S. 3-1995 Dossierfiche                  

Wetsvoorstel tot invoeging van een artikel 4bis in de wet van 13 juni 1986 betreffende het wegnemen en transplanteren van organen
Patrik Vankrunkelsven    Jeannine Leduc   

handel in organen
orgaantransplantatie
ethiek
strafsanctie
China

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
3-1995/1 3-1995/1 (PDF) Wetsvoorstel 13/12/2006
3-1995/2 3-1995/2 (PDF) Verslag namens de werkgroep 14/2/2007
                                      
Chronologie
  (81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
13/12/2006   Indiening Doc. 3-1995/1 3-1995/1 (PDF)
14/12/2006   Inoverwegingneming
14/12/2006   Verzending naar commissie: Sociale Aangelegenheden
  Commissie: Sociale Aangelegenheden
14/12/2006   Verzending naar commissie
17/1/2007   Inschrijving op agenda
17/1/2007   Interne adviesaanvraag: Werkgroep "Bio-ethiek"
17/1/2007   Verzending naar werkgroep: Werkgroep "Bio-ethiek"
28/3/2007   Inschrijving op agenda
28/3/2007   Aanwijzing rapporteur(s): Jean Cornil
28/3/2007   Adviesaanvraag
aan de dienst Wetsevaluatie
  Werkgroep "Bio-ethiek"
17/1/2007   Verzending naar werkgroep
31/1/2007   Inschrijving op agenda
31/1/2007   Hoorzitting met professor dr. Dirk Ysebaert, Universitair Ziekenhuis Antwerpen
31/1/2007   Hoorzitting met dr. Martine Antoine, Dienst Hartchirurgie, HŰpital Erasme
31/1/2007   Hoorzitting met professor dr. Yves Vanrenterghem, Departement Nefrologie, U.Z. Gasthuisberg
31/1/2007   Aanwijzing rapporteur(s): Mia De Schamphelaere
14/2/2007   Inschrijving op agenda
14/2/2007   Uitbrengen advies
het advies is eenparig aangenomen
14/2/2007   Vertrouwen werd geschonken aan de rapporteur Doc. 3-1995/2 3-1995/2 (PDF)
2/5/2007   Verval door ontbinding kamers
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat Caduc  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd  
Commissie: Sociale Aangelegenheden
Behandeling beŽindigd 17/1/2007, 28/3/2007
Werkgroep "Bio-ethiek"
Behandeling beŽindigd 17/1/2007, 31/1/2007