Auteurs- en sprekersregister betreffende "Stevens Helga" (Legislatuur 2007-2010)

 
Alles van 1995 tot nu
Legislatuur 2019-....
Legislatuur 2014-2019
Legislatuur 2010-2014
Legislatuur 2007-2010
Legislatuur 2003-2007
Legislatuur 1999-2003
Legislatuur 1995-1999
  Parlementaire documenten Handelingen Schriftelijke vragen
Adoptie - Kosten - Fiscaal aftrekbaarheid (4-1805)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Stevens aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
   Antwoord
SV 4-1805
Adoptie - Maatschappelijk ondezoek - Stiefouderadoptie - Stiefouderadoptie door meemoeders (4-1863)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Stevens aan de heer Vandeurzen, vice-eersteminister en minister van Justitie en Institutionele Hervormingen
   dossier afgesloten
SV 4-1863
Adoptie - Maatschappelijk ondezoek - Stiefouderadoptie - Stiefouderadoptie door meemoeders (4-2561)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Stevens aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 4-2561
Alcoholbeleid - Gemeenschappelijke verklaring van de ministers van Volksgezondheid - Uitvoering (4-2217)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Stevens aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord
SV 4-2217
Alcoholbeleid - Gezamenlijke verklaring - Uitvoering - Overleg met de bevoegde ministers (4-4826)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Stevens aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   dossier afgesloten
SV 4-4826
Alcoholbeleid - Gezamenlijke verklaring - Uitvoering - Overleg met de bevoegde ministers (4-5313)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Stevens aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   Antwoord
SV 4-5313
Alcoholbeleid - Gezamenlijke verklaring - Uitvoering van de maatregelen (4-4795)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Stevens aan de heer Van Quickenborne, minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
   dossier afgesloten
SV 4-4795
Alcoholbeleid - Gezamenlijke verklaring - Uitvoering van de maatregelen (4-4823)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Stevens aan mevrouw Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
   dossier afgesloten
SV 4-4823
Alcoholbeleid - Gezamenlijke verklaring - Uitvoering van de maatregelen (4-4824)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Stevens aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 4-4824
Alcoholbeleid - Gezamenlijke verklaring - Uitvoering van de maatregelen (4-4825)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Stevens aan de heer Magnette, minister van Klimaat en Energie
   dossier afgesloten
SV 4-4825
Alcoholbeleid - Gezamenlijke verklaring - Uitvoering van de maatregelen (4-4827)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Stevens aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
   Antwoord
SV 4-4827
Alcoholbeleid - Gezamenlijke verklaring - Uitvoering van de maatregelen (4-4837)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Stevens aan de heer Schouppe, staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste minister
   dossier afgesloten
SV 4-4837
Alcoholbeleid - Gezamenlijke verklaring - Uitvoering van de maatregelen (4-5711)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Stevens aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-5711
Alcoholbeleid - Gezamenlijke verklaring - Uitvoering van de maatregelen (4-5749)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Stevens aan de heer Magnette, minister van Klimaat en Energie
   Antwoord
SV 4-5749
Alcoholbeleid - Gezamenlijke verklaring - Uitvoering van de maatregelen (4-5895)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Stevens aan de heer Van Quickenborne, minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-5895
Alcoholbeleid - Gezamenlijke verklaring - Uitvoering van de maatregelen (4-6036)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Stevens aan mevrouw Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 4-6036
Alcoholbeleid - Gezamenlijke verklaring - Uitvoering van de maatregelen (4-6061)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Stevens aan de heer Schouppe, staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste Minister
   Antwoord
SV 4-6061
Attention-deficit hyperactivity disorder (ADHD) - Rilatine - Toename van het gebruik - Alternatieve behandelingsmethodes (4-1915)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Stevens aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   dossier afgesloten
SV 4-1915
Attention-deficit hyperactivity disorder (ADHD) - Rilatine - Toename van het gebruik - Alternatieve behandelingsmethodes (4-2329)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Stevens aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord
SV 4-2329
Balkanlanden - Situatie van weeskinderen en kinderen met een handicap - Internationale initiatieven (4-3027)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Stevens aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord
SV 4-3027
Balkanlanden - Situatie van weeskinderen en kinderen met een handicap - Internationale initiatieven (4-3028)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Stevens aan de heer De Gucht, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken
   Antwoord
SV 4-3028
Begeleid vervoer van personen met beperkte mobiliteit - Definitie (4-3934)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Stevens aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   Antwoord
SV 4-3934
Belastingaangifte - Frankeren van de omslag - Afschaffing (4-4293)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Stevens aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
   dossier afgesloten
SV 4-4293
Belastingaangifte - Frankeren van de omslag - Afschaffing (4-4294)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Stevens aan de heer Vanackere, vice-eersteminister en minister van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven en Institutionele Hervormingen
   Antwoord
SV 4-4294
Belastingaangifte - Frankeren van de omslag - Afschaffing (4-5176)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Stevens aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
   Antwoord
SV 4-5176
Belastingformulier - Hetero- en holebikoppels - Gelijkschakeling van de invulmethode - Moeilijkheden voor de belastingdiensten (4-2088)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Stevens aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
   dossier afgesloten
SV 4-2088
Belastingformulier - Hetero- en holebikoppels - Gelijkschakeling van de invulmethode - Moeilijkheden voor de belastingdiensten (4-2267)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Stevens aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
   Antwoord
SV 4-2267
Belgacom - Jaarverslag - Kostprijs (4-1788)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Stevens aan mevrouw Vervotte, minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
   Antwoord
SV 4-1788
Belgacom - Terbeschikkingstelling SIM-box - Overschrijding hersteltermijn (4-3941)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Stevens aan de heer Vanackere, vice-eersteminister en minister van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven en Institutionele Hervormingen
   Antwoord
SV 4-3941
Belgacom-telefoonnet - Reparaties in wijken met mensen die een alarmsysteem hebben - Snelheid van de uitvoering - Hoffelijkheid van de werknemers van de telefonische klantendienst (4-2232)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Stevens aan mevrouw Vervotte, minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
   Antwoord gegeven door de heer Vanackere, vice-eersteminister en minister van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven en Institutionele Hervormingen
SV 4-2232
Belgisch Europees voorzitterschap - Programma - Thema handicap (4-3946)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Stevens aan de heer Delizťe, staatssecretaris voor Sociale Zaken, belast met Personen met een handicap, toegevoegd aan de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   dossier afgesloten
SV 4-3946
Belgisch Europees voorzitterschap - Programma - Thema handicap (4-6223)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Stevens aan de heer Delizťe, staatssecretaris voor Sociale Zaken, belast met Personen met een handicap, toegevoegd aan de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-6223
Bulgarije - Weeskinderen en kinderen met een handicap - FinanciŽle steun van 250 000 euro - Besteding (4-3031)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Stevens aan de heer De Gucht, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken
   Antwoord
SV 4-3031
Camerabewaking voor de fietsenstallingen aan het Sint-Pietersstation in Gent (4-822)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Helga Stevens aan de heer Steven Vanackere, vice-eerste minister en minister van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven en Institutionele Hervormingen
   Antwoord gegeven door de heer Carl Devlies, staatssecretaris voor de CoŲrdinatie van de fraudebestrijding, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris, toegevoegd aan de minister van Justitie
4-69
p. 52-53 4-69 p. 52-53 (PDF)
Chronisch zieken - Zorgforfait - Aantallen (4-1294)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Stevens aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord
SV 4-1294
Cochleaire implantaten - Evolutie (Doven en slechthorenden) (4-183)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Stevens aan mevrouw Onkelinx, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord
SV 4-183
Cochleaire implantaten - Implementatie van een tweede implantaat - Studie - Resultaten (4-2029)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Stevens aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   dossier afgesloten
SV 4-2029
Cochleaire implantaten - Implementatie van een tweede implantaat - Studie - Resultaten (4-2341)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Stevens aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord
SV 4-2341
Cochleaire implantaten - RIZIV - Terugbetaling van een tweede implantaat (Doven en slechthorenden) (4-888)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Stevens aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord
SV 4-888
De Nationale Hoge Raad voor Personen met een handicap (Selectie van de kandidaten - Vertegenwoordiger van de gebarentaalgebruikers ?) (4-215)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Helga Stevens aan mevrouw Julie Fernandez-Fernandez, staatssecretaris voor Personen met een handicap, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord gegeven door de heer Melchior Wathelet, staatssecretaris voor Begroting, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris voor Gezinsbeleid, toegevoegd aan de minister van Werk
4-25
p. 62-63 4-25 p. 62-63 (PDF)
De Post - Jaarverslag - Kostprijs (4-1787)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Stevens aan mevrouw Vervotte, minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
   Antwoord
SV 4-1787
De Post - Postautomaten - Implementatie (4-2039)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Stevens aan mevrouw Vervotte, minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
   dossier afgesloten
SV 4-2039
De Post - Postautomaten - Implementatie (4-2448)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Stevens aan de heer Vanackere, vice-eersteminister en minister van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven en Institutionele Hervormingen
   Antwoord
SV 4-2448
De Post - Postautomaten - Werking van de e-shop (4-4830)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Stevens aan de heer Vanackere, vice-eersteminister en minister van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven en Institutionele Hervormingen
   dossier afgesloten
SV 4-4830
De Post - Postautomaten - Werking van de e-shop (4-5817)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Stevens aan mevrouw Vervotte, minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
   Antwoord
SV 4-5817
De Post - Verkoop van postzegels - Prijsverhoging bij afzonderlijke aankoop (4-4831)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Stevens aan de heer Vanackere, vice-eersteminister en minister van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven en Institutionele Hervormingen
   dossier afgesloten
SV 4-4831
De Post - Verkoop van postzegels - Prijsverhoging bij afzonderlijke aankoop (4-5818)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Stevens aan mevrouw Vervotte, minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
   Antwoord
SV 4-5818
De Werelddag zonder Tabak (Initiatieven van de federale minister) (4-821)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Helga Stevens aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord gegeven door de heer Carl Devlies, staatssecretaris voor de CoŲrdinatie van de fraudebestrijding, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris, toegevoegd aan de minister van Justitie
4-69
p. 50-52 4-69 p. 50-52 (PDF)
De alarmfase in geval van een ongeval in een Seveso-inrichting (Aangepaste alarmprocedure voor dove en slechthorende burgers - Sms-berichten) (4-83)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Helga Stevens aan de heer Patrick Dewael, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Charles Michel, minister van Ontwikkelingssamenwerking
4-17
p. 48-49 4-17 p. 48-49 (PDF)
De beperkte vertegenwoordiging van mensen met een handicap in de Nationale Hoge Raad voor personen met een handicap (4-654)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Helga Stevens aan mevrouw Julie Fernandez-Fernandez, staatssecretaris voor Personen met een handicap, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord gegeven door de heer Carl Devlies, staatssecretaris voor de CoŲrdinatie van de fraudebestrijding, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris, toegevoegd aan de minister van Justitie
4-59
p. 71-74 4-59 p. 71-74 (PDF)
De beperkte vertegenwoordiging van mensen met een handicap in de Nationale Hoge Raad voor personen met een handicap (4-843)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Stevens Helga aan mevrouw Julie Fernandez-Fernandez, staatssecretaris voor Personen met een handicap, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord gegeven door de heer Carl Devlies, staatssecretaris voor de CoŲrdinatie van de fraudebestrijding, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris, toegevoegd aan de minister van Justitie
4-75
p. 66-67 4-75 p. 66-67 (PDF)
De definiŽring van natuurverven en het aanmoedigen van het gebruik ervan (4-287)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Helga Stevens aan de heer Paul Magnette, minister van Klimaat en Energie
   Antwoord gegeven door de heer Etienne Schouppe, staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de eerste minister
4-29
p. 82-85 4-29 p. 82-85 (PDF)
De dienstverlening in postkantoren (Sterke toename van de werkdruk in de overblijvende postkantoren sinds het invoeren van postpunten - Gebrek aan parkeerplaatsen) (4-986)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Helga Stevens aan de heer Steven Vanackere, vice-eerste minister en minister van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven en Institutionele hervormingen
   Antwoord gegeven door de heer Carl Devlies, staatssecretaris voor de CoŲrdinatie van de fraudebestrijding, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris, toegevoegd aan de minister van Justitie
4-81
p. 60-61 4-81 p. 60-61 (PDF)
