Auteurs- en sprekersregister betreffende "Leduc Jeannine" (Legislatuur 2003-2007)

 
Alles van 1995 tot nu
Legislatuur 2019-....
Legislatuur 2014-2019
Legislatuur 2010-2014
Legislatuur 2007-2010
Legislatuur 2003-2007
Legislatuur 1999-2003
Legislatuur 1995-1999
  Parlementaire documenten Handelingen Schriftelijke vragen
Als op donderdag om 15 uur een commissie wordt bijeengeroepen moeten de commissieleden op zijn minst via de fractie worden verwittigd      
  3-194
p. 44 3-194 p. 44 (PDF)
Benoeming van de griffier      
  Benoeming van de heer Luc Blondeel
   Stemming
3-45
p. 41-44 3-45 p. 41-44 (PDF)
  3-45
p. 48 3-45 p. 48 (PDF)
Benoeming van het Vast Bureau van de Senaat (2003 BZ)      
  Benoeming van mevrouw Leduc tot quaestor van de Senaat
3-3
p. 9-10 3-3 p. 9-10 (PDF)
Benoeming van het Vast Bureau van de Senaat (2003-2004)      
  Benoeming van mevrouw Leduc tot quaestor van de Senaat
3-13
p. 4-5 3-13 p. 4-5 (PDF)
Benoeming van het Vast Bureau van de Senaat (2004-2005)      
  Benoeming van mevrouw Leduc tot quaestor van de Senaat
3-77
p. 5 3-77 p. 5 (PDF)
Benoeming van het Vast Bureau van de Senaat (2005-2006)      
  Benoeming van mevrouw Leduc tot quaestor van de Senaat
3-126
p. 4-5 3-126 p. 4-5 (PDF)
Benoeming van het Vast Bureau van de Senaat (2006-2007)      
  Benoeming van mevrouw Leduc tot quaestor van de Senaat
3-180
p. 4 3-180 p. 4 (PDF)
De euthanasiewet (Vergoeding van LEIF- en EOL-artsen voor hun consultatie als tweede of derde arts - Informatiebrochures) (3-1477)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Leduc aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
3-212
p. 25-27 3-212 p. 25-27 (PDF)
De import van fruit uit Polen en de Tsjechische republiek dat nadien als Belgisch fruit wordt verkocht (Misbruiken inzake de kwaliteit van het fruit) (3-390)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Leduc aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid en aan mevrouw Moerman, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Antwoord gegeven door mevrouw Moerman, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
3-70
p. 33-35 3-70 p. 33-35 (PDF)
De inhoudelijke aspecten van enkele verdragen inzake de nationaliteit (Verlies van de Belgische nationaliteit bij vrijwillige verkrijging van een vreemde nationaliteit - Overeenkomst van de Raad van Europa van 1963 betreffende de beperking van gevallen van meervoudige nationaliteit - Europese Conventie van 1997 over de nationaliteit - Opzegging van de Overeenkomst van 1963 en bekrachtiging van de Conventie van 1997) (3-916)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Leduc aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
   Antwoord gegeven door de heer Dupont, minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen
3-119
p. 60-61 3-119 p. 60-61 (PDF)
De millenniumdoelstellingen (Doelstellingen die alle lidstaten van de Verenigde Naties, waaronder BelgiŽ, hebben beloofd te zullen verwezenlijken tegen 2015 namelijk de grootste armoede en honger uitbannen, het basisonderwijs wereldwijd toegankelijk maken voor iedereen, een gelijke behandeling van mannen en vrouwen bevorderen, door vrouwen meer kansen en zeggenschap te bieden, de kindersterfte verminderen, de gezondheid van moeders verbeteren, de strijd leveren tegen AIV/AIDS, malaria en andere ziekten, actief werken aan een duurzaam milieu en werken aan een mondiaal partnerschap voor ontwikkeling) (3-603)      
  Voorstel tot terugzending naar commissie
3-98
p. 7-14 3-98 p. 7-14 (PDF)
