Schriftelijke vragen van 4-3001 tot 4-3100

100 resultaten

Nummer Senator Minister Datum
4-3001 Monfils Philippe (MR) minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen  
  Federale overheidsdiensten - Betrekkingen voor personen met een handicap - Quotum van 3% - Naleving - Maatregelen - Naleving van de timing
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 19/3/2009 ) 13/2/2009
  Antwoord 7/10/2009
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2990
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2991
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2992
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2993
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2994
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2995
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2996
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2997
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2998
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2999
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3000
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3002
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3003
4-3002 Monfils Philippe (MR) minister van Migratie- en Asielbeleid  
  Federale overheidsdiensten - Betrekkingen voor personen met een handicap - Quotum van 3% - Naleving - Maatregelen - Naleving van de timing
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 19/3/2009 ) 13/2/2009
  Antwoord 18/3/2009
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2990
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2991
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2992
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2993
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2994
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2995
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2996
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2997
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2998
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2999
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3000
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3001
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3003
4-3003 Monfils Philippe (MR) minister van Binnenlandse Zaken  
  Federale overheidsdiensten - Betrekkingen voor personen met een handicap - Quotum van 3% - Naleving - Maatregelen - Naleving van de timing
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 19/3/2009 ) 13/2/2009
  Antwoord 25/3/2009
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2990
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2991
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2992
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2993
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2994
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2995
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2996
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2997
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2998
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2999
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3000
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3001
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3002
4-3004 Destexhe Alain (MR) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen  
  Bedrijfsvoorheffing - Forfaitaire vermindering in het Vlaams Gewest - Afwezigheid van identieke maatregelen in het Waals gewest en in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (Jobkorting)
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 19/3/2009 ) 13/2/2009
  Antwoord 7/5/2009
4-3005 Destexhe Alain (MR) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen  
  Inkomstenbelasting - Aantal fiscale gezinnen en belastingplichtigen die niet betalen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 19/3/2009 ) 13/2/2009
  Antwoord 27/5/2009
4-3006 Lizin Anne-Marie (Onafhankelijke) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Ziekenhuizen - Zorgregio's ziekenhuizen - Koninklijk besluit van 10 juni 2006 - Toepassing - Aantal bestaande zorgregio's - Aantal zorgregio's in voorbereiding - Universitaire ziekenhuizen - Opneming
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 19/3/2009 ) 13/2/2009
  Antwoord 23/4/2009
4-3007 Durant Isabelle (Ecolo) minister van Maatschappelijke Integratie, Pensioenen en Grote Steden  
  SABENA - Pensioen - Stewards - Stewardessen - Leeftijd - Aantal dienstjaren - Verschillen - Discriminatie
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 19/3/2009 ) 13/2/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
4-3008 Delvaux Anne (cdH) staatssecretaris voor Personen met een handicap, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Personen met een handicap - Aanvraag tegemoetkoming - Behandeling dossiers - Snellere afhandeling - Nieuwe medische formulieren - Proefproject - Evaluatie - Resultaten