De federale inspanningen om de situatie van weeskinderen en kinderen en personen met een handicap in de Bulgaarse instellingen en samenleving te verbeteren (4-385)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Helga Stevens aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid en aan de heer Karel De Gucht, minister van Buitenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Karel De Gucht, minister van Buitenlandse Zaken
4-36
p. 23-27 4-36 p. 23-27 (PDF)
De federale tussenkomsten ten gunste van personen met een arbeidshandicap (Noodzaak om het ontwerp van KB in overeenstemming te brengen met de nieuwe situatie in Vlaanderen - VDAB) (4-1172)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Helga Stevens aan mevrouw JoŽlle Milquet, vice-eerste minister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid
4-117
p. 25-27 4-117 p. 25-27 (PDF)
De financiering van het Centrum voor Gelijkheid van Kansen en voor Racismebestrijding (4-1474)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Helga Stevens aan de heer Didier Reynders, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen en aan mevrouw JoŽlle Milquet, vice-eerste minister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid
   Antwoord gegeven door de heer Carl Devlies, staatssecretaris voor de CoŲrdinatie van de fraudebestrijding, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris, toegevoegd aan de minister van Justitie
4-112
p. 40-42 4-112 p. 40-42 (PDF)
De financiŽle en bankcrisis (4-1100)      
  Stemming over de aanbevelingen van de Bijzondere Commissie en stemverklaring van mevrouw Helga Stevens
4-74
p. 10 4-74 p. 10 (PDF)
  4-74
p. 15 4-74 p. 15 (PDF)
De financiŽle steun aan Bulgarije in het kader van de weeshuizenproblematiek (4-167)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Helga Stevens aan mevrouw Laurette Onkelinx, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord gegeven door de heer Christian Dupont, minister van Pensioenen en Maatschappelijke integratie
4-18
p. 8-9 4-18 p. 8-9 (PDF)
De fiscale aftrekbaarheid van kinderopvang voor lagereschoolkinderen (4-1475)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Helga Stevens aan de heer Didier Reynders, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
   Antwoord gegeven door de heer Carl Devlies, staatssecretaris voor de CoŲrdinatie van de fraudebestrijding, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris, toegevoegd aan de minister van Justitie
4-112
p. 42-43 4-112 p. 42-43 (PDF)
De gebrekkige communicatie tussen de parketten en de Dienst Vreemdelingenzaken (Over het feit dat OekraÔense minderjarigen tegen wie een gerechtelijk onderzoek loopt wegens het neersteken van een leerling, ongestoord het land konden verlaten) (4-610)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Helga Stevens aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie, aan mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Migratie- en asielbeleid en aan de heer Guido De Padt, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
4-62
p. 18-24 4-62 p. 18-24 (PDF)
De implementatie van de bepalingen van de Europese universele dienstrichtlijn (2002) over de gelijkwaardige toegang van personen met een handicap tot openbare telefoondiensten (4-650)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Helga Stevens aan de heer Vincent Van Quickenborne, minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen en aan mevrouw Julie Fernandez-Fernandez, staatssecretaris voor Personen met een handicap, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord gegeven door de heer Carl Devlies, staatssecretaris voor de CoŲrdinatie van de fraudebestrijding, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris, toegevoegd aan de minister van Justitie
4-59
p. 65-67 4-59 p. 65-67 (PDF)
De interministeriŽle conferentie over drugs (Belang van een algemeen en geÔntegreerd drugsbeleid) (4-245)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Helga Stevens aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord gegeven door de heer Carl Devlies, staatssecretaris voor de CoŲrdinatie van de fraudebestrijding, toegevoegd aan de eerste minister
4-26
p. 56-58 4-26 p. 56-58 (PDF)
De invoer uit het buitenland van verwaarloosde en/of mishandelde dieren door dierenrechtenorganisaties (KB 18 maart 2009 - Verbod voor asielen om dieren uit het buitenland in te voeren - Gevolgen voor sommige organisaties) (4-987)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Helga Stevens aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord gegeven door de heer Carl Devlies, staatssecretaris voor de CoŲrdinatie van de fraudebestrijding, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris, toegevoegd aan de minister van Justitie
4-81
p. 58-59 4-81 p. 58-59 (PDF)
De invoering van de kilometerheffing in Vlaanderen (Verklaringen van de federale staatssecretaris over een gewestelijke bevoegdheid) (4-1059)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Helga Stevens aan de heer Etienne Schouppe, staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de eerste minister
4-110
p. 31-36 4-110 p. 31-36 (PDF)
De maximumgrens van 2000 dienstencheques voor personen met een handicap die van het persoonlijke-assistentiebudget gebruik maken (Ontoereikendheid) (4-736)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Helga Stevens aan mevrouw JoŽlle Milquet, vice-eerste minister en minister van Werk en Gelijke Kansen
   Antwoord gegeven door de heer Carl Devlies, staatssecretaris voor de CoŲrdinatie van de fraudebestrijding, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris, toegevoegd aan de minister van Justitie
4-65
p. 66-67 4-65 p. 66-67 (PDF)
De mensenrechten in Rusland (Moord op de mensenrechtenactiviste Natalja Estemirova - Schending van de mensenrechten in TsjetsjeniŽ - Initiatieven van de VN, de Raad van Europa en de OVSE om Rusland onder druk te zetten) (4-878)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Helga Stevens aan de heer Karel De Gucht, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
4-86
p. 12-16 4-86 p. 12-16 (PDF)
De mensenrechtensituatie in Rusland (Moord op advocaat Markelov en op journaliste Baburova - Optreden van Raad van Europa of OVSE - Moord op journaliste PolitkovskaÔa en getuige IsraÔlov - Houding van BelgiŽ) (4-578)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Helga Stevens aan de heer Karel De Gucht, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
4-60
p. 14-17 4-60 p. 14-17 (PDF)
De minimale dienstverlening van De Post (4-112)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Helga Stevens aan mevrouw Inge Vervotte, minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
   Antwoord gegeven door de heer Charles Michel, minister van Ontwikkelingssamenwerking
4-17
p. 69-70 4-17 p. 69-70 (PDF)
De moeilijkheden die chronisch zieken en personen met een handicap ondervinden om een schuldsaldoverzekering af te sluiten (ook ex-kankerpatiŽnten - Betaalbare verzekering voor iedereen) (4-123)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Helga Stevens aan de heer Didier Reynders, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen en aan mevrouw Sabine Laruelle, minister van Economie, Zelfstandigen en Landbouw
   Antwoord gegeven door de heer Didier Reynders, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Institutionele hervormingen
4-15
p. 21-22 4-15 p. 21-22 (PDF)
De moeilijkheden die chronisch zieken, personen met een handicap en ex-kankerpatiŽnten ondervinden bij het afsluiten van een schuldsaldoverzekering (4-290)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Helga Stevens aan de heer Didier Reynders, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
   Antwoord gegeven door de heer Etienne Schouppe, staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de eerste minister
4-29
p. 49-51 4-29 p. 49-51 (PDF)
De mogelijkheid om een noodoproep te doen via sms (Doven, slechthorenden en spraakgestoorden) (4-288)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Helga Stevens aan de heer Vincent Van Quickenborne, minister van Ondernemen en Vereenvoudigen
   Antwoord gegeven door de heer Etienne Schouppe, staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de eerste minister
4-29
p. 85-88 4-29 p. 85-88 (PDF)
De mogelijkheid om een noodoproep te doen via sms (Probleem van de medeburgers die doof of slechthorend zijn) (4-217)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Helga Stevens aan de heer Patrick Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Melchior Wathelet, staatssecretaris voor Begroting, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris voor Gezinsbeleid, toegevoegd aan de minister van Werk
4-25
p. 58-60 4-25 p. 58-60 (PDF)
De nieuwe dienstverlening van de NMBS voor mensen met een beperkte mobiliteit (Verplichting om te reserveren via een betalend nummer - Criteria voor de goed- of afkeuring van een reservering) (4-538)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Helga Stevens aan mevrouw Inge Vervotte, minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
   Antwoord gegeven door de heer Olivier Chastel, staatssecretaris voor Buitenlandse Zaken, belast met de Voorbereiding van het Europese Voorzitterschap, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken
4-49
p. 77-79 4-49 p. 77-79 (PDF)
De onbeschikbaarheid van Dantriumcapsules op de Belgische markt (Aandoening verbonden met spasticiteit - Terugbetaling) (4-1306)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Helga Stevens aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   Antwoord gegeven door de heer Jean-Marc Delizťe, staatssecretaris voor Sociale Zaken, belast met Personen met een handicap, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
4-103
p. 63-64 4-103 p. 63-64 (PDF)
De ontoegankelijkheid van het treinverkeer voor personen met een handicap (4-428)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Helga Stevens aan mevrouw Inge Vervotte, minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
4-46
p. 26-28 4-46 p. 26-28 (PDF)
De ontoegankelijkheid van wachtdiensten van dokters en apothekers voor dove en slechthorende burgers (Aanpassing van het centrale oproepsysteem) (4-535)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Helga Stevens aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord gegeven door de heer Olivier Chastel, staatssecretaris voor Buitenlandse Zaken, belast met de Voorbereiding van het Europese Voorzitterschap, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken
4-49
p. 52-54 4-49 p. 52-54 (PDF)
De opmerkingen van het Rekenhof over de begroting inzake tegemoetkomingen voor personen met een handicap (Federale begroting 2009 - Verantwoording van het krediet op de allocatie "Tegemoetkomingen aan personen met een handicap" - Achterstallige betalingen - Aanzuivering van de orderekening - Stijging van de gemiddelde behandelingsduur van dossiers) (4-576)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Helga Stevens aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord gegeven door de heer Carl Devlies, staatssecretaris voor de CoŲrdinatie van de fraudebestrijding, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris, toegevoegd aan de minister van Justitie
4-51
p. 81-83 4-51 p. 81-83 (PDF)
De opname van vragen inzake arbeidshandicap en gezondheidsaandoeningen in de EnquÍte voor Arbeidskrachtentelling (EAK) (Cijfers over de werkgelegenheidsgraad van arbeidsgehandicapten - Stand van zaken - Overleg Algemene Directie Statistiek-minister van Werk) (4-844)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Helga Stevens aan mevrouw JoŽlle Milquet, vice-eerste minister en minister van Werk en Gelijke Kansen en aan de heer Vincent Van Quickenborne, minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
   Antwoord gegeven door de heer Carl Devlies, staatssecretaris voor de CoŲrdinatie van de fraudebestrijding, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris, toegevoegd aan de minister van Justitie
4-75
p. 60-62 4-75 p. 60-62 (PDF)
De opname van vragen inzake arbeidshandicap en gezondheidsaandoeningen in de EnquÍte voor Arbeidskrachtentelling (EAK) (Noodzaak om arbeidsparticipatiegraad van gehandicapten te verhogen - Nood aan cijfers) (4-738)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Helga Stevens aan mevrouw JoŽlle Milquet, vice-eerste minister en minister van Werk en Gelijke Kansen en aan mevrouw Sabine Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   Antwoord gegeven door de heer Carl Devlies, staatssecretaris voor de CoŲrdinatie van de fraudebestrijding, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris, toegevoegd aan de minister van Justitie
4-65
p. 64-65 4-65 p. 64-65 (PDF)
De parking van het station van Drongen (4-1309)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Helga Stevens aan mevrouw Inge Vervotte, minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
   Antwoord gegeven door de heer Jean-Marc Delizťe, staatssecretaris voor Sociale Zaken, belast met Personen met een handicap, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
4-103
p. 86-87 4-103 p. 86-87 (PDF)
De problematiek van de oorspronkelijke geboorteakte voor transgenderpersonen (Gewoonte om de geslachtswijziging in de marge van de geboorteakte bij te schrijven - Inbreuk op de privacy) (4-1549)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Helga Stevens aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie en aan mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Carl Devlies, staatssecretaris voor de CoŲrdinatie van de fraudebestrijding, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris, toegevoegd aan de minister van Justitie
4-115
p. 82-85 4-115 p. 82-85 (PDF)
De problematiek van geÔnterneerden (GeÔnterneerden in gevangenissen - Bouw van twee grootschalige instellingen voor geÔnterneerden in Gent en in Antwerpen) (4-80)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Helga Stevens aan de heer Jo Vandeurzen, minister van Justitie
   Antwoord gegeven door de heer Charles Michel, minister van Ontwikkelingssamenwerking
4-17
p. 59-61 4-17 p. 59-61 (PDF)
De problematiek van geÔnterneerden (Proefprojecten) (4-81)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Helga Stevens aan mevrouw Laurette Onkelinx, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord gegeven door de heer Charles Michel, minister van Ontwikkelingssamenwerking
4-17
p. 37-39 4-17 p. 37-39 (PDF)
De ratificatie van het internationale Verdrag van de Verenigde Naties inzake de rechten van personen met een handicap (Datum van bekrachtiging door BelgiŽ) (4-414)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Helga Stevens aan de heer Karel De Gucht, minister van Buitenlandse Zaken en aan mevrouw Julie Fernandez-Fernandez, staatssecretaris voor Personen met een handicap, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord gegeven door de heer Carl Devlies, staatssecretaris voor de CoŲrdinatie van de fraudebestrijding, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris, toegevoegd aan de minister van Justitie
4-46
p. 80-81 4-46 p. 80-81 (PDF)
De ratificatie van het verdrag van de Verenigde Naties inzake de rechten van personen met een handicap (Datum van bekrachtiging) (4-500)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Helga Stevens aan de heer Karel De Gucht, minister van Buitenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Migratie- en asielbeleid
4-51
p. 39-40 4-51 p. 39-40 (PDF)
De renovatie van het station Brussel-Centraal (Tekort aan zitbanken en beeldschermen op de perrons) (4-871)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Helga Stevens aan de heer Steven Vanackere, vice-eerste minister en minister van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven en Institutionele Hervormingen
