Auteurs- en sprekersregister betreffende "De Gucht Jean-Jacques" (Alles van 1995 tot nu)

 
Alles van 1995 tot nu
Legislatuur 2019-....
Legislatuur 2014-2019
Legislatuur 2010-2014
Legislatuur 2007-2010
Legislatuur 2003-2007
Legislatuur 1999-2003
Legislatuur 1995-1999
  Parlementaire documenten Handelingen Schriftelijke vragen
Algemene Dienst Inlichting en Veiligheid (ADIV) - Aanwezigheid van de heer Abaaoud in de Brusselse regio in 2015 - Doorstroming van de informatie tussen de diensten (6-1686)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Gucht aan de heer Jambon, vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der gebouwen
   dossier afgesloten
SV 6-1686
Algemene Dienst Inlichting en Veiligheid (ADIV) - Aanwezigheid van de heer Abaaoud in de Brusselse regio in 2015 - Doorstroming van de informatie tussen de diensten (6-1687)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Gucht aan de heer Geens, minister van Justitie
   Antwoord
SV 6-1687
Algemene Dienst Inlichting en Veiligheid (ADIV) - Aanwezigheid van de heer Abaaoud in de Brusselse regio in 2015 - Doorstroming van de informatie tussen de diensten (6-1688)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Gucht aan de heer Vandeput, minister van Defensie, belast met Ambtenaren-zaken
   dossier afgesloten
SV 6-1688
Algemene Dienst Inlichting en Veiligheid (ADIV) - Force protection - ę†Operation Vigilant Guardian†Ľ (OVG) - Doorgeven en ontvangen van informatie (6-1683)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Gucht aan de heer Jambon, vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der gebouwen
   dossier afgesloten
SV 6-1683
Algemene Dienst Inlichting en Veiligheid (ADIV) - Force protection - ę†Operation Vigilant Guardian†Ľ (OVG) - Doorgeven en ontvangen van informatie (6-1684)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Gucht aan de heer Geens, minister van Justitie
   Antwoord
SV 6-1684
Algemene Dienst Inlichting en Veiligheid (ADIV) - Force protection - ę†Operation Vigilant Guardian†Ľ (OVG) - Doorgeven en ontvangen van informatie (6-1685)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Gucht aan de heer Vandeput, minister van Defensie, belast met Ambtenaren-zaken
   dossier afgesloten
SV 6-1685
Algemene Dienst Inlichting en Veiligheid (ADIV) - ę†Operation Vigilant Guardian†Ľ - Aanslag in Parijs - Twee rapporten over de aanwezigheid van mededader op Zaventem - Doorstroming van de informatie tussen de diensten (6-1680)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Gucht aan de heer Jambon, vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der gebouwen
   dossier afgesloten
SV 6-1680
Algemene Dienst Inlichting en Veiligheid (ADIV) - ę†Operation Vigilant Guardian†Ľ - Aanslag in Parijs - Twee rapporten over de aanwezigheid van mededader op Zaventem - Doorstroming van de informatie tussen de diensten (6-1681)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Gucht aan de heer Geens, minister van Justitie
   Antwoord
SV 6-1681
Algemene Dienst Inlichting en Veiligheid (ADIV) - ę†Operation Vigilant Guardian†Ľ - Aanslag in Parijs - Twee rapporten over de aanwezigheid van mededader op Zaventem - Doorstroming van de informatie tussen de diensten (6-1682)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Gucht aan de heer Vandeput, minister van Defensie, belast met Ambtenaren-zaken
   dossier afgesloten
SV 6-1682
Algemene Dienst Inlichting en Veiligheid (ADIV) - ę†Operation Vigilant Guardian†Ľ - Verdachte die veiligheidsdispositief Zaventem filmt in november 2015 - Melding - Doorstroming van de informatie tussen de diensten (6-1689)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Gucht aan de heer Jambon, vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der gebouwen
   dossier afgesloten
SV 6-1689
Algemene Dienst Inlichting en Veiligheid (ADIV) - ę†Operation Vigilant Guardian†Ľ - Verdachte die veiligheidsdispositief Zaventem filmt in november 2015 - Melding - Doorstroming van de informatie tussen de diensten (6-1690)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Gucht aan de heer Geens, minister van Justitie
   Antwoord
SV 6-1690
Algemene Dienst Inlichting en Veiligheid (ADIV) - ę†Operation Vigilant Guardian†Ľ - Verdachte die veiligheidsdispositief Zaventem filmt in november 2015 - Melding - Doorstroming van de informatie tussen de diensten (6-1691)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Gucht aan de heer Vandeput, minister van Defensie, belast met Ambtenaren-zaken
   dossier afgesloten
SV 6-1691
Algemene Dienst Inlichtingen en Veiligheid (ADIV) - Vast Comitť I - Informatiepositie - Databeheer (6-1674)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Gucht aan de heer Vandeput, minister van Defensie, belast met Ambtenaren-zaken
   Antwoord gegeven door de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, en van Defensie, belast met Beliris en Federale Culturele Instellingen
SV 6-1674
Antisemitisme - Beleid - Cijfers - Interfederaal Centrum voor Gelijke Kansen en Bestrijding van Discriminatie en Racisme (ICGK) (6-439)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Gucht aan de heer Jambon, vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der gebouwen
   Antwoord
SV 6-439
Antisemitisme - Beleid - Cijfers - Interfederaal Centrum voor Gelijke Kansen en Bestrijding van Discriminatie en Racisme (ICGK) (6-440)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Gucht aan de heer Geens, minister van Justitie
   Antwoord
SV 6-440
Antisemitisme - Negationisme - Beleid - Cijfers - Centrum voor racismebestrijding (6-1516)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Gucht aan de heer Jambon, vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der gebouwen
   dossier afgesloten
SV 6-1516
Antisemitisme - Negationisme - Beleid - Cijfers - Centrum voor racismebestrijding (6-1517)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Gucht aan mevrouw Demir, staatssecretaris voor Armoedebestrijding, Gelijke Kansen, Personen met een beperking, en Wetenschapsbeleid, belast met Grote Steden, toegevoegd aan de Minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 6-1517
Auteursrecht - Beheersvennootschappen - Inning en betaling van de rechten - Controlediensten - Cijfers - Boekjaar 2014, 2015, 2016 en 2017 - Nieuwe controlemaatregelen - Impact (6-1784)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Gucht aan de heer Peeters, vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel
   Antwoord
SV 6-1784
Auteursrecht - Wijziging regels - Vrijheid van panorama - Beeldrecht (6-693)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Gucht aan de heer Peeters, vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel
   Antwoord
SV 6-693
Auteursrechten en billijke vergoeding - Beheersvennootschappen - Cultuur - Uitbetaling van de rechten (6-791)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Gucht aan de heer Peeters, vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel
   Antwoord
SV 6-791
Bebat VZW - Rapport van het Rekenhof - Recyclagebijdragen - Verlaging - Opgebouwde financiŽle reserves - Opeising - Overleg met de Gewesten (6-561)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Gucht aan de heer Van Overtveldt, minister van FinanciŽn, belast met de Bestrijding van de fiscale fraude
   Antwoord
SV 6-561
Bedienaars van eredienst en afgevaardigden van de vrijzinnigheid - Lonen en pensioenen (6-1049)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Gucht aan de heer Geens, minister van Justitie
   Antwoord
SV 6-1049
Bedienaars van erediensten en afgevaardigden van de vrijzinnigheid - Studie - Stand van zaken - Opdracht - Termijn - Uitwerking voor de deelstaten (6-1059)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Gucht aan de heer Michel, eerste minister
   Antwoord
SV 6-1059
Bedienaars van erediensten en de afgevaardigden van de vrijzinnigheid - Studie - Stand van zaken - Opdracht - Termijn - Uitwerking voor de deelstaten (6-1100)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Gucht aan de heer Geens, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 6-1100
Beheersvennootschap - Uitbetaling rechten - Achterstallige betaling (6-969)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Gucht aan de heer Peeters, vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel
   Antwoord
SV 6-969
Beheersvennootschappen - Auteursrechten en billijke vergoeding - Cultuur - Uitbetaling van de rechten (6-437)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Gucht aan de heer Peeters, vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel
   Antwoord
SV 6-437
Beheersvennootschappen - Boekjaren 2014 en 2015 - Foutieve bedragen - Controlediensten - Cijfers (6-968)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Gucht aan de heer Peeters, vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel
   Antwoord
SV 6-968
Belangenconflict tussen de Vergadering van de Franse Gemeenschapscommissie en de Kamer van volksvertegenwoordigers naar aanleiding van het wetsontwerp betreffende de economische relance en de versterking van de sociale cohesie (stukken Verg. Fr. Gemeenschapscommissie, 95 (2017-2018) nrs. 1-3 en BV nr. 58 (2017-2018), en stukken Kamer, nrs. 54-2839/1-19) (Regeling inzake het onbelast bijverdienen -"Deregulering" in bepaalde sectoren die tot de bevoegdheid van de Gemeenschappen en de Gewesten behoren, zoals bv. het verenigingsleven)(6-421)      
  Bespreking
6-38
p. 5-20 6-38 p. 5-20 (PDF)
Belangenconflict tussen de Vergadering van de Franse Gemeenschapscommissie en de Kamer van volksvertegenwoordigers naar aanleiding van het wetsontwerp betreffende de harmonisering van het in aanmerking nemen van studieperioden voor de berekening van het pensioen (stukken Kamer, nrs. 54-2378/1-7) (6-362)      
  Bespreking
6-32
p. 4-30 6-32 p. 4-30 (PDF)
Belangenconflict tussen de Vergadering van de Franse Gemeenschapscommissie en de Kamer van volksvertegenwoordigers naar aanleiding van het wetsontwerp met betrekking tot het niet in aanmerking nemen van diensten gepresteerd als niet-vastbenoemd personeelslid voor een pensioen van de overheidssector, tot wijziging van de individuele responsabilisering van de provinciale en lokale overheden binnen het Gesolidariseerde pensioenfonds, tot aanpassing van de reglementering inzake aanvullende pensioenen, tot wijziging van de modaliteiten van de financiering van het Gesolidariseerde pensioenfonds van de provinciale en plaatselijke besturen en tot bijkomende financiering van het Gesolidariseerde pensioenfonds van de provinciale en plaatselijke besturen (stukken Verg. Fr. Gemeenschapscommissie, 91 (2017-2018) nrs. 1-2 en BV nr. 56 (2017-2018), en stukken Kamer, nrs. 54-2718/1-8) (6-402)      
  Bespreking
6-36
p. 5-21 6-36 p. 5-21 (PDF)
Beleggingen in virtuele munten - Kapitaalrondes met virtuele munten - Regelgeving - Initial coin offerings (ICO's) (6-1547)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Gucht aan de heer Peeters, vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel
   dossier afgesloten
SV 6-1547
Beleggingen in virtuele munten - Kapitaalrondes met virtuele munten - Regelgeving - Initial coin offerings (ICO's) (6-1548)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Gucht aan de heer Van Overtveldt, minister van FinanciŽn, belast met de Bestrijding van de fiscale fraude
   dossier afgesloten
SV 6-1548
Belfius - Gedeeltelijke beursgang - Belfius Art Collection - Bescherming van het cultureel patrimonium - Stukken die zich in Brussel bevinden (6-1586)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Gucht aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, belast met Beliris en Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 6-1586
Belfius - Gedeeltelijke beursgang - Belfius Art Collection - Bescherming van het cultureel patrimonium - Stukken die zich in Brussel bevinden (6-1587)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Gucht aan de heer Van Overtveldt, minister van FinanciŽn, belast met de Bestrijding van de fiscale fraude
   dossier afgesloten
SV 6-1587
Belfius - Gedeeltelijke beursgang - Belfius Art Collection - Bescherming van het cultureel patrimonium - Stukken die zich in Brussel bevinden (6-1588)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Gucht aan mevrouw Demir, staatssecretaris voor Armoedebestrijding, Gelijke Kansen, Personen met een beperking, en Wetenschapsbeleid, belast met Grote Steden, toegevoegd aan de Minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken
   dossier afgesloten
SV 6-1588
Belfius - Gedeeltelijke beursgang - Belfius Art Collection - Waardebepaling - Cultureel patrimonium - Bescherming (6-1799)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Gucht aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, belast met Beliris en Federale Culturele Instellingen
   dossier afgesloten
SV 6-1799
Belfius - Gedeeltelijke beursgang - Belfius Art Collection - Waardebepaling - Cultureel patrimonium - Bescherming (6-1800)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Gucht aan de heer Van Overtveldt, minister van FinanciŽn, belast met de Bestrijding van de fiscale fraude
   dossier afgesloten
SV 6-1800
Belfius - Gedeeltelijke beursgang - Belfius Art Collection - Waardebepaling - Cultureel patrimonium - Bescherming (6-1801)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Gucht aan mevrouw Demir, staatssecretaris voor Armoedebestrijding, Gelijke Kansen, Personen met een beperking, en Wetenschapsbeleid, belast met Grote Steden, toegevoegd aan de Minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken
   dossier afgesloten
SV 6-1801
Belgisch Ruimtevaartagentschap - Oprichting - Stand van zaken - Economisch belang - Ariane 6 en Galileo - Contracten en bedragen - Samenwerking met de Gewesten en de Gemeenschappen - Eenduidig standpunt (6-1048)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Gucht aan mevrouw Sleurs, staatssecretaris voor Armoedebestrijding, Gelijke Kansen, Personen met een beperking, en Wetenschapsbeleid, belast met Grote Steden, toegevoegd aan de Minister van FinanciŽn
   Antwoord
SV 6-1048
Belgisch Ruimtevaartagentschap - Oprichting - Stand van zaken - InterministeriŽle Raad van de leden van de Europese Ruimtevaartorganisatie (European Space Agency - ESA) - Beleidsprioriteiten - Beslissing - Mogelijke nationale ruimtevaartcluster (6-1047)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Gucht aan mevrouw Sleurs, staatssecretaris voor Armoedebestrijding, Gelijke Kansen, Personen met een beperking, en Wetenschapsbeleid, belast met Grote Steden, toegevoegd aan de Minister van FinanciŽn
   Antwoord
SV 6-1047
Belgische luchthavens - Noodlandingen - Voorzorgslandingen - Kerosinedumping - "Near miss" - Aantallen (5-8626)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Gucht aan de heer Wathelet, staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister
   Antwoord
SV 5-8626
Bijstandsfraude - Strijd - Gebruik van algoritmes - Discriminatie - Transparantie - Studie (6-1868)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Gucht aan de heer De Croo, vice-eersteminister en minister van Ontwikkelingssamenwerking, Digitale Agenda, Telecommunicatie en Post
   Antwoord
SV 6-1868
Bijstandsfraude - Strijd - Gebruik van algoritmes - Discriminatie - Transparantie - Studie (6-1869)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Gucht aan de heer De Backer, staatssecretaris voor Bestrijding van de sociale fraude, Privacy en Noordzee, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord
SV 6-1869
Blockchain - Initial Coin Offerings (ICO's) - FinanciŽle innovatie - Regelgeving en omkadering - Initiatieven - Overleg met de financiŽle sector (6-1635)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Gucht aan de heer Peeters, vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel
   Antwoord
SV 6-1635
Blockchain - Initial Coin Offerings (ICO's) - FinanciŽle innovatie - Regelgeving en omkadering - Initiatieven - Overleg met de financiŽle sector (6-1636)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Gucht aan de heer De Croo, vice-eersteminister en minister van Ontwikkelingssamenwerking, Digitale Agenda, Telecommunicatie en Post
   Antwoord
SV 6-1636
Blockchain - Initial Coin Offerings (ICO's) - FinanciŽle innovatie - Regelgeving en omkadering - Initiatieven - Overleg met de financiŽle sector (6-1637)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Gucht aan de heer Van Overtveldt, minister van FinanciŽn, belast met de Bestrijding van de fiscale fraude
   dossier afgesloten
SV 6-1637
BraziliŽ, Rusland, India, China en Zuid-Afrika (BRICS) - Oprichting van een eigen internationale ontwikkelingsbank - Wereldbank (5-8657)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Gucht aan de heer Geens, minister van FinanciŽn, belast met Ambtenarenzaken
   Antwoord
SV 5-8657
Buitenlandse voertuigen en bestuurders - Verkeersinbreuken op Belgische wegen (5-9176)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Gucht aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-9176
Cites (Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora) - Beschermde dier- en plantensoorten - Onlinehandel - Handhaving - Maatregelen (6-1928)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Gucht aan de heer Jambon, vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der gebouwen
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 6-1928
Cites (Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora) - Beschermde dier- en plantensoorten - Onlinehandel - Handhaving - Maatregelen (6-1929)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Gucht aan de heer Geens, minister van Justitie
   Antwoord
SV 6-1929
Cites (Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora) - Beschermde dier- en plantensoorten - Onlinehandel - Handhaving - Maatregelen (6-1930)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Gucht aan mevrouw De Block, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord
SV 6-1930
Cites (Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora) - Beschermde dier- en plantensoorten - Onlinehandel - Handhaving - Maatregelen (6-1931)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Gucht aan de heer Van Overtveldt, minister van FinanciŽn, belast met de Bestrijding van de fiscale fraude
   dossier afgesloten
SV 6-1931
Cites (Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora) - Beschermde dier- en plantensoorten - Onlinehandel - Handhaving - Maatregelen (6-1932)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Gucht aan mevrouw Marghem, minister van Energie, Leefmilieu en Duurzame Ontwikkeling
   dossier afgesloten
SV 6-1932
Cites (Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora, Overeenkomst inzake de internationale handel in bedreigde soorten wilde dieren en planten) - Handel in beschermde dier- en plantensoorten - Handhaving - Maatregelen (6-1923)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Gucht aan de heer Jambon, vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der gebouwen
   dossier afgesloten
SV 6-1923
Cites (Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora, Overeenkomst inzake de internationale handel in bedreigde soorten wilde dieren en planten) - Handel in beschermde dier- en plantensoorten - Handhaving - Maatregelen (6-1924)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Gucht aan de heer Geens, minister van Justitie
   Antwoord
SV 6-1924
Cites (Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora, Overeenkomst inzake de internationale handel in bedreigde soorten wilde dieren en planten) - Handel in beschermde dier- en plantensoorten - Handhaving - Maatregelen (6-1925)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Gucht aan mevrouw De Block, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord
SV 6-1925
Cites (Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora, Overeenkomst inzake de internationale handel in bedreigde soorten wilde dieren en planten) - Handel in beschermde dier- en plantensoorten - Handhaving - Maatregelen (6-1926)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Gucht aan de heer Van Overtveldt, minister van FinanciŽn, belast met de Bestrijding van de fiscale fraude
   dossier afgesloten
SV 6-1926
Cites (Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora, Overeenkomst inzake de internationale handel in bedreigde soorten wilde dieren en planten) - Handel in beschermde dier- en plantensoorten - Handhaving - Maatregelen (6-1927)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Gucht aan mevrouw Marghem, minister van Energie, Leefmilieu en Duurzame Ontwikkeling
   dossier afgesloten
SV 6-1927
