Schriftelijke vragen van 5-3801 tot 5-3900

98 resultaten

Nummer Senator Minister Datum
5-3801 Boogaerts Frank (N-VA) eerste minister, belast met de CoŲrdinatie van het Migratie- en asielbeleid  
  Een federale infolijn
  Verzending vraag 25/11/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-809
Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4075
5-3802 Boogaerts Frank (N-VA) eerste minister, belast met de CoŲrdinatie van het Migratie- en asielbeleid  
  De nood aan een communicatie- en informatiebeleid
  Verzending vraag 25/11/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-808
Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4076
5-3803 Miller Richard (MR) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  De eisen van transseksuele personen
  Verzending vraag 28/11/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-966
Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4330
5-3804 Lijnen Nele (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen  
  De intimidatie van Syrische opposanten in ons land
  Verzending vraag 28/11/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-1391
Heringediend als : schriftelijke vraag 5-5100
5-3805 De Padt Guido (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  Falend migratiebeleid - Impact op sociale zekerheid - Wederkerigheid - Sociale fraude - geÔntegreerde aanpak - Controles
  Verzending vraag 28/11/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4060
5-3806 Van Rompuy Peter (CD&V) minister van Justitie  
  Arrest FaniŽl tegen BelgiŽ - Kennisgeving van vonnissen aan strafrechtelijk veroordeelden - Termijnen - Beroepsmogelijkheden - Systematische kennisgeving - Budgettaire impact
  Verzending vraag 28/11/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
5-3807 Tommelein Bart (Open Vld) staatssecretaris voor Begroting, Migratie- en asielbeleid, Gezinsbeleid en Federale Culturele Instellingen  
  Den Haan - Asielcentrum - Onrust bij bevolking - Criteria
  Verzending vraag 28/11/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3808
Heringediend als : schriftelijke vraag 5-5077
5-3808 Tommelein Bart (Open Vld) staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  Den Haan - Asielcentrum - Onrust bij bevolking - Criteria
  Verzending vraag 28/11/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3807
5-3809 Tommelein Bart (Open Vld) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen  
  BTW-wetgeving - Verlaagd tarief - Sauna's - Interpretatie
  Verzending vraag 28/11/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4971
5-3810 Anciaux Bert (sp.a) minister van Justitie  
  Hoge Raad voor de Justitie - Lopende gerechtelijke dossiers - Inzagerecht - Optimalisatie werking
  Verzending vraag 28/11/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4710
5-3811 Anciaux Bert (sp.a) minister van Binnenlandse Zaken  
  Zelfmoord - Politie - Cijfers - Evolutie - Maatregelen
  Verzending vraag 28/11/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4862
5-3812 Anciaux Bert (sp.a) minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven  
  Zelfmoord - Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen - Cijfers - Evolutie - Maatregelen
  Verzending vraag 28/11/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4757
5-3813 Anciaux Bert (sp.a) minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven  
  Zelfmoord - Bpost - Cijfers - Evolutie - Maatregelen
  Verzending vraag 28/11/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4758
5-3814 Anciaux Bert (sp.a) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  Zuigflessen - Steriliseren - Kankerverwekkend gas - Ethyleenoxide - Richtlijnen - Beleid
  Verzending vraag 28/11/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4576
Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4942
5-3815 Anciaux Bert (sp.a) minister van Binnenlandse Zaken  
  Oplichters - Uniformen en nepuniformen - Slachtoffers - Stijgend aantal - Legitimeringskaart
  Verzending vraag 28/11/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4863
5-3816 Anciaux Bert (sp.a) minister van Justitie  
  Eremoord - BelgiŽ - Stand van zaken
  Verzending vraag 28/11/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4711
5-3817 Anciaux Bert (sp.a) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen  
  Europese Unie - Iran - IsraŽl - Nucleair programma - Sancties
  Verzending vraag 28/11/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4609
5-3818 Anciaux Bert (sp.a) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen  
  Casino's - Federale Overheidsdienst FinanciŽn - Controle - Inspecties - Terugtrekken ambtenaren - Camera's - Kansspelcommissie - Overtredingen
  Verzending vraag 28/11/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4884
5-3819 Anciaux Bert (sp.a) vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid  
  Arbeidsongevallen - Dodelijke arbeidsongevallen - Oorzaken - Evolutie - Bijkomende regelgeving
  Verzending vraag 28/11/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4893
5-3820 Anciaux Bert (sp.a) minister van Justitie  
  Belgische gevangenissen - Overbezetting - Quota
  Verzending vraag 28/11/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4712