   Antwoord gegeven door de heer Carl Devlies, staatssecretaris voor de CoŲrdinatie van de fraudebestrijding, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris, toegevoegd aan de minister van Justitie
4-75
p. 57-59 4-75 p. 57-59 (PDF)
De risicodossiers inzake kinderopvanginitiatieven (Extra begeleiding of toezicht door Kind en Gezin in geval van klachten) (4-1664)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Helga Stevens aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord gegeven door de heer Olivier Chastel, staatssecretaris voor Europese Zaken, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken
4-119
p. 69-70 4-119 p. 69-70 (PDF)
De situatie van mensen met een handicap die in een gevangenis verblijven (Maatregelen voor correcte behandeling) (4-651)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Helga Stevens aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord gegeven door de heer Carl Devlies, staatssecretaris voor de CoŲrdinatie van de fraudebestrijding, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris, toegevoegd aan de minister van Justitie
4-59
p. 63-65 4-59 p. 63-65 (PDF)
De situatie van personen met een fysieke en/of sensoriŽle handicap in de Belgische gevangenissen (Slechthorende of slechtziende personen) (4-113)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Helga Stevens aan de heer Jo Vandeurzen, minister van Justitie
   Antwoord gegeven door de heer Charles Michel, minister van Ontwikkelingssamenwerking
4-17
p. 61-63 4-17 p. 61-63 (PDF)
De stijging van het aantal onbetaalde energiefacturen (Aanmaningskosten - Ondersteuning van de Lokale Adviescommissies via het Energiefonds - Fonds voor Overmatige Schuldenlast) (4-1666)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Helga Stevens aan de heer Paul Magnette, minister van Klimaat en Energie, aan de heer Vincent Van Quickenborne, minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen en aan de heer Philippe Courard, staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   Antwoord gegeven door de heer Olivier Chastel, staatssecretaris voor Europese Zaken, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken
4-119
p. 73-74 4-119 p. 73-74 (PDF)
De stijging van het aantal onbetaalde energiefacturen (Personen met betalingsmoeilijkheden - Lokale adviescommissies inzake afsluitingen bij de OCMW's - Energiefonds - Fonds ter bestrijding van de overmatige schuldenlast - Aanmaningskosten) (4-1139)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Helga Stevens aan de heer Paul Magnette, minister van Klimaat en Energie, aan de heer Vincent Van Quickenborne, minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen en aan de heer Philippe Courard, staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   Antwoord gegeven door de heer Philippe Courard, staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
4-115
p. 31-33 4-115 p. 31-33 (PDF)
De tegemoetkomingen van het RIZIV bij de aankoop van hoorapparaten (4-1670)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Helga Stevens aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   Antwoord gegeven door de heer Olivier Chastel, staatssecretaris voor Europese Zaken, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken
4-119
p. 60-62 4-119 p. 60-62 (PDF)
De terugbetaling van een tweede cochleair implantaat (Personen met ernstig gehoorverlies - Ziekteverzekering - Stand van zaken) (4-966)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Helga Stevens aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord gegeven door de heer Carl Devlies, staatssecretaris voor de CoŲrdinatie van de fraudebestrijding, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris, toegevoegd aan de minister van Justitie
4-81
p. 56-58 4-81 p. 56-58 (PDF)
De terugbetaling van hoortoestellen door het RIZIV (voor dove of slechthorende mensen) (4-326)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Helga Stevens aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord gegeven door de heer Carl Devlies, staatssecretaris voor de CoŲrdinatie van de fraudebestrijding, toegevoegd aan de eerste minister
4-32
p. 52-55 4-32 p. 52-55 (PDF)
De terugbetaling van mobiliteitshulpmiddelen door het RIZIV (Stand van zaken KB over terugbetaling van elektronische scooters, actieve rolstoelen enz.) (4-1550)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Helga Stevens aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   Antwoord gegeven door de heer Carl Devlies, staatssecretaris voor de CoŲrdinatie van de fraudebestrijding, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris, toegevoegd aan de minister van Justitie
4-115
p. 64-66 4-115 p. 64-66 (PDF)
De toegankelijkheid van de stations van De Pinte en Waregem voor personen met een beperkte mobiliteit (Vermindering van het aantal begeleiders - Onthaal van reizigers met beperkte mobiliteit) (4-537)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Helga Stevens aan mevrouw Inge Vervotte, minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
   Antwoord gegeven door de heer Olivier Chastel, staatssecretaris voor Buitenlandse Zaken, belast met de Voorbereiding van het Europese Voorzitterschap, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken
4-49
p. 75-76 4-49 p. 75-76 (PDF)
De toegankelijkheid van het nieuwe gebouw van de Directie-generaal Personen met een handicap (Personen met een handicap - Financietoren in Brussel - Niet-naleving van de toegankelijkheidsnormen door de aannemer) (4-769)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Helga Stevens aan de heer Didier Reynders, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
   Antwoord gegeven door de heer Carl Devlies, staatssecretaris voor de CoŲrdinatie van de fraudebestrijding, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris, toegevoegd aan de minister van Justitie
4-65
p. 59-61 4-65 p. 59-61 (PDF)
De toegankelijkheid van het nieuwe gebouw van de Directie-generaal Personen met een handicap (Personen met een handicap - Financietoren in Brussel - Parkeerplaatsen - Niet-naleving van de toegankelijkheidsnormen door de aannemer - Bewegwijzering - Privacy) (4-770)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Helga Stevens aan mevrouw Julie Fernandez-Fernandez, staatssecretaris voor Personen met een handicap, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord gegeven door de heer Carl Devlies, staatssecretaris voor de CoŲrdinatie van de fraudebestrijding, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris, toegevoegd aan de minister van Justitie
4-65
p. 67-69 4-65 p. 67-69 (PDF)
De toegankelijkheid van het spoorverkeer voor personen met een handicap (Probleem van de verplichting om assistentie te reserveren 24 uur voor de reis) (4-699)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Helga Stevens aan de heer Steven Vanackere, vice-eerste minister en minister van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven en Institutionele Hervormingen
4-68
p. 25-27 4-68 p. 25-27 (PDF)
De toegankelijkheid van horecazaken voor assistentiehonden (4-1376)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Helga Stevens aan mevrouw Sabine Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid en aan de heer Jean-Marc Delizťe, staatssecretaris voor Sociale Zaken, belast met Personen met een handicap, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   Antwoord gegeven door de heer Jean-Marc Delizťe, staatssecretaris voor Sociale Zaken, belast met Personen met een handicap, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
4-109
p. 92-94 4-109 p. 92-94 (PDF)
De toegankelijkheid van treinen voor personen met een handicap (Beperking van assistentie door een beslissing van Infrabel) (4-214)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Helga Stevens aan mevrouw Inge Vervotte, minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
4-24
p. 30-32 4-24 p. 30-32 (PDF)
De toegankelijkheidsproblemen naar aanleiding van de werkzaamheden aan de Merelbekebrug te Melle door Infrabel (Tijdelijke voetgangersbrug - Fietsgoten - Hellende vlakken - Rolstoelgebruikers - Gratis taxi's) (4-870)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Helga Stevens aan de heer Steven Vanackere, vice-eerste minister en minister van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven en Institutionele Hervormingen
   Antwoord gegeven door de heer Carl Devlies, staatssecretaris voor de CoŲrdinatie van de fraudebestrijding, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris, toegevoegd aan de minister van Justitie
4-75
p. 52-55 4-75 p. 52-55 (PDF)
De toepassing door Nederland van het Verdrag van Den Haag betreffende de burgerrechtelijke aspecten van internationale ontvoering van kinderen (Termijn waarbinnen verzoeken tot terugkeer moeten behandeld worden) (4-820)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Helga Stevens aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord gegeven door de heer Carl Devlies, staatssecretaris voor de CoŲrdinatie van de fraudebestrijding, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris, toegevoegd aan de minister van Justitie
4-69
p. 53-55 4-69 p. 53-55 (PDF)
De uitbouw van het personenverkeer per trein in de Gentse Zeehaven (Uitbouwen van lijn 204 door de NMBS in het kader van een duurzaam mobiliteitsbeleid) (4-413)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Helga Stevens aan mevrouw Inge Vervotte, minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven en aan de heer Etienne Schouppe, staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de eerste minister
   Antwoord gegeven door de heer Carl Devlies, staatssecretaris voor de CoŲrdinatie van de fraudebestrijding, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris, toegevoegd aan de minister van Justitie
4-46
p. 82-86 4-46 p. 82-86 (PDF)
De uitbreiding van de preventiecampagne over CO-vergiftiging naar de dovengemeenschap (4-1013)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Helga Stevens aan mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
4-107
p. 38-39 4-107 p. 38-39 (PDF)
De uitrusting van de stations van Drongen en Wondelgem (Ontbreken van verwarmde wachtruimte - Parking - Feit dat de reizigers, om van perron te veranderen, zich over de sporen dienen te verplaatsen) (4-845)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Helga Stevens aan de heer Steven Vanackere, vice-eerste minister en minister van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven en Institutionele Hervormingen
   Antwoord gegeven door de heer Carl Devlies, staatssecretaris voor de CoŲrdinatie van de fraudebestrijding, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris, toegevoegd aan de minister van Justitie
4-75
p. 50-51 4-75 p. 50-51 (PDF)
De uitvoering van de wet betreffende overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten (4-1375)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Helga Stevens aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord gegeven door de heer Jean-Marc Delizťe, staatssecretaris voor Sociale Zaken, belast met Personen met een handicap, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
4-109
p. 89-92 4-109 p. 89-92 (PDF)
De uitvoering van de wet tot wijziging van de wetgeving met het oog op de bevordering van de patiŽntenmobiliteit (Hogere ligdagprijs voor buitenlandse patiŽnten - Inwerkingtreding - Observatorium voor PatiŽntenmobiliteit - Ontwerp van Europese richtlijn) (4-1374)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Helga Stevens aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   Antwoord gegeven door de heer Jean-Marc Delizťe, staatssecretaris voor Sociale Zaken, belast met Personen met een handicap, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
4-109
p. 85-89 4-109 p. 85-89 (PDF)
De vertegenwoordiging van de Vlaamse dovengemeenschap in de Nationale Hoge Raad voor personen met een handicap (4-655)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Helga Stevens aan mevrouw Julie Fernandez-Fernandez, staatssecretaris voor Personen met een handicap, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord gegeven door de heer Carl Devlies, staatssecretaris voor de CoŲrdinatie van de fraudebestrijding, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris, toegevoegd aan de minister van Justitie
4-59
p. 74-75 4-59 p. 74-75 (PDF)
De voortgang in het dossier "noodoproepsysteem via sms" (4-685)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Helga Stevens aan de heer Vincent Van Quickenborne, minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
   Antwoord gegeven door de heer Jean-Marie Delizťe, staatssecretaris voor Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Maatschappelijke Integratie, Pensioenen en Grote Steden
4-61
p. 56-58 4-61 p. 56-58 (PDF)
De vorderingen inzake de alarmprocedure voor doven en slechthorenden ingeval van een ongeval in een Seveso-inrichting (Alarmboodschap via SMS) (4-573)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Helga Stevens aan de heer Patrick Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Carl Devlies, staatssecretaris voor de CoŲrdinatie van de fraudebestrijding, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris, toegevoegd aan de minister van Justitie
4-51
p. 83-85 4-51 p. 83-85 (PDF)
De vorderingen van de Commissie voor Verzekeringen met betrekking tot de problematiek van de schuldsaldoverzekering voor chronisch zieken, personen met een handicap en ex-kankerpatiŽnten (4-574)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Helga Stevens aan de heer Didier Reynders, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
   Antwoord gegeven door de heer Carl Devlies, staatssecretaris voor de CoŲrdinatie van de fraudebestrijding, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris, toegevoegd aan de minister van Justitie
4-51
p. 68-69 4-51 p. 68-69 (PDF)
De wachtlijsten in de jeugdpsychiatrie (en het tekort aan kinderpsychiaters - Registratiesysteem) (4-74)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Helga Stevens aan mevrouw Laurette Onkelinx, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
4-12
p. 10-13 4-12 p. 10-13 (PDF)
De werking van de Directie-generaal Personen met een handicap (Lange wachttijden tussen het indienen van een aanvraag tot tegemoetkoming en het medisch onderzoek - Gebrek aan klantvriendelijkheid) (4-1551)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Helga Stevens aan de heer Jean-Marc Delizťe, staatssecretaris voor Sociale Zaken, belast met Personen met een handicap, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   Antwoord gegeven door de heer Carl Devlies, staatssecretaris voor de CoŲrdinatie van de fraudebestrijding, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris, toegevoegd aan de minister van Justitie
4-115
p. 88-90 4-115 p. 88-90 (PDF)
De werking van de Nationale Hoge Raad voor Personen met een handicap (Problemen met het jaarverslag) (4-325)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Helga Stevens aan mevrouw Julie Fernandez-Fernandez, staatssecretaris voor Personen met een handicap, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord gegeven door de heer Jean-Marc Delizťe, staatssecretaris voor Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Maatschappelijke Integratie, Pensioenen en Grote Steden
4-32
p. 18-20 4-32 p. 18-20 (PDF)
De werking van de werkgroep "Het Reddend Gebaar" (Toegankelijkheid van de politiediensten voor dove en slechthorende burgers) (4-324)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Helga Stevens aan de heer Patrick Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Carl Devlies, staatssecretaris voor de CoŲrdinatie van de fraudebestrijding, toegevoegd aan de eerste minister
