Auteurs- en sprekersregister betreffende "Leduc Jeannine" (Legislatuur 1999-2003)

 
Alles van 1995 tot nu
Legislatuur 2019-....
Legislatuur 2014-2019
Legislatuur 2010-2014
Legislatuur 2007-2010
Legislatuur 2003-2007
Legislatuur 1999-2003
Legislatuur 1995-1999
  Parlementaire documenten Handelingen Schriftelijke vragen
Belgische onderdanen die het slachtoffer zijn geweest van nationaal-socialistische vervolgingsmaatregelen - Vergoeding (Overeenkomst tussen BelgiŽ en de Bondsrepubliek Duitsland) (2-1269)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Leduc aan de heer Flahaut, minister van Landsverdediging
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-36
p. 1736 2-36 p. 1736 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-38
p. 1891 2-38 p. 1891 (PDF)
De belastinginspectie in de fruitteeltsector (Zuid-Limburg - Forfaitair belastingsysteem op basis van akkoorden - Supplementaire belastingen op meeropbrengst - Hobbytelers) (2-658)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Leduc aan de heer Reynders, minister van FinanciŽn
2-175
p. 28-33 2-175 p. 28-33 (PDF)
De betekenis van het begrip "parlementaire deontologie", naar aanleiding van de gebeurtenissen in Aarlen (Bezoek van een senator vergezeld van een journalist aan Marc Dutroux) (2-675)      
  Vraag om uitleg van de heer Monfils aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-174
p. 4-34 2-174 p. 4-34 (PDF)
   Stemming over het amendement op de motie
2-178
p. 39-42 2-178 p. 39-42 (PDF)
  2-178
p. 57 2-178 p. 57 (PDF)
De correctheid inzake onderzoek naar het gebruik van chloormequat in de fruitteelt (2-58)      
  Vraag om uitleg van mevrouw De Roeck aan de heer GabriŽls, minister van Landbouw en Middenstand
2-25
p. 49-56 2-25 p. 49-56 (PDF)
De hervorming van de diensten van de Civiele Veiligheid (2-433)      
  Bespreking
2-53
p. 4-25 2-53 p. 4-25 (PDF)
De hervorming van de politiediensten (2-300)      
  Bespreking
2-131
p. 4-31 2-131 p. 4-31 (PDF)
De hervorming van de politiediensten (Evaluatie van de uitvoering van de hervorming van de politiediensten - FinanciŽle repercussies - Hoorzittingen met de beleidsverantwoordelijken van het lokale vlak [burgemeesters, zonechefs, vereniging van steden en gemeenten] en aanbevelingen van de Commissie voor de Binnenlandse Zaken en voor de Administratieve Aangelegenheden) (2-1188)      
  Bespreking
2-259
p. 4-27 2-259 p. 4-27 (PDF)
De omstandigheden van het bezoek van senator Jean-Marie Dedecker aan Marc Dutroux in de gevangenis van Aarlen en de daaruit te trekken conclusies (2-668)      
  Vraag om uitleg van de heer Vandenberghe aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-174
p. 4-34 2-174 p. 4-34 (PDF)
   Stemming over het amendement op de motie
2-178
p. 39-42 2-178 p. 39-42 (PDF)
  2-178
p. 57 2-178 p. 57 (PDF)
De rechten en de plichten van een parlementslid dat met toepassing van het koninklijk besluit van 21 mei 1965 houdende algemeen reglement van de strafinrichtingen een gedetineerde bezoekt (Marc Dutroux) (2-673)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Leduc aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-174
p. 4-34 2-174 p. 4-34 (PDF)
   Stemming over het amendement op de motie
2-178
p. 39-42 2-178 p. 39-42 (PDF)
  2-178
p. 57 2-178 p. 57 (PDF)
De strijd tegen de kinderpornografie vanuit het oogpunt van de politiepraktijk (Aanbevelingen van de commissie voor de Binnenlandse Zaken en voor de Administratieve Aangelegenheden - Strijd tegen kinderpornografie op internet - Middelen van de politiediensten - Internationale samenwerking - Taak van burgerverenigingen, Child Focus en het MAPI - Ethiek van de internetproviders - Technische maatregelen) (2-1040)      
  Bespreking
2-209
p. 32-51 2-209 p. 32-51 (PDF)
De uitspraken van Belgocontrol in verband met de verlenging van de start-landingsbaan van Zaventem (2-33)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Leduc aan de heer Daems, minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties
   Antwoord gegeven door de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-11
p. 8-9 2-11 p. 8-9 (PDF)
Debat over de rechten van het kind, ter gelegenheid van de tiende verjaardag van het UNO-verdrag inzake de rechten van het kind      
  Motie van aanbeveling van de dames de Bethune, Thijs, De Schamphelaere, Willame-Boonen, Lindekens, Nyssens, Laloy, Leduc en Taelman en de heren Dallemagne en Van Quickenborne
2-14
p. 37 2-14 p. 37 (PDF)
Debat over het faillissement van Sabena (Sociaal akkoord voor het personeel - Politieke verantwoordelijkheid - Oprichting van een nieuwe luchtvaartmaatschappij - DAT)      
  Debat
2-157
p. 13-46 2-157 p. 13-46 (PDF)
Deelname van vrouwen aan de besluitvorming - Vertegenwoordiging op de kieslijsten      
  2-75
p. 22-24 2-75 p. 22-24 (PDF)
  2-75
p. 50 2-75 p. 50 (PDF)
Depolitisering van de justitie - Nieuwe politieke cultuur - Onderzoek van de kandidaturen - Objectiviteit bij de selectie van de kandidaten      
  2-22
p. 27-31 2-22 p. 27-31 (PDF)
  2-22
p. 34-39 2-22 p. 34-39 (PDF)
Eedaflegging (Verkiezingen van 13 juni 1999)      
  mevrouw Leduc, senator gekozen door het Nederlandse kiescollege
2-1
p. 10 2-1 p. 10 (PDF)
Fruitteeltsector - Belastinginspectie (Forfaitair belastingsysteem op basis van akkoorden - Supplementaire belastingen op meeropbrengst) (2-1825)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Leduc aan de heer Reynders, minister van FinanciŽn
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-50
p. 2615 2-50 p. 2615 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-59
p. 3288 2-59 p. 3288 (PDF)
Het bezoek van een journalist en een senator aan Dutroux in de gevangenis van Aarlen (2-667)      
  Vraag om uitleg van de heer Verreycken aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-174
p. 4-34 2-174 p. 4-34 (PDF)
   Stemming over het amendement op de motie
2-178
p. 39-42 2-178 p. 39-42 (PDF)
  2-178
p. 57 2-178 p. 57 (PDF)
Het bezoek van een senator, een personeelslid van het Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding en een VTM-journalist aan een gedetineerde in de gevangenis van Aarlen (Marc Dutroux) (2-672)      
  Vraag om uitleg van de heer Lozie aan de heer Verhofstadt, eerste minister en aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Antwoord gegeven door de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-174
p. 4-34 2-174 p. 4-34 (PDF)
   Stemming over het amendement op de motie
2-178
p. 39-42 2-178 p. 39-42 (PDF)
  2-178
p. 57 2-178 p. 57 (PDF)
Het interview met Marc Dutroux dat mogelijk werd door de toelating die senator Jean-Marie Dedecker kreeg om Dutroux in de gevangenis te bezoeken en de daaruit voortvloeiende conclusies (2-671)      
  Vraag om uitleg van de heer Thissen aan de heer Verhofstadt, eerste minister en aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Antwoord gegeven door de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-174
p. 4-34 2-174 p. 4-34 (PDF)
   Stemming over het amendement op de motie
2-178
p. 39-42 2-178 p. 39-42 (PDF)
  2-178
p. 57 2-178 p. 57 (PDF)
Het verzaken van een individueel mandataris aan de uitbetaling van (een deel van) zijn wedde, vakantiegeld of eindejaarspremie (Aftopping van de inkomsten in geval van cumulatie - Burgemeesters en schepenen) (2-477)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Leduc aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
