
2-176
p. 11 2-176 p. 11 (PDF)
   Beleid inzake gezondheidszorg
2-176
p. 11 2-176 p. 11 (PDF)
   Bestraffing van zelfstandigen die vervroegd op pensioen gaan
2-176
p. 9 2-176 p. 9 (PDF)
   Economische recessie
2-176
p. 7 2-176 p. 7 (PDF)
   Hervorming van de personenbelasting
2-176
p. 7-8 2-176 p. 7-8 (PDF)
   Maatregelen in arbeidsintensieve sectoren zoals de bouw en de horeca
2-176
p. 9 2-176 p. 9 (PDF)
   Rondetafelconferentie sociale solidariteit
2-176
p. 9 2-176 p. 9 (PDF)
   Statuut van de medewerkende echtgenoot
2-176
p. 10 2-176 p. 10 (PDF)
   Verbetering van het sociaal statuut van de zelfstandigen
2-176
p. 9-10 2-176 p. 9-10 (PDF)
   Verlaging van de vennootschapsbelasting
2-176
p. 8 2-176 p. 8 (PDF)
   Werkgelegenheidsgraad bij de vrouwen
2-176
p. 9 2-176 p. 9 (PDF)
   Wetsontwerp inzake het leefloon
2-176
p. 10 2-176 p. 10 (PDF)
Representativiteit van de politieke fracties in het Comitť I      
  2-193
p. 46-49 2-193 p. 46-49 (PDF)
Resolutie over de mogelijke uitlevering van de heer Fujimori aan Peru (3-1639)      
  Bespreking
3-156
p. 28-31 3-156 p. 28-31 (PDF)
Rijksdienst voor Sociale Zekerheid - Controles - Verschillen per provincie (2-2275)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Leduc aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Werkgelegenheid
   Vraag met antwoord
Bul. 2-59
p. 3241-3245 2-59 p. 3241-3245 (PDF)
Rijksdienst voor Sociale Zekerheid - Controles - Verschillen per provincie (2-2276)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Leduc aan de heer Vandenbroucke, minister van Sociale Zaken en Pensioenen
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-59
p. 3221-3222 2-59 p. 3221-3222 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-61
p. 3418-3420 2-61 p. 3418-3420 (PDF)
Rijksdienst voor Sociale Zekerheid - Controles - Verschillen per provincie (2-2277)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Leduc aan de heer Reynders, minister van FinanciŽn
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-59
p. 3229 2-59 p. 3229 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-69
p. 3869 2-69 p. 3869 (PDF)
Rijkswacht - Tekort in bezetting van het organiek personeelskader      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Leduc aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-16
p. 784-785 1-16 p. 784-785 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-17
p. 859-860 1-17 p. 859-860 (PDF)
Toepassing artikelen van het Reglement van de Senaat (2001-2002)      
  Beroep op artikel 40-2 (Verdaging van het debat - Late ronddeling van het verslag)
2-167
p. 4-5 2-167 p. 4-5 (PDF)
  2-167
p. 18 2-167 p. 18 (PDF)
Uitnodiging op een gemeenschappelijke vergadering Kamer/Senaat teneinde de parlementsleden in te lichten over de stand van zaken in Irak - Vertegenwoordiging van de Senaat : leden van de commissie Deelname aan buitenlandse zendingen versus andere vertegenwoordigers      
  2-279
p. 58-61 2-279 p. 58-61 (PDF)
Verkiezingscampagne voor de vrouwen      
  2-75
p. 19-20 2-75 p. 19-20 (PDF)
Verslag 2001 van de regering over het beleid gevoerd overeenkomstig de doelstellingen van de vierde Wereldvrouwenconferentie van Peking      
  Debat
   Afwezigheid van vele senatoren tijdens het debat
2-229
p. 4 2-229 p. 4 (PDF)
   MinisteriŽle kabinetten - Samenstelling - Evenwichtige vertegenwoordiging van vrouwen en mannen
2-229
p. 25-26 2-229 p. 25-26 (PDF)
   Ondersteuning van de vrouwenbeweging
2-229
p. 26-27 2-229 p. 26-27 (PDF)
Verslag over het eventuele bestaan van een netwerk voor het onderscheppen van communicaties, "Echelon" genaamd (Amerikaans programma voor een mondiaal spionagenetwerk) (2-754)      
  Stemverklaringen en stemming over de besluiten en de aanbevelingen van de begeleidingscommissies
2-193
p. 46-49 2-193 p. 46-49 (PDF)
  2-193
p. 67 2-193 p. 67 (PDF)
Voordracht van kandidaten voor een ambt van Staatsraad (N) (Dossier nr 10) (2-842)      
  Geheime stemmingen
2-142
p. 28-29 2-142 p. 28-29 (PDF)
  2-142
p. 33-35 2-142 p. 33-35 (PDF)
  2-142
p. 38 2-142 p. 38 (PDF)
  2-142
p. 41 2-142 p. 41 (PDF)
Voorstel tot invoeging in het Reglement van de Senaat van een artikel 77bis houdende oprichting van een Adviescomitť voor gelijke kansen voor vrouwen en mannen (1-117)      
  Beraadslaging
1-10
p. 223-228 1-10 p. 223-228 (PDF)
Voorstel tot invoeging in het Reglement van de Senaat van een artikel 86bis, ter uitvoering van artikel 66bis van de wet van 18 juli 1991 tot regeling van het toezicht op de politie- en inlichtingendiensten (Commissie belast met de begeleiding van het Vast Comitť I) (2-111)      
  Voorstel van mevrouw Leduc c.s.
2-111/1
p. 1-5 2-111/1 p. 1-5 (PDF)
Voorstel tot wijziging van artikel 69 van het Reglement van de Senaat (Petitierecht) (1-567)      
  Voorstel van de dames Leduc en Nelis-Van Liedekerke
1-567/1
p. 1-4 1-567/1 p. 1-4 (PDF)
Voorstel tot wijziging van artikel 71 van het Reglement van de Senaat (Mondelinge vragen : spreektijd) (2-688)      
  Voorstel van de dames Leduc, Vanlerberghe en Nagy en heren Mahoux, Monfils, Lozie en Thissen
2-688/1
p. 1-3 2-688/1 p. 1-3 (PDF)
Voorstel tot wijziging van artikel 84 van het reglement van de Senaat (Verlies van de hoedanigheid van lid van de vaste commissie belast met de begeleiding van het Vast Comitť van Toezicht op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten bij het verlaten van een fractie) (3-1393)      
  Verslag van mevrouw Leduc
3-1393/3
p. 1-3 3-1393/3 p. 1-3 (PDF)
  Algemene bespreking
3-130
p. 53-57 3-130 p. 53-57 (PDF)
Voorstel tot wijziging van de artikelen 23 en 30 van het Reglement van de Senaat (De voorzitter van de Senaat is van rechtswege voorzitter van ťťn van de vaste commissies waarvan hij deel uitmaakt) (2-110)      
  Voorstel van mevrouw Leduc c.s.
2-110/1
p. 1-3 2-110/1 p. 1-3 (PDF)
Voorstel van bijzondere wet betreffende de cumulatie van kandidaturen bij verkiezingen en betreffende het verbod tot cumuleren van verschillende mandaten ("Kiezersbedrog") (1-1082)      
  Voorstel van mevrouw Leduc en de heer Coveliers
1-1082/1
p. 1-5 1-1082/1 p. 1-5 (PDF)
  Amendementen nrs 1 tot 6 van mevrouw Leduc en de heer Vergote
1-1082/2
p. 1-2 1-1082/2 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van bijzondere wet tot beperking van de cumulatie van het mandaat van lid van de Vlaamse Raad, van de Franse Gemeenschapsraad, van de Waalse Gewestraad, van de Brusselse Hoofdstedelijke Raad en van de Raad van de Duitstalige Gemeenschap met andere ambten (Nieuw opschrift : Voorstel van bijzondere wet tot beperking van de cumulatie van het mandaat van lid van de Vlaamse Raad, van de Franse Gemeenschapsraad, van de Waalse Gewestraad en van de Brusselse Hoofdstelijke Raad met andere ambten) (1-984)      
  Amendementen nrs 14 tot 16, 18 en 19 van mevrouw Leduc en de heer Vergote
1-984/3
p. 1-2 1-984/3 p. 1-2 (PDF)
  1-984/3
p. 3 1-984/3 p. 3 (PDF)
  Amendementen nrs 14 tot 16, 18 en 19 van mevrouw Leduc en de heer Vergote, opnieuw ingediend na de goedkeuring van het verslag
1-984/6
p. 1 1-984/6 p. 1 (PDF)
  Algemene beraadslaging
1-210
p. 6091-6098 1-210 p. 6091-6098 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de beŽindiging van de verbanning van repressieslachtoffers (Wijziging wet van 30 december 1953 betreffende het verval van de Belgische nationaliteit uit hoofde van een veroordeling bij verstek wegens een misdrijf tussen 1939 en 1949 tegen de uitwendige veiligheid van de Staat gepleegd - Wijziging van de wet van 3 december 1964 tot verlenging van de verjaringstermijnen van de doodstraffen) (2-1046)      
  Voorstel van de heer Verreycken
   Stemming over de inoverwegingneming - Verwerping
2-182
p. 55-58 2-182 p. 55-58 (PDF)
  2-182
p. 83 2-182 p. 83 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de diagnose en begeleiding van de dementerende patiŽnt (3-1588)      
  Amendementen nrs 30 en 39 van de dames Geerts en Leduc
3-1588/2
p. 8 3-1588/2 p. 8 (PDF)
  3-1588/2
p. 10 3-1588/2 p. 10 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de gelijkberechtiging van mannen en vrouwen inzake de hervorming van de pensioenen voor zelfstandigen (1-577)      
  Voorstel van de dames Nelis-Van Liedekerke en Leduc
1-577/1
p. 1-3 1-577/1 p. 1-3 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de samenwerking tussen de federale fiscale administratie en de gemeenschappen met het oog op een optimale toekenning van studiebeurzen (Regeling waarbij de federale instellingen of administraties aan de gemeenschapsinstellingen of -administratie meedelen welke belastingplichtigen beantwoorden aan de criteria voor het toekennen van een studiebeurs) (2-1465)      
  Voorstel van de dames Vanlerberghe en Leduc
2-1465/1
p. 1-5 2-1465/1 p. 1-5 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de uitwerking van een behoeftengestuurd palliatief plan (2-106)      
  Algemene bespreking
2-149
p. 4-35 2-149 p. 4-35 (PDF)
  2-150
p. 4-68 2-150 p. 4-68 (PDF)
  2-151
p. 5-37 2-151 p. 5-37 (PDF)
  2-151
p. 37-50 2-151 p. 37-50 (PDF)
  2-152
p. 4-68 2-152 p. 4-68 (PDF)
  2-154
p. 4-41 2-154 p. 4-41 (PDF)
  2-155
p. 25-34 2-155 p. 25-34 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende het opstarten van een experiment inzake huisarbeid in de federale besturen (1-578)      
  Voorstel van de dames Nelis-Van Liedekerke en Leduc
1-578/1
p. 1-6 1-578/1 p. 1-6 (PDF)
Voorstel van resolutie inzake de toepassing van de wet van 14 juni 2002 betreffende de palliatieve zorg (Prioriteiten opgenomen in het verslag van de Evaluatiecel palliatieve zorg - Voorstellen en aanbevelingen) (3-1583)      
  Voorstel van de heer Mahoux en de dames Defraigne, Vanlerberghe en Leduc
3-1583/1
p. 1-3 3-1583/1 p. 1-3 (PDF)
Voorstel van resolutie inzake een globaal en geÔntegreerd beleid inzake gelijke deelname van vrouwen en mannen aan de politieke besluitvorming (Paritaire democratie) (1-1096)      
  Amendement nr 2 van mevrouw Leduc c.s.
1-1096/4
p. 1 1-1096/4 p. 1 (PDF)
Voorstel van resolutie met betrekking tot de nagedachtenis van de holocaust en de veroordeling van antisemitisme en racisme (3-1072)      
  Bespreking
3-111
p. 26-37 3-111 p. 26-37 (PDF)
Voorstel van resolutie om 8 mei te erkennen als "Dag van de Memorie" (Nieuw opschrift : Voorstel van resolutie om 8 mei te herkennen als "Dag van de Herinnering") (Einddatum van de Tweede Wereldoorlog) (3-1143)      
  Amendement nr 1 van mevrouw Leduc c.s.