4-32
p. 64-67 4-32 p. 64-67 (PDF)
Dienst Centrale Adoptie - Langdurige sluiting tijdens de kerstperiode - Kosten voor adoptieouders (4-3034)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Stevens aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 4-3034
Directie-generaal Personen met een handicap - Beschikbaarheid van cijfermateriaal - Opsplitsingen per pathologie of handicap (4-4836)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Stevens aan de heer Delizťe, staatssecretaris voor Sociale Zaken, belast met Personen met een handicap, toegevoegd aan de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   dossier afgesloten
SV 4-4836
Directie-generaal Personen met een handicap - Beschikbaarheid van cijfermateriaal - Opsplitsingen per pathologie of handicap (4-6248)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Stevens aan de heer Delizťe, staatssecretaris voor Sociale Zaken, belast met Personen met een handicap, toegevoegd aan de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   Antwoord
SV 4-6248
Directie-generaal Personen met een handicap - Gratis groene lijn - Doven en slechthorenden - Gebruik van het email-adres - Vertragingen in de behandeling van het dossier - Invoering van een internet chatbox (4-7462)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Stevens aan de heer Delizťe, staatssecretaris voor Sociale Zaken, belast met Personen met een handicap, toegevoegd aan de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-7462
Directie-generaal personen met een handicap - Eerstelijnsdiensten - Toegankelijkheid (4-3964)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Stevens aan de heer Delizťe, staatssecretaris voor Sociale Zaken, belast met Personen met een handicap, toegevoegd aan de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   dossier afgesloten
SV 4-3964
Directie-generaal personen met een handicap - Eerstelijnsdiensten - Toegankelijkheid (4-6241)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Stevens aan de heer Delizťe, staatssecretaris voor Sociale Zaken, belast met Personen met een handicap, toegevoegd aan de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-6241
Directie-generaal personen met een handicap - Inkorting wachttijden (4-3953)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Stevens aan de heer Delizťe, staatssecretaris voor Sociale Zaken, belast met Personen met een handicap, toegevoegd aan de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   dossier afgesloten
SV 4-3953
Directie-generaal personen met een handicap - Inkorting wachttijden (4-6230)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Stevens aan de heer Delizťe, staatssecretaris voor Sociale Zaken, belast met Personen met een handicap, toegevoegd aan de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-6230
Directie-generaal personen met een handicap - Leesbaarheid documenten (4-3962)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Stevens aan de heer Delizťe, staatssecretaris voor Sociale Zaken, belast met Personen met een handicap, toegevoegd aan de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   dossier afgesloten
SV 4-3962
Directie-generaal personen met een handicap - Leesbaarheid documenten (4-6239)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Stevens aan de heer Delizťe, staatssecretaris voor Sociale Zaken, belast met Personen met een handicap, toegevoegd aan de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-6239
Directie-generaal personen met een handicap - Strategische analysecapaciteit (4-3952)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Stevens aan de heer Delizťe, staatssecretaris voor Sociale Zaken, belast met Personen met een handicap, toegevoegd aan de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   dossier afgesloten
SV 4-3952
Directie-generaal personen met een handicap - Strategische analysecapaciteit (4-6229)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Stevens aan de heer Delizťe, staatssecretaris voor Sociale Zaken, belast met Personen met een handicap, toegevoegd aan de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-6229
Directie-generaal voor personen met een handicap - Personeel - Opleidingsprogramma's (4-3958)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Stevens aan de heer Delizťe, staatssecretaris voor Sociale Zaken, belast met Personen met een handicap, toegevoegd aan de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   dossier afgesloten
SV 4-3958
Directie-generaal voor personen met een handicap - Personeel - Opleidingsprogramma's (4-6235)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Stevens aan de heer Delizťe, staatssecretaris voor Sociale Zaken, belast met Personen met een handicap, toegevoegd aan de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-6235
Dove en slechtohorende personen - Cochleaire implantaten - Terugbetaling van een tweede implantaat (4-3134)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Stevens aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord
SV 4-3134
Eedaflegging (Verkiezingen van 10 juni 2007)      
  mevrouw Helga Stevens, senator aangewezen door het Vlaams Parlement
4-2
p. 17 4-2 p. 17 (PDF)
Een goedkoper tarief voor blinden en slechtzienden voor het inlichtingennummer van Belgacom (4-534)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Helga Stevens aan mevrouw Inge Vervotte, minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
   Antwoord gegeven door de heer Olivier Chastel, staatssecretaris voor Buitenlandse Zaken, belast met de Voorbereiding van het Europese Voorzitterschap, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken
4-49
p. 71-74 4-49 p. 71-74 (PDF)
Een treinverbinding voor personenverkeer in de Gentse havenzone (4-1473)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Helga Stevens aan mevrouw Inge Vervotte, minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
   Antwoord gegeven door de heer Carl Devlies, staatssecretaris voor de CoŲrdinatie van de fraudebestrijding, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris, toegevoegd aan de minister van Justitie
4-112
p. 43-45 4-112 p. 43-45 (PDF)
Europees REACH112-project - Toegang tot de noodhulpdiensten voor personen met een handicap - Niet-deelname van BelgiŽ (4-4834)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Stevens aan mevrouw Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
   dossier afgesloten
SV 4-4834
Europees REACH112-project - Toegang tot de noodhulpdiensten voor personen met een handicap - Niet-deelname van BelgiŽ (4-4835)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Stevens aan de heer Van Quickenborne, minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
   dossier afgesloten
SV 4-4835
Europees REACH112-project - Toegang tot de noodhulpdiensten voor personen met een handicap - Niet-deelname van BelgiŽ (4-5896)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Stevens aan de heer Van Quickenborne, minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-5896
Europees REACH112-project - Toegang tot de noodhulpdiensten voor personen met een handicap - Niet-deelname van BelgiŽ (4-6037)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Stevens aan mevrouw Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 4-6037
FOD Binnenlandse Zaken - Informatiestand te Aalst - Aanwezigheid van uitsluitend Franstalige documentatie (4-4288)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Stevens aan mevrouw Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
   dossier afgesloten
SV 4-4288
FOD Binnenlandse Zaken - Informatiestand te Aalst - Aanwezigheid van uitsluitend Franstalige documentatie (4-5984)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Stevens aan mevrouw Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 4-5984
Federale openbare gebouwen - Toegankelijkheid (4-314)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Stevens aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
   dossier afgesloten
SV 4-314
Federale openbare gebouwen - Toegankelijkheid (4-519)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Stevens aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
   Antwoord
SV 4-519
Federale overheid - Websites - Toegankelijkheid (AnySurferlabel) (4-1684)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Stevens aan de heer Leterme, eerste minister
   Antwoord
SV 4-1684
Federale overheid - Websites - Toegankelijkheid (AnySurferlabel) (4-1685)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Stevens aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
   dossier afgesloten
SV 4-1685
Federale overheid - Websites - Toegankelijkheid (AnySurferlabel) (4-1686)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Stevens aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   dossier afgesloten
SV 4-1686
Federale overheid - Websites - Toegankelijkheid (AnySurferlabel) (4-1687)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Stevens aan de heer Dewael, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 4-1687
Federale overheid - Websites - Toegankelijkheid (AnySurferlabel) (4-1688)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Stevens aan de heer Vandeurzen, vice-eersteminister en minister van Justitie en Institutionele Hervormingen
   Antwoord
SV 4-1688
Federale overheid - Websites - Toegankelijkheid (AnySurferlabel) (4-1689)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Stevens aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen
   dossier afgesloten
SV 4-1689
Federale overheid - Websites - Toegankelijkheid (AnySurferlabel) (4-1690)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Stevens aan de heer De Gucht, minister van Buitenlandse Zaken
   Antwoord
SV 4-1690
Federale overheid - Websites - Toegankelijkheid (AnySurferlabel) (4-1691)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Stevens aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   Antwoord
SV 4-1691
Federale overheid - Websites - Toegankelijkheid (AnySurferlabel) (4-1692)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Stevens aan mevrouw Arena, minister van Maatschappelijke Integratie, Pensioenen en Grote Steden
   Antwoord
SV 4-1692
Federale overheid - Websites - Toegankelijkheid (AnySurferlabel) (4-1693)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Stevens aan de heer De Crem, minister van Landsverdediging
   Antwoord
SV 4-1693
Federale overheid - Websites - Toegankelijkheid (AnySurferlabel) (4-1694)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Stevens aan de heer Magnette, minister van Klimaat en Energie
   Antwoord
SV 4-1694
Federale overheid - Websites - Toegankelijkheid (AnySurferlabel) (4-1695)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Stevens aan de heer Michel, minister van Ontwikkelingssamenwerking
   Antwoord
SV 4-1695
Federale overheid - Websites - Toegankelijkheid (AnySurferlabel) (4-1696)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Stevens aan mevrouw Vervotte, minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
   dossier afgesloten
SV 4-1696
Federale overheid - Websites - Toegankelijkheid (AnySurferlabel) (4-1697)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Stevens aan de heer Van Quickenborne, minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
   Antwoord
SV 4-1697
Federale overheid - Websites - Toegankelijkheid (AnySurferlabel) (4-1698)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Stevens aan mevrouw Turtelboom, minister van Migratie- en Asielbeleid
   dossier afgesloten
SV 4-1698
Federale overheid - Websites - Toegankelijkheid (AnySurferlabel) (4-1699)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Stevens aan de heer Schouppe, staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste minister
   Antwoord
SV 4-1699
Federale overheid - Websites - Toegankelijkheid (AnySurferlabel) (4-1700)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Stevens aan de heer Devlies, staatssecretaris voor de CoŲrdinatie van de fraudebestrijding, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris, toegevoegd aan de minister van Justitie
   Antwoord
SV 4-1700
Federale overheid - Websites - Toegankelijkheid (AnySurferlabel) (4-1701)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Stevens aan de heer Clerfayt, staatssecretaris, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn
   dossier afgesloten
SV 4-1701
Federale overheid - Websites - Toegankelijkheid (AnySurferlabel) (4-1702)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Stevens aan de heer Chastel, staatssecretaris voor Buitenlandse Zaken, belast met de Voorbereiding van het Europese Voorzitterschap, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken
   Antwoord
SV 4-1702
Federale overheid - Websites - Toegankelijkheid (AnySurferlabel) (4-1703)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Stevens aan mevrouw Fernandez-Fernandez, staatssecretaris voor Personen met een handicap, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   dossier afgesloten
SV 4-1703
Federale overheid - Websites - Toegankelijkheid (AnySurferlabel) (4-1704)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Stevens aan de heer Wathelet, staatssecretaris voor Begroting, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris voor Gezinsbeleid, toegevoegd aan de minister van Werk, en wat de aspecten inzake personen- en familierecht betreft, toegevoegd aan de minister van Justitie
   Antwoord
SV 4-1704
Federale overheid - Websites - Toegankelijkheid (AnySurferlabel) (4-1705)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Stevens aan de heer Delizťe, staatssecretaris voor Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Maatschappelijke Integratie, Pensioenen en Grote Steden
   Antwoord
SV 4-1705
Federale overheid - Websites - Toegankelijkheid (AnySurferlabel) (4-2256)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Stevens aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
   Antwoord
SV 4-2256
Federale overheid - Websites - Toegankelijkheid (AnySurferlabel) (4-2316)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Stevens aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord
SV 4-2316
Federale overheid - Websites - Toegankelijkheid (AnySurferlabel) (4-2433)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Stevens aan de heer Vanackere, vice-eersteminister en minister van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven en Institutionele Hervormingen
   Antwoord
SV 4-2433
Federale overheid - Websites - Toegankelijkheid (AnySurferlabel) (4-2472)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Stevens aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen
   Antwoord
SV 4-2472
Federale overheid - Websites - Toegankelijkheid (AnySurferlabel) (4-2692)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Stevens aan mevrouw Turtelboom, minister van Migratie- en Asielbeleid
   Antwoord
SV 4-2692
Federale overheid - Websites - Toegankelijkheid (AnySurferlabel) (4-2746)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Stevens aan de heer Clerfayt, staatssecretaris voor de Modernisering van de Federale Overheidsdienst FinanciŽn, de Milieufiscaliteit en de Bestrijding van de fiscale fraude, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn
   Antwoord
SV 4-2746
Federale overheid - Websites - Toegankelijkheid (AnySurferlabel) (4-2760)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Stevens aan mevrouw Fernandez-Fernandez, staatssecretaris voor Personen met een handicap, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   dossier afgesloten
SV 4-2760