Cryptomunten - Beleggingen in virtuele munten - Fraude - Proactief optreden - Gedupeerden - Recuperatie van de schade - Rol van de financiŽle toezichthouder - Autoriteit voor financiŽle diensten en markten (FSMA) - Mogelijke maatregelen (6-1743)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Gucht aan de heer Peeters, vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel
   Antwoord
SV 6-1743
Cryptomunten - Beleggingen in virtuele munten - Fraude - Proactief optreden - Gedupeerden - Recuperatie van de schade - Rol van de financiŽle toezichthouder - Autoriteit voor financiŽle diensten en markten (FSMA) - Mogelijke maatregelen (6-1744)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Gucht aan de heer Geens, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 6-1744
Cryptomunten - Beleggingen in virtuele munten - Fraude - Proactief optreden - Gedupeerden - Recuperatie van de schade - Rol van de financiŽle toezichthouder - Autoriteit voor financiŽle diensten en markten (FSMA) - Mogelijke maatregelen (6-1745)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Gucht aan de heer Van Overtveldt, minister van FinanciŽn, belast met de Bestrijding van de fiscale fraude
   dossier afgesloten
SV 6-1745
De Belgische en internationale strategie ten aanzien van het Syrische conflict (5-10457)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Gucht aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
   Antwoord
SV 5-10457
De Belgische houding na de verkiezingsoverwinning van Uhuru Kenyatta in Kenia (President die door het Internationaal Strafhof in staat van beschuldiging is gesteld) (5-3287)      
  Vraag om uitleg van de heer Jean-Jacques De Gucht aan de heer Didier Reynders, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
5-224 COM
p. 17-19 5-224 COM p. 17-19 (PDF)
De Centraal-Afrikaanse Republiek (5-9145)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Gucht aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
   Antwoord
SV 5-9145
De aankoop van Amerikaanse drones door Frankrijk en de positie van BelgiŽ binnen het Europese project (5-9458)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Gucht aan de heer De Crem, vice-eersteminister en minister van Landsverdediging
   Antwoord
SV 5-9458
De erbarmelijke staat van het Koninklijk Conservatorium Brussel (5-3353)      
  Vraag om uitleg van de heer Jean-Jacques De Gucht aan de heer Servais Verherstraeten, staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris voor de Regie der gebouwen en Duurzame Ontwikkeling, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn, belast met Ambtenarenzaken
5-215 COM
p. 4-8 5-215 COM p. 4-8 (PDF)
De evaluatie van het Verdrag van Aarhus en het behalen van de uitstootdoelstelling voorzien in de Europese richtlijn 2001/81/EC (Verlening van het recht op toegang tot milieu-informatie, in het bijzonder over emissies, evenals het recht op inspraak in het besluitvormingsproces over milieukwesties - Toegang tot de rechter inzake milieuaangelegenheden wanneer de burger zich tekort gedaan voelt door de overheid) (4-398)      
  Mondelinge vraag van de heer Jean-Jacques De Gucht aan de heer Paul Magnette, minister van Klimaat en Energie
4-37
p. 30-32 4-37 p. 30-32 (PDF)
De heer Jean-Jacques De Gucht meldt het feit dat er geen vertaling uit het Duits is      
  6-8
p. 52 6-8 p. 52 (PDF)
De herbestemming van de voormalige rijkswachtkazerne te Elsene (Verhuizing van de federale politie van de kazerne naar het centrum van Brussel - Uitbreiding van VUB en ULB) (5-3528)      
  Vraag om uitleg van de heer Jean-Jacques De Gucht aan mevrouw JoŽlle Milquet, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
5-229 COM
p. 5-6 5-229 COM p. 5-6 (PDF)
De herbestemming van de voormalige rijkswachtkazerne te Elsene (na de verhuizing van de politiediensten - Interesse van de universiteiten VUB en ULB) (5-3523)      
  Vraag om uitleg van de heer Jean-Jacques De Gucht aan de heer Servais Verherstraeten, staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister, en staatsstecretairs voor de Regie der gebouwen en Duurzame Ontwikkeling, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn, belast met Ambtenarenzaken
5-234 COM
p. 4-6 5-234 COM p. 4-6 (PDF)
De inkomsten voor de Staat uit dvd's en cd's (Wenselijkheid van een verlaagd BTW-tarief van cd's en dvd's) (4-451)      
  Mondelinge vraag van de heer Jean-Jacques De Gucht aan de heer Didier Reynders, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
4-47
p. 22-23 4-47 p. 22-23 (PDF)
De maatregelen van de huidige regering om de pensioenen betaalbaar te houden (Vergrijzing van de bevolking - Uitbouw van de derde pijler) (4-266)      
  Mondelinge vraag van de heer Jean-Jacques De Gucht aan mevrouw Marie Arena, minister van Maatschappelijke Integratie, Pensioenen en Grote Steden
   Antwoord gegeven door de heer Jean-Marc Delizťe, staatssecretaris voor Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Maatschappelijke Integratie, Pensioenen en Grote Steden
4-27
p. 47-48 4-27 p. 47-48 (PDF)
De onderhandelingen tussen het Syrische regime en de Syrische oppositie in GenŤve (5-1272)      
  Mondelinge vraag van de heer Jean-Jacques De Gucht aan de heer Didier Reynders, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
5-137
p. 9-12 5-137 p. 9-12 (PDF)
De roep om democratie door de Egyptische burger (Militaire interventie dat een einde maakt aan het regime van president Morsi van de Moslimbroederschap) (5-1098)      
  Mondelinge vraag van de heer Jean-Jacques De Gucht aan de heer Didier Reynders, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
5-111
p. 23-26 5-111 p. 23-26 (PDF)
De situatie in SyriŽ en de humanitaire hulp (Discrepantie tussen de hulp die bij de rebellen belandt en de hulp aan gebieden onder de controle van het Assad-regime) (5-3286)      
  Vraag om uitleg van de heer Jean-Jacques De Gucht aan de heer Didier Reynders, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
5-224 COM
p. 9-17 5-224 COM p. 9-17 (PDF)
De situatie in SyriŽ en de vluchtelingenstroom (5-9189)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Gucht aan mevrouw De Block, staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-9189
De situatie in SyriŽ en het leveren van defensieve wapens (Versoepeling van het wapenembargo) (5-3288)      
  Vraag om uitleg van de heer Jean-Jacques De Gucht aan de heer Pieter De Crem, vice-eerste minister en minister van Landsverdediging en aan de heer Didier Reynders, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Didier Reynders, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
5-224 COM
p. 9-17 5-224 COM p. 9-17 (PDF)
De wenselijkheid om een zogenaamd derde geslacht toe te laten (5-10438)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Gucht aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-10438
De zondagssluiting (en tewerkstelling van werknemers op zondag - Uitbreiding van de koopzondagen) (4-505)      
  Mondelinge vraag van de heer Jean-Jacques De Gucht aan mevrouw Joelle Milquet, vice-eerste minister en minister van Werk en Gelijke Kansen en aan de heer Vincent Van Quickenborne, minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
   Antwoord gegeven door mevrouw Joelle Milquet, vice-eerste minister en minister van Werk en Gelijke Kansen
4-52
p. 19-21 4-52 p. 19-21 (PDF)
Delen lijst met identiteit personen die genoemd werden in onderzoekdossiers rond terrorisme met financiŽle instellingen - Verdachte transacties - Financiering terrorisme (6-1940)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Gucht aan de heer Jambon, vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der gebouwen
   dossier afgesloten
SV 6-1940
Delen lijst met identiteit personen die genoemd werden in onderzoekdossiers rond terrorisme met financiŽle instellingen - Verdachte transacties - Financiering terrorisme (6-1941)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Gucht aan de heer Geens, minister van Justitie
   Antwoord
SV 6-1941
Delen lijst met identiteit personen die genoemd werden in onderzoekdossiers rond terrorisme met financiŽle instellingen - Verdachte transacties - Financiering terrorisme (6-1942)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Gucht aan de heer Van Overtveldt, minister van FinanciŽn, belast met de Bestrijding van de fiscale fraude
   dossier afgesloten
SV 6-1942
Democratische Republiek Congo - Onderzoek Europese Rekenkamer - Ontwikkelingshulp - EfficiŽntie - REJUSCO-programma (5-10051)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Gucht aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
   Antwoord
SV 5-10051
Democratische Republiek Congo - Onderzoek Europese Rekenkamer - Ontwikkelingshulp - EfficiŽntie - REJUSCO-programma (5-10052)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Gucht aan de heer Labille, minister van Overheidsbedrijven en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
   Antwoord
SV 5-10052
Democratische Republiek Congo - Ontwikkelingshulp - Europese Rekenkamer - Risico op corruptie - Maatregelen (5-10053)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Gucht aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
   Antwoord
SV 5-10053
Democratische Republiek Congo - Ontwikkelingshulp - Europese Rekenkamer - Risico op corruptie - Maatregelen (5-10054)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Gucht aan de heer Labille, minister van Overheidsbedrijven en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
   Antwoord
SV 5-10054
Democratische Republiek Congo - Ontwikkelingshulp - Onderzoek Europese Rekenkamer - Donor gedreven dynamiek - Ingreep bij problemen - Bijsturing (5-10049)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Gucht aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
   Antwoord
SV 5-10049
Democratische Republiek Congo - Ontwikkelingshulp - Onderzoek Europese Rekenkamer - Donor gedreven dynamiek - Ingreep bij problemen - Bijsturing (5-10050)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Gucht aan de heer Labille, minister van Overheidsbedrijven en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
   Antwoord
SV 5-10050
Diefstallen - Toebehoren van zeil- en motorboten - Handhaving - buurtWhatsAppgroep (6-1352)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Gucht aan de heer Jambon, vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der gebouwen
   dossier afgesloten
SV 6-1352
Diefstallen - Toebehoren van zeil- en motorboten - Handhaving - buurtWhatsAppgroep (6-1353)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Gucht aan de heer Geens, minister van Justitie
   Antwoord
SV 6-1353
Domicilie- en uitkeringsfraude - Herhaalde fraude - Stand van zaken - Preventie - Straffen - Terugvorderingen - Samenwerking met gemeenten (6-946)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Gucht aan de heer Tommelein, staatssecretaris voor Bestrijding van de sociale fraude, Privacy en Noordzee, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord gegeven door de heer De Backer, staatssecretaris voor Bestrijding van de sociale fraude, Privacy en Noordzee, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
SV 6-946
Dotatie van de Senaat - Uitgaven van het dienstjaar 2013 en begrotingsvooruitzichten voor het dienstjaar 2015 (6-119)      
  Bespreking
6-7
p. 21-29 6-7 p. 21-29 (PDF)
   Persartikels - Hervorming van de Senaat - Aantal personeelsleden
6-7
p. 24-29 6-7 p. 24-29 (PDF)
Dotatie van de Senaat - Uitgaven van het dienstjaar 2015 en begrotingsvooruitzichten voor het dienstjaar 2017 (6-304)      
  Bespreking
   Budgetaire gegevens - Besparingen - Verdeelseutel met de Kamer - Kosten voor de veiligheid - Loonkosten - Financiering van de politieke partijen - Rol van de Senaat - Meerjarenperspectief
6-24
p. 19-33 6-24 p. 19-33 (PDF)
Dotatie van de Senaat - Uitgaven van het dienstjaar 2016 en begrotingsvooruitzichten voor het dienstjaar 2018 (6-375)      
  Bespreking
   Budgetaire gegevens - Besparingen - Verdeelseutel met de Kamer - Kosten voor de veiligheid - Overheveling van het veiligheidsagentenkorps naar de Kamer - Loonkosten - Financiering van de politieke partijen - Dotatatie aan de pensioenkas - Organisatie Interparlementaire Europese Ruimetevaartconferentie - Herdenking van het einde van de Eerste Wereldoorlog
6-34
p. 6-14 6-34 p. 6-14 (PDF)
Dreigingsniveau - Verandering van het dreigingsbeeld van het terrorisme - Jihadistische beweging - Verspreiding van de jihadistische boodschap - Wraaknarratief - Maatregelen (6-1971)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Gucht aan de heer Jambon, vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der gebouwen
   dossier afgesloten
SV 6-1971
Dreigingsniveau - Verandering van het dreigingsbeeld van het terrorisme - Jihadistische beweging - Verspreiding van de jihadistische boodschap - Wraaknarratief - Maatregelen (6-1972)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Gucht aan de heer Geens, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 6-1972
E-boeken - Digitale nieuwssites - Btw - Verlaagd tarief - Europees minimumtarief (6-1490)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Gucht aan de heer De Croo, vice-eersteminister en minister van Ontwikkelingssamenwerking, Digitale Agenda, Telecommunicatie en Post
   Antwoord
SV 6-1490
E-boeken - Digitale nieuwssites - Btw - Verlaagd tarief - Europees minimumtarief (6-1491)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Gucht aan de heer Van Overtveldt, minister van FinanciŽn, belast met de Bestrijding van de fiscale fraude
   dossier afgesloten
SV 6-1491
Eedaflegging (Verkiezingen Vlaams Parlement van 7 juni 2009)      
  de heer Jean-Jacques De Gucht, gemeenschapssenator
4-86
p. 8 4-86 p. 8 (PDF)
Eedaflegging (Verkiezingen van 10 juni 2007)      
  de heer Jean-Jacques De Gucht, senator gekozen door het Nederlandse kiescollege
4-1
p. 16 4-1 p. 16 (PDF)
Eedaflegging (Verkiezingen van 13 juni 2010)      
  de heer Jean-Jacques De Gucht, senator aangewezen door het Vlaams Parlement
5-87
p. 9 5-87 p. 9 (PDF)
Eedaflegging (Wetgevende verkiezingen van 25 mei 2014)      
  de heer Jean-Jacques De Gucht, senator aangewezen door het Vlaams Parlement
6-1
p. 16 6-1 p. 16 (PDF)
Erediensten - Begroting - Uitgaven (5-8000)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Gucht aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-8000
Europese Toezichthouder gegevensbescherming (EDPS) - Ontwerptekst van de Europese Commissie - Opnemen van vingerafdrukken in identiteitskaart (6-1955)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Gucht aan de heer Jambon, vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der gebouwen
   dossier afgesloten
SV 6-1955
Europese Toezichthouder gegevensbescherming (EDPS) - Ontwerptekst van de Europese Commissie - Opnemen van vingerafdrukken in identiteitskaart (6-1956)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Gucht aan de heer Geens, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 6-1956
Europese Toezichthouder gegevensbescherming (EDPS) - Ontwerptekst van de Europese Commissie - Opnemen van vingerafdrukken in identiteitskaart (6-1957)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Gucht aan de heer De Backer, staatssecretaris voor Bestrijding van de sociale fraude, Privacy en Noordzee, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord
SV 6-1957
Euthanasie - Aantal - Verdeling tussen de gewesten - Verhouding naar gelang de plaats (4-840)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Gucht aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord
SV 4-840
Euthanasie - Apotheek - Euthanasiekit - Aantal afgiftes (4-841)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Gucht aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord
SV 4-841
Extreemrechts en extreemlinks - Geweldsdreiging - Toename - Indicatoren - Aantal daden van geweld - Handhaving - Deradicalisering (6-1973)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Gucht aan de heer Jambon, vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der gebouwen
   dossier afgesloten
SV 6-1973
Extreemrechts en extreemlinks - Geweldsdreiging - Toename - Indicatoren - Aantal daden van geweld - Handhaving - Deradicalisering (6-1974)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Gucht aan de heer Geens, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 6-1974
Facebook - Bannen van foto met twee mannen - Discriminatie - Vrijheid van meningsuiting - Overleg met de socialemediasector en de culturele sector (6-1975)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Gucht aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, belast met Beliris en Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 6-1975
Facebook - Bannen van foto met twee mannen - Discriminatie - Vrijheid van meningsuiting - Overleg met de socialemediasector en de culturele sector (6-1976)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Gucht aan mevrouw Demir, staatssecretaris voor Armoedebestrijding, Gelijke Kansen, Personen met een beperking, en Wetenschapsbeleid, belast met Grote Steden, toegevoegd aan de Minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken
   dossier afgesloten
SV 6-1976
Federale Wetenschappelijke Instellingen (FWI ) - Inventaris - Collectiebestanden die verloren zijn gegaan - Gegevensbank - Regels voor raadpleging en uitleen aan derden - Rapport van het Rekenhof (6-1992)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Gucht aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, belast met Beliris en Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 6-1992
Federale Wetenschappelijke Instellingen (FWI ) - Inventaris - Collectiebestanden die verloren zijn gegaan - Gegevensbank - Regels voor raadpleging en uitleen aan derden - Rapport van het Rekenhof (6-1993)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Gucht aan mevrouw Demir, staatssecretaris voor Armoedebestrijding, Gelijke Kansen, Personen met een beperking, en Wetenschapsbeleid, belast met Grote Steden, toegevoegd aan de Minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken
   dossier afgesloten
SV 6-1993
Federale Wetenschappelijke Instellingen (FWI ) en musea - Preventie van diefstal - Inventarisatie - Gegevensbank - Project DIGIT-03 - Afloop van het project - Stand van zaken (6-1990)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Gucht aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, belast met Beliris en Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 6-1990
Federale Wetenschappelijke Instellingen (FWI ) en musea - Preventie van diefstal - Inventarisatie - Gegevensbank - Project DIGIT-03 - Afloop van het project - Stand van zaken (6-1991)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Gucht aan mevrouw Demir, staatssecretaris voor Armoedebestrijding, Gelijke Kansen, Personen met een beperking, en Wetenschapsbeleid, belast met Grote Steden, toegevoegd aan de Minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken
   dossier afgesloten
SV 6-1991
Federale Wetenschappelijke Instellingen (FWI) - Collectiebeheer - Kunstcollecties - Niet registratie van schenkingen - Rapport van de Rekenhof (6-1986)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Gucht aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, belast met Beliris en Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 6-1986
Federale Wetenschappelijke Instellingen (FWI) - Collectiebeheer - Kunstcollecties - Niet registratie van schenkingen - Rapport van de Rekenhof (6-1987)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Gucht aan mevrouw Demir, staatssecretaris voor Armoedebestrijding, Gelijke Kansen, Personen met een beperking, en Wetenschapsbeleid, belast met Grote Steden, toegevoegd aan de Minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken
   dossier afgesloten
SV 6-1987
Federale Wetenschappelijke Instellingen (FWI) - Collectiebeheer - Kunstcollecties en archieven - Niet registratie van enkele waardevolle collecties - Rapport van de Rekenhof (6-1996)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Gucht aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, belast met Beliris en Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 6-1996
Federale Wetenschappelijke Instellingen (FWI) - Collectiebeheer - Kunstcollecties en archieven - Niet registratie van enkele waardevolle collecties - Rapport van de Rekenhof (6-1997)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Gucht aan mevrouw Demir, staatssecretaris voor Armoedebestrijding, Gelijke Kansen, Personen met een beperking, en Wetenschapsbeleid, belast met Grote Steden, toegevoegd aan de Minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken
   dossier afgesloten
SV 6-1997