3-1143/2
p. 1 3-1143/2 p. 1 (PDF)
  Bespreking
3-111
p. 26-37 3-111 p. 26-37 (PDF)
Voorstel van resolutie om de verenigingen die hulp verlenen aan de slachtoffers van mensenhandel een structurele financiering toe te kennen (Vzw's Pag-Asa, SŁrya en Payoke) (2-834)      
  Verslag van mevrouw Leduc
2-834/1
p. 1-3 2-834/1 p. 1-3 (PDF)
  Bespreking
2-142
p. 39-41 2-142 p. 39-41 (PDF)
  2-142
p. 42-48 2-142 p. 42-48 (PDF)
Voorstel van resolutie over de politieke strijd binnen de Europese Unie tegen het gebruik van geweld en het terrorisme, in het bijzonder in Spaans Baskenland (2-751)      
  Voorstel van de heren Galand, Monfils, Kelchtermans, Cornil, Maertens en Thissen en de dames Leduc en Vanlerberghe
2-751/1
p. 1-4 2-751/1 p. 1-4 (PDF)
Voorstel van resolutie over de tabaksproblematiek (Schadelijke gevolgen - Omschakeling van de producenten - Structurele programma's voor plattelandsontwikkeling - Gemeeschappelijk Fonds EG voor tabak) (2-1352)      
  Voorstel van mevrouw Leduc en de heer Wille
2-1352/1
p. 1-2 2-1352/1 p. 1-2 (PDF)
  Bespreking
2-242
p. 51-52 2-242 p. 51-52 (PDF)
Voorstel van resolutie over de uitslag van de parlementsverkiezingen in Oostenrijk en de onderhandelingen met het oog op de regeringsvorming (2-317)      
  Voorstel van de heer Monfils en mevrouw Leduc
2-317/1
p. 1-2 2-317/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van resolutie voor een betere ondersteuning van de palliatieve zorg (3-1349)      
  Bespreking van het amendement
3-163
p. 19-23 3-163 p. 19-23 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 113 van de Grondwet (Adeldom) (Zie ook doc. Senaat 2-1009 en 2-1010) (2-1008)      
  Bespreking
2-287
p. 5-37 2-287 p. 5-37 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 142 van de Grondwet, om een paragraaf toe te voegen waarbij het Arbitragehof bevoegd wordt gemaakt om uitspraak te doen over de andere bij de Grondwet bepaalde gevallen (Uitsluiting van organisaties die de vrijheden met voeten treden, van subsidies, middelen en mandaten toegekend aan politieke, economische, sociale of culturele organisaties - Zie ook doc. nr. 2-870) (2-871)      
  Bespreking
2-287
p. 5-37 2-287 p. 5-37 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 151 van de Grondwet (Politieke benoemingen) (2-63)      
  Bespreking
2-287
p. 5-37 2-287 p. 5-37 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 195, tweede tot vijfde lid, van de Grondwet (Procedure tot herziening van de Grondwet - Referendum) (2-1546)      
  Bespreking
2-287
p. 5-37 2-287 p. 5-37 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 59 van de Grondwet, teneinde de senatoren van rechtswege niet langer te onttrekken aan de gewone rechtsgang (2-1383)      
  Bespreking
2-287
p. 5-37 2-287 p. 5-37 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 72 van de Grondwet, om het op te heffen (Senatoren van rechtswege) (2-454)      
  Bespreking
2-287
p. 5-37 2-287 p. 5-37 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van de Grondwet (Maatschappelijke relevantie en stabiliteit verzoenen - Naar een confederaal model - Toewijzing van bevoegdheden aan de deelstaten : gezins- en gezondheidsbeleid, werkgelegenheid, CAO's, fiscaliteit, veiligheid en justitie, huurwetgeving, mobiliteit, wetenschapsbeleid, verkeersreglementering, Fonds voor Collectieve Uitrustingen en Diensten, Rampenfonds, lokale besturen - Statuut van Brussel - Vlaamse rand rond Brussel - Splitsing kiesarrondissement Brussel-Halle-Vilvoorde - Overlegmechanisme inzake buitenlands beleid - Grondrechten - Afschaffing van de bepaling luidens dewelke de familie Oranje-Nassau uit elke macht in BelgiŽ wordt ontzet) (2-1547)      
  Bespreking
2-287
p. 5-37 2-287 p. 5-37 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van de artikelen 76 en 142 van de Grondwet, teneinde de Belgen het recht te waarborgen op een behoorlijke en democratish getoetste totstandkoming van de wetgeving (Wetsontwerpen dienen een inhoudelijk samenhangend geheel te vormen : bannen van "programmawetten", "programmadecreten" en wetten of decreten "houdende diverse bepalingen" - Toetsing door het Arbitragehof) (2-1541)      
  Bespreking
2-287
p. 5-37 2-287 p. 5-37 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van de artikelen 99 en 104 van de Grondwet om nieuwe bepalingen in te voegen betreffende de gelijke vertegenwoordiging van vrouwen en mannen (2-250)      
  Bespreking
2-287
p. 5-37 2-287 p. 5-37 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van decreet nr. 5 van 24 november 1830 betreffende de eeuwige uitsluiting van de familie Oranje-Nassau van enige macht in BelgiŽ (2-1382)      
  Bespreking
2-287
p. 5-37 2-287 p. 5-37 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van titel II van de Grondwet om een artikel in te voegen dat het mogelijk maakt organisaties die de vrijheden fnuiken uit te sluiten van de subsidies, middelen en mandaten die worden toegekend aan politieke, economische, sociale of culturele organisaties op grond van hun diensten aan de gemeenschap (Arbitragehof - Zie ook doc. nr. 2-871) (2-870)      
  Bespreking
2-287
p. 5-37 2-287 p. 5-37 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van titel II van de Grondwet, om nieuwe bepalingen in te voegen betreffende de rechten van het kind (2-327)      
  Bespreking
2-287
p. 5-37 2-287 p. 5-37 (PDF)
Wensen (2001-2002)      
  Einde-zittingswensen
2-227
p. 106 2-227 p. 106 (PDF)
Wensen (2002-2003)      
  Wensen bij het einde van de legislatuur
2-289
p. 44-46 2-289 p. 44-46 (PDF)
Wetsontwerp betreffende de anonimiteit van de getuigen (Bestrijding van de zware georganiseerde criminaliteit - Bescherming van de personen die optreden als getuigen - Gedeeltelijke anonimiteit en volledige anonimiteit) (2-876)      
  Amendement nr 1 van mevrouw Leduc c.s.
2-876/2
p. 1-2 2-876/2 p. 1-2 (PDF)
  Verslag van mevrouw Leduc
2-876/6
p. 1-39 2-876/6 p. 1-39 (PDF)
  Algemene bespreking
2-177
p. 4-19 2-177 p. 4-19 (PDF)
Wetsontwerp betreffende de veiligheid bij voetbalwedstrijden (Responsabilisering van de organisatoren - Administratieve sancties - Onrechtmatige verdeling van tickets - Gerechtelijk stadionverbod - Mededeling van politionele gegevens) (1-1060)      
  Algemene beraadslaging
1-225
p. 6587-6590 1-225 p. 6587-6590 (PDF)
Wetsontwerp betreffende de voorlopige plaatsing van minderjarigen die een als misdrijf omschreven feit hebben gepleegd (Plaatsing in een gesloten centrum : voorlopige maatregel van maatschappelijke beveiliging - Samenwerkingsakkoord met de Gemeenschappen voor begeleiding van jeugddelinquenten met opvoedkundige inbreng) (2-1062)      
  Algemene bespreking
2-186
p. 4-30 2-186 p. 4-30 (PDF)
Wetsontwerp houdende de inrichting van de functie van veiligheidsbeambte met het oog op de uitvoering van taken die betrekking hebben op de politie van hoven en rechtbanken en de overbrenging van gevangenen (2-1377)      
  Verslag van mevrouw Leduc
2-1377/3
p. 1-16 2-1377/3 p. 1-16 (PDF)
  Algemene bespreking
2-267
p. 29-36 2-267 p. 29-36 (PDF)
Wetsontwerp houdende diverse bepalingen (3-1302)      
  Verslag van mevrouw Leduc
3-1302/5
p. 1-17 3-1302/5 p. 1-17 (PDF)
   Gemeentelijke administratieve sancties
3-1302/5
p. 10-14 3-1302/5 p. 10-14 (PDF)
   Groepering in de organieke wet van begrotingsfondsen bij de federale politie
3-1302/5
p. 2 3-1302/5 p. 2 (PDF)
   Verdeling over de gemeenten van de brandweerkosten binnen de provincies
3-1302/5
p. 4-6 3-1302/5 p. 4-6 (PDF)
   Wijziging van de op 18 juli 1966 gecoŲrdineerde wetten op het gebruik der talen in bestuurszaken (Aanpassing taalkaders)
3-1302/5
p. 10 3-1302/5 p. 10 (PDF)
   Wijziging wet 15 april 1994 betreffende de bescherming van bevolking en leefmilieu tegen de uit ioniserende stralingen voortspruitende gevaren en betreffende het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (Sancties)
3-1302/5
p. 2-4 3-1302/5 p. 2-4 (PDF)
  3-1302/5
p. 6-9 3-1302/5 p. 6-9 (PDF)
  Algemene bespreking (Eerste deel)
   Samenvatting verslag Commissie Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
3-124
p. 26-38 3-124 p. 26-38 (PDF)
Wetsontwerp houdende diverse maatregelen inzake ambtenarenzaken (Arbeidsherverdeling : vervroegd halftijdse uittreding en 4-daagse werkweek op vrijwillige basis - Contractuelen - Mobiliteit - Statuut van de vakbonden - Sociale bescherming : arbeidsongevallen en beroepsziekten - Politiek verlof - Staatshervorming : technische bepalingen - Bestuur der strafinrichtingen : wervingen - Contractuelen bij de Muntschouwburg en bij het Paleis voor Schone Kunsten - Aanwerving van personen die bij de technische coŲperatie met ontwikkelingslanden diensten hebben gepresteerd - Stage en inschakeling van jongeren in het arbeidsproces -Syndicaal statuut van de griffiers) (1-566)      
  Amendement nr 1 van mevrouw Leduc en de heer Vergote
1-566/2
p. 1-2 1-566/2 p. 1-2 (PDF)
  Amendement nr 4 van mevrouw Leduc en de heer Vergote, ingediend na de goedkeuring van het verslag
1-566/5
p. 2 1-566/5 p. 2 (PDF)
  Algemene beraadslaging en bespreking over de amendementen
1-105
p. 2873-2877 1-105 p. 2873-2877 (PDF)
  Aangehouden stemmingen - Voorstel tot verdaging van de stemming - Stemverklaringen van de heer Loones, mevrouw Leduc, de heren Foret, Erdman en Coveliers en tussenkomst van de heer Flahaut
1-106
p. 2881-2883 1-106 p. 2881-2883 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met het Samenwerkingsakkoord van 8 juli 2005 tussen de Federale Staat en het Vlaamse Gewest betreffende de oprichting van en de samenwerking in een structuur Kustwacht (3-1364)      
  Verslag van mevrouw Leduc
3-1364/2
p. 1-3 3-1364/2 p. 1-3 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met volgende Internationale Akten : a) Europees Verdrag betreffende uitlevering, opgemaakt te Parijs op 13 december 1957; b) Aanvullend Protocol bij het Europees Verdrag betreffende uitlevering, opgemaakt te Straatsburg op 15 oktober 1975; c) Tweede Aanvullend Protocol bij het Europees Verdrag betreffende uitlevering, opgemaakt te Straatsburg op 17 maart 1978; d) Akkoord tussen de Lid-Staten van de Europese Gemeenschappen betreffende de vereenvoudiging en de modernisering van de wijze van toezending van uitleveringsverzoeken, opgemaakt te San Sebastian op 26 mei 1989 (1-407)      
  Algemene beraadslaging en bespreking van de artikelen
1-76
p. 2037-2039 1-76 p. 2037-2039 (PDF)