Federale overheid - Websites - Toegankelijkheid (AnySurferlabel) (4-6183)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Stevens aan de heer Delizťe, staatssecretaris voor Sociale Zaken, belast met Personen met een handicap, toegevoegd aan de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-6183
Federale overheidswebsites - Toegankelijkheid voor personen met een handicap - Verbetering (AnySurferlabel) (4-3044)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Stevens aan mevrouw Fernandez-Fernandez, staatssecretaris voor Personen met een handicap, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   dossier afgesloten
SV 4-3044
Federale overheidswebsites - Toegankelijkheid voor personen met een handicap - Verbetering (AnySurferlabel) (4-6205)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Stevens aan de heer Delizťe, staatssecretaris voor Sociale Zaken, belast met Personen met een handicap, toegevoegd aan de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-6205
Federale politiegebouwen - Toegankelijkheid - Personen met een beperkte mobiliteit (4-829)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Stevens aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
   Antwoord
SV 4-829
Fonds voor beroepsziekten - Statistieken (4-1191)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Stevens aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord
SV 4-1191
Fonds voor beroepsziekten - Statistieken (4-889)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Stevens aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord
SV 4-889
Fonds voor beroepsziekten - Statistieken (4-890)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Stevens aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen
   Antwoord
SV 4-890
Fonds voor de tewerkstelling van personen met een handicap - Stand van zaken (4-3957)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Stevens aan de heer Delizťe, staatssecretaris voor Sociale Zaken, belast met Personen met een handicap, toegevoegd aan de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   dossier afgesloten
SV 4-3957
Fonds voor de tewerkstelling van personen met een handicap - Stand van zaken (4-6234)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Stevens aan de heer Delizťe, staatssecretaris voor Sociale Zaken, belast met Personen met een handicap, toegevoegd aan de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-6234
Geneesmiddel Plavix - Terugbetaling - BeroertepatiŽnten (4-4289)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Stevens aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   Antwoord
SV 4-4289
Geneesmiddelen - Dantrium - Beschikbaarheid op de Belgische markt (4-2030)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Stevens aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord
SV 4-2030
Gerechtsgebouwen - Toegankelijkheid (4-315)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Stevens aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
   dossier afgesloten
SV 4-315
Gerechtsgebouwen - Toegankelijkheid (4-520)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Stevens aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
   Antwoord
SV 4-520
Gerechtsgebouwen - Toegankelijkheidscriteria (4-830)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Stevens aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
   Antwoord
SV 4-830
Gevangenis - Mensen met een handicap - Beschikbaarheid van gegevens (4-2227)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Stevens aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 4-2227
Gevangenis - Mensen met een handicap - Beschikbaarheid van gegevens (4-5574)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Stevens aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-5574
Haar beleid ten aanzien van dierenrechtenorganisaties die verwaarloosde en/of mishandelde dieren invoeren uit het buitenland (4-1307)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Helga Stevens aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   Antwoord gegeven door de heer Jean-Marc Delizťe, staatssecretaris voor Sociale Zaken, belast met Personen met een handicap, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
4-103
p. 64-65 4-103 p. 64-65 (PDF)
Handicap - Evaluatieprocedure - Autonomiecriteria (4-3954)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Stevens aan de heer Delizťe, staatssecretaris voor Sociale Zaken, belast met Personen met een handicap, toegevoegd aan de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   dossier afgesloten
SV 4-3954
Handicap - Evaluatieprocedure - Autonomiecriteria (4-6231)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Stevens aan de heer Delizťe, staatssecretaris voor Sociale Zaken, belast met Personen met een handicap, toegevoegd aan de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   Antwoord
SV 4-6231
Haven van Gent - Personenverkeer - Trein - Uitbouw (4-2093)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Stevens aan mevrouw Vervotte, minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
   dossier afgesloten
SV 4-2093
Haven van Gent - Personenverkeer - Trein - Uitbouw (4-2094)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Stevens aan de heer Schouppe, staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste minister
   Antwoord
SV 4-2094
Haven van Gent - Personenverkeer - Trein - Uitbouw (4-2453)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Stevens aan de heer Vanackere, vice-eersteminister en minister van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven en Institutionele Hervormingen
   Antwoord
SV 4-2453
Het Label Gelijkheid Diversiteit (Uitbouw van een diversiteitsbeleid voor kansengroepen zoals vrouwen, allochtonen, personen met een handicap en ouderen) (4-195)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Helga Stevens aan mevrouw JoŽlle Milquet, vice-eerste minister en minister van Werk en Gelijke Kansen en aan mevrouw Marie Arena, minister van Maatschappelijke Integratie, Pensioenen en Grote Steden
   Antwoord gegeven door de heer Melchior Wathelet, staatssecretaris voor Begroting, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris voor Gezinsbeleid, toegevoegd aan de minister van Werk
4-25
p. 60-62 4-25 p. 60-62 (PDF)
Het Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap (Stand van zaken in de ratificatieprocedure aangaande het VN-verdrag - Vertaling in het Nederlands) (4-43)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Helga Stevens aan de heer Karel De Gucht, minister van Buitenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door mevrouw Inge Vervotte, minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
4-13
p. 43-45 4-13 p. 43-45 (PDF)
Het aanmaken van een inventaris van politiemensen met kennis van gebarentaal (voor de uitwisseling van informatie met doven en slechthorenden - Vzw "het reddend gebaar") (4-216)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Helga Stevens aan de heer Patrick Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Melchior Wathelet, staatssecretaris voor Begroting, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris voor Gezinsbeleid, toegevoegd aan de minister van Werk
4-25
p. 39-41 4-25 p. 39-41 (PDF)
Het combineren van een tijdelijke werkloosheidsuitkering met een opleiding op verzoek van een werkgever (Beroepsopleiding voor tijdelijk werklozen - Nood aan soepeler houding vanwege RVA gezien uitzonderlijke economische omstandigheden) (4-735)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Helga Stevens aan mevrouw JoŽlle Milquet, vice-eerste minister en minister van Werk en Gelijke Kansen
   Antwoord gegeven door de heer Carl Devlies, staatssecretaris voor de CoŲrdinatie van de fraudebestrijding, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris, toegevoegd aan de minister van Justitie
4-65
p. 62-64 4-65 p. 62-64 (PDF)
Het gebrek aan redelijke aanpassingen voor voorzitters en bijzitters met een beperking in stembureaus (Faciliteiten voor gehandicapten) (4-790)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Helga Stevens aan de heer Guido De Padt, minister van Binnenlandse Zaken en aan mevrouw Julie Fernandez-Fernandez, staatssecretaris voor Personen met een handicap, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord gegeven door de heer Guido De Padt, minister van Binnenlandse Zaken
4-78
p. 20-21 4-78 p. 20-21 (PDF)
Het gebruik van dienstencheques voor het begeleid vervoer van personen met een handicap (Verplichting om gebruik te maken van speciaal aangepaste voertuigen, hoewel dat voor sommige mensen met een handicap niet nodig is - KB 12 december 2001) (4-985)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Helga Stevens aan mevrouw Joelle Milquet, vice-eerste minister en minister van Werk en Gelijke Kansen
   Antwoord gegeven door de heer Carl Devlies, staatssecretaris voor de CoŲrdinatie van de fraudebestrijding, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris, toegevoegd aan de minister van Justitie
4-81
p. 61-64 4-81 p. 61-64 (PDF)
Het gebruik van mobiele stemlokalen bij verkiezingen (4-325)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Helga Stevens aan de heer Patrick Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Carl Devlies, staatssecretaris voor de CoŲrdinatie van de fraudebestrijding, toegevoegd aan de eerste minister
4-32
p. 67-68 4-32 p. 67-68 (PDF)
Het gemotiveerd advies van de Europese Commissie om de wettelijke verschillen inzake hospitalisatieverzekeringen tussen ziekenfondsen en private verzekeringsmaatschappijen weg te werken (4-277)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Helga Stevens aan de heer Didier Reynders, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen en aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord gegeven door de heer Jean-Marc Delizťe, staatssecretaris voor Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Maatschappelijke Integratie, Pensioenen en Grote Steden
4-28
p. 26-28 4-28 p. 26-28 (PDF)
Het medisch onderzoek van dove en slechthorende mensen door de medische dienst van de Directie-generaal Personen met een Handicap (Vragenlijst die voornamelijk rekening houdt met zelfredzaamheid op motorisch vlak, maar niet met autonomie op vlak van communicatie - Verlaging van de invaliditeitsgraad) (4-686)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Helga Stevens aan mevrouw Julie Fernandez-Fernandez, staatssecretaris voor Personen met een handicap, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord gegeven door de heer Jean-Marie Delizťe, staatssecretaris voor Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Maatschappelijke Integratie, Pensioenen en Grote Steden
4-61
p. 59-61 4-61 p. 59-61 (PDF)
Het misbruik van parkeerkaarten voor personen met een handicap (4-751)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Stevens Helga aan mevrouw Julie Fernandez-Fernandez, staatssecretaris voor Personen met een handicap, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord gegeven door de heer Carl Devlies, staatssecretaris voor de CoŲrdinatie van de fraudebestrijding, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris, toegevoegd aan de minister van Justitie
4-75
p. 33-35 4-75 p. 33-35 (PDF)
Het nationaal actieplan in de strijd tegen genitale verminkingen (Goedkeuring van het nationaal actieplan door de interministeriŽle conferentie - Maatschappelijke integratie - Vertegenwoordiging van de gemeenschapsministers van onderwijs - Nationaal actieplan tegen partnergeweld) (4-536)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Helga Stevens aan de heer Jo Vandeurzen, vice-eerste minister en minister van Justitie en Institutionele Hervormingen en aan mevrouw JoŽlle Milquet, vice-eerste minister en minister van Werk en Gelijke Kansen
   Antwoord gegeven door de heer Olivier Chastel, staatssecretaris voor Buitenlandse Zaken, belast met de Voorbereiding van het Europese Voorzitterschap, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken
4-49
p. 68-70 4-49 p. 68-70 (PDF)
Het onderscheid tussen hetero- en holebikoppels bij het invullen van belastingaangifteformulieren (4-412)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Helga Stevens aan de heer Didier Reynders, vice-eerste minister en minister van financiŽn en institutionele hervormingen
   Antwoord gegeven door de heer Carl Devlies, staatssecretaris voor de CoŲrdinatie van de fraudebestrijding, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris, toegevoegd aan de minister van Justitie
4-46
p. 41-42 4-46 p. 41-42 (PDF)
Het opstellen en uitvoeren van een actieplan ter bestrijding van genitale verminking (Vertraging in het uitwerken) (4-874)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Helga Stevens aan mevrouw JoŽlle Milquet, vice-eerste minister en minister van Werk en Gelijke Kansen
   Antwoord gegeven door de heer Carl Devlies, staatssecretaris voor de CoŲrdinatie van de fraudebestrijding, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris, toegevoegd aan de minister van Justitie
4-75
p. 62-64 4-75 p. 62-64 (PDF)
Het opstellen van een kadaster van de ondergrond (Schadegevallen en incidenten met leidingen - Risico op ontploffing of ontbranding - Digitaal kadaster dat online door aannemers kan worden geraadpleegd - IMKL : Informatie Model Kabels en Leidingen) (4-368)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Helga Stevens aan de heer Paul Magnette, minister van Klimaat en Energie en aan de heer Vincent Van Quickenborne, minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
   Antwoord gegeven door de heer Carl Devlies, staatssecretaris voor de CoŲrdinatie van de fraudebestrijding, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris, toegevoegd aan de minister van Justitie
4-35
p. 29-31 4-35 p. 29-31 (PDF)
Het organiseren van sekshulp voor mensen met een handicap (Prostitutie - Debat over het recht om een seksleven te hebben en over het ouderschap) (4-575)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Helga Stevens aan mevrouw Julie Fernandez-Fernandez, staatssecretaris voor Personen met een handicap, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord gegeven door de heer Carl Devlies, staatssecretaris voor de CoŲrdinatie van de fraudebestrijding, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris, toegevoegd aan de minister van Justitie
4-51
p. 98-100 4-51 p. 98-100 (PDF)
Het recht op aanwezigheid van een advocaat tijdens het eerste politieverhoor (Naar aanleiding van de arresten van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens - Wenselijkheid om de verhoren audiovisueel op te nemen) (4-869)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Helga Stevens aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord gegeven door de heer Carl Devlies, staatssecretaris voor de CoŲrdinatie van de fraudebestrijding, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris, toegevoegd aan de minister van Justitie
4-75
p. 64-66 4-75 p. 64-66 (PDF)
Het statuut voor onthaalouders (4-1308)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Helga Stevens aan mevrouw JoŽlle Milquet, vice-eerste minister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid
   Antwoord gegeven door de heer Jean-Marc Delizťe, staatssecretaris voor Sociale Zaken, belast met Personen met een handicap, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
4-103
p. 71-72 4-103 p. 71-72 (PDF)
Het toekennen van pleegverlof (Stand van zaken - Uitvoeringsbesluiten) (4-289)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Helga Stevens aan mevrouw JoŽlle Milquet, vice-eerste minister en minister van Werk en Gelijke Kansen en aan de heer Melchior Wathelet, staatssecretaris voor Begroting, toegevoegd aan de eerste minister en staatssecretaris voor Gezinsbeleid, toegevoegd aan de minister van Werk