Federale Wetenschappelijke Instellingen (FWI) en musea - Preventie van diefstal - Inventarisatie en gegevensbank - Achterstand - Onbeheerde collecties - Tekorten in personeel - Rapport van het Rekenhof (6-1988)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Gucht aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, belast met Beliris en Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 6-1988
Federale Wetenschappelijke Instellingen (FWI) en musea - Preventie van diefstal - Inventarisatie en gegevensbank - Achterstand - Onbeheerde collecties - Tekorten in personeel - Rapport van het Rekenhof (6-1989)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Gucht aan mevrouw Demir, staatssecretaris voor Armoedebestrijding, Gelijke Kansen, Personen met een beperking, en Wetenschapsbeleid, belast met Grote Steden, toegevoegd aan de Minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken
   dossier afgesloten
SV 6-1989
Federale Wetenschappelijke Instellingen - Directeurs - Benoemingen - Stand van zaken (6-1305)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Gucht aan mevrouw Sleurs, staatssecretaris voor Armoedebestrijding, Gelijke Kansen, Personen met een beperking, en Wetenschapsbeleid, belast met Grote Steden, toegevoegd aan de Minister van FinanciŽn
   dossier afgesloten
SV 6-1305
Federale musea - Wetenschappelijke instellingen - Algemeen Rijksarchief - Gestolen of verdwenen kunstwerken - Stand van zaken en inventaris - Regels inzake bruikleen (6-1791)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Gucht aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, belast met Beliris en Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 6-1791
Federale musea - Wetenschappelijke instellingen - Algemeen Rijksarchief - Gestolen of verdwenen kunstwerken - Stand van zaken en inventaris - Regels inzake bruikleen (6-1792)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Gucht aan mevrouw Demir, staatssecretaris voor Armoedebestrijding, Gelijke Kansen, Personen met een beperking, en Wetenschapsbeleid, belast met Grote Steden, toegevoegd aan de Minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken
   dossier afgesloten
SV 6-1792
Federale musea en het Algemeen Rijksarchief - Gestolen of verdwenen kunstwerken - Inventaris - Regels bruikleen - Stand van zaken (6-1994)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Gucht aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, belast met Beliris en Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 6-1994
Federale musea en het Algemeen Rijksarchief - Gestolen of verdwenen kunstwerken - Inventaris - Regels bruikleen - Stand van zaken (6-1995)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Gucht aan mevrouw Demir, staatssecretaris voor Armoedebestrijding, Gelijke Kansen, Personen met een beperking, en Wetenschapsbeleid, belast met Grote Steden, toegevoegd aan de Minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken
   dossier afgesloten
SV 6-1995
Federale politie - Cel " Kunst en Antiek " - Toekomst - Overleg met de sector - Versterkte inzet - Verhouding met de buurlanden (6-674)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Gucht aan de heer Jambon, vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der gebouwen
   Antwoord
SV 6-674
Federale politie - Cel " Kunst en Antiek " - Toekomst - Overleg met de sector - Versterkte inzet - Verhouding met de buurlanden (6-675)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Gucht aan de heer Geens, minister van Justitie
   Antwoord
SV 6-675
Gelijke kansen - Racisme, antisemitisme en extreemrechts geweld - Cijfers - Parket - Vervolgingsgrond (6-306)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Gucht aan de heer Geens, minister van Justitie
   Antwoord
SV 6-306
Gevangenissen - Verboden waren - Smokkel - Terrorisme (6-1445)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Gucht aan de heer Geens, minister van Justitie
   Antwoord
SV 6-1445
Geweld jegens holebi's - Aangiftebereidheid - Cijfers (6-273)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Gucht aan de heer Jambon, vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der gebouwen
   Antwoord
SV 6-273
Geweld jegens holebi's - Aangiftebereidheid - Cijfers (6-274)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Gucht aan de heer Geens, minister van Justitie
   Antwoord
SV 6-274
Haatpredikers - Cijfers - Strijd - Veroordeling - Intrekken visa - Europese lijst (6-1000)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Gucht aan de heer Jambon, vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der gebouwen
   Antwoord
SV 6-1000
Haatpredikers - Cijfers - Strijd - Veroordeling - Intrekken visa - Europese lijst (6-1001)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Gucht aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, belast met Beliris en Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 6-1001
Haatpredikers - Cijfers - Strijd - Veroordeling - Intrekken visa - Europese lijst (6-1002)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Gucht aan de heer Geens, minister van Justitie
   Antwoord
SV 6-1002
Herziening van artikel 23, derde lid, van de Grondwet, teneinde het aan te vullen met een 6į, ter vrijwaring van de vrijheid van handel en nijverheid (Vrijheid van ondernemen, van handel en van nijverheid) (4-311)      
  Voorstel van de heren Paul Wille en Jean-Jacques De Gucht en van mevrouw Nele Lijnen
4-311/1
p. 1-11 4-311/1 p. 1-11 (PDF)
Het Belgische militaire engagement in Mali en mogelijke gijzelingen (5-9140)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Gucht aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
   Antwoord
SV 5-9140
Het gebruik van chemische wapens in SyriŽ (5-10456)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Gucht aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
   Antwoord
SV 5-10456
Het medisch "opsporen" van homoseksuele buitenlanders door Bahrein, Qatar, Koeweit, Oman, Saoedi-ArabiŽ en de Verenigde Arabische Emiraten (5-1127)      
  Mondelinge vraag van de heer Jean-Jacques De Gucht aan de heer Didier Reynders, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
   Antwoord gegeven door mevrouw Sabine Laruelle, minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw
5-118
p. 9-11 5-118 p. 9-11 (PDF)
Het ontbreken van een reisadvies voor de Democratische Volksrepubliek Korea (5-9147)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Gucht aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
   Antwoord
SV 5-9147
Het onveiligheidsgevoel bij treinreizigers (5-9208)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Gucht aan de heer Labille, minister van Overheidsbedrijven en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
   Antwoord
SV 5-9208
Het promoten van de federale diplomatie via digitale platformen (5-9150)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Gucht aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
   Antwoord
SV 5-9150
Het uitblijven van het koninklijk besluit om een honorarium toe te kennen aan de arts die een advies verstrekt bij euthanasie (5-848)      
  Mondelinge vraag van de heer Jean-Jacques De Gucht aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
5-91
p. 9-10 5-91 p. 9-10 (PDF)
Het verhoogd terreuralarm (in BelgiŽ en Mali - Na het inzetten van Belgische troepen in Mali - Jongeren die bij ons geronseld worden om in SyriŽ te vechten) (5-919)      
  Mondelinge vraag van de heer Jean-Jacques De Gucht aan mevrouw JoŽlle Milquet, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
5-96
p. 27-31 5-96 p. 27-31 (PDF)
Het vervolgbeleid in het kader van vrouwenbesnijdenissen (4-145)      
  Mondelinge vraag van de heer Jean-Jacques De Gucht aan de heer Jo Vandeurzen, minister van Justitie
4-16
p. 22-23 4-16 p. 22-23 (PDF)
Hulde (2015-2016)      
  aan de heer Alexander Miesen met zijn nieuwe loopbaan als voorzitter van het Parlement van de Duitstalige Gemeenschap (afscheid van de Senaat)
6-21
p. 11-12 6-21 p. 11-12 (PDF)
  6-21
p. 13 6-21 p. 13 (PDF)
Hulde (2018-2019)      
  aan de heer Jacques Brotchi met zijn verkiezing tot voorzitter van de Senaat
6-44
p. 8 6-44 p. 8 (PDF)
  6-44
p. 61 6-44 p. 61 (PDF)
  aan mevrouw Christine Defraigne, uittredend voorzitster
6-44
p. 6-7 6-44 p. 6-7 (PDF)
  6-44
p. 61 6-44 p. 61 (PDF)
  6-44
p. 8 6-44 p. 8 (PDF)
IS-strijders in SyriŽ en Irak - Giften - Donateurs - Identificatie - Vervolging - Franse aanpak - Stand van zaken in BelgiŽ (6-1915)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Gucht aan de heer Jambon, vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der gebouwen
   dossier afgesloten
SV 6-1915
IS-strijders in SyriŽ en Irak - Giften - Donateurs - Identificatie - Vervolging - Franse aanpak - Stand van zaken in BelgiŽ (6-1916)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Gucht aan de heer Geens, minister van Justitie
   Antwoord
SV 6-1916
IS-strijders in SyriŽ en Irak - Giften - Donateurs - Identificatie - Vervolging - Franse aanpak - Stand van zaken in BelgiŽ (6-1917)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Gucht aan de heer Van Overtveldt, minister van FinanciŽn, belast met de Bestrijding van de fiscale fraude
   dossier afgesloten
SV 6-1917
ISIS - Ronselcampagnes bij gedetineerden - Gepersonaliseerde correspondentie - Handhaving - Maatregelen (6-1570)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Gucht aan de heer Jambon, vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der gebouwen
   dossier afgesloten
SV 6-1570
ISIS - Ronselcampagnes bij gedetineerden - Gepersonaliseerde correspondentie - Handhaving - Maatregelen (6-1571)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Gucht aan de heer Geens, minister van Justitie
   Antwoord
SV 6-1571
In het buitenland gedwongen huwelijken - Aantallen - Maatregelen (5-9783)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Gucht aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
   Antwoord
SV 5-9783
Internet - Digitale verzuiling - Transparantie van de algoritmes - Nieuwsfeeds (6-962)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Gucht aan de heer De Backer, staatssecretaris voor Bestrijding van de sociale fraude, Privacy en Noordzee, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord
SV 6-962
Iran - Onder druk zetten landgenoten - Spionage - Staatsterreur (6-1937)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Gucht aan de heer Jambon, vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der gebouwen
   dossier afgesloten
SV 6-1937
Iran - Onder druk zetten landgenoten - Spionage - Staatsterreur (6-1938)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Gucht aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, belast met Beliris en Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 6-1938
Iran - Onder druk zetten landgenoten - Spionage - Staatsterreur (6-1939)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Gucht aan de heer Geens, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 6-1939
Irreguliere migranten - Jihadistische netwerken - Huisjesmelkerij - Link - Strijd - Overleg met de Gewesten (6-1007)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Gucht aan de heer Jambon, vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der gebouwen
   Antwoord
SV 6-1007
Irreguliere migranten - Jihadistische netwerken - Huisjesmelkerij - Link - Strijd - Overleg met de Gewesten (6-1008)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Gucht aan de heer Geens, minister van Justitie
   Antwoord
SV 6-1008
Jihadistische netwerken - Beginstadia - Sneller detectie - Nader onderzoek - Toegang tot vertrouwelijke informatie voor onderzoekers (6-1009)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Gucht aan de heer Jambon, vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der gebouwen
   Antwoord
SV 6-1009
Jihadistische netwerken - Beginstadia - Sneller detectie - Nader onderzoek - Toegang tot vertrouwelijke informatie voor onderzoekers (6-1010)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Gucht aan de heer Geens, minister van Justitie
   Antwoord
SV 6-1010
Jihadistische vrouwen - Risico's voor onze samenleving - Terugkeer naar ons land (6-1707)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Gucht aan de heer Jambon, vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der gebouwen
   dossier afgesloten
SV 6-1707
Jihadistische vrouwen - Risico's voor onze samenleving - Terugkeer naar ons land (6-1708)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Gucht aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, belast met Beliris en Federale Culturele Instellingen
   dossier afgesloten
SV 6-1708
Jihadistische vrouwen - Risico's voor onze samenleving - Terugkeer naar ons land (6-1709)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Gucht aan de heer Geens, minister van Justitie
   Antwoord
SV 6-1709
Joodse geroofde kunst - Geroofde kunstwerken in de federale musea - Commissie Buysse - Rapport 2008 - Databank - Openstellen - Identificatie van de eigenaars - Mogelijk opdracht aan het Jubelparkmuseum (6-949)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Gucht aan mevrouw Sleurs, staatssecretaris voor Armoedebestrijding, Gelijke Kansen, Personen met een beperking, en Wetenschapsbeleid, belast met Grote Steden, toegevoegd aan de Minister van FinanciŽn
   Antwoord
SV 6-949
Joodse geroofde kunst - Geroofde kunstwerken in de federale musea - Commissie Buysse - Rapport 2008 - Databank - Openstellen - Identificatie van de eigenaars (6-955)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Gucht aan de heer Michel, eerste minister
   Antwoord
SV 6-955
Joodse geroofde kunst - Rapport 2008 - Restitutie aan slachtoffers - Aantal stukken - Aanpak - Aantal geroofde kunstwerken in de federale musea (6-890)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Gucht aan de heer Michel, eerste minister
   Antwoord
SV 6-890
Joodse geroofde kunst - Rapport 2008 - Restitutie aan slachtoffers - Aantal stukken - Aanpak - Aantal geroofde kunstwerken in de federale musea (6-891)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Gucht aan mevrouw Sleurs, staatssecretaris voor Armoedebestrijding, Gelijke Kansen, Personen met een beperking, en Wetenschapsbeleid, belast met Grote Steden, toegevoegd aan de Minister van FinanciŽn
   Antwoord
SV 6-891
Joodse geroofde kunst - Restitutie - Eenvoudigere procedure - Digitale meldpunt (6-892)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Gucht aan de heer Michel, eerste minister
   Antwoord
SV 6-892
Joodse geroofde kunst - Restitutie - Eenvoudigere procedure - Digitale meldpunt (6-893)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Gucht aan mevrouw Sleurs, staatssecretaris voor Armoedebestrijding, Gelijke Kansen, Personen met een beperking, en Wetenschapsbeleid, belast met Grote Steden, toegevoegd aan de Minister van FinanciŽn
   Antwoord
SV 6-893
Kerk- en geloofsgemeenschappen - Erkenning - Radicalisering - Advies van de Staatsveiligheid (6-1056)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Gucht aan de heer Geens, minister van Justitie
   Antwoord
SV 6-1056
Kinderen van Belgische SyriŽstrijders - Indoctrinatie door ISIS - Trauma's - Risico's voor onze samenleving (6-1448)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Gucht aan de heer Jambon, vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der gebouwen
   dossier afgesloten
SV 6-1448
Kinderen van Belgische SyriŽstrijders - Indoctrinatie door ISIS - Trauma's - Risico's voor onze samenleving (6-1449)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Gucht aan de heer Geens, minister van Justitie
   Antwoord
SV 6-1449
Kunstdiefstal - Cijfers - Preventief verzamelen identificatiegegevens - Campagne - Samenwerking met de deelstaten - Publieke databank gestolen kunst (6-888)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Gucht aan de heer Jambon, vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der gebouwen
   Antwoord
SV 6-888
Kunstdiefstal - Cijfers - Preventief verzamelen identificatiegegevens - Campagne - Samenwerking met de deelstaten - Publieke databank gestolen kunst (6-889)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Gucht aan de heer Geens, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 6-889
Kunstdiefstal - Databank culturele objecten - e-Service - Initiatieven in BelgiŽ (6-1620)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Gucht aan de heer Jambon, vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der gebouwen
   dossier afgesloten
SV 6-1620
Kunstdiefstal - Databank culturele objecten - e-Service - Initiatieven in BelgiŽ (6-1621)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Gucht aan de heer Geens, minister van Justitie
   Antwoord
SV 6-1621
Mededeling van de eerste minister (16 januari 2015 - Regering Charles Michel I)      
  4. Bespreking
6-8
p. 17-58 6-8 p. 17-58 (PDF)
   Terrorisme - Aanslagen te Parijs (Charlie hebdo) - Actieplan
6-8
p. 57 6-8 p. 57 (PDF)
  6-8
p. 49 6-8 p. 49 (PDF)
  6-8
p. 17-18 6-8 p. 17-18 (PDF)
  6-8
p. 34 6-8 p. 34 (PDF)
  6-8
p. 28-30 6-8 p. 28-30 (PDF)
  6-8
p. 21 6-8 p. 21 (PDF)
  6-8
p. 26-27 6-8 p. 26-27 (PDF)
  6-8
p. 24 6-8 p. 24 (PDF)
  6-8
p. 22-23 6-8 p. 22-23 (PDF)
  6-8
p. 57-58 6-8 p. 57-58 (PDF)
  6-8
p. 40-41 6-8 p. 40-41 (PDF)
  6-8
p. 44-46 6-8 p. 44-46 (PDF)
  6-8
p. 41-43 6-8 p. 41-43 (PDF)
  6-8
p. 54-55 6-8 p. 54-55 (PDF)
   Zesde staatshervorming - Rol van de Senaat
6-8
p. 18-19 6-8 p. 18-19 (PDF)
  6-8
p. 43-44 6-8 p. 43-44 (PDF)
  6-8
p. 32-34 6-8 p. 32-34 (PDF)
  6-8
p. 57-58 6-8 p. 57-58 (PDF)
  6-8
p. 34-36 6-8 p. 34-36 (PDF)
  6-8
p. 30-32 6-8 p. 30-32 (PDF)
  6-8
p. 46-47 6-8 p. 46-47 (PDF)
  6-8
p. 56-57 6-8 p. 56-57 (PDF)
  6-8
p. 24-26 6-8 p. 24-26 (PDF)
  6-8
p. 27-28 6-8 p. 27-28 (PDF)
  6-8
p. 50-51 6-8 p. 50-51 (PDF)
  6-8
p. 37-40 6-8 p. 37-40 (PDF)
  6-8
p. 23 6-8 p. 23 (PDF)
Mededeling van de heer Olivier Paasch, minister-president van de Duitstalige Gemeenschap (Rol van de Senaat in het nieuwe institutionele landschap)      
  6-10
p. 9-26 6-10 p. 9-26 (PDF)
Midden-Oosten - Wapenleveringen - Wapenembargo - Wapenvergunningen (5-8650)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Gucht aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
   Antwoord
SV 5-8650
Minderjarige jihadisten - Kindsoldaten - Risico's voor onze samenleving - Bevestigde gedetecteerde aanwezigheid tussen asielzoekers in ons land (6-1540)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Gucht aan de heer Jambon, vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der gebouwen
   dossier afgesloten
SV 6-1540
Minderjarige jihadisten - Kindsoldaten - Risico's voor onze samenleving - Bevestigde gedetecteerde aanwezigheid tussen asielzoekers in ons land (6-1541)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Gucht aan de heer Geens, minister van Justitie
   Antwoord
SV 6-1541
Minderjarige jihadisten - Kindsoldaten - Risico's voor onze samenleving - Bevestigde gedetecteerde aanwezigheid tussen asielzoekers in ons land (6-1542)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Gucht aan de heer Francken, staatssecretaris voor Asiel en Migratie, belast met Administratieve Vereenvoudiging, toegevoegd aan de minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken
   dossier afgesloten
SV 6-1542
Niet-erkende moskeeŽn - Neerleggen van de jaarrekeningen - Naleven van de vzw-wetgeving - Handhaving (6-1057)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Gucht aan de heer Jambon, vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der gebouwen
   Antwoord
SV 6-1057
Niet-erkende moskeeŽn - Neerleggen van de jaarrekeningen - Naleven van de vzw-wetgeving - Handhaving (6-1058)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Gucht aan de heer Geens, minister van Justitie
   Antwoord
SV 6-1058
Nieuwe verdeling van de mandaten - Samenstelling van de commissies      
  Bespreking
6-25
p. 56-58 6-25 p. 56-58 (PDF)
Ondersteuningsnetwerk van veroordeelde terroristen - Mogelijke rol als incubator voor terroristen - Bezoekrecht in gevangenissen - Veiligheid van de Staat (6-1382)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Gucht aan de heer Jambon, vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der gebouwen
   dossier afgesloten
SV 6-1382
Ondersteuningsnetwerk van veroordeelde terroristen - Mogelijke rol als incubator voor terroristen - Bezoekrecht in gevangenissen - Veiligheid van de Staat (6-1383)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Gucht aan de heer Geens, minister van Justitie
   Antwoord
SV 6-1383