De onterechte heffing van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (Oude gegevensbestanden) (3-1765)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Leduc aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid en aan de heer Van Quickenborne, staatssecretaris voor Administratieve Vereenvoudiging, toegevoegd aan de eerste minister
   Antwoord gegeven door de heer Donfut, staatssecretaris voor Europese Zaken, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken
3-175
p. 36-39 3-175 p. 36-39 (PDF)
Dotatie van de Senaat - Uitgaven van het dienstjaar 2002, begroting voor het dienstjaar 2003 en begrotingsramingen voor het dienstjaar 2004      
  Bespreking
   Eerlijke handel
3-32
p. 16 3-32 p. 16 (PDF)
  3-32
p. 16 3-32 p. 16 (PDF)
   Kinderopvang
3-32
p. 17 3-32 p. 17 (PDF)
   Personeelsuitgaven
3-32
p. 16 3-32 p. 16 (PDF)
   Toegankelijkheid van de Senaat voor mensen met een handicap
3-32
p. 16 3-32 p. 16 (PDF)
   Transparante en correcte gebruik van middelen
3-32
p. 17 3-32 p. 17 (PDF)
   Uitgaven voor protocol en reizen
3-32
p. 16 3-32 p. 16 (PDF)
   Uitvoerig overzicht
3-32
p. 4-9 3-32 p. 4-9 (PDF)
Dotatie van de Senaat - Uitgaven van het dienstjaar 2003, uitgavenbegroting voor het dienstjaar 2004 en begrotingsramingen voor het dienstjaar 2005      
  Bespreking
3-89
p. 24-31 3-89 p. 24-31 (PDF)
  3-89
p. 31-34 3-89 p. 31-34 (PDF)
   Cultureel patrimonium van de Senaat
3-89
p. 26 3-89 p. 26 (PDF)
  3-89
p. 28 3-89 p. 28 (PDF)
   Krediet voor de betaling van de vergoeding aan de senatoren
3-89
p. 25 3-89 p. 25 (PDF)
  3-89
p. 28 3-89 p. 28 (PDF)
   Krediet voor de fractiesecretariaten in de Senaat
3-89
p. 25-26 3-89 p. 25-26 (PDF)
  3-89
p. 27 3-89 p. 27 (PDF)
  3-89
p. 28 3-89 p. 28 (PDF)
  3-89
p. 29 3-89 p. 29 (PDF)
   Opstelling van de begroting van de Senaat volgens de hedendaagse boekhoudkundige normen - Publicatie van de begroting
3-89
p. 32 3-89 p. 32 (PDF)
  3-89
p. 33 3-89 p. 33 (PDF)
   Parlementaire samenwerking tussen BelgiŽ en de Democratische Republiek Kongo
3-89
p. 31 3-89 p. 31 (PDF)
   Restauratie van de salons van de Voorzitter van de Senaat
3-89
p. 24-25 3-89 p. 24-25 (PDF)
  3-89
p. 27 3-89 p. 27 (PDF)
  3-89
p. 28 3-89 p. 28 (PDF)
Dotatie van de Senaat - Uitgaven van het dienstjaar 2004, begroting 2005 en begrotingsvooruitzichten voor het dienstjaar 2006 (3-1486)      
  Bespreking
3-142
p. 11-13 3-142 p. 11-13 (PDF)
  3-142
p. 31-37 3-142 p. 31-37 (PDF)
   De heer Hugo Vandenberghe vraagt dat alle parlementaire stukken van de Senaat sedert 1831 op het internet zouden worden gezet
3-142
p. 34 3-142 p. 34 (PDF)
  3-142
p. 36 3-142 p. 36 (PDF)
   Energiebezuiniging in de Senaat - Energieaudit
3-142
p. 32 3-142 p. 32 (PDF)
  3-142
p. 33 3-142 p. 33 (PDF)
  3-142
p. 34 3-142 p. 34 (PDF)
  3-142
p. 34 3-142 p. 34 (PDF)
  3-142
p. 36 3-142 p. 36 (PDF)
   Groei van de uitgaven
3-142
p. 32 3-142 p. 32 (PDF)
  3-142
p. 33 3-142 p. 33 (PDF)
  3-142
p. 36 3-142 p. 36 (PDF)
  3-142
p. 36 3-142 p. 36 (PDF)
   Investering van liquiditeiten door de Senaat in ethische beleggingen
3-142
p. 33 3-142 p. 33 (PDF)
  3-142
p. 34 3-142 p. 34 (PDF)
  3-142
p. 36 3-142 p. 36 (PDF)
   Pleidooi voor een transparantere begroting, opgesteld volgens moderne boekhoudkundige normen
3-142
p. 31-32 3-142 p. 31-32 (PDF)
  3-142
p. 34-36 3-142 p. 34-36 (PDF)
   Renovatie van de salons van de voorzitter van de Senaat
3-142
p. 32 3-142 p. 32 (PDF)
  3-142
p. 36 3-142 p. 36 (PDF)
  3-142
p. 36 3-142 p. 36 (PDF)
  3-142
p. 36 3-142 p. 36 (PDF)
  3-142
p. 37 3-142 p. 37 (PDF)
   Samenvatting van de begroting door mevrouw Leduc, voorzitster van het CollŤge van Quaestoren