   Antwoord gegeven door de heer Etienne Schouppe, staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de eerste minister
4-29
p. 88-89 4-29 p. 88-89 (PDF)
Het uitreiken van taalattesten door Selor met betrekking tot de Vlaamse en Frans-Belgische gebarentaal (Nut voor politiemensen in het raam van de dienstverlening aan dove of slechthorende gebarentaalgebruikers) (4-327)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Helga Stevens aan mevrouw Inge Vervotte, minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
   Antwoord gegeven door de heer Carl Devlies, staatssecretaris voor de CoŲrdinatie van de fraudebestrijding, toegevoegd aan de eerste minister
4-32
p. 69-71 4-32 p. 69-71 (PDF)
Het uitreiken van taalattesten door Selor met betrekking tot de Vlaamse en Frans-Belgische gebarentaal (Openstellen van de taalexamens gebarentaal voor alle federale ambtenaren en zelfs voor elke Belgische burger - Certificatie van de gebarentaal) (4-652)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Helga Stevens aan de heer Steven Vanackere, vice-eerste minister en minister van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven en Institutionele hervormingen
   Antwoord gegeven door de heer Carl Devlies, staatssecretaris voor de CoŲrdinatie van de fraudebestrijding, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris, toegevoegd aan de minister van Justitie
4-59
p. 61-63 4-59 p. 61-63 (PDF)
Het verwerven door politiemensen van een Selor-taalattest met betrekking tot de Vlaamse of Frans-Belgische gebarentaal (Voortgang in de afspraken tussen politie en SELOR) (4-653)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Helga Stevens aan de heer Guido De Padt, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Carl Devlies, staatssecretaris voor de CoŲrdinatie van de fraudebestrijding, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris, toegevoegd aan de minister van Justitie
4-59
p. 70-71 4-59 p. 70-71 (PDF)
Holebi's - Gelijke rechten - Erkenning van de Yogyakarta-principes (4-2031)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Stevens aan de heer Vandeurzen, vice-eersteminister en minister van Justitie en Institutionele Hervormingen
   dossier afgesloten
SV 4-2031
Holebi's - Gelijke rechten - Erkenning van de Yogyakarta-principes (4-2576)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Stevens aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 4-2576
Hoofdverpleegkundigen - Verloning (4-4290)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Stevens aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   Antwoord
SV 4-4290
InterministeriŽle conferentie "Personen met een handicap" - Verslagen - Planning (4-1904)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Stevens aan mevrouw Fernandez-Fernandez, staatssecretaris voor Personen met een handicap, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   dossier afgesloten
SV 4-1904
InterministeriŽle conferentie "Personen met een handicap" - Verslagen - Planning (4-2767)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Stevens aan mevrouw Fernandez-Fernandez, staatssecretaris voor Personen met een handicap, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   dossier afgesloten
SV 4-2767
InterministeriŽle conferentie "Personen met een handicap" - Verslagen - Planning (4-6190)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Stevens aan de heer Delizťe, staatssecretaris voor Sociale Zaken, belast met Personen met een handicap, toegevoegd aan de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-6190
InterministeriŽle conferentie Welzijn - Werking (4-3947)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Stevens aan de heer Delizťe, staatssecretaris voor Sociale Zaken, belast met Personen met een handicap, toegevoegd aan de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   dossier afgesloten
SV 4-3947
InterministeriŽle conferentie Welzijn - Werking (4-6224)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Stevens aan de heer Delizťe, staatssecretaris voor Sociale Zaken, belast met Personen met een handicap, toegevoegd aan de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   Antwoord
SV 4-6224
Invaliditeit - Progressieve werkhervatting - Vakantieregeling (4-2751)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Stevens aan mevrouw Fernandez-Fernandez, staatssecretaris voor Personen met een handicap, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   dossier afgesloten
SV 4-2751
Invaliditeit - Progressieve werkhervatting - Vakantieregeling (4-406)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Stevens aan mevrouw Onkelinx, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   dossier afgesloten
SV 4-406
Invaliditeit - Progressieve werkhervatting - Vakantieregeling (4-577)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Stevens aan mevrouw Fernandez-Fernandez, staatssecretaris voor Personen met een handicap, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   dossier afgesloten
SV 4-577
Invaliditeit - Progressieve werkhervatting - Vakantieregeling (4-6175)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Stevens aan de heer Delizťe, staatssecretaris voor Sociale Zaken, belast met Personen met een handicap, toegevoegd aan de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-6175
Kabel- en Leiding Informatie Meldpunt (KLIM) - Kabel en Leiding Informatie Portaal (KLIP) - Eventueel bevoegdheidsconflict - Memorandum of Understanding (Opstellen van een kadaster van de ondergrond) (4-1877)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Stevens aan de heer Van Quickenborne, minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
   dossier afgesloten
SV 4-1877
Kabel- en Leiding Informatie Meldpunt (KLIM) - Kabel en Leiding Informatie Portaal (KLIP) - Eventueel bevoegdheidsconflict - Memorandum of Understanding (Opstellen van een kadaster van de ondergrond) (4-2659)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Stevens aan de heer Van Quickenborne, minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
   Antwoord
SV 4-2659
Kinderen met een cochleair implantaat - Graad van invaliditeit - Beoordeling - Herziening (4-1821)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Stevens aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord
SV 4-1821
Kinderen met een cochleair implantaat - Graad van invaliditeit - Beoordeling - Herziening (4-1822)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Stevens aan mevrouw Fernandez-Fernandez, staatssecretaris voor Personen met een handicap, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   dossier afgesloten
SV 4-1822
Kinderen met een cochleair implantaat - Graad van invaliditeit - Beoordeling - Herziening (4-2764)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Stevens aan mevrouw Fernandez-Fernandez, staatssecretaris voor Personen met een handicap, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   dossier afgesloten
SV 4-2764
Kinderen met een cochleair implantaat - Graad van invaliditeit - Beoordeling - Herziening (4-6187)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Stevens aan de heer Delizťe, staatssecretaris voor Sociale Zaken, belast met Personen met een handicap, toegevoegd aan de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   Antwoord
SV 4-6187
Kinderen met een handicap - Kinderbijslag - Aantallen (4-1265)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Stevens aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord
SV 4-1265
Kinderontvoering - Verdrag van 's-Gravenhage - Naleving (4-2033)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Stevens aan de heer De Gucht, minister van Buitenlandse Zaken
   dossier afgesloten
SV 4-2033
Kinderontvoering - Verdrag van 's-Gravenhage - Naleving (4-2412)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Stevens aan de heer De Gucht, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken
   Antwoord
SV 4-2412
Mantelzorger - Statuut (4-3951)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Stevens aan de heer Delizťe, staatssecretaris voor Sociale Zaken, belast met Personen met een handicap, toegevoegd aan de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   dossier afgesloten
SV 4-3951
Mantelzorger - Statuut (4-6228)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Stevens aan de heer Delizťe, staatssecretaris voor Sociale Zaken, belast met Personen met een handicap, toegevoegd aan de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-6228
Mexicaanse griep - Informatiecampagnes - Doven en slechthorenden - Andere bijzondere doelgroepen (4-4829)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Stevens aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   dossier afgesloten
SV 4-4829
Mexicaanse griep - Informatiecampagnes - Doven en slechthorenden - Andere bijzondere doelgroepen (4-5315)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Stevens aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   Antwoord
SV 4-5315
Milieuvriendelijke voertuigen - Elektrische bromfietsen - Toelagen (4-405)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Stevens aan de heer Leterme, vice-eersteminister en minister van Begroting, Mobiliteit en Institutionele Hervormingen
   dossier afgesloten
SV 4-405
Milieuvriendelijke voertuigen - Elektrische bromfietsen - Toelagen (4-529)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Stevens aan de heer Schouppe, staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste minister
   Antwoord
SV 4-529
Milieuvriendelijke voertuigen - Subsidies - Belastingvermindering (4-836)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Stevens aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
   Vraag zonder antwoord
SV 4-836
Milieuvriendelijke voertuigen - Subsidies - Belastingvermindering (4-837)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Stevens aan de heer Magnette, minister van Klimaat en Energie
   Antwoord
SV 4-837
Milieuvriendelijke voertuigen - Subsidies - Belastingvermindering (4-838)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Stevens aan de heer Clerfayt, staatssecretaris, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn
   Antwoord
SV 4-838
NMBS - Begeleiding van mensen met een beperkte mobiliteit - Evolutie (4-2233)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Stevens aan mevrouw Vervotte, minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
   Antwoord gegeven door de heer Vanackere, vice-eersteminister en minister van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven en Institutionele Hervormingen
SV 4-2233
NMBS - Dienstverlening - Reizigers met beperkte mobiliteit - Tevredenheid (4-1824)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Stevens aan mevrouw Vervotte, minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
   dossier afgesloten
SV 4-1824
NMBS - Dienstverlening - Reizigers met beperkte mobiliteit - Tevredenheid (4-2436)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Stevens aan de heer Vanackere, vice-eersteminister en minister van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven en Institutionele Hervormingen
   Antwoord
SV 4-2436
NMBS - Jaarverslag - Kostprijs (4-1786)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Stevens aan mevrouw Vervotte, minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
   dossier afgesloten
SV 4-1786
NMBS - Jaarverslag - Kostprijs (4-2435)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Stevens aan de heer Vanackere, vice-eersteminister en minister van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven en Institutionele Hervormingen
   Antwoord
SV 4-2435
NMBS - Meetjesland - Verbetering van de dienstverlening (Coordinatie inzake overstaptijd tussen het vervoer van de NMBS en het vervoer van de regionale vervoersmaatschappijen) (4-1170)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Stevens aan mevrouw Vervotte, minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
   Antwoord
SV 4-1170
NMBS - Nachttreinen - Afschaffing van de laatste reguliere nachttrein - Hantering van hoge prijzen (4-2040)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Stevens aan mevrouw Vervotte, minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
   dossier afgesloten
SV 4-2040
NMBS - Nachttreinen - Afschaffing van de laatste reguliere nachttrein - Hantering van hoge prijzen (4-2449)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Stevens aan de heer Vanackere, vice-eersteminister en minister van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven en Institutionele Hervormingen
   Antwoord
SV 4-2449
NMBS - Onbemande stations - Vandalisme - Kosten (4-1828)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Stevens aan mevrouw Vervotte, minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
   dossier afgesloten
SV 4-1828
NMBS - Onbemande stations - Vandalisme - Kosten (4-2440)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Stevens aan de heer Vanackere, vice-eersteminister en minister van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven en Institutionele Hervormingen
   Antwoord
SV 4-2440
NMBS - Reizigers met beperkte mobiliteit - Aantallen (4-1825)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Stevens aan mevrouw Vervotte, minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
   dossier afgesloten
SV 4-1825
NMBS - Reizigers met beperkte mobiliteit - Aantallen (4-2437)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Stevens aan de heer Vanackere, vice-eersteminister en minister van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven en Institutionele Hervormingen
   Antwoord
SV 4-2437
NMBS - Spoorverkeer - Zelfdodingen (4-1663)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Stevens aan mevrouw Vervotte, minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
   Antwoord
SV 4-1663
NMBS - Spoorverkeer tussen stedelijke centra - Dienstregeling - Laatste vertrektijden (4-1826)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Stevens aan mevrouw Vervotte, minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
   dossier afgesloten
SV 4-1826
NMBS - Spoorverkeer tussen stedelijke centra - Dienstregeling - Laatste vertrektijden (4-2438)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Stevens aan de heer Vanackere, vice-eersteminister en minister van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven en Institutionele Hervormingen
   Antwoord
SV 4-2438
NMBS - Stations - Parkings (4-1827)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Stevens aan mevrouw Vervotte, minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
   dossier afgesloten
SV 4-1827
NMBS - Stations - Parkings (4-2439)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Stevens aan de heer Vanackere, vice-eersteminister en minister van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven en Institutionele Hervormingen
   Antwoord
SV 4-2439
NMBS - Stations - Toegankelijkheid (4-2417)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Stevens aan de heer Vanackere, vice-eersteminister en minister van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven en Institutionele Hervormingen
   dossier afgesloten
SV 4-2417
NMBS - Stations - Toegankelijkheid (4-313)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Stevens aan mevrouw Vervotte, minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
   dossier afgesloten
SV 4-313
NMBS - Stations - Toegankelijkheid (4-5761)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Stevens aan mevrouw Vervotte, minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-5761
