Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-3035

van Nele Jansegers (Vlaams Belang) d.d. 20 februari 2009

aan de minister van Justitie

Gestolen kunstwerken - Webstek met inventaris - Toegankelijkheid voor de politie - Toegankelijkheid voor het publiek

kunstvoorwerp
politie
diefstal
cultuurgoed
internetsite
gegevensbank
toegang tot de informatie

Chronologie

20/2/2009 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 26/3/2009 )
20/5/2009 Antwoord

Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3036

Vraag nr. 4-3035 d.d. 20 februari 2009 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Op de webstek van de afdeling FinanciŽle en Algemene Recherche bij de gerechtelijke dienst van het arrondissement Oudenaarde kan men een voor het publiek toegankelijke inventaris vinden van de kunstwerken die in dat arrondissement gestolen werden, inclusief afbeelding van de gestolen stukken.

1. Beschikt BelgiŽ al over een voor het publiek toegankelijke webstek met een overzicht van de gestolen kunstwerken ?

2. Zo neen, bestaan er plannen om iets dergelijks te realiseren en zo ja, binnen welke termijn ? Zo nee, waarom niet ?

3. Is het correct dat de federale politie over een dergelijke databank beschikt, maar dat deze zelf niet rechtstreeks toegankelijk is voor politiemensen ? Zo ja, wordt eraan gedacht om hierin in de nabije toekomst verandering te brengen ?

Antwoord ontvangen op 20 mei 2009 :

Deze vraag handelt over het bestaan en de toegankelijkheid van een Internetsite die binnen de federale politie werd ontwikkeld. De minister van Binnenlandse Zaken, aan wie deze vraag tevens werd gesteld lijkt dan ook het beste in staat om hier een antwoord op te geven (schriftelijke vraag nr. 4-3036).