Wetsontwerp houdende oprichting van een Centraal Orgaan voor de Inbeslagneming en de Verbeurdverklaring en houdende bepalingen inzake het waardevast beheer van in beslag genomen goederen en de uitvoering van bepaalde vermogenssancties (Bestrijding van de georganiseerde criminaliteit - Inbeslagneming en verbeurdverklaring van criminele vermogensvoordelen - Oprichting van een gespecialiseerd en gecentraliseerd orgaan ter ondersteuning van magistraten en federale politie - Tenuitvoerlegging van patrimoniale sancties - Niet-verzekerde voertuigen) (Zie ook doc. 2-1461) (2-1460)      
  Verslag van mevrouw Leduc
2-1460/2
p. 1-4 2-1460/2 p. 1-4 (PDF)
Wetsontwerp houdende sociale, budgettaire en andere bepalingen (2-522)      
  Algemene bespreking
   Eindeloopbaanproblematiek
2-67
p. 71-72 2-67 p. 71-72 (PDF)
   Tekortkomingen van juridisch-technische aard in het door de Kamer overgezonden wetsontwerp : foutieve hernummering van artikelen - MateriŽle fout - Rechtzetting door de Senaat onder vorm van tekstcorrectie, zonder amendering, versus rechten van de oppositie
2-68
p. 15-30 2-68 p. 15-30 (PDF)
Wetsontwerp houdende verscheidene wijzigingen inzake verkiezingen (Federale verkiezingen - Aanpassing van de verkiezingskalender - Digitale transmissie van de processen-verbaal - Digitaal doorsturen van de contactgegevens van de kiesbureaus - Nummering van de kandidaten op de stembiljetten en op de schermen van de geautomatiseerde stemming - Verlagen tot 18 jaar van de leeftijd om lid te zijn van een stembureau - Aanwijzing van de bijzitters en plaatsvervangende bijzitters door de voorzitter van het kantonhoofdbureau - Versoepeling van de voorwaarden om, in geval van buitenlandse reis, een volmacht te geven - Vermelden van het nationaal nummer, op de kiezerslijst - Stemming van de Belgen in het buitenland : stemopneming van de stembiljetten uitgebracht per briefwisseling in de kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde door het speciaal stemopnemingsbureau, geÔnstalleerd bij FOD Buitenlandse Zaken) (3-1919)      
  Terugzending naar commissie
3-194
p. 10 3-194 p. 10 (PDF)
Wetsontwerp houdende verschillende wijzigingen van de kieswetgeving (Verkiezing van de federale wetgevende Kamers - Kandidaat-opvolgers - Beperking en controle van de verkiezingsuitgaven - Geautomatiseerde stemming - Taalgroepen [Brussel-Halle-Vilvoorde] - Gelijke vertegenwoordiging van mannen en vrouwen op de kandidatenlijsten - Bepaling van de bevolkingscijfers die in aanmerking genomen moeten worden voor de verdeling van de leden van de Kamer van volksvertegenwoordigers tussen de kieskringen) (2-1280)      
  Algemene bespreking
2-238
p. 7-24 2-238 p. 7-24 (PDF)
  2-238
p. 25-31 2-238 p. 25-31 (PDF)
  2-239
p. 30-62 2-239 p. 30-62 (PDF)
Wetsontwerp inzake de gerechtelijke opleiding en tot oprichting van het Instituut voor gerechtelijke opleiding (3-1889)      
  Amendement nr 98 van mevrouw Leduc en de heer Willems
3-1889/3
p. 34 3-1889/3 p. 34 (PDF)
Wetsontwerp tot beperking met de helft van de devolutieve kracht van de lijststemmen en tot afschaffing van het onderscheid tussen kandidaat-titularissen en kandidaat-opvolgers voor de verkiezing van de Vlaamse Raad, de Waalse Gewestraad en de Brusselse Hoofdstedelijke Raad (Zie ook doc. Senaat 2-679) (2-680)      
  Verslag van mevrouw Leduc
2-680/3
p. 1-10 2-680/3 p. 1-10 (PDF)
  Algemene bespreking
2-134
p. 24-37 2-134 p. 24-37 (PDF)
Wetsontwerp tot instelling van de Commissie voor de Modernisering van de Rechterlijke Orde en de Algemene Raad van de partners van de Rechterlijke Orde (De Commissie, opgericht bij de FOD Justitie, is belast met elke actie die de modernisering van de Rechterlijke Orde tot doel heeft - De Algemene Raad is ermee belast aan de Commissie initiatieven ter bevordering van de modernisering van Justitie voor te stellen) (3-1720)      
  Amendement nr 10 van de heer Willems en mevrouw Leduc
3-1720/2
p. 4-5 3-1720/2 p. 4-5 (PDF)
Wetsontwerp tot invoeging van een artikel 15ter in de wet van 4 juli 1989 betreffende de beperking en de controle van de verkiezingsuitgaven voor de verkiezingen van de federale Kamers, de financiering en de open boekhouding van de politieke partijen en van een artikel 16bis in de op 12 januari 1973 gecoŲrdineerde wetten op de Raad van State (Nieuw opschrift : Wetsontwerp tot invoering van een artikel 15ter in de wet van 4 juli 1989 betreffende de beperking en de controle van de verkiezingsuitgaven voor de verkiezingen van de federale Kamers, de financiering en de open boekhouding van de politieke partijen en van een artikel 16bis in de wetten op de Raad van State, gecoŲrdineerd op 12 januari 1973) (Partij die aantoont dat ze vijandig staat tegenover de rechten en vrijheden gewaarborgd door het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens - Vermindering van de dotatie - Raad van State en Hof van Cassatie - Racisme) (1-1197)      
  Amendementen nrs 37 tot 43 van mevrouw Leduc
1-1197/2
p. 13-16 1-1197/2 p. 13-16 (PDF)
Wetsontwerp tot invoeging van een artikel 17bis in de wet van 10 april 1990 op de bewakingsondernemingen, de beveiligingsondernemingen en de interne bewakingsdiensten (Vordering tot staking bij de voorzitter van de rechtbank van koophandel) (3-434)      
  Verslag van mevrouw Leduc
3-434/2
p. 1 3-434/2 p. 1 (PDF)
Wetsontwerp tot invoeging van een procedure van onmiddellijke verschijning in het Wetboek van strafvordering (Nieuw opschrift : Wetsontwerp tot invoering van een procedure van onmiddellijke verschijning in strafzaken) (Snelrechtprocedure - Gerechtelijk Wetboek en Wetboek van strafvordering - Eenvoudige doch ernstige strafzaken - Correctionele rechtbank - Wet 20 juli 1990 op de voorlopige hechtenis : aanhoudingsbevel met het oog op onmiddellijke verschijning) (Zie ook doc. 2-348) (2-347)      
  Algemene bespreking
2-36
p. 4-56 2-36 p. 4-56 (PDF)
Wetsontwerp tot modernisering van de sociale zekerheid en tot vrijwaring van de leefbaarheid van de wettelijke pensioenstelsels (Financiering en globaal beheer van de sociale zekerheid - Gezondheidszorg en volksgezondheid - Sociaal statuut der zelfstandigen - Gezinsbijslagen - Bevordering van de beroepsinschakeling - Plaatselijke werkgelegenheidsagentschappen - Maatschappelijke integratie - Jaarlijks verlof - Vereenvoudiging van administratieve formaliteiten - Responsabilisering van sociale parastatalen - Pensioenen) (1-384)      
  Hervatting van de algemene beraadslaging
   Procťdť van machtigingswetten - Modernisering van de sociale zekerheid - Toekomst van de pensioenen - Gelijkheid man-vrouw inzake pensioenen - Deeltijdse arbeid : pensioenrechten - Sociale identiteitskaart
1-63
p. 1539-1540 1-63 p. 1539-1540 (PDF)
Wetsontwerp tot rationalisering van de werking en het beheer van de Nationale Loterij (Hervorming - Omvorming tot naamloze vennootschap van publiek recht) (2-1003)      
  Algemene bespreking
2-194
p. 6-36 2-194 p. 6-36 (PDF)
Wetsontwerp tot uitvoering van artikel 62 van de bijzondere wet van 16 januari 1989 betreffende de financiering van de Gemeenschappen en de Gewesten (Budget toegekend door de federale Staat aan de Gemeenschappen voor de financiering van het universitair onderwijs aan buitenlandse studenten - Buitenlandse studenten van de EU - Criterium voor de verdeling van het budget) (2-263)      
  Stemming en stemverklaringen van de dames Willame-Boonen en Leduc en van de heren Moureaux, Caluwť, Van Hauthem en Vankrunkelsven
2-37
p. 93-97 2-37 p. 93-97 (PDF)
  2-37
p. 115 2-37 p. 115 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de artikelen 140-1 tot 140-6 van de provinciewet betreffende de provinciale volksraadpleging (1-1134)      
  Amendementen nrs 26 en 27 van mevrouw Leduc en de heer Vergote
1-1134/3
p. 1-2 1-1134/3 p. 1-2 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders, wat de personen betreft die activiteiten mogen verrichten in het kader van een plaatselijk werkgelegenheidsagentschap (Artikel 8, ß3, eerste lid - Buitenlandse onderdanen) (2-1196)      
  Amendementen nrs 1 tot 3 van mevrouw Leduc
2-1196/2
p. 1-2 2-1196/2 p. 1-2 (PDF)
  Amendement nr 1 van mevrouw Leduc, opnieuw ingediend na de goedkeuring van het verslag
2-1196/5
p. 2 2-1196/5 p. 2 (PDF)
  Amendement nr 5 van mevrouw Leduc
2-1196/6
p. 1-2 2-1196/6 p. 1-2 (PDF)
  Terugzending naar commissie
2-262
p. 28-30 2-262 p. 28-30 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de rechterlijke organisatie tengevolge van de invoering van een procedure van onmiddellijke verschijning (Snelrechtprocedure - Gerechtelijk Wetboek en Wetboek van strafvordering - Eenvoudige doch ernstige strafzaken - Correctionele rechtbank - Aanhoudingsbevel - Rechten van de verdachte) (Zie ook doc. 2-347) (2-348)      
  Algemene bespreking
2-36
p. 4-56 2-36 p. 4-56 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 10 april 1990 op de bewakingsondernemingen, de beveiligingsondernemingen en de interne bewakingsdiensten, de wet van 29 juli 1934 waarbij private milities verboden worden en de wet van 19 juli 1991 tot regeling van het beroep van privť-detective (Uitbreiding van het toepassingsgebied van de bewakingswet met een aantal taken die op heden door de politiediensten uitgevoerd worden : evenementen met het oog op de verkeersveiligheid, gelimiteerde bewakingsopdrachten op de openbare weg - Uitbreiding van het toepassingsgebied van de wet tot de sector van het veiligheidsadvies - Aanpassing van een aantal punten aan de actuele noden van de bewakings- en beveiligingssector) (3-433)      
  Verslag van mevrouw Leduc
3-433/3
p. 1-10 3-433/3 p. 1-10 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 19 december 1974 tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van haar personeel en van de wet van 1 september 1980 betreffende de toekenning en de uitbetaling van een vakbondspremie aan sommige personeelsleden van de overheidssector (Versterking van het interprofessioneel karakter van de representativiteit - Vakbondspremie - Vrijstelling van terugbetaling van de bezoldiging van vaste afgevaardigden) (2-960)      
  Voorstel tot terugzending
2-167
p. 5-7 2-167 p. 5-7 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 20 juli 1971 op de begraafplaatsen en de lijkbezorging (Crematie) (1-848)      
  Amendementen nrs 1 tot 3 van mevrouw Leduc en de heer Vergote
1-848/2
p. 1-3 1-848/2 p. 1-3 (PDF)
  Amendement nr 22 van mevrouw Leduc c.s.
