S. 2-680 Dossierfiche K. 50-1051

Wetsontwerp tot beperking met de helft van de devolutieve kracht van de lijststemmen en tot afschaffing van het onderscheid tussen kandidaat-titularissen en kandidaat-opvolgers voor de verkiezing van de Vlaamse Raad, de Waalse Gewestraad en de Brusselse Hoofdstedelijke Raad
Regering G. Verhofstadt I  

wijze van stemming
plaatsvervanger
verdeling van de stemmen
regionale verkiezingen
kandidaat

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 50-1051/1 Wetsontwerp 18/1/2001
K. 50-1051/2 Verslag namens de commissie 28/2/2001
K. 50-1051/3 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 8/3/2001
2-680/1 2-680/1 (PDF) Ontwerp overgezonden door de Kamer 9/3/2001
2-680/2 2-680/2 (PDF) Amendementen 23/5/2001
2-680/3 2-680/3 (PDF) Verslag namens de commissie 19/6/2001
2-680/4 2-680/4 (PDF) Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 5/7/2001
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Kamer
  [K1] Behandeling door Kamer
18/1/2001   Indiening Doc. K. 50-1051/1
28/2/2001   Aanneming in commissie (verbeterd) Doc. K. 50-1051/2
7/3/2001   Bespreking
Integraal verslag nr. 111, p. 8-18
8/3/2001   Stemming over het geheel: ne varietur (+86/-15/o42)
Integraal verslag nr. 112, p. 26-29
Doc. K. 50-1051/3
8/3/2001   Aanneming zonder amendering
Verbeteringen
  [S2] Behandeling door Senaat
9/3/2001   Overzending Doc. 2-680/1 2-680/1 (PDF)
9/3/2001   Verzending naar commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
28/6/2001   Inschrijving op agenda
5/7/2001   Algemene bespreking Hand. 2-134 Hand. 2-134 (PDF)
5/7/2001   Artikelsgewijze bespreking Hand. 2-134 Hand. 2-134 (PDF)
5/7/2001   Stemming over het geheel: ne varietur (+43/-5/o11)
Ten gevolge van deze stemming vervallen de volgende wetsvoorstellen : 2-193, 2-294 en 2-295.
Hand. 2-134 Hand. 2-134 (PDF)
  Commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
9/3/2001   Verzending naar commissie
15/5/2001   Inschrijving op agenda
15/5/2001   Uitgesteld
12/6/2001   Inschrijving op agenda
12/6/2001   Aanwijzing rapporteur(s): Jeannine Leduc
12/6/2001   Bespreking
19/6/2001   Inschrijving op agenda
19/6/2001   Bespreking
19/6/2001   Stemming over het geheel: ne varietur (+10/-0/o2)
19/6/2001   Aanneming zonder amendering
19/6/2001   Vertrouwen rapporteur
5/7/2001   Voorlegging door Senaat ter bekrachtiging Doc. 2-680/4 2-680/4 (PDF)
22/1/2002   Bekrachtiging en afkondiging
23/2/2002   Bekendmaking (7056-7064)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Kamer Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 7/3/2001, 8/3/2001
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 5/7/2001
Commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
Niet geamendeerd 12/6/2001, 19/6/2001
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
22/1/2002 23/2/2002 , blz 7056-7064

Kruispuntbank van de wetgeving