Auteurs- en sprekersregister betreffende "Leduc Jeannine" (Legislatuur 1995-1999)

 
Alles van 1995 tot nu
Legislatuur 2019-....
Legislatuur 2014-2019
Legislatuur 2010-2014
Legislatuur 2007-2010
Legislatuur 2003-2007
Legislatuur 1999-2003
Legislatuur 1995-1999
  Parlementaire documenten Handelingen Schriftelijke vragen
De Amerikaanse basis van Zutendaal (1-541)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Thijs aan de heer Poncelet, vice-eerste minister en minister van Landsverdediging en Energie
1-206
p. 5932-5934 1-206 p. 5932-5934 (PDF)
De Amerikaanse legerbasis te Zutendaal (1-544)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Leduc aan de heer Poncelet, vice-eerste minister en minister van Landsverdediging en Energie
1-206
p. 5932-5934 1-206 p. 5932-5934 (PDF)
De BSE-problematiek in BelgiŽ (1-394)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Leduc aan de heer Colla, minister van Volksgezondheid en Pensioenen en aan de heer Pinxten, minister van Landbouw en de Kleine en Middelgrote ondernemingen
1-142
p. 3791-3798 1-142 p. 3791-3798 (PDF)
De criminaliteit en het geldtransport (1-742)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Jeanmoye aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
1-157
p. 4171-4172 1-157 p. 4171-4172 (PDF)
De gebrekkige controle en reglementering inzake boorddocumenten (1-519)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Leduc aan de heer Daerden, minister van Vervoer
1-192
p. 5555-5556 1-192 p. 5555-5556 (PDF)
De harmonisering van de statuten van de politiediensten      
  Mondelinge vraag van mevrouw Leduc aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
1-37
p. 844-845 1-37 p. 844-845 (PDF)
De houding van de RSZ-administratie inzake de toepassing van de wet van 1 september 1997 in de tuinbouw- en de fruitteeltsector (1-540)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Leduc aan mevrouw De Galan, minister van Sociale Zaken en een mevrouw Smet, minister van Tewerkstelling en Arbeid
1-206
p. 5936-5938 1-206 p. 5936-5938 (PDF)
De identiteitsbewijzen voor kinderen van minder dan twaalf jaar      
  Mondelinge vraag van mevrouw Leduc aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
1-57
p. 1373 1-57 p. 1373 (PDF)
De interpolitiezones (1-306)      
  Bespreking van de aanbevelingen
1-39
p. 894-903 1-39 p. 894-903 (PDF)
De kwaliteitscontrole van de handel in peren (Sproeimiddel chloormequat) (1-1085)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Thijs aan de heer Pinxten, minister van Landbouw en de Kleine en Middelgrote Ondernemingen
1-242
p. 7063-7066 1-242 p. 7063-7066 (PDF)
De maatregel om de handel in peren voor onbeperkte tijd te blokkeren (Sproeimiddel chloormequat) (1-1080)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Leduc aan de heer Pinxten, minister van Landbouw en de Kleine en Middelgrote Ondernemingen
1-242
p. 7063-7066 1-242 p. 7063-7066 (PDF)
De maatregelen die hij denkt te nemen na zijn bezoek aan het National Center for Missing and Exploited Children (Oprichting van een Centrum voor Vermiste Kinderen)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Lizin aan de heer Dehaene, eerste minister
1-72
p. 1887-1894 1-72 p. 1887-1894 (PDF)
De motivatie voor het koninklijk besluit houdende tijdelijke maatregelen betreffende de handel in peren en de gevolgen ervan (Sproeimiddel chloormequat) (1-1088)      
  Mondelinge vraag van de heer Hazette aan de heer Pinxten, minister van Landbouw en de Kleine en Middelgrote Ondernemingen
1-242
p. 7063-7066 1-242 p. 7063-7066 (PDF)
De ontvoering van kinderen en de Schengen-Overeenkomst      
  Vraag om uitleg van mevrouw Lizin aan de heer De Clerck, minister van Justitie
1-76
p. 2051-2052 1-76 p. 2051-2052 (PDF)
De opdracht tot chemisch oplossen van een menselijk lijk (Experiment in het kader van een gerechtelijk onderzoek [Zaak-Pandy ] - Ethiek) (1-1036)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Leduc aan de heer Van Parys, minister van Justitie
1-228
p. 6656-6657 1-228 p. 6656-6657 (PDF)
De oprichting in BelgiŽ van een Centrum voor verdwenen kinderen (1-626)      
  Bespreking van de aanbevelingen
1-118
p. 3170-3172 1-118 p. 3170-3172 (PDF)
  1-118
p. 3174-3179 1-118 p. 3174-3179 (PDF)
De oprichting van een Centrum voor Vermiste Kinderen      
