S. 2-105 Dossierfiche                  

Wetsvoorstel op de euthanasie
Jeannine Leduc    Iris Van Riet    Martine Taelman    Paul Wille   

codicil
palliatieve zorg
euthanasie

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
2-105/1 2-105/1 (PDF) Wetsvoorstel 12/10/1999
2-105/2 2-105/2 (PDF) Amendementen 24/11/1999
2-105/3 2-105/3 (PDF) Verslag namens de verenigde commissies 9/7/2001
                                      
Chronologie
  (81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
12/10/1999   Indiening Doc. 2-105/1 2-105/1 (PDF)
28/10/1999   Inoverwegingneming
28/10/1999   Verzending naar verenigde commissies: Just./Soc. Aang.
18/10/2001   Inschrijving op agenda
23/10/2001   Algemene bespreking Hand. 2-150 Hand. 2-150 (PDF)
24/10/2001   Algemene bespreking Hand. 2-152 Hand. 2-152 (PDF)
  Commissie: Just./Soc. Aang.
28/10/1999   Verzending naar verenigde commissies
10/11/1999   Inschrijving op agenda
10/11/1999   Aanwijzing rapporteur(s): Ingrid van Kessel
10/11/1999   Inleidende uiteenzetting
17/11/1999   Inschrijving op agenda
17/11/1999   Bespreking
8/12/1999   Inschrijving op agenda
8/12/1999   Bespreking
12/1/2000   Inschrijving op agenda
12/1/2000   Regeling der werkzaamheden
12/1/2000   Bespreking
18/1/2000   Inschrijving op agenda
18/1/2000   Bespreking
19/1/2000   Inschrijving op agenda
19/1/2000   Bespreking
25/1/2000   Inschrijving op agenda
25/1/2000   Bespreking
26/1/2000   Inschrijving op agenda
26/1/2000   Bespreking
1/2/2000   Inschrijving op agenda
1/2/2000   Bespreking
9/2/2000   Inschrijving op agenda
9/2/2000   Niet behandeld
15/2/2000   Inschrijving op agenda
15/2/2000   Hoorzitting prof. Etienne Vermeersch prof. Yvon Englert prof. dr. Fernand Van Neste
16/2/2000   Inschrijving op agenda
16/2/2000   Hoorzitting vertegenwoordigers van de Orde van geneesheren : dr. Franz Philippart dr. Raoul Haché
22/2/2000   Inschrijving op agenda
22/2/2000   Hoorzitting prof. Paul Schotsmans prof. Mylène Baum
23/2/2000   Inschrijving op agenda
23/2/2000   Hoorzitting mevrouw Sabine Henry van de Alzheimerliga mevrouw Jacqueline Herremans van de #iAssociation pour le Droit de Mourir dans la Dignité#i de heer Léon Favyts van Recht op Waardig Sterven vzw mevrouw Thérèse Kempeneers van de Nationale Vereniging voor Hulp aan Verstandelijk Gehandicapten
1/3/2000   Inschrijving op agenda
1/3/2000   Hoorzitting prof. dr. Jean-Louis Vincent, diensthoofd intensieve zorg van het Erasmusziekenhuis de heer Alain Schoonvaere, directeur van het centrum voor palliatieve zorg "Foyer Saint-François" dr. Jacqueline Vandeville, verantwoordelijke voor de eenheid
15/3/2000   Inschrijving op agenda
15/3/2000   Hoorzitting dr. Micheline Roelandt, psychiater dr. Marc Cosyns, huisarts mevrouw Catherine Diricq, psychologe in mobiele eenheid voor palliatieve zorg mevrouw Chris Aubry, verpleegster
22/3/2000   Inschrijving op agenda
22/3/2000   Hoorzitting dr. Nathan Clumeck, diensthoofd Infectieziekten van het UMC Sint-Pieter te Brussel dr. Didier Moulin, decaan van de faculteit Geneeskunde van de UCL dr. Benjamin Van Camp, decaan van de faculteit Geneeskunde van de VUB dr. Arsène Mullie, die
29/3/2000   Inschrijving op agenda
29/3/2000   Hoorzitting prof. dr. Bart Van den Eynden, departement Huisartsgeneeskunde, Universitaire Instelling Antwerpen dr. Dominique Bouckenaere, diensthoofd Palliatieve Zorg, #iCliniques de l'Europe Saint-Michel#i dr. Koen Ingels, afdeling Keel-, Neus- en Oorhe
5/4/2000   Inschrijving op agenda
5/4/2000   Hoorzitting dr. Johan Menten, dienst Gezwelziekten en Radiotherapie, UZ Gasthuisberg de heer Mario Verstraete, patiënt dr. Paul Leroy, huisarts, palliatieve thuiszorg prof. Dominique Bron, voorzitster van het Ethisch Comité van het Instituut Jules Borde
26/4/2000   Inschrijving op agenda
26/4/2000   Hoorzitting mevrouw Bernadette Cambron-Diez, verpleegkundige palliatieve zorg, #iCentre hospitalier de l'Ardenne#i mevrouw Hilde Remy, hoofdverpleegkundige palliatieve zorg, AZ Middelheim (Antwerpen) mevrouw Jacqueline Pesleux, hoofd van het departement