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 19/3/2009 ) 13/2/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
4-3009 Lambert Geert (Onafhankelijke) minister van Klimaat en Energie  
  Laptops - Verkoop met Windows-besturingssysteem - Eventuele koppelverkoop - Oplossingen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 26/3/2009 ) 20/2/2009
  Antwoord 25/3/2009
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3010
4-3010 Lambert Geert (Onafhankelijke) minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen  
  Laptops - Verkoop met Windows-besturingssysteem - Eventuele koppelverkoop - Oplossingen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 26/3/2009 ) 20/2/2009
  Antwoord 7/10/2009
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3009
4-3011 Collas Berni (MR) vice-eersteminister en minister van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven en Institutionele Hervormingen  
  De Post - Liberalisering van de postdiensten - Gevolg - Organisatorische structuur - Loopbaanbeheer - Wijzigingen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 26/3/2009 ) 20/2/2009
  Antwoord 13/3/2009
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 4-718
4-3012 Beke Wouter (CD&V) minister van Binnenlandse Zaken  
  Vlaamse kuststeden - Onveiligheidsgevoel - Maatregelen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 26/3/2009 ) 20/2/2009
  Antwoord 23/4/2009
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 4-722
4-3013 Claes Dirk (CD&V) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen  
  Tabak - Accijnzen - Inkomsten
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 26/3/2009 ) 20/2/2009
  Antwoord 18/3/2009
4-3014 Claes Dirk (CD&V) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen  
  Maaltijdcheques - Verhoging tot 7 euro per cheque - Zelfstandige bedrijfsleiders
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 26/3/2009 ) 20/2/2009
  Antwoord 3/4/2009
4-3015 Lambert Geert (Onafhankelijke) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen  
  Bankwezen - Dexia - Financial Security Assurance (FSA) - Bonusbeleid
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 26/3/2009 ) 20/2/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Heringediend als : schriftelijke vraag 4-5152
4-3016 Lambert Geert (Onafhankelijke) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen  
  Duurzaam beleggen - Transparantie - Minimumnormen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 26/3/2009 ) 20/2/2009
  Antwoord 27/8/2009
4-3017 Lambert Geert (Onafhankelijke) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen  
  Regie der Gebouwen - Aankoopbeleid - Duurzame natuursteen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 26/3/2009 ) 20/2/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Heringediend als : schriftelijke vraag 4-5153
4-3018 Lambert Geert (Onafhankelijke) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken  
  Antarctisch Verdrag - PotentiŽle bedreigingen van Antarctica - Rol van BelgiŽ
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 26/3/2009 ) 20/2/2009
  Antwoord 22/6/2009
4-3019 Jansegers Nele (Vlaams Belang) minister van Maatschappelijke Integratie, Pensioenen en Grote Steden  
  Medisch toerisme - Misbruik van de dringende medische hulp - Illegalen - Inspecteurs
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 26/3/2009 ) 20/2/2009
  Antwoord 28/5/2009
4-3020 Jansegers Nele (Vlaams Belang) minister van Maatschappelijke Integratie, Pensioenen en Grote Steden  
  Medische kosten bij dringende medische hulp - Illegalen - Optimalisatie - Controle
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 26/3/2009 ) 20/2/2009
  Antwoord 16/4/2009
4-3021 Jansegers Nele (Vlaams Belang) minister van Maatschappelijke Integratie, Pensioenen en Grote Steden  
  Dringende medische hulp - Illegalen - Kosten voor 2007 - Openbare centra voor maatschappelijk welzijn (OCMW)
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 26/3/2009 ) 20/2/2009
  Antwoord 16/4/2009
4-3022 Jansegers Nele (Vlaams Belang) minister van Maatschappelijke Integratie, Pensioenen en Grote Steden  
  Dringende medische hulp aan illegalen - Hervorming - Stand van zaken
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 26/3/2009 ) 20/2/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Heringediend als : schriftelijke vraag 4-5551
4-3023 Lambert Geert (Onafhankelijke) minister van Binnenlandse Zaken  
  Handvest van Verona - Rechten van personen met een handicap in geval van rampen - Uitvoering
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 26/3/2009 ) 20/2/2009
  Antwoord 25/3/2009
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3024
