S. 4-487 Dossierfiche K. 52-595

Wetsontwerp betreffende de luchthavenidentificatiebadges
Bart Tommelein   Hilde Vautmans   Jef Van den Bergh   Colette Burgeon   Dalila Douifi  

eerbiediging van het privť-leven
openbare veiligheid
luchthaven
vertrouwelijkheid
veiligheid van het luchtverkeer
toegang tot het arbeidsproces
terrorisme

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
4-487/1 4-487/1 (PDF) Ontwerp geŽvoceerd door de Senaat 19/12/2007
K. 52-595/1 Wetsvoorstel 19/12/2007
K. 52-595/3 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 19/12/2007
4-487/2 4-487/2 (PDF) Verslag namens de commissie 20/12/2007
4-487/3 4-487/3 (PDF) Beslissing om niet te amenderen 20/12/2007
K. 52-595/2 Verslag namens de commissie 28/12/2007
                                      
Chronologie
  (78+79+80) Evocatieprocedure
  [K1] Behandeling door Kamer
19/12/2007   Indiening Doc. K. 52-595/1
19/12/2007   Inoverwegingneming
19/12/2007   Urgentieverzoek (aangenomen)
Integraal verslag nr. 11, p. 2-4
19/12/2007   Aanneming in commissie (ongewijzigd) Doc. K. 52-595/2
19/12/2007   Bespreking
Integraal verslag nr. 11, p. 16-17
19/12/2007   Stemming over het geheel: ne varietur (eenparig)
Integraal verslag nr. 11, p. 28
Doc. K. 52-595/3
19/12/2007   Aanneming zonder amendering
  [S2] Behandeling door Senaat
19/12/2007   Overzending aan Senaat voor de eerste maal
19/12/2007   Uitoefening evocatierecht (S1) Doc. 4-487/1 4-487/1 (PDF)
19/12/2007   Verzending naar commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
19/12/2007   Inschrijving op agenda
20/12/2007   Algemene bespreking Hand. 4-9 Hand. 4-9 (PDF)
20/12/2007   Stemming over het geheel: ne varietur (+52/-0/o1) Hand. 4-9 Hand. 4-9 (PDF)
Doc. 4-487/3 4-487/3 (PDF)
  Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
19/12/2007   Verzending naar commissie
20/12/2007   Inschrijving op agenda
20/12/2007   Aanwijzing rapporteur(s): Jean-Jacques De Gucht
20/12/2007   Bespreking
20/12/2007   Stemming over het geheel: ne varietur (+13/-0/o0)
20/12/2007   Aanneming zonder amendering
20/12/2007   Vertrouwen rapporteur voor mondeling verslag Doc. 4-487/2 4-487/2 (PDF)
20/12/2007   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
20/12/2007   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
27/12/2007   Bekrachtiging en afkondiging
31/12/2007   Bekendmaking (66256)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(78+79+80) Evocatieprocedure Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 19/12/2007
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 20/12/2007
Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
Niet geamendeerd 20/12/2007
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat (Evoc) Evocatietermijn 20/12/2007 15 21/1/2008
Uitoefening evocatierecht (S1) Onderzoekstermijn (S1) 20/12/2007 60 4/3/2008
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
27/12/2007 31/12/2007, blz 66256