3-142
p. 11-13 3-142 p. 11-13 (PDF)
Dotatie van de Senaat - Uitgaven van het dienstjaar 2005 en begrotingsvooruitzichten voor het dienstjaar 2007 (3-1937)      
  Bespreking
3-195
p. 61-65 3-195 p. 61-65 (PDF)
   Betere redactie van de begroting van de Senaat
3-195
p. 61-62 3-195 p. 61-62 (PDF)
   Dotatie voor de politieke partijen
3-195
p. 63 3-195 p. 63 (PDF)
   Energiebezuiniging
3-195
p. 64-65 3-195 p. 64-65 (PDF)
   Krediet bilaterale betrekkingen en protocol
3-195
p. 63 3-195 p. 63 (PDF)
   Krediet voor de Congolese Senaat bestemd voor informaticamaterieel, kantoormeubilair en archivering
3-195
p. 62 3-195 p. 62 (PDF)
   Krediet voor de betaling van de vergoedingen aan de senatoren
3-195
p. 62 3-195 p. 62 (PDF)
   Krediet voor de politieke fracties van de Senaat
3-195
p. 63 3-195 p. 63 (PDF)
   Kredieten voor de secretariaten van de fracties en voor de secretariaten van de Voorzitter van de Senaat en de fractievoorzitters
3-195
p. 62-63 3-195 p. 62-63 (PDF)
   Personeelskosten
3-195
p. 64 3-195 p. 64 (PDF)
   Samenvatting van de begroting van de Senaat
3-195
p. 62-65 3-195 p. 62-65 (PDF)
   Uitgaven voor ontwikkelingssamenwerking
3-195
p. 64 3-195 p. 64 (PDF)
   Werkings- en reiskosten van de commissies
3-195
p. 63 3-195 p. 63 (PDF)
  Stemming en stemverklaringen van de heren Van Hauthem, Mahoux en Dubiť en mevrouw de Bethune
   Betere redactie van de begroting van de Senaat
3-195
p. 68 3-195 p. 68 (PDF)
   Energiebezuiniging
3-195
p. 68 3-195 p. 68 (PDF)
   Oprichting in de Senaat van het steunpunt burgerschap en burgerzin
3-195
p. 68 3-195 p. 68 (PDF)
   Protest tegen het feit dat de oppositie niet vertegenwoordigd is in de quaestuur van de Senaat
3-195
p. 68 3-195 p. 68 (PDF)
Eedaflegging (Verkiezingen van 18 mei 2003)      
  mevrouw Leduc, senator gekozen door het Nederlandse kiescollege
3-1
p. 13 3-1 p. 13 (PDF)
Evaluatie van de hervorming van de politiediensten (Financieringsmechanisme - Sociale dotatie - Overdracht van de gebouwen - Verkeersboetefonds - Omzetting van gesubsidieerde contractuele betrekkingen in statutaire betrekkingen - Werking van de sociale secretariaten - Centrale Dienst voor de vaste uitgaven (CDVU) - Bijzondere rekenplichtingen - Informatiehuishouding : Arrondissementeel Informatiekruispunt, nationale gegevensbank, radiocommunicatienetwerk, dispatchingcentrales, CIC en ASTRID - Interzonale samenwerking, rol van de bestuurlijk directeurs-coŲrdinatoren ("dirco") en federale dienstverlening) (3-566)      
  Verslag van mevrouw Leduc
3-566/1
p. 1-96 3-566/1 p. 1-96 (PDF)
  Bespreking
3-97
p. 24-29 3-97 p. 24-29 (PDF)
Het gebruik van biobrandstoffen of andere hernieuwbare brandstoffen in het vervoer (Wegvervoer - Biodiesel) (3-465)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Leduc aan de heer Tobback, minister van Leefmilieu en minister van Pensioenen
3-85
p. 33-34 3-85 p. 33-34 (PDF)
Ontwerp van programmawet (3-137)      
  Algemene bespreking (Eerste deel)
   Onttrekken van de cellen beleidsvoorbereiding aan de wetten op het gebruik der talen
3-9
p. 22 3-9 p. 22 (PDF)
Resolutie over de mogelijke uitlevering van de heer Fujimori aan Peru (3-1639)      
  Bespreking
3-156
p. 28-31 3-156 p. 28-31 (PDF)
Voorstel tot wijziging van artikel 84 van het reglement van de Senaat (Verlies van de hoedanigheid van lid van de vaste commissie belast met de begeleiding van het Vast Comitť van Toezicht op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten bij het verlaten van een fractie) (3-1393)      
  Verslag van mevrouw Leduc
3-1393/3
p. 1-3 3-1393/3 p. 1-3 (PDF)