2-92
p. 23-25 2-92 p. 23-25 (PDF)
Hulde (2001-2002)      
  Mevrouw Leduc feliciteert de heren De Decker, Kelchtermans, Monfils en Moureaux voor hun twintig jaar dienst in het Parlement
2-157
p. 63 2-157 p. 63 (PDF)
Hulde (2002-2003)      
  aan het personeel van de Senaat
2-289
p. 44-46 2-289 p. 44-46 (PDF)
Niet-Europese onderdanen die meer dan vijf jaar permanent in BelgiŽ verblijven - Belgische nationaliteit - Aanvragen - Weigeringen (2-1777)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Leduc aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-47
p. 2450 2-47 p. 2450 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-50
p. 2645-2648 2-50 p. 2645-2648 (PDF)
Onderzoek van de geloofsbrieven (Verkiezingen van 13 juni 1999)      
  Senatoren-titularissen en senatoren-opvolgers gekozen door het Nederlandse kiescollege
   Verslag van mevrouw Leduc
2-1
p. 5-7 2-1 p. 5-7 (PDF)
  GecoŲpteerde senatoren
   Verslag van mevrouw Leduc
2-3
p. 4-5 2-3 p. 4-5 (PDF)
  Senatoren-opvolgers
   Verslag van mevrouw Leduc
2-3
p. 4-5 2-3 p. 4-5 (PDF)
  Senatoren-opvolgers aan wie de Senaat uitstel heeft verleend om hun verkiesbaarheid te bewijzen
   Verslag van mevrouw Leduc
2-3
p. 4-5 2-3 p. 4-5 (PDF)
Ontwerp van bijzondere wet tot wijziging van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen en de bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse instellingen, tot beperking met de helft van de devolutieve kracht van de lijststemmen en tot afschaffing van het onderscheid tussen kandidaat-titularissen en kandidaat-opvolgers voor de verkiezing van de Vlaamse Raad, de Waalse Gewestraad en de Brusselse Hoofdstedelijke Raad (zie ook doc. Senaat 2-680) (2-679)      
  Verslag van mevrouw Leduc
2-679/3
p. 1-11 2-679/3 p. 1-11 (PDF)
  Algemene bespreking
2-134
p. 24-37 2-134 p. 24-37 (PDF)
Ontwerp van programmawet (2-1248)      
  Verslag van mevrouw Leduc
2-1248/5
p. 1-26 2-1248/5 p. 1-26 (PDF)
   Bijdrage van de lokale besturen in de kosten van de 100-diensten
2-1248/5
p. 2-3 2-1248/5 p. 2-3 (PDF)
  2-1248/5
p. 6 2-1248/5 p. 6 (PDF)
  2-1248/5
p. 7 2-1248/5 p. 7 (PDF)
  2-1248/5
p. 8 2-1248/5 p. 8 (PDF)
  2-1248/5
p. 10 2-1248/5 p. 10 (PDF)
  2-1248/5
p. 14 2-1248/5 p. 14 (PDF)
   Fonds bestemd voor de financiering van informatie- en communicatieopdrachten ontwikkeld door de Algemene Directie Externe Communicatie
2-1248/5
p. 5 2-1248/5 p. 5 (PDF)
  2-1248/5
p. 12 2-1248/5 p. 12 (PDF)
   Ontvangsten van het Fonds voor beveiliging tegen brand en ontploffing
2-1248/5
p. 3-4 2-1248/5 p. 3-4 (PDF)
  2-1248/5
p. 10 2-1248/5 p. 10 (PDF)
   Politiehervorming - Rechtspositie van het politiepersoneel - Commissie ter begeleiding op lokaal niveau - Fonds tot uitvoering van het correctiemechanisme met betrekking tot de bestemming van de gebouwen
2-1248/5
p. 4-5 2-1248/5 p. 4-5 (PDF)
  2-1248/5
p. 6-7 2-1248/5 p. 6-7 (PDF)
  2-1248/5
p. 7-8 2-1248/5 p. 7-8 (PDF)
  2-1248/5
p. 8-10 2-1248/5 p. 8-10 (PDF)
  2-1248/5
p. 10-12 2-1248/5 p. 10-12 (PDF)
  2-1248/5
p. 12-15 2-1248/5 p. 12-15 (PDF)
   Politiehervorming : boetefonds
2-1248/5
p. 14-15 2-1248/5 p. 14-15 (PDF)
   Techniek van programmawetten
2-1248/5
p. 9-10 2-1248/5 p. 9-10 (PDF)
  Algemene bespreking (Vierde deel)
   Werkgelegenheidsbeleid - Werkgelegenheidsgraad - Personen die zich in een procedure van regularisatie bevinden
2-226
p. 26-28 2-226 p. 26-28 (PDF)
  Artikelsgewijze bespreking
2-227
p. 5-37 2-227 p. 5-37 (PDF)
Ontwerp van programmawet (2-989)      
  Verzoek om advies van de Raad van State over amendementen van het wetsontwerp
   Naamstemming
2-170
p. 28-32 2-170 p. 28-32 (PDF)
  2-170
p. 44 2-170 p. 44 (PDF)
  Algemene bespreking
   Procťdť van de programmawetten
2-171
p. 16 2-171 p. 16 (PDF)
Ontwerp van programmawet 1 (2-1390)      
  Algemene bespreking (Tweede deel)
   Procťdť van programmawetten
2-256
p. 13-16 2-256 p. 13-16 (PDF)
Ontwerp van programmawet 2 (2-1391) (2-1390)      
  Algemene bespreking (Tweede deel)
   Procťdť van programmawetten
2-256
p. 13-16 2-256 p. 13-16 (PDF)
Ontwerp van tijdelijke wet tot invoeging van een artikel 257bis in de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geÔntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus (Tijdelijke overdracht van de bevoegdheid van toezicht op de federale politie van de federale procureur naar de nationale magistraten) (2-596)      
  Aangehouden stemmingen
2-85
p. 49-50 2-85 p. 49-50 (PDF)
  2-85
p. 53 2-85 p. 53 (PDF)
  2-85
p. 60 2-85 p. 60 (PDF)
Ontwerp van verklaring tot herziening van de Grondwet (Vele artikelen, o.a. : Duurzame ontwikkeling - Bescherming rechten en vrijheden gewaarborgd door Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden - Afschaffing doodstraf - Waarborgen van het genot van de rechten en vrijheden van de gehandicapten - Rechten van het kind - Universele dienstverlening inzake post, communicatie en mobiliteit - Uitbreiding van de waarborgen van de drukpers tot de oudere informatiemiddelen - Aannemen van wetten na 2de lezing - Exclusieve bevoegdheden Kamer van volksvertegenwoordigers - Dienstgewijze decentralisatie - Gewestelijk referendum - Hervorming Senaat - Fiscaliteit van gemeenschappen en gewesten - Afwijking op integrale voorlezing van vonnissen - Internationale rechtscolleges - Bevoegdheid van Senaat inzake instemming met verdragen die niet uitsluitend betrekking hebben op aangelegenheden waarvoor de gemeenschappen en gewesten bevoegd zijn ; evocatierecht van de Kamer - Rekenhof) (2-1549)      
  Bespreking
2-287
p. 5-37 2-287 p. 5-37 (PDF)
Oprichting van een werkgroep "Dotaties" binnen de Commissie voor de FinanciŽn en voor de Economische Aangelegenheden      
  2-148
p. 57-58 2-148 p. 57-58 (PDF)
  Samenstelling
2-155
p. 38-39 2-155 p. 38-39 (PDF)
Organisatie van een debat over de rol van de Senaat en de taakverdeling tussen Kamer en Senaat - Evocatierecht van de Senaat - Senaat als reflectiekamer - Onderzoek van de teksten die van de Kamer komen      
  2-69
p. 19-23 2-69 p. 19-23 (PDF)
Rechten van slachtoffers (2-1275)      
  Stemming over de aanbevelingen en stemverklaring van mevrouw Leduc
2-279
p. 53 2-279 p. 53 (PDF)
  2-279
p. 77 2-279 p. 77 (PDF)
Regeling van werkzaamheden      
  Gelijktijdige bijeenkomsten van plenaire vergadering en commissies - Over het feit dat de oppositie laattijdig op de hoogte zou worden gesteld van wijzigingen aan de agenda
   Beroep op het reglement door de heer Vandenberghe
2-17
p. 6-10 2-17 p. 6-10 (PDF)
Regeling van werkzaamheden (Algemeenheden)      
  2-227
p. 37 2-227 p. 37 (PDF)
  2-280
p. 15-18 2-280 p. 15-18 (PDF)
Regeringsverklaring (12 oktober 1999 - Regering-Verhofstadt)      
  Bespreking
   Asielbeleid
2-7
p. 8-9 2-7 p. 8-9 (PDF)
   Bestrijden van werkloosheidsvallen
2-7
p. 7 2-7 p. 7 (PDF)
   Fiscale discriminatie van de gezinnen
2-7
p. 8 2-7 p. 8 (PDF)
   Misdaadbestrijding
2-7
p. 8 2-7 p. 8 (PDF)
   Politieke vernieuwing
2-7
p. 7-8 2-7 p. 7-8 (PDF)
   Regularisatie van uitgeprocedeerde asielzoekers en andere illegaal in BelgiŽ verblijvende vreemdelingen
2-7
p. 8-9 2-7 p. 8-9 (PDF)