  Vraag om uitleg van mevrouw Milquet aan de heer Dehaene, eerste minister
1-72
p. 1887-1894 1-72 p. 1887-1894 (PDF)
De overval op het geldtransport in de buurt van Borgworm (1-740)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Leduc aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
1-157
p. 4171-4172 1-157 p. 4171-4172 (PDF)
De overval op het geldtransport te Borgworm (1-436)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Leduc aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
1-162
p. 4324-4328 1-162 p. 4324-4328 (PDF)
De problematiek van de grensarbeiders (1-520)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Leduc aan mevrouw De Galan, minister van Sociale Zaken
   Verdaging
1-196
p. 5684 1-196 p. 5684 (PDF)
De problemen bij de appelteelt (1-438)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Thijs aan de heer Pinxten, minister van Landbouw en de Kleine en Middelgrote Ondernemingen
1-164
p. 4378-4380 1-164 p. 4378-4380 (PDF)
De problemen bij de fruittelers (1-716)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Leduc aan de heer Pinxten, minister van Landbouw en de Kleine en Middelgrote Ondernemingen
1-156
p. 4158-4160 1-156 p. 4158-4160 (PDF)
De renovatie en het asbestvrij maken van het Berlaymontgebouw (1-357)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Willame-Boonen aan de heer Flahaut, minister van Ambtenarenzaken
1-139
p. 3738-3744 1-139 p. 3738-3744 (PDF)
De sanering van het Berlaymontgebouw (1-363)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Leduc aan de heer Flahaut, minister van Ambtenarenzaken
1-139
p. 3738-3744 1-139 p. 3738-3744 (PDF)
De schending van de mensenrechten in Algerije en onze verantwoordelijkheid ter zake (1-435)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Leduc aan de heer Derycke, minister van Buitenlandse Zaken
   Verdaging
1-160
p. 4292 1-160 p. 4292 (PDF)
De schending van de mensenrechten in Algerije en onze verantwoordelijkheid ter zake (1-493)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Leduc aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken en aan de heer Maystadt, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Buitenlandse Handel
1-179
p. 5280-5282 1-179 p. 5280-5282 (PDF)
De streefdatum voor de goedkeuring van de veiligheidscharters door de gemeenteraden      
  Vraag om uitleg van mevrouw Leduc aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Verdaging
1-96 COM
p. 753 1-96 COM p. 753 (PDF)
  1-99 COM
p. 773-776 1-99 COM p. 773-776 (PDF)
De tergend langzame afhandelingen van sommige faillissementen      
  Mondelinge vraag van mevrouw Leduc aan de heer De Clerck, minister van Justitie
1-41
p. 932-933 1-41 p. 932-933 (PDF)
De toekomst van de fruitsector (1-447)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Leduc aan de heer Pinxten, minister van Landbouw en de Kleine en Middelgrote Ondernemingen
1-164
p. 4378-4380 1-164 p. 4378-4380 (PDF)
De verontruste familieleden van verdwenen kinderen en jongeren van wie geweten is dat zij contacten hadden met leden van in BelgiŽ of in het buitenland actief zijnde sekten      
  Mondelinge vraag van mevrouw Leduc aan de heer De Clerck, minister van Justitie
1-7
p. 153-154 1-7 p. 153-154 (PDF)
De werking van de APSD en meer in het bijzonder de NDVVID (Nationale Dienst voor Valse en Vervalste Identiteitsbewijzen)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Leduc aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
1-86
p. 2289 1-86 p. 2289 (PDF)
De werking van het APSD en meer in het bijzonder de Nationale Dienst van valse en vervalste identiteitsbewijzen      
  Vraag om uitleg van mevrouw Leduc aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken en de heer De Clerck, minister van Justitie
1-73 COM
p. 581-584 1-73 COM p. 581-584 (PDF)
Discriminatie van de grensarbeiders - Afschaffen van het statuut (1-1138)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Leduc aan mevrouw De Galan, minister van Sociale Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-78
p. 4057-4058 1-78 p. 4057-4058 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-80
p. 4206-4208 1-80 p. 4206-4208 (PDF)
Door vluchtelingen gepleegde fraude ten nadele van verschillende OCMW's (1-987)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Leduc aan de heer Van den Bossche, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