NMBS - Stations - Toegankelijkheid (4-710)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Stevens aan mevrouw Vervotte, minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
   dossier afgesloten
SV 4-710
NMBS - Toegankelijkheidsbeleid - Belangenorganisaties van personen met een handicap - Inspraak (4-2092)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Stevens aan mevrouw Vervotte, minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
   dossier afgesloten
SV 4-2092
NMBS - Toegankelijkheidsbeleid - Belangenorganisaties van personen met een handicap - Inspraak (4-2452)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Stevens aan de heer Vanackere, vice-eersteminister en minister van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven en Institutionele Hervormingen
   Antwoord
SV 4-2452
NMBS - Treinreizen - Stille treincoupťs (4-2091)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Stevens aan mevrouw Vervotte, minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
   dossier afgesloten
SV 4-2091
NMBS - Treinreizen - Stille treincoupťs (4-2451)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Stevens aan de heer Vanackere, vice-eersteminister en minister van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven en Institutionele Hervormingen
   Antwoord
SV 4-2451
NMBS - Treinverkeer - Kostprijs voor de gebruikers (4-1876)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Stevens aan mevrouw Vervotte, minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
   dossier afgesloten
SV 4-1876
NMBS - Treinverkeer - Kostprijs voor de gebruikers (4-2442)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Stevens aan de heer Vanackere, vice-eersteminister en minister van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven en Institutionele Hervormingen
   Antwoord
SV 4-2442
Nationale Hoge Raad voor Personen met een handicap - Werking (4-3945)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Stevens aan de heer Delizťe, staatssecretaris voor Sociale Zaken, belast met Personen met een handicap, toegevoegd aan de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   dossier afgesloten
SV 4-3945
Nationale Hoge Raad voor Personen met een handicap - Werking (4-6222)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Stevens aan de heer Delizťe, staatssecretaris voor Sociale Zaken, belast met Personen met een handicap, toegevoegd aan de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   Antwoord
SV 4-6222
Nationale Hoge Raad voor personen met een handicap - Leden - Expertise (4-3043)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Stevens aan mevrouw Fernandez-Fernandez, staatssecretaris voor Personen met een handicap, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   dossier afgesloten
SV 4-3043
Nationale Hoge Raad voor personen met een handicap - Leden - Expertise (4-6204)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Stevens aan de heer Delizťe, staatssecretaris voor Sociale Zaken, belast met Personen met een handicap, toegevoegd aan de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-6204
Nationale Hoge Raad voor personen met een handicap - Personen met een handicap - Vertegenwoordiging (4-1008)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Stevens aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord
SV 4-1008
Nationale Hoge Raad voor personen met een handicap - Personen met een handicap - Vertegenwoordiging (4-1009)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Stevens aan mevrouw Fernandez-Fernandez, staatssecretaris voor Personen met een handicap, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord
SV 4-1009
Nationale Loterij - Project "Festivals voor iedereen" en "Toegankelijk voetbal" - FinanciŽle steun (4-3025)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Stevens aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
   Antwoord
SV 4-3025
Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) - Aankoop rollend materieel - Personen met een beperkte mobiliteit - Uitrusting (4-3936)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Stevens aan de heer Vanackere, vice-eersteminister en minister van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven en Institutionele Hervormingen
   Antwoord
SV 4-3936
Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) - Informatiefolders - Blinden en slechtzienden (4-3937)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Stevens aan de heer Vanackere, vice-eersteminister en minister van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven en Institutionele Hervormingen
   Antwoord
SV 4-3937
Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) - Meetjesland - Verbetering van de dienstverlening (4-4833)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Stevens aan de heer Vanackere, vice-eersteminister en minister van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven en Institutionele Hervormingen
   dossier afgesloten
SV 4-4833
Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) - Meetjesland - Verbetering van de dienstverlening (4-5820)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Stevens aan mevrouw Vervotte, minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-5820
Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) - Proefproject rond stilterijtuigen - Modaliteiten (4-4832)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Stevens aan de heer Vanackere, vice-eersteminister en minister van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven en Institutionele Hervormingen
   dossier afgesloten
SV 4-4832
Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) - Proefproject rond stilterijtuigen - Modaliteiten (4-5819)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Stevens aan mevrouw Vervotte, minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-5819
Nationale Maatschappij der Nationale Spoorwegen (NMBS) - Nationale Hoge Raad voor Personen met een handicap - Referentiegesprekspartner - Minder mobiele reizigers (4-3939)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Stevens aan de heer Vanackere, vice-eersteminister en minister van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven en Institutionele Hervormingen
   Antwoord
SV 4-3939
Niet langer op de Belgische markt beschikbare toedieningsvormen van geneesmiddelen (o.a. chronisch zieken - Uitbreiding van de bevoegdheid van de minister) (4-768)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Helga Stevens aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord gegeven door de heer Carl Devlies, staatssecretaris voor de CoŲrdinatie van de fraudebestrijding, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris, toegevoegd aan de minister van Justitie
4-65
p. 61-62 4-65 p. 61-62 (PDF)
Nieuwe dienstverlening van de NMBS voor personen met een handicap (Uitbreiding van de assistentie - Advies van de Nationale Hoge Raad voor gehandicapten) (4-684)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Helga Stevens aan de heer Steven Vanackere, vice-eerste minister en minister van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven en Institutionele hervormingen
   Antwoord gegeven door de heer Jean-Marie Delizťe, staatssecretaris voor Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Maatschappelijke Integratie, Pensioenen en Grote Steden
4-61
p. 54-56 4-61 p. 54-56 (PDF)
Noodoproepen - Kwaliteit van de behandeling - Europees rapport - Ontbrekende gegevens voor BelgiŽ (4-4446)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Stevens aan mevrouw Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
   dossier afgesloten
SV 4-4446
Noodoproepen - Kwaliteit van de behandeling - Europees rapport - Ontbrekende gegevens voor BelgiŽ (4-6000)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Stevens aan mevrouw Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 4-6000
Noodoproepen - Valse oproepen - Hoge aantallen - Consequenties en maatregelen (4-4443)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Stevens aan mevrouw Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 4-4443
Noodoproepen via sms - Vorderingen van de werkgroep - Oplossingen op vlak van lokalisatie en financiering - Voorleggen van een wetsontwerp (4-4445)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Stevens aan de heer Van Quickenborne, minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
   dossier afgesloten
SV 4-4445
Noodoproepen via sms - Vorderingen van de werkgroep - Oplossingen op vlak van lokalisatie en financiering - Voorleggen van een wetsontwerp (4-5872)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Stevens aan de heer Van Quickenborne, minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-5872
Noodoproepsysteem via sms - Gebruikers - Registratie (4-4444)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Stevens aan de heer Van Quickenborne, minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
   dossier afgesloten
SV 4-4444
Noodoproepsysteem via sms - Gebruikers - Registratie (4-5871)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Stevens aan de heer Van Quickenborne, minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-5871
Nummerplaten - Leesbaarheid (4-332)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Stevens aan de heer Leterme, vice-eersteminister en minister van Begroting, Mobiliteit en Institutionele Hervormingen
   Antwoord
SV 4-332
Nummerplaten - Leesbaarheid (4-340)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Stevens aan de heer Dewael, minister van Binnenlandse Zaken
   dossier afgesloten
SV 4-340
Nummerplaten - Leesbaarheid (4-605)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Stevens aan de heer Dewael, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 4-605
Onderzoeksproject natuurverven - Kostprijs (4-1022)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Stevens aan de heer Magnette, minister van Klimaat en Energie
   Antwoord
SV 4-1022
Onthaalouders - Werkloosheid - Uitkeringen (4-328)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Stevens aan de heer Piette, minister van Werk
   dossier afgesloten
SV 4-328
Onthaalouders - Werkloosheid - Uitkeringen (4-656)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Stevens aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen
   Antwoord
SV 4-656
Overheidsbedrijven - Personen met een handicap - Toegankelijkheidsbeleid (4-1026)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Stevens aan mevrouw Vervotte, minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
   Antwoord
SV 4-1026
Personen met beperkte mobiliteit - Begeleid vervoer - Dienstencheques (4-3935)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Stevens aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   Antwoord
SV 4-3935
Personen met beperkte mobiliteit - Begeleid vervoer - Dienstencheques (4-4054)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Stevens aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid
   Antwoord
SV 4-4054
Personen met een handicap - Aanvragen voor tegemoetkomingen - Lange wachttijd - Maatregelen (4-1903)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Stevens aan mevrouw Fernandez-Fernandez, staatssecretaris voor Personen met een handicap, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   dossier afgesloten
SV 4-1903
Personen met een handicap - Aanvragen voor tegemoetkomingen - Lange wachttijd - Maatregelen (4-2766)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Stevens aan mevrouw Fernandez-Fernandez, staatssecretaris voor Personen met een handicap, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   dossier afgesloten
SV 4-2766
Personen met een handicap - Aanvragen voor tegemoetkomingen - Lange wachttijd - Maatregelen (4-6189)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Stevens aan de heer Delizťe, staatssecretaris voor Sociale Zaken, belast met Personen met een handicap, toegevoegd aan de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-6189
Personen met een handicap - Bibliografie van studies en onderzoeken (4-3950)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Stevens aan de heer Delizťe, staatssecretaris voor Sociale Zaken, belast met Personen met een handicap, toegevoegd aan de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   dossier afgesloten
SV 4-3950
Personen met een handicap - Bibliografie van studies en onderzoeken (4-6227)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Stevens aan de heer Delizťe, staatssecretaris voor Sociale Zaken, belast met Personen met een handicap, toegevoegd aan de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   Antwoord
SV 4-6227
Personen met een handicap - Federale overheidsgebouwen - Evaluatie meerjarenplan (4-3956)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Stevens aan de heer Delizťe, staatssecretaris voor Sociale Zaken, belast met Personen met een handicap, toegevoegd aan de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   dossier afgesloten
SV 4-3956
Personen met een handicap - Federale overheidsgebouwen - Evaluatie meerjarenplan (4-6233)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Stevens aan de heer Delizťe, staatssecretaris voor Sociale Zaken, belast met Personen met een handicap, toegevoegd aan de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-6233
Personen met een handicap - Federale overheidsgebouwen - Toegankelijkheid - Referentiestelsel (4-3949)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Stevens aan de heer Delizťe, staatssecretaris voor Sociale Zaken, belast met Personen met een handicap, toegevoegd aan de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   dossier afgesloten
SV 4-3949
Personen met een handicap - Federale overheidsgebouwen - Toegankelijkheid - Referentiestelsel (4-6226)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Stevens aan de heer Delizťe, staatssecretaris voor Sociale Zaken, belast met Personen met een handicap, toegevoegd aan de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-6226
Personen met een handicap - Federale overheidspersoneel - Quotum van 3% (4-3938)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Stevens aan de heer Vanackere, vice-eersteminister en minister van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven en Institutionele Hervormingen
   Antwoord
SV 4-3938
Personen met een handicap - Federale overheidspersoneel - Quotum van 3% (4-3948)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Stevens aan de heer Delizťe, staatssecretaris voor Sociale Zaken, belast met Personen met een handicap, toegevoegd aan de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   dossier afgesloten
SV 4-3948
Personen met een handicap - Federale overheidspersoneel - Quotum van 3% (4-6225)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Stevens aan de heer Delizťe, staatssecretaris voor Sociale Zaken, belast met Personen met een handicap, toegevoegd aan de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   Antwoord
SV 4-6225
Personen met een handicap - Openbaar federaal ambt - Quotum van 3 % (4-3965)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Stevens aan de heer Van Rompuy, eerste minister, belast met de CoŲrdinatie van het Migratie- en asielbeleid
   Antwoord
SV 4-3965
Personen met een handicap - Openbaar federaal ambt - Quotum van 3 % (4-3966)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Stevens aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
   Antwoord
SV 4-3966
Personen met een handicap - Openbaar federaal ambt - Quotum van 3 % (4-3967)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Stevens aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   Antwoord
SV 4-3967