  Algemene bespreking
3-130
p. 53-57 3-130 p. 53-57 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de diagnose en begeleiding van de dementerende patiŽnt (3-1588)      
  Amendementen nrs 30 en 39 van de dames Geerts en Leduc
3-1588/2
p. 8 3-1588/2 p. 8 (PDF)
  3-1588/2
p. 10 3-1588/2 p. 10 (PDF)
Voorstel van resolutie inzake de toepassing van de wet van 14 juni 2002 betreffende de palliatieve zorg (Prioriteiten opgenomen in het verslag van de Evaluatiecel palliatieve zorg - Voorstellen en aanbevelingen) (3-1583)      
  Voorstel van de heer Mahoux en de dames Defraigne, Vanlerberghe en Leduc
3-1583/1
p. 1-3 3-1583/1 p. 1-3 (PDF)
Voorstel van resolutie met betrekking tot de nagedachtenis van de holocaust en de veroordeling van antisemitisme en racisme (3-1072)      
  Bespreking
3-111
p. 26-37 3-111 p. 26-37 (PDF)
Voorstel van resolutie om 8 mei te erkennen als "Dag van de Memorie" (Nieuw opschrift : Voorstel van resolutie om 8 mei te herkennen als "Dag van de Herinnering") (Einddatum van de Tweede Wereldoorlog) (3-1143)      
  Amendement nr 1 van mevrouw Leduc c.s.
3-1143/2
p. 1 3-1143/2 p. 1 (PDF)
  Bespreking
3-111
p. 26-37 3-111 p. 26-37 (PDF)
Voorstel van resolutie voor een betere ondersteuning van de palliatieve zorg (3-1349)      
  Bespreking van het amendement
3-163
p. 19-23 3-163 p. 19-23 (PDF)
Wetsontwerp houdende diverse bepalingen (3-1302)      
  Verslag van mevrouw Leduc
3-1302/5
p. 1-17 3-1302/5 p. 1-17 (PDF)
   Gemeentelijke administratieve sancties
3-1302/5
p. 10-14 3-1302/5 p. 10-14 (PDF)
   Groepering in de organieke wet van begrotingsfondsen bij de federale politie
3-1302/5
p. 2 3-1302/5 p. 2 (PDF)
   Verdeling over de gemeenten van de brandweerkosten binnen de provincies
3-1302/5
p. 4-6 3-1302/5 p. 4-6 (PDF)
   Wijziging van de op 18 juli 1966 gecoŲrdineerde wetten op het gebruik der talen in bestuurszaken (Aanpassing taalkaders)
3-1302/5
p. 10 3-1302/5 p. 10 (PDF)
   Wijziging wet 15 april 1994 betreffende de bescherming van bevolking en leefmilieu tegen de uit ioniserende stralingen voortspruitende gevaren en betreffende het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (Sancties)
3-1302/5
p. 2-4 3-1302/5 p. 2-4 (PDF)
  3-1302/5
p. 6-9 3-1302/5 p. 6-9 (PDF)
  Algemene bespreking (Eerste deel)
   Samenvatting verslag Commissie Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
3-124
p. 26-38 3-124 p. 26-38 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met het Samenwerkingsakkoord van 8 juli 2005 tussen de Federale Staat en het Vlaamse Gewest betreffende de oprichting van en de samenwerking in een structuur Kustwacht (3-1364)      
  Verslag van mevrouw Leduc
3-1364/2
p. 1-3 3-1364/2 p. 1-3 (PDF)
Wetsontwerp houdende verscheidene wijzigingen inzake verkiezingen (Federale verkiezingen - Aanpassing van de verkiezingskalender - Digitale transmissie van de processen-verbaal - Digitaal doorsturen van de contactgegevens van de kiesbureaus - Nummering van de kandidaten op de stembiljetten en op de schermen van de geautomatiseerde stemming - Verlagen tot 18 jaar van de leeftijd om lid te zijn van een stembureau - Aanwijzing van de bijzitters en plaatsvervangende bijzitters door de voorzitter van het kantonhoofdbureau - Versoepeling van de voorwaarden om, in geval van buitenlandse reis, een volmacht te geven - Vermelden van het nationaal nummer, op de kiezerslijst - Stemming van de Belgen in het buitenland : stemopneming van de stembiljetten uitgebracht per briefwisseling in de kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde door het speciaal stemopnemingsbureau, geÔnstalleerd bij FOD Buitenlandse Zaken) (3-1919)      
