Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-5577

van Martine Taelman (Open Vld) d.d. 7 december 2009

aan de minister van Justitie

Florennes - Nieuwe jeugdgevangenis - Stand van zaken

jeugdcriminaliteit
strafgevangenis
gevangenisstraf

Chronologie

7/12/2009 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/1/2010 )
19/3/2010 Rappel
6/5/2010 Einde zittingsperiode

Herindiening van : schriftelijke vraag 4-2498

Vraag nr. 4-5577 d.d. 7 december 2009 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

De regering 2003-2007 besliste om in Florennes een Franstalige jeugdgevangenis te beginnen. Een deel van de kazerne daar zou omgebouwd worden. De jeugdinstelling in Everberg zou dan vanaf 1 januari 2009 eentalig Nederlands worden.

Vandaar mijn vragen aan de geachte minister:

1. Hoever staat het met dit dossier van Florennes?

2. Wordt de deadline van 1 januari 2009 gehaald zodat Florennes operationeel is en de instelling in Everberg dus volledig Nederlandstalig wordt?