   Uitbouw van een actieve welvaartsstaat
2-7
p. 8 2-7 p. 8 (PDF)
   Werkgelegenheidsbeleid
2-7
p. 7-8 2-7 p. 7-8 (PDF)
Regeringsverklaring (17 oktober 2000 - Regering-Verhofstadt)      
  Bespreking
   Actieve welvaartstaat
2-73
p. 23-24 2-73 p. 23-24 (PDF)
   Asiel- en migratiebeleid
2-73
p. 19-21 2-73 p. 19-21 (PDF)
   Begroting in evenwicht
2-73
p. 18 2-73 p. 18 (PDF)
   Belastinghervorming
2-73
p. 18-19 2-73 p. 18-19 (PDF)
   Bijkomende middelen voor de gezondheidszorg
2-73
p. 21-22 2-73 p. 21-22 (PDF)
   Communautaire pacificatie
2-73
p. 19 2-73 p. 19 (PDF)
   Economische groeiversnelling
2-73
p. 18 2-73 p. 18 (PDF)
   Financiering palliatieve zorgverlening
2-73
p. 22 2-73 p. 22 (PDF)
   Financiering van de ziekenhuizen
2-73
p. 22 2-73 p. 22 (PDF)
   Fiscale autonomie der gewesten en gemeenschappen
2-73
p. 19 2-73 p. 19 (PDF)
  2-73
p. 61-65 2-73 p. 61-65 (PDF)
   Hervorming van de eerstelijnszorg
2-73
p. 23 2-73 p. 23 (PDF)
   Overheveling van gemeente- en provinciewet naar de gewesten
2-73
p. 19 2-73 p. 19 (PDF)
   Sociaal statuut der zelfstandigen
2-73
p. 22-23 2-73 p. 22-23 (PDF)
   Uitbouw van de informatiesamenleving
2-73
p. 19 2-73 p. 19 (PDF)
   Verhoging van bepaalde uitkeringen
2-73
p. 23 2-73 p. 23 (PDF)
Regeringsverklaring (8 oktober 2002 - Regering-Verhofstadt)      
  Bespreking (Eerste deel)
   Afschaffing van de financiŽle bestraffing van zelfstandigen die vervroegd met pensioen gaan
2-232
p. 25 2-232 p. 25 (PDF)
   Begroting in evenwicht
2-232
p. 23 2-232 p. 23 (PDF)
   Belastingverlaging
2-232
p. 24 2-232 p. 24 (PDF)
   Hervorming van de vennootschapsbelasting
2-232
p. 24 2-232 p. 24 (PDF)
  2-232
p. 24 2-232 p. 24 (PDF)
   Tewerkstellingsgraad
2-232
p. 24 2-232 p. 24 (PDF)
   Toename van de laagste pensioenen
2-232
p. 25 2-232 p. 25 (PDF)
   Uitgaven in de ziekteverzekering
2-232
p. 25 2-232 p. 25 (PDF)
   Veiligheids - en justitiebeleid
2-232
p. 26 2-232 p. 26 (PDF)
   Verdubbeling van de moederschapsuitkering en -rust voor de zelfstandige vrouwen
2-232
p. 25 2-232 p. 25 (PDF)
   Verhoging van de kinderbijslag voor ernstig zieke of gehandicapte kinderen
2-232
p. 26 2-232 p. 26 (PDF)
  Bespreking (Tweede deel)
   Maatregelen om de horeca te redden
2-233
p. 15-16 2-233 p. 15-16 (PDF)
Regeringsverklaring (9 oktober 2001 - Regering-Verhofstadt)      
  Bespreking
   Fusie van Kamer en Senaat - Hervorming of afschaffing van de Senaat
2-145
p. 19 2-145 p. 19 (PDF)
  2-145
p. 19 2-145 p. 19 (PDF)
  2-145
p. 19-26 2-145 p. 19-26 (PDF)
Regeringsverklaring : Sociaal-economische prioriteitennota 2002-2003 (22 januari 2002 - Regering-Verhofstadt) (Zie ook doc. Kamer van volksvertegenwoordigers 50-1632/001)      
  Bespreking
   Activering van jongeren - Vestiging als zelfstandige
2-176
p. 11 2-176 p. 11 (PDF)
   Beleid inzake gezondheidszorg
2-176
p. 11 2-176 p. 11 (PDF)
   Bestraffing van zelfstandigen die vervroegd op pensioen gaan
2-176
p. 9 2-176 p. 9 (PDF)
   Economische recessie
2-176
p. 7 2-176 p. 7 (PDF)
   Hervorming van de personenbelasting
2-176
p. 7-8 2-176 p. 7-8 (PDF)
   Maatregelen in arbeidsintensieve sectoren zoals de bouw en de horeca
2-176
p. 9 2-176 p. 9 (PDF)
   Rondetafelconferentie sociale solidariteit
2-176
p. 9 2-176 p. 9 (PDF)
   Statuut van de medewerkende echtgenoot
2-176
p. 10 2-176 p. 10 (PDF)
   Verbetering van het sociaal statuut van de zelfstandigen
2-176
p. 9-10 2-176 p. 9-10 (PDF)
   Verlaging van de vennootschapsbelasting
2-176
p. 8 2-176 p. 8 (PDF)
   Werkgelegenheidsgraad bij de vrouwen
2-176
p. 9 2-176 p. 9 (PDF)
   Wetsontwerp inzake het leefloon
2-176
p. 10 2-176 p. 10 (PDF)
Representativiteit van de politieke fracties in het Comitť I      
  2-193
p. 46-49 2-193 p. 46-49 (PDF)
Rijksdienst voor Sociale Zekerheid - Controles - Verschillen per provincie (2-2275)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Leduc aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Werkgelegenheid
   Vraag met antwoord
Bul. 2-59
p. 3241-3245 2-59 p. 3241-3245 (PDF)
Rijksdienst voor Sociale Zekerheid - Controles - Verschillen per provincie (2-2276)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Leduc aan de heer Vandenbroucke, minister van Sociale Zaken en Pensioenen
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-59
p. 3221-3222 2-59 p. 3221-3222 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-61
p. 3418-3420 2-61 p. 3418-3420 (PDF)
Rijksdienst voor Sociale Zekerheid - Controles - Verschillen per provincie (2-2277)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Leduc aan de heer Reynders, minister van FinanciŽn
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-59
p. 3229 2-59 p. 3229 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-69
p. 3869 2-69 p. 3869 (PDF)
Toepassing artikelen van het Reglement van de Senaat (2001-2002)      
  Beroep op artikel 40-2 (Verdaging van het debat - Late ronddeling van het verslag)
2-167
p. 4-5 2-167 p. 4-5 (PDF)
  2-167
p. 18 2-167 p. 18 (PDF)
Uitnodiging op een gemeenschappelijke vergadering Kamer/Senaat teneinde de parlementsleden in te lichten over de stand van zaken in Irak - Vertegenwoordiging van de Senaat : leden van de commissie Deelname aan buitenlandse zendingen versus andere vertegenwoordigers      
  2-279
p. 58-61 2-279 p. 58-61 (PDF)
Verkiezingscampagne voor de vrouwen      
  2-75
p. 19-20 2-75 p. 19-20 (PDF)
Verslag 2001 van de regering over het beleid gevoerd overeenkomstig de doelstellingen van de vierde Wereldvrouwenconferentie van Peking      
  Debat
   Afwezigheid van vele senatoren tijdens het debat
2-229
p. 4 2-229 p. 4 (PDF)
   MinisteriŽle kabinetten - Samenstelling - Evenwichtige vertegenwoordiging van vrouwen en mannen
2-229
p. 25-26 2-229 p. 25-26 (PDF)
   Ondersteuning van de vrouwenbeweging
2-229
p. 26-27 2-229 p. 26-27 (PDF)
Verslag over het eventuele bestaan van een netwerk voor het onderscheppen van communicaties, "Echelon" genaamd (Amerikaans programma voor een mondiaal spionagenetwerk) (2-754)      
  Stemverklaringen en stemming over de besluiten en de aanbevelingen van de begeleidingscommissies
2-193
p. 46-49 2-193 p. 46-49 (PDF)
  2-193
p. 67 2-193 p. 67 (PDF)
Voordracht van kandidaten voor een ambt van Staatsraad (N) (Dossier nr 10) (2-842)      
  Geheime stemmingen
2-142
p. 28-29 2-142 p. 28-29 (PDF)
  2-142
p. 33-35 2-142 p. 33-35 (PDF)
  2-142
p. 38 2-142 p. 38 (PDF)
  2-142
p. 41 2-142 p. 41 (PDF)
Voorstel tot invoeging in het Reglement van de Senaat van een artikel 86bis, ter uitvoering van artikel 66bis van de wet van 18 juli 1991 tot regeling van het toezicht op de politie- en inlichtingendiensten (Commissie belast met de begeleiding van het Vast Comitť I) (2-111)      
  Voorstel van mevrouw Leduc c.s.
2-111/1
p. 1-5 2-111/1 p. 1-5 (PDF)
Voorstel tot wijziging van artikel 71 van het Reglement van de Senaat (Mondelinge vragen : spreektijd) (2-688)      
  Voorstel van de dames Leduc, Vanlerberghe en Nagy en heren Mahoux, Monfils, Lozie en Thissen
2-688/1
p. 1-3 2-688/1 p. 1-3 (PDF)
Voorstel tot wijziging van de artikelen 23 en 30 van het Reglement van de Senaat (De voorzitter van de Senaat is van rechtswege voorzitter van ťťn van de vaste commissies waarvan hij deel uitmaakt) (2-110)      
  Voorstel van mevrouw Leduc c.s.