1-848/6
p. 2 1-848/6 p. 2 (PDF)
  Algemene beraadslaging
1-179
p. 5276-5280 1-179 p. 5276-5280 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 21 december 1998 betreffende de veiligheid bij voetbalwedstrijden (2-1218)      
  Aanvullend verslag van mevrouw Leduc
2-1218/7
p. 1-2 2-1218/7 p. 1-2 (PDF)
  Terugzending naar commissie
2-259
p. 4 2-259 p. 4 (PDF)
  Algemene bespreking
2-260
p. 41 2-260 p. 41 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 29 mei 2000 houdende oprichting van een centraal bestand van berichten van beslag, delegatie, overdracht en collectieve schuldenregeling, alsook tot wijziging van sommige bepalingen van het Gerechtelijk Wetboek (Beslag op roerend goed : onderhandelingen tussen de andere schuldeisers en de schuldenaar door tussenkomst van een gerechtsdeurwaarder) (2-1447)      
  Verslag van mevrouw Leduc
2-1447/3
p. 1-4 2-1447/3 p. 1-4 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 4 juli 1989 betreffende de beperking en de controle van de verkiezingsuitgaven voor de verkiezingen van de federale Kamers, de financiering en de open boekhouding van de politieke partijen (Verfijning van de wet van 4 juli 1989) (1-944)      
  Amendement nr 2 van mevrouw Leduc
1-944/3
p. 2 1-944/3 p. 2 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de wetgeving betreffende het verlof voor de uitoefening van een politiek mandaat, wat de burgemeester, schepenen en OCMW-voorzitter betreft en tot invoering van een suppletief sociaal statuut voor de OCMW-voorzitter (Nieuw opschrift : Wetsontwerp tot wijziging van de wetgeving betreffende het verlof voor de uitoefening van een politiek mandaat, wat de burgemeester, schepenen, de voorzitter en leden van het bureau van de districtsraden en OCMW-voorzitter betreft en tot invoering van een suppletief sociaal statuut voor de OCMW-voorzitter) (2-608)      
  Amendement nr 5 van de dames Leduc en Vanlerberghe, op de tekst aangenomen door de commissie
2-608/5
p. 1 2-608/5 p. 1 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van het Kieswetboek (Verkiezing van de federale wetgevende Kamers - Provinciale kieskringen - Kieskringen van Brussel-Halle-Vilvoorde, Leuven en Waals Brabant) (2-1281)      
  Algemene bespreking
2-238
p. 7-24 2-238 p. 7-24 (PDF)
  2-238
p. 25-31 2-238 p. 25-31 (PDF)
  2-239
p. 30-62 2-239 p. 30-62 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van sommige bepalingen betreffende de gerechtelijke kantons (Zie ook doc. 1-1366 en 2-442) (2-604)      
  Aanvullend verslag van mevrouw Leduc na terugzending door de plenaire vergadering
2-604/8
p. 1-2 2-604/8 p. 1-2 (PDF)
  Belangenconflict tussen de Senaat en het Vlaams Parlement
   Algemene bespreking
2-105
p. 38-42 2-105 p. 38-42 (PDF)
Wetsontwerp waarbij de bevoegdheid om toegang te verlenen tot de informatiegegevens van het wachtregister en van het register van de identiteitskaarten toevertrouwd wordt aan het sectoraal comitť van het Rijksregister (Vereenvoudiging van de procedures voor toegang tot de informatiegegevens van beide registers terwijl inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer voldoende waarborgen blijven bestaan - Wijziging wetten van 8 augustus 1983 en 19 juli 1991) (3-2431)      
  Verslag van mevrouw L.educ
3-2431/2
p. 1-4 3-2431/2 p. 1-4 (PDF)
Wetsvoorstel betreffende de begeleiding bij het levenseinde en de mogelijkheid voor de arts om in uitzonderlijke omstandigheden het overlijden van een terminaal zieke patiŽnt te bespoedigen (2-666)      
  Algemene bespreking
2-149
p. 4-35 2-149 p. 4-35 (PDF)
  2-150
p. 4-68 2-150 p. 4-68 (PDF)
  2-151
p. 5-37 2-151 p. 5-37 (PDF)
  2-151
p. 37-50 2-151 p. 37-50 (PDF)
  2-152
p. 4-68 2-152 p. 4-68 (PDF)
  2-154
p. 4-41 2-154 p. 4-41 (PDF)
  2-155
p. 25-34 2-155 p. 25-34 (PDF)
Wetsvoorstel betreffende de bescherming van embryo's in vitro (2-321)      
  Algemene bespreking
2-244
p. 7-93 2-244 p. 7-93 (PDF)
Wetsvoorstel betreffende de bescherming van embryo's in vitro (2-726)      
  Algemene bespreking
2-244
p. 7-93 2-244 p. 7-93 (PDF)
Wetsvoorstel betreffende de bescherming van het embryo in vitro (2-114)      
  Algemene bespreking
2-244
p. 7-93 2-244 p. 7-93 (PDF)
Wetsvoorstel betreffende de bescherming van het embryo in vitro (2-686)      
  Algemene bespreking
2-244
p. 7-93 2-244 p. 7-93 (PDF)
Wetsvoorstel betreffende de burgerrechtelijke en strafrechtelijke aansprakelijkheid van burgemeesters en schepenen (Nieuw opschrift : Wetsontwerp betreffende de burgerrechtelijke aansprakelijkheid en de strafrechtelijke verantwoordelijkheid van burgemeesters, schepenen en leden van de bestendige deputatie) (1-987)      
  Algemene beraadslaging
1-210
p. 6091-6098 1-210 p. 6091-6098 (PDF)
Wetsvoorstel betreffende de cumulatie van kandidaturen bij verkiezingen en betreffende het verbod tot cumuleren van verschillende mandaten ("Kiezersbedrog") (1-1083)      
  Voorstel van de heer Coveliers en mevrouw Leduc
1-1083/1
p. 1-4 1-1083/1 p. 1-4 (PDF)
Wetsvoorstel betreffende de euthanasie (2-244)      
  Voorstel van de heer Mahoux, mevrouw Leduc, de heer Monfils en de dames Vanlerberghe, Nagy en De Roeck
2-244/1
p. 1-11 2-244/1 p. 1-11 (PDF)
  Amendementen nrs 15 en 19 van mevrouw Leduc c.s.
2-244/4
p. 5-6 2-244/4 p. 5-6 (PDF)
  2-244/4
p. 13 2-244/4 p. 13 (PDF)
  Amendementen nrs 183 en 221 van mevrouw Leduc c.s.
2-244/12
p. 11-12 2-244/12 p. 11-12 (PDF)
  2-244/12
p. 27 2-244/12 p. 27 (PDF)
  Amendementen nrs 291 en 292 van mevrouw Leduc c.s.
2-244/15
p. 3-6 2-244/15 p. 3-6 (PDF)
  Amendement nr 400 van mevrouw Leduc c.s.
2-244/16
p. 62 2-244/16 p. 62 (PDF)
  Amendement nr 435 van mevrouw Leduc c.s.
2-244/17
p. 1 2-244/17 p. 1 (PDF)
  Amendement nr 574 van mevrouw Leduc c.s.
2-244/18
p. 45 2-244/18 p. 45 (PDF)
  Algemene bespreking
2-149
p. 4-35 2-149 p. 4-35 (PDF)
  2-150
p. 4-68 2-150 p. 4-68 (PDF)
  2-151
p. 5-37 2-151 p. 5-37 (PDF)
  2-151
p. 37-50 2-151 p. 37-50 (PDF)
  2-152
p. 4-68 2-152 p. 4-68 (PDF)
  Artikelsgewijze bespreking
2-153
p. 5-65 2-153 p. 5-65 (PDF)
  Algemene bespreking
2-154
p. 4-41 2-154 p. 4-41 (PDF)
  2-155
p. 25-34 2-155 p. 25-34 (PDF)
  Stemming en stemverklaringen van de dames Leduc, Vanlerberghe, Staveaux-Van Steenberge, Nagy en De Roeck en van de heren Mahoux, Vandenberghe, Monfils, Thissen, Vankrunkelsven en Geens
2-155
p. 63-69 2-155 p. 63-69 (PDF)
  2-155
p. 141 2-155 p. 141 (PDF)
Wetsvoorstel betreffende de palliatieve zorg (2-246)      
  Voorstel van de dames Vanlerberghe, Nagy, De Roeck en Leduc en de heren Mahoux en Monfils
2-246/1
p. 1-8 2-246/1 p. 1-8 (PDF)
  Algemene bespreking
2-149
p. 4-35 2-149 p. 4-35 (PDF)
  2-150
p. 4-68 2-150 p. 4-68 (PDF)
  2-151
p. 5-37 2-151 p. 5-37 (PDF)
  2-151
p. 37-50 2-151 p. 37-50 (PDF)
  2-152
p. 4-68 2-152 p. 4-68 (PDF)
  2-154
p. 4-41 2-154 p. 4-41 (PDF)
  2-155
p. 25-34 2-155 p. 25-34 (PDF)
  Stemming en stemverklaringen van de dames Nyssens, Leduc, de T'Serclaes, Nagy en Vanlerberghe en van de heren Van Krunkelsven, Mahoux en Barbeaux
2-155
p. 73-76 2-155 p. 73-76 (PDF)
  2-155
p. 77-78 2-155 p. 77-78 (PDF)
  2-155
p. 150 2-155 p. 150 (PDF)
Wetsvoorstel betreffende de problemen rond het levenseinde en de toestand van ongeneeslijk zieke patiŽnten (Euthanasie) (2-10)      
  Algemene bespreking
2-149
p. 4-35 2-149 p. 4-35 (PDF)
  2-150
p. 4-68 2-150 p. 4-68 (PDF)
  2-151
p. 5-37 2-151 p. 5-37 (PDF)
  2-151
p. 37-50 2-151 p. 37-50 (PDF)
  2-152
p. 4-68 2-152 p. 4-68 (PDF)
  2-154
p. 4-41 2-154 p. 4-41 (PDF)
  2-155
p. 25-34 2-155 p. 25-34 (PDF)
Wetsvoorstel betreffende de uitbreiding van het actief en passief kiesrecht bij gemeenteraads- en districtraadsverkiezingen tot de niet-Europese onderdanen die in BelgiŽ verblijven (3-262)      
  Algemene bespreking
3-23
p. 4-36 3-23 p. 4-36 (PDF)
  3-24
p. 4-43 3-24 p. 4-43 (PDF)
  3-24
p. 44-96 3-24 p. 44-96 (PDF)
Wetsvoorstel betreffende de uitbreiding van het gemeentelijk stemrecht en het recht om verkozen te worden tot de niet-Europese onderdanen die in BelgiŽ verblijven (2-548)      
  Algemene bespreking
2-195
p. 4-43 2-195 p. 4-43 (PDF)
Wetsvoorstel betreffende de uitbreiding van het gemeentelijk stemrecht en het recht om verkozen te worden tot de niet-Europese onderdanen die in BelgiŽ verblijven (3-65)      
  Algemene bespreking
3-23
p. 4-36 3-23 p. 4-36 (PDF)
  3-24
p. 4-43 3-24 p. 4-43 (PDF)
  3-24
p. 44-96 3-24 p. 44-96 (PDF)
Wetsvoorstel betreffende het onderzoek op embryo's (Germinale gentherapie - Klonen) (2-87)      
  Algemene bespreking
2-244
p. 7-93 2-244 p. 7-93 (PDF)
Wetsvoorstel betreffende het onderzoek op embryo's in vitro (2-695)      
  Amendement nr 266 van mevrouw Leduc, ingediend op de artikelen in eerste lezing aangenomen
2-695/17
p. 43 2-695/17 p. 43 (PDF)
  Amendement nr 284 van de heer Colla en mevrouw Leduc, ingediend op de artikelen in eerste lezing aangenomen
2-695/17
p. 48 2-695/17 p. 48 (PDF)
  Algemene bespreking
2-244
p. 7-93 2-244 p. 7-93 (PDF)
Wetsvoorstel betreffende het verzoek om levensbeŽindiging (Euthanasie) (2-22)      
  Algemene bespreking
2-149
p. 4-35 2-149 p. 4-35 (PDF)
  2-150
p. 4-68 2-150 p. 4-68 (PDF)
  2-151
p. 5-37 2-151 p. 5-37 (PDF)
  2-151
p. 37-50 2-151 p. 37-50 (PDF)
  2-152
p. 4-68 2-152 p. 4-68 (PDF)
  2-154
p. 4-41 2-154 p. 4-41 (PDF)
  2-155
p. 25-34 2-155 p. 25-34 (PDF)
Wetsvoorstel houdende de bescherming van de rechten en de waardigheid van de mens bij het naderend levenseinde (Medisch handelen - Euthanasie - Palliatieve zorgverlening - Burgerlijk Wetboek : vaststelling, aangifte en controle van overlijden) (2-160)      
  Algemene bespreking
2-149
p. 4-35 2-149 p. 4-35 (PDF)
  2-150
p. 4-68 2-150 p. 4-68 (PDF)
  2-151
p. 5-37 2-151 p. 5-37 (PDF)
  2-151
p. 37-50 2-151 p. 37-50 (PDF)
  2-152
p. 4-68 2-152 p. 4-68 (PDF)
  2-154
p. 4-41 2-154 p. 4-41 (PDF)
  2-155
p. 25-34 2-155 p. 25-34 (PDF)
