S. 3-1277 Dossierfiche                  

Wetsvoorstel houdende invoeging van de artikelen 442quater en 442quinquies in het Strafwetboek, met het oog op de strafbaarstelling van de mentale destabilisatie van personen en van het misbruik van personen in een verzwakte positie
Jeannine Leduc    Staf Nimmegeers    Luc Willems   

kinderbescherming
geweld
religieuze sekte
misbruik van vertrouwen
kind
zelfmoord
machtsmisbruik
strafrecht
psychologische intimidatie

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
3-1277/1 3-1277/1 (PDF) Wetsvoorstel 4/7/2005
                                      
Chronologie
  (81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
4/7/2005   Indiening Doc. 3-1277/1 3-1277/1 (PDF)
7/7/2005   Inoverwegingneming
7/7/2005   Verzending naar commissie: Justitie
  Commissie: Justitie
7/7/2005   Verzending naar commissie
2/5/2007   Einde behandeling
2/5/2007   Verval door ontbinding kamers
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat Caduc  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd  
Commissie: Justitie
Behandeling beŽindigd