  Terugzending naar commissie
3-194
p. 10 3-194 p. 10 (PDF)
Wetsontwerp inzake de gerechtelijke opleiding en tot oprichting van het Instituut voor gerechtelijke opleiding (3-1889)      
  Amendement nr 98 van mevrouw Leduc en de heer Willems
3-1889/3
p. 34 3-1889/3 p. 34 (PDF)
Wetsontwerp tot instelling van de Commissie voor de Modernisering van de Rechterlijke Orde en de Algemene Raad van de partners van de Rechterlijke Orde (De Commissie, opgericht bij de FOD Justitie, is belast met elke actie die de modernisering van de Rechterlijke Orde tot doel heeft - De Algemene Raad is ermee belast aan de Commissie initiatieven ter bevordering van de modernisering van Justitie voor te stellen) (3-1720)      
  Amendement nr 10 van de heer Willems en mevrouw Leduc
3-1720/2
p. 4-5 3-1720/2 p. 4-5 (PDF)
Wetsontwerp tot invoeging van een artikel 17bis in de wet van 10 april 1990 op de bewakingsondernemingen, de beveiligingsondernemingen en de interne bewakingsdiensten (Vordering tot staking bij de voorzitter van de rechtbank van koophandel) (3-434)      
  Verslag van mevrouw Leduc
3-434/2
p. 1 3-434/2 p. 1 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 10 april 1990 op de bewakingsondernemingen, de beveiligingsondernemingen en de interne bewakingsdiensten, de wet van 29 juli 1934 waarbij private milities verboden worden en de wet van 19 juli 1991 tot regeling van het beroep van privť-detective (Uitbreiding van het toepassingsgebied van de bewakingswet met een aantal taken die op heden door de politiediensten uitgevoerd worden : evenementen met het oog op de verkeersveiligheid, gelimiteerde bewakingsopdrachten op de openbare weg - Uitbreiding van het toepassingsgebied van de wet tot de sector van het veiligheidsadvies - Aanpassing van een aantal punten aan de actuele noden van de bewakings- en beveiligingssector) (3-433)      
  Verslag van mevrouw Leduc
3-433/3
p. 1-10 3-433/3 p. 1-10 (PDF)
Wetsontwerp waarbij de bevoegdheid om toegang te verlenen tot de informatiegegevens van het wachtregister en van het register van de identiteitskaarten toevertrouwd wordt aan het sectoraal comitť van het Rijksregister (Vereenvoudiging van de procedures voor toegang tot de informatiegegevens van beide registers terwijl inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer voldoende waarborgen blijven bestaan - Wijziging wetten van 8 augustus 1983 en 19 juli 1991) (3-2431)      
  Verslag van mevrouw L.educ
3-2431/2
p. 1-4 3-2431/2 p. 1-4 (PDF)
Wetsvoorstel betreffende de uitbreiding van het actief en passief kiesrecht bij gemeenteraads- en districtraadsverkiezingen tot de niet-Europese onderdanen die in BelgiŽ verblijven (3-262)      
  Algemene bespreking
3-23
p. 4-36 3-23 p. 4-36 (PDF)
  3-24
p. 4-43 3-24 p. 4-43 (PDF)
  3-24
p. 44-96 3-24 p. 44-96 (PDF)
Wetsvoorstel betreffende de uitbreiding van het gemeentelijk stemrecht en het recht om verkozen te worden tot de niet-Europese onderdanen die in BelgiŽ verblijven (3-65)      
  Algemene bespreking
3-23
p. 4-36 3-23 p. 4-36 (PDF)
  3-24
p. 4-43 3-24 p. 4-43 (PDF)
  3-24
p. 44-96 3-24 p. 44-96 (PDF)
Wetsvoorstel houdende het Wetboek van internationaal privaatrecht (3-27)      
  Voorstel van de dames Leduc, Vanlerberghe en de T'Serclaes en van de heer Mahoux
3-27/1
p. 1-201 3-27/1 p. 1-201 (PDF)
   Afwezigheid
3-27/1
p. 69 3-27/1 p. 69 (PDF)
   Begrippen woonplaats en gewone verblijfplaats
3-27/1
p. 13 3-27/1 p. 13 (PDF)
  3-27/1
p. 15-17 3-27/1 p. 15-17 (PDF)
  3-27/1
p. 28-32 3-27/1 p. 28-32 (PDF)