4-3024 Lambert Geert (Onafhankelijke) staatssecretaris voor Personen met een handicap, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Handvest van Verona - Rechten van personen met een handicap in geval van rampen - Uitvoering
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 26/3/2009 ) 20/2/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3023
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-6203
4-3025 Stevens Helga (Onafhankelijke) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen  
  Nationale Loterij - Project "Festivals voor iedereen" en "Toegankelijk voetbal" - FinanciŽle steun
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 26/3/2009 ) 20/2/2009
  Rappel 5/10/2009
  Antwoord 28/10/2009
4-3026 Wille Paul (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Drugs - Wetenschappelijk Instituut volksgezondheid - Controle op samenstelling
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 26/3/2009 ) 20/2/2009
  Antwoord 26/8/2009
4-3027 Stevens Helga (Onafhankelijke) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Balkanlanden - Situatie van weeskinderen en kinderen met een handicap - Internationale initiatieven
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 26/3/2009 ) 20/2/2009
  Antwoord 30/3/2009
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3028
4-3028 Stevens Helga (Onafhankelijke) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken  
  Balkanlanden - Situatie van weeskinderen en kinderen met een handicap - Internationale initiatieven
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 26/3/2009 ) 20/2/2009
  Antwoord 22/6/2009
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3027
4-3029 Jansegers Nele (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Illegalen - Dringende medische zorgverstrekkingen - Terugbetalingen - Overzicht voor 2007
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 26/3/2009 ) 20/2/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3030
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-5243
4-3030 Jansegers Nele (Vlaams Belang) minister van Maatschappelijke Integratie, Pensioenen en Grote Steden  
  Illegalen - Dringende medische zorgverstrekkingen - Terugbetalingen - Overzicht voor 2007
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 26/3/2009 ) 20/2/2009
  Antwoord 16/4/2009
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3029
4-3031 Stevens Helga (Onafhankelijke) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken  
  Bulgarije - Weeskinderen en kinderen met een handicap - FinanciŽle steun van 250 000 euro - Besteding
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 26/3/2009 ) 20/2/2009
  Antwoord 20/3/2009
4-3032 Wille Paul (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken  
  Buitenlandse studenten - Risicostudenten - Incidenten - Misbruik van visum
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 26/3/2009 ) 20/2/2009
  Antwoord 14/5/2009
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3033
4-3033 Wille Paul (Open Vld) minister van Binnenlandse Zaken  
  Buitenlandse studenten - Risicostudenten - Incidenten - Misbruik van visum
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 26/3/2009 ) 20/2/2009
  Antwoord 13/3/2009
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3032
4-3034 Stevens Helga (Onafhankelijke) minister van Justitie  
  Dienst Centrale Adoptie - Langdurige sluiting tijdens de kerstperiode - Kosten voor adoptieouders
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 26/3/2009 ) 20/2/2009
  Antwoord 4/5/2009
4-3035 Jansegers Nele (Vlaams Belang) minister van Justitie  
  Gestolen kunstwerken - Webstek met inventaris - Toegankelijkheid voor de politie - Toegankelijkheid voor het publiek
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 26/3/2009 ) 20/2/2009
  Antwoord 20/5/2009
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3036
4-3036 Jansegers Nele (Vlaams Belang) minister van Binnenlandse Zaken  
  Gestolen kunstwerken - Webstek met inventaris - Toegankelijkheid voor de politie - Toegankelijkheid voor het publiek
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 26/3/2009 ) 20/2/2009
  Antwoord 22/4/2009
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3035
4-3037 Van Gaever Freddy (Vlaams Belang) minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid  
  Schuifpoorten - Veiligheid - Controle
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 26/3/2009 ) 20/2/2009
  Antwoord 11/3/2009
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3038
4-3038 Van Gaever Freddy (Vlaams Belang) minister van Klimaat en Energie  
  Schuifpoorten - Veiligheid - Controle
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 26/3/2009 ) 20/2/2009
  Antwoord 25/3/2009
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3037