2/5/2000   Inschrijving op agenda
2/5/2000   Hoorzitting de heer Jules Messine, staatsraad de heer Roger Dalcq, advocaat bij de balie te Brussel de heer Christian Panier, voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg te Namen
9/5/2000   Inschrijving op agenda
9/5/2000   Regeling der werkzaamheden
9/5/2000   Hoorzitting de heer Maurice Adams, professor aan de UFSIA de heer Jan Denecker, voorzitter van de Algemene Farmaceutische Bond de heer Jean-Pierre Delporte, docent aan de Universiteit van Luik, apotheker-diensthoofd in het #iCHU#i van Luik
6/6/2000   Inschrijving op agenda
6/6/2000   De vergadering heeft niet plaatsgehad.
20/6/2000   Inschrijving op agenda
20/6/2000   Bespreking
27/6/2000   Inschrijving op agenda
27/6/2000   Bespreking
4/7/2000   Inschrijving op agenda
4/7/2000   Bespreking
19/7/2000   Inschrijving op agenda
19/7/2000   Regeling der werkzaamheden
19/7/2000   Bespreking
18/10/2000   Inschrijving op agenda
18/10/2000   Hoorzitting - de heer Manu Keirse, kabinetschef van de minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu - de heer Rik Theys, kabinetsadviseur van de minister van Sociale Zaken en Pensioenen
De financiering van de palliatieve zorgverlening
18/10/2000   Regeling der werkzaamheden
24/10/2000   Inschrijving op agenda
24/10/2000   Bespreking
24/10/2000   Hoorzitting met mevrouw Magda Aelvoet, minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
voortzetting van de hoorzitting over de financiering van de palliatieve zorgverlening
24/10/2000   Hoorzitting met de heer Frank Vandenbroucke, minister van Sociale Zaken en Pensioenen
voortzetting van de hoorzitting over de financiering van de palliatieve zorgverlening
24/10/2000   Einde van de algemene bespreking
8/11/2000   Inschrijving op agenda
8/11/2000   Regeling der werkzaamheden
17/11/2000   Inschrijving op agenda
17/11/2000   Bespreking
21/11/2000   Inschrijving op agenda
21/11/2000   Bespreking
28/11/2000   Inschrijving op agenda
28/11/2000   Bespreking
5/12/2000   Inschrijving op agenda
5/12/2000   Regeling der werkzaamheden
5/12/2000   Bespreking
12/12/2000   Inschrijving op agenda
12/12/2000   Bespreking
19/12/2000   Inschrijving op agenda
19/12/2000   Bespreking
22/12/2000   Inschrijving op agenda
22/12/2000   Bespreking
12/1/2001   Inschrijving op agenda
12/1/2001   Bespreking
13/1/2001   Inschrijving op agenda
13/1/2001   Bespreking
16/1/2001   Inschrijving op agenda
16/1/2001   Bespreking
23/1/2001   Inschrijving op agenda
23/1/2001   Bespreking
26/1/2001   Inschrijving op agenda
26/1/2001   Bespreking
30/1/2001   Inschrijving op agenda
30/1/2001   Bespreking
6/2/2001   Inschrijving op agenda
6/2/2001   Bespreking
13/2/2001   Inschrijving op agenda
13/2/2001   Bespreking
20/2/2001   Inschrijving op agenda
20/2/2001   Bespreking
6/3/2001   Inschrijving op agenda
6/3/2001   Bespreking
13/3/2001   Inschrijving op agenda
13/3/2001   Bespreking
20/3/2001   Inschrijving op agenda
20/3/2001   Bespreking
9/7/2001   Inschrijving op agenda
9/7/2001   Vervallen
Vervallen ten gevolge van de aanneming van de wetsvoorstellen nrs. 2-244 en 2-246
9/7/2001   Vertrouwen rapporteur
25/10/2001   Vervalt
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat Vervallen  
[S1] Behandeling door Senaat
Vervallen 23/10/2001, 24/10/2001
Commissie: Just./Soc. Aang.
Vervallen 10/11/1999, 17/11/1999, 8/12/1999, 12/1/2000, 18/1/2000, 19/1/2000, 25/1/2000, 26/1/2000, 1/2/2000, 15/2/2000, 16/2/2000, 22/2/2000, 23/2/2000, 1/3/2000, 15/3/2000, 22/3/2000, 29/3/2000, 5/4/2000, 26/4/2000, 2/5/2000, 9/5/2000, 20/6/2000, 27/6/2000, 4/7/2000, 19/7/2000, 18/10/2000, 24/10/2000, 8/11/2000, 17/11/2000, 21/11/2000, 28/11/2000, 5/12/2000, 12/12/2000, 19/12/2000, 22/12/2000, 12/1/2001, 13/1/2001, 16/1/2001, 23/1/2001, 26/1/2001, 30/1/2001, 6/2/2001, 13/2/2001, 20/2/2001, 6/3/2001, 13/3/2001, 20/3/2001, 9/7/2001