   Bepaling nationaliteit
3-27/1
p. 13 3-27/1 p. 13 (PDF)
  3-27/1
p. 15-17 3-27/1 p. 15-17 (PDF)
  3-27/1
p. 27-28 3-27/1 p. 27-28 (PDF)
   Collectieve procedures van insolventies
3-27/1
p. 20-21 3-27/1 p. 20-21 (PDF)
  3-27/1
p. 133-138 3-27/1 p. 133-138 (PDF)
   Conflictenrecht
3-27/1
p. 14-15 3-27/1 p. 14-15 (PDF)
  3-27/1
p. 39-50 3-27/1 p. 39-50 (PDF)
   Doelstelling van transparantie, aanpassing aan de evolutie en internationale openheid
3-27/1
p. 3-10 3-27/1 p. 3-10 (PDF)
   Erfopvolging
3-27/1
p. 18-19 3-27/1 p. 18-19 (PDF)
  3-27/1
p. 106-112 3-27/1 p. 106-112 (PDF)
   Goederen : internationale bevoegdheid, toepasselijk recht, uitwerking van buitenlandse rechterlijke beslissingen - Zakenrecht
3-27/1
p. 19 3-27/1 p. 19 (PDF)
  3-27/1
p. 113-121 3-27/1 p. 113-121 (PDF)
   Huwelijksrelatie
3-27/1
p. 69-91 3-27/1 p. 69-91 (PDF)
   Naam en voornamen
3-27/1
p. 66-68 3-27/1 p. 66-68 (PDF)
   Onderhoudsverplichting
3-27/1
p. 104-106 3-27/1 p. 104-106 (PDF)
   Oorspronkelijke en adoptieve afstamming
3-27/1
p. 95-104 3-27/1 p. 95-104 (PDF)
   Rechterlijke bevoegdheid
3-27/1
p. 13 3-27/1 p. 13 (PDF)
  3-27/1
p. 32-39 3-27/1 p. 32-39 (PDF)
   Rechtspersonen
3-27/1
p. 20 3-27/1 p. 20 (PDF)
  3-27/1
p. 129-133 3-27/1 p. 129-133 (PDF)
   Relatie van samenleven
3-27/1
p. 17-18 3-27/1 p. 17-18 (PDF)
  3-27/1
p. 91-95 3-27/1 p. 91-95 (PDF)
   Staat, bekwaamheid, ouderlijk gezag en bescherming van onbekwamen
3-27/1
p. 63-66 3-27/1 p. 63-66 (PDF)
   Trusts
3-27/1
p. 21 3-27/1 p. 21 (PDF)
  3-27/1
p. 138-141 3-27/1 p. 138-141 (PDF)
   Uitwerking van buitenlandse rechterlijke beslissingen en authentieke akten
3-27/1
p. 14 3-27/1 p. 14 (PDF)
  3-27/1
p. 50-63 3-27/1 p. 50-63 (PDF)
   Vennootschappen : zetelverplaatsing en fusie
3-27/1
p. 24 3-27/1 p. 24 (PDF)
   Verbintenissen
3-27/1
p. 19-20 3-27/1 p. 19-20 (PDF)
  3-27/1
p. 121-129 3-27/1 p. 121-129 (PDF)
   Verhoudingen van een codificatie van het internationaal privaatrecht met de bestaande internationale en Europese teksten
3-27/1
p. 10-12 3-27/1 p. 10-12 (PDF)
   Verstoting
3-27/1
p. 24 3-27/1 p. 24 (PDF)
Wetsvoorstel houdende invoeging van de artikelen 442quater en 442quinquies in het Strafwetboek, met het oog op de strafbaarstelling van de mentale destabilisatie van personen en van het misbruik van personen in een verzwakte positie (en het actief aanzetten tot zelfmoord - Omzetting in de praktijk van de derde aanbeveling geformuleerd in het verslag van de parlementaire onderzoekscommissie van 28 april 1997 [doc K 49-313) met het oog op de beleidsvorming ter bestrijding van de onwettige praktijken van sekten] (3-1277)      
  Voorstel van mevrouw Leduc en de heren Nimmegeers en Willems
3-1277/1
p. 1-18 3-1277/1 p. 1-18 (PDF)
Wetsvoorstel houdende invoering van een stelsel van au pairs voor senioren (opdat ze langer zelfstandig kunnen wonen mits bijstand in hun dagdagelijkse werkzaamheden) (3-2032)      
  Voorstel van de dames Hermans en Leduc
3-2032/1
p. 1-11 3-2032/1 p. 1-11 (PDF)
Wetsvoorstel houdende organisatie van een volksraadpleging over de toekenning van stemrecht op gemeentelijk niveau aan de in BelgiŽ verblijvende niet-Europese Unie onderdanen (3-291)      
  Algemene bespreking
3-23
p. 4-36 3-23 p. 4-36 (PDF)
  3-24
p. 4-43 3-24 p. 4-43 (PDF)
  3-24
p. 44-96 3-24 p. 44-96 (PDF)
Wetsvoorstel houdende vervanging van de datum 2 september 1945 door 1 juni 1946 in bepaalde statuten van nationale erkentelijkheid (Nieuw opschrift : Wetsvoorstel tot uitbreiding tot bepaalde oud-strijders en oorlogsslachtoffers van de kosteloze geneeskundige verzorging door de bemiddeling van het Instituut voor Veteranen - Nationaal Instituut voor oorlogsinvaliden, oud-strijders en oorlogsslachtoffers) (3-1394)      