Wetsvoorstel houdende diverse institutionele hervormingen betreffende de lokale instellingen van het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest (Lombardakkoord - Vertegenwoordiging van de Nederlandstalige en Franstalige groepen in de gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest - Vertegenwoordiging van de taalgroepen in de politieraden van de Brusselse lokale politiezones) (2-740)      
  Voorstel van de dames Leduc en Vanlerberghe en van de heren Moureaux, Monfils, Galand, Lozie en Vankrunkelsven
2-740/1
p. 1-11 2-740/1 p. 1-11 (PDF)
  Algemene bespreking
2-124
p. 51-77 2-124 p. 51-77 (PDF)
Wetsvoorstel houdende het Wetboek van internationaal privaatrecht (2-1225)      
  Voorstel van de dames Leduc, Vanlerberghe en Nagy en van de heren Mahoux, Monfils en Lozie
2-1225/1
p. 1-294 2-1225/1 p. 1-294 (PDF)
   Afwezigheid
2-1225/1
p. 69 2-1225/1 p. 69 (PDF)
   Begrippen woonplaats en gewone verblijfplaats
2-1225/1
p. 13 2-1225/1 p. 13 (PDF)
  2-1225/1
p. 15-17 2-1225/1 p. 15-17 (PDF)
  2-1225/1
p. 28-32 2-1225/1 p. 28-32 (PDF)
   Bepaling nationaliteit
2-1225/1
p. 13 2-1225/1 p. 13 (PDF)
  2-1225/1
p. 15-17 2-1225/1 p. 15-17 (PDF)
  2-1225/1
p. 27-28 2-1225/1 p. 27-28 (PDF)
   Collectieve procedures van insolventies
2-1225/1
p. 20-21 2-1225/1 p. 20-21 (PDF)
  2-1225/1
p. 133-138 2-1225/1 p. 133-138 (PDF)
   Conflictenrecht
2-1225/1
p. 14 2-1225/1 p. 14 (PDF)
  2-1225/1
p. 39-50 2-1225/1 p. 39-50 (PDF)
   Doelstelling van transparantie, aanpassing aan de evolutie en internationale openheid
2-1225/1
p. 2-10 2-1225/1 p. 2-10 (PDF)
   Erfopvolging
2-1225/1
p. 18-19 2-1225/1 p. 18-19 (PDF)
  2-1225/1
p. 106-112 2-1225/1 p. 106-112 (PDF)
   Goederen : internationale bevoegdheid, toepasselijk recht, uitwerking van buitenlandse rechterlijke beslissingen - Zakenrecht
2-1225/1
p. 19 2-1225/1 p. 19 (PDF)
  2-1225/1
p. 113-121 2-1225/1 p. 113-121 (PDF)
   Huwelijksrelatie
2-1225/1
p. 69-91 2-1225/1 p. 69-91 (PDF)
   Naam en voornamen
2-1225/1
p. 66-68 2-1225/1 p. 66-68 (PDF)
   Onderhoudsverplichting
2-1225/1
p. 104-106 2-1225/1 p. 104-106 (PDF)
   Oorspronkelijke en adoptieve afstamming
2-1225/1
p. 95-104 2-1225/1 p. 95-104 (PDF)
   Rechterlijke bevoegdheid
2-1225/1
p. 13 2-1225/1 p. 13 (PDF)
  2-1225/1
p. 32-39 2-1225/1 p. 32-39 (PDF)
   Rechtspersonen
2-1225/1
p. 20 2-1225/1 p. 20 (PDF)
  2-1225/1
p. 129-133 2-1225/1 p. 129-133 (PDF)
   Relatie van samenleven
2-1225/1
p. 17-18 2-1225/1 p. 17-18 (PDF)
  2-1225/1
p. 91-95 2-1225/1 p. 91-95 (PDF)
   Staat, bekwaamheid, ouderlijk gezag en bescherming van onbekwamen
2-1225/1
p. 63-66 2-1225/1 p. 63-66 (PDF)
   Trusts
2-1225/1
p. 21 2-1225/1 p. 21 (PDF)
  2-1225/1
p. 138-141 2-1225/1 p. 138-141 (PDF)
   Uitwerking van buitenlandse rechterlijke beslissingen en authentieke akten
2-1225/1
p. 13-14 2-1225/1 p. 13-14 (PDF)
  2-1225/1
p. 50-63 2-1225/1 p. 50-63 (PDF)
   Vennootschappen : zetelverplaatsing en fusie
2-1225/1
p. 24 2-1225/1 p. 24 (PDF)
   Verbintenissen
2-1225/1
p. 19-20 2-1225/1 p. 19-20 (PDF)
  2-1225/1
p. 121-129 2-1225/1 p. 121-129 (PDF)
   Verhoudingen van een codificatie van het internationaal privaatrecht met de bestaande internationale en Europese teksten
2-1225/1
p. 10-12 2-1225/1 p. 10-12 (PDF)
   Verstoting
2-1225/1
p. 24 2-1225/1 p. 24 (PDF)
Wetsvoorstel houdende het Wetboek van internationaal privaatrecht (3-27)      
  Voorstel van de dames Leduc, Vanlerberghe en de T'Serclaes en van de heer Mahoux
3-27/1
p. 1-201 3-27/1 p. 1-201 (PDF)
   Afwezigheid
3-27/1
p. 69 3-27/1 p. 69 (PDF)
   Begrippen woonplaats en gewone verblijfplaats
3-27/1
p. 13 3-27/1 p. 13 (PDF)
  3-27/1
p. 15-17 3-27/1 p. 15-17 (PDF)
  3-27/1
p. 28-32 3-27/1 p. 28-32 (PDF)
   Bepaling nationaliteit
3-27/1
p. 13 3-27/1 p. 13 (PDF)
  3-27/1
p. 15-17 3-27/1 p. 15-17 (PDF)
  3-27/1
p. 27-28 3-27/1 p. 27-28 (PDF)
   Collectieve procedures van insolventies
3-27/1
p. 20-21 3-27/1 p. 20-21 (PDF)
  3-27/1
p. 133-138 3-27/1 p. 133-138 (PDF)
   Conflictenrecht
3-27/1
p. 14-15 3-27/1 p. 14-15 (PDF)
  3-27/1
p. 39-50 3-27/1 p. 39-50 (PDF)
   Doelstelling van transparantie, aanpassing aan de evolutie en internationale openheid
3-27/1
p. 3-10 3-27/1 p. 3-10 (PDF)
   Erfopvolging
3-27/1
p. 18-19 3-27/1 p. 18-19 (PDF)
  3-27/1
p. 106-112 3-27/1 p. 106-112 (PDF)
   Goederen : internationale bevoegdheid, toepasselijk recht, uitwerking van buitenlandse rechterlijke beslissingen - Zakenrecht
3-27/1
p. 19 3-27/1 p. 19 (PDF)
  3-27/1
p. 113-121 3-27/1 p. 113-121 (PDF)
   Huwelijksrelatie
3-27/1
p. 69-91 3-27/1 p. 69-91 (PDF)
   Naam en voornamen
3-27/1
p. 66-68 3-27/1 p. 66-68 (PDF)
   Onderhoudsverplichting
3-27/1
p. 104-106 3-27/1 p. 104-106 (PDF)
   Oorspronkelijke en adoptieve afstamming
3-27/1
p. 95-104 3-27/1 p. 95-104 (PDF)
   Rechterlijke bevoegdheid
3-27/1
p. 13 3-27/1 p. 13 (PDF)
  3-27/1
p. 32-39 3-27/1 p. 32-39 (PDF)
   Rechtspersonen
3-27/1
p. 20 3-27/1 p. 20 (PDF)
  3-27/1
p. 129-133 3-27/1 p. 129-133 (PDF)
   Relatie van samenleven
3-27/1
p. 17-18 3-27/1 p. 17-18 (PDF)
  3-27/1
p. 91-95 3-27/1 p. 91-95 (PDF)
   Staat, bekwaamheid, ouderlijk gezag en bescherming van onbekwamen
3-27/1
p. 63-66 3-27/1 p. 63-66 (PDF)
   Trusts
3-27/1
p. 21 3-27/1 p. 21 (PDF)
  3-27/1
p. 138-141 3-27/1 p. 138-141 (PDF)
   Uitwerking van buitenlandse rechterlijke beslissingen en authentieke akten
3-27/1
p. 14 3-27/1 p. 14 (PDF)
  3-27/1
p. 50-63 3-27/1 p. 50-63 (PDF)
   Vennootschappen : zetelverplaatsing en fusie
3-27/1
p. 24 3-27/1 p. 24 (PDF)
   Verbintenissen
3-27/1
p. 19-20 3-27/1 p. 19-20 (PDF)
  3-27/1
p. 121-129 3-27/1 p. 121-129 (PDF)
   Verhoudingen van een codificatie van het internationaal privaatrecht met de bestaande internationale en Europese teksten
3-27/1
p. 10-12 3-27/1 p. 10-12 (PDF)
   Verstoting
3-27/1
p. 24 3-27/1 p. 24 (PDF)
Wetsvoorstel houdende instelling van een federale evaluatiecommissie inzake de toepassing van de wet van ... betreffende de euthanasie (2-245)      
  Voorstel van mevrouw De Roeck, de heer Monfils, de dames Vanlerberghe en Nagy, de heer Mahoux en mevrouw Leduc
2-245/1
p. 1-6 2-245/1 p. 1-6 (PDF)
  Algemene bespreking
2-149
p. 4-35 2-149 p. 4-35 (PDF)
  2-150
p. 4-68 2-150 p. 4-68 (PDF)
  2-151
p. 5-37 2-151 p. 5-37 (PDF)
  2-151
p. 37-50 2-151 p. 37-50 (PDF)
  2-152
p. 4-68 2-152 p. 4-68 (PDF)
  2-154
p. 4-41 2-154 p. 4-41 (PDF)
  2-155
p. 25-34 2-155 p. 25-34 (PDF)
Wetsvoorstel houdende invoeging van de artikelen 442quater en 442quinquies in het Strafwetboek, met het oog op de strafbaarstelling van de mentale destabilisatie van personen en van het misbruik van personen in een verzwakte positie (en het actief aanzetten tot zelfmoord - Omzetting in de praktijk van de derde aanbeveling geformuleerd in het verslag van de parlementaire onderzoekscommissie van 28 april 1997 [doc K 49-313) met het oog op de beleidsvorming ter bestrijding van de onwettige praktijken van sekten] (3-1277)      
  Voorstel van mevrouw Leduc en de heren Nimmegeers en Willems
3-1277/1
p. 1-18 3-1277/1 p. 1-18 (PDF)
Wetsvoorstel houdende invoering van een stelsel van au pairs voor senioren (opdat ze langer zelfstandig kunnen wonen mits bijstand in hun dagdagelijkse werkzaamheden) (3-2032)      
  Voorstel van de dames Hermans en Leduc
3-2032/1
p. 1-11 3-2032/1 p. 1-11 (PDF)
Wetsvoorstel houdende organisatie van een volksraadpleging over de toekenning van stemrecht op gemeentelijk niveau aan de in BelgiŽ verblijvende niet-Europese Unie onderdanen (3-291)      
  Algemene bespreking
3-23
p. 4-36 3-23 p. 4-36 (PDF)
  3-24
p. 4-43 3-24 p. 4-43 (PDF)
  3-24
p. 44-96 3-24 p. 44-96 (PDF)
Wetsvoorstel houdende regeling van economische en individuele activiteiten met wapens (Omzetting richtlijn 91/477/EEG van de Raad van 18 juni 1991 - Indeling van de wapens - Erkenning van wapenhandelaars - Handelingen met wapens - Verbodsbepalingen - Schietstanden - Vervoer van vuurwapens - Munitie - Federale wapendienst) (2-1158)      
  Amendementen nrs 20 tot 28 van mevrouw Leduc
2-1158/2
p. 9-14 2-1158/2 p. 9-14 (PDF)
  Amendementen nrs 63 tot 66 van mevrouw Leduc en de heer Vankrunkelsven
2-1158/4
p. 1-2 2-1158/4 p. 1-2 (PDF)
  Amendement nr 117 van mevrouw Leduc en de heer Vankrunkelsven
2-1158/6
p. 4 2-1158/6 p. 4 (PDF)
  Algemene bespreking
2-283
p. 13-24 2-283 p. 13-24 (PDF)
Wetsvoorstel houdende vervanging van de datum 2 september 1945 door 1 juni 1946 in bepaalde statuten van nationale erkentelijkheid (Nieuw opschrift : Wetsvoorstel tot uitbreiding tot bepaalde oud-strijders en oorlogsslachtoffers van de kosteloze geneeskundige verzorging door de bemiddeling van het Instituut voor Veteranen - Nationaal Instituut voor oorlogsinvaliden, oud-strijders en oorlogsslachtoffers) (3-1394)      
  Voorstel van de dames Lizin en Leduc en de heer Brotcorne
3-1394/1
p. 1-3 3-1394/1 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel houdende wijziging van de wet van 18 juli 1991 tot regeling van het toezicht op politie- en inlichtingendiensten (Hervorming van de Vaste Comitťs van Toezicht op de politie- en inlichtingendiensten) (1-1268)      
  Verslag van mevrouw Leduc
1-1268/3
p. 1-20 1-1268/3 p. 1-20 (PDF)
  Algemene beraadslaging en bespreking van de artikelen
1-255
p. 7379-7393 1-255 p. 7379-7393 (PDF)
Wetsvoorstel houdende wijziging van het Wetboek van strafvordering en van de wet van 22 maart 1999 betreffende de identificatieprocedure via DNA-onderzoek in strafzaken (Strijd tegen seksuele delinquentie) (3-1363)      
  Voorstel van de dames Laloy en Leduc
3-1363/1
p. 1-11 3-1363/1 p. 1-11 (PDF)
Wetsvoorstel met betrekking tot het onderzoek op embryo's en geslachtscellen (2-716)      
  Voorstel van de heer Vankrunkelsven en mevrouw Leduc
2-716/1
p. 1-22 2-716/1 p. 1-22 (PDF)
  Algemene bespreking
2-244
p. 7-93 2-244 p. 7-93 (PDF)
Wetsvoorstel met betrekking tot het onderzoek op embryo's in vitro (2-92)      
  Algemene bespreking
2-244
p. 7-93 2-244 p. 7-93 (PDF)
Wetsvoorstel om de provincies te democratiseren (1-16)      
  Algemene beraadslaging
1-92
p. 2414-2432 1-92 p. 2414-2432 (PDF)
Wetsvoorstel op de euthanasie (2-105)      
  Voorstel van mevrouw Leduc c.s.