5-3821 Anciaux Bert (sp.a) minister van Justitie  
  Gevangenissen - BelgiŽ - Moslimextremisme - Definitie - Onderzoek - Aanpak
  Verzending vraag 28/11/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4713
5-3822 Anciaux Bert (sp.a) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen  
  Banken - Overname - Europese Richtlijn - Kandidaten verwerver - Begrip van "reputatie" - Objectiviteit - Meting - Juridische bepaling - Controle naleving wettelijke bepalingen
  Verzending vraag 28/11/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4610
5-3823 Anciaux Bert (sp.a) minister van Binnenlandse Zaken  
  Zelfmoord - Brandweerkorpsen - Cijfers - Evolutie - Maatregelen
  Verzending vraag 28/11/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4864
5-3824 Anciaux Bert (sp.a) minister van Landsverdediging  
  Zelfmoord - Personeelsleden Belgisch leger - Cijfers - Evolutie - Maatregelen
  Verzending vraag 28/11/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4943
5-3825 Anciaux Bert (sp.a) minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven  
  Postbodes - Elektrische fiets - Kwaliteit - Accu's - Ongevallen - Lastenboek - Aansprakelijkheid
  Verzending vraag 28/11/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4759
5-3826 Anciaux Bert (sp.a) minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven  
  Zelfmoord - Federale ambtenaren - Cijfers - Evolutie - Maatregelen
  Verzending vraag 28/11/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4782
5-3827 Anciaux Bert (sp.a) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen  
  Belgen - Buitenland - Diplomatiek korps - Persona non grata - Evolutie
  Verzending vraag 28/11/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4611
5-3828 De Padt Guido (Open Vld) minister van Justitie  
  Falend migratiebeleid - Impact op justitie - Gerechtelijke hervorming - Arrondissementen
  Verzending vraag 28/11/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4023
5-3829 Faes Inge (N-VA) minister van Justitie  
  Vermiste personen - Samenwerkingsverband Missing Persons Noordzee - Werking
  Verzending vraag 28/11/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4154
5-3831 Claes Dirk (CD&V) minister van Binnenlandse Zaken  
  Spoorwegpolitie - Incidenten - Infrastructuur Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen - Metrostations - Tussenkomsten - Aard en aantal
  Verzending vraag 28/11/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4361
5-3832 De Groote Patrick (N-VA) minister van Justitie  
  Wapenwet - Erfenis van wapens - Procedures - Cijfers - Controle - Hernieuwing vergunning - Gestolen en verloren wapens
  Verzending vraag 28/11/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4098
5-3833 De Groote Patrick (N-VA) minister van Justitie  
  Wapenwet - Vergunningsbeleid - Statistische informatie
  Verzending vraag 28/11/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4099
5-3834 De Groote Patrick (N-VA) minister van Justitie  
  Wapenwet - Wapenindustrie en -handel - Handelaars en tussenpersonen - Beroepsbekwaamheid en erkenning
  Verzending vraag 28/11/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4100
5-3835 Ide Louis (N-VA) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  Electro Convulsie Therapie - Ambulante zorgen - Opname - Daghospitalisatie - Stand van zaken
  Verzending vraag 28/11/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4213
5-3836 Anciaux Bert (sp.a) staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste Minister  
  Scheepswrakken - Belgische claims
  Verzending vraag 28/11/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4907
5-3837 Anciaux Bert (sp.a) staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste Minister  
  Noordzee - Wrakken - Claims
  Verzending vraag 28/11/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4908
5-3838 Anciaux Bert (sp.a) staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  Onderzoeksinstituut voor Arbeid en Samenleving van het HIVA - Onderzoek centrum Leuven - Geboorten in kansarme gezinnen - Steden - Kinderarmoede - Toename
  Verzending vraag 28/11/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
5-3839 Anciaux Bert (sp.a) minister van Klimaat en Energie  
  Verenigde Naties - Klimaatconventie - Durban - Belgische delegatie - Doelstellingen - Europese coŲrdinatie
  Verzending vraag 28/11/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
5-3840 Anciaux Bert (sp.a) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  Antidepressiva - Minderjarigen - Registratie - Beleid
  Verzending vraag 1/12/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4577
5-3841 Anciaux Bert (sp.a) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  Antidepressiva - Voorschrift - Gebruik - Registratie - Evolutie - Monitoring - Beleid
  Verzending vraag 1/12/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4578
5-3842 Laeremans Bart (Vlaams Belang) minister van Binnenlandse Zaken  
  Politiekantoor Brussel - Affiches - Taalgebruik
  Verzending vraag 1/12/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4471
5-3843 Piryns Freya (Groen!) staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  Asielcrisis - Lokale opvanginitiatieven - Aantal - Evolutie
