Vraag om uitleg nr. 4-757

4-757 Dominique Tilmans (MR) 12/2/2009
  het bestaan van het evaluatierapport van de drie projecten betreffende medische regulatie in de centra van het eenvormig oproepstelsel in Brugge, Brussel en Charleroi
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-3051