4-3039 Schelfhout Els (CD&V) minister van Maatschappelijke Integratie, Pensioenen en Grote Steden  
  Cumulregeling pensioen - Inkomen uit arbeid - Sanctionering
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 26/3/2009 ) 20/2/2009
  Antwoord 10/6/2009
4-3040 Verwilghen Marc (Open Vld) minister van Binnenlandse Zaken  
  Gemeenschapswachten - Niet ingevulde functies - Aantallen actieve werknemers
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 26/3/2009 ) 20/2/2009
  Antwoord 5/6/2009
4-3041 Wille Paul (Open Vld) minister van Binnenlandse Zaken  
  Drugsbestrijding - Fugitive Active Search Plan (FAST) - Samenwerking met buitenlandse politiediensten - Evaluatie
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 26/3/2009 ) 20/2/2009
  Antwoord 25/3/2009
4-3042 Wille Paul (Open Vld) minister van Binnenlandse Zaken  
  Drugs - Inbeslagname - Aantallen - Incidenten
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 26/3/2009 ) 20/2/2009
  Antwoord 22/4/2009
4-3043 Stevens Helga (Onafhankelijke) staatssecretaris voor Personen met een handicap, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Nationale Hoge Raad voor personen met een handicap - Leden - Expertise
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 26/3/2009 ) 20/2/2009
  Rappel 5/10/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Heringediend als : schriftelijke vraag 4-6204
4-3044 Stevens Helga (Onafhankelijke) staatssecretaris voor Personen met een handicap, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Federale overheidswebsites - Toegankelijkheid voor personen met een handicap - Verbetering (AnySurferlabel)
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 26/3/2009 ) 20/2/2009
  Rappel 5/10/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Heringediend als : schriftelijke vraag 4-6205
4-3045 Defraigne Christine (MR) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Botulinum Toxine - Gevaarlijke neveneffecten - Maatregelen - Bewustmaking van de bevolking - Overleg tussen de ministers van Volksgezondheid
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 26/3/2009 ) 20/2/2009
  Antwoord 1/4/2009
4-3046 Lizin Anne-Marie (Onafhankelijke) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken  
  Democratische Republiek Congo (DRC) - BelgiŽ - Betrekkingen - Nieuw dynamisme - Stappenplan - Toekomst van de Belgisch-Congolese coŲperatie
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 26/3/2009 ) 20/2/2009
  Antwoord 22/4/2009
4-3047 Collignon Christophe (PS) vice-eersteminister en minister van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven en Institutionele Hervormingen  
  Belgacom ADSL - Belgacom TV - Dekkingsgraad - Minder bevolkte gebieden - Verbindingskwaliteit - Gebieden zonder dekking -Dienstenaanbod - Maatregelen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 26/3/2009 ) 20/2/2009
  Antwoord 27/3/2009
4-3048 Destexhe Alain (MR) minister van Landsverdediging  
  Congo - Militaire samenwerking - Balans sedert 2003 - Kostprijs
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 26/3/2009 ) 20/2/2009
  Antwoord 19/3/2009
4-3049 Mahoux Philippe (PS) minister van Landsverdediging  
  Houders van een statuut van nationale erkentelijkheid en hun rechthebbenden - Gratis openbaar vervoer - Uitbreiding - Rechthebbenden van de houders van het statuut van gewapend weerstander
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 26/3/2009 ) 20/2/2009
  Antwoord 23/3/2009
4-3050 Bouarfa Sfia (PS) minister van Klimaat en Energie  
  Kredieten - Illegale reclame - Controles - Maatregelen (Gevaar van overmatige schuldenlast)
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 26/3/2009 ) 20/2/2009
  Antwoord 2/4/2009
4-3051 Tilmans Dominique (MR) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Centra van het eenvormig oproepstelsel - Brugge, Brussel en Charleroi - Medische regulatie-experimenten - Evaluatieverslag (Dringende medische hulpverlening - Aanwezigheid dokter in oproepcentrale)
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 2/4/2009 ) 4/3/2009
  Antwoord 22/4/2009
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 4-757
4-3052 Collas Berni (MR) vice-eersteminister en minister van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven en Institutionele Hervormingen  
  De Post - Liberalisering van de postdiensten - Terugtrekking van de Deense post uit het kapitaal - Eventuele nieuwe partner - Interne herstructurering van De Post
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 2/4/2009 ) 27/2/2009
  Antwoord 27/5/2009
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 4-755
4-3053 Claes Dirk (CD&V) vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen  
  Gezondheidssector - Arbeidsduurwetgeving Ė Hervorming
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 2/4/2009 ) 27/2/2009
