Vraag om uitleg nr. 5-1462

5-1462 André du Bus de Warnaffe (cdH) 16/11/2011
  de toegankelijkheid van liften voor personen met een handicap
  minister van Klimaat en Energie
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-3900