2-105/1
p. 1-14 2-105/1 p. 1-14 (PDF)
  Algemene bespreking
2-149
p. 4-35 2-149 p. 4-35 (PDF)
  2-150
p. 4-68 2-150 p. 4-68 (PDF)
  2-151
p. 5-37 2-151 p. 5-37 (PDF)
  2-151
p. 37-50 2-151 p. 37-50 (PDF)
  2-152
p. 4-68 2-152 p. 4-68 (PDF)
  2-154
p. 4-41 2-154 p. 4-41 (PDF)
  2-155
p. 25-34 2-155 p. 25-34 (PDF)
Wetsvoorstel strekkende om de wet van 18 september 1986 tot instelling van het politiek verlof voor de personeelsleden van de overheidsdiensten aan te passen aan de hervorming der instellingen (Federale, gemeentelijke en provinciale ambtenaren die een mandaat uitoefenen als lid van de Raad of van de Regering van de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, het Waalse Gewest of van het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest) (1-397)      
  Algemene beraadslaging
1-210
p. 6091-6098 1-210 p. 6091-6098 (PDF)
Wetsvoorstel strekkende om het recht op palliatieve zorg in te voeren en de palliatieve zorgverlening te verbeteren (2-402)      
  Verslag van mevrouw Leduc
2-402/2
p. 1-2 2-402/2 p. 1-2 (PDF)
  Algemene bespreking
2-149
p. 4-35 2-149 p. 4-35 (PDF)
  2-150
p. 4-68 2-150 p. 4-68 (PDF)
  2-151
p. 5-37 2-151 p. 5-37 (PDF)
  2-151
p. 37-50 2-151 p. 37-50 (PDF)
  2-152
p. 4-68 2-152 p. 4-68 (PDF)
  2-154
p. 4-41 2-154 p. 4-41 (PDF)
  2-155
p. 25-34 2-155 p. 25-34 (PDF)
Wetsvoorstel strekkende om het recht op palliatieve zorg voor eenieder te garanderen en om het kader voor het verlenen van de palliatieve zorg vast te stellen (2-249)      
  Algemene bespreking
2-149
p. 4-35 2-149 p. 4-35 (PDF)
  2-150
p. 4-68 2-150 p. 4-68 (PDF)
  2-151
p. 5-37 2-151 p. 5-37 (PDF)
  2-151
p. 37-50 2-151 p. 37-50 (PDF)
  2-152
p. 4-68 2-152 p. 4-68 (PDF)
  2-154
p. 4-41 2-154 p. 4-41 (PDF)
  2-155
p. 25-34 2-155 p. 25-34 (PDF)
Wetsvoorstel strekkende tot de vergroting van het medebeslissingsrecht van de patiŽnt via de invoering van een behandelingsbeschikking (Palliatieve zorg en euthanasie) (2-86)      
  Algemene bespreking
2-149
p. 4-35 2-149 p. 4-35 (PDF)
  2-150
p. 4-68 2-150 p. 4-68 (PDF)
  2-151
p. 5-37 2-151 p. 5-37 (PDF)
  2-151
p. 37-50 2-151 p. 37-50 (PDF)
  2-152
p. 4-68 2-152 p. 4-68 (PDF)
  2-154
p. 4-41 2-154 p. 4-41 (PDF)
  2-155
p. 25-34 2-155 p. 25-34 (PDF)
Wetsvoorstel strekkende tot het verlenen van amnestie aan repressieslachtoffers (2-236)      
  Stemming over de inoverwegingneming en stemverklaringen van de heren Mahoux, Monfils, Verreycken, Vandenberghe en Vankrunkelsven en de dames Leduc, Willame-Boonen en Nagy
2-24
p. 33-35 2-24 p. 33-35 (PDF)
  2-24
p. 55 2-24 p. 55 (PDF)
Wetsvoorstel strekkende tot het verlenen van een toelage voor het begin van het schooljaar (3-100)      
  Algemene bespreking
3-37
p. 5-8 3-37 p. 5-8 (PDF)
Wetsvoorstel ter bestrijding van discriminatie en tot wijziging van de wet van 15 februari 1993 tot oprichting van een Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding (Ieder discriminerend onderscheid tussen personen - Strafbepalingen - Nietige bedingen - Vordering tot staking - Arbeidsverhoudingen - In rechte optreden van het Centrum - Gerechtelijk Wetboek, artt. 585, 587 bis en 588) (2-12)      
  Vraag om uitstel van de bespreking door mevrouw De Schamphelaere daar de leden van de Senaat het verslag laattijdig zouden hebben gekregen
2-167
p. 4-5 2-167 p. 4-5 (PDF)
  2-167
p. 18 2-167 p. 18 (PDF)
Wetsvoorstel tot aanvulling van artikel 317 van de nieuwe gemeentewet (Tuchtrechtelijke vervolging) (2-25)      
  Verslag van mevrouw Leduc
2-25/3
p. 1-4 2-25/3 p. 1-4 (PDF)
  Aanvullend verslag van mevrouw Leduc
2-25/6
p. 1-3 2-25/6 p. 1-3 (PDF)
  Artikelsgewijze bespreking
2-99
p. 13 2-99 p. 13 (PDF)
  Voorstel tot terugzending naar commissie
2-100
p. 59 2-100 p. 59 (PDF)
Wetsvoorstel tot aanvulling van artikel 75 van het Burgerlijk Wetboek (Gemengd huwelijk of huwelijk tussen niet-Belgen : plicht van de ambtenaar van de burgerlijke stand te wijzen op het Verdrag van 's-Gravenhage betreffende de burgerrechtelijke aspecten van internationale ontvoering van kinderen) (2-239)      
  Verslag van mevrouw Leduc
2-239/2
p. 1-2 2-239/2 p. 1-2 (PDF)
  Algemene bespreking
2-39
p. 39-41 2-39 p. 39-41 (PDF)
Wetsvoorstel tot aanvulling van het Wetboek van vennootschappen met bepalingen betreffende de openbaarmaking van bezoldigingen van bestuurders van genoteerde vennootschappen en vennootschappen van publiek recht (Nieuw opschrift: Wetsvoorstel tot aanvulling van het Wetboek van vennootschappen met bepalingen betreffende de openbaarmaking van bezoldigingen van bestuurders en van leidinggevende personen van genoteerde vennootschappen en vennootschappen van publiek recht) (Toepassing van de regels van deugdelijk bestuur [corporate governance] op de beursgenoteerde ondernemingen, alsook de dochtervennootschappen, verbonden vennootschappen en geassocieerde vennootschappen : invoering van een openbaarmakingplicht voor de leden van de raad van bestuur en directieleden van de hun rechtstreeks en onrechtstreeks toegekende bezoldigingen, aandelenopties en tantiŤmes alsook de door hen aangehouden aandelen in de betrokken vennootschappen - Openbaarmakingsplicht voor bestuurders van vennootschappen van publiek recht) (3-872)      
  Algemene bespreking
3-87
p. 43-55 3-87 p. 43-55 (PDF)
Wetsvoorstel tot beperking van de cumulatie van het ambt van bestendig afgevaardigde met andere ambten en tot harmonisering van het financieel en fiscaal statuut van de bestendig afgevaardigde (1-986)      
  Algemene beraadslaging
1-210
p. 6091-6098 1-210 p. 6091-6098 (PDF)
Wetsvoorstel tot beperking van de cumulatie van het mandaat van federaal parlementslid en Europees parlementslid met andere ambten (1-985)      
  Amendementen nrs 11 tot 13 van mevrouw Leduc en de heer Vergote
1-985/3
p. 1-2 1-985/3 p. 1-2 (PDF)
  Amendementen nrs 11 tot 13 van mevrouw Leduc en de heer Vergote, opnieuw ingediend na de goedkeuring van het verslag
1-985/6
p. 1 1-985/6 p. 1 (PDF)
  Algemene beraadslaging
1-210
p. 6091-6098 1-210 p. 6091-6098 (PDF)
  Stemverklaring van mevrouw Leduc en eindstemming
1-211
p. 6159-6160 1-211 p. 6159-6160 (PDF)
Wetsvoorstel tot instelling van een volksraadpleging over het stemrecht voor vreemdelingen (2-582)      
  Algemene bespreking
2-195
p. 4-43 2-195 p. 4-43 (PDF)
Wetsvoorstel tot instelling van een volksraadpleging over het stemrecht voor vreemdelingen (3-245)      
  Algemene bespreking
3-23
p. 4-36 3-23 p. 4-36 (PDF)
  3-24
p. 4-43 3-24 p. 4-43 (PDF)
  3-24
p. 44-96 3-24 p. 44-96 (PDF)
Wetsvoorstel tot instelling van jeugdadvocaten voor minderjarigen (Nieuw opschrift : Wetsvoorstel tot instelling van jeugdadvocaten) (2-256)      
  Amendement nr 13 van de dames Taelman en Leduc
2-256/3
p. 2-3 2-256/3 p. 2-3 (PDF)
  Amendementen nrs 12, 14 en 15 van de dames Taelman, Lindekens en Leduc
2-256/3
p. 1-2 2-256/3 p. 1-2 (PDF)
  2-256/3
p. 3-4 2-256/3 p. 3-4 (PDF)
Wetsvoorstel tot interpretatie van artikel 7, eerste lid, van de wet van 16 juni 1993 betreffende de bestraffing van ernstige schendingen van het internationaal humanitair recht (Wet op de universele bevoegdheid van het Belgische gerecht) (2-1255)      
  Verslag van mevrouw Leduc
2-1255/4
p. 1-22 2-1255/4 p. 1-22 (PDF)
  Algemene bespreking
2-265
p. 64-121 2-265 p. 64-121 (PDF)
  Voorstel tot terugzending
2-265
p. 56-64 2-265 p. 56-64 (PDF)
Wetsvoorstel tot invoeging van een artikel 120ter in de nieuwe gemeentewet, strekkende tot een evenwichtige aanwezigheid van vrouwen en mannen in de gemeentelijke adviesraden (Nieuw opschrift : Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 120bis van de nieuwe gemeentewet en tot invoeging van een artikel 50bis in de provinciewet van 30 april 1836, strekkende tot een evenwichtige aanwezigheid van vrouwen en mannen in de gemeentelijke en provinciale adviesraden) (1-585)      
  Verslag van mevrouw Leduc
1-585/7
p. 1-7 1-585/7 p. 1-7 (PDF)
Wetsvoorstel tot invoeging van een artikel 4bis in de wet van 13 juni 1986 betreffende het wegnemen en transplanteren van organen (Massale aanbod in China van organen van ter dood veroordeelden - Orgaantransplantaties buiten de EU - Waarschuwing ten einde te vermijden dat men zich laat verleiden door die vorm van commercialisering welke alle ethische aspecten overboord gooit) (3-1995)      
  Voorstel van de heer Vankrunkelsven en mevrouw Leduc
3-1995/1
p. 1-4 3-1995/1 p. 1-4 (PDF)
Wetsvoorstel tot invoering van een dag van de Verzoening (na de Tweede Wereldoorlog - Werkgroep belast met het opmaken van een werkmap over het historische fenomeen van verzoening) (2-1047)      
  Voorstel van de heer Verreycken
   Stemming over de inoverwegingneming - Verwerping
2-182
p. 55-59 2-182 p. 55-59 (PDF)
  2-182
p. 83-84 2-182 p. 83-84 (PDF)
Wetsvoorstel tot neutralisering van de lijststem en opheffing van het onderscheid tussen kandidaat-titularissen en kandidaat-opvolgers bij de parlementsverkiezingen (1-1150)      
  Voorstel van mevrouw Leduc c.s.