  Antwoord 2/10/2009
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 4-743
4-3054 Taelman Martine (Open Vld) minister van Justitie  
  Rechtbanken - Het neerleggen van conclusies per fax - Veralgemening van het bereikte akkoord
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 2/4/2009 ) 27/2/2009
  Antwoord 8/4/2009
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 4-732
4-3055 Hermans Margriet (Open Vld) minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid  
  Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) - Heffingen - Gelijke behandeling bakkers en beenhouwers
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 2/4/2009 ) 27/2/2009
  Antwoord 11/3/2009
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 4-749
4-3056 Hermans Margriet (Open Vld) minister van Migratie- en Asielbeleid  
  Vluchtelingen vervolgd omwille hun seksuele geaardheid - Recht op asiel - Stand van zaken in BelgiŽ
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 2/4/2009 ) 27/2/2009
  Rappel 6/5/2009
  Antwoord 11/6/2009
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 4-750
4-3057 Taelman Martine (Open Vld) minister van Binnenlandse Zaken  
  Rampenfonds - Hagelschade - Vergoeding
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 2/4/2009 ) 27/2/2009
  Antwoord 18/3/2009
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 4-731
4-3058 Claes Dirk (CD&V) minister van Binnenlandse Zaken  
  Rijgedrag in BelgiŽ - AXA-studie - Verschillen tussen de gewesten - Maatregelen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 2/4/2009 ) 27/2/2009
  Antwoord 22/4/2009
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3059
Herkwalificatie van : vraag om uitleg 4-740
4-3059 Claes Dirk (CD&V) staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste minister  
  Rijgedrag in BelgiŽ - AXA-studie - Verschillen tussen de gewesten - Maatregelen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 2/4/2009 ) 27/2/2009
  Antwoord 12/3/2009
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3058
Herkwalificatie van : vraag om uitleg 4-740
4-3060 Claes Dirk (CD&V) minister van Binnenlandse Zaken  
  Voetbalstadions - Veiligheid
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 2/4/2009 ) 27/2/2009
  Antwoord 22/4/2009
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 4-745
4-3061 Claes Dirk (CD&V) minister van Binnenlandse Zaken  
  Nood- en interventieplannen - Opmaak - Omzendbrieven
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 2/4/2009 ) 27/2/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 4-746
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-5938
4-3062 Tindemans Elke (CD&V) staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste minister  
  Keuringscentra - Het beschikken over een geldige autoverzekering - Controle
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 2/4/2009 ) 27/2/2009
  Antwoord 23/3/2009
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 4-725
4-3063 Defraigne Christine (MR) minister van Binnenlandse Zaken  
  Politie - Eervolle onderscheidingen - Aantal toegekende onderscheidingen - stad Luik
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 2/4/2009 ) 27/2/2009
  Antwoord 22/4/2009
4-3064 Van Nieuwkerke Andrť (sp.a) eerste minister, belast met de CoŲrdinatie van het Migratie- en asielbeleid  
  Noordzee - Vervuiling - Bestrijdingsmiddelen - Civiele bescherming
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 2/4/2009 ) 27/2/2009
  Antwoord 6/3/2009
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3065
4-3065 Van Nieuwkerke Andrť (sp.a) staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste minister  
  Noordzee - Vervuiling - Bestrijdingsmiddelen - Civiele bescherming
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 2/4/2009 ) 27/2/2009
  Antwoord 23/3/2009
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3064
4-3066 Hermans Margriet (Open Vld) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen  
  FinanciŽle sector - Beloningsbeleid - Onderzoek
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 2/4/2009 ) 27/2/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
4-3067 Dua Vera (Groen!) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Rilatine - Overmatig gebruik - Evolutie - Kosten voor de ziekteverzekering
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 2/4/2009 ) 27/2/2009
  Antwoord 7/5/2009
4-3068 Hermans Margriet (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Hasj met een zeer hoog tetrahydrocannabinol (THC)-gehalte - Impact op handhavingsbeleid - Impact op de gezondheid - Preventie
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 2/4/2009 ) 27/2/2009
  Antwoord 28/4/2009
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3069
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3070