2-110/1
p. 1-3 2-110/1 p. 1-3 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de beŽindiging van de verbanning van repressieslachtoffers (Wijziging wet van 30 december 1953 betreffende het verval van de Belgische nationaliteit uit hoofde van een veroordeling bij verstek wegens een misdrijf tussen 1939 en 1949 tegen de uitwendige veiligheid van de Staat gepleegd - Wijziging van de wet van 3 december 1964 tot verlenging van de verjaringstermijnen van de doodstraffen) (2-1046)      
  Voorstel van de heer Verreycken
   Stemming over de inoverwegingneming - Verwerping
2-182
p. 55-58 2-182 p. 55-58 (PDF)
  2-182
p. 83 2-182 p. 83 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de samenwerking tussen de federale fiscale administratie en de gemeenschappen met het oog op een optimale toekenning van studiebeurzen (Regeling waarbij de federale instellingen of administraties aan de gemeenschapsinstellingen of -administratie meedelen welke belastingplichtigen beantwoorden aan de criteria voor het toekennen van een studiebeurs) (2-1465)      
  Voorstel van de dames Vanlerberghe en Leduc
2-1465/1
p. 1-5 2-1465/1 p. 1-5 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de uitwerking van een behoeftengestuurd palliatief plan (2-106)      
  Algemene bespreking
2-149
p. 4-35 2-149 p. 4-35 (PDF)
  2-150
p. 4-68 2-150 p. 4-68 (PDF)
  2-151
p. 5-37 2-151 p. 5-37 (PDF)
  2-151
p. 37-50 2-151 p. 37-50 (PDF)
  2-152
p. 4-68 2-152 p. 4-68 (PDF)
  2-154
p. 4-41 2-154 p. 4-41 (PDF)
  2-155
p. 25-34 2-155 p. 25-34 (PDF)
Voorstel van resolutie om de verenigingen die hulp verlenen aan de slachtoffers van mensenhandel een structurele financiering toe te kennen (Vzw's Pag-Asa, SŁrya en Payoke) (2-834)      
  Verslag van mevrouw Leduc
2-834/1
p. 1-3 2-834/1 p. 1-3 (PDF)
  Bespreking
2-142
p. 39-41 2-142 p. 39-41 (PDF)
  2-142
p. 42-48 2-142 p. 42-48 (PDF)
Voorstel van resolutie over de politieke strijd binnen de Europese Unie tegen het gebruik van geweld en het terrorisme, in het bijzonder in Spaans Baskenland (2-751)      
  Voorstel van de heren Galand, Monfils, Kelchtermans, Cornil, Maertens en Thissen en de dames Leduc en Vanlerberghe
2-751/1
p. 1-4 2-751/1 p. 1-4 (PDF)
Voorstel van resolutie over de tabaksproblematiek (Schadelijke gevolgen - Omschakeling van de producenten - Structurele programma's voor plattelandsontwikkeling - Gemeeschappelijk Fonds EG voor tabak) (2-1352)      
  Voorstel van mevrouw Leduc en de heer Wille
2-1352/1
p. 1-2 2-1352/1 p. 1-2 (PDF)
  Bespreking
2-242
p. 51-52 2-242 p. 51-52 (PDF)
Voorstel van resolutie over de uitslag van de parlementsverkiezingen in Oostenrijk en de onderhandelingen met het oog op de regeringsvorming (2-317)      
  Voorstel van de heer Monfils en mevrouw Leduc
2-317/1
p. 1-2 2-317/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 113 van de Grondwet (Adeldom) (Zie ook doc. Senaat 2-1009 en 2-1010) (2-1008)      
  Bespreking
2-287
p. 5-37 2-287 p. 5-37 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 142 van de Grondwet, om een paragraaf toe te voegen waarbij het Arbitragehof bevoegd wordt gemaakt om uitspraak te doen over de andere bij de Grondwet bepaalde gevallen (Uitsluiting van organisaties die de vrijheden met voeten treden, van subsidies, middelen en mandaten toegekend aan politieke, economische, sociale of culturele organisaties - Zie ook doc. nr. 2-870) (2-871)      
  Bespreking
2-287
p. 5-37 2-287 p. 5-37 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 151 van de Grondwet (Politieke benoemingen) (2-63)      
  Bespreking
2-287
p. 5-37 2-287 p. 5-37 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 195, tweede tot vijfde lid, van de Grondwet (Procedure tot herziening van de Grondwet - Referendum) (2-1546)      
  Bespreking
2-287
p. 5-37 2-287 p. 5-37 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 59 van de Grondwet, teneinde de senatoren van rechtswege niet langer te onttrekken aan de gewone rechtsgang (2-1383)      
  Bespreking
2-287
p. 5-37 2-287 p. 5-37 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 72 van de Grondwet, om het op te heffen (Senatoren van rechtswege) (2-454)      
  Bespreking
2-287
p. 5-37 2-287 p. 5-37 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van de Grondwet (Maatschappelijke relevantie en stabiliteit verzoenen - Naar een confederaal model - Toewijzing van bevoegdheden aan de deelstaten : gezins- en gezondheidsbeleid, werkgelegenheid, CAO's, fiscaliteit, veiligheid en justitie, huurwetgeving, mobiliteit, wetenschapsbeleid, verkeersreglementering, Fonds voor Collectieve Uitrustingen en Diensten, Rampenfonds, lokale besturen - Statuut van Brussel - Vlaamse rand rond Brussel - Splitsing kiesarrondissement Brussel-Halle-Vilvoorde - Overlegmechanisme inzake buitenlands beleid - Grondrechten - Afschaffing van de bepaling luidens dewelke de familie Oranje-Nassau uit elke macht in BelgiŽ wordt ontzet) (2-1547)      
  Bespreking
2-287
p. 5-37 2-287 p. 5-37 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van de artikelen 76 en 142 van de Grondwet, teneinde de Belgen het recht te waarborgen op een behoorlijke en democratish getoetste totstandkoming van de wetgeving (Wetsontwerpen dienen een inhoudelijk samenhangend geheel te vormen : bannen van "programmawetten", "programmadecreten" en wetten of decreten "houdende diverse bepalingen" - Toetsing door het Arbitragehof) (2-1541)      
  Bespreking
2-287
p. 5-37 2-287 p. 5-37 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van de artikelen 99 en 104 van de Grondwet om nieuwe bepalingen in te voegen betreffende de gelijke vertegenwoordiging van vrouwen en mannen (2-250)      
  Bespreking
2-287
p. 5-37 2-287 p. 5-37 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van decreet nr. 5 van 24 november 1830 betreffende de eeuwige uitsluiting van de familie Oranje-Nassau van enige macht in BelgiŽ (2-1382)      
  Bespreking
2-287
p. 5-37 2-287 p. 5-37 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van titel II van de Grondwet om een artikel in te voegen dat het mogelijk maakt organisaties die de vrijheden fnuiken uit te sluiten van de subsidies, middelen en mandaten die worden toegekend aan politieke, economische, sociale of culturele organisaties op grond van hun diensten aan de gemeenschap (Arbitragehof - Zie ook doc. nr. 2-871) (2-870)      
  Bespreking
2-287
p. 5-37 2-287 p. 5-37 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van titel II van de Grondwet, om nieuwe bepalingen in te voegen betreffende de rechten van het kind (2-327)      
  Bespreking
2-287
p. 5-37 2-287 p. 5-37 (PDF)
Wensen (2001-2002)      
  Einde-zittingswensen
2-227
p. 106 2-227 p. 106 (PDF)
Wensen (2002-2003)      
  Wensen bij het einde van de legislatuur
2-289
p. 44-46 2-289 p. 44-46 (PDF)
Wetsontwerp betreffende de anonimiteit van de getuigen (Bestrijding van de zware georganiseerde criminaliteit - Bescherming van de personen die optreden als getuigen - Gedeeltelijke anonimiteit en volledige anonimiteit) (2-876)      
  Amendement nr 1 van mevrouw Leduc c.s.
2-876/2
p. 1-2 2-876/2 p. 1-2 (PDF)
  Verslag van mevrouw Leduc
2-876/6
p. 1-39 2-876/6 p. 1-39 (PDF)
  Algemene bespreking
2-177
p. 4-19 2-177 p. 4-19 (PDF)
Wetsontwerp betreffende de voorlopige plaatsing van minderjarigen die een als misdrijf omschreven feit hebben gepleegd (Plaatsing in een gesloten centrum : voorlopige maatregel van maatschappelijke beveiliging - Samenwerkingsakkoord met de Gemeenschappen voor begeleiding van jeugddelinquenten met opvoedkundige inbreng) (2-1062)      
  Algemene bespreking
2-186
p. 4-30 2-186 p. 4-30 (PDF)
Wetsontwerp houdende de inrichting van de functie van veiligheidsbeambte met het oog op de uitvoering van taken die betrekking hebben op de politie van hoven en rechtbanken en de overbrenging van gevangenen (2-1377)      
  Verslag van mevrouw Leduc
2-1377/3
p. 1-16 2-1377/3 p. 1-16 (PDF)
  Algemene bespreking
2-267
p. 29-36 2-267 p. 29-36 (PDF)
Wetsontwerp houdende oprichting van een Centraal Orgaan voor de Inbeslagneming en de Verbeurdverklaring en houdende bepalingen inzake het waardevast beheer van in beslag genomen goederen en de uitvoering van bepaalde vermogenssancties (Bestrijding van de georganiseerde criminaliteit - Inbeslagneming en verbeurdverklaring van criminele vermogensvoordelen - Oprichting van een gespecialiseerd en gecentraliseerd orgaan ter ondersteuning van magistraten en federale politie - Tenuitvoerlegging van patrimoniale sancties - Niet-verzekerde voertuigen) (Zie ook doc. 2-1461) (2-1460)      