Ondersteuningsnetwerk van veroordeelde terroristen - Oproepen tot het bevrijden van gedetineerden - Handhaving - Veiligheid van de Staat (6-1378)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Gucht aan de heer Jambon, vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der gebouwen
   dossier afgesloten
SV 6-1378
Ondersteuningsnetwerk van veroordeelde terroristen - Oproepen tot het bevrijden van gedetineerden - Handhaving - Veiligheid van de Staat (6-1379)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Gucht aan de heer Geens, minister van Justitie
   Antwoord
SV 6-1379
Ontslag van senatoren (2018-2019)      
  de heer Jean-Jacques De Gucht
6-45
p. 4 6-45 p. 4 (PDF)
Ontwerp van bijzondere wet tot wijziging van de bijzondere wetgeving inzake mandatenlijst en vermogensaangifte wat de transparantie over de vergoedingen, de uitbreiding naar overheidsbestuurders, de elektronische indiening en de controle betreft (Uitbreiding van het toepassingsgebied ratione personae van de mandatenlijst tot de leden van raden van bestuur, directies en adviesraden van rechtspersonen waar de overheid een overheersende invloed uitoefent - Verbeterde controle door het Rekenhof en publicatie op de website - Publicatie van de vergoedingen)(6-407)      
  Algemene bespreking
6-39
p. 5-19 6-39 p. 5-19 (PDF)
Opwerping van een belangenconflict tussen enerzijds de hoedanigheid van corapporteur en anderzijds het ambt en het werk van mevrouw De Sutter - Bespreking informatieverslag 6-98/2 - Draagmoederschap - De Senaat besluit bij zitten en opstaan dat er geen belangenconflict is      
  6-14
p. 70 6-14 p. 70 (PDF)
  6-14
p. 36-37 6-14 p. 36-37 (PDF)
  6-14
p. 34 6-14 p. 34 (PDF)
  6-14
p. 68 6-14 p. 68 (PDF)
Overheidswebsites - Veilige communicatie - Lekken - Verbetering van de veiligheid - Maatregelen (6-1176)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Gucht aan de heer Michel, eerste minister
   Antwoord
SV 6-1176
Overheidswebsites - Veilige communicatie - Lekken - Verbetering van de veiligheid - Maatregelen (6-1177)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Gucht aan de heer Peeters, vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel
   Antwoord
SV 6-1177
Overheidswebsites - Veilige communicatie - Lekken - Verbetering van de veiligheid - Maatregelen (6-1178)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Gucht aan de heer Jambon, vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der gebouwen
   Antwoord
SV 6-1178
Overheidswebsites - Veilige communicatie - Lekken - Verbetering van de veiligheid - Maatregelen (6-1179)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Gucht aan de heer De Croo, vice-eersteminister en minister van Ontwikkelingssamenwerking, Digitale Agenda, Telecommunicatie en Post
   Antwoord
SV 6-1179
Overheidswebsites - Veilige communicatie - Lekken - Verbetering van de veiligheid - Maatregelen (6-1180)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Gucht aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, belast met Beliris en Federale Culturele Instellingen
   dossier afgesloten
SV 6-1180
Overheidswebsites - Veilige communicatie - Lekken - Verbetering van de veiligheid - Maatregelen (6-1181)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Gucht aan de heer Geens, minister van Justitie
   Antwoord
SV 6-1181
Overheidswebsites - Veilige communicatie - Lekken - Verbetering van de veiligheid - Maatregelen (6-1182)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Gucht aan mevrouw De Block, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   dossier afgesloten
SV 6-1182
Overheidswebsites - Veilige communicatie - Lekken - Verbetering van de veiligheid - Maatregelen (6-1183)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Gucht aan de heer Bacquelaine, minister van Pensioenen
   Antwoord
SV 6-1183
Overheidswebsites - Veilige communicatie - Lekken - Verbetering van de veiligheid - Maatregelen (6-1184)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Gucht aan de heer Van Overtveldt, minister van FinanciŽn, belast met de Bestrijding van de fiscale fraude
   dossier afgesloten
SV 6-1184
Overheidswebsites - Veilige communicatie - Lekken - Verbetering van de veiligheid - Maatregelen (6-1185)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Gucht aan de heer Borsus, minister van Middenstand, Zelfstandigen, KMO's, Landbouw en Maatschappelijke Integratie
   Antwoord
SV 6-1185
Overheidswebsites - Veilige communicatie - Lekken - Verbetering van de veiligheid - Maatregelen (6-1186)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Gucht aan mevrouw Marghem, minister van Energie, Leefmilieu en Duurzame Ontwikkeling
   Antwoord
SV 6-1186
Overheidswebsites - Veilige communicatie - Lekken - Verbetering van de veiligheid - Maatregelen (6-1187)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Gucht aan de heer Vandeput, minister van Defensie, belast met Ambtenaren-zaken
   Antwoord
SV 6-1187
Overheidswebsites - Veilige communicatie - Lekken - Verbetering van de veiligheid - Maatregelen (6-1188)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Gucht aan mevrouw WilmŤs, minister van Begroting, belast met de Nationale Loterij
   Antwoord
SV 6-1188
Overheidswebsites - Veilige communicatie - Lekken - Verbetering van de veiligheid - Maatregelen (6-1189)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Gucht aan de heer Bellot, minister van Mobiliteit, belast met Belgocontrol en de Nationale Maatschappij der Belgische spoorwegen
   Antwoord
SV 6-1189
Overheidswebsites - Veilige communicatie - Lekken - Verbetering van de veiligheid - Maatregelen (6-1190)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Gucht aan de heer De Crem, staatssecretaris voor Buitenlandse Handel, toegevoegd aan de minister belast met Buitenlandse Handel
   Antwoord
SV 6-1190
Overheidswebsites - Veilige communicatie - Lekken - Verbetering van de veiligheid - Maatregelen (6-1191)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Gucht aan mevrouw Sleurs, staatssecretaris voor Armoedebestrijding, Gelijke Kansen, Personen met een beperking, en Wetenschapsbeleid, belast met Grote Steden, toegevoegd aan de Minister van FinanciŽn
   Antwoord
SV 6-1191
Overheidswebsites - Veilige communicatie - Lekken - Verbetering van de veiligheid - Maatregelen (6-1192)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Gucht aan de heer Francken, staatssecretaris voor Asiel en Migratie, belast met Administratieve Vereenvoudiging, toegevoegd aan de minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken
   dossier afgesloten
SV 6-1192
Overheidswebsites - Veilige communicatie - Lekken - Verbetering van de veiligheid - Maatregelen (6-1193)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Gucht aan de heer De Backer, staatssecretaris voor Bestrijding van de sociale fraude, Privacy en Noordzee, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord
SV 6-1193
Persoonlijke medische gegevens - Aanwending voor commerciŽle doeleinden - Bescherming van de privacy - Maatregelen - Onderzoek van de Privacycommissie (6-1133)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Gucht aan de heer De Backer, staatssecretaris voor Bestrijding van de sociale fraude, Privacy en Noordzee, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord
SV 6-1133
Persoonsgegevens verwerkt door de inlichtingendiensten - Archiefwet - Bewaartermijn (6-441)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Gucht aan de heer Geens, minister van Justitie
   Antwoord
SV 6-441
Politievoertuigen die uitgerust zijn met camera's die nummerplaten herkennen (5-9463)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Gucht aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
   Antwoord
SV 5-9463
Predictive policing - Voorkomen rellen en voorspellen criminaliteit - Pilootprojecten in BelgiŽ - Privacy - Bescherming (6-1677)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Gucht aan de heer Jambon, vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der gebouwen
   dossier afgesloten
SV 6-1677
Predictive policing - Voorkomen rellen en voorspellen criminaliteit - Pilootprojecten in BelgiŽ - Privacy - Bescherming (6-1678)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Gucht aan de heer Geens, minister van Justitie
   Antwoord
SV 6-1678
Predictive policing - Voorkomen rellen en voorspellen criminaliteit - Pilootprojecten in BelgiŽ - Privacy - Bescherming (6-1679)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Gucht aan de heer De Backer, staatssecretaris voor Bestrijding van de sociale fraude, Privacy en Noordzee, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord
SV 6-1679
Prijsdiscriminatie op het Internet - Netneutraliteit - Zero rating (6-960)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Gucht aan de heer De Croo, vice-eersteminister en minister van Ontwikkelingssamenwerking, Digitale Agenda, Telecommunicatie en Post
   Antwoord
SV 6-960
Prijsdiscriminatie op het Internet - Netneutraliteit - Zero rating (6-961)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Gucht aan de heer De Backer, staatssecretaris voor Bestrijding van de sociale fraude, Privacy en Noordzee, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord
SV 6-961
Project Safte - Onklaar gemaakte zware wapens - Legale verkoop - Onderdelen van zware wapens - Onderzoek - Cijfers (6-1842)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Gucht aan de heer Jambon, vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der gebouwen
   dossier afgesloten
SV 6-1842
Project Safte - Onklaar gemaakte zware wapens - Legale verkoop - Onderdelen van zware wapens - Onderzoek - Cijfers (6-1843)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Gucht aan de heer Geens, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 6-1843
Project Safte - Onklaar gemaakte zware wapens - Legale verkoop - Onderdelen van zware wapens - Onderzoek - Cijfers (6-1844)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Gucht aan de heer Van Overtveldt, minister van FinanciŽn, belast met de Bestrijding van de fiscale fraude
   dossier afgesloten
SV 6-1844
Project Safte - Wapenhandel - Regels - Afstemming - Zware wapens - Onderzoek - Cijfers (6-1839)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Gucht aan de heer Jambon, vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der gebouwen
   dossier afgesloten
SV 6-1839
Project Safte - Wapenhandel - Regels - Afstemming - Zware wapens - Onderzoek - Cijfers (6-1840)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Gucht aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, belast met Beliris en Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 6-1840
Project Safte - Wapenhandel - Regels - Afstemming - Zware wapens - Onderzoek - Cijfers (6-1841)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Gucht aan de heer Geens, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 6-1841
Radicalisering - Ambts- en beroepsgeheim - Mogelijkheid om radicalisering te melden - Privacy (6-802)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Gucht aan de heer Jambon, vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der gebouwen
   Antwoord
SV 6-802
Radicalisering - Ambts- en beroepsgeheim - Mogelijkheid om radicalisering te melden - Privacy (6-803)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Gucht aan de heer Geens, minister van Justitie
   Antwoord
SV 6-803
Radicalisering - Ambts- en beroepsgeheim - Mogelijkheid om radicalisering te melden - Privacy (6-804)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Gucht aan de heer Tommelein, staatssecretaris voor Bestrijding van de sociale fraude, Privacy en Noordzee, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord
SV 6-804
Radicalisering - Medisch beroepsgeheim - Mogelijkheid om radicalisering te melden - Privacy (6-805)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Gucht aan mevrouw De Block, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord
SV 6-805
Radicalisering - Medisch beroepsgeheim - Mogelijkheid om radicalisering te melden - Privacy (6-806)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Gucht aan de heer Tommelein, staatssecretaris voor Bestrijding van de sociale fraude, Privacy en Noordzee, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord
SV 6-806
Radicalisering - Voorbereidingsfase van jihadisten - Kleine criminaliteit - Knipperlichtfunctie voor detectie en preventie (6-998)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Gucht aan de heer Jambon, vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der gebouwen
   Antwoord
SV 6-998
Radicalisering - Voorbereidingsfase van jihadisten - Kleine criminaliteit - Knipperlichtfunctie voor detectie en preventie (6-999)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Gucht aan de heer Geens, minister van Justitie
   Antwoord
SV 6-999
Recupel VZW - Rapport van het Rekenhof - Recyclagebijdragen - Verlaging - Opgebouwde financiŽle reserves - Opeising - Overleg met de Gewesten (6-562)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Gucht aan de heer Van Overtveldt, minister van FinanciŽn, belast met de Bestrijding van de fiscale fraude
   Antwoord
SV 6-562
Regeling van de werkzaamheden      
  Agendapunten van de vergadering - Regering van lopende zaken - Bevoegdheid van de Senaat - Aanneming agenda bij zitten en opstaan
6-44
p. 9-10 6-44 p. 9-10 (PDF)
  Volgorde van de sprekers (artikel 37 van het Reglement)
6-44
p. 41 6-44 p. 41 (PDF)
Religieuze liefdadigheidsorganisaties - Giften vanwege Golfstaten - Nederland - Cijfers (6-1543)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Gucht aan de heer Jambon, vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der gebouwen
   dossier afgesloten
SV 6-1543
Religieuze liefdadigheidsorganisaties - Giften vanwege Golfstaten - Nederland - Cijfers (6-1544)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Gucht aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, belast met Beliris en Federale Culturele Instellingen
   dossier afgesloten
SV 6-1544
Religieuze liefdadigheidsorganisaties - Giften vanwege Golfstaten - Nederland - Cijfers (6-1545)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Gucht aan de heer Geens, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 6-1545
Religieuze liefdadigheidsorganisaties - Scherpere controle door de belastingdiensten - Nederland - Cijfers (6-1336)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Gucht aan de heer Van Overtveldt, minister van FinanciŽn, belast met de Bestrijding van de fiscale fraude
   dossier afgesloten
SV 6-1336
Religieuze liefdadigheidsorganisaties - Scherpere controle door de belastingdiensten - Nederland - Cijfers (6-1337)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Gucht aan de heer De Backer, staatssecretaris voor Bestrijding van de sociale fraude, Privacy en Noordzee, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord
SV 6-1337
Risicolijnen NMBS - Lijn Brussel-Denderleeuw- Aalst - Maatregelen - Samenwerking met de lokale besturen (5-8701)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Gucht aan de heer Labille, minister van Overheidsbedrijven en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
   Antwoord
SV 5-8701
Rol van de Senaat - Nut van de informatieverslagen - Confederalisme      
  6-35
p. 26-30 6-35 p. 26-30 (PDF)
Roofkunst - Tweede Wereldoorlog - Belgische oorsprong - Nederland- Weeskunst - Restitutie (6-957)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Gucht aan de heer Michel, eerste minister
   Antwoord
SV 6-957
Roofkunst - Tweede Wereldoorlog - Belgische oorsprong - Nederland- Weeskunst - Restitutie (6-958)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Gucht aan mevrouw Sleurs, staatssecretaris voor Armoedebestrijding, Gelijke Kansen, Personen met een beperking, en Wetenschapsbeleid, belast met Grote Steden, toegevoegd aan de Minister van FinanciŽn
   Antwoord
SV 6-958
Roofkunst - Wereldoorlog II - Publiek bezit - Nederland- Website (6-1314)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Gucht aan mevrouw Demir, staatssecretaris voor Armoedebestrijding, Gelijke Kansen, Personen met een beperking, en Wetenschapsbeleid, belast met Grote Steden, toegevoegd aan de Minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken
   dossier afgesloten
SV 6-1314
SIS-kaart - Integratie in de elektronische identiteitskaart (5-8133)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Gucht aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
   Antwoord
SV 5-8133
Salafisme - giften aan veroordeelde terroristen - opvolging en screening - bevriezen fondsen (6-901)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Gucht aan de heer Jambon, vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der gebouwen
   Antwoord
SV 6-901
Salafisme - giften aan veroordeelde terroristen - opvolging en screening - bevriezen fondsen (6-902)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Gucht aan de heer Geens, minister van Justitie
   Antwoord
SV 6-902
Salafisten - Geweldsdreiging - Nederland - Salafisering van noodlijdende moskeeŽn - Antidemocratische activiteiten - Propaganda - FinanciŽle ondersteuning door buitenlandse landen - Aanpak in BelgiŽ (6-1966)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Gucht aan de heer Jambon, vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der gebouwen
   dossier afgesloten
SV 6-1966
Salafisten - Geweldsdreiging - Nederland - Salafisering van noodlijdende moskeeŽn - Antidemocratische activiteiten - Propaganda - FinanciŽle ondersteuning door buitenlandse landen - Aanpak in BelgiŽ (6-1967)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Gucht aan de heer Geens, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 6-1967
Saudi-ArabiŽ - Aanstelling als hoofd van de Raad voor de mensenrechten van de Verenigde Naties - Non-discriminatie - Holebi - InterministeriŽle Conferentie voor buitenlands beleid - CoŲrdinatie en overleg met de deelstaten (6-767)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Gucht aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, belast met Beliris en Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 6-767
Saudi-ArabiŽ - Aanstelling als hoofd van de Raad voor de mensenrechten van de Verenigde Naties - Non-discriminatie - Holebi - InterministeriŽle Conferentie voor buitenlands beleid - CoŲrdinatie en overleg met de deelstaten (6-768)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Gucht aan mevrouw Sleurs, staatssecretaris voor Armoedebestrijding, Gelijke Kansen, Personen met een beperking, en Wetenschapsbeleid, belast met Grote Steden, toegevoegd aan de Minister van FinanciŽn
   Antwoord
SV 6-768
Schengengebied - Principe van vrij verkeer - Vluchten - Identiteitscontroles - Doorvoeren van onaangekondigde occasionele controles - Derogatiemogelijkheden (6-1568)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Gucht aan de heer Jambon, vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der gebouwen
   dossier afgesloten
SV 6-1568
Schengengebied - Principe van vrij verkeer - Vluchten - Identiteitscontroles - Doorvoeren van onaangekondigde occasionele controles - Derogatiemogelijkheden (6-1569)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Gucht aan de heer Geens, minister van Justitie
   Antwoord
SV 6-1569
Slotenbrekers en inbraakmateriaal - Vrije verkoop - Handhaving - Inbraakpreventie (6-1384)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Gucht aan de heer Jambon, vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der gebouwen
   dossier afgesloten
SV 6-1384
Slotenbrekers en inbraakmateriaal - Vrije verkoop - Handhaving - Inbraakpreventie (6-1385)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Gucht aan de heer Geens, minister van Justitie
   Antwoord
SV 6-1385
Sociaal statuut van de kunstenaar - Nieuwe commissie ę†Kunstenaars†Ľ - Administratieve last - Kunstenaarsvisum (6-1338)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Gucht aan mevrouw De Block, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord
SV 6-1338
Sociaal statuut van de kunstenaar - Nieuwe commissie ę†Kunstenaars†Ľ - Administratieve last - Kunstenaarsvisum (6-1339)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Gucht aan de heer Van Overtveldt, minister van FinanciŽn, belast met de Bestrijding van de fiscale fraude
   dossier afgesloten
SV 6-1339
Sociaal statuut van de kunstenaar - Nieuwe commissie ę†Kunstenaars†Ľ - Administratieve last - Kunstenaarsvisum (6-1340)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Gucht aan mevrouw Demir, staatssecretaris voor Armoedebestrijding, Gelijke Kansen, Personen met een beperking, en Wetenschapsbeleid, belast met Grote Steden, toegevoegd aan de Minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken
   dossier afgesloten