1-213
p. 6208-6210 1-213 p. 6208-6210 (PDF)
Eedaflegging (Verkiezingen van 21 mei 1995)      
  mevrouw Leduc, senator gekozen door het Nederlandse kiescollege
1-1
p. 7 1-1 p. 7 (PDF)
Een aangepaste reglementering voor de tuinbouw- en de fruitsector      
  Vraag om uitleg van mevrouw Leduc aan mevrouw Smet, minister van Tewerkstelling en Arbeid en de heer Pinxten, minister van Landbouw en Kleine en Middelgrote Ondernemingen
1-103 COM
p. 794-799 1-103 COM p. 794-799 (PDF)
Een experiment voor werktijdverkorting in grote bedrijven (Scheppen van arbeidsplaatsen en vermindering van de sociale lasten)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Leduc aan mevrouw Smet, minister van Tewerkstelling en Arbeid
1-102
p. 2766-2767 1-102 p. 2766-2767 (PDF)
Euthanasiedebat      
  Hervatting van het debat
1-149
p. 3937-3954 1-149 p. 3937-3954 (PDF)
Evaluatie van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen (Eerste verslag) (1-768)      
  Algemene beraadslaging
1-207
p. 5941-5961 1-207 p. 5941-5961 (PDF)
Herziening van titel II van de Grondwet, om nieuwe bepalingen in te voegen die de bescherming moeten verzekeren van de rechten en vrijheden, gewaarborgd door het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden (1-695)      
  Herziening van titel II van de Grondwet door de invoeging van een artikel 23bis betreffende de waarborging van de uit de gesloten verdragen voortvloeiende rechten, andere dan die bepaald in deze titel
   Voorstel van de dames Leduc en Nelis-Van Liedekerke
1-695/1
p. 1-4 1-695/1 p. 1-4 (PDF)
Het BSE-probleem (1-389)      
  Vraag om uitleg van de heer Happart aan de heer Colla, minister van Volksgezondheid en Pensioenen en aan de heer Pinxten, minister van Landbouw en de Kleine en Middelgrote Ondernemingen
1-142
p. 3791-3798 1-142 p. 3791-3798 (PDF)
Het asielbeleid (1-768)      
  Debat
1-219
p. 6347-6375 1-219 p. 6347-6375 (PDF)
Het gebrek aan degelijk wetenschappelijk onderzoek naar de schadelijke gevolgen van dioxine-uitstoot en andere ernstige verontreinigingen veroorzaakt door de verbranding van huis- en ander afval op de gezondheid van de bevolking (1-474)      
  Vraag om uitleg van de heer Anciaux aan de heer Ylieff, minister van Wetenschapsbeleid
1-176
p. 5192-5195 1-176 p. 5192-5195 (PDF)
Het groot aantal gestolen en vervalste officiŽle Belgische documenten      
  Vraag om uitleg van mevrouw Leduc aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken en de heer De Clerck, minister van Justitie
1-73 COM
p. 581-584 1-73 COM p. 581-584 (PDF)
Het in werking treden van de bepalingen betreffende de onbemande camera's in het wegverkeer (1-380)      
  Vraag om uitleg van de heer Foret aan de heer Peeters, staatssecretaris voor Veiligheid en voor Maatschappelijke Integratie en Leefmilieu
1-139
p. 3744 1-139 p. 3744 (PDF)
Het inschakelen van het personeel van de NAVO-basis te Zutendaal (Sluiting van de basis - Burgerpersoneel) (1-1107)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Leduc aan de heer Poncelet, vice-eerste minister en minister van Landsverdediging en Energie
1-247
p. 7170-7171 1-247 p. 7170-7171 (PDF)
Het instellen van het verbod op de handel in peren (1-617)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Leduc aan de heer Pinxten, minister van Landbouw en de Kleine en Middelgrote Ondernemingen
1-250
p. 7235-7238 1-250 p. 7235-7238 (PDF)
Het koninklijk besluit houdende tijdelijke maatregelen betreffende de handel in peren (Sproeimiddel chloormequat) (1-1087)      
  Mondelinge vraag van de heer Happart aan de heer Pinxten, minister van Landbouw en de Kleine en Middelgrote Ondernemingen
1-242
p. 7063-7066 1-242 p. 7063-7066 (PDF)
Het ongeval in Tihange 1 op 31 oktober 1996      
  Vraag om uitleg van mevrouw Lizin aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Verdaging
1-69 COM
p. 546 1-69 COM p. 546 (PDF)
Het ontbreken van lijsten met namen en data van verdwijning van vermiste of vermoorde kinderen (Rijkswacht - Algemene Politiesteundienst - Europees Centrum voor vermiste kinderen) (1-735)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Leduc aan de heer De Clerck, minister van Justitie
1-158
p. 4214 1-158 p. 4214 (PDF)
