S. 2-608 Dossierfiche K. 50-1010

Wetsontwerp tot wijziging van de wetgeving betreffende het verlof voor de uitoefening van een politiek mandaat, wat de burgemeester, schepenen en OCMW-voorzitter betreft en tot invoering van een suppletief sociaal statuut voor de OCMW-voorzitter
Hans Bonte   Jean-Marc Delizée   Filip Anthuenis   Paul Timmermans   Daniel Bacquelaine   Marie-Christine Grauwels   Greta D'Hondt  

vertegenwoordiger van lokale of regionale autoriteit
sociale zekerheid
OCMW
status van de verkozen persoon
maatschappelijke positie
politiek verlof

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 50-1010/1 Wetsvoorstel 12/12/2000
2-608/1 2-608/1 (PDF) Ontwerp overgezonden door de Kamer 21/12/2000
K. 50-1010/2 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 21/12/2000
2-608/2 2-608/2 (PDF) Amendementen 29/1/2001
2-608/3 2-608/3 (PDF) Verslag namens de commissie 31/1/2001
2-608/4 2-608/4 (PDF) Tekst aangenomen door de commissie 31/1/2001
2-608/5 2-608/5 (PDF) Amendement op de tekst aangenomen door de commissie 1/2/2001
2-608/6 2-608/6 (PDF) Aanvullend verslag 1/2/2001
2-608/7 2-608/7 (PDF) Tekst geamendeerd door de commissie na terugzending door de plenaire vergadering 1/2/2001
2-608/8 2-608/8 (PDF) Tekst geamendeerd door de Senaat en teruggezonden naar de Kamer 1/2/2001
K. 50-1010/3 Ontwerp geamendeerd door de Senaat 6/2/2001
K. 50-1010/4 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 22/2/2001
                                      
Chronologie
  (78+79+80) Evocatieprocedure
  [K1] Behandeling door Kamer
12/12/2000   Indiening Doc. K. 50-1010/1
13/12/2000   Inoverwegingneming
13/12/2000   Urgentieverzoek (aangenomen)
Integraal verslag nr. 91, p. 15
20/12/2000   Aanneming in commissie (zonder verslag)
Bulletin van de wetgevende werkzaamheden nr. 216
21/12/2000   Bespreking
Integraal verslag nr. 100, p. 18 + p. 35-36
21/12/2000   Stemming over het geheel: ne varietur (eenparig)
Integraal verslag nr. 100, p. 36
Doc. K. 50-1010/2
21/12/2000   Aanneming zonder amendering
  [S2] Behandeling door Senaat
21/12/2000   Overzending aan Senaat voor de eerste maal Doc. 2-608/1 2-608/1 (PDF)
15/1/2001   Uitoefening evocatierecht (S1)
Griffiebulletin nr. 41
15/1/2001   Verzending naar commissie: Sociale Aangelegenheden
31/1/2001   Inschrijving op agenda
1/2/2001   Terugzending naar commissie: Sociale Aangelegenheden
1/2/2001   Inschrijving op agenda
1/2/2001   Amendement op de tekst aangenomen door de commissie Doc. 2-608/5 2-608/5 (PDF)
1/2/2001   Algemene bespreking Hand. 2-92 Hand. 2-92 (PDF)
1/2/2001   Stemming over het geheel: ne varietur (+53/-0/o0) Hand. 2-92 Hand. 2-92 (PDF)
  Commissie: Sociale Aangelegenheden
15/1/2001   Verzending naar commissie
31/1/2001   Inschrijving op agenda
31/1/2001   Aanwijzing rapporteur(s): Johan Malcorps
31/1/2001   Stemming over het geheel: geamendeerd (+8/-0/o0)
31/1/2001   Aanneming na amendering door commissie
31/1/2001   Vertrouwen rapporteur voor mondeling verslag Doc. 2-608/3 2-608/3 (PDF)
31/1/2001   Tekst aangenomen Doc. 2-608/4 2-608/4 (PDF)
1/2/2001   Terugzending naar commissie
1/2/2001   Inschrijving op agenda
1/2/2001   Aanwijzing rapporteur(s): Johan Malcorps
1/2/2001   Bespreking
1/2/2001   Stemming over het geheel: geamendeerd (+8/-0/o0)
1/2/2001   Aanneming na amendering
1/2/2001   Vertrouwen rapporteur voor mondeling verslag Doc. 2-608/6 2-608/6 (PDF)
1/2/2001   Tekst aangenomen Doc. 2-608/7 2-608/7 (PDF)
  [K3] Behandeling door Kamer
1/2/2001   Overzending Doc. K. 50-1010/3
13/2/2001   Aanneming in commissie (zonder verslag)
Bulletin van de wetgevende werkzaamheden nr. 256
22/2/2001   Bespreking
Integraal verslag nr. 110, p. 20
22/2/2001   Stemming over het geheel: ne varietur (eenparig)
Integraal verslag nr. 110, p. 28-29
Doc. K. 50-1010/4
22/2/2001   Aanneming zonder amendering
22/2/2001   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
23/3/2001   Bekrachtiging en afkondiging
5/4/2001   Bekendmaking (11479-11482)
16/5/2001   Erratum (16012)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(78+79+80) Evocatieprocedure Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 21/12/2000
[S2] Behandeling door Senaat
Geamendeerd 1/2/2001
Commissie: Sociale Aangelegenheden
Geamendeerd 31/1/2001
Commissie: Sociale Aangelegenheden
Geamendeerd 1/2/2001
[K3] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 22/2/2001
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat (Evoc) Evocatietermijn 22/12/2000 15 15/1/2001
Uitoefening evocatierecht (S1)
Griffiebulletin nr. 41
Onderzoekstermijn (S1) 16/1/2001 60 26/3/2001
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
23/3/2001 5/4/2001, blz 11479-11482
Errata
Op 16/5/2001, blz 16012