1-1150/1
p. 1-5 1-1150/1 p. 1-5 (PDF)
Wetsvoorstel tot openstelling van het huwelijk voor personen van hetzelfde geslacht en tot wijziging van een aantal bepalingen van het Burgerlijk Wetboek (Aanpassing van bepalingen betreffende de adoptie - Modernisering van bepalingen betreffende huwelijksvermogensstelsels) (2-1173)      
  Voorstel van de dames Leduc, Vanlerberghe en Nagy en de heren Mahoux, Monfils en Lozie
2-1173/1
p. 1-13 2-1173/1 p. 1-13 (PDF)
Wetsvoorstel tot opheffing van de wet van 30 december 1953 betreffende het verval van de Belgische nationaliteit en de wet van 3 december 1964 tot verlenging van de verjaringstermijnen van de doodstraffen (Repressieslachtoffers - Verwijdering en verbanning) (2-1294)      
  Stemming over de inoverwegingneming
2-231
p. 38-39 2-231 p. 38-39 (PDF)
  2-231
p. 54 2-231 p. 54 (PDF)
Wetsvoorstel tot regeling van de bekendmaking in het Duits van de wetten en koninklijke en ministeriŽle besluiten afkomstig van de federale overheid (Nieuw opschrift : Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 40 van de wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken, gecoŲrdineerd op 18 juli 1966) (Wijziging van de wet van 31 mei 1961 betreffende het gebruik der talen in wetgevingszaken en van de wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken, gecoŲrdineerd op 18 juli 1966 - Zie ook doc. Senaat 3-1496) (3-1495)      
  Stemming en stemverklaringen van de heren Mahoux en Wille en van mevrouw Leduc
3-175
p. 40 3-175 p. 40 (PDF)
  3-175
p. 75-76 3-175 p. 75-76 (PDF)
Wetsvoorstel tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van het personeel van de buitendiensten van de Veiligheid van de Staat (Enige dienst waarvan de personeelsvertegenwoordiging voor statutaire en geldelijke zaken niet bij wet geregeld is) (2-1545)      
  Voorstel van de dames Lizin en Leduc en de heren Monfils, Guilbert en Mahoux
2-1545/1
p. 1-9 2-1545/1 p. 1-9 (PDF)
Wetsvoorstel tot toekenning van het actief en passief kiesrecht bij de gemeente- en provincieraadsverkiezingen aan de buitenlandse onderdanen (2-587)      
  Algemene bespreking
2-195
p. 4-43 2-195 p. 4-43 (PDF)
Wetsvoorstel tot toekenning van het actief en passief kiesrecht bij de gemeente- en provincieraadsverkiezingen aan de buitenlandse onderdanen (Nieuw opschrift : Wetsvoorstel tot toekenning van het actief kiesrecht bij de gemeenteraadsverkiezingen aan vreemdelingen) (3-13)      
  Amendementen nrs 162 tot 168 van mevrouw Leduc c.s.
3-13/3
p. 42-45 3-13/3 p. 42-45 (PDF)
  Amendement nr 216 van mevrouw Leduc c.s., ingediend na de goedkeuring van het verslag
3-13/7
p. 8-9 3-13/7 p. 8-9 (PDF)
  Algemene bespreking
3-23
p. 4-36 3-23 p. 4-36 (PDF)
  3-24
p. 4-43 3-24 p. 4-43 (PDF)
  3-24
p. 44-96 3-24 p. 44-96 (PDF)
  Artikelsgewijze bespreking
3-27
p. 4-45 3-27 p. 4-45 (PDF)
  Stemming en stemverklaringen van de heren Coveliers, Van Peel, Mahoux, Vanhecke, Thissen, Dedecker en Ramoudt en van de dames Defraigne, Vanlerberghe, Leduc, Durant en Pehlivan
3-28
p. 38-48 3-28 p. 38-48 (PDF)
  3-28
p. 69 3-28 p. 69 (PDF)
Wetsvoorstel tot verbetering van de bezoldigingsregeling en van het sociaal statuut van de lokale verkozenen (Burgemeesters, schepenen en gemeenteraadsleden) (1-989)      
  Algemene beraadslaging
1-210
p. 6091-6098 1-210 p. 6091-6098 (PDF)
Wetsvoorstel tot verbetering van het stelsel van politiek verlof voor gemeenteraadsleden, provincieraadsleden, burgemeesters en schepenen in de openbare en de particuliere sector (Wijziging van de wet van 18 september 1986 tot instelling van het politiek verlof voor personeel van overheidsdiensten en van de wet van 19 juli 1976 tot instelling van verlof voor uitoefening van een politiek mandaat) (Nieuw opschrift : Wetsontwerp tot verbetering van het stelsel van politiek verlof voor provincie- en gemeenteraadsleden, leden van de raad voor maatschappelijk welzijn, burgemeesters, schepenen en voorzitters van de raad voor maatschappelijk welzijn in de openbare en de particuliere sector) (1-988)      
  Algemene beraadslaging
1-210
p. 6091-6098 1-210 p. 6091-6098 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 104 van de provinciewet teneinde de voorzitter van de bestendige deputatie zijn stemrecht te ontnemen (1-230)      
  Algemene beraadslaging
1-92
p. 2414-2432 1-92 p. 2414-2432 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 14 van de wet van 13 juni 1986 betreffende het wegnemen en transplanteren van organen, met betrekking tot de anonimiteit van orgaandonatie (Invoering van de keuzevrijheid wat betreft de mededeling van de identiteit) (3-1992)      
  Voorstel van de heer Vankrunkelsven en mevrouw Leduc
3-1992/1
p. 1-4 3-1992/1 p. 1-4 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 19 van de nieuwe gemeentewet (Mogelijkheid voor een burgemeester of een schepen, om spontaan afstand te doen van een deel van zijn bezoldiging) (2-750)      
  Voorstel van mevrouw Leduc
2-750/1
p. 1-2 2-750/1 p. 1-2 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 24 van de wet van 20 juli 1971 op de begraafplaatsen en de lijkbezorging (As van verbrande lijken) (Zie ook doc. Senaat 1-1065/1) (2-258)      
  Voorstel van mevrouw Leduc c.s.
2-258/1
p. 1-4 2-258/1 p. 1-4 (PDF)
  Amendementen nrs 9 tot 11 van mevrouw Leduc
2-258/10
p. 1-2 2-258/10 p. 1-2 (PDF)
  Algemene bespreking
2-46
p. 32-41 2-46 p. 32-41 (PDF)
  Artikelsgewijze bespreking en aangehouden stemming
2-46
p. 41-45 2-46 p. 41-45 (PDF)
  2-46
p. 66 2-46 p. 66 (PDF)
  Algemene bespreking
2-59
p. 28-34 2-59 p. 28-34 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 24 van de wet van 20 juli 1971 op de begraafplaatsen en de lijkbezorging, met betrekking tot de verklaring over de asbestemming (Ook op verzoek van de nabestaanden) (2-762)      
  Voorstel van mevrouw Leduc c.s.
2-762/1
p. 1-2 2-762/1 p. 1-2 (PDF)
  Algemene bespreking
2-144
p. 31-35 2-144 p. 31-35 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 272 van het Wetboek van registratie-, hypotheek- en griffierechten, teneinde het expeditierecht te verlagen dat wordt geheven op afschriften van documenten (2-1090)      
  Voorstel van de heer Dubiť en mevrouw Leduc
2-1090/1
p. 1-5 2-1090/1 p. 1-5 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 289bis van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 (Bijkomende aftrek in de personenbelasting en in de vennootschapsbelasting in de vorm van een belastingkrediet voor de uitgaven inzake opleiding alsook onderzoek en ontwikkeling) (3-113)      
  Algemene bespreking
3-37
p. 8-10 3-37 p. 8-10 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 69 van de wetten op de Raad van State, gecoŲrdineerd op 12 januari 1973 (Vermeerdering van het aantal staatsraden) (2-1226)      
  Voorstel van mevrouw Leduc c.s.
2-1226/1
p. 1-4 2-1226/1 p. 1-4 (PDF)
  Amendement nr 1 van mevrouw Leduc c.s.
2-1226/2
p. 1-2 2-1226/2 p. 1-2 (PDF)
  Algemene bespreking
2-227
p. 93-94 2-227 p. 93-94 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 7, ß 2bis, 2į, van de wet van 24 januari 1977 betreffende de bescherming van de gezondheid van de verbruikers op het stuk van de voedingsmiddelen en andere producten, ingevoegd door de wet van 10 december 1997 houdende verbod op de reclame voor tabaksproducten (Sponsoring) (2-895)      
  Stemverklaringen van de dames Nagy, Kestelijn-Sierens, Leduc en Lizin en van de heren Remans, Roelants du Vivier, Verreycken, Malcorps, Tobback, Mahoux, Vankrunkelsven, Thissen en Dedecker en verwerping
2-220
p. 46-52 2-220 p. 46-52 (PDF)
  2-220
p. 58 2-220 p. 58 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 73 van de nieuwe gemeentewet (Gemeenteraadsleden : onverenigbaarheid wegens bloed- of aanverwantschap) (2-119)      
  Voorstel van mevrouw Leduc c.s.
2-119/1
p. 1-2 2-119/1 p. 1-2 (PDF)
  Amendement nr 1 van mevrouw Leduc en de heren Mahassine en Vankrunkelsven
2-119/2
p. 1 2-119/2 p. 1 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 98 van de nieuwe gemeentewet (Handhaving van de orde in de gemeenteraad - Strafrechtelijke voorziening) (1-364)      
  Voorstel van de heer Vergote en mevrouw Leduc
1-364/1
p. 1-2 1-364/1 p. 1-2 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de artikelen 259bis-12 en 259bis-18 van het Gerechtelijk Wetboek (Nieuw opschrift : Wetsontwerp tot wijziging van sommige artikelen van het Gerechtelijk Wetboek met betrekking tot de werking van de Hoge Raad voor de Justitie) (Goedkeuring en openbaarmaking van adviezen en voorstellen van de verenigde advies- en onderzoekscommissie - Spoedprocedure - Wettelijk kader van een protocolakkoord met het Parlement) (2-1153)      
  Amendementen nrs 2 tot 6 van mevrouw Leduc c.s.