SV 6-1340
Social media surveillance - Samenwerking met externe partners - Logaritmes - Privacy (6-1953)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Gucht aan de heer Geens, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 6-1953
Social media surveillance - Samenwerking met externe partners - Logaritmes - Privacy (6-1954)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Gucht aan de heer Jambon, vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der gebouwen
   dossier afgesloten
SV 6-1954
Social media surveillance - Samenwerking met externe partners - Logaritmes - Privacy (6-1958)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Gucht aan de heer De Backer, staatssecretaris voor Bestrijding van de sociale fraude, Privacy en Noordzee, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord
SV 6-1958
Solden - Sperperiode - Niet-respecteren (4-1799)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Gucht aan de heer Van Quickenborne, minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
   Antwoord
SV 4-1799
Strijd tegen terrorisme - Verdachte zeeschepen - Illegale praktijken - Aard van de vracht - Uitzetten van het ę†automatic identification system†Ľ - Extra controlemogelijkheden - Internationale initiatieven (6-1459)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Gucht aan de heer Jambon, vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der gebouwen
   dossier afgesloten
SV 6-1459
Strijd tegen terrorisme - Verdachte zeeschepen - Illegale praktijken - Aard van de vracht - Uitzetten van het ę†automatic identification system†Ľ - Extra controlemogelijkheden - Internationale initiatieven (6-1460)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Gucht aan de heer Van Overtveldt, minister van FinanciŽn, belast met de Bestrijding van de fiscale fraude
   dossier afgesloten
SV 6-1460
Strijd tegen terrorisme - Verdachte zeeschepen - Illegale praktijken - Aard van de vracht - Uitzetten van het ę†automatic identification system†Ľ - Extra controlemogelijkheden - Internationale initiatieven (6-1461)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Gucht aan de heer Geens, minister van Justitie
   Antwoord
SV 6-1461
Strijd tegen terrorisme - Verdachte zeeschepen - Illegale praktijken - Aard van de vracht - Uitzetten van het ę†automatic identification system†Ľ - Extra controlemogelijkheden - Internationale initiatieven (6-1462)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Gucht aan de heer De Backer, staatssecretaris voor Bestrijding van de sociale fraude, Privacy en Noordzee, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord
SV 6-1462
SyriŽstrijders - Beleid - Uitkeringen en voorzieningen - Bevolkingsregister - Schrapping - Cijfers - Samenwerking met de Gewesten en Gemeenschappen - Project BELFI - Resultaten - Wetgevend initiatief van de Nederlandse regering (6-1112)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Gucht aan de heer Jambon, vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der gebouwen
   Antwoord
SV 6-1112
SyriŽstrijders - Beleid - Uitkeringen en voorzieningen - Bevolkingsregister - Schrapping - Cijfers - Samenwerking met de Gewesten en Gemeenschappen - Project BELFI - Resultaten - Wetgevend initiatief van de Nederlandse regering (6-1113)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Gucht aan de heer Geens, minister van Justitie
   Antwoord
SV 6-1113
SyriŽstrijders - Uitreispogingen - Sleutelrol van de ę†broker†Ľ - Cijfers - Strijd (6-1003)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Gucht aan de heer Jambon, vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der gebouwen
   Antwoord
SV 6-1003
SyriŽstrijders - Uitreispogingen - Sleutelrol van de ę†broker†Ľ - Cijfers - Strijd (6-1004)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Gucht aan de heer Geens, minister van Justitie
   Antwoord
SV 6-1004
Tax shelter - Interpretatieproblemen - Oplossing - Impact op filmproducties - Fiscale rulings - Aanvraag - Aantal - Overleg met de filmsector (6-650)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Gucht aan de heer Van Overtveldt, minister van FinanciŽn, belast met de Bestrijding van de fiscale fraude
   dossier afgesloten
SV 6-650
Tax shelter - Nieuwe hervormde regeling - Nieuwe rondzendbrief - Interpretatieproblemen - Overleg met de ministers van Cultuur van de Gemeenschappen (6-653)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Gucht aan de heer Van Overtveldt, minister van FinanciŽn, belast met de Bestrijding van de fiscale fraude
   dossier afgesloten
SV 6-653
Terrorisme - Crimineel verleden - Rekrutering van criminelen in jihadistische netwerken - Nieuwe studie - Gevangenisbeleid - Overbevolking - Detectie van radicalisering - Opleiding van de personeelsleden van de gevangenissen (6-1072)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Gucht aan de heer Jambon, vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der gebouwen
   Antwoord
SV 6-1072
Terrorisme - Crimineel verleden - Rekrutering van criminelen in jihadistische netwerken - Nieuwe studie - Gevangenisbeleid - Overbevolking - Detectie van radicalisering - Opleiding van de personeelsleden van de gevangenissen (6-1073)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Gucht aan de heer Geens, minister van Justitie
   Antwoord
SV 6-1073
Terrorisme - Crimineel verleden - Rekrutering van criminelen in jihadistische netwerken - Nieuwe studie - Kleine criminaliteit - ę†Al Capone†Ľ aanpak (6-1091)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Gucht aan de heer Jambon, vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der gebouwen
   Antwoord
SV 6-1091
Terrorisme - Crimineel verleden - Rekrutering van criminelen in jihadistische netwerken - Nieuwe studie - Kleine criminaliteit - ę†Al Capone†Ľ aanpak (6-1092)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Gucht aan de heer Geens, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 6-1092
Terrorisme - Crimineel verleden - Rekrutering van criminelen in jihadistische netwerken - Nieuwe studie - Kleine criminaliteit - ę†Al Capone†Ľ aanpak (6-1093)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Gucht aan de heer Van Overtveldt, minister van FinanciŽn, belast met de Bestrijding van de fiscale fraude
   Antwoord
SV 6-1093
Terrorisme - Crimineel verleden - Rekrutering van criminelen in jihadistische netwerken - Nieuwe studie - Radicalisering in gevangenissen - Verlies van controle in sommige gevangenissen (6-1074)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Gucht aan de heer Geens, minister van Justitie
   Antwoord
SV 6-1074
Terrorisme - Financiering - Strijd - Anonieme prepaid kredietkaarten vanuit niet-EU landen - Verbod - Europese aanpak (6-1734)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Gucht aan de heer Jambon, vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der gebouwen
   dossier afgesloten
SV 6-1734
Terrorisme - Financiering - Strijd - Anonieme prepaid kredietkaarten vanuit niet-EU landen - Verbod - Europese aanpak (6-1735)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Gucht aan de heer Geens, minister van Justitie
   Antwoord
SV 6-1735
Terrorisme - Financiering - Strijd - Anonieme prepaid kredietkaarten vanuit niet-EU landen - Verbod - Europese aanpak (6-1736)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Gucht aan de heer Van Overtveldt, minister van FinanciŽn, belast met de Bestrijding van de fiscale fraude
   dossier afgesloten
SV 6-1736
Terrorismegedetineerden - Groepsgebonden aspect van deradicalisering - Projecten (6-1005)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Gucht aan de heer Geens, minister van Justitie
   Antwoord
SV 6-1005
Terrorismegedetineerden - Jihadisme - Deradicalisering - Cijfers (6-1006)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Gucht aan de heer Geens, minister van Justitie
   Antwoord
SV 6-1006
Toerisme - Openbaar vervoer - Unieke reispas - Nationale toeristenpas (6-598)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Gucht aan mevrouw Galant, minister van Mobiliteit, belast met Belgocontrol en de Nationale Maatschappij der Belgische spoorwegen
   Antwoord
SV 6-598
Twee omstreden wetten in Rusland (Bestraffing van godslastering en van het verspreiden van homoseksuele propaganda - Mensenrechten) (5-1055)      
  Mondelinge vraag van de heer Jean-Jacques De Gucht aan de heer Didier Reynders, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
5-107
p. 20-22 5-107 p. 20-22 (PDF)
Uitgaven van het dienstjaar 2017 en begrotingsvooruitzichten voor het dienstjaar 2019 (6-471)      
  Bespreking
   Bugetaire gegevens - Besparingen - Pensioenkas senatoren - Afslanking personeelsbestand - Partijfinanciering
6-44
p. 54-58 6-44 p. 54-58 (PDF)
Uitnodiging aan de minister-president van Vlaanderen om een toespraak te houden in de Senaat      
  6-10
p. 24-26 6-10 p. 24-26 (PDF)
Vast Comitť I - Voorspellend karakter van de inlichtingendienst - Behoefte aan feedback (6-1672)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Gucht aan de heer Geens, minister van Justitie
   Antwoord
SV 6-1672
Vast Comitť I - Voorspellend karakter van de inlichtingendienst - Behoefte aan feedback (6-1673)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Gucht aan de heer Vandeput, minister van Defensie, belast met Ambtenaren-zaken
   Antwoord gegeven door de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, en van Defensie, belast met Beliris en Federale Culturele Instellingen
SV 6-1673
Vaticaan - Discriminatie en homofobie - Uitspraken van de paus - Diplomatieke stappen (6-1950)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Gucht aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, belast met Beliris en Federale Culturele Instellingen
   dossier afgesloten
SV 6-1950
Vaticaan - Discriminatie en homofobie - Uitspraken van de paus - Diplomatieke stappen (6-1951)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Gucht aan mevrouw Demir, staatssecretaris voor Armoedebestrijding, Gelijke Kansen, Personen met een beperking, en Wetenschapsbeleid, belast met Grote Steden, toegevoegd aan de Minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken
   dossier afgesloten
SV 6-1951
Veiligheid van de Staat (VSSE) - Algemene Dienst Inlichting en Veiligheid (ADIV) - Social Media Intelligence (SOCMINT) (6-1668)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Gucht aan de heer Geens, minister van Justitie
   Antwoord
SV 6-1668
Veiligheid van de Staat (VSSE) - Algemene Dienst Inlichting en Veiligheid (ADIV) - Social Media Intelligence (SOCMINT) (6-1669)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Gucht aan de heer Vandeput, minister van Defensie, belast met Ambtenaren-zaken
   Antwoord
SV 6-1669
Veiligheid van de Staat (VSSE) - Algemene Dienst Inlichting en Veiligheid (ADIV) - Social Media Intelligence (SOCMINT) - Personeelsleden - Aanwerving - Personeel met (Arabische) talenkennis en kennis van allochtone milieus (6-1737)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Gucht aan de heer Geens, minister van Justitie
   Antwoord
SV 6-1737
Veiligheid van de Staat (VSSE) - Algemene Dienst Inlichting en Veiligheid (ADIV) - Social Media Intelligence (SOCMINT) - Personeelsleden - Aanwerving - Personeel met (Arabische) talenkennis en kennis van allochtone milieus (6-1738)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Gucht aan de heer Vandeput, minister van Defensie, belast met Ambtenaren-zaken
   dossier afgesloten
SV 6-1738
Veiligheid van de Staat (VSSE) - Buitenlandse partnerdiensten - Vraag tot telefoonidentificatie - Responstijd - Terrorisme (6-1670)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Gucht aan de heer Jambon, vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der gebouwen
   dossier afgesloten
SV 6-1670
Veiligheid van de Staat (VSSE) - Buitenlandse partnerdiensten - Vraag tot telefoonidentificatie - Responstijd - Terrorisme (6-1671)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Gucht aan de heer Geens, minister van Justitie
   Antwoord
SV 6-1671
Verdachte zeeschepen - Uitzetten van het automatic identification system - Terrorisme - Douane - Cijfers (6-1441)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Gucht aan de heer Jambon, vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der gebouwen
   dossier afgesloten
SV 6-1441
Verdachte zeeschepen - Uitzetten van het automatic identification system - Terrorisme - Douane - Cijfers (6-1442)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Gucht aan de heer Geens, minister van Justitie
   Antwoord
SV 6-1442
Verdachte zeeschepen - Uitzetten van het automatic identification system - Terrorisme - Douane - Cijfers (6-1443)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Gucht aan de heer Van Overtveldt, minister van FinanciŽn, belast met de Bestrijding van de fiscale fraude
   dossier afgesloten
SV 6-1443
Verdachte zeeschepen - Uitzetten van het automatic identification system - Terrorisme - Douane - Cijfers (6-1444)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Gucht aan de heer De Backer, staatssecretaris voor Bestrijding van de sociale fraude, Privacy en Noordzee, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord
SV 6-1444
Vereniging zonder winstoogmerk (VZW) - Gebruik om onrechtmatige handel te drijven - Oneerlijke concurrentie - Fraude (6-1244)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Gucht aan de heer Jambon, vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der gebouwen
   Antwoord
SV 6-1244
Vereniging zonder winstoogmerk (VZW) - Gebruik om onrechtmatige handel te drijven - Oneerlijke concurrentie - Fraude (6-1245)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Gucht aan de heer Geens, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 6-1245
Verlofregelingen - Feestdagen - Kostprijs voor 2007 (4-1803)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Gucht aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen
   dossier afgesloten
SV 4-1803
Verlofregelingen - Feestdagen - Kostprijs voor 2007 (4-2475)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Gucht aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen
   Antwoord
SV 4-2475
Veroordeelde terroristen - Communicatie via smartphones - Aanwezigheid gsm's in gevangenissen - Veiligheid van de Staat (6-1380)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Gucht aan de heer Jambon, vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der gebouwen
   dossier afgesloten
SV 6-1380
Veroordeelde terroristen - Communicatie via smartphones - Aanwezigheid gsm's in gevangenissen - Veiligheid van de Staat (6-1381)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Gucht aan de heer Geens, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 6-1381
Veroordeelde terroristen - Ondersteuningsnetwerk - Communicatie via smartphones - Aanwezigheid van gsm in gevangenissen (6-1167)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Gucht aan de heer Jambon, vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der gebouwen
   Antwoord
SV 6-1167
Veroordeelde terroristen - Ondersteuningsnetwerk - Communicatie via smartphones - Aanwezigheid van gsm in gevangenissen (6-1168)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Gucht aan de heer Geens, minister van Justitie
   Antwoord
SV 6-1168
Veroordeelde terroristen - Ondersteuningsnetwerk - Link met terroristen in spe (6-1163)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Gucht aan de heer Jambon, vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der gebouwen
   Antwoord
SV 6-1163
Veroordeelde terroristen - Ondersteuningsnetwerk - Link met terroristen in spe (6-1164)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Gucht aan de heer Geens, minister van Justitie
   Antwoord
SV 6-1164
Veroordeelde terroristen - Ondersteuningsnetwerk - Uitwisselen van salafistische propaganda - Doorkruisen van de deradicaliseringsprogramma's (6-1165)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Gucht aan de heer Jambon, vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der gebouwen
   Antwoord
SV 6-1165
Veroordeelde terroristen - Ondersteuningsnetwerk - Uitwisselen van salafistische propaganda - Doorkruisen van de deradicaliseringsprogramma's (6-1166)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Gucht aan de heer Geens, minister van Justitie
   Antwoord
SV 6-1166
Veroordeelde terroristen - Ondersteuningsnetwerken - Franse vzw Sanabil - Opvolging en screening - Bevriezen geldmiddelen - Handhaving - Veiligheid van de Staat - Samenwerking met de Franse veiligheidsdiensten - Ontbinding van de vereniging (6-1161)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Gucht aan de heer Jambon, vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der gebouwen
   Antwoord
SV 6-1161
Veroordeelde terroristen - Ondersteuningsnetwerken - Franse vzw Sanabil - Opvolging en screening - Bevriezen geldmiddelen - Handhaving - Veiligheid van de Staat - Samenwerking met de Franse veiligheidsdiensten - Ontbinding van de vereniging (6-1162)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Gucht aan de heer Geens, minister van Justitie
   Antwoord
SV 6-1162
Veroordeling - Levenslange gevangenisstraf - Werkelijke tijdsduur (4-2527)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Gucht aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 4-2527
Veroordeling - Levenslange gevangenisstraf - Werkelijke tijdsduur (4-5595)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Gucht aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-5595
Veroordeling - Levenslange gevangenisstraf - Werkelijke tijdsduur (4-951)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Gucht aan de heer Vandeurzen, vice-eersteminister en minister van Justitie en Institutionele Hervormingen
   dossier afgesloten
SV 4-951
Verslag over de radicalisering in BelgiŽ (Beroepsgeheim - CoŲrdinatie van de aanpak van radicalisering - Centraal meldpunt in verband met radicalisering - Aanpak van radicalisering in de gevangenissen - Erkenning van de moskeeŽn en de imams gebeurt op verschillende niveaus - Thuisonderwijs - Bevriezing van tegoeden en verlies van recht op uitkeringen - Wapenhandel) (6-205)      
  Verslag van mevrouw Vťronique Jamoulle en de heren Karl Vanlouwe, Jean-Jacques De Gucht, Jean-Paul Wahl en FranÁois Desquesnes
6-205/1
p. 1-228 6-205/1 p. 1-228 (PDF)
  Bespreking
6-19
p. 13-60 6-19 p. 13-60 (PDF)
Vervoers- en mobiliteitsinfrastructuur - Veiligheid - Bewakingscamera's - Ontwikkeling van een gezamenlijke kwaliteitsnorm (6-940)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Gucht aan de heer Jambon, vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der gebouwen
   Antwoord
SV 6-940
Vervoers- en mobiliteitsinfrastructuur - Veiligheid - Bewakingscamera's - Ontwikkeling van een gezamenlijke kwaliteitsnorm (6-941)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Gucht aan de heer Bellot, minister van Mobiliteit, belast met Belgocontrol en de Nationale Maatschappij der Belgische spoorwegen
   Antwoord
SV 6-941
Verzoek tot het opstellen van een informatieverslag betreffende de noodzaak tot samenwerking tussen de Federale Staat en de deelstaten inzake het opheffen van de wetgevende en reglementaire obstakels die de harmonieuze ontwikkeling van 5G in BelgiŽ verhinderen (Mobiele communicatie) (6-414)      
  Verzoek van mevrouw Anne Barzin, de heer Jacques Brotchi, mevrouw Christine Defraigne, de heren Alain Destexhe, Olivier Destrebecq, Yves Evrard, Gilles Mouyard en Jean-Paul Wahl, de dames Karin Brouwers en Brigitte Grouwels, de heren Peter Van Rompuy, Johan Verstreken, Rik Daems, Jean-Jacques De Gucht en Lode Vereeck
6-414/1
p. 1-7 6-414/1 p. 1-7 (PDF)
Verzoek tot het opstellen van een informatieverslag betreffende de noodzakelijke samenwerking tussen de Federale Staat en de deelstaten inzake de impact, de kansen en mogelijkheden en de risico's van de digitale "slimme samenleving" (6-413)      
  Verzoek van de heer Christophe Lacroix, de dames Katia Segers en Nadia El Yousfi, de heer Bert Anciaux, mevrouw Latifa Gahouchi, de heer Rob Beenders, de dames Anne Lambelin en GŁler Turan, de heren Karl-Heinz Lambertz en Bart Van Malderen, mevrouw Christie Morreale, de heer Patrick Prťvot, de dames Simone Susskind, Christiane Vienne, Olga Zrihen en Anne Barzin, de heer Jacques Brotchi, mevrouw Christine Defraigne, de heren Olivier Destrebecq, Yves Evrard, Gilles Mouyard, Jean-Paul Wahl en Jean-Jacques De Gucht, de dames Martine Taelman, Karin Brouwes en Sabine de Bethune, de heren Johan Verstreken, Christophe Lacroix, FranÁois Desquesnes en Bertin Mampaka Mankamba en mevrouw Vťronique Waroux
6-413/1
p. 1-7 6-413/1 p. 1-7 (PDF)
