Schriftelijke vragen van 4-2401 tot 4-2500

90 resultaten

Nummer Senator Minister Datum
4-2402 Hermans Margriet (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken  
  Bolivia - Oplopende spanningen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 12/2/2009 ) 12/1/2009
  Antwoord 25/2/2009
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-1676
4-2403 Hermans Margriet (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken  
  Pakistaanse inlichtingendienst - Training Taliban - Financiering - Staatsveiligheid
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 12/2/2009 ) 12/1/2009
  Antwoord 22/6/2009
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-1807
4-2406 Ceder Jurgen (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken  
  Federale Overheidsdienst (FOD) Buitenlandse Zaken - Vergoedingen in het kader van een arbeidsongeval - Terugvorderingen van aansprakelijke derden
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 12/2/2009 ) 12/1/2009
  Antwoord 25/2/2009
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-1871
4-2409 Ceder Jurgen (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken  
  Beleidscellen - FOD's - POD's - Studieopdrachten
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 12/2/2009 ) 12/1/2009
  Antwoord 4/6/2009
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-1940
4-2411 Taelman Martine (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken  
  Federale Overheidsdienst (FOD) Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking - Niet betaalde facturen - Bedragen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 12/2/2009 ) 12/1/2009
  Antwoord 25/2/2009
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-2004
4-2412 Stevens Helga (Onafhankelijke) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken  
  Kinderontvoering - Verdrag van 's-Gravenhage - Naleving
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 12/2/2009 ) 12/1/2009
  Antwoord 25/2/2009
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-2033
4-2414 Hermans Margriet (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken  
  Verenigde Naties - Homoseksualiteit - Strafbaarheid - Wereldwijde afschaffing
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 12/2/2009 ) 12/1/2009
  Antwoord 25/2/2009
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-2126
4-2415 Jansegers Nele (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken  
  Diplomatieke voertuigen - Ongevallen - Aantallen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 12/2/2009 ) 12/1/2009
  Antwoord 15/4/2009
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-2198
4-2416 Jansegers Nele (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken  
  Allochtone vrouwen - Achterlating in het land van herkomst - Situatie van de achterlatende echtgenoot - Rechten van de kinderen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 12/2/2009 ) 12/1/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-2199
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-5361
4-2417 Stevens Helga (Onafhankelijke) vice-eersteminister en minister van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven en Institutionele Hervormingen  
  NMBS - Stations - Toegankelijkheid
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 12/2/2009 ) 12/1/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-710
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-5761
4-2418 Collignon Christophe (PS) vice-eersteminister en minister van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven en Institutionele Hervormingen  
  NMBS - Lijn 125 Luik-Namen - Capaciteit van de treinen - Piekuren
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 12/2/2009 ) 12/1/2009
  Antwoord 18/5/2009
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-717
4-2419 Collignon Christophe (PS) vice-eersteminister en minister van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven en Institutionele Hervormingen  
  NMBS - Stations - Personen met beperkte mobiliteit - Toegang
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 12/2/2009 ) 12/1/2009
  Antwoord 13/3/2009
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-718
4-2420 Lambert Geert (Onafhankelijke) vice-eersteminister en minister van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven en Institutionele Hervormingen  
  NMBS - Stations en treinstellen - Toegankelijkheid voor gehandicapte personen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 12/2/2009 ) 12/1/2009
  Antwoord 4/2/2009
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-1217
4-2421 Vandenberghe Hugo (CD&V) vice-eersteminister en minister van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven en Institutionele Hervormingen  
  NMBS - Verloren voorwerpen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 12/2/2009 ) 12/1/2009
  Antwoord 11/3/2009
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-1269
4-2422 Taelman Martine (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven en Institutionele Hervormingen  
  NMBS - Zelfmoord en zelfmoordpogingen - Aantallen - Kosten
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 12/2/2009 ) 12/1/2009
  Antwoord 2/2/2009
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-1275
4-2423 Taelman Martine (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven en Institutionele Hervormingen  
  NMBS - Infrastructuurwerken - Stiptheidproblemen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 12/2/2009 ) 12/1/2009
  Antwoord 25/2/2009
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-1289
4-2424 Vandenberghe Hugo (CD&V) vice-eersteminister en minister van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven en Institutionele Hervormingen  
  NMBS - Koperdiefstallen bij het spoor
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 12/2/2009 ) 12/1/2009
  Antwoord 11/3/2009
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-1384
4-2425 Buysse Yves (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven en Institutionele Hervormingen  
  NMBS - Speciale tarieven - Massa-manifestaties
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 12/2/2009 ) 12/1/2009