  Verzending vraag 1/12/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Heringediend als : schriftelijke vraag 5-5157
5-3844 Anciaux Bert (sp.a) staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste Minister  
  Directoraat-generaal Luchtvaart - Vliegschool - Examinatoren - Schorsing - Procedure
  Verzending vraag 1/12/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4909
5-3845 De Padt Guido (Open Vld) minister van Justitie  
  Migratiedebat - Informatiestroming - Privacy - Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn
  Verzending vraag 1/12/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4024
5-3846 De Padt Guido (Open Vld) minister van Justitie  
  Medische rijongeschiktheid - Ongevallen - Veroordelingen
  Verzending vraag 1/12/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4025
5-3847 Vanlouwe Karl (N-VA) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen  
  Het Cypriotisch EU-voorzitterschap 2012 en Turkije
  Verzending vraag 1/12/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-1228
Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4306
5-3848 Vanlouwe Karl (N-VA) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen  
  olie- en gasboringen ondernomen door Cyprus en dreigingen vanwege Turkije
  Verzending vraag 1/12/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-1229
Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4307
5-3849 Vanlouwe Karl (N-VA) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen  
  De recente dodelijke rellen in de Westelijke Sahara
  Verzending vraag 1/12/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-1240
Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4308
5-3850 Anciaux Bert (sp.a) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen  
  De biometrische paspoorten
  Verzending vraag 1/12/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3851
Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-1283
Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4612
5-3851 Anciaux Bert (sp.a) minister van Binnenlandse Zaken  
  De biometrische paspoorten
  Verzending vraag 1/12/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3850
Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-1283
Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4865
5-3852 Maes Lieve (N-VA) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen  
  De defecte internationale paspoorten
  Verzending vraag 1/12/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-1356
Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4233
5-3853 Vanlouwe Karl (N-VA) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen  
  De afwezigheid van internationale waarnemers bij de verkiezingen in Egypte
  Verzending vraag 1/12/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-1376
Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4309
5-3855 Vanlouwe Karl (N-VA) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen  
  De aanwezigheid van Amerikaanse legereenheden in Oeganda
  Verzending vraag 1/12/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-1402
Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4310
5-3856 Vanlouwe Karl (N-VA) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen  
  Het tuchtonderzoek naar de voormalige ambassadeur in Parijs
  Verzending vraag 1/12/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-1408
Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4311
5-3857 Vanlouwe Karl (N-VA) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen  
  De beŽindiging van het gezamenlijk pilootproject van een Belgische en Nederlandse ambassade in AlbaniŽ
  Verzending vraag 1/12/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-1431
Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4312
5-3858 Vanlouwe Karl (N-VA) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen  
  De rol van de AQIM en het Polisario bij de ontvoering van de drie Europeanen in Algerije
  Verzending vraag 1/12/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-1457
Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4313
5-3859 Anciaux Bert (sp.a) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen  
  De verhouding tot SyriŽ (en de toekomstige rol van de Belgische diplomatie)
  Verzending vraag 1/12/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-1471
Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4613
5-3860 Franssen Cindy (CD&V) staatssecretaris voor de Modernisering van de Federale Overheidsdienst FinanciŽn, de Milieufiscaliteit en de Bestrijding van de Fiscale Fraude, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn  
  De fiscale misbruiken met onderhoudsgelden
  Verzending vraag 1/12/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-1178
5-3861 Miller Richard (MR) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen  
  De betrouwbaarheid van de stresstests die de Europese Bankautoriteiten opleggen
  Verzending vraag 1/12/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-1380
Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4331
5-3862 Thibaut Cťcile (Ecolo) minister van Binnenlandse Zaken  
  De samenwerking met de Franse nucleaire veiligheidsautoriteit