  Bespreking van het verzoek (6-413/1)
6-40
p. 5-11 6-40 p. 5-11 (PDF)
Verzoek tot het opstellen van een informatieverslag betreffende de noodzakelijke samenwerking tussen de federale overheid en de Gemeenschappen inzake de nieuwe toepassingen in de gezondheidszorg en mHealth in het bijzonder (6-261)      
  Verzoek van de dames Martine Taelman, Anne Brusseel, Anne Barzin, Valťrie De Bue, Christine Defraigne, Sonja Claes, Cindy Franssen, Brigitte Grouwels, Ingrid Lieten, Katia Segers, GŁler Turan en Vťronique Waroux en de heren Rik Daems, Jean-Jacques De Gucht, Lode Vereeck, Jacques Brotchi, Alain Destexhe, Olivier Destrebecq, Yves Evrard, Alexander Miesen, Jean-Paul Wahl, Bert Anciaux, Bart Van Malderen, Christophe Bastin, FranÁois Desquennes en Bertin Mampaka Mankamba
6-261/1
p. 1-7 6-261/1 p. 1-7 (PDF)
Verzoek tot het opstellen van een informatieverslag betreffende de noodzakelijke samenwerking tussen de federale overheid en de Gewesten om tot een sterker geÔntegreerd openbaar vervoersplan en -aanbod te komen (6-201)      
  Verzoek van de dames Karin Brouwers, Nadia El Yousfi, Christiane Vienne, Olga Zrihen, Anne Barzin, Valťrie De Bue, Christine Defraigne, Petra De Sutter, Elisabeth Meuleman, Cťcile Thibaut, Ann Brusseel, Ingrid Lieten, Katia Segers, GŁler Turan en Vťronique Waroux en de heren Steven Van Ackere, Johan Verstreken, Philippe Mahoux, Patrick Prťvot, Jacques Brotchi, Alain Destexhe, Olivier Destrebecq, Yves Evrard, Alexander Miesen, Jean-Paul Wahl, Philippe Henry, Hermes Sanctorum, Rik Daems, Jean-Jacques De Gucht, Lode Vereeck, Bert Anciaux, Bart Van Malderen, Christophe Bastin, FranÁois Desquesnes en Bertin Mampaka Mankamba
6-201/1
p. 1-5 6-201/1 p. 1-5 (PDF)
  Bespreking van het verzoek (6-201/1)
6-10
p. 35-39 6-10 p. 35-39 (PDF)
Verzoek tot het opstellen van een informatieverslag betreffende de noodzakelijke samenwerking tussen de federale overheid, de Gemeenschappen en de Gewesten inzake de verbetering van de luchtkwaliteit, met het oog op de bevordering van de volksgezondheid (6-391)      
  Verzoek van mevrouw Elisabeth Meuleman, de heren Philippe Henry en Joris Poschet, de dames Karin Brouwers, Sabine de Bethune en Brigitte Grouwels, de heren Steven Vanackere, Johan Verstreken, Bert Anciaux en Rob Beenders, de dames Katia Segers en GŁler Turan, de heren Bart Van Malderen en Jean-Jacques De Gucht, mevrouw Martine Taelman, de heer Lode Vereeck, mevrouw Anne Barzin, de heer Jacques Brotchi, mevrouw Christine Defraigne, de heren Alain Destexhe, Olivier Destrebecq, Gille Mouyard, Jean-Paul Wahl, Christophe Bastin, FranÁois Desquesnes en Bertin Mampaka Mankamba, de dames Vťronique Waroux, Nadia El Yousfi en Latifa Gahouchi, de heer Christophe Lacroix, mevrouw Anne Lambelin, de heer Karl-Heinz Lambertz, mevrouw Christie Morreale, de heer Patrick Prťvot, de dames Simone Susskind, Christiane Vienne en Olga Zrihen
6-391/1
p. 1-10 6-391/1 p. 1-10 (PDF)
Verzoek tot het opstellen van een informatieverslag betreffende de optimalisering van de samenwerking tussen de federale overheid en de deelstaten inzake de bestrijding van kunstroof (6-357)      
  Verzoek van mevrouw Sabine de Bethune, de heer Jean-Jacques De Gucht, de dames Christine Defraigne, Cindy Franssen en Brigitte Grouwels, de heren Joris Poschet en Johan Verstreken, mevrouw Nadia El Yousfi, de heren Karl-Heinz Lambertz, Philippe Mahoux en Patrick Prťvot, de dames Christiane Vienne, Olga Zrihen en Martine Taelman, de heren Bert Anciaux en Rob Beenders, de dames Katia Segers en GŁler Turan, de heren Bart Van Malderen, Christophe Bastin, FranÁois Desquesnes en Bertin Mampaka Mankamba en mevrouw Vťronique Waroux
6-357/1
p. 1-7 6-357/1 p. 1-7 (PDF)
  Verslag van de dames Sabine de Bethune, Cathy Coudyser, Anne Barzin, HťlŤne Ryckmans, Katia Segers en Olga Zrihen en de heer Jean-Jacques De Gucht
6-357/2
p. 1-26 6-357/2 p. 1-26 (PDF)
  Bespreking van het verzoek (6-357/1)
6-30
p. 22-28 6-30 p. 22-28 (PDF)
  Bespreking van het informatieverslag (6-357/2)
6-40
p. 12-53 6-40 p. 12-53 (PDF)
Verzoek tot het opstellen van een informatieverslag betreffende de opvolging van de toepassing van het Actieplatform van de Vierde VN-Wereldvrouwenconferentie van Peking (6-97)      
  Verzoek van de dames Sabine de Bethune, Cindy Franssen, Karin Brouwers, Sonja Claes, Brigitte Grouwels, Cathy Coudyser, Annick De Ridder, Lieve Maes, Miranda Van Eetvelde, Anne Barzin, Valťrie De Bue, HťlŤne Ryckmans, Ann Brusseel, Martine Taelman, Ingrid Lieten, GŁler Turan en Vťronique Waroux en de heren Peter Van Rompuy, Steven Vanackere, Johan Verstreken, Jan Becaus, Piet De Bruyn, Andries Gryffroy, Wilfried Vandaele, Pol Van Den Driessche, Karl Vanlouwe, Jacques Brotchi, Alain Destexhe, Olivier Destrebecq, Yves Evrard, Jean-Paul Wahl, Rik Daems, Jean-Jacques De Gucht, Bert Anciaux, Bart Van Malderen, Christophe Bastin en Bertin Mampaka Mankamba
6-97/1
p. 1-6 6-97/1 p. 1-6 (PDF)
Verzoek tot het opstellen van een informatieverslag betreffende een onderzoek van de mogelijkheden voor een wettelijke regeling van meeouderschap (Draagmoederschap) (6-98)      
  Voorstel van de heren Jean-Jacques De Gucht, Rik Daems, Lode Vereeck, Jan Becaus, Piet De Bruyn, Andries Gryffroy, Jan Peumans, Wilfried Vandaele, Pol Van Den Driessche Jan Van Esbroeck, Karl Vanlouwe, Olivier Destrebecq, Jean-Paul Wahl, Philippe Mahoux, Patrick Prťvot, Bert Anciaux, Bart Van Malderen, Philippe Henry en Wouter Van Besien en de dames Ann Brusseel, Martine Taelman, Annick De Ridder, Cathy Coudyser, Lieve Maes, Miranda Van Eetvelde, Valťrie De Bue, Brigitte Grouwels, Nadia El Yousfi, Latifa Gahouchi, Anne Lambelin, Christie Morreale, Christiane Vienne, Olga Zrihen, Ingrid Lieten, Katia Segers, GŁler Turan, Petra De Sutter, Elisabeth Meuleman, HťlŤne Ryckmans en Cťcile Thibaut
6-98/1
p. 1-3 6-98/1 p. 1-3 (PDF)
  Verslag van de heren Philippe Mahoux, Jean-Jacques De Gucht, Jan Becaus, Patrick Prťvot, Bart Van Malderen en FranÁois Desquesnes en de dames Petra De Sutter, Brigitte Grouwels en Anne Barzin
6-98/2
p. 1-381 6-98/2 p. 1-381 (PDF)
  Bespreking van het verzoek (6-98/1)
6-7
p. 15-17 6-7 p. 15-17 (PDF)
  Bespreking van het informatieverslag (6-98/2)
6-14
p. 27-70 6-14 p. 27-70 (PDF)
Verzoek tot het opstellen van een informatieverslag betreffende het optimaliseren van de samenwerking tussen de federale overheid en de Gewesten inzake de bekendmaking van de beleidsmaatregelen ten gunste van de zelfstandige ondernemers en de kmo's, alsook inzake de administratieve vereenvoudiging (6-320)      
  Verzoek van de dames Anne Barzin, Valťrie De Bue, Christine Defraigne, Karin Brouwers, Sonja Claes, Sabine de Bethune, Brigitte Grouwels, Anne Brusseel, Martine Taelman, Nadia El Yousfi, Vťronique Jamoulle, Anne Lambelin, Christie Morreale, Christiane Vienne, Olga Zrihen, Katia Segers, GŁler Turan, Vťronique Waroux, Petra De Sutter, Elisabeth Meuleman, HťlŤne Ryckmans en Cťcile Thibaut en de heren Jacques Brotchi, Alain Destexhe, Olivier Destrebecq, Yves Evrard, Jean-Paul Wahl, Steven Vanackere, Peter Van Rompuy, Johan Verstreken, Rik Daems, Jean-Jacques De Gucht, Lode Vereeck, Karl-Heinz Lambertz, Philippe Mahoux, Patrick Prťvot, Bert Anciaux, Rob Beenders, Bart Van Malderen, Christophe Bastin, FranÁois Desquennes, Bertin Mampaka Mankamba en Philippe Henry
6-320/1
p. 1-6 6-320/1 p. 1-6 (PDF)
  Bespreking van het verzoek (6-320/1)
6-27
p. 8-14 6-27 p. 8-14 (PDF)
  Bespreking van het informatieverslag (6-320/2) en de aanbevelingen (6-320/3)
6-35
p. 7-32 6-35 p. 7-32 (PDF)
Verzoek tot het opstellen van een informatieverslag betreffende het recht van antwoord op het internet (6-465)      
  Verzoek van de heer Alain Destexhe, mevrouw Anne Barzin, de heer Jacques Brotchi, mevrouw Christine Defraigne, de heren Olivier Destrebecq, Yves Evrard, Gilles Mouyard, Jean-Paul Wahl, Lionel Bajart, Rik Daems en Jean-Jacques De Gucht, mevrouw Martine Taelman, de heer Lode Vereeck, de dames Karin Brouwers en Brigitte Grouwels, de heren Joris Poschet, Bert Anciaux en Rob Beenders, de dames Katia Segers en GŁler Turan en de heer Bart Van Malderen
6-465/1
p. 1-7 6-465/1 p. 1-7 (PDF)
Verzoek tot het opstellen van een informatieverslag over de omzetting van het recht van de Europese Unie in Belgisch recht (6-131)      
  Voorstel van de heren Philippe Mahoux, Steven Van Ackere, Patrick Prťvot, Johan Verstreken, Pol Van Den Driessche, Jan Van Esbroeck, Karl Vanlouwe, Bert Anciaux, Bart Van Malderen, Christophe Bastin, FranÁois Desquesnes, Bertin Mampaka Mankamba, Rik Daems, Jean-Jacques De Gucht, Lode Vereeck, Jacques Brotchi, Olivier Destrebecq, Yves Evrard en Jean-Paul Wahl en de dames Nadia El Yousfi, Latifa Gahouchi, Vťronique Jamoulle, Anne Lambelin, Christie Morreale, Christiane Vienne, Olga Zrihen, Karin Brouwers, Ingrid Lieten, Katia Segers, GŁler Turan, Vťronique Waroux, Martine Taelman, Valťrie De Bue en Christine Defraigne
6-131/1
p. 1-2 6-131/1 p. 1-2 (PDF)
  Bespreking van het verzoek (6-131/1)
6-7
p. 17-21 6-7 p. 17-21 (PDF)
Verzoek tot het opstellen van een informatieverslag over het intra-Belgisch besluitvormingsproces inzake burden sharing met betrekking tot klimaatdoelstellingen (6-253)      
  Voorstel van de heren Steven Vanackere, Peter Van Rompuy, Johan Verstreken, Jean-Paul Wahl, Jean-Jacques De Gucht, Rik Daems, Lode Vereeck, Bert Anciaux, Bart Van Malderen, Christophe Bastin, FranÁois Desquesnes, Bertin Mampaka-Mankamba, Philippe Mahoux en Patrick Prťvot en de dames Karin Brouwers, Sonja Claes, Sabine de Bethune, Cindy Franssen, Brigitte Grouwels, Christine Defraigne, Ann Brusseel, Martine Taelman, Ingrid Lieten, Katia Segers, GŁler Turan, Vťronique Waroux, Anne Lambelin en Christiane Vienne
6-253/1
p. 1-4 6-253/1 p. 1-4 (PDF)
  Bespreking van het verzoek (6-253/1)
6-14
p. 74-80 6-14 p. 74-80 (PDF)
Virtuele munten - Beleggingen - Nanotec - Piramideverkoop - Economische inspectie - Autoriteit voor financiŽle diensten en markten (FSMA) - Veroordelingen - Gedupeerden - Aantal (6-1428)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Gucht aan de heer Van Overtveldt, minister van FinanciŽn, belast met de Bestrijding van de fiscale fraude
   dossier afgesloten
SV 6-1428
Virtuele munten - Beleggingen - Nanotec - Piramideverkoop - Economische inspectie - Kansspelcommissie - Veroordelingen - Gedupeerden - Aantal (6-1429)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Gucht aan de heer Peeters, vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel
   Antwoord
SV 6-1429
Virtuele munten - Beleggingen - Nanotec - Piramideverkoop - Economische inspectie - Kansspelcommissie - Veroordelingen - Gedupeerden - Aantal (6-1430)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Gucht aan de heer Geens, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 6-1430
Virtuele munten - Beleggingen - OneLife - OneCoin - Piramideverkoop - Economische Inspectie - Autoriteit voor financiŽle diensten en markten (FSMA) - Veroordelingen - Aantal - Gedupeerden - Cijfers (6-1506)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Gucht aan de heer Peeters, vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel
   Antwoord
SV 6-1506
Virtuele munten - Beleggingen - OneLife - OneCoin - Piramideverkoop - Economische Inspectie - Autoriteit voor financiŽle diensten en markten (FSMA) - Veroordelingen - Aantal - Gedupeerden - Cijfers (6-1507)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Gucht aan de heer Geens, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 6-1507
Virtuele munten - Beleggingen - OneLife - OneCoin - Piramideverkoop - Economische Inspectie - Autoriteit voor financiŽle diensten en markten (FSMA) - Veroordelingen - Aantal - Gedupeerden - Cijfers (6-1508)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Gucht aan de heer Van Overtveldt, minister van FinanciŽn, belast met de Bestrijding van de fiscale fraude
   dossier afgesloten
SV 6-1508
Virtuele munten - Nanocoin - Beleggingen - Piramideverkoop - Economische Inspectie - Onderzoek - Informatiecampagne - Stand van zaken (6-1623)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Gucht aan de heer Peeters, vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel
   Antwoord
SV 6-1623
Vliegverkeer - Doelbewust hinderen piloten met een laserstraal - Cijfers - Maatregelen (6-942)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Gucht aan de heer Jambon, vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der gebouwen
   Antwoord
SV 6-942
Vliegverkeer - Doelbewust hinderen piloten met een laserstraal - Cijfers - Maatregelen (6-943)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Gucht aan de heer Bellot, minister van Mobiliteit, belast met Belgocontrol en de Nationale Maatschappij der Belgische spoorwegen
   Antwoord
SV 6-943
Vliegverkeer - Doelbewust hinderen piloten met een laserstraal - Cijfers - Nieuwe wetgeving (6-1290)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Gucht aan de heer Jambon, vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der gebouwen
   dossier afgesloten
SV 6-1290
Vliegverkeer - Doelbewust hinderen piloten met een laserstraal - Cijfers - Nieuwe wetgeving (6-1291)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Gucht aan de heer Bellot, minister van Mobiliteit, belast met Belgocontrol en de Nationale Maatschappij der Belgische spoorwegen
   Antwoord
SV 6-1291
Vluchtelingenopvang - Radicalisering - Steun - Ronselpraktijken - Voorbeeld van de stichting Al-Ighaatha - Gevangenen - Samenwerking met de Nederlandse overheid (6-822)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Gucht aan de heer Jambon, vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der gebouwen
   Antwoord
SV 6-822
Vluchtelingenopvang - Radicalisering - Steun - Ronselpraktijken - Voorbeeld van de stichting Al-Ighaatha - Gevangenen - Samenwerking met de Nederlandse overheid (6-823)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Gucht aan de heer Geens, minister van Justitie
   Antwoord
SV 6-823
Vluchtelingenopvang - Radicalisering - Steun - Ronselpraktijken - Voorbeeld van de stichting Al-Ighaatha - Gevangenen - Samenwerking met de Nederlandse overheid (6-824)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Gucht aan de heer Francken, staatssecretaris voor Asiel en Migratie, belast met Administratieve Vereenvoudiging, toegevoegd aan de minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken
   dossier afgesloten
SV 6-824
Voetbalclubs - Witwaspraktijken - Doorlichting - Handhaving in Nederland - Beleid in BelgiŽ - Mogelijke rol van de Autoriteit voor financiŽle diensten en markten (FSMA) en van de Cel voor financiŽle informatieverwerking (6-1998)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Gucht aan de heer Van Overtveldt, minister van FinanciŽn, belast met de Bestrijding van de fiscale fraude
   dossier afgesloten
SV 6-1998
Voorstel tot aanvulling van artikel 23.4 van het Reglement van de Senaat, wat de vervanging in commissies betreft (5-2072)      
  Voorstel van de dames Martine Taelman en Nele Lijnen en de heren Rik Daems, Jean-Jacques De Gucht, Guido De Padt en Yoeri Vastersavendts
5-2072/1
p. 1 5-2072/1 p. 1 (PDF)
Voorstel tot herziening van artikel 111 van de Grondwet, om het op te heffen (Verlenen van genade aan door het Hof van Cassatie veroordeelde ministers - Technische aanpassing - Zie ook doc. 5-944) (6-9)      
  Voorstel van de heer Jean-Jacques De Gucht en mevrouw Martine Taelman
6-9/1
p. 1-2 6-9/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel tot herziening van artikel 23 van de Grondwet, teneinde het aan te vullen met een bijkomend grondrecht, namelijk het recht op toegang tot het internet (5-2074)      
  Voorstel van de dames Martine Taelman en Nele Lijnen en de heren Rik Daems, Jean-Jacques De Gucht, Guido De Padt en Yoeri Vastersavendts
5-2074/1
p. 1 5-2074/1 p. 1 (PDF)
Voorstel tot herziening van artikel 23 van de Grondwet, teneinde het aan te vullen met een bijkomend grondrecht, namelijk het recht op toegang tot het internet (Zie ook doc. 5-1982) (6-7)      
  Voorstel van mevrouw Martine Taelman en de heer Jean-Jacques De Gucht
6-7/1
p. 1-15 6-7/1 p. 1-15 (PDF)
Voorstel tot herziening van artikel 23, derde lid, van de Grondwet, teneinde het aan te vullen met een 6į, ter vrijwaring van de vrijheid van handel en nijverheid (Vrijheid van ondernemen, van handel en van nijverheid) (5-2058)      
  Voorstel van de dames Martine Taelman en Nele Lijnen en de heren Rik Daems, Jean-Jacques De Gucht, Guido De Padt en Yoeri Vastersavendts
5-2058/1
p. 1 5-2058/1 p. 1 (PDF)
Voorstel tot wijziging van artikel 19 van het reglement van de Senaat, wat de samenstelling van de commissies betreft (Elke in de commissies vertegenwoordigde fractie dient voldoende leden te tellen in de commissies zodat elk lid van de fractie lid kan zijn van een vaste commissie : het Bureau kan beslissen het aantal leden in een commissie te verhogen) (6-106)      
  Algemene bespreking
6-7
p. 7-10 6-7 p. 7-10 (PDF)
  Stemming en stemverklaring van de heer FranÁois Desquesnes
6-7
p. 33 6-7 p. 33 (PDF)
  6-7
p. 30-31 6-7 p. 30-31 (PDF)
Voorstel tot wijziging van artikel 54 van het reglement van de Senaat teneinde het indienen van voorstelen in het Duits mogelijk te maken (6-222)      
  Algemene bespreking
6-14
p. 23-27 6-14 p. 23-27 (PDF)
Voorstel tot wijziging van artikel 79 van het reglement van de Senaat, met betrekking tot het Adviescomitť voor gelijke kansen voor vrouwen en mannen (Het Bureau de mogelijkheid bieden de opdrachten van het Adviescomitť toe te vertrouwen aan een vaste commissie) (6-108)      
  Algemene bespreking
6-7
p. 7-10 6-7 p. 7-10 (PDF)
Voorstel tot wijziging van de artikelen 18 en 54 van het reglement van de Senaat (Onmiddellijke behandeling in plenaire zonder voorafgaande bespreking in commissie - Debat in plenaire vergadering) (6-307)      
  Voorstel van de dames Christine Defraigne, Sabine de Bethune en Elisabeth Meuleman en de heren Jean-Jacques De Gucht, Bert Anciaux, Philippe Mahoux, Jean-Paul Wahl en Christophe Bastin
6-307/1
p. 1-3 6-307/1 p. 1-3 (PDF)
Voorstel tot wijziging van de artikelen 19, 21, 25 en 66 van het reglement van de Senaat, om het systeem van de vaste plaatsvervangers op te heffen (en het te vervangen door een regel waarbij de leden van de commissies kunnen worden vervangen door een andere senator van dezelfde fractie) (6-107)      
  Algemene bespreking
6-7
p. 7-10 6-7 p. 7-10 (PDF)
Voorstel van bijzondere wet tot wijziging van artikel 49, ß 1, van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen (Voordracht kandidaat-regeringsleden van de Gemeenschaps- of gewestregeringen : constitutieve autonomie ; bevoegdheid regionale parlementen) (4-1579)      
  Voorstel van de heren Jean-Jacques De Gucht, Bart Tommelein en Luckas Vander Taelen en mevrouw Martine Taelman
4-1579/1
p. 1-4 4-1579/1 p. 1-4 (PDF)
Voorstel van bijzondere wet tot wijziging van artikel 49, ß 1, van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen (Voordracht kandidaat-regeringsleden van de Gemeenschaps- of gewestregeringen : constitutieve autonomie ; bevoegdheid regionale parlementen) (5-1963)      
  Voorstel van de heren Jean-Jacques De Gucht en Bert Anciaux en mevrouw Martine Taelman
5-1963/1
p. 1-4 5-1963/1 p. 1-4 (PDF)
Voorstel van bijzondere wet tot wijziging van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof teneinde het Grondwettelijk Hof toe te laten in een arrest gewezen op prejudiciŽle vraag de gevolgen te handhaven van een ongrondwettig verklaarde bepaling (6-273)      
  Algemene bespreking
6-21
p. 15-21 6-21 p. 15-21 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende Mali (De oorlog in Mali : humanitaire gevolgen en impact op de wederopbouw van het land) (5-2017)      
  Amendementen nrs 6 tot 13, 26 en 27 van de heer Jean-Jacques De Gucht c.s.
5-2017/2
p. 2-5 5-2017/2 p. 2-5 (PDF)
  5-2017/2
p. 9 5-2017/2 p. 9 (PDF)
  Bespreking
5-113
p. 25-32 5-113 p. 25-32 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de aanhoudende protesten in Turkije (5-2163)      
  Voorstel van de heren Yoeri Vastersavendts, Johan Verstreken, Bert Anciaux en Jean-Jacques De Gucht
5-2163/1
p. 1-6 5-2163/1 p. 1-6 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de activering van werklozen en de loonlastenverlaging (4-1063)      
  Voorstel van de heer Jean-Jacques De Gucht c.s.
4-1063/1
p. 1-4 4-1063/1 p. 1-4 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de bestrijding van antisemitisme (6-437)      
  Voorstel van de heer Jean-Jacques De Gucht c.s.
6-437/1
p. 1-17 6-437/1 p. 1-17 (PDF)
  Amendement nr 16 van de heer Jean-Jacques De Gucht
6-437/2
p. 9 6-437/2 p. 9 (PDF)
  Amendementen nrs 1 tot 3 van de heer Jean-Jacques De Gucht c.s.