  Antwoord 11/3/2009
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-1555
4-2426 Taelman Martine (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven en Institutionele Hervormingen  
  NMBS - Station Antwerpen - Renovatie van de gevel en de koepel
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 12/2/2009 ) 12/1/2009
  Antwoord 5/6/2009
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-1558
4-2427 Buysse Yves (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven en Institutionele Hervormingen  
  NMBS - Grond bij het station in Brugge - Verkoop
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 12/2/2009 ) 12/1/2009
  Antwoord 28/1/2009
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-1578
4-2428 Buysse Yves (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven en Institutionele Hervormingen  
  Station Brugge - "Kamgebouw" - Bestemming
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 12/2/2009 ) 12/1/2009
  Antwoord 3/2/2009
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-1597
4-2429 Buysse Yves (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven en Institutionele Hervormingen  
  NMBS - Grond bij het station in Brugge - Verkoop
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 12/2/2009 ) 12/1/2009
  Antwoord 28/1/2009
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-1602
4-2430 Jansegers Nele (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven en Institutionele Hervormingen  
  NMBS - Individueel vervoersplan voor gehandicapte reizigers - Stations die assistentie verlenen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 12/2/2009 ) 12/1/2009
  Antwoord 13/3/2009
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-1640
4-2431 Jansegers Nele (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven en Institutionele Hervormingen  
  NMBS - Reizigers met een handicap - Brussel Centraal - Oplossingen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 12/2/2009 ) 12/1/2009
  Antwoord 12/2/2009
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-1641
4-2432 Vandenberghe Hugo (CD&V) vice-eersteminister en minister van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven en Institutionele Hervormingen  
  NMBS - Spoorwegennet - Vandalisme
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 12/2/2009 ) 12/1/2009
  Antwoord 12/2/2009
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-1650
4-2433 Stevens Helga (Onafhankelijke) vice-eersteminister en minister van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven en Institutionele Hervormingen  
  Federale overheid - Websites - Toegankelijkheid (AnySurferlabel)
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 12/2/2009 ) 12/1/2009
  Antwoord 2/2/2009
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-1696
4-2434 Taelman Martine (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven en Institutionele Hervormingen  
  NMBS - Treinverbindingen - Overvolle treinen - Vertragingen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 12/2/2009 ) 12/1/2009
  Antwoord 11/3/2009
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-1750
4-2435 Stevens Helga (Onafhankelijke) vice-eersteminister en minister van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven en Institutionele Hervormingen  
  NMBS - Jaarverslag - Kostprijs
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 12/2/2009 ) 12/1/2009
  Antwoord 20/3/2009
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-1786
4-2436 Stevens Helga (Onafhankelijke) vice-eersteminister en minister van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven en Institutionele Hervormingen  
  NMBS - Dienstverlening - Reizigers met beperkte mobiliteit - Tevredenheid
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 12/2/2009 ) 12/1/2009
  Antwoord 2/2/2009
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-1824
4-2437 Stevens Helga (Onafhankelijke) vice-eersteminister en minister van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven en Institutionele Hervormingen  
  NMBS - Reizigers met beperkte mobiliteit - Aantallen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 12/2/2009 ) 12/1/2009
  Antwoord 13/2/2009
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-1825
4-2438 Stevens Helga (Onafhankelijke) vice-eersteminister en minister van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven en Institutionele Hervormingen  
  NMBS - Spoorverkeer tussen stedelijke centra - Dienstregeling - Laatste vertrektijden
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 12/2/2009 ) 12/1/2009
  Antwoord 2/2/2009
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-1826
4-2439 Stevens Helga (Onafhankelijke) vice-eersteminister en minister van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven en Institutionele Hervormingen  
  NMBS - Stations - Parkings
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 12/2/2009 ) 12/1/2009
  Antwoord 27/2/2009
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-1827
4-2440 Stevens Helga (Onafhankelijke) vice-eersteminister en minister van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven en Institutionele Hervormingen  
  NMBS - Onbemande stations - Vandalisme - Kosten
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 12/2/2009 ) 12/1/2009
  Antwoord 18/3/2009
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-1828
4-2441 Jansegers Nele (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven en Institutionele Hervormingen  
  Jaarverslagen - Verplichting - Informatie
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 12/2/2009 ) 12/1/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-1841
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-5762
4-2442 Stevens Helga (Onafhankelijke) vice-eersteminister en minister van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven en Institutionele Hervormingen  
  NMBS - Treinverkeer - Kostprijs voor de gebruikers
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 12/2/2009 ) 12/1/2009
  Antwoord 11/3/2009
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-1876