  Voorstel van de dames Lizin en Leduc en de heer Brotcorne
3-1394/1
p. 1-3 3-1394/1 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel houdende wijziging van het Wetboek van strafvordering en van de wet van 22 maart 1999 betreffende de identificatieprocedure via DNA-onderzoek in strafzaken (Strijd tegen seksuele delinquentie) (3-1363)      
  Voorstel van de dames Laloy en Leduc
3-1363/1
p. 1-11 3-1363/1 p. 1-11 (PDF)
Wetsvoorstel strekkende tot het verlenen van een toelage voor het begin van het schooljaar (3-100)      
  Algemene bespreking
3-37
p. 5-8 3-37 p. 5-8 (PDF)
Wetsvoorstel tot aanvulling van het Wetboek van vennootschappen met bepalingen betreffende de openbaarmaking van bezoldigingen van bestuurders van genoteerde vennootschappen en vennootschappen van publiek recht (Nieuw opschrift: Wetsvoorstel tot aanvulling van het Wetboek van vennootschappen met bepalingen betreffende de openbaarmaking van bezoldigingen van bestuurders en van leidinggevende personen van genoteerde vennootschappen en vennootschappen van publiek recht) (Toepassing van de regels van deugdelijk bestuur [corporate governance] op de beursgenoteerde ondernemingen, alsook de dochtervennootschappen, verbonden vennootschappen en geassocieerde vennootschappen : invoering van een openbaarmakingplicht voor de leden van de raad van bestuur en directieleden van de hun rechtstreeks en onrechtstreeks toegekende bezoldigingen, aandelenopties en tantiŤmes alsook de door hen aangehouden aandelen in de betrokken vennootschappen - Openbaarmakingsplicht voor bestuurders van vennootschappen van publiek recht) (3-872)      
  Algemene bespreking
3-87
p. 43-55 3-87 p. 43-55 (PDF)
Wetsvoorstel tot instelling van een volksraadpleging over het stemrecht voor vreemdelingen (3-245)      
  Algemene bespreking
3-23
p. 4-36 3-23 p. 4-36 (PDF)
  3-24
p. 4-43 3-24 p. 4-43 (PDF)
  3-24
p. 44-96 3-24 p. 44-96 (PDF)
Wetsvoorstel tot invoeging van een artikel 4bis in de wet van 13 juni 1986 betreffende het wegnemen en transplanteren van organen (Massale aanbod in China van organen van ter dood veroordeelden - Orgaantransplantaties buiten de EU - Waarschuwing ten einde te vermijden dat men zich laat verleiden door die vorm van commercialisering welke alle ethische aspecten overboord gooit) (3-1995)      
  Voorstel van de heer Vankrunkelsven en mevrouw Leduc
3-1995/1
p. 1-4 3-1995/1 p. 1-4 (PDF)
Wetsvoorstel tot regeling van de bekendmaking in het Duits van de wetten en koninklijke en ministeriŽle besluiten afkomstig van de federale overheid (Nieuw opschrift : Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 40 van de wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken, gecoŲrdineerd op 18 juli 1966) (Wijziging van de wet van 31 mei 1961 betreffende het gebruik der talen in wetgevingszaken en van de wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken, gecoŲrdineerd op 18 juli 1966 - Zie ook doc. Senaat 3-1496) (3-1495)      
  Stemming en stemverklaringen van de heren Mahoux en Wille en van mevrouw Leduc
3-175
p. 40 3-175 p. 40 (PDF)
  3-175
p. 75-76 3-175 p. 75-76 (PDF)
Wetsvoorstel tot toekenning van het actief en passief kiesrecht bij de gemeente- en provincieraadsverkiezingen aan de buitenlandse onderdanen (Nieuw opschrift : Wetsvoorstel tot toekenning van het actief kiesrecht bij de gemeenteraadsverkiezingen aan vreemdelingen) (3-13)      
  Amendementen nrs 162 tot 168 van mevrouw Leduc c.s.