Het optreden van rijkswachters bij het opstellen van processen-verbaal in de fruitteeltsector (Sociale wetgeving en vreemdelingenpolitie) (1-808)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Leduc aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
1-172
p. 5087-5089 1-172 p. 5087-5089 (PDF)
Het optreden van sommige gerechtsdeurwaarders bij het weghalen van kinderen in het kader van het hoederecht      
  Mondelinge vraag van mevrouw Leduc aan de heer De Clerck, minister van Justitie
1-30
p. 690-691 1-30 p. 690-691 (PDF)
Het vaststellen en bestraffen van zwartwerk in de tuinbouwsector      
  Vraag om uitleg van mevrouw Thijs aan mevrouw Smet, minister van Tewerkstelling en Arbeid
1-103 COM
p. 794-799 1-103 COM p. 794-799 (PDF)
Het verslag van de Amerikaanse kamer van koophandel (Desinvestering van Amerikaanse bedrijven in BelgiŽ : loonkost, fiscale druk, bureaucratie en overreglementering) (1-580)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Leduc aan de heer Di Rupo, vice-eerste minister en minister van Economie, Telecommunicatie en Buitenlandse Handel
1-227
p. 6640-6641 1-227 p. 6640-6641 (PDF)
Het versturen van aanslagformulieren (Termijn) (1-759)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Leduc aan de heer Maystadt, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Buitenlandse Handel
1-161
p. 4300 1-161 p. 4300 (PDF)
Het vervoer door de lucht van belangrijke geldsommen (1-437)      
  Vraag om uitleg van de heer Verreycken aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
1-162
p. 4324-4328 1-162 p. 4324-4328 (PDF)
Rijkswacht - Tekort in bezetting van het organiek personeelskader      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Leduc aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-16
p. 784-785 1-16 p. 784-785 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-17
p. 859-860 1-17 p. 859-860 (PDF)
Voorstel tot invoeging in het Reglement van de Senaat van een artikel 77bis houdende oprichting van een Adviescomitť voor gelijke kansen voor vrouwen en mannen (1-117)      
  Beraadslaging
1-10
p. 223-228 1-10 p. 223-228 (PDF)
Voorstel tot wijziging van artikel 69 van het Reglement van de Senaat (Petitierecht) (1-567)      
  Voorstel van de dames Leduc en Nelis-Van Liedekerke
1-567/1
p. 1-4 1-567/1 p. 1-4 (PDF)
Voorstel van bijzondere wet betreffende de cumulatie van kandidaturen bij verkiezingen en betreffende het verbod tot cumuleren van verschillende mandaten ("Kiezersbedrog") (1-1082)      
  Voorstel van mevrouw Leduc en de heer Coveliers
1-1082/1
p. 1-5 1-1082/1 p. 1-5 (PDF)
  Amendementen nrs 1 tot 6 van mevrouw Leduc en de heer Vergote
1-1082/2
p. 1-2 1-1082/2 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van bijzondere wet tot beperking van de cumulatie van het mandaat van lid van de Vlaamse Raad, van de Franse Gemeenschapsraad, van de Waalse Gewestraad, van de Brusselse Hoofdstedelijke Raad en van de Raad van de Duitstalige Gemeenschap met andere ambten (Nieuw opschrift : Voorstel van bijzondere wet tot beperking van de cumulatie van het mandaat van lid van de Vlaamse Raad, van de Franse Gemeenschapsraad, van de Waalse Gewestraad en van de Brusselse Hoofdstelijke Raad met andere ambten) (1-984)      
  Amendementen nrs 14 tot 16, 18 en 19 van mevrouw Leduc en de heer Vergote
1-984/3
p. 1-2 1-984/3 p. 1-2 (PDF)
  1-984/3
p. 3 1-984/3 p. 3 (PDF)
  Amendementen nrs 14 tot 16, 18 en 19 van mevrouw Leduc en de heer Vergote, opnieuw ingediend na de goedkeuring van het verslag
1-984/6
p. 1 1-984/6 p. 1 (PDF)
  Algemene beraadslaging
1-210
p. 6091-6098 1-210 p. 6091-6098 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de gelijkberechtiging van mannen en vrouwen inzake de hervorming van de pensioenen voor zelfstandigen (1-577)      
  Voorstel van de dames Nelis-Van Liedekerke en Leduc
1-577/1
p. 1-3 1-577/1 p. 1-3 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende het opstarten van een experiment inzake huisarbeid in de federale besturen (1-578)      
  Voorstel van de dames Nelis-Van Liedekerke en Leduc
1-578/1
p. 1-6 1-578/1 p. 1-6 (PDF)
Voorstel van resolutie inzake een globaal en geÔntegreerd beleid inzake gelijke deelname van vrouwen en mannen aan de politieke besluitvorming (Paritaire democratie) (1-1096)      
  Amendement nr 2 van mevrouw Leduc c.s.