4-3069 Hermans Margriet (Open Vld) minister van Justitie  
  Hasj met een zeer hoog tetrahydrocannabinol (THC)-gehalte - Impact op handhavingsbeleid - Impact op de gezondheid - Preventie
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 2/4/2009 ) 27/2/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3068
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3070
4-3070 Hermans Margriet (Open Vld) minister van Binnenlandse Zaken  
  Hasj met een zeer hoog tetrahydrocannabinol (THC)-gehalte - Impact op handhavingsbeleid - Impact op de gezondheid - Preventie
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 2/4/2009 ) 27/2/2009
  Antwoord 22/4/2009
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3068
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3069
4-3071 Ide Louis (Onafhankelijke) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Ziekenhuizen - Mortaliteitscijfers - Specificatie met minimale klinische gegevens (MKG)
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 2/4/2009 ) 27/2/2009
  Antwoord 15/4/2009
4-3072 Vandenberghe Hugo (CD&V) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Infecties - "Vleesetende" bacterie - Aantallen - Sterfgevallen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 2/4/2009 ) 27/2/2009
  Antwoord 22/4/2009
4-3073 Wille Paul (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken  
  Birma - Handelsboycot - Invoeren van Birmees hout - Hiaat in de regelgeving
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 2/4/2009 ) 27/2/2009
  Antwoord 22/6/2009
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3074
4-3074 Wille Paul (Open Vld) minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen  
  Birma - Handelsboycot - Invoeren van Birmees hout - Hiaat in de regelgeving
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 2/4/2009 ) 27/2/2009
  Antwoord 27/5/2009
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3073
4-3075 Hermans Margriet (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven en Institutionele Hervormingen  
  Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) - Economische crisis - Bezuinigingen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 2/4/2009 ) 27/2/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
4-3076 Wille Paul (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven en Institutionele Hervormingen  
  Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) - Station Brussel-Centraal - Brandveiligheid
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 2/4/2009 ) 27/2/2009
  Antwoord 9/11/2009
4-3077 Wille Paul (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven en Institutionele Hervormingen  
  Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) - Station Brussel-Centraal - Veiligheid - Bewaking
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 2/4/2009 ) 27/2/2009
  Antwoord 9/11/2009
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3078
4-3078 Wille Paul (Open Vld) minister van Binnenlandse Zaken  
  Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) - Station Brussel-Centraal - Veiligheid - Bewaking
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 2/4/2009 ) 27/2/2009
  Antwoord 22/4/2009
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3077
4-3079 Hermans Margriet (Open Vld) minister van Justitie  
  Zware criminelen - Opvolgen van financiŽle wandel na vrijlating - In beslag genomen sommen van criminele oorsprong
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 2/4/2009 ) 27/2/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
4-3080 Wille Paul (Open Vld) minister van Justitie  
  Inlichtingendiensten en parketten - Afluisteren van telefoongesprekken - Skype - Frequentie
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 2/4/2009 ) 27/2/2009
  Antwoord 24/7/2009
4-3081 Wille Paul (Open Vld) minister van Justitie  
  Facebook - Gebruikersvoorwaarden - Afstand van auteursrecht - Controle en maatregelen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 2/4/2009 ) 27/2/2009
  Antwoord 18/5/2009
4-3082 Wille Paul (Open Vld) minister van Justitie  
  Echelon - Onderscheppen van satellietverkeer - Aanbevelingen - Opvolging
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 2/4/2009 ) 27/2/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3083
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-5626
4-3083 Wille Paul (Open Vld) minister van Binnenlandse Zaken  
  Echelon - Onderscheppen van satellietverkeer - Aanbevelingen - Opvolging
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 2/4/2009 ) 27/2/2009
  Antwoord 22/4/2009
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3082
4-3084 Hermans Margriet (Open Vld) minister van Landsverdediging  
  Afghanistan - Bestrijding van opium - Gevaren voor de burgerbevolking
