Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-651

van JoŽlle Kapompolť (PS) d.d. 3 april 2008

aan de vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen

Activeringsplan werklozen - Evaluatie voor 2007 - Aantal gestrafte werklozen

zoeken naar een baan
Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening
werkloosheidsverzekering
werkgelegenheidsbevordering
werkloze
administratieve sanctie

Chronologie

3/4/2008Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/5/2008)
5/1/2009Dossier gesloten

Herindiening van : schriftelijke vraag 4-205
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-2457

Vraag nr. 4-651 d.d. 3 april 2008 : (Vraag gesteld in het Frans)

Het plan tot activering van het zoekgedrag van werkzoekenden van de RVA biedt de mogelijkheid werkzoekenden sancties op te leggen.

Die sancties gaan van een beperkte tot de volledige intrekking van de werkloosheidsuitkering.

Wij hebben dat activeringsplan al herhaaldelijk met uw voorgangers besproken in de commissie voor de Sociale Aangelegenheden van de Senaat.

Ik had in de huidige fase van die actie graag enkele cijfers gekregen, mocht u daarover beschikken.

Wat is het resultaat van de evaluatie voor 2007?

Hoeveel werkzoekenden kregen een sanctie? Welke? Wat zijn de voornaamste redenen voor die sancties?

Hoeveel werkzoekenden die volgens de RVA in overtreding waren met het begeleidingsplan, kwamen bij het OCMW aankloppen? Beschikt u over gegevens per regio?