1-1096/4
p. 1 1-1096/4 p. 1 (PDF)
Wetsontwerp betreffende de veiligheid bij voetbalwedstrijden (Responsabilisering van de organisatoren - Administratieve sancties - Onrechtmatige verdeling van tickets - Gerechtelijk stadionverbod - Mededeling van politionele gegevens) (1-1060)      
  Algemene beraadslaging
1-225
p. 6587-6590 1-225 p. 6587-6590 (PDF)
Wetsontwerp houdende diverse maatregelen inzake ambtenarenzaken (Arbeidsherverdeling : vervroegd halftijdse uittreding en 4-daagse werkweek op vrijwillige basis - Contractuelen - Mobiliteit - Statuut van de vakbonden - Sociale bescherming : arbeidsongevallen en beroepsziekten - Politiek verlof - Staatshervorming : technische bepalingen - Bestuur der strafinrichtingen : wervingen - Contractuelen bij de Muntschouwburg en bij het Paleis voor Schone Kunsten - Aanwerving van personen die bij de technische coŲperatie met ontwikkelingslanden diensten hebben gepresteerd - Stage en inschakeling van jongeren in het arbeidsproces -Syndicaal statuut van de griffiers) (1-566)      
  Amendement nr 1 van mevrouw Leduc en de heer Vergote
1-566/2
p. 1-2 1-566/2 p. 1-2 (PDF)
  Amendement nr 4 van mevrouw Leduc en de heer Vergote, ingediend na de goedkeuring van het verslag
1-566/5
p. 2 1-566/5 p. 2 (PDF)
  Algemene beraadslaging en bespreking over de amendementen
1-105
p. 2873-2877 1-105 p. 2873-2877 (PDF)
  Aangehouden stemmingen - Voorstel tot verdaging van de stemming - Stemverklaringen van de heer Loones, mevrouw Leduc, de heren Foret, Erdman en Coveliers en tussenkomst van de heer Flahaut
1-106
p. 2881-2883 1-106 p. 2881-2883 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met volgende Internationale Akten : a) Europees Verdrag betreffende uitlevering, opgemaakt te Parijs op 13 december 1957; b) Aanvullend Protocol bij het Europees Verdrag betreffende uitlevering, opgemaakt te Straatsburg op 15 oktober 1975; c) Tweede Aanvullend Protocol bij het Europees Verdrag betreffende uitlevering, opgemaakt te Straatsburg op 17 maart 1978; d) Akkoord tussen de Lid-Staten van de Europese Gemeenschappen betreffende de vereenvoudiging en de modernisering van de wijze van toezending van uitleveringsverzoeken, opgemaakt te San Sebastian op 26 mei 1989 (1-407)      
  Algemene beraadslaging en bespreking van de artikelen
1-76
p. 2037-2039 1-76 p. 2037-2039 (PDF)
Wetsontwerp tot invoeging van een artikel 15ter in de wet van 4 juli 1989 betreffende de beperking en de controle van de verkiezingsuitgaven voor de verkiezingen van de federale Kamers, de financiering en de open boekhouding van de politieke partijen en van een artikel 16bis in de op 12 januari 1973 gecoŲrdineerde wetten op de Raad van State (Nieuw opschrift : Wetsontwerp tot invoering van een artikel 15ter in de wet van 4 juli 1989 betreffende de beperking en de controle van de verkiezingsuitgaven voor de verkiezingen van de federale Kamers, de financiering en de open boekhouding van de politieke partijen en van een artikel 16bis in de wetten op de Raad van State, gecoŲrdineerd op 12 januari 1973) (Partij die aantoont dat ze vijandig staat tegenover de rechten en vrijheden gewaarborgd door het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens - Vermindering van de dotatie - Raad van State en Hof van Cassatie - Racisme) (1-1197)      
  Amendementen nrs 37 tot 43 van mevrouw Leduc
1-1197/2
p. 13-16 1-1197/2 p. 13-16 (PDF)
Wetsontwerp tot modernisering van de sociale zekerheid en tot vrijwaring van de leefbaarheid van de wettelijke pensioenstelsels (Financiering en globaal beheer van de sociale zekerheid - Gezondheidszorg en volksgezondheid - Sociaal statuut der zelfstandigen - Gezinsbijslagen - Bevordering van de beroepsinschakeling - Plaatselijke werkgelegenheidsagentschappen - Maatschappelijke integratie - Jaarlijks verlof - Vereenvoudiging van administratieve formaliteiten - Responsabilisering van sociale parastatalen - Pensioenen) (1-384)      
  Hervatting van de algemene beraadslaging
   Procťdť van machtigingswetten - Modernisering van de sociale zekerheid - Toekomst van de pensioenen - Gelijkheid man-vrouw inzake pensioenen - Deeltijdse arbeid : pensioenrechten - Sociale identiteitskaart
1-63
p. 1539-1540 1-63 p. 1539-1540 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de artikelen 140-1 tot 140-6 van de provinciewet betreffende de provinciale volksraadpleging (1-1134)      
  Amendementen nrs 26 en 27 van mevrouw Leduc en de heer Vergote
1-1134/3
p. 1-2 1-1134/3 p. 1-2 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 20 juli 1971 op de begraafplaatsen en de lijkbezorging (Crematie) (1-848)      
  Amendementen nrs 1 tot 3 van mevrouw Leduc en de heer Vergote
1-848/2
p. 1-3 1-848/2 p. 1-3 (PDF)
  Amendement nr 22 van mevrouw Leduc c.s.