2-1153/3
p. 1-5 2-1153/3 p. 1-5 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de artikelen 279 en 280 van de nieuwe gemeentewet (Minimumaantal Nederlandstalige gemeenteraadsleden en schepenen in de gemeenten van het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest) (2-149)      
  Algemene bespreking
2-124
p. 51-77 2-124 p. 51-77 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de artikelen 383 en 391 van het Gerechtelijk Wetboek, betreffende de inruststelling, pensionering en emeritaat van magistraten (1-443)      
  Voorstel van de heer Coveliers en mevrouw Leduc
1-443/1
p. 1-3 1-443/1 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de artikelen 5 en 6 van de wet van 10 april 1990 op de bewakingsondernemingen, de beveiligingsondernemingen en de interne bewakingsdiensten (Nationaliteitsvereiste : niet-EU-onderdanen; migranten) (2-493)      
  Voorstel tot terugzending naar commissie in afwachting van de verduidelijking van het officiŽle standpunt van de Europese Commissie
2-109
p. 10-15 2-109 p. 10-15 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de datum van inwerkingtreding van de wet van 10 december 1997 houdende verbod op de reclame voor tabaksproducten (Nieuw opschrift : Wetsvoorstel tot wijziging van de datum van inwerkingtreding van de wet van 10 december 1997 houdende verbod op de reclame voor tabaksproducten en tot oprichting van een Fonds ter bestrijding van het tabaksgebruik) (Grote Prijs Formule 1 van Spa-Francorchamps) (2-1336)      
  Stemming over de inoverwegingneming - Weg die ingediende wetsvoorstellen moeten volgen - Spoedbehandeling
2-240
p. 19-22 2-240 p. 19-22 (PDF)
  2-240
p. 46 2-240 p. 46 (PDF)
  Algemene bespreking
2-242
p. 4-50 2-242 p. 4-50 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de datum van inwerkingtreding van de wet van 10 december 1997 houdende verbod op de reclame voor tabaksproducten en tot oprichting van een Fonds ter bestrijding van het tabaksgebruik (Sponsoring - Evenementen en activiteiten georganiseerd op mondiaal niveau) (3-74)      
  Algemene bespreking
3-7
p. 4-23 3-7 p. 4-23 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de gemeentekieswet en de nieuwe gemeentewet, met betrekking tot het stemrecht en de verkiesbaarheid bij gemeenteraadsverkiezingen van onderdanen van lidstaten van de Europese Unie en van de andere staatsburgers van buitenlandse nationaliteit die langer dan vijf jaar in BelgiŽ verblijven (2-954)      
  Algemene bespreking
2-195
p. 4-43 2-195 p. 4-43 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de gemeentekieswet en de nieuwe gemeentewet, met betrekking tot het stemrecht en de verkiesbaarheid bij gemeenteraadsverkiezingen van onderdanen van lidstaten van de Europese Unie en van de andere staatsburgers van buitenlandse nationaliteit die langer dan vijf jaar in BelgiŽ verblijven (3-274)      
  Algemene bespreking
3-23
p. 4-36 3-23 p. 4-36 (PDF)
  3-24
p. 4-43 3-24 p. 4-43 (PDF)
  3-24
p. 44-96 3-24 p. 44-96 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de gemeentekieswet en de nieuwe gemeentewet, met betrekking tot het stemrecht en de verkiesbaarheid van niet-Belgen bij gemeente- en provincieraadsverkiezingen (2-880)      
  Algemene bespreking
2-195
p. 4-43 2-195 p. 4-43 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de gemeentekieswet en de nieuwe gemeentewet, met betrekking tot het stemrecht en de verkiesbaarheid van niet-Belgen bij gemeente- en provincieraadsverkiezingen (3-86)      
  Algemene bespreking
3-23
p. 4-36 3-23 p. 4-36 (PDF)
  3-24
p. 4-43 3-24 p. 4-43 (PDF)
  3-24
p. 44-96 3-24 p. 44-96 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de gemeentekieswet, gecoŲrdineerd op 4 augustus 1932, teneinde bij de gemeenteraadsverkiezingen kiesrecht te verlenen aan de vreemdelingen die geen ingezetenen van de Europese Unie zijn (3-275)      
  Algemene bespreking
3-23
p. 4-36 3-23 p. 4-36 (PDF)
  3-24
p. 4-43 3-24 p. 4-43 (PDF)
  3-24
p. 44-96 3-24 p. 44-96 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de gewone wet van 16 juli 1993 ter vervollediging van de federale staatsstructuur, met het oog op de afschaffing van de devolutieve werking van de lijststem en van de lijsten van kandidaat-opvolgers bij de verkiezingen van het Vlaamse en het Waalse Parlement (2-294)      
  Verslag van mevrouw Leduc
2-294/2
p. 1 2-294/2 p. 1 (PDF)
  Algemene bespreking
2-134
p. 24-37 2-134 p. 24-37 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de gewone wet van 16 juli 1993 tot vervollediging van de federale staatsstructuur, met het oog op het neutraliseren van de lijststem en het onderscheid tussen kandidaat-titularissen en kandidaat-opvolgers bij de verkiezingen voor het Vlaamse Parlement en de Waalse Gewestraad (1-600)      
  Stemverklaringen van de heer Anciaux, mevrouw Leduc, de heren Foret en Caluwť, mevrouw Milquet en verwerping
1-247
p. 7174-7176 1-247 p. 7174-7176 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de gewone wet van 16 juli 1993 tot vervollediging van de federale staatsstructuur, met het oog op het neutraliseren van de lijststem en het onderscheid tussen kandidaat-titularissen en kandidaat-opvolgers bij de verkiezingen voor het Vlaamse Parlement en de Waalse Gewestraad (2-193)      
  Verslag van mevrouw Leduc
2-193/2
p. 1 2-193/2 p. 1 (PDF)
  Algemene bespreking
2-134
p. 24-37 2-134 p. 24-37 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de provinciewet (Deelname van de provincies aan provinciale v.z.w.'s of intercommunales) (1-703)      
  Verslag van mevrouw Leduc
1-703/2
p. 1-2 1-703/2 p. 1-2 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de provinciewet (Grondige hervorming van de provincies) (Nieuw opschrift : Wetsontwerp tot wijziging van de provinciewet, de wet van 1 juli 1860 tot wijziging van de provinciewet en de gemeentewet wat betreft de eedaflegging en de wet van 19 oktober 1921 tot regeling van de provincieraadsverkiezingen) (1-236)      
  Voorstel van de heren Pinoie, Daras, mevrouw Thijs, mevrouw Cornet d'Elzius, de heer Mouton, mevrouw Leduc, de heren Hostekint en Nothomb
1-236/1
p. 1-2 1-236/1 p. 1-2 (PDF)
  Amendement nr 1 van de heren Pinoie, Daras, de dames Thijs, Cornet d'Elzius, de heer Mouton, mevrouw Leduc, de heren Hostekint en Nothomb
1-236/2
p. 1-44 1-236/2 p. 1-44 (PDF)
  Amendementen nrs 38 tot 42 van mevrouw Leduc en de heer Vergote
1-236/3
p. 18-20 1-236/3 p. 18-20 (PDF)
  Amendement nr 70 van mevrouw Leduc en de heer Vergote
1-236/4
p. 2 1-236/4 p. 2 (PDF)
  Amendement nr 75 van de heer Vergote en mevrouw Leduc
1-236/4
p. 9 1-236/4 p. 9 (PDF)
  Amendementen nrs 78 en 79 van mevrouw Leduc en de heer Vergote
1-236/6
p. 1-2 1-236/6 p. 1-2 (PDF)
  Amendement nr 83 van de heren Pinoie, Daras, Mouton, Hostekint en Nothomb en van de dames Thijs, Cornet-d'Elzius en Leduc
1-236/9
p. 1-29 1-236/9 p. 1-29 (PDF)
  Amendement nr 144 van mevrouw Leduc c.s.
1-236/15
p. 3 1-236/15 p. 3 (PDF)
  Algemene beraadslaging
1-92
p. 2414-2432 1-92 p. 2414-2432 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de provinciewet (Provinciale deputatie) (1-229)      
  Algemene beraadslaging
1-92
p. 2414-2432 1-92 p. 2414-2432 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de provinciewet (Provincieontvanger : zekerheidsstelling; uitvoerbaar verklaren van bevelschriften) (1-742)      
  Voorstel van mevrouw Leduc en de heer Vergote
1-742/1
p. 1-3 1-742/1 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de provinciewet met het oog op een betere informatie van de provincieraadsleden (Wekelijkse overzending van de agenda van de vergaderingen van de bestendige deputatie) (1-228)      
  Algemene beraadslaging
1-92
p. 2414-2432 1-92 p. 2414-2432 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de provinciewet van 30 april 1836 en van de wet van 19 oktober 1921 tot regeling van de provincieraadsverkiezingen (Hervorming en modernisering van de provincie) (1-130)      
  Algemene beraadslaging
1-92
p. 2414-2432 1-92 p. 2414-2432 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de provinciewet, van de wet van 19 juli 1976 tot instelling van een verlof voor de uitoefening van een politiek mandaat en van de wet van 18 september 1986 tot instelling van het politiek verlof voor de personeelsleden van de overheidsdiensten (Modernisering van de provincies - Doorzichtiger maken en democratiseren van het provinciaal beleid - Bestendige deputatie - Geldelijk statuut van de griffier en het personeel van de provincie) (1-163)      
  Algemene beraadslaging
1-92
p. 2414-2432 1-92 p. 2414-2432 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 11 april 1994 betreffende de openbaarheid van bestuur teneinde de bepalingen met betrekking tot de doorzichtigheid van het bestuur toepasbaar te maken op de provinciale overheden (1-227)      
  Algemene beraadslaging
1-92
p. 2414-2432 1-92 p. 2414-2432 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 12 januari 1989 tot regeling van de wijze waarop de Brusselse Hoofdstedelijke Raad wordt verkozen, met het oog op de afschaffing van de devolutieve werking van de lijststem en van de lijsten van kandidaat-opvolgers (2-295)      
  Verslag van mevrouw Leduc
2-295/2
p. 1 2-295/2 p. 1 (PDF)
  Algemene bespreking
2-134
p. 24-37 2-134 p. 24-37 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 16 juni 1993 betreffende de bestraffing van ernstige schendingen van het internationaal humanitair recht (Wet op de universele bevoegdheid van het Belgische gerecht) (2-1256)      
  Verslag van mevrouw Leduc
2-1256/5
p. 1-70 2-1256/5 p. 1-70 (PDF)
  2-1256/8
p. 1-2 2-1256/8 p. 1-2 (PDF)
  2-1256/12
p. 1-23 2-1256/12 p. 1-23 (PDF)
  Algemene bespreking
2-265
p. 64-121 2-265 p. 64-121 (PDF)
  Voorstel tot terugzending
2-265
p. 56-64 2-265 p. 56-64 (PDF)
  Algemene bespreking
2-289
p. 4-41 2-289 p. 4-41 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 18 juli 1991 houdende regeling van het toezicht op politie- en inlichtingendiensten (Vaste Comitťs van Toezicht P en I) (1-390)      
  Verslag van mevrouw Leduc
1-390/6
p. 1 1-390/6 p. 1 (PDF)
  Algemene beraadslaging en bespreking van de artikelen
1-255
p. 7379-7393 1-255 p. 7379-7393 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 20 juli 1971 op de begraafplaatsen en de lijkbezorging (As van verbrande lijken) (1-1065)      
  Voorstel van mevrouw Leduc c.s.
1-1065/1
p. 1-5 1-1065/1 p. 1-5 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 22 juli 1991 betreffende de Nationale Loterij (Ontzegging van de producten van de Nationale Loterij aan minderjarigen) (2-46)      
  Algemene bespreking
2-194
p. 6-36 2-194 p. 6-36 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 27 december 1973 betreffende het statuut van het actief kader van het operationeel korps van de rijkswacht en de wet van 11 juli 1978 tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden voor het rijkswachtpersoneel van het actief kader (Nieuw opschrift : Wetsontwerp tot wijziging van het syndicaal statuut van het personeel van het operationeel korps van de rijkswacht) (1-502)      
  Amendementen nrs 7 tot 9 van mevrouw Leduc
1-502/4
p. 1-3 1-502/4 p. 1-3 (PDF)
  Algemene beraadslaging en bespreking van de artikelen
1-135
p. 3624-3629 1-135 p. 3624-3629 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 28 mei 2002 betreffende de euthanasie (Minderjarigen - Hulp bij zelfdoding - Begrip "bewust zijn" - Wilsverklaring - Doorwijsplicht van de arts die euthanasie weigert) (3-804)      
  Voorstel van mevrouw Leduc en de heer Wille
3-804/1
p. 1-12 3-804/1 p. 1-12 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 6 augustus 1931 houdende vaststelling van de onverenigbaarheden en ontzeggingen betreffende de ministers, gewezen ministers en ministers van Staat, alsmede de leden en gewezen leden van de Wetgevende Kamers ten einde een aantal nieuwe onverenigbaarheden en ontzeggingen alsook nieuwe verplichtingen inzake de indiening van een lijst van mandaten, ambten en beroepen vast te stellen (Parlementsleden) (1-864)      
  Algemene beraadslaging
1-210
p. 6091-6098 1-210 p. 6091-6098 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van de Belgische Nationaliteit met betrekking tot de dubbele nationaliteit (Artikel 22,1į : Belgen die vrijwillig een vreemde nationaliteit verkrijgen) (3-1482)      
  Voorstel van mevrouw Leduc en de heren Willems en Chevalier
3-1482/1
p. 1-3 3-1482/1 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 teneinde de deelname aan de verkiezingen te bevorderen (Fiscale aftrekbaarheid van de verkiezingsuitgaven van de kandidaten) (3-720)      
  Verslag van mevrouw Leduc
3-720/2
p. 1-5 3-720/2 p. 1-5 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van verschillende kieswetten teneinde de bestraffing van kiezersbedrog mogelijk te maken (2-49)      
  Algemene bespreking
2-238
p. 7-24 2-238 p. 7-24 (PDF)
  2-238
p. 25-31 2-238 p. 25-31 (PDF)
  2-239
p. 30-62 2-239 p. 30-62 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging, wat de kieskringen voor de verkiezingen voor de Kamer van volksvertegenwoordigers betreft, van het Kieswetboek (Grondige wijziging van het kiesstelsel - Eťn kieskring per provincie - Afschaffing van de lijstenverbinding - Landelijke versus lokale kandidaten - Gelijkheid man-vrouw - Stemplicht : afschaffing strafbepalingen) (2-449)      
  Algemene bespreking
2-238
p. 7-24 2-238 p. 7-24 (PDF)
  2-238
p. 25-31 2-238 p. 25-31 (PDF)
  2-239
p. 30-62 2-239 p. 30-62 (PDF)
Wijziging in de samenstelling van een fractie - Beslissing van de heer Moreels om niet langer deel uit te maken van de CVP-fractie maar voortaan als onafhankelijk lid te zetelen - Gevolgen inzake de evenredige vertegenwoordiging van de fracties in het Bureau en in de commissies - Nieuwe verdeling van de mandaten      
  2-69
p. 8-14 2-69 p. 8-14 (PDF)
 
Alles van 1995 tot nu
Legislatuur 2019-....
Legislatuur 2014-2019
Legislatuur 2010-2014
Legislatuur 2007-2010
Legislatuur 2003-2007
Legislatuur 1999-2003
Legislatuur 1995-1999