S. 2-1196 Dossierfiche K. 50-722

Wetsontwerp tot wijziging van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders, wat de personen betreft die activiteiten mogen verrichten in het kader van een plaatselijk werkgelegenheidsagentschap
Yves Leterme   Greta D'Hondt  

dienst voor arbeidsbemiddeling
buitenlandse staatsburger
asielzoeker
opneming in het beroepsleven
werkgelegenheidsbevordering
politiek asiel

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 50-722/1 Wetsvoorstel 14/6/2000
K. 50-722/2 Verslag namens de commissie 31/5/2002
K. 50-722/3 Erratum 5/6/2002
K. 50-722/4 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 6/6/2002
2-1196/1 2-1196/1 (PDF) Ontwerp geŽvoceerd door de Senaat 24/6/2002
2-1196/2 2-1196/2 (PDF) Amendementen 27/11/2002
2-1196/3 2-1196/3 (PDF) Advies van de Raad van State 18/12/2002
2-1196/4 2-1196/4 (PDF) Verslag namens de commissie 8/1/2003
2-1196/5 2-1196/5 (PDF) Amendementen ingediend na de goedkeuring van het verslag 16/1/2003
2-1196/6 2-1196/6 (PDF) Amendementen 30/1/2003
2-1196/7 2-1196/7 (PDF) Advies van de Raad van State 28/3/2003
                                      
Chronologie
  (78+79+80) Evocatieprocedure
  [K1] Behandeling door Kamer
14/6/2000   Indiening Doc. K. 50-722/1
22/6/2000   Inoverwegingneming
31/5/2002   Aanneming in commissie (verbeterd) Doc. K. 50-722/2
6/6/2002   Bespreking
Integraal verslag nr. 237, p. 26-31
6/6/2002   Stemming over het geheel: ne varietur (+93/-14/o19)
Integraal verslag nr. 238, p. 27
Doc. K. 50-722/4
6/6/2002   Aanneming zonder amendering
Verbeterd
  [S2] Behandeling door Senaat
7/6/2002   Overzending aan Senaat voor de eerste maal
24/6/2002   Uitoefening evocatierecht (S1)
Griffiebulletin nr. 168.
Doc. 2-1196/1 2-1196/1 (PDF)
24/6/2002   Verzending naar commissie: Sociale Aangelegenheden
12/7/2002   Externe adviesaanvraag: Nationale Arbeidsraad
29/10/2002   Ontvangst extern advies: Nationale Arbeidsraad
28/11/2002   Externe adviesaanvraag: Raad van State
18/12/2002   Ontvangst extern advies: Raad van State
Nr. 34.469/1
Doc. 2-1196/3 2-1196/3 (PDF)
9/1/2003   Inschrijving op agenda
16/1/2003   Amendementen ingediend na de goedkeuring van het verslag Doc. 2-1196/5 2-1196/5 (PDF)
16/1/2003   Algemene bespreking Hand. 2-262 Hand. 2-262 (PDF)
16/1/2003   Terugzending naar commissie: Sociale Aangelegenheden
4/2/2003   Externe adviesaanvraag: Raad van State
1/4/2003   Ontvangst extern advies: Raad van State Doc. 2-1196/7 2-1196/7 (PDF)
  Commissie: Sociale Aangelegenheden
24/6/2002   Verzending naar commissie
5/7/2002   Inschrijving op agenda
5/7/2002   Aanwijzing rapporteur(s): Jean-Pierre Malmendier
5/7/2002   Bespreking
10/7/2002   Inschrijving op agenda
10/7/2002   Bespreking
10/7/2002   Commissie wenst extern advies: Nationale Arbeidsraad
20/11/2002   Inschrijving op agenda
20/11/2002   Bespreking
27/11/2002   Inschrijving op agenda
27/11/2002   Commissie wenst extern advies: Raad van State
27/11/2002   Stemming over het geheel: ne varietur (+8/-5/o0)
27/11/2002   Aanneming zonder amendering
8/1/2003   Inschrijving op agenda
8/1/2003   Goedkeuring verslag
eenparig goedgekeurd (10 stemmen)
Doc. 2-1196/4 2-1196/4 (PDF)
8/1/2003   Bespreking van het advies van de Raad van State
4/11/2002   Opschorting termijn
convocatie POC
7/11/2002   Beslissing POC. i.v.m. termijnen
60 + 30
Doc. 2-82/43 2-82/43 (PDF)
8/11/2002   Hervatting termijn
28/11/2002   Opschorting termijn
Advies Raad van State
16/1/2003   Terugzending naar commissie
22/1/2003   Inschrijving op agenda
22/1/2003   Aanwijzing rapporteur(s): Jean-Pierre Malmendier
22/1/2003   Niet behandeld
29/1/2003   Inschrijving op agenda
29/1/2003   Bespreking
29/1/2003   Commissie wenst extern advies: Raad van State
29/1/2003   Einde behandeling
28/1/2003   Opschorting termijn
Convocatie POC
30/1/2003   Beslissing POC. i.v.m. termijnen
60 + 30 + 30
Doc. 2-82/48 2-82/48 (PDF)
31/1/2003   Hervatting termijn
4/2/2003   Opschorting termijn
Adviesaanvraag Raad van State
2/4/2003   Hervatting termijn
ontvangst advies Raad van State
10/4/2003   Verval door ontbinding kamers
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(78+79+80) Evocatieprocedure Caduc  
[K1] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 6/6/2002
[S2] Behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd 16/1/2003
Commissie: Sociale Aangelegenheden
Niet geamendeerd 5/7/2002, 10/7/2002, 20/11/2002, 27/11/2002, 8/1/2003
Commissie: Sociale Aangelegenheden
Behandeling beŽindigd 22/1/2003, 29/1/2003
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat (Evoc) Evocatietermijn 8/6/2002 15 24/6/2002
Opschorting termijn
convocatie POC
Onderzoekstermijn (S1) 25/6/2002 17
Hervatting termijn Onderzoekstermijn (S1) 25/6/2002 17 25/11/2002
Beslissing POC. i.v.m. termijnen
60 + 30
Onderzoekstermijn (S1) 25/6/2002 47 9/1/2003
Uitoefening evocatierecht (S1)
Griffiebulletin nr. 168.
Onderzoekstermijn (S1) 25/6/2002 60 20/11/2002
Opschorting termijn
Advies Raad van State
Onderzoekstermijn (S1) 25/6/2002 27
Hervatting termijn
ontvangst advies Raad van State
Onderzoekstermijn (S1) 25/6/2002 29 30/4/2003
Hervatting termijn Onderzoekstermijn (S1) 25/6/2002 27 30/1/2003
Opschorting termijn
Convocatie POC
Onderzoekstermijn (S1) 25/6/2002 3
Beslissing POC. i.v.m. termijnen
60 + 30 + 30
Onderzoekstermijn (S1) 25/6/2002 33
Hervatting termijn Onderzoekstermijn (S1) 25/6/2002 33 13/3/2003
Opschorting termijn
Adviesaanvraag Raad van State
Onderzoekstermijn (S1) 25/6/2002 29