4-2443 Beke Wouter (CD&V) vice-eersteminister en minister van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven en Institutionele Hervormingen  
  NMBS - Infrabel - Spartacusplan - Limburg
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 12/2/2009 ) 12/1/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-1900
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-5763
4-2444 Anthuenis Filip (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven en Institutionele Hervormingen  
  NMBS - Hoge snelheidslijn richting Amsterdam - Levering nieuwe treinstellen - Vertraging
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 12/2/2009 ) 12/1/2009
  Antwoord 2/2/2009
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-1930
4-2445 Van dermeersch Anke (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven en Institutionele Hervormingen  
  NMBS - Treinen - Bezetting
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 12/2/2009 ) 12/1/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-1968
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-5764
4-2446 Anthuenis Filip (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven en Institutionele Hervormingen  
  NMBS - Hogesnelheidslijnen - Lijn naar Breda en Den Haag - ICE-lijn Frankfurt-Brussel-Parijs
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 12/2/2009 ) 12/1/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-1993
4-2447 Destexhe Alain (MR) vice-eersteminister en minister van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven en Institutionele Hervormingen  
  Selor - Taalexamens - Vragenlijst - Aantal examendagen - Doelstelling van de examens
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 12/2/2009 ) 12/1/2009
  Antwoord 12/2/2009
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-2022
4-2448 Stevens Helga (Onafhankelijke) vice-eersteminister en minister van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven en Institutionele Hervormingen  
  De Post - Postautomaten - Implementatie
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 12/2/2009 ) 12/1/2009
  Antwoord 19/2/2009
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-2039
4-2449 Stevens Helga (Onafhankelijke) vice-eersteminister en minister van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven en Institutionele Hervormingen  
  NMBS - Nachttreinen - Afschaffing van de laatste reguliere nachttrein - Hantering van hoge prijzen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 12/2/2009 ) 12/1/2009
  Antwoord 9/3/2009
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-2040
4-2450 Van Hauthem Joris (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven en Institutionele Hervormingen  
  Vaste Commissie voor Taaltoezicht (VCT) - Vragen om advies - Inhoud - Gevolg
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 12/2/2009 ) 12/1/2009
  Antwoord 18/3/2009
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-2071
4-2451 Stevens Helga (Onafhankelijke) vice-eersteminister en minister van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven en Institutionele Hervormingen  
  NMBS - Treinreizen - Stille treincoupťs
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 12/2/2009 ) 12/1/2009
  Antwoord 16/2/2009
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-2091
4-2452 Stevens Helga (Onafhankelijke) vice-eersteminister en minister van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven en Institutionele Hervormingen  
  NMBS - Toegankelijkheidsbeleid - Belangenorganisaties van personen met een handicap - Inspraak
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 12/2/2009 ) 12/1/2009
  Antwoord 2/2/2009
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-2092
4-2453 Stevens Helga (Onafhankelijke) vice-eersteminister en minister van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven en Institutionele Hervormingen  
  Haven van Gent - Personenverkeer - Trein - Uitbouw
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 12/2/2009 ) 12/1/2009
  Antwoord 11/3/2009
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-2093
4-2454 Beke Wouter (CD&V) vice-eersteminister en minister van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven en Institutionele Hervormingen  
  Distripost - Huis-aan-huiszendingen - Nieuwe regeling
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 12/2/2009 ) 12/1/2009
  Antwoord 19/2/2009
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-2102
4-2455 Claes Dirk (CD&V) vice-eersteminister en minister van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven en Institutionele Hervormingen  
  NMBS - Nieuwe dienstregeling - Problemen in de regio van Haacht
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 12/2/2009 ) 12/1/2009
  Antwoord 13/2/2009
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-2142
4-2456 Taelman Martine (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven en Institutionele Hervormingen  
  De Post - Bestellen van brieven en pakjes - Kwaliteit en stiptheid van de dienstverlening
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 12/2/2009 ) 12/1/2009
  Antwoord 25/2/2009
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-2143
4-2457 Kapompolť JoŽlle (PS) vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen  
  Activeringsplan werklozen - Evaluatie voor 2007 - Aantal gestrafte werklozen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 12/2/2009 ) 12/1/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-651
4-2458 Taelman Martine (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen  
  Verzekering tegen arbeidsongevallen - Verplichting - Personeel in het kader van de dienstencheques
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 12/2/2009 ) 12/1/2009
  Antwoord 11/9/2009
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-986
4-2459 Van dermeersch Anke (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen  
  Beleidscellen - Dienstwagens - Verkeersboetes
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 12/2/2009 ) 12/1/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-1080
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-5426