6-437/2
p. 1-2 6-437/2 p. 1-2 (PDF)
  Bespreking
6-44
p. 36-49 6-44 p. 36-49 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de concrete invulling en uitwerking van de "Global Green New Deal" (Hervormingsprogramma - gebaseerd op een UNEP-rapport - om tegelijk de economische crisis, de klimaatverandering en de energieschaarste aan te pakken) (4-1027)      
  Voorstel van de heren Paul Wille, Wouter Beke, Berni Collas, Philippe Mahoux, Francis Delpťrťe en Jean-Jacques De Gucht en mevrouw Margriet Hermans
4-1027/1
p. 1-25 4-1027/1 p. 1-25 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de gerichte segregatie ten opzichte van de metissen uit de periode van de Belgische kolonisatie en haar dramatische gevolgen, inclusief gedwongen adoptie (Belgische nationaliteit, geboorteaktes en huwelijksakten - Weerzien met de familie - Ontsluiting koloniale archieven - Compensatie voor Afrikaanse moeders die hun kind hebben moeten afstaan - Compensatie voor het seksuele misbruik tijdens de kindertijd - Bijkomende middelen voor onderzoek - Toegang tot persoonlijke dossiers - Gedenksteen in de luchthaven van Brussel-Nationaal - "Plechtige herdenkingsverklaring" in naam van BelgiŽ) (6-343)      
  Bespreking
6-30
p. 6-22 6-30 p. 6-22 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de mogelijk negatieve effecten die kunnen voortkomen uit de verbinding van internet en 3D-printing (Verspreiding van en toegang tot wapens) (5-2199)      
  Voorstel van de heer Jean-Jacques De Gucht en mevrouw Martine Taelman
5-2199/1
p. 1-4 5-2199/1 p. 1-4 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de ondersteuning en erkenning van de metis-gemeenschap in BelgiŽ, de kinderen van de kolonisatie (Belgische nationaliteit, geboorteaktes en huwelijksakten - Weerzien met de familie - Ontsluiting koloniale archieven - Compensatie voor Afrikaanse moeders die hun kind hebben moeten afstaan - Compensatie voor het seksuele misbruik tijdens de kindertijd - Bijkomende middelen voor onderzoek - Toegang tot persoonlijke dossiers - Gedenksteen in de luchthaven van Brussel-Nationaal - "Plechtige herdenkingsverklaring" in naam van BelgiŽ) (6-341)      
  Amendementen nrs 5 tot 7 van de heer Jean-Jacques De Gucht
6-341/2
p. 3-4 6-341/2 p. 3-4 (PDF)
  Bespreking
6-30
p. 6-22 6-30 p. 6-22 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de segregatie waarvan de metissen uit de periode van de Belgische kolonisatie in Afrika het slachtoffer zijn geweest (Identificatie van de biologische ouders - Ontsluiting koloniale archieven - Historische studie door het CEGESOMA - Vergoeding - Gedenksteen - Plechtige herdenkingsverklaring in naam van BelgiŽ) (6-355)      
  Bespreking
6-30
p. 6-22 6-30 p. 6-22 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de toestand van de mensenrechten in Columbia (5-1833)      
  Amendementen nrs 13 tot 34 van de heren Jean-Jacques De Gucht en Yoeri Vastersavendts
5-1833/2
p. 5-18 5-1833/2 p. 5-18 (PDF)
  Bespreking
5-114
p. 67-74 5-114 p. 67-74 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de toestand van de vrije meningsuiting en de mensenrechten in de Russische Federatie (5-2337)      
  Voorstel van de heren Bert Anciaux, Benoit Hellings, Jean-Jacques De Gucht, Johan Verstreken, Karl Vanlouwe en Jan Roegiers en de dames Marie Arena, Mieke Vogels en Vanessa Matz
5-2337/1
p. 1-11 5-2337/1 p. 1-11 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de verspreiding van Belgische wapens in internationale conflicten (Vraag aan de regering om contact op te nemen met de gewestregeringen om zo te komen tot een betere coŲrdinatie van het federale buitenlandse beleid en het wapenexportbeleid van de gewesten - Onderzoek naar de verspreiding van Belgische wapens en het gebruik ervan in conflictgebieden - Steun aan initiatieven in landen of regio's die streven naar het traceren en inzamelen van wapens in conflictgebieden - Harmonisering op Europees niveau van het beleid inzake wapenexport) (5-2358)      
  Voorstel van de heren Jean-Jacques De Gucht en Yoeri Vastersavendts en mevrouw Nele Lijnen
5-2358/1
p. 1-12 5-2358/1 p. 1-12 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de voorbereiding van de verkiezingen van 2015 in Burundi (5-1911)      
  Amendementen nrs 5 en 6 van de heer Jean-Jacques De Gucht c.s.
5-1911/2
p. 4-5 5-1911/2 p. 4-5 (PDF)
  Verslag van de heer Jean-Jacques De Gucht en mevrouw Sabine Vermeulen
5-1911/3
p. 1-10 5-1911/3 p. 1-10 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende dr. Ahmadreza Djalali, die in Iran tot de doodstraf veroordeeld is (6-379)      
  Bespreking
6-34
p. 34-41 6-34 p. 34-41 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende het ethisch verantwoord gebruik van war drones en het aanmoedigen van een internationaal wetgevend kader (5-2281)      
  Voorstel van de heren Jean-Jacques De Gucht, Bert Anciaux en Yoeri Vastersavendts
5-2281/1
p. 1-10 5-2281/1 p. 1-10 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende het gebrek aan vrede en veiligheid in Congo en de ondersteuning van de democratische ontwikkeling in het land (5-2166)      
  Voorstel van de heren Jean-Jacques De Gucht, Armand De Decker, Johan Verstreken, Bert Anciaux, Bertin Mampaka Mankamba en Yoeri Vastersavendts en mevrouw Marie Arena
5-2166/1
p. 1-16 5-2166/1 p. 1-16 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende het implementeren van de informatie van de LEIFkaart op de SIS-kaart en/of elektronische identiteitskaart (Wilsverklaringen met betrekking tot het levenseinde) (5-2472)      
  Voorstel van de heren Jean-Jacques De Gucht, Philippe Mahoux en Alain Courtois en mevrouw Leona DetiŤge
5-2472/1
p. 1-3 5-2472/1 p. 1-3 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende het neutraliteitsbeginsel voor ambtenaren die een openbaar ambt bekleden (6-263)      
  Voorstel van de heren Jean-Paul Wahl, Jean-Jacques De Gucht en Alain Destexhe en de dames Ann Brusseel en Anne Barzin
6-263/1
p. 1-11 6-263/1 p. 1-11 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende het stimuleren van het Europa van de Defensie voor de Europese Top van 19 en 20 december 2013 (5-2378)      
  Voorstel van de heren Armand De Decker en Jean-Jacques De Gucht en mevrouw Vanessa Matz
5-2378/1
p. 1-21 5-2378/1 p. 1-21 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende het uitsluiten van culturele producten uit het toekomstige Partnerschap inzake handel en investeringen tussen de Europese Unie en de Verenigde Staten van Amerika (5-2043)      
  Bespreking
5-107
p. 8-13 5-107 p. 8-13 (PDF)
  5-107
p. 39-52 5-107 p. 39-52 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende het versterken van de positie van de kmo's bij de aanbesteding van overheidsopdrachten (5-2073)      
  Voorstel van de heren Rik Daems, Jean-Jacques De Gucht, Guido De Padt en Yoeri Vastersavendts en de dames Nele Lijnen en Martine Taelman
5-2073/1
p. 1 5-2073/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende palliatieve zorg (4-923)      
  Voorstel van de heren Jean-Jacques De Gucht, Paul Wille en Patrik Vankrunkelsven en mevrouw Martine Taelman
4-923/1
p. 1-3 4-923/1 p. 1-3 (PDF)
Voorstel van resolutie inzake de e-mobiliteit (Masterplan voor het Stimuleren van Elektrische Mobiliteit in BelgiŽ) (6-149)      
  Voorstel van de heren Lode Vereeck, Rik Daems en Jean-Jacques De Gucht en de dames Ann Brusseel en Martine Taelman
6-149/1
p. 1-5 6-149/1 p. 1-5 (PDF)
Voorstel van resolutie inzake het conflict in Oost-Congo en de betrokkenheid van Rwanda en Uganda (5-1931)      
  Voorstel van de dames Nele Lijnen en Marie Arena en de heren Rik Torfs, Jean-Jacques De Gucht, Bert Anciaux en Yoeri Vastersavendts
5-1931/1
p. 1-5 5-1931/1 p. 1-5 (PDF)
Voorstel van resolutie met betrekking tot het testen en gebruiken van zelfrijdende auto's in BelgiŽ (6-150)      
  Voorstel van de heren Lode Vereeck, Rik Daems en Jean-Jacques De Gucht en de dames Ann Brusseel en Martine Taelman
6-150/1
p. 1-14 6-150/1 p. 1-14 (PDF)
Voorstel van resolutie om BelgiŽ aan te zetten tot een verbod op de verkoop en het gebruik van technische instrumenten om kinderen en jongeren te verjagen (o.a. de Mosquito) (4-642)      
  Voorstel van de dames Freya Piryns, Nahima Lanjri en Isabelle Durant en de heren Jean-Jacques De Gucht en Geert Lambert
4-642/1
p. 1-2 4-642/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van resolutie om de filosofische, religieuze en ideologische neutraliteit van de werkvloer wettelijk beter te beschermen (zodat de infiltratie- en wervingspogingen van sektarische organisaties in bedrijven onmogelijk worden) (5-1974)      
  Voorstel van de heer Jean-Jacques De Gucht en mevrouw Nele Lijnen
5-1974/1
p. 1-5 5-1974/1 p. 1-5 (PDF)
Voorstel van resolutie om opdracht te geven tot het instellen van een onderzoek naar wahabistische organisaties die actief zijn op ons grondgebied om te bepalen of ze schadelijke sektarische organisaties zijn (6-383)      
  Voorstel van de heren Jean-Jacques De Gucht en Jean-Paul Wahl
6-383/1
p. 1-12 6-383/1 p. 1-12 (PDF)
Voorstel van resolutie over de humanitaire situatie in SyriŽ en zijn buurlanden (Humanitaire hulp voor de Syrische en Palestijnse vluchtelingen) (5-1986)      
  Verslag van de heren Patrick De Groote en Jean-Jacques De Gucht
5-1986/3
p. 1-12 5-1986/3 p. 1-12 (PDF)
  Bespreking
5-101
p. 28-36 5-101 p. 28-36 (PDF)
Voorstel van resolutie ter bestrijding van genitale verminking in BelgiŽ (Opsporing en bestraffing - Spreekrecht voor hulpverleners - Verplichte registratie door artsen bij FOD Volksgezondheid - Ratificatie van de Conventie van Istanboel - Verslag namens het Adviescomitť voor Gelijke kansen voor vrouwen en mannen : doc. 5-2481) (5-2453)      
  Voorstel van mevrouw Nele Lijnen en de heer Jean-Jacques De Gucht
5-2453/1
p. 1-5 5-2453/1 p. 1-5 (PDF)
Voorstel van resolutie ter ondersteuning van health impact bonds met het oog op gezondheidswinst door sociale investeringen (Er wordt een beroep gedaan op privťactoren die bereid zijn te investeren in zorgpreventieprojecten) (6-310)      
  Voorstel van de heren Jean-Jacques De Gucht, Lode Vereeck en Jean-Paul Wahl
6-310/1
p. 1-17 6-310/1 p. 1-17 (PDF)
Voorstel van resolutie ter ondersteuning van innovatieve maatschappelijke investeringsinstrumenten, in het bijzonder Social Impact Bonds (Met behulp van deze obligaties financieren private investeerders projecten van algemeen belang, waarbij de openbare actoren zich ertoe verbinden de investeerders te vergoeden indien de vooraf bepaalde maatschappelijke doelstellingen bij een doelpubliek gehaald worden) (6-271)      
  Voorstel van de heren Lode Vereeck, Jean-Jacques De Gucht, Jean-Paul Wahl en Bert Anciaux en de dames Anne Brusseel en Martine Taelman
6-271/1
p. 1-14 6-271/1 p. 1-14 (PDF)
Voorstel van resolutie tot instelling van de zorghypotheek en tot modernisering van de hypotheken ten bate van gepensioneerden (Aanpassing van de woning - Zorguitgaven - Familiehypotheek - Kangoeroewoning of generatiewoning) (6-158)      
  Voorstel van mevrouw Martine Taelman en de heer Jean-Jacques De Gucht
6-158/1
p. 1-9 6-158/1 p. 1-9 (PDF)
Voorstel van resolutie tot invoering van een internationaal migratietribunaal (Oprichting van een gespecialiseerd internationaal tribunaal betreffende criminaliteit tegen migranten en vluchtelingen) (6-405)      
  Voorstel van de dames Martine Taelman en Sabine de Bethune en de heren Bert Anciaux en Jean-Jacques De Gucht
6-405/1
p. 1-9 6-405/1 p. 1-9 (PDF)
Voorstel van resolutie tot naleving van de persvrijheid in Turkije (Nieuw opschrift : Voorstel van resolutie tot naleving van de persvrijheid in Turkije, alsook in de andere kandidaat-lidstaten van de Europese Unie, de Voormalige Joegoslavische Republiek MacedoniŽ (VRJM), Montenegro, BosniŽ-Herzegovina en ServiŽ) (5-1492)      
  Amendement nr 27 van de heer Jean-Jacques De Gucht
5-1492/2
p. 10 5-1492/2 p. 10 (PDF)
Voorstel van resolutie tot oprichting van een nationale publiek toegankelijke databank voor gestolen kunst en antiek (4-1597)      
  Voorstel van de heren Bart Tommelein en Jean-Jacques De Gucht
4-1597/1
p. 1-8 4-1597/1 p. 1-8 (PDF)
Voorstel van resolutie tot optimalisatie van de legistieke vormgeving van wetgeving op federaal en deelstatelijk niveau in het kader van de uitvoering van de staatshervorming (6-212)      
  Bespreking
6-26
p. 4-27 6-26 p. 4-27 (PDF)
Voorstel van resolutie tot uitbreiding van het erkende statuut oorlogswezen tot minderjarige gezinsleden van slachtoffers van terroristische aanslagen (6-269)      
  Voorstel van de heren Jean-Jacques De Gucht, Jean-Paul Wahl en Rik Daems en de dames Ann Brusseel en Martine Taelman
6-269/1
p. 1-11 6-269/1 p. 1-11 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 110 van de Grondwet (Genaderecht - Afschaffing van het koninklijk pregoratief) (6-96)      
  Voorstel van de heer Jean-Jacques De Gucht
6-96/1
p. 1-3 6-96/1 p. 1-3 (PDF)
WK voetbal van 2018 - HollandBelgiumBid - Uitspraken van de voormalige voorzitter - Mogelijke terugvordering kosten en reputatieschade (6-951)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Gucht aan de heer Jambon, vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der gebouwen
   Antwoord
SV 6-951
WK voetbal van 2018 - HollandBelgiumBid - Uitspraken van de voormalige voorzitter - Mogelijke terugvordering kosten en reputatieschade (6-952)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Gucht aan de heer Geens, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 6-952
Waddenzee - Noordzee - Scheepswrakken - Schenden van oorlogsgraven - Bescherming - Registratie (6-1794)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Gucht aan de heer De Backer, staatssecretaris voor Bestrijding van de sociale fraude, Privacy en Noordzee, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord
SV 6-1794
Wahabisme - Radicale scholen - Staatsveiligheid - Handhaving - Samenwerking met de Gemeenschappen (6-404)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Gucht aan de heer Jambon, vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der gebouwen
   Antwoord
SV 6-404
Wahabisme - Radicale scholen - Staatsveiligheid - Handhaving - Samenwerking met de Gemeenschappen (6-405)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Gucht aan de heer Geens, minister van Justitie
   Antwoord
SV 6-405
Wensen (2018-2019)      
  Eindejaarswensen
6-44
p. 61 6-44 p. 61 (PDF)
Wetenschappelijk en economisch potentieel (WEP) - Bescherming - Relaties tussen de Veiligheid van de Staat, de onderzoekscentra en de privťsector (6-1692)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Gucht aan de heer Peeters, vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel
   Antwoord
SV 6-1692
Wetenschappelijk en economisch potentieel (WEP) - Bescherming - Relaties tussen de Veiligheid van de Staat, de onderzoekscentra en de privťsector (6-1693)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Gucht aan de heer Geens, minister van Justitie
   Antwoord
SV 6-1693
Wetenschappelijk en economisch potentieel (WEP) - Bescherming - Relaties tussen de Veiligheid van de Staat, de onderzoekscentra en de privťsector (6-1694)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Gucht aan de heer Vandeput, minister van Defensie, belast met Ambtenaren-zaken
   dossier afgesloten
SV 6-1694
Wetenschapsbeleid - Beheersovereenkomsten met de wetenschappelijke instellingen - Autonomie - BeleidscoŲrdinatie - Samenwerking met de deelstaten (6-997)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Gucht aan mevrouw Sleurs, staatssecretaris voor Armoedebestrijding, Gelijke Kansen, Personen met een beperking, en Wetenschapsbeleid, belast met Grote Steden, toegevoegd aan de Minister van FinanciŽn
   Antwoord
SV 6-997
Wetsontwerp betreffende de luchthavenidentificatiebadges (4-487)      
  Verslag van de heer Jean-Jacques De Gucht
4-487/2
p. 1-2 4-487/2 p. 1-2 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met het Internationaal Verdrag van 2004 voor de controle en het beheer van ballastwater en sedimenten van schepen, gedaan te Londen op 13 februari 2004 (5-1839)      
  Verslag van de heer Jean-Jacques De Gucht
5-1839/3
p. 1-6 5-1839/3 p. 1-6 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met het Internationaal Verdrag van Hongkong voor het veilig en milieuvriendelijk recyclen van schepen, gedaan te Hongkong op 15 mei 2009 (5-1957)      
  Verslag van de heren Bert Anciaux en Jean-Jacques De Gucht
5-1957/3
p. 1-7 5-1957/3 p. 1-7 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met het Protocol houdende wijziging van het Benelux-Verdrag inzake de intellectuele eigendom (merken en tekeningen of modellen), gedaan te Brussel op 22 juli 2010 (Schrapping van de bepalingen inzake het register van erkende gemachtigden - Nieuwe bepaling voor de dienst i-DEPOT - Versoepeling van de vereisten voor publicatie van het uitvoeringsreglement) (5-1946)      
  Verslag van de heren Bert Anciaux en Jean-Jacques De Gucht
5-1946/2
p. 1-3 5-1946/2 p. 1-3 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met het Protocol tot wijziging van de Overeenkomst van 14 januari 1964 ter uitvoering van artikel 37, lid 2, van het Verdrag tot instelling van de Benelux Economische Unie, gedaan te Brussel op 6 juni 2012 (Nieuwe verdeelsleutel voor de jaarlijkse begroting in het kader van een package deal) (5-1966)      
  Verslag van de heren Bert Anciaux en Jean-Jacques De Gucht
5-1966/2
p. 1-3 5-1966/2 p. 1-3 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met het Verdrag inzake stabiliteit, coŲrdinatie en bestuur in de Economische en Monetaire Unie tussen het Koninkrijk BelgiŽ, de Republiek Bulgarije, het Koninkrijk Denemarken, de Bondsrepubliek Duitsland, de Republiek Estland, Ierland, de Helleense Republiek, het Koninkrijk Spanje, de Franse Republiek, de Italiaanse Republiek, de Republiek Cyprus, de Republiek Letland, de Republiek Litouwen, het Groothertogdom Luxemburg, Hongarije, Malta, het Koninkrijk der Nederlanden, de Republiek Oostenrijk, de Republiek Polen, de Portugese Republiek, RoemeniŽ, de Republiek SloveniŽ, de Slowaakse Republiek, de Republiek Finland en het Koninkrijk Zweden, en met de Notulen van het verdrag inzake stabiliteit, coŲrdinatie en bestuur in de Economische en Monetaire Unie, gedaan te Brussel op 2 maart 2012 (Overheidsschuldencrisis - Begrotingsdiscipline) (5-1939)      
  Algemene bespreking
5-103
p. 4-44 5-103 p. 4-44 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van artikel 146, eerste lid, van de programmawet van 27 april 2007 (Bekendmaking op de site van de Kruispuntbank van de Ondernemingen van de beslissingen tot registratie als aannemer en de schrapping ervan : uitstel van inwerkingtreding - Belgisch Staatsblad) (4-489)      
  Verslag van de heer Jean-Jacques De Gucht
4-489/2
p. 1-3 4-489/2 p. 1-3 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 10 mei 2007 ter bestrijding van discriminatie tussen vrouwen en mannen in verzekeringsaangelegenheden (Omzetting richtlijn 2004/113/EG van de Raad) (4-477)      
  Algemene bespreking
4-9
p. 14-43 4-9 p. 14-43 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de wetgeving inzake mandatenlijst en vermogensaangifte wat de transparantie over de vergoedingen, de uitbreiding naar overheidsbestuurders, de elektronische indiening en de controle betreft (Uitbreiding van het toepassingsgebied ratione personae van de mandatenlijst tot de leden van raden van bestuur, directies en adviesraden van rechtspersonen waar de overheid een overheersende invloed uitoefent - Verbeterde controle door het Rekenhof en publicatie op de website - Publicatie van de vergoedingen) (6-408)      
