S. 2-1226 Dossierfiche K. 50-1996

Wetsontwerp tot wijziging van artikel 69 van de wetten op de Raad van State, geco÷rdineerd op 12 januari 1973
Jeannine Leduc    Philippe Mahoux    Marie Nagy   

magistraat
administratieve rechtspraak

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
2-1226/1 2-1226/1 (PDF) Wetsvoorstel 2/7/2002
2-1226/2 2-1226/2 (PDF) Amendementen 17/7/2002
2-1226/3 2-1226/3 (PDF) Verslag namens de commissie 17/7/2002
K. 50-1996/1 Ontwerp overgezonden door de Senaat 25/7/2002
K. 50-1996/2 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 28/11/2003
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
2/7/2002   Indiening Doc. 2-1226/1 2-1226/1 (PDF)
4/7/2002   Inoverwegingneming
4/7/2002   Verzending naar commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
19/7/2002   Inschrijving op agenda
19/7/2002   Algemene bespreking Hand. 2-226 Hand. 2-226 (PDF)
19/7/2002   Artikelsgewijze bespreking Hand. 2-226 Hand. 2-226 (PDF)
19/7/2002   Stemming over het geheel: ne varietur (+46/-0/o14) Hand. 2-226 Hand. 2-226 (PDF)
  Commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
4/7/2002   Verzending naar commissie
9/7/2002   Inschrijving op agenda
9/7/2002   Aanwijzing rapporteur(s): Iris Van Riet
9/7/2002   Inleidende uiteenzetting
indiener van het wetsvoorstel
9/7/2002   Bespreking
16/7/2002   Inschrijving op agenda
16/7/2002   Bespreking
16/7/2002   Stemming over het geheel: ne varietur (+9/-0/o2)
16/7/2002   Aanneming zonder amendering
17/7/2002   Inschrijving op agenda
17/7/2002   Goedkeuring verslag
het verslag is eenparig goedgekeurd (8 stemmen)
Doc. 2-1226/3 2-1226/3 (PDF)
  [K2] Behandeling door Kamer
19/7/2002   Overzending Doc. K. 50-1996/1
26/11/2002   Aanneming in commissie (zonder verslag)
28/11/2002   Bespreking
Integraal verslag nr. 285, p. 19
28/11/2002   Stemming over het geheel: ne varietur (+84/-10/o2)
Integraal verslag nr. 285, p. 29-30
Doc. K. 50-1996/2
28/11/2002   Aanneming zonder amendering
28/11/2002   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
14/1/2003   Bekrachtiging en afkondiging
23/1/2003   Bekendmaking (2211)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Senaat Bekendgemaakt  
[S1] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 19/7/2002
Commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
Niet geamendeerd 9/7/2002, 16/7/2002, 17/7/2002
[K2] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 28/11/2002
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
14/1/2003 23/1/2003 , blz 2211

Kruispuntbank van de wetgeving