1-848/6
p. 2 1-848/6 p. 2 (PDF)
  Algemene beraadslaging
1-179
p. 5276-5280 1-179 p. 5276-5280 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 4 juli 1989 betreffende de beperking en de controle van de verkiezingsuitgaven voor de verkiezingen van de federale Kamers, de financiering en de open boekhouding van de politieke partijen (Verfijning van de wet van 4 juli 1989) (1-944)      
  Amendement nr 2 van mevrouw Leduc
1-944/3
p. 2 1-944/3 p. 2 (PDF)
Wetsvoorstel betreffende de burgerrechtelijke en strafrechtelijke aansprakelijkheid van burgemeesters en schepenen (Nieuw opschrift : Wetsontwerp betreffende de burgerrechtelijke aansprakelijkheid en de strafrechtelijke verantwoordelijkheid van burgemeesters, schepenen en leden van de bestendige deputatie) (1-987)      
  Algemene beraadslaging
1-210
p. 6091-6098 1-210 p. 6091-6098 (PDF)
Wetsvoorstel betreffende de cumulatie van kandidaturen bij verkiezingen en betreffende het verbod tot cumuleren van verschillende mandaten ("Kiezersbedrog") (1-1083)      
  Voorstel van de heer Coveliers en mevrouw Leduc
1-1083/1
p. 1-4 1-1083/1 p. 1-4 (PDF)
Wetsvoorstel houdende wijziging van de wet van 18 juli 1991 tot regeling van het toezicht op politie- en inlichtingendiensten (Hervorming van de Vaste Comitťs van Toezicht op de politie- en inlichtingendiensten) (1-1268)      
  Verslag van mevrouw Leduc
1-1268/3
p. 1-20 1-1268/3 p. 1-20 (PDF)
  Algemene beraadslaging en bespreking van de artikelen
1-255
p. 7379-7393 1-255 p. 7379-7393 (PDF)
Wetsvoorstel om de provincies te democratiseren (1-16)      
  Algemene beraadslaging
1-92
p. 2414-2432 1-92 p. 2414-2432 (PDF)
Wetsvoorstel strekkende om de wet van 18 september 1986 tot instelling van het politiek verlof voor de personeelsleden van de overheidsdiensten aan te passen aan de hervorming der instellingen (Federale, gemeentelijke en provinciale ambtenaren die een mandaat uitoefenen als lid van de Raad of van de Regering van de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, het Waalse Gewest of van het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest) (1-397)      
  Algemene beraadslaging
1-210
p. 6091-6098 1-210 p. 6091-6098 (PDF)
Wetsvoorstel tot beperking van de cumulatie van het ambt van bestendig afgevaardigde met andere ambten en tot harmonisering van het financieel en fiscaal statuut van de bestendig afgevaardigde (1-986)      
  Algemene beraadslaging
1-210
p. 6091-6098 1-210 p. 6091-6098 (PDF)
Wetsvoorstel tot beperking van de cumulatie van het mandaat van federaal parlementslid en Europees parlementslid met andere ambten (1-985)      
  Amendementen nrs 11 tot 13 van mevrouw Leduc en de heer Vergote
1-985/3
p. 1-2 1-985/3 p. 1-2 (PDF)
  Amendementen nrs 11 tot 13 van mevrouw Leduc en de heer Vergote, opnieuw ingediend na de goedkeuring van het verslag
1-985/6
p. 1 1-985/6 p. 1 (PDF)
  Algemene beraadslaging
1-210
p. 6091-6098 1-210 p. 6091-6098 (PDF)
  Stemverklaring van mevrouw Leduc en eindstemming
1-211
p. 6159-6160 1-211 p. 6159-6160 (PDF)
Wetsvoorstel tot invoeging van een artikel 120ter in de nieuwe gemeentewet, strekkende tot een evenwichtige aanwezigheid van vrouwen en mannen in de gemeentelijke adviesraden (Nieuw opschrift : Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 120bis van de nieuwe gemeentewet en tot invoeging van een artikel 50bis in de provinciewet van 30 april 1836, strekkende tot een evenwichtige aanwezigheid van vrouwen en mannen in de gemeentelijke en provinciale adviesraden) (1-585)      
  Verslag van mevrouw Leduc
1-585/7
p. 1-7 1-585/7 p. 1-7 (PDF)
Wetsvoorstel tot neutralisering van de lijststem en opheffing van het onderscheid tussen kandidaat-titularissen en kandidaat-opvolgers bij de parlementsverkiezingen (1-1150)      
  Voorstel van mevrouw Leduc c.s.