3-13/3
p. 42-45 3-13/3 p. 42-45 (PDF)
  Amendement nr 216 van mevrouw Leduc c.s., ingediend na de goedkeuring van het verslag
3-13/7
p. 8-9 3-13/7 p. 8-9 (PDF)
  Algemene bespreking
3-23
p. 4-36 3-23 p. 4-36 (PDF)
  3-24
p. 4-43 3-24 p. 4-43 (PDF)
  3-24
p. 44-96 3-24 p. 44-96 (PDF)
  Artikelsgewijze bespreking
3-27
p. 4-45 3-27 p. 4-45 (PDF)
  Stemming en stemverklaringen van de heren Coveliers, Van Peel, Mahoux, Vanhecke, Thissen, Dedecker en Ramoudt en van de dames Defraigne, Vanlerberghe, Leduc, Durant en Pehlivan
3-28
p. 38-48 3-28 p. 38-48 (PDF)
  3-28
p. 69 3-28 p. 69 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 14 van de wet van 13 juni 1986 betreffende het wegnemen en transplanteren van organen, met betrekking tot de anonimiteit van orgaandonatie (Invoering van de keuzevrijheid wat betreft de mededeling van de identiteit) (3-1992)      
  Voorstel van de heer Vankrunkelsven en mevrouw Leduc
3-1992/1
p. 1-4 3-1992/1 p. 1-4 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 289bis van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 (Bijkomende aftrek in de personenbelasting en in de vennootschapsbelasting in de vorm van een belastingkrediet voor de uitgaven inzake opleiding alsook onderzoek en ontwikkeling) (3-113)      
  Algemene bespreking
3-37
p. 8-10 3-37 p. 8-10 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de datum van inwerkingtreding van de wet van 10 december 1997 houdende verbod op de reclame voor tabaksproducten en tot oprichting van een Fonds ter bestrijding van het tabaksgebruik (Sponsoring - Evenementen en activiteiten georganiseerd op mondiaal niveau) (3-74)      
  Algemene bespreking
3-7
p. 4-23 3-7 p. 4-23 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de gemeentekieswet en de nieuwe gemeentewet, met betrekking tot het stemrecht en de verkiesbaarheid bij gemeenteraadsverkiezingen van onderdanen van lidstaten van de Europese Unie en van de andere staatsburgers van buitenlandse nationaliteit die langer dan vijf jaar in BelgiŽ verblijven (3-274)      
  Algemene bespreking
3-23
p. 4-36 3-23 p. 4-36 (PDF)
  3-24
p. 4-43 3-24 p. 4-43 (PDF)
  3-24
p. 44-96 3-24 p. 44-96 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de gemeentekieswet en de nieuwe gemeentewet, met betrekking tot het stemrecht en de verkiesbaarheid van niet-Belgen bij gemeente- en provincieraadsverkiezingen (3-86)      
  Algemene bespreking
3-23
p. 4-36 3-23 p. 4-36 (PDF)
  3-24
p. 4-43 3-24 p. 4-43 (PDF)
  3-24
p. 44-96 3-24 p. 44-96 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de gemeentekieswet, gecoŲrdineerd op 4 augustus 1932, teneinde bij de gemeenteraadsverkiezingen kiesrecht te verlenen aan de vreemdelingen die geen ingezetenen van de Europese Unie zijn (3-275)      
  Algemene bespreking
3-23
p. 4-36 3-23 p. 4-36 (PDF)
  3-24
p. 4-43 3-24 p. 4-43 (PDF)
  3-24
p. 44-96 3-24 p. 44-96 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 28 mei 2002 betreffende de euthanasie (Minderjarigen - Hulp bij zelfdoding - Begrip "bewust zijn" - Wilsverklaring - Doorwijsplicht van de arts die euthanasie weigert) (3-804)      
  Voorstel van mevrouw Leduc en de heer Wille
3-804/1
p. 1-12 3-804/1 p. 1-12 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van de Belgische Nationaliteit met betrekking tot de dubbele nationaliteit (Artikel 22,1į : Belgen die vrijwillig een vreemde nationaliteit verkrijgen) (3-1482)      
  Voorstel van mevrouw Leduc en de heren Willems en Chevalier
3-1482/1
p. 1-3 3-1482/1 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 teneinde de deelname aan de verkiezingen te bevorderen (Fiscale aftrekbaarheid van de verkiezingsuitgaven van de kandidaten) (3-720)      
  Verslag van mevrouw Leduc
3-720/2
p. 1-5 3-720/2 p. 1-5 (PDF)
 
Alles van 1995 tot nu
Legislatuur 2019-....
Legislatuur 2014-2019
Legislatuur 2010-2014
Legislatuur 2007-2010
Legislatuur 2003-2007
Legislatuur 1999-2003
Legislatuur 1995-1999