4-2460 Van dermeersch Anke (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen  
  Federale overheidsdiensten - Programmatorische federale overheidsdiensten - Dienstvoertuigen - Verkeersboetes van ambtenaren
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 12/2/2009 ) 12/1/2009
  Antwoord 24/7/2009
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-1102
4-2461 Beke Wouter (CD&V) vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen  
  Opslag van gegevens - Aanwending van buitenlandse servers (door de federale overheidsdiensten)
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 12/2/2009 ) 12/1/2009
  Antwoord 24/7/2009
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-1246
4-2462 Vandenberghe Hugo (CD&V) vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen  
  Studentenjobs - Beperking tot de zomermaanden
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 12/2/2009 ) 12/1/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-1268
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-5427
4-2463 Taelman Martine (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen  
  Holebiís - Gelijke kansen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 12/2/2009 ) 12/1/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-1276
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-5428
4-2464 Ide Louis (Onafhankelijke) vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen  
  Faillissementen - Regionale spreiding
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 12/2/2009 ) 12/1/2009
  Antwoord 11/9/2009
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-1340
4-2465 Hermans Margriet (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen  
  Werkgerelateerde kankers - Reptotoxines
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 12/2/2009 ) 12/1/2009
  Antwoord 11/9/2009
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-1420
4-2466 Hermans Margriet (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen  
  Vliegreizen - Korte afstanden - Richtlijnen voor regeringsleden en administratie
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 12/2/2009 ) 12/1/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-1456
4-2467 Buysse Yves (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen  
  Wet van 23†december†2005 betreffende het generatiepact - Outplacement - Overtreding - Boetes
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 12/2/2009 ) 12/1/2009
  Antwoord 23/11/2009
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-1546
4-2468 Ide Louis (Onafhankelijke) vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen  
  Kinderbijslag - Toekenning aan kinderen die in het buitenland worden opgevoed
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 12/2/2009 ) 12/1/2009
  Antwoord 11/9/2009
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-1608
4-2469 Hermans Margriet (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen  
  Arbeidsongevallen - Statistieken - Oorzaken
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 12/2/2009 ) 12/1/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-1628
4-2470 Hermans Margriet (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen  
  Werkongevallen - Ongevallen met heftrucks - Cijfers en oorzaken
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 12/2/2009 ) 12/1/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-1629
4-2471 Hermans Margriet (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen  
  Statuut arbeider en bediende - Harmonisatie - Eenheidsstatuut
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 12/2/2009 ) 12/1/2009
  Rappel 6/5/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-1630
4-2472 Stevens Helga (Onafhankelijke) vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen  
  Federale overheid - Websites - Toegankelijkheid (AnySurferlabel)
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 12/2/2009 ) 12/1/2009
  Antwoord 22/10/2009
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-1689
4-2474 Buysse Yves (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen  
  Rookverbod - Werkvloer - Overtredingen - Sancties
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 12/2/2009 ) 12/1/2009
  Antwoord 23/11/2009
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-1796
4-2475 De Gucht Jean-Jacques (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen  
  Verlofregelingen - Feestdagen - Kostprijs voor 2007
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 12/2/2009 ) 12/1/2009
  Antwoord 11/9/2009
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-1803
4-2476 Jansegers Nele (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen  
  Jaarverslagen - Verplichting - Informatie
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 12/2/2009 ) 12/1/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-1834
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-5433
4-2477 Van Hauthem Joris (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen  
  Federale Overheidsdienst (FOD) Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg - Invulling van de taalkaders
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 12/2/2009 ) 12/1/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-1867
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-5434
4-2478 Coveliers Hugo (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen  
  Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen - Werking - Subsidies - Onderverdeling tussen Nederlandstalige en Franstalige dossiers
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 12/2/2009 ) 12/1/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-1868
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-5435
4-2479 Van Hauthem Joris (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen  
  Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen - Taalkaders - Invulling
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 12/2/2009 ) 12/1/2009
  Antwoord 2/10/2009
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-1912
4-2480 Van Hauthem Joris (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen  