1-1150/1
p. 1-5 1-1150/1 p. 1-5 (PDF)
Wetsvoorstel tot verbetering van de bezoldigingsregeling en van het sociaal statuut van de lokale verkozenen (Burgemeesters, schepenen en gemeenteraadsleden) (1-989)      
  Algemene beraadslaging
1-210
p. 6091-6098 1-210 p. 6091-6098 (PDF)
Wetsvoorstel tot verbetering van het stelsel van politiek verlof voor gemeenteraadsleden, provincieraadsleden, burgemeesters en schepenen in de openbare en de particuliere sector (Wijziging van de wet van 18 september 1986 tot instelling van het politiek verlof voor personeel van overheidsdiensten en van de wet van 19 juli 1976 tot instelling van verlof voor uitoefening van een politiek mandaat) (Nieuw opschrift : Wetsontwerp tot verbetering van het stelsel van politiek verlof voor provincie- en gemeenteraadsleden, leden van de raad voor maatschappelijk welzijn, burgemeesters, schepenen en voorzitters van de raad voor maatschappelijk welzijn in de openbare en de particuliere sector) (1-988)      
  Algemene beraadslaging
1-210
p. 6091-6098 1-210 p. 6091-6098 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 104 van de provinciewet teneinde de voorzitter van de bestendige deputatie zijn stemrecht te ontnemen (1-230)      
  Algemene beraadslaging
1-92
p. 2414-2432 1-92 p. 2414-2432 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 98 van de nieuwe gemeentewet (Handhaving van de orde in de gemeenteraad - Strafrechtelijke voorziening) (1-364)      
  Voorstel van de heer Vergote en mevrouw Leduc
1-364/1
p. 1-2 1-364/1 p. 1-2 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de artikelen 383 en 391 van het Gerechtelijk Wetboek, betreffende de inruststelling, pensionering en emeritaat van magistraten (1-443)      
  Voorstel van de heer Coveliers en mevrouw Leduc
1-443/1
p. 1-3 1-443/1 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de gewone wet van 16 juli 1993 tot vervollediging van de federale staatsstructuur, met het oog op het neutraliseren van de lijststem en het onderscheid tussen kandidaat-titularissen en kandidaat-opvolgers bij de verkiezingen voor het Vlaamse Parlement en de Waalse Gewestraad (1-600)      
  Stemverklaringen van de heer Anciaux, mevrouw Leduc, de heren Foret en Caluwť, mevrouw Milquet en verwerping
1-247
p. 7174-7176 1-247 p. 7174-7176 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de provinciewet (Deelname van de provincies aan provinciale v.z.w.'s of intercommunales) (1-703)      
  Verslag van mevrouw Leduc
1-703/2
p. 1-2 1-703/2 p. 1-2 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de provinciewet (Grondige hervorming van de provincies) (Nieuw opschrift : Wetsontwerp tot wijziging van de provinciewet, de wet van 1 juli 1860 tot wijziging van de provinciewet en de gemeentewet wat betreft de eedaflegging en de wet van 19 oktober 1921 tot regeling van de provincieraadsverkiezingen) (1-236)      
  Voorstel van de heren Pinoie, Daras, mevrouw Thijs, mevrouw Cornet d'Elzius, de heer Mouton, mevrouw Leduc, de heren Hostekint en Nothomb
1-236/1
p. 1-2 1-236/1 p. 1-2 (PDF)
  Amendement nr 1 van de heren Pinoie, Daras, de dames Thijs, Cornet d'Elzius, de heer Mouton, mevrouw Leduc, de heren Hostekint en Nothomb
1-236/2
p. 1-44 1-236/2 p. 1-44 (PDF)
  Amendementen nrs 38 tot 42 van mevrouw Leduc en de heer Vergote
1-236/3
p. 18-20 1-236/3 p. 18-20 (PDF)
  Amendement nr 70 van mevrouw Leduc en de heer Vergote
1-236/4
p. 2 1-236/4 p. 2 (PDF)
  Amendement nr 75 van de heer Vergote en mevrouw Leduc
1-236/4
p. 9 1-236/4 p. 9 (PDF)
  Amendementen nrs 78 en 79 van mevrouw Leduc en de heer Vergote
1-236/6
p. 1-2 1-236/6 p. 1-2 (PDF)
  Amendement nr 83 van de heren Pinoie, Daras, Mouton, Hostekint en Nothomb en van de dames Thijs, Cornet-d'Elzius en Leduc
1-236/9
p. 1-29 1-236/9 p. 1-29 (PDF)
  Amendement nr 144 van mevrouw Leduc c.s.