  Verzending vraag 1/12/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-1452
Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4109
5-3863 De Groote Patrick (N-VA) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen  
  Wapencontracten - Exportverzekeringen - Nationale Delcrederedienst
  Verzending vraag 1/12/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4123
5-3864 Tommelein Bart (Open Vld) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen  
  Digitale munteenheid - Bitcoins - Ontraceerbare betalingswijze - Cryptocurrency - Onderzoek
  Verzending vraag 1/12/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3865
Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4972
5-3865 Tommelein Bart (Open Vld) minister van Justitie  
  Digitale munteenheid - Bitcoins - Ontraceerbare betalingswijze - Cryptocurrency - Onderzoek
  Verzending vraag 1/12/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3864
Heringediend als : schriftelijke vraag 5-5057
5-3866 Tommelein Bart (Open Vld) minister van Binnenlandse Zaken  
  Italiaanse maffia - 'Ndrangheta - Nederland - BelgiŽ
  Verzending vraag 1/12/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Heringediend als : schriftelijke vraag 5-5010
5-3867 Faes Inge (N-VA) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  Sociaal Strafwetboek - Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering - Artsen - Bestraffing - Stand van zaken - Gevolgen
  Verzending vraag 1/12/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4147
5-3868 Faes Inge (N-VA) minister van Justitie  
  Niet betalen van boetes - Gerechtelijke stappen - Procureur des Konings
  Verzending vraag 1/12/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4155
5-3869 Faes Inge (N-VA) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen  
  Mechelen - Gerechtsgebouw - Regie der Gebouwen - Kosten - Timing
  Verzending vraag 1/12/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4157
5-3870 Tommelein Bart (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  Importvlees - Polen - Boviene spongiforme encefalopathie - Regelgeving - Controle - Europees bureau voor voedsel en veterinaire zaken
  Verzending vraag 1/12/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3871
Heringediend als : schriftelijke vraag 5-5019
5-3871 Tommelein Bart (Open Vld) minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid  
  Importvlees - Polen - Boviene spongiforme encefalopathie - Regelgeving - Controle - Europees bureau voor voedsel en veterinaire zaken
  Verzending vraag 1/12/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3870
Heringediend als : schriftelijke vraag 5-5026
5-3872 Anciaux Bert (sp.a) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  Roken - Kinderen - Rookverbod - Vlaamse Liga tegen Kanker
  Verzending vraag 1/12/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4579
5-3873 Anciaux Bert (sp.a) minister van Binnenlandse Zaken  
  Politiediensten - Buitenlands conflict - Spanningen tussen bevolkingsgroepen in ons land - Anticipatie - Buitenlandse Zaken - Staatsveiligheid
  Verzending vraag 1/12/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4866
5-3874 Anciaux Bert (sp.a) staatssecretaris voor Begroting, Migratie- en asielbeleid, Gezinsbeleid en Federale Culturele Instellingen  
  Huwelijken - Verdachte of schijnhuwelijken - Aantal - Ontwikkeling
  Verzending vraag 1/12/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4944
Heringediend als : schriftelijke vraag 5-5676
5-3875 Anciaux Bert (sp.a) minister van Justitie  
  BelgiŽ - Antisemitisme - Jongeren - Klachten - Strafrechtelijk gevolg - College van Procureurs-generaal - Correlatie spanningen Midden Oosten
  Verzending vraag 1/12/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4714
5-3876 Anciaux Bert (sp.a) vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid  
  BelgiŽ - Antisemitisme - Jongeren - Onderzoek - Beleid
  Verzending vraag 1/12/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4894
Heringediend als : schriftelijke vraag 5-5485
5-3877 Anciaux Bert (sp.a) minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen  
  Palestijnse gebieden - Illegale nederzettingen - Landbouwproducten - Illegale producten - Verkoop in BelgiŽ - Verbod - Identificatie
  Verzending vraag 1/12/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4945
5-3878 Zrihen Olga (PS) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen  
  Internationale Arbeidsorganisatie (IAO) Verdrag nr. 169
  Verzending vraag 1/12/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
5-3879 Zrihen Olga (PS) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen  
  Uitreiking van een visum voor de Rwandese generaal Karenzi Karaka
  Verzending vraag 1/12/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
5-3880 Winckel Fabienne (PS) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen  
  Onroerende voorheffing - Inning - Vervaldag - Begindatum
  Verzending vraag 1/12/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
5-3881 Winckel Fabienne (PS) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  Ziekenhuizen - Tariefbeleid - Conventie - Bescherming van de gehospitaliseerde patiŽnten - Reglementering - Toepassing
