S. 2-193 Dossierfiche                  

Wetsvoorstel tot wijziging van de gewone wet van 16 juli 1993 tot vervollediging van de federale staatsstructuur, met het oog op het neutraliseren van de lijststem en het onderscheid tussen kandidaat-titularissen en kandidaat-opvolgers bij de verkiezingen voor het Vlaamse Parlement en de Waalse Gewestraad
Vincent Van Quickenborne   

verdeling van de stemmen
regionale verkiezingen

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
2-193/1 2-193/1 (PDF) Wetsvoorstel 24/11/1999
2-193/2 2-193/2 (PDF) Verslag namens de commissie 19/6/2001
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
24/11/1999   Indiening Doc. 2-193/1 2-193/1 (PDF)
16/12/1999   Inoverwegingneming
16/12/1999   Verzending naar commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
28/6/2001   Inschrijving op agenda
5/7/2001   Algemene bespreking Hand. 2-134 Hand. 2-134 (PDF)
  Commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
16/12/1999   Verzending naar commissie
26/1/2000   Inschrijving op agenda
26/1/2000   Aanwijzing rapporteur(s): Frans Lozie
26/1/2000   Inleidende uiteenzetting
12/6/2001   Inschrijving op agenda
12/6/2001   Aanwijzing rapporteur(s): Jeannine Leduc
12/6/2001   Bespreking
19/6/2001   Inschrijving op agenda
19/6/2001   Bespreking
19/6/2001   Vervallen
het wetsvoorstel vervalt ten gevolge van de aanneming van het wetsvoorstel nr. 2-680
19/6/2001   Vertrouwen rapporteur
5/7/2001   Vervalt
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Senaat Vervallen  
[S1] Behandeling door Senaat
Vervallen 5/7/2001
Commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
Vervallen 26/1/2000, 12/6/2001, 19/6/2001