  Verslag van mevrouw Leduc
2-1460/2
p. 1-4 2-1460/2 p. 1-4 (PDF)
Wetsontwerp houdende sociale, budgettaire en andere bepalingen (2-522)      
  Algemene bespreking
   Eindeloopbaanproblematiek
2-67
p. 71-72 2-67 p. 71-72 (PDF)
   Tekortkomingen van juridisch-technische aard in het door de Kamer overgezonden wetsontwerp : foutieve hernummering van artikelen - MateriŽle fout - Rechtzetting door de Senaat onder vorm van tekstcorrectie, zonder amendering, versus rechten van de oppositie
2-68
p. 15-30 2-68 p. 15-30 (PDF)
Wetsontwerp houdende verschillende wijzigingen van de kieswetgeving (Verkiezing van de federale wetgevende Kamers - Kandidaat-opvolgers - Beperking en controle van de verkiezingsuitgaven - Geautomatiseerde stemming - Taalgroepen [Brussel-Halle-Vilvoorde] - Gelijke vertegenwoordiging van mannen en vrouwen op de kandidatenlijsten - Bepaling van de bevolkingscijfers die in aanmerking genomen moeten worden voor de verdeling van de leden van de Kamer van volksvertegenwoordigers tussen de kieskringen) (2-1280)      
  Algemene bespreking
2-238
p. 7-24 2-238 p. 7-24 (PDF)
  2-238
p. 25-31 2-238 p. 25-31 (PDF)
  2-239
p. 30-62 2-239 p. 30-62 (PDF)
Wetsontwerp tot beperking met de helft van de devolutieve kracht van de lijststemmen en tot afschaffing van het onderscheid tussen kandidaat-titularissen en kandidaat-opvolgers voor de verkiezing van de Vlaamse Raad, de Waalse Gewestraad en de Brusselse Hoofdstedelijke Raad (Zie ook doc. Senaat 2-679) (2-680)      
  Verslag van mevrouw Leduc
2-680/3
p. 1-10 2-680/3 p. 1-10 (PDF)
  Algemene bespreking
2-134
p. 24-37 2-134 p. 24-37 (PDF)
Wetsontwerp tot invoeging van een procedure van onmiddellijke verschijning in het Wetboek van strafvordering (Nieuw opschrift : Wetsontwerp tot invoering van een procedure van onmiddellijke verschijning in strafzaken) (Snelrechtprocedure - Gerechtelijk Wetboek en Wetboek van strafvordering - Eenvoudige doch ernstige strafzaken - Correctionele rechtbank - Wet 20 juli 1990 op de voorlopige hechtenis : aanhoudingsbevel met het oog op onmiddellijke verschijning) (Zie ook doc. 2-348) (2-347)      
  Algemene bespreking
2-36
p. 4-56 2-36 p. 4-56 (PDF)
Wetsontwerp tot rationalisering van de werking en het beheer van de Nationale Loterij (Hervorming - Omvorming tot naamloze vennootschap van publiek recht) (2-1003)      
  Algemene bespreking
2-194
p. 6-36 2-194 p. 6-36 (PDF)
Wetsontwerp tot uitvoering van artikel 62 van de bijzondere wet van 16 januari 1989 betreffende de financiering van de Gemeenschappen en de Gewesten (Budget toegekend door de federale Staat aan de Gemeenschappen voor de financiering van het universitair onderwijs aan buitenlandse studenten - Buitenlandse studenten van de EU - Criterium voor de verdeling van het budget) (2-263)      
  Stemming en stemverklaringen van de dames Willame-Boonen en Leduc en van de heren Moureaux, Caluwť, Van Hauthem en Vankrunkelsven
2-37
p. 93-97 2-37 p. 93-97 (PDF)
  2-37
p. 115 2-37 p. 115 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders, wat de personen betreft die activiteiten mogen verrichten in het kader van een plaatselijk werkgelegenheidsagentschap (Artikel 8, ß3, eerste lid - Buitenlandse onderdanen) (2-1196)      
  Amendementen nrs 1 tot 3 van mevrouw Leduc
2-1196/2
p. 1-2 2-1196/2 p. 1-2 (PDF)
  Amendement nr 1 van mevrouw Leduc, opnieuw ingediend na de goedkeuring van het verslag
2-1196/5
p. 2 2-1196/5 p. 2 (PDF)
  Amendement nr 5 van mevrouw Leduc
2-1196/6
p. 1-2 2-1196/6 p. 1-2 (PDF)
  Terugzending naar commissie
2-262
p. 28-30 2-262 p. 28-30 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de rechterlijke organisatie tengevolge van de invoering van een procedure van onmiddellijke verschijning (Snelrechtprocedure - Gerechtelijk Wetboek en Wetboek van strafvordering - Eenvoudige doch ernstige strafzaken - Correctionele rechtbank - Aanhoudingsbevel - Rechten van de verdachte) (Zie ook doc. 2-347) (2-348)      
  Algemene bespreking
2-36
p. 4-56 2-36 p. 4-56 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 19 december 1974 tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van haar personeel en van de wet van 1 september 1980 betreffende de toekenning en de uitbetaling van een vakbondspremie aan sommige personeelsleden van de overheidssector (Versterking van het interprofessioneel karakter van de representativiteit - Vakbondspremie - Vrijstelling van terugbetaling van de bezoldiging van vaste afgevaardigden) (2-960)      
  Voorstel tot terugzending
2-167
p. 5-7 2-167 p. 5-7 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 21 december 1998 betreffende de veiligheid bij voetbalwedstrijden (2-1218)      
  Aanvullend verslag van mevrouw Leduc
2-1218/7
p. 1-2 2-1218/7 p. 1-2 (PDF)
  Terugzending naar commissie
2-259
p. 4 2-259 p. 4 (PDF)
  Algemene bespreking
2-260
p. 41 2-260 p. 41 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 29 mei 2000 houdende oprichting van een centraal bestand van berichten van beslag, delegatie, overdracht en collectieve schuldenregeling, alsook tot wijziging van sommige bepalingen van het Gerechtelijk Wetboek (Beslag op roerend goed : onderhandelingen tussen de andere schuldeisers en de schuldenaar door tussenkomst van een gerechtsdeurwaarder) (2-1447)      
  Verslag van mevrouw Leduc
2-1447/3
p. 1-4 2-1447/3 p. 1-4 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de wetgeving betreffende het verlof voor de uitoefening van een politiek mandaat, wat de burgemeester, schepenen en OCMW-voorzitter betreft en tot invoering van een suppletief sociaal statuut voor de OCMW-voorzitter (Nieuw opschrift : Wetsontwerp tot wijziging van de wetgeving betreffende het verlof voor de uitoefening van een politiek mandaat, wat de burgemeester, schepenen, de voorzitter en leden van het bureau van de districtsraden en OCMW-voorzitter betreft en tot invoering van een suppletief sociaal statuut voor de OCMW-voorzitter) (2-608)      
  Amendement nr 5 van de dames Leduc en Vanlerberghe, op de tekst aangenomen door de commissie
2-608/5
p. 1 2-608/5 p. 1 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van het Kieswetboek (Verkiezing van de federale wetgevende Kamers - Provinciale kieskringen - Kieskringen van Brussel-Halle-Vilvoorde, Leuven en Waals Brabant) (2-1281)      
  Algemene bespreking
2-238
p. 7-24 2-238 p. 7-24 (PDF)
  2-238
p. 25-31 2-238 p. 25-31 (PDF)
  2-239
p. 30-62 2-239 p. 30-62 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van sommige bepalingen betreffende de gerechtelijke kantons (Zie ook doc. 1-1366 en 2-442) (2-604)      
  Aanvullend verslag van mevrouw Leduc na terugzending door de plenaire vergadering
2-604/8
p. 1-2 2-604/8 p. 1-2 (PDF)
  Belangenconflict tussen de Senaat en het Vlaams Parlement
   Algemene bespreking
2-105
p. 38-42 2-105 p. 38-42 (PDF)
Wetsvoorstel betreffende de begeleiding bij het levenseinde en de mogelijkheid voor de arts om in uitzonderlijke omstandigheden het overlijden van een terminaal zieke patiŽnt te bespoedigen (2-666)      
  Algemene bespreking
2-149
p. 4-35 2-149 p. 4-35 (PDF)
  2-150
p. 4-68 2-150 p. 4-68 (PDF)
  2-151
p. 5-37 2-151 p. 5-37 (PDF)
  2-151
p. 37-50 2-151 p. 37-50 (PDF)
  2-152
p. 4-68 2-152 p. 4-68 (PDF)
  2-154
p. 4-41 2-154 p. 4-41 (PDF)
  2-155
p. 25-34 2-155 p. 25-34 (PDF)
Wetsvoorstel betreffende de bescherming van embryo's in vitro (2-321)      
  Algemene bespreking
2-244
p. 7-93 2-244 p. 7-93 (PDF)
Wetsvoorstel betreffende de bescherming van embryo's in vitro (2-726)      
  Algemene bespreking
2-244
p. 7-93 2-244 p. 7-93 (PDF)
Wetsvoorstel betreffende de bescherming van het embryo in vitro (2-114)      
  Algemene bespreking
2-244
p. 7-93 2-244 p. 7-93 (PDF)
Wetsvoorstel betreffende de bescherming van het embryo in vitro (2-686)      
  Algemene bespreking
2-244
p. 7-93 2-244 p. 7-93 (PDF)
Wetsvoorstel betreffende de euthanasie (2-244)      
  Voorstel van de heer Mahoux, mevrouw Leduc, de heer Monfils en de dames Vanlerberghe, Nagy en De Roeck
2-244/1
p. 1-11 2-244/1 p. 1-11 (PDF)
  Amendementen nrs 15 en 19 van mevrouw Leduc c.s.
2-244/4
p. 5-6 2-244/4 p. 5-6 (PDF)
  2-244/4
p. 13 2-244/4 p. 13 (PDF)
  Amendementen nrs 183 en 221 van mevrouw Leduc c.s.
2-244/12
p. 11-12 2-244/12 p. 11-12 (PDF)
  2-244/12
p. 27 2-244/12 p. 27 (PDF)
  Amendementen nrs 291 en 292 van mevrouw Leduc c.s.
2-244/15
p. 3-6 2-244/15 p. 3-6 (PDF)
  Amendement nr 400 van mevrouw Leduc c.s.
2-244/16
p. 62 2-244/16 p. 62 (PDF)
  Amendement nr 435 van mevrouw Leduc c.s.
2-244/17
p. 1 2-244/17 p. 1 (PDF)
  Amendement nr 574 van mevrouw Leduc c.s.