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 2/4/2009 ) 27/2/2009
  Antwoord 6/4/2009
4-3085 Hermans Margriet (Open Vld) minister van Landsverdediging  
  Defensiepersoneel - Gezondheidsklachten - Schoonmaakmiddel PX-10
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 2/4/2009 ) 27/2/2009
  Antwoord 6/4/2009
4-3086 Wille Paul (Open Vld) minister van Klimaat en Energie  
  Hernieuwbare energie - Windmolenparken - Financieringsproblemen voor projecten - Toekomstige mogelijkheden
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 2/4/2009 ) 27/2/2009
  Antwoord 14/5/2009
4-3087 Hermans Margriet (Open Vld) minister van Klimaat en Energie  
  Consumentenzaken - Misleidende aanbiedingen - Onderzoek - Maatregelen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 2/4/2009 ) 27/2/2009
  Antwoord 16/4/2009
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3088
4-3088 Hermans Margriet (Open Vld) minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen  
  Consumentenzaken - Misleidende aanbiedingen - Onderzoek - Maatregelen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 2/4/2009 ) 27/2/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3087
4-3089 Hermans Margriet (Open Vld) minister van Binnenlandse Zaken  
  Homofobie - Geweld jegens holebi's - Registratie - Sensibilisatie
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 2/4/2009 ) 27/2/2009
  Antwoord 22/4/2009
4-3090 Wille Paul (Open Vld) minister van Binnenlandse Zaken  
  Diefstallen - Fietsen - Aantallen - Teruggevonden fietsen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 2/4/2009 ) 27/2/2009
  Antwoord 22/4/2009
4-3091 Wille Paul (Open Vld) minister van Binnenlandse Zaken  
  Dopinggebruik - Bestrijding - Aanbevelingen van de Senaat - Andere beleidsmaatregelen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 26/3/2009 ) 25/2/2009
  Antwoord 22/4/2009
4-3092 Van Hauthem Joris (Vlaams Belang) eerste minister, belast met de CoŲrdinatie van het Migratie- en asielbeleid  
  Koninklijke Muntschouwburg - FinanciŽle situatie - Tekortkomingen bij het opstellen van de rekeningen - Ontbrekende informatie betreffende aanvullende pensioenverplichtingen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 26/3/2009 ) 25/2/2009
  Antwoord 25/3/2009
4-3093 Hermans Margriet (Open Vld) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen  
  Audiovisuele sector - Tax shelter - Uitvoeringsbesluiten - Communicatie met de sector
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 26/3/2009 ) 25/2/2009
  Antwoord 2/10/2009
4-3094 Van Gaever Freddy (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Amortisatiefonds van de Leningen voor de Sociale Huisvesting (ALESH) - Ongelijke behandeling tussen de geregionaliseerde entiteiten - Maatregelen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 26/3/2009 ) 25/2/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Heringediend als : schriftelijke vraag 4-5244
4-3095 Jansegers Nele (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid (WIV) - Centrum voor Onderzoek in Diergeneeskunde en Agrochemie (CODA) - Beheer door twee rechtspersonen - Transparantie van de financiering, kostenverdeling en financiŽle rapportering
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 26/3/2009 ) 25/2/2009
  Antwoord 2/4/2009
4-3096 Wille Paul (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Gebruik van slaap- en kalmeringsmiddelen - Stijging - Sensibilisatie - Stimuleren van alternatieve therapeutische methodes
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 26/3/2009 ) 25/2/2009
  Antwoord 16/4/2009
4-3097 Wille Paul (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken  
  Europese Unie - Verdrag van Lissabon - Informatiecampagne in Ierland
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 26/3/2009 ) 25/2/2009
  Antwoord 15/4/2009
4-3098 Jansegers Nele (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven en Institutionele Hervormingen  
  De Post - Arrest van het Europees Hof van Justitie in de zaak T-388/03 - Gevolgen voor het bedrijf - Gevolgen voor de overheidsaandelen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 26/3/2009 ) 25/2/2009
  Antwoord 27/3/2009
4-3099 Van dermeersch Anke (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen  
  Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen - Rekenhof - Ernstige tekortkomingen in de rekeningen - Maatregelen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 26/3/2009 ) 25/2/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Heringediend als : schriftelijke vraag 4-5445
4-3100 Van Den Driessche Pol (CD&V) vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen  
  Economische crisis - Tijdskrediet en loopbaanonderbreking - FinanciŽle invloed
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 26/3/2009 ) 25/2/2009
  Antwoord 24/7/2009