1-236/15
p. 3 1-236/15 p. 3 (PDF)
  Algemene beraadslaging
1-92
p. 2414-2432 1-92 p. 2414-2432 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de provinciewet (Provinciale deputatie) (1-229)      
  Algemene beraadslaging
1-92
p. 2414-2432 1-92 p. 2414-2432 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de provinciewet (Provincieontvanger : zekerheidsstelling; uitvoerbaar verklaren van bevelschriften) (1-742)      
  Voorstel van mevrouw Leduc en de heer Vergote
1-742/1
p. 1-3 1-742/1 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de provinciewet met het oog op een betere informatie van de provincieraadsleden (Wekelijkse overzending van de agenda van de vergaderingen van de bestendige deputatie) (1-228)      
  Algemene beraadslaging
1-92
p. 2414-2432 1-92 p. 2414-2432 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de provinciewet van 30 april 1836 en van de wet van 19 oktober 1921 tot regeling van de provincieraadsverkiezingen (Hervorming en modernisering van de provincie) (1-130)      
  Algemene beraadslaging
1-92
p. 2414-2432 1-92 p. 2414-2432 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de provinciewet, van de wet van 19 juli 1976 tot instelling van een verlof voor de uitoefening van een politiek mandaat en van de wet van 18 september 1986 tot instelling van het politiek verlof voor de personeelsleden van de overheidsdiensten (Modernisering van de provincies - Doorzichtiger maken en democratiseren van het provinciaal beleid - Bestendige deputatie - Geldelijk statuut van de griffier en het personeel van de provincie) (1-163)      
  Algemene beraadslaging
1-92
p. 2414-2432 1-92 p. 2414-2432 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 11 april 1994 betreffende de openbaarheid van bestuur teneinde de bepalingen met betrekking tot de doorzichtigheid van het bestuur toepasbaar te maken op de provinciale overheden (1-227)      
  Algemene beraadslaging
1-92
p. 2414-2432 1-92 p. 2414-2432 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 18 juli 1991 houdende regeling van het toezicht op politie- en inlichtingendiensten (Vaste Comitťs van Toezicht P en I) (1-390)      
  Verslag van mevrouw Leduc
1-390/6
p. 1 1-390/6 p. 1 (PDF)
  Algemene beraadslaging en bespreking van de artikelen
1-255
p. 7379-7393 1-255 p. 7379-7393 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 20 juli 1971 op de begraafplaatsen en de lijkbezorging (As van verbrande lijken) (1-1065)      
  Voorstel van mevrouw Leduc c.s.
1-1065/1
p. 1-5 1-1065/1 p. 1-5 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 27 december 1973 betreffende het statuut van het actief kader van het operationeel korps van de rijkswacht en de wet van 11 juli 1978 tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden voor het rijkswachtpersoneel van het actief kader (Nieuw opschrift : Wetsontwerp tot wijziging van het syndicaal statuut van het personeel van het operationeel korps van de rijkswacht) (1-502)      
  Amendementen nrs 7 tot 9 van mevrouw Leduc
1-502/4
p. 1-3 1-502/4 p. 1-3 (PDF)
  Algemene beraadslaging en bespreking van de artikelen
1-135
p. 3624-3629 1-135 p. 3624-3629 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 6 augustus 1931 houdende vaststelling van de onverenigbaarheden en ontzeggingen betreffende de ministers, gewezen ministers en ministers van Staat, alsmede de leden en gewezen leden van de Wetgevende Kamers ten einde een aantal nieuwe onverenigbaarheden en ontzeggingen alsook nieuwe verplichtingen inzake de indiening van een lijst van mandaten, ambten en beroepen vast te stellen (Parlementsleden) (1-864)      
  Algemene beraadslaging
1-210
p. 6091-6098 1-210 p. 6091-6098 (PDF)
 
Alles van 1995 tot nu
Legislatuur 2019-....
Legislatuur 2014-2019
Legislatuur 2010-2014
Legislatuur 2007-2010
Legislatuur 2003-2007
Legislatuur 1999-2003
Legislatuur 1995-1999