S. 2-834 Dossierfiche                  

Voorstel van resolutie om de verenigingen die hulp verlenen aan de slachtoffers van mensenhandel een structurele financiering toe te kennen
commissie voor de Binnenlandse Zaken en voor de Administratieve Aangelegenheden  

vereniging
OCMW
prostitutie
motie van het Parlement
financiering
slachtoffer
slachtofferhulp
mensenhandel

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
2-834/1 2-834/1 (PDF) Verslag namens de commissie 10/7/2001
2-834/2 2-834/2 (PDF) Tekst aangenomen door de commissie 10/7/2001
                                      
Chronologie
  Monocameraal Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
10/7/2001   Indiening Doc. 2-834/1 2-834/1 (PDF)
10/7/2001   Verzending naar commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
12/7/2001   Inschrijving op agenda
19/7/2001   Algemene bespreking Hand. 2-142 Hand. 2-142 (PDF)
19/7/2001   Stemming over het geheel: ne varietur (+48/-0/o12) Hand. 2-142 Hand. 2-142 (PDF)
  Commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
10/7/2001   Verzending naar commissie
10/7/2001   Inschrijving op agenda
10/7/2001   Aanwijzing rapporteur(s): Jeannine Leduc
10/7/2001   Bespreking
10/7/2001   Stemming over het geheel: ne varietur (+8/-0/o0)
10/7/2001   Aanneming zonder amendering
10/7/2001   Vertrouwen rapporteur
19/7/2001   Mededeling aan bestemmeling(en)
Mededeling aan de Eerste Minister, aan de Vice-Eerste Minister en Minister van Werkgelegenheid, Vice-Eerste Minister en Minister van Begroting, Maatschappelijke integratie en Sociale economie.
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Monocameraal Senaat Medegedeeld aan bestemmeling(en)  
[S1] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 19/7/2001
Commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
Niet geamendeerd 10/7/2001

Kruispuntbank van de wetgeving