Isabelle Durant - Ecolo
 
Geboren te Brussel op 4 september 1954

Gegradueerd verpleegster
Licentiate in het economisch en sociaal beleid (UCL-Fopes)

1994-1999 : federaal secretaris en woordvoerster van Ecolo
13 juni 1999 - 12 juli 1999 : lid van de Brusselse Hoofdstedelijke Raad
29 juni 1999 - 12 juli 1999 : lid van de Raad van de Franse Gemeenschap
1999-2003 : vice-eerste minister en minister van Mobiliteit en Vervoer
2003-2009 : senator rechtstreeks gekozen door het Franse kiescollege
2003-2007 : voorzitster van de Ecolo-fractie (Senaat)
2004-2009 : medevoorzitster van Ecolo
2006-2017 : gemeenteraadslid (Schaarbeek)
2007-2017 : politieraadslid (zone Schaarbeek - Evere - St-Joost-ten-Node)
2009-2014 : lid van het Europees Parlement
2009-2014 : ondervoorzitster van het Europees Parlement
2014-2017 : lid van het Brussels Hoofdstedelijk Parlement
Sinds 3 juli 2017 : adjunct-secretaris-generaal van de United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD)

Grootofficier in de Leopoldsorde (26 mei 2014)


Heeft in de Senaat 3 wetsvoorstellen, die wet zijn geworden, ingediend.
(Gegevens vanaf legislatuur 1995-1999)
 
Parlementair werk
Auteursregister
Legislatuur 2007-2010       Legislatuur 2003-2007      
Wetgevend werk
Legislatuur 2007-2010       Legislatuur 2003-2007      
Schriftelijke vragen
Legislatuur 2007-2010       Legislatuur 2003-2007      
Mondelinge vragen
Legislatuur 2007-2010       Legislatuur 2003-2007      
Vragen om uitleg
Legislatuur 2007-2010       Legislatuur 2003-2007      
 
Huidig lidmaatschap van commissies
 
Lidmaatschap van commissies sinds 1995
9/10/2007-14/7/2009 Lid Adviescomité voor gelijke kansen voor vrouwen en mannen
9/10/2007-14/7/2009 Lid Commissie voor de Sociale Aangelegenheden
9/10/2007-14/7/2009 Plaatsvervanger Commissie voor de Binnenlandse Zaken en voor de Administratieve Aangelegenheden
9/10/2007-14/7/2009 Plaatsvervanger Commissie voor de Buitenlandse Betrekkingen en voor de Landsverdediging
9/10/2007-14/7/2009 Plaatsvervanger Commissie voor de Institutionele Aangelegenheden
9/10/2007-14/7/2009 Plaatsvervanger Federaal Adviescomité voor de Europese Aangelegenheden : afvaardiging Senaat
9/10/2007-14/7/2009 Plaatsvervanger Parlementaire overlegcommissie : afvaardiging Senaat
11/12/2008-14/7/2009 Plaatsvervanger Bijzondere opvolgingscommissie belast met het onderzoek naar de financiële en bankcrisis : afvaardiging Senaat
9/10/2009-28/4/2014 Lid Federaal Adviescomité voor de Europese Aangelegenheden : afvaardiging Europees Parlement