  Nationale Arbeidsraad - Taalkaders - Afwezigheid - Maatregelen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 12/2/2009 ) 12/1/2009
  Antwoord 2/10/2009
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-1922
4-2481 Ceder Jurgen (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen  
  Beleidscellen - FOD's - POD's - Studieopdrachten
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 12/2/2009 ) 12/1/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-1939
Geherkwalificeerd als : vraag om uitleg 4-947
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-5436
4-2482 Van dermeersch Anke (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen  
  Genitale verminking - Praktijk in BelgiŽ - Gerechtelijke behandeling
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 12/2/2009 ) 12/1/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-1983
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-5437
4-2483 Lambert Geert (Onafhankelijke) vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen  
  Regeerakkoord - Arbeidsmigratie - Akkoord op de regelgeving
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 12/2/2009 ) 12/1/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-1988
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-5438
4-2485 Taelman Martine (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen  
  Federale Overheidsdienst (FOD) Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg - Niet betaalde facturen - Bedragen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 12/2/2009 ) 12/1/2009
  Antwoord 2/10/2009
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-2003
4-2486 Stevens Helga (Onafhankelijke) vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen  
  Website www.dienstencheques-rva.be - Toegankeijkheid - Dove mensen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 12/2/2009 ) 12/1/2009
  Rappel 5/10/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-2032
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-5439
4-2488 Van Hauthem Joris (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen  
  Vaste Commissie voor Taaltoezicht (VCT) - Vragen om advies - Inhoud - Gevolg
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 12/2/2009 ) 12/1/2009
  Antwoord 24/7/2009
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-2064
4-2489 Wille Paul (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen  
  Uitzendbureaus - Malafide praktijken - Koppelbazerij
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 12/2/2009 ) 12/1/2009
  Antwoord 2/10/2009
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-2086
4-2490 Anthuenis Filip (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen  
  Vreemdelingen - Economische regularisatie - Praktische uitwerking - Controle van de regularisatievoorwaarden
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 12/2/2009 ) 12/1/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-2099
4-2491 Anthuenis Filip (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen  
  Dienstencheques - Vervallen cheques - Omruiling
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 12/2/2009 ) 12/1/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-2100
4-2492 Hermans Margriet (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen  
  Verenigde Naties - Homoseksualiteit - Strafbaarheid - Wereldwijde afschaffing
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 12/2/2009 ) 12/1/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-2125
4-2493 Van Gaever Freddy (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen  
  Dienstencheques - Afwezigheid van werknemers - Significante stijging - Impact op het budget
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 12/2/2009 ) 12/1/2009
  Antwoord 24/7/2009
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-2133
4-2494 Taelman Martine (Open Vld) minister van Justitie  
  Criminelen - Veroordeling in BelgiŽ - Strafuitvoering - Land van herkomst (Overbrenging van gevonniste personen zonder echte band met BelgiŽ naar het land van herkomst om er hun straf uit te zitten)
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 12/2/2009 ) 12/1/2009
  Antwoord 25/2/2009
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-659
4-2495 Taelman Martine (Open Vld) minister van Justitie  
  FOD Justitie - Statistieken - Verbetering van de verzameltechnieken
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 12/2/2009 ) 12/1/2009
  Antwoord 26/1/2009
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-660
4-2496 Taelman Martine (Open Vld) minister van Justitie  
  Antwerpen - Instelling voor geÔnterneerden - Nieuwbouw - Stand van Zaken
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 12/2/2009 ) 12/1/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-661
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-5575
4-2497 Taelman Martine (Open Vld) minister van Justitie  
  Gent - Instelling voor geÔnterneerden - Nieuwbouw - Stand van Zaken
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 12/2/2009 ) 12/1/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-662
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-5576
4-2498 Taelman Martine (Open Vld) minister van Justitie  
  Florennes - Nieuwe jeugdgevangenis - Stand van zaken
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 12/2/2009 ) 12/1/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-663
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-5577
4-2499 Taelman Martine (Open Vld) minister van Justitie  
  Strafinstelling Herentals - Uitbreiding van de capaciteit - Stand van zaken (Ombouwen van een kazerne - Wijziging van de zonering - Aanbesteding)
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 12/2/2009 ) 12/1/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-664
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-5578
4-2500 Taelman Martine (Open Vld) minister van Justitie  
  Merksplas - Uitbreiding capaciteit - Geprefabriceerde containers - Stand van zaken
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 12/2/2009 ) 12/1/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-665
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-5579