2-244/18
p. 45 2-244/18 p. 45 (PDF)
  Algemene bespreking
2-149
p. 4-35 2-149 p. 4-35 (PDF)
  2-150
p. 4-68 2-150 p. 4-68 (PDF)
  2-151
p. 5-37 2-151 p. 5-37 (PDF)
  2-151
p. 37-50 2-151 p. 37-50 (PDF)
  2-152
p. 4-68 2-152 p. 4-68 (PDF)
  Artikelsgewijze bespreking
2-153
p. 5-65 2-153 p. 5-65 (PDF)
  Algemene bespreking
2-154
p. 4-41 2-154 p. 4-41 (PDF)
  2-155
p. 25-34 2-155 p. 25-34 (PDF)
  Stemming en stemverklaringen van de dames Leduc, Vanlerberghe, Staveaux-Van Steenberge, Nagy en De Roeck en van de heren Mahoux, Vandenberghe, Monfils, Thissen, Vankrunkelsven en Geens
2-155
p. 63-69 2-155 p. 63-69 (PDF)
  2-155
p. 141 2-155 p. 141 (PDF)
Wetsvoorstel betreffende de palliatieve zorg (2-246)      
  Voorstel van de dames Vanlerberghe, Nagy, De Roeck en Leduc en de heren Mahoux en Monfils
2-246/1
p. 1-8 2-246/1 p. 1-8 (PDF)
  Algemene bespreking
2-149
p. 4-35 2-149 p. 4-35 (PDF)
  2-150
p. 4-68 2-150 p. 4-68 (PDF)
  2-151
p. 5-37 2-151 p. 5-37 (PDF)
  2-151
p. 37-50 2-151 p. 37-50 (PDF)
  2-152
p. 4-68 2-152 p. 4-68 (PDF)
  2-154
p. 4-41 2-154 p. 4-41 (PDF)
  2-155
p. 25-34 2-155 p. 25-34 (PDF)
  Stemming en stemverklaringen van de dames Nyssens, Leduc, de T'Serclaes, Nagy en Vanlerberghe en van de heren Van Krunkelsven, Mahoux en Barbeaux
2-155
p. 73-76 2-155 p. 73-76 (PDF)
  2-155
p. 77-78 2-155 p. 77-78 (PDF)
  2-155
p. 150 2-155 p. 150 (PDF)
Wetsvoorstel betreffende de problemen rond het levenseinde en de toestand van ongeneeslijk zieke patiŽnten (Euthanasie) (2-10)      
  Algemene bespreking
2-149
p. 4-35 2-149 p. 4-35 (PDF)
  2-150
p. 4-68 2-150 p. 4-68 (PDF)
  2-151
p. 5-37 2-151 p. 5-37 (PDF)
  2-151
p. 37-50 2-151 p. 37-50 (PDF)
  2-152
p. 4-68 2-152 p. 4-68 (PDF)
  2-154
p. 4-41 2-154 p. 4-41 (PDF)
  2-155
p. 25-34 2-155 p. 25-34 (PDF)
Wetsvoorstel betreffende de uitbreiding van het gemeentelijk stemrecht en het recht om verkozen te worden tot de niet-Europese onderdanen die in BelgiŽ verblijven (2-548)      
  Algemene bespreking
2-195
p. 4-43 2-195 p. 4-43 (PDF)
Wetsvoorstel betreffende het onderzoek op embryo's (Germinale gentherapie - Klonen) (2-87)      
  Algemene bespreking
2-244
p. 7-93 2-244 p. 7-93 (PDF)
Wetsvoorstel betreffende het onderzoek op embryo's in vitro (2-695)      
  Amendement nr 266 van mevrouw Leduc, ingediend op de artikelen in eerste lezing aangenomen
2-695/17
p. 43 2-695/17 p. 43 (PDF)
  Amendement nr 284 van de heer Colla en mevrouw Leduc, ingediend op de artikelen in eerste lezing aangenomen
2-695/17
p. 48 2-695/17 p. 48 (PDF)
  Algemene bespreking
2-244
p. 7-93 2-244 p. 7-93 (PDF)
Wetsvoorstel betreffende het verzoek om levensbeŽindiging (Euthanasie) (2-22)      
  Algemene bespreking
2-149
p. 4-35 2-149 p. 4-35 (PDF)
  2-150
p. 4-68 2-150 p. 4-68 (PDF)
  2-151
p. 5-37 2-151 p. 5-37 (PDF)
  2-151
p. 37-50 2-151 p. 37-50 (PDF)
  2-152
p. 4-68 2-152 p. 4-68 (PDF)
  2-154
p. 4-41 2-154 p. 4-41 (PDF)
  2-155
p. 25-34 2-155 p. 25-34 (PDF)
Wetsvoorstel houdende de bescherming van de rechten en de waardigheid van de mens bij het naderend levenseinde (Medisch handelen - Euthanasie - Palliatieve zorgverlening - Burgerlijk Wetboek : vaststelling, aangifte en controle van overlijden) (2-160)      
  Algemene bespreking
2-149
p. 4-35 2-149 p. 4-35 (PDF)
  2-150
p. 4-68 2-150 p. 4-68 (PDF)
  2-151
p. 5-37 2-151 p. 5-37 (PDF)
  2-151
p. 37-50 2-151 p. 37-50 (PDF)
  2-152
p. 4-68 2-152 p. 4-68 (PDF)
  2-154
p. 4-41 2-154 p. 4-41 (PDF)
  2-155
p. 25-34 2-155 p. 25-34 (PDF)
Wetsvoorstel houdende diverse institutionele hervormingen betreffende de lokale instellingen van het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest (Lombardakkoord - Vertegenwoordiging van de Nederlandstalige en Franstalige groepen in de gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest - Vertegenwoordiging van de taalgroepen in de politieraden van de Brusselse lokale politiezones) (2-740)      
  Voorstel van de dames Leduc en Vanlerberghe en van de heren Moureaux, Monfils, Galand, Lozie en Vankrunkelsven
2-740/1
p. 1-11 2-740/1 p. 1-11 (PDF)
  Algemene bespreking
2-124
p. 51-77 2-124 p. 51-77 (PDF)
Wetsvoorstel houdende het Wetboek van internationaal privaatrecht (2-1225)      
  Voorstel van de dames Leduc, Vanlerberghe en Nagy en van de heren Mahoux, Monfils en Lozie
2-1225/1
p. 1-294 2-1225/1 p. 1-294 (PDF)
   Afwezigheid
2-1225/1
p. 69 2-1225/1 p. 69 (PDF)
   Begrippen woonplaats en gewone verblijfplaats
2-1225/1
p. 13 2-1225/1 p. 13 (PDF)
  2-1225/1
p. 15-17 2-1225/1 p. 15-17 (PDF)
  2-1225/1
p. 28-32 2-1225/1 p. 28-32 (PDF)
   Bepaling nationaliteit
2-1225/1
p. 13 2-1225/1 p. 13 (PDF)
  2-1225/1
p. 15-17 2-1225/1 p. 15-17 (PDF)
  2-1225/1
p. 27-28 2-1225/1 p. 27-28 (PDF)
   Collectieve procedures van insolventies
2-1225/1
p. 20-21 2-1225/1 p. 20-21 (PDF)
  2-1225/1
p. 133-138 2-1225/1 p. 133-138 (PDF)
   Conflictenrecht
2-1225/1
p. 14 2-1225/1 p. 14 (PDF)
  2-1225/1
p. 39-50 2-1225/1 p. 39-50 (PDF)
   Doelstelling van transparantie, aanpassing aan de evolutie en internationale openheid
2-1225/1
p. 2-10 2-1225/1 p. 2-10 (PDF)
   Erfopvolging
2-1225/1
p. 18-19 2-1225/1 p. 18-19 (PDF)
  2-1225/1
p. 106-112 2-1225/1 p. 106-112 (PDF)
   Goederen : internationale bevoegdheid, toepasselijk recht, uitwerking van buitenlandse rechterlijke beslissingen - Zakenrecht
2-1225/1
p. 19 2-1225/1 p. 19 (PDF)
  2-1225/1
p. 113-121 2-1225/1 p. 113-121 (PDF)
   Huwelijksrelatie
2-1225/1
p. 69-91 2-1225/1 p. 69-91 (PDF)
   Naam en voornamen
2-1225/1
p. 66-68 2-1225/1 p. 66-68 (PDF)
   Onderhoudsverplichting
2-1225/1
p. 104-106 2-1225/1 p. 104-106 (PDF)
   Oorspronkelijke en adoptieve afstamming
2-1225/1
p. 95-104 2-1225/1 p. 95-104 (PDF)
   Rechterlijke bevoegdheid
2-1225/1
p. 13 2-1225/1 p. 13 (PDF)
  2-1225/1
p. 32-39 2-1225/1 p. 32-39 (PDF)
   Rechtspersonen
2-1225/1
p. 20 2-1225/1 p. 20 (PDF)
  2-1225/1
p. 129-133 2-1225/1 p. 129-133 (PDF)
   Relatie van samenleven
2-1225/1
p. 17-18 2-1225/1 p. 17-18 (PDF)
  2-1225/1
p. 91-95 2-1225/1 p. 91-95 (PDF)
   Staat, bekwaamheid, ouderlijk gezag en bescherming van onbekwamen
2-1225/1
p. 63-66 2-1225/1 p. 63-66 (PDF)
   Trusts
2-1225/1
p. 21 2-1225/1 p. 21 (PDF)
  2-1225/1
p. 138-141 2-1225/1 p. 138-141 (PDF)
   Uitwerking van buitenlandse rechterlijke beslissingen en authentieke akten
2-1225/1
p. 13-14 2-1225/1 p. 13-14 (PDF)
  2-1225/1
p. 50-63 2-1225/1 p. 50-63 (PDF)
   Vennootschappen : zetelverplaatsing en fusie
2-1225/1
p. 24 2-1225/1 p. 24 (PDF)
   Verbintenissen
2-1225/1
p. 19-20 2-1225/1 p. 19-20 (PDF)
  2-1225/1
p. 121-129 2-1225/1 p. 121-129 (PDF)
   Verhoudingen van een codificatie van het internationaal privaatrecht met de bestaande internationale en Europese teksten
2-1225/1
p. 10-12 2-1225/1 p. 10-12 (PDF)
   Verstoting
2-1225/1
p. 24 2-1225/1 p. 24 (PDF)
Wetsvoorstel houdende instelling van een federale evaluatiecommissie inzake de toepassing van de wet van ... betreffende de euthanasie (2-245)      
  Voorstel van mevrouw De Roeck, de heer Monfils, de dames Vanlerberghe en Nagy, de heer Mahoux en mevrouw Leduc
2-245/1
p. 1-6 2-245/1 p. 1-6 (PDF)
  Algemene bespreking
2-149
p. 4-35 2-149 p. 4-35 (PDF)
  2-150
p. 4-68 2-150 p. 4-68 (PDF)
  2-151
p. 5-37 2-151 p. 5-37 (PDF)
  2-151
p. 37-50 2-151 p. 37-50 (PDF)
  2-152
p. 4-68 2-152 p. 4-68 (PDF)
  2-154
p. 4-41 2-154 p. 4-41 (PDF)
  2-155
p. 25-34 2-155 p. 25-34 (PDF)
Wetsvoorstel houdende regeling van economische en individuele activiteiten met wapens (Omzetting richtlijn 91/477/EEG van de Raad van 18 juni 1991 - Indeling van de wapens - Erkenning van wapenhandelaars - Handelingen met wapens - Verbodsbepalingen - Schietstanden - Vervoer van vuurwapens - Munitie - Federale wapendienst) (2-1158)      
  Amendementen nrs 20 tot 28 van mevrouw Leduc
2-1158/2
p. 9-14 2-1158/2 p. 9-14 (PDF)
  Amendementen nrs 63 tot 66 van mevrouw Leduc en de heer Vankrunkelsven
2-1158/4
p. 1-2 2-1158/4 p. 1-2 (PDF)
  Amendement nr 117 van mevrouw Leduc en de heer Vankrunkelsven
2-1158/6
p. 4 2-1158/6 p. 4 (PDF)
  Algemene bespreking
2-283
p. 13-24 2-283 p. 13-24 (PDF)
Wetsvoorstel met betrekking tot het onderzoek op embryo's en geslachtscellen (2-716)      
  Voorstel van de heer Vankrunkelsven en mevrouw Leduc
2-716/1
p. 1-22 2-716/1 p. 1-22 (PDF)
  Algemene bespreking
2-244
p. 7-93 2-244 p. 7-93 (PDF)
Wetsvoorstel met betrekking tot het onderzoek op embryo's in vitro (2-92)      
  Algemene bespreking
2-244
p. 7-93 2-244 p. 7-93 (PDF)
Wetsvoorstel op de euthanasie (2-105)      
  Voorstel van mevrouw Leduc c.s.