  Verzending vraag 1/12/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
5-3882 Anciaux Bert (sp.a) minister van Binnenlandse Zaken  
  Politie - Attitude - Rapport Comitť P - Klachten - Bijscholing
  Verzending vraag 1/12/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4867
5-3883 Anciaux Bert (sp.a) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  Medische Fouten - Verzekering - Registratie - Gegevens - Cijfers - Beleid - Opvang veroorzakers
  Verzending vraag 1/12/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4580
5-3884 Anciaux Bert (sp.a) staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste Minister  
  Nederland - Maximumsnelheid - Verhoging - Europese eenvormigheid
  Verzending vraag 1/12/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4910
5-3885 Anciaux Bert (sp.a) minister van Klimaat en Energie  
  Dreigende stroompannes - Maatregelen - Effecten - Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas (CREG)
  Verzending vraag 1/12/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4911
5-3886 Anciaux Bert (sp.a) staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  Asielcentra - Overbevolking - Protestmanifestatie personeel - Statuut personeel - Fedasil
  Verzending vraag 1/12/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4818
5-3887 Thibaut Cťcile (Ecolo) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen  
  Federale Overheidsdienst (FOD) FinanciŽn - Plaatselijke belastingkantoren - Sluiting
  Verzending vraag 1/12/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4111
5-3888 Tilmans Dominique (MR) minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven  
  Nationale Maatschapij der Belgische Spoorwegen (NMBS) - Lijn 162 Namen-Luxemburg - Afschaffing van treinen naar Aarlen - Negatieve gevolgen voor de reizigers - Eventuele aanpassing van de uren
  Verzending vraag 1/12/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
5-3889 Anciaux Bert (sp.a) minister van Binnenlandse Zaken  
  Middelbare school - Drugscontrole - Preventieve inval - Resultaten - Evaluatie
  Verzending vraag 2/12/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4868
5-3890 Anciaux Bert (sp.a) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  Sociale Inlichtingen en inspectiedienst - Bouwsector - Gebruik nieuw computerprogramma - Resultaten - Uitbreiding
  Verzending vraag 2/12/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4581
5-3891 Anciaux Bert (sp.a) vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid  
  Uitzendarbeid - Cijfers - Effect crisis - Onderzoek - Arbeidsongevallen
  Verzending vraag 2/12/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4895
5-3892 Anciaux Bert (sp.a) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  Antipsychotica - Voorschriften - Gebruik - Stijging - Evolutie - Onderzoek - Monitoring
  Verzending vraag 2/12/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4582
5-3893 Dewinter Filip (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen  
  Administratie patrimoniumdocumentatie - Achterstand - Vertraging - Sociale woning
  Verzending vraag 2/12/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4438
5-3894 Anciaux Bert (sp.a) minister van Justitie  
  Politie - Interventies - Schietincidenten - Rechtszaken - Resultaten
  Verzending vraag 2/12/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4715
5-3895 Van dermeersch Anke (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid  
  Ervaringsfonds - Oudere werknemers - Werkomstandigheden - Stand van zaken - Resultaten
  Verzending vraag 2/12/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4499
5-3896 Tommelein Bart (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  Synthetische drugs - Legal highs - Verkoop - Online drugsshops - Lijst verboden producten
  Verzending vraag 2/12/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3897
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3898
Heringediend als : schriftelijke vraag 5-5020
5-3897 Tommelein Bart (Open Vld) minister van Justitie  
  Synthetische drugs - Legal highs - Verkoop - Online drugsshops - Lijst verboden producten
  Verzending vraag 2/12/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3896
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3898
Heringediend als : schriftelijke vraag 5-5058
5-3898 Tommelein Bart (Open Vld) minister van Binnenlandse Zaken  
  Synthetische drugs - Legal highs - Verkoop - Online drugsshops - Lijst verboden producten
  Verzending vraag 2/12/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3896
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3897
Heringediend als : schriftelijke vraag 5-5011
5-3899 Tommelein Bart (Open Vld) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen  
  Virtuele drugssupermarkten - TOR netwerk - Douane - Controle pakjes
  Verzending vraag 2/12/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4973
5-3900 du Bus de Warnaffe Andrť (cdH) minister van Klimaat en Energie  
  Toegankelijkheid van liften voor personen met een handicap
  Verzending vraag 2/12/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-1462
Heringediend als : schriftelijke vraag 5-3937