S. 2-876 Dossierfiche K. 50-1185

Wetsontwerp betreffende de anonimiteit van de getuigen
Regering G. Verhofstadt I  

getuigenbescherming
gerechtelijk onderzoek
georganiseerde misdaad
strafprocedure
persoonlijke gegevens
getuigenverklaring
bewijs
eerbiediging van het privé-leven

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 50-1185/1 Wetsontwerp 4/4/2001
K. 50-1185/2 Amendementen 15/5/2001
K. 50-1185/3 Amendementen 22/5/2001
K. 50-1185/4 Amendementen 22/5/2001
K. 50-1185/5 Amendementen 29/5/2001
K. 50-1185/6 Amendementen 1/6/2001
K. 50-1185/7 Amendementen 5/6/2001
K. 50-1185/8 Amendementen 8/6/2001
K. 50-1185/9 Verslag namens de commissie 28/6/2001
K. 50-1185/10 Tekst aangenomen door de commissie 28/6/2001
K. 50-1185/11 Amendementen voorgesteld na indiening van het verslag 13/7/2001
K. 50-1185/12 Amendementen voorgesteld na indiening van het verslag 18/7/2001
K. 50-1185/13 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 19/7/2001
2-876/1 2-876/1 (PDF) Ontwerp overgezonden door de Kamer 20/7/2001
2-876/2 2-876/2 (PDF) Amendementen 7/11/2001
2-876/3 2-876/3 (PDF) Amendementen 28/11/2001
2-876/4 2-876/4 (PDF) Amendementen 4/12/2001
2-876/5 2-876/5 (PDF) Amendementen 12/12/2001
2-876/6 2-876/6 (PDF) Verslag namens de commissie 23/1/2002
2-876/7 2-876/7 (PDF) Tekst geamendeerd door de commissie 23/1/2002
2-876/8 2-876/8 (PDF) Amendementen ingediend na de goedkeuring van het verslag 30/1/2002
2-876/9 2-876/9 (PDF) Tekst geamendeerd door de Senaat en teruggezonden naar de Kamer 31/1/2002
K. 50-1185/14 Ontwerp geamendeerd door de Senaat 4/2/2002
K. 50-1185/15 Amendement 25/2/2002
K. 50-1185/16 Verslag namens de commissie 8/3/2002
K. 50-1185/17 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 14/3/2002
                                      
Chronologie
  (78+79+80) Evocatieprocedure (spoed)
  [K1] Behandeling door Kamer
4/4/2001   Indiening Doc. K. 50-1185/1
28/6/2001   Aanneming in commissie (geamendeerd + nieuw opschrift) Doc. K. 50-1185/9
18/7/2001   Regeling der werkzaamheden
Integraal verslag nr. 156, p. 10-21
18/7/2001   Bespreking
Integraal verslag nr. 156, p. 21-48 + nr. 157, p. 1-9
19/7/2001   Bespreking
Integraal verslag nr. 158, p. 42
19/7/2001   Stemming over het geheel: ne varietur (+102/-0/o30)
Integraal verslag nr. 158, p. 42-46
Doc. K. 50-1185/13
19/7/2001   Aanneming na amendering door commissie
19/4/2001   Beslissing POC. i.v.m. termijnen Doc. 2-82/21 2-82/21 (PDF)
19/4/2001   Beslissing POC. i.v.m. termijnen Doc. 2-82/21 2-82/21 (PDF)
  [S2] Behandeling door Senaat
20/7/2001   Overzending aan Senaat voor de eerste maal Doc. 2-876/1 2-876/1 (PDF)
10/10/2001   Uitoefening evocatierecht (S1)
Griffiebulletin nr. 68
10/10/2001   Verzending naar commissie: Justitie
24/1/2002   Inschrijving op agenda
30/1/2002   Amendementen ingediend na de goedkeuring van het verslag Doc. 2-876/8 2-876/8 (PDF)
31/1/2002   Algemene bespreking Hand. 2-177 Hand. 2-177 (PDF)
31/1/2002   Artikelsgewijze bespreking Hand. 2-177 Hand. 2-177 (PDF)
31/1/2002   Stemming over het geheel: ne varietur (+41/-0/o18) Hand. 2-178 Hand. 2-178 (PDF)
  Commissie: Justitie
10/10/2001   Verzending naar commissie
17/10/2001   Inschrijving op agenda
17/10/2001   Niet behandeld
7/11/2001   Inschrijving op agenda
7/11/2001   Aanwijzing rapporteur(s): Jeannine Leduc
7/11/2001   Bespreking
14/11/2001   Inschrijving op agenda
14/11/2001   Niet behandeld
21/11/2001   Inschrijving op agenda
21/11/2001   Bespreking
28/11/2001   Inschrijving op agenda
28/11/2001   Bespreking
12/12/2001   Inschrijving op agenda
12/12/2001   Stemming over het geheel: geamendeerd (+7/-0/o3)
12/12/2001   Aanneming na amendering Doc. 2-876/7 2-876/7 (PDF)
23/1/2002   Inschrijving op agenda
23/1/2002   Goedkeuring verslag
eenparig (8 stemmen)
27/11/2001   Opschorting termijn
convocatie POC
29/11/2001   Beslissing POC. i.v.m. termijnen
60 + 15
Doc. 2-82/30 2-82/30 (PDF)
30/11/2001   Hervatting termijn
13/12/2001   Opschorting termijn
convocatie POC
19/12/2001   Beslissing POC. i.v.m. termijnen
60 + 15 + 15
Doc. 2-82/31 2-82/31 (PDF)
20/12/2001   Hervatting termijn
  [K3] Behandeling door Kamer
31/1/2002   Overzending Doc. K. 50-1185/14
8/3/2002   Aanneming in commissie (ongewijzigd) Doc. K. 50-1185/16
14/3/2002   Bespreking
Integraal verslag nr. 213, p. 36-37
14/3/2002   Stemming over het geheel: ne varietur (+103/-0/o35)
Integraal verslag nr. 214, p. 12
Doc. K. 50-1185/17
14/3/2002   Aanneming zonder amendering
14/3/2002   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
8/4/2002   Bekrachtiging en afkondiging
31/5/2002   Bekendmaking (23725-23729)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(78+79+80) Evocatieprocedure (spoed) Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Geamendeerd 18/7/2001, 19/7/2001
[S2] Behandeling door Senaat
Geamendeerd 31/1/2002
Commissie: Justitie
Geamendeerd 7/11/2001, 21/11/2001, 28/11/2001, 12/12/2001, 23/1/2002
[K3] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 14/3/2002
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat (Evoc) Evocatietermijn 9/10/2001 5 15/10/2001
Opschorting termijn
convocatie POC
Onderzoekstermijn (S1) 11/10/2001 22
Uitoefening evocatierecht (S1)
Griffiebulletin nr. 68
Onderzoekstermijn (S1) 11/10/2001 60 18/12/2001
Hervatting termijn Onderzoekstermijn (S1) 11/10/2001 22 21/12/2001
Beslissing POC. i.v.m. termijnen
60 + 15 + 15
Onderzoekstermijn (S1) 11/10/2001 39 21/2/2002
Beslissing POC. i.v.m. termijnen
60 + 15
Onderzoekstermijn (S1) 11/10/2001 37 21/1/2002
Opschorting termijn
convocatie POC
Onderzoekstermijn (S1) 11/10/2001 24
Hervatting termijn Onderzoekstermijn (S1) 11/10/2001 24 28/1/2002
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
8/4/2002 31/5/2002, blz 23725-23729