2-105/1
p. 1-14 2-105/1 p. 1-14 (PDF)
  Algemene bespreking
2-149
p. 4-35 2-149 p. 4-35 (PDF)
  2-150
p. 4-68 2-150 p. 4-68 (PDF)
  2-151
p. 5-37 2-151 p. 5-37 (PDF)
  2-151
p. 37-50 2-151 p. 37-50 (PDF)
  2-152
p. 4-68 2-152 p. 4-68 (PDF)
  2-154
p. 4-41 2-154 p. 4-41 (PDF)
  2-155
p. 25-34 2-155 p. 25-34 (PDF)
Wetsvoorstel strekkende om het recht op palliatieve zorg in te voeren en de palliatieve zorgverlening te verbeteren (2-402)      
  Verslag van mevrouw Leduc
2-402/2
p. 1-2 2-402/2 p. 1-2 (PDF)
  Algemene bespreking
2-149
p. 4-35 2-149 p. 4-35 (PDF)
  2-150
p. 4-68 2-150 p. 4-68 (PDF)
  2-151
p. 5-37 2-151 p. 5-37 (PDF)
  2-151
p. 37-50 2-151 p. 37-50 (PDF)
  2-152
p. 4-68 2-152 p. 4-68 (PDF)
  2-154
p. 4-41 2-154 p. 4-41 (PDF)
  2-155
p. 25-34 2-155 p. 25-34 (PDF)
Wetsvoorstel strekkende om het recht op palliatieve zorg voor eenieder te garanderen en om het kader voor het verlenen van de palliatieve zorg vast te stellen (2-249)      
  Algemene bespreking
2-149
p. 4-35 2-149 p. 4-35 (PDF)
  2-150
p. 4-68 2-150 p. 4-68 (PDF)
  2-151
p. 5-37 2-151 p. 5-37 (PDF)
  2-151
p. 37-50 2-151 p. 37-50 (PDF)
  2-152
p. 4-68 2-152 p. 4-68 (PDF)
  2-154
p. 4-41 2-154 p. 4-41 (PDF)
  2-155
p. 25-34 2-155 p. 25-34 (PDF)
Wetsvoorstel strekkende tot de vergroting van het medebeslissingsrecht van de patiŽnt via de invoering van een behandelingsbeschikking (Palliatieve zorg en euthanasie) (2-86)      
  Algemene bespreking
2-149
p. 4-35 2-149 p. 4-35 (PDF)
  2-150
p. 4-68 2-150 p. 4-68 (PDF)
  2-151
p. 5-37 2-151 p. 5-37 (PDF)
  2-151
p. 37-50 2-151 p. 37-50 (PDF)
  2-152
p. 4-68 2-152 p. 4-68 (PDF)
  2-154
p. 4-41 2-154 p. 4-41 (PDF)
  2-155
p. 25-34 2-155 p. 25-34 (PDF)
Wetsvoorstel strekkende tot het verlenen van amnestie aan repressieslachtoffers (2-236)      
  Stemming over de inoverwegingneming en stemverklaringen van de heren Mahoux, Monfils, Verreycken, Vandenberghe en Vankrunkelsven en de dames Leduc, Willame-Boonen en Nagy
2-24
p. 33-35 2-24 p. 33-35 (PDF)
  2-24
p. 55 2-24 p. 55 (PDF)
Wetsvoorstel ter bestrijding van discriminatie en tot wijziging van de wet van 15 februari 1993 tot oprichting van een Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding (Ieder discriminerend onderscheid tussen personen - Strafbepalingen - Nietige bedingen - Vordering tot staking - Arbeidsverhoudingen - In rechte optreden van het Centrum - Gerechtelijk Wetboek, artt. 585, 587 bis en 588) (2-12)      
  Vraag om uitstel van de bespreking door mevrouw De Schamphelaere daar de leden van de Senaat het verslag laattijdig zouden hebben gekregen
2-167
p. 4-5 2-167 p. 4-5 (PDF)
  2-167
p. 18 2-167 p. 18 (PDF)
Wetsvoorstel tot aanvulling van artikel 317 van de nieuwe gemeentewet (Tuchtrechtelijke vervolging) (2-25)      
  Verslag van mevrouw Leduc
2-25/3
p. 1-4 2-25/3 p. 1-4 (PDF)
  Aanvullend verslag van mevrouw Leduc
2-25/6
p. 1-3 2-25/6 p. 1-3 (PDF)
  Artikelsgewijze bespreking
2-99
p. 13 2-99 p. 13 (PDF)
  Voorstel tot terugzending naar commissie
2-100
p. 59 2-100 p. 59 (PDF)
Wetsvoorstel tot aanvulling van artikel 75 van het Burgerlijk Wetboek (Gemengd huwelijk of huwelijk tussen niet-Belgen : plicht van de ambtenaar van de burgerlijke stand te wijzen op het Verdrag van 's-Gravenhage betreffende de burgerrechtelijke aspecten van internationale ontvoering van kinderen) (2-239)      
  Verslag van mevrouw Leduc
2-239/2
p. 1-2 2-239/2 p. 1-2 (PDF)
  Algemene bespreking
2-39
p. 39-41 2-39 p. 39-41 (PDF)
Wetsvoorstel tot instelling van een volksraadpleging over het stemrecht voor vreemdelingen (2-582)      
  Algemene bespreking
2-195
p. 4-43 2-195 p. 4-43 (PDF)
Wetsvoorstel tot instelling van jeugdadvocaten voor minderjarigen (Nieuw opschrift : Wetsvoorstel tot instelling van jeugdadvocaten) (2-256)      
  Amendement nr 13 van de dames Taelman en Leduc
2-256/3
p. 2-3 2-256/3 p. 2-3 (PDF)
  Amendementen nrs 12, 14 en 15 van de dames Taelman, Lindekens en Leduc
2-256/3
p. 1-2 2-256/3 p. 1-2 (PDF)
  2-256/3
p. 3-4 2-256/3 p. 3-4 (PDF)
Wetsvoorstel tot interpretatie van artikel 7, eerste lid, van de wet van 16 juni 1993 betreffende de bestraffing van ernstige schendingen van het internationaal humanitair recht (Wet op de universele bevoegdheid van het Belgische gerecht) (2-1255)      
  Verslag van mevrouw Leduc
2-1255/4
p. 1-22 2-1255/4 p. 1-22 (PDF)
  Algemene bespreking
2-265
p. 64-121 2-265 p. 64-121 (PDF)
  Voorstel tot terugzending
2-265
p. 56-64 2-265 p. 56-64 (PDF)
Wetsvoorstel tot invoering van een dag van de Verzoening (na de Tweede Wereldoorlog - Werkgroep belast met het opmaken van een werkmap over het historische fenomeen van verzoening) (2-1047)      
  Voorstel van de heer Verreycken
   Stemming over de inoverwegingneming - Verwerping
2-182
p. 55-59 2-182 p. 55-59 (PDF)
  2-182
p. 83-84 2-182 p. 83-84 (PDF)
Wetsvoorstel tot openstelling van het huwelijk voor personen van hetzelfde geslacht en tot wijziging van een aantal bepalingen van het Burgerlijk Wetboek (Aanpassing van bepalingen betreffende de adoptie - Modernisering van bepalingen betreffende huwelijksvermogensstelsels) (2-1173)      
  Voorstel van de dames Leduc, Vanlerberghe en Nagy en de heren Mahoux, Monfils en Lozie
2-1173/1
p. 1-13 2-1173/1 p. 1-13 (PDF)
Wetsvoorstel tot opheffing van de wet van 30 december 1953 betreffende het verval van de Belgische nationaliteit en de wet van 3 december 1964 tot verlenging van de verjaringstermijnen van de doodstraffen (Repressieslachtoffers - Verwijdering en verbanning) (2-1294)      
  Stemming over de inoverwegingneming
2-231
p. 38-39 2-231 p. 38-39 (PDF)
  2-231
p. 54 2-231 p. 54 (PDF)
Wetsvoorstel tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van het personeel van de buitendiensten van de Veiligheid van de Staat (Enige dienst waarvan de personeelsvertegenwoordiging voor statutaire en geldelijke zaken niet bij wet geregeld is) (2-1545)      
  Voorstel van de dames Lizin en Leduc en de heren Monfils, Guilbert en Mahoux
2-1545/1
p. 1-9 2-1545/1 p. 1-9 (PDF)
Wetsvoorstel tot toekenning van het actief en passief kiesrecht bij de gemeente- en provincieraadsverkiezingen aan de buitenlandse onderdanen (2-587)      
  Algemene bespreking
2-195
p. 4-43 2-195 p. 4-43 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 19 van de nieuwe gemeentewet (Mogelijkheid voor een burgemeester of een schepen, om spontaan afstand te doen van een deel van zijn bezoldiging) (2-750)      
  Voorstel van mevrouw Leduc
2-750/1
p. 1-2 2-750/1 p. 1-2 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 24 van de wet van 20 juli 1971 op de begraafplaatsen en de lijkbezorging (As van verbrande lijken) (Zie ook doc. Senaat 1-1065/1) (2-258)      
  Voorstel van mevrouw Leduc c.s.