  Algemene bespreking
6-39
p. 5-19 6-39 p. 5-19 (PDF)
Wetsvoorstel houdende de vaststelling van de afstamming van de meeouder (Nieuw opschrift : Wetsvoorstel houdende de vaststelling van de afstamming van de meemoeder) (Mogelijkheid om een juridische afstammingsband vast te stellen ten aanzien van de echtgenoot of echtgenote of partner van hetzelfde geslacht, zonder dat enige adoptieprocedure of een andere specifieke gerechtelijke procedure moet worden gevolgd) (5-2445)      
  Voorstel van de heren Jean-Jacques De Gucht, Philippe Mahoux, Guy Swennen en Yoeri Vastersavendts en de dames Christine Defraigne, Martine Taelman en Nele Lijnen
5-2445/1
p. 1-30 5-2445/1 p. 1-30 (PDF)
Wetsvoorstel houdende wijziging van een aantal bepalingen betreffende studentenarbeid (Wijziging art. 143 WIB 1992 - Wijziging van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten en van het KB van 14 juli 1995 waarbij sommige categorieŽn studenten uit het toepassingsgebied van Titel VI van de wet van 3 juli 1978 worden gesloten - Arbeidsduur - Socialezekerheidsbijdragen en solidariteitsbijdragen) (4-853)      
  Voorstel van mevrouw Nele Lijnen en de heren Filip Anthuenis en Jean-Jacques De Gucht
4-853/1
p. 1-12 4-853/1 p. 1-12 (PDF)
Wetsvoorstel tot aanpassing van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten teneinde het statuut van de kunstenaars efficiŽnter te maken (en opheffing van artikel 1bis van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders - Weerlegbaar vermoeden van het bestaan van een arbeidsovereenkomst) (5-1981)      
  Voorstel van de heren Guido De Padt, Rik Daems, Yoeri Vastersavendts en Jean-Jacques De Gucht
5-1981/1
p. 1-6 5-1981/1 p. 1-6 (PDF)
Wetsvoorstel tot afschaffing van de wet van 1 september 1920 waarbij aan minderjarigen beneden zestien jaar toegang tot de bioscoopzalen wordt ontzegd (Opheffing van de wet op de filmkeuring) (5-2042)      
  Voorstel van de heren Jean-Jacques De Gucht, Dirk Claes, Bert Anciaux, Yoeri Vastersavendts en Rik Daems en mevrouw Martine Taelman
5-2042/1
p. 1-3 5-2042/1 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel tot schrapping van de carensdag (Wijziging artikel 52, ß1, wet 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten) (5-1975)      
  Voorstel van de heer Jean-Jacques De Gucht en mevrouw Nele Lijnen
5-1975/1
p. 1-11 5-1975/1 p. 1-11 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 10 van de wet van 10 mei 2007 ter bestrijding van discriminatie tussen vrouwen en mannen om de afwijking in te voeren die is toegestaan in artikel 5 van de richtlijn 2004/113/EG van de Raad (teneinde op het gebied van de verzekeringen de mannen en de vrouwen niet volstrekt gelijk te behandelen) (4-352)      
  Algemene bespreking
4-9
p. 14-43 4-9 p. 14-43 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 3 van de wet van 28 mei 2002 betreffende de euthanasie, inzake euthanasie bij minderjarigen (4-920)      
  Voorstel van de heren Jean-Jacques De Gucht, Paul Wille en Patrik Vankrunkelsven en mevrouw Martine Taelman
4-920/1
p. 1-5 4-920/1 p. 1-5 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 316 van de programmawet van 27 december 2006, met het oog op de bestrijding van uitkeringsfraude (Samenbrengen in ťťn gegevensbank van de gegevens inzake waterverbruik, elektriciteitsverbruik en ingeschreven voertuigen) (5-2059)      
  Voorstel van de dames Nele Lijnen en Martine Taelman en de heren Rik Daems, Jean-Jacques De Gucht, Guido De Padt en Yoeri Vastersavents
5-2059/1
p. 1 5-2059/1 p. 1 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 39 van de Arbeidswet van 16 maart 1971 inzake het verplicht opnemen van moederschapsrust (Flexibele periodes van pre- en postnataal verlof) (4-1076)      
  Voorstel van de heer Jean-Jacques De Gucht, mevrouw Nele Lijnen, de heer Paul Wille en mevrouw Martine Taelman
4-1076/1
p. 1-3 4-1076/1 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 4 van de wet van 28 mei 2002 betreffende de euthanasie, inzake de wilsbeschikking (Geldigheidsduur van een wilsverklaring - Persoon die niet meer bij bewustzijn is) (4-922)      
  Voorstel van de heren Jean-Jacques De Gucht, Paul Wille en Patrik Vankrunkelsven en mevrouw Martine Taelman
4-922/1
p. 1-4 4-922/1 p. 1-4 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 79 van de wet van 14 juli 1991 betreffende de handelspraktijken en de voorlichting en bescherming van de consument, met betrekking tot de informatieplicht door aanbieders van sms-diensten (Informatie van de consument dat hij een abonnementsdienst genomen heeft en hoe hij het abonnement kan stopzetten en klacht kan indienen bij de Ombudsdienst voor Telecommunicatie) (4-339)      
  Voorstel van de heren Patrik Vankrunkelsven en Jean-Jacques De Gucht
4-339/1
p. 1-6 4-339/1 p. 1-6 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de arbeidswet van 16 maart 1971 voor wat het zondagswerk betreft (Interpretatieve wet - Werk in toeristische centra buiten het seizoen) (5-2076)      
  Voorstel van de heren Rik Daems, Jean-Jacques De Gucht, Guido De Padt en Yoeri Vastersavendts en mevrouw Nele Lijnen
5-2076/1
p. 1 5-2076/1 p. 1 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de artikelen 3 en 14 van de wet van 28 mei 2002 betreffende de euthanasie, inzake de doorverwijsplicht van de behandelende arts (4-921)      
  Voorstel van de heren Jean-Jacques De Gucht, Paul Wille en Patrik Vankrunkelsven en mevrouw Martine Taelman
4-921/1
p. 1-5 4-921/1 p. 1-5 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 14 juli 1991 betreffende de handelspraktijken en de voorlichting en bescherming van de consument wat de parkeertarieven betreft (Facturatie per minuut) (5-2075)      
  Voorstel van de heren Rik Daems, Jean-Jacques De Gucht, Guido De Padt en Yoeri Vastersavendts en de dames Nele Lijnen en Martine Taelman
5-2075/1
p. 1 5-2075/1 p. 1 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 28 mei 2002 betreffende de euthanasie en van de gecoŲrdineerde wet van 10 juli 2008 op de ziekenhuizen en andere verzorgingsinrichtingen teneinde de gewetensclausule te garanderen (Vrijheid van de artsen - Niet-inmenging van de ziekenhuisinstellingen) (5-2173)      
  Voorstel van de heren Guy Swennen, Jacques Brotchi, Philippe Mahoux en Jean-Jacques De Gucht
5-2173/1
p. 1-3 5-2173/1 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 28 mei 2002 betreffende de euthanasie met de bedoeling deze uit te breiden tot personen die getroffen zijn door een ongeneeslijke en onomkeerbare hersenaandoening, en die hun wil te kennen hebben gegeven in een vooraf opgemaakte wilsverklaring inzake euthanasie (5-2184)      
  Voorstel van de heren Jacques Brotchi, Jean-Jacques De Gucht en Richard Miller en de dames Christine Defraigne en Dominique Tilmans
5-2184/1
p. 1-12 5-2184/1 p. 1-12 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 28 mei 2002 betreffende de euthanasie om de tot vijf jaar beperkte geldigheid van de wilsverklaring te schrappen en deze door de patiŽnt zelf te laten bepalen (5-2171)      
  Voorstel van de dames Christine Defraigne en Leona DetiŤge en de heren Philippe Mahoux en Jean-Jacques De Gucht
5-2171/1
p. 1-3 5-2171/1 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 28 mei 2002 betreffende de euthanasie teneinde een termijn vast te leggen voor de arts, enerzijds om gevolg te geven aan het verzoek om euthanasie van de patiŽnt en anderzijds om diens medisch dossier over te dragen aan een commissie indien hij weigert om dit verzoek in te willigen (5-2172)      
  Voorstel van de heren Jean-Jacques De Gucht, Jacques Brotchi, Bert Anciaux en Philippe Mahoux
5-2172/1
p. 1-3 5-2172/1 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 28 mei 2002 betreffende de euthanasie teneinde euthanasie voor minderjarigen mogelijk te maken (indien het oordeelsvermogen van de minderjarige is bevestigd) (5-2170)      
  Voorstel van de heren Philippe Mahoux, Jean-Jacuqes De Gucht en Guy Swennen en mevrouw Christine Defraigne
5-2170/1
p. 1-6 5-2170/1 p. 1-6 (PDF)
  Amendement nr 7 van de heer Jean-Jacques De Gucht c.s.
5-2170/3
p. 1-3 5-2170/3 p. 1-3 (PDF)
  Algemene bespreking
5-130
p. 4-58 5-130 p. 4-58 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 28 mei 2002 betreffende de euthanasie, inzake hulp bij zelfeuthanasie (4-919)      
  Voorstel van de heren Jean-Jacques De Gucht, Paul Wille en Patrik Vankrunkelsven en mevrouw Martine Taelman
4-919/1
p. 1-6 4-919/1 p. 1-6 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten inzake de billijke vergoeding en de werking van de beheersvennootschappen (Inning van de billijke vergoeding alleen wanneer de producent of uitvoerder lid is van de vennootschap welke die int) (5-2069)      
  Voorstel van de heren Rik Daems, Jean-Jacques De Gucht, Guido De Padt en Yoeri Vastersavendts en mevrouw Nele Lijnen
5-2069/1
p. 1 5-2069/1 p. 1 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 31 december 1983 tot hervorming der instellingen voor de Duitstalige Gemeenschap teneinde de invoering van bijkomende onverenigbaarheden voor de leden van de Duitstalige Gemeenschap te regelen (bij bijzondere meerderheid i.p.v. bij gewone meerderheid - Constitutieve autonomie) (6-244)      
  Algemene bespreking
6-21
p. 7-14 6-21 p. 7-14 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 31 december 1983 tot hervorming der instellingen voor de Duitstalige Gemeenschap, met het oog op het invoeren, in het kader van de constitutieve autonomie, van bijkomende onverenigbaarheden voor de leden van het Parlement van de Duitstalige Gemeenschap via een bijzondere meerderheid (Nieuw opschrift : Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 31 december 1983 tot hervorming der instellingen voor de Duitstalige Gemeenschap, met het oog op het regelen van een aantal aspecten van de constitutieve autonomie van de Duitstalige Gemeenschap) (6-254)      
  Voorstel van de heren Bert Anciaux, Alexander Miesen, Karl Vanlouwe, Peter Van Rompuy, Jean-Jacques De Gucht en FranÁois Desquesnes en de dames Cťcile Thibaut en GŁler Turan
6-254/1
p. 1-5 6-254/1 p. 1-5 (PDF)
  Algemene bespreking
6-21
p. 7-14 6-21 p. 7-14 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 4 juli 1989 betreffende de beperking en de controle van de verkiezingsuitgaven voor de verkiezingen van de federale Kamers, de financiering en de open boekhouding van de politieke partijen met het oog op de opheffing van het verbod op reclameboodschappen op radio en televisie bij de verkiezingen (5-2060)      
  Voorstel van de heren Guido De Padt, Rik Daems, Jean-Jacques De Gucht en Yoeri Vastersavendts en de dames Nele Lijnen en Martine Taelman
5-2060/1
p. 1 5-2060/1 p. 1 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wetgeving betreffende de werknemersparticipatie (Aanmoediging in kleine ondernemingen - Winstparticipatie zonder bijgaand investeringsspaarplan : gunstige fiscale en sociale behandeling - Wijziging artikelen 113 en 117 Wetboek van de met de inkomstenbelastingen gelijkgestelde belastingen - RSZ-bijdrage : wijziging artikel 38 wet 29 juni 1981 houdende de algemene beginselen van de sociale zekerheid voor werknemers) (5-2064)      
  Voorstel van de dames Nele Lijnen en Martine Taelman en de heren RIK Daems, Jean-Jacques De Gucht, Guido De Padt en Yoeri Vastersavendts
5-2064/1
p. 1 5-2064/1 p. 1 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek om de aanvaarding van het meemoederschap bij homoseksuele vrouwen mogelijk te maken (4-1580)      
  Voorstel van de heer Jean-Jacques De Gucht en de dames Nele Lijnen en Ann Somers
4-1580/1
p. 1-6 4-1580/1 p. 1-6 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek wat betreft de koop van wijn, olie en andere zaken die men gewoon is te proeven (Afschaffing artikel 1587 Burgerlijk Wetboek dat de voorwaarde bevat dat er geen koop is zolang de koper niet heeft geproefd) (5-2068)      
  Voorstel van de heren Guido De Padt, Rik Daems, Jean-Jacques De Gucht en Yoeri Vastersavendts en de dames Nele Lijnen en Martine Taelman
5-2068/1
p. 1 5-2068/1 p. 1 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek wat betreft het discreet bevallen (4-1026)      
  Voorstel van de heren Patrik Vankrunkelsven en Jean-Jacques De Gucht en mevrouw Martine Taelman
4-1026/1
p. 1-4 4-1026/1 p. 1-4 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde wat betreft de verhuur van onroerende goederen voor handelsdoeleinden (Aftrek van de BTW op de bouw of verbouwing van onroerende goederen) (5-2063)      
  Voorstel van de heren Rik Daems, Jean-Jacques De Gucht, Guido De Padt en Yoeri Vastersavendts en de dames Nele Lijnen en Martine Taelman
5-2063/1
p. 1 5-2063/1 p. 1 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 met betrekking tot de aftrek van beroepskosten voor woon-werkverkeer (Artikel 66, ß4 - Aftrek van de waardevermindering van het voertuig bij verkoop) (5-2065)      
  Voorstel van de heren Rik Daems, Jean-Jacques De Gucht, Guido De Padt en Yoeri Vastersavendts en de dames Nele Lijnen en Martine Taelman
5-2065/1
p. 1 5-2065/1 p. 1 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 met het oog op het toekennen van een fiscale tegemoetkoming aan studenten en aan ouders van studenten (Aftrek van de huurlasten en vervoerskosten van studenten) (5-2062)      
  Voorstel van de heren Rik Daems, Jean-Jacques De Gucht, Guido De Padt en Yoeri Vastersavendts en de dames Nele Lijnen en Martine Taelman
5-2062/1
p. 1 5-2062/1 p. 1 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 wat betreft het verlaagd tarief van de vennootschapsbelasting (Versoepeling van de voorwaarden zodat ondernemingen de vermindering kunnen genieten wanneer alle aandelen, zowel van de onderneming als van de holding, op naam zijn - Familiale holding - Artikel 215 WIB 1992) (5-2066)      
  Voorstel van de heren Rik Daems, Jean-Jacques De Gucht, Guido De Padt en Yoeri Vastersavendts en de dames Nele Lijnen en Martine Taelman
5-2066/1
p. 1 5-2066/1 p. 1 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 wat de fiscale aftrekbaarheid van giften aan instellingen die patiŽnten bijstaan betreft (5-2071)      
  Voorstel van de heren Rik Daems, Jean-Jacques De Gucht, Guido De Padt en Yoeri Vastersavendts en de dames Nele Lijnen en Martine Taelman
5-2071/1
p. 1 5-2071/1 p. 1 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, houdende invoering van een tax-shelterregeling ten behoeve van de podium- en theaterkunsten, inclusief musicals (4-917)      
  Voorstel van de heren Jean-Jacques De Gucht en Berni Collas en mevrouw Martine Taelman
4-917/1
p. 1-12 4-917/1 p. 1-12 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, houdende invoering van een tax-shelterregeling ten behoeve van de podium- en theaterkunsten, inclusief musicals (5-1983)      
  Voorstel van de heren Jean-Jacques De Gucht en Yoeri Vastersavendts en mevrouw Martine Taelman
5-1983/1
p. 1-12 5-1983/1 p. 1-12 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, met betrekking tot de aftrek van bijkomende kosten die verband houden met het verwerven of het behoud van een woning (4-1087)      
  Voorstel van de heren Wouter Beke, Jean-Jacques De Gucht en Andrť Van Nieuwkerke
4-1087/1
p. 1-5 4-1087/1 p. 1-5 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van strafvordering met betrekking tot de anonimiteit van de getuigen (Politieambtenaar - Behoud van de anonimiteit - Klachtprocedure met burgerlijke partijstelling) (5-1993)      
  Voorstel van de heren Yoeri Vastersavendts, Alain Courtois, Dirk Claes en Jean-Jacques De Gucht en de dames Martine Taelman en Fauzaya Talhaoui
5-1993/1
p. 1-4 5-1993/1 p. 1-4 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 april 1983 tot vaststelling van de nadere regelen voor erkenning van geneesheren-specialisten en van huisartsen, teneinde criteria in te voeren waaraan een tegensprekelijk debat tussen de kamers van de erkenningscommissies van geneesheren-specialisten en de Hoge Raad moet voldoen (Nieuw opschrift : Wetsvoorstel tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 april 1983 tot vaststelling van de nadere regelen voor erkenning van geneesheren-specialisten en van huisartsen, teneinde criteria in te voeren waaraan een tegensprekelijk debat tussen de kamers van de erkenningscommissies van geneesheren-specialisten en de Hoge Raad van geneesheren-specialisten en huisartsen moet voldoen) (Aanwijzing van 2 juristen in de Hoge Raad en van een jurist in elke erkenningscommissie, om die instanties te begeleiden bij de motivering van hun beslissingen - Verplichting voor de leden van de Hoge Raad hun respectieve disciplines actief te beoefenen - Erkenning van kandidaat-geneesheren-specialisten) (4-167)      
  Verslag van de heer Jean-Jacques De Gucht
4-167/8
p. 1-3 4-167/8 p. 1-3 (PDF)
  Algemene bespreking
4-50
p. 40-41 4-50 p. 40-41 (PDF)
XLste COSAC, Parijs, 2-4 november 2008 (Het Franse voorzitterschap van de Europese Unie - Euromediterrane samenwerking - Europees veiligheids- en defensiebeleid - FinanciŽle crisis - Leefmilieu - Relaties met Rusland en de Verenigde Staten - Verdrag van Lissabon - Toegang tot Europese documenten - Energiezekerheid en de Europese unie - Europa dichter bij de burgers brengen : welke acties ? welke rol voor de parlementen? - Controle op Europol en de evaluatie van Eurojust - Evaluatie van de subsidiariteitstest) (4-1000)      
  Verslag namens het Federaal Adviescomitť voor Europese Aangelegenheden uitgebracht door de heer Jean-Jacques De Gucht (S) en mevrouw Camille Dieu (K)
4-1000/1
p. 1-75 4-1000/1 p. 1-75 (PDF)
Zaak Frank Van Den Bleeken - Chronologie van de ontwikkelingen (6-438)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Gucht aan de heer Geens, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 6-438
Zeil- en motorboten - Toebehoren - Diefstallen - Handhaving - Cijfers (6-1510)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Gucht aan de heer Jambon, vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der gebouwen
   dossier afgesloten
SV 6-1510
Zeil- en motorboten - Toebehoren - Diefstallen - Handhaving - Cijfers (6-1511)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Gucht aan de heer Geens, minister van Justitie
   Antwoord
SV 6-1511
Zelfstandigen - Gezinswoning - Bescherming tegen schuldeisers - Cijfers - Promotie van de maatregel - Administratieve rompslomp - Kostprijs (6-1501)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Gucht aan de heer Peeters, vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel
   Antwoord
SV 6-1501
Zelfstandigen - Gezinswoning - Bescherming tegen schuldeisers - Cijfers - Promotie van de maatregel - Administratieve rompslomp - Kostprijs (6-1502)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Gucht aan de heer Geens, minister van Justitie
   Antwoord
SV 6-1502
Zelfstandigen - Gezinswoning - Bescherming tegen schuldeisers - Cijfers - Promotie van de maatregel - Administratieve rompslomp - Kostprijs (6-1503)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Gucht aan de heer Borsus, minister van Middenstand, Zelfstandigen, KMO's, Landbouw en Maatschappelijke Integratie
   Antwoord
SV 6-1503
de winstuitkeringsmogelijkheden voor ziekenhuizen (5-11060)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Gucht aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 5-11060
 
Alles van 1995 tot nu
Legislatuur 2019-....
Legislatuur 2014-2019
Legislatuur 2010-2014
Legislatuur 2007-2010
Legislatuur 2003-2007
Legislatuur 1999-2003
Legislatuur 1995-1999