2-258/1
p. 1-4 2-258/1 p. 1-4 (PDF)
  Amendementen nrs 9 tot 11 van mevrouw Leduc
2-258/10
p. 1-2 2-258/10 p. 1-2 (PDF)
  Algemene bespreking
2-46
p. 32-41 2-46 p. 32-41 (PDF)
  Artikelsgewijze bespreking en aangehouden stemming
2-46
p. 41-45 2-46 p. 41-45 (PDF)
  2-46
p. 66 2-46 p. 66 (PDF)
  Algemene bespreking
2-59
p. 28-34 2-59 p. 28-34 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 24 van de wet van 20 juli 1971 op de begraafplaatsen en de lijkbezorging, met betrekking tot de verklaring over de asbestemming (Ook op verzoek van de nabestaanden) (2-762)      
  Voorstel van mevrouw Leduc c.s.
2-762/1
p. 1-2 2-762/1 p. 1-2 (PDF)
  Algemene bespreking
2-144
p. 31-35 2-144 p. 31-35 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 272 van het Wetboek van registratie-, hypotheek- en griffierechten, teneinde het expeditierecht te verlagen dat wordt geheven op afschriften van documenten (2-1090)      
  Voorstel van de heer Dubiť en mevrouw Leduc
2-1090/1
p. 1-5 2-1090/1 p. 1-5 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 69 van de wetten op de Raad van State, gecoŲrdineerd op 12 januari 1973 (Vermeerdering van het aantal staatsraden) (2-1226)      
  Voorstel van mevrouw Leduc c.s.
2-1226/1
p. 1-4 2-1226/1 p. 1-4 (PDF)
  Amendement nr 1 van mevrouw Leduc c.s.
2-1226/2
p. 1-2 2-1226/2 p. 1-2 (PDF)
  Algemene bespreking
2-227
p. 93-94 2-227 p. 93-94 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 7, ß 2bis, 2į, van de wet van 24 januari 1977 betreffende de bescherming van de gezondheid van de verbruikers op het stuk van de voedingsmiddelen en andere producten, ingevoegd door de wet van 10 december 1997 houdende verbod op de reclame voor tabaksproducten (Sponsoring) (2-895)      
  Stemverklaringen van de dames Nagy, Kestelijn-Sierens, Leduc en Lizin en van de heren Remans, Roelants du Vivier, Verreycken, Malcorps, Tobback, Mahoux, Vankrunkelsven, Thissen en Dedecker en verwerping
2-220
p. 46-52 2-220 p. 46-52 (PDF)
  2-220
p. 58 2-220 p. 58 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 73 van de nieuwe gemeentewet (Gemeenteraadsleden : onverenigbaarheid wegens bloed- of aanverwantschap) (2-119)      
  Voorstel van mevrouw Leduc c.s.
2-119/1
p. 1-2 2-119/1 p. 1-2 (PDF)
  Amendement nr 1 van mevrouw Leduc en de heren Mahassine en Vankrunkelsven
2-119/2
p. 1 2-119/2 p. 1 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de artikelen 259bis-12 en 259bis-18 van het Gerechtelijk Wetboek (Nieuw opschrift : Wetsontwerp tot wijziging van sommige artikelen van het Gerechtelijk Wetboek met betrekking tot de werking van de Hoge Raad voor de Justitie) (Goedkeuring en openbaarmaking van adviezen en voorstellen van de verenigde advies- en onderzoekscommissie - Spoedprocedure - Wettelijk kader van een protocolakkoord met het Parlement) (2-1153)      
  Amendementen nrs 2 tot 6 van mevrouw Leduc c.s.
2-1153/3
p. 1-5 2-1153/3 p. 1-5 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de artikelen 279 en 280 van de nieuwe gemeentewet (Minimumaantal Nederlandstalige gemeenteraadsleden en schepenen in de gemeenten van het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest) (2-149)      
  Algemene bespreking
2-124
p. 51-77 2-124 p. 51-77 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de artikelen 5 en 6 van de wet van 10 april 1990 op de bewakingsondernemingen, de beveiligingsondernemingen en de interne bewakingsdiensten (Nationaliteitsvereiste : niet-EU-onderdanen; migranten) (2-493)      
  Voorstel tot terugzending naar commissie in afwachting van de verduidelijking van het officiŽle standpunt van de Europese Commissie
2-109
p. 10-15 2-109 p. 10-15 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de datum van inwerkingtreding van de wet van 10 december 1997 houdende verbod op de reclame voor tabaksproducten (Nieuw opschrift : Wetsvoorstel tot wijziging van de datum van inwerkingtreding van de wet van 10 december 1997 houdende verbod op de reclame voor tabaksproducten en tot oprichting van een Fonds ter bestrijding van het tabaksgebruik) (Grote Prijs Formule 1 van Spa-Francorchamps) (2-1336)      
  Stemming over de inoverwegingneming - Weg die ingediende wetsvoorstellen moeten volgen - Spoedbehandeling
2-240
p. 19-22 2-240 p. 19-22 (PDF)
  2-240
p. 46 2-240 p. 46 (PDF)
  Algemene bespreking
2-242
p. 4-50 2-242 p. 4-50 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de gemeentekieswet en de nieuwe gemeentewet, met betrekking tot het stemrecht en de verkiesbaarheid bij gemeenteraadsverkiezingen van onderdanen van lidstaten van de Europese Unie en van de andere staatsburgers van buitenlandse nationaliteit die langer dan vijf jaar in BelgiŽ verblijven (2-954)      
  Algemene bespreking
2-195
p. 4-43 2-195 p. 4-43 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de gemeentekieswet en de nieuwe gemeentewet, met betrekking tot het stemrecht en de verkiesbaarheid van niet-Belgen bij gemeente- en provincieraadsverkiezingen (2-880)      
  Algemene bespreking
2-195
p. 4-43 2-195 p. 4-43 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de gewone wet van 16 juli 1993 ter vervollediging van de federale staatsstructuur, met het oog op de afschaffing van de devolutieve werking van de lijststem en van de lijsten van kandidaat-opvolgers bij de verkiezingen van het Vlaamse en het Waalse Parlement (2-294)      
  Verslag van mevrouw Leduc
2-294/2
p. 1 2-294/2 p. 1 (PDF)
  Algemene bespreking
2-134
p. 24-37 2-134 p. 24-37 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de gewone wet van 16 juli 1993 tot vervollediging van de federale staatsstructuur, met het oog op het neutraliseren van de lijststem en het onderscheid tussen kandidaat-titularissen en kandidaat-opvolgers bij de verkiezingen voor het Vlaamse Parlement en de Waalse Gewestraad (2-193)      
  Verslag van mevrouw Leduc
2-193/2
p. 1 2-193/2 p. 1 (PDF)
  Algemene bespreking
2-134
p. 24-37 2-134 p. 24-37 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 12 januari 1989 tot regeling van de wijze waarop de Brusselse Hoofdstedelijke Raad wordt verkozen, met het oog op de afschaffing van de devolutieve werking van de lijststem en van de lijsten van kandidaat-opvolgers (2-295)      
  Verslag van mevrouw Leduc
2-295/2
p. 1 2-295/2 p. 1 (PDF)
  Algemene bespreking
2-134
p. 24-37 2-134 p. 24-37 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 16 juni 1993 betreffende de bestraffing van ernstige schendingen van het internationaal humanitair recht (Wet op de universele bevoegdheid van het Belgische gerecht) (2-1256)      
  Verslag van mevrouw Leduc
2-1256/5
p. 1-70 2-1256/5 p. 1-70 (PDF)
  2-1256/8
p. 1-2 2-1256/8 p. 1-2 (PDF)
  2-1256/12
p. 1-23 2-1256/12 p. 1-23 (PDF)
  Algemene bespreking
2-265
p. 64-121 2-265 p. 64-121 (PDF)
  Voorstel tot terugzending
2-265
p. 56-64 2-265 p. 56-64 (PDF)
  Algemene bespreking
2-289
p. 4-41 2-289 p. 4-41 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 22 juli 1991 betreffende de Nationale Loterij (Ontzegging van de producten van de Nationale Loterij aan minderjarigen) (2-46)      
  Algemene bespreking
2-194
p. 6-36 2-194 p. 6-36 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van verschillende kieswetten teneinde de bestraffing van kiezersbedrog mogelijk te maken (2-49)      
  Algemene bespreking
2-238
p. 7-24 2-238 p. 7-24 (PDF)
  2-238
p. 25-31 2-238 p. 25-31 (PDF)
  2-239
p. 30-62 2-239 p. 30-62 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging, wat de kieskringen voor de verkiezingen voor de Kamer van volksvertegenwoordigers betreft, van het Kieswetboek (Grondige wijziging van het kiesstelsel - Eťn kieskring per provincie - Afschaffing van de lijstenverbinding - Landelijke versus lokale kandidaten - Gelijkheid man-vrouw - Stemplicht : afschaffing strafbepalingen) (2-449)      
  Algemene bespreking
2-238
p. 7-24 2-238 p. 7-24 (PDF)
  2-238
p. 25-31 2-238 p. 25-31 (PDF)
  2-239
p. 30-62 2-239 p. 30-62 (PDF)
Wijziging in de samenstelling van een fractie - Beslissing van de heer Moreels om niet langer deel uit te maken van de CVP-fractie maar voortaan als onafhankelijk lid te zetelen - Gevolgen inzake de evenredige vertegenwoordiging van de fracties in het Bureau en in de commissies - Nieuwe verdeling van de mandaten      
  2-69
p. 8-14 2-69 p. 8-14 (PDF)
 
Alles van 1995 tot nu
Legislatuur 2019-....
Legislatuur 2014-2019
Legislatuur 2010-2014
Legislatuur 2007-2010
Legislatuur 2003-2007
Legislatuur 1999-2003
Legislatuur 1995-1999