Personen met een handicap - Openbaar federaal ambt - Quotum van 3 % (4-3968)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Stevens aan de heer Vanackere, vice-eersteminister en minister van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven en Institutionele Hervormingen
   Antwoord
SV 4-3968
Personen met een handicap - Openbaar federaal ambt - Quotum van 3 % (4-3969)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Stevens aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid
   dossier afgesloten
SV 4-3969
Personen met een handicap - Openbaar federaal ambt - Quotum van 3 % (4-3970)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Stevens aan de heer Vanhengel, vice-eersteminister en minister van Begroting
   dossier afgesloten
SV 4-3970
Personen met een handicap - Openbaar federaal ambt - Quotum van 3 % (4-3971)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Stevens aan de heer Leterme, minister van Buitenlandse Zaken
   Antwoord
SV 4-3971
Personen met een handicap - Openbaar federaal ambt - Quotum van 3 % (4-3972)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Stevens aan de heer Daerden, minister van Pensioenen en Grote Steden
   dossier afgesloten
SV 4-3972
Personen met een handicap - Openbaar federaal ambt - Quotum van 3 % (4-3973)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Stevens aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 4-3973
Personen met een handicap - Openbaar federaal ambt - Quotum van 3 % (4-3974)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Stevens aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   Antwoord
SV 4-3974
Personen met een handicap - Openbaar federaal ambt - Quotum van 3 % (4-3975)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Stevens aan de heer De Crem, minister van Landsverdediging
   Antwoord
SV 4-3975
Personen met een handicap - Openbaar federaal ambt - Quotum van 3 % (4-3976)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Stevens aan de heer Magnette, minister van Klimaat en Energie
   Antwoord
SV 4-3976
Personen met een handicap - Openbaar federaal ambt - Quotum van 3 % (4-3977)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Stevens aan de heer Michel, minister van Ontwikkelingssamenwerking
   Antwoord
SV 4-3977
Personen met een handicap - Openbaar federaal ambt - Quotum van 3 % (4-3978)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Stevens aan de heer Van Quickenborne, minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
   dossier afgesloten
SV 4-3978
Personen met een handicap - Openbaar federaal ambt - Quotum van 3 % (4-3979)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Stevens aan mevrouw Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 4-3979
Personen met een handicap - Openbaar federaal ambt - Quotum van 3 % (4-3980)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Stevens aan de heer Schouppe, staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste minister
   Antwoord
SV 4-3980
Personen met een handicap - Openbaar federaal ambt - Quotum van 3 % (4-3981)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Stevens aan de heer Devlies, staatssecretaris voor de CoŲrdinatie van de fraudebestrijding, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris, toegevoegd aan de minister van Justitie
   Antwoord
SV 4-3981
Personen met een handicap - Openbaar federaal ambt - Quotum van 3 % (4-3982)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Stevens aan de heer Clerfayt, staatssecretaris voor de Modernisering van de Federale Overheidsdienst FinanciŽn, de Milieufiscaliteit en de Bestrijding van de fiscale fraude, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn
   Antwoord
SV 4-3982
Personen met een handicap - Openbaar federaal ambt - Quotum van 3 % (4-3983)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Stevens aan de heer Chastel, staatssecretaris voor Europese Zaken, toegevoegd aan de Minister van Buitenlandse Zaken
   Antwoord
SV 4-3983
Personen met een handicap - Openbaar federaal ambt - Quotum van 3 % (4-3984)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Stevens aan de heer Wathelet, staatssecretaris voor Begroting, voor Migratie- en asielbeleid, voor Gezinsbeleid, en voor de Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 4-3984
Personen met een handicap - Openbaar federaal ambt - Quotum van 3 % (4-3985)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Stevens aan de heer Delizťe, staatssecretaris voor Sociale Zaken, belast met Personen met een handicap, toegevoegd aan de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   dossier afgesloten
SV 4-3985
Personen met een handicap - Openbaar federaal ambt - Quotum van 3 % (4-3986)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Stevens aan de heer Courard, staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   dossier afgesloten
SV 4-3986
Personen met een handicap - Openbaar federaal ambt - Quotum van 3 % (4-5465)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Stevens aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-5465
Personen met een handicap - Openbaar federaal ambt - Quotum van 3 % (4-5529)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Stevens aan de heer Vanhengel, vice-eersteminister en minister van Begroting
   Antwoord
SV 4-5529
Personen met een handicap - Openbaar federaal ambt - Quotum van 3 % (4-5566)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Stevens aan de heer Daerden, minister van Pensioenen en Grote Steden
   Antwoord
SV 4-5566
Personen met een handicap - Openbaar federaal ambt - Quotum van 3 % (4-5859)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Stevens aan de heer Van Quickenborne, minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
   Antwoord
SV 4-5859
Personen met een handicap - Openbaar federaal ambt - Quotum van 3 % (4-6242)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Stevens aan de heer Delizťe, staatssecretaris voor Sociale Zaken, belast met Personen met een handicap, toegevoegd aan de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   Antwoord
SV 4-6242
Personen met een handicap - Openbaar federaal ambt - Quotum van 3 % (4-6250)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Stevens aan de heer Courard, staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   Antwoord
SV 4-6250
Personen met een handicap - Openbare vervoersmaatschappijen - Toegankelijkheidsprogramma's - CoŲrdinatie (4-3961)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Stevens aan de heer Delizťe, staatssecretaris voor Sociale Zaken, belast met Personen met een handicap, toegevoegd aan de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   dossier afgesloten
SV 4-3961
Personen met een handicap - Openbare vervoersmaatschappijen - Toegankelijkheidsprogramma's - CoŲrdinatie (4-6238)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Stevens aan de heer Delizťe, staatssecretaris voor Sociale Zaken, belast met Personen met een handicap, toegevoegd aan de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   Antwoord
SV 4-6238
Personen met een handicap - Recurrente statistische gegevens - EnquÍte naar de arbeidskrachten (4-3955)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Stevens aan de heer Delizťe, staatssecretaris voor Sociale Zaken, belast met Personen met een handicap, toegevoegd aan de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   dossier afgesloten
SV 4-3955
Personen met een handicap - Recurrente statistische gegevens - EnquÍte naar de arbeidskrachten (4-6232)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Stevens aan de heer Delizťe, staatssecretaris voor Sociale Zaken, belast met Personen met een handicap, toegevoegd aan de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   Antwoord
SV 4-6232
Personen met een handicap - Sociaal-professionele profiel - Studie (4-3963)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Stevens aan de heer Delizťe, staatssecretaris voor Sociale Zaken, belast met Personen met een handicap, toegevoegd aan de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   dossier afgesloten
SV 4-3963
Personen met een handicap - Sociaal-professionele profiel - Studie (4-6240)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Stevens aan de heer Delizťe, staatssecretaris voor Sociale Zaken, belast met Personen met een handicap, toegevoegd aan de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   Antwoord
SV 4-6240
Personen met een handicap - Tegemoetkoming - Ambtshalve herziening (4-1122)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Stevens aan mevrouw Fernandez-Fernandez, staatssecretaris voor Personen met een handicap, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord
SV 4-1122
Personen met een handicap - Tegemoetkoming - Ambtshalve herziening van de invaliditeitsgraad (4-1780)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Stevens aan mevrouw Fernandez-Fernandez, staatssecretaris voor Personen met een handicap, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   dossier afgesloten
SV 4-1780
Personen met een handicap - Tegemoetkoming - Ambtshalve herziening van de invaliditeitsgraad (4-2763)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Stevens aan mevrouw Fernandez-Fernandez, staatssecretaris voor Personen met een handicap, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   dossier afgesloten
SV 4-2763
Personen met een handicap - Tegemoetkoming - Ambtshalve herziening van de invaliditeitsgraad (4-6186)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Stevens aan de heer Delizťe, staatssecretaris voor Sociale Zaken, belast met Personen met een handicap, toegevoegd aan de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   Antwoord
SV 4-6186
Personen met een handicap - Toekenning een inkomensvervangende tegemoetkoming - Attesten - Verschillen op gebied van de geldigheidsduur (4-1125)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Stevens aan mevrouw Fernandez-Fernandez, staatssecretaris voor Personen met een handicap, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   dossier afgesloten
SV 4-1125
Personen met een handicap - Toekenning een inkomensvervangende tegemoetkoming - Attesten - Verschillen op gebied van de geldigheidsduur (4-2756)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Stevens aan mevrouw Fernandez-Fernandez, staatssecretaris voor Personen met een handicap, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord gegeven door de heer Delizťe, staatssecretaris voor Sociale Zaken, belast met Personen met een handicap, toegevoegd aan de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
SV 4-2756
Personen met een handicap - Toekenning van een inkomensvervangende tegemoetkoming - Aantallen (4-1123)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Stevens aan mevrouw Fernandez-Fernandez, staatssecretaris voor Personen met een handicap, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord
SV 4-1123
Personen met een handicap - Toekenning van een inkomensvervangende tegemoetkoming - Attesten - Beperkte geldigheidsduur (4-1124)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Stevens aan mevrouw Fernandez-Fernandez, staatssecretaris voor Personen met een handicap, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord
SV 4-1124
Personen met een handicap - Toekenning van een inkomensvervangende tegemoetkoming - Leefloon - Gegevens in de Kruispuntbank (4-1761)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Stevens aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord
SV 4-1761
Personen met een handicap - Toekenning van een inkomensvervangende tegemoetkoming - Leefloon - Gegevens in de Kruispuntbank (4-1779)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Stevens aan mevrouw Fernandez-Fernandez, staatssecretaris voor Personen met een handicap, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   dossier afgesloten
SV 4-1779
Personen met een handicap - Toekenning van een inkomensvervangende tegemoetkoming - Leefloon - Gegevens in de Kruispuntbank (4-2762)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Stevens aan mevrouw Fernandez-Fernandez, staatssecretaris voor Personen met een handicap, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   dossier afgesloten
SV 4-2762
Personen met een handicap - Toekenning van een inkomensvervangende tegemoetkoming - Leefloon - Gegevens in de Kruispuntbank (4-6185)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Stevens aan de heer Delizťe, staatssecretaris voor Sociale Zaken, belast met Personen met een handicap, toegevoegd aan de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-6185
Personen met een handicap - Zware zorgbehoevendheid - Opvang (4-3959)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Stevens aan de heer Delizťe, staatssecretaris voor Sociale Zaken, belast met Personen met een handicap, toegevoegd aan de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   dossier afgesloten
SV 4-3959
Personen met een handicap - Zware zorgbehoevendheid - Opvang (4-6236)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Stevens aan de heer Delizťe, staatssecretaris voor Sociale Zaken, belast met Personen met een handicap, toegevoegd aan de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-6236
Pesterijen op het werk - Algemeen en in het onderwijs - Evaluatie van de preventiemaatregelen - Aantal procedures (4-6650)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Stevens aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid
   Antwoord
SV 4-6650
Politie - Actieplan diversiteit - Verslagen (Uitwisseling van informatie met doven en slechthorenden) (4-2713)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Stevens aan de heer De Padt, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 4-2713
Politie - Actieplan diversiteit - Verslagen (Uitwisseling van informatie met doven en slechthorenden) (4-991)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Stevens aan de heer Dewael, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
   dossier afgesloten
SV 4-991
Politiekantoren - Toegankelijkheid (4-311)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Stevens aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
   dossier afgesloten
SV 4-311
Politiekantoren - Toegankelijkheid (4-518)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Stevens aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
   Antwoord
SV 4-518
Postkantoren - Postpunten - Toegankelijkheid (4-312)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Stevens aan mevrouw Vervotte, minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
   Antwoord
SV 4-312
Postkantoren - Vervanging door PostPunten - Probleem met betrekking tot toegankelijkheid (4-1169)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Stevens aan mevrouw Vervotte, minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
   Antwoord
SV 4-1169
Postkantoren en -punten - Toegankelijkheid - Criteria (4-3942)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Stevens aan de heer Vanackere, vice-eersteminister en minister van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven en Institutionele Hervormingen
   Antwoord
SV 4-3942
Postpunten - Sluitingen - Statistieken (4-1027)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Stevens aan mevrouw Vervotte, minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
   Antwoord
SV 4-1027
Postpunten - Sluitingen - Vervanging (4-2038)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Stevens aan mevrouw Vervotte, minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
   Antwoord
SV 4-2038
RIZIV - Cochleaire implantaten - Terugbetaling (Doven en slechthorenden) (4-4292)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Stevens aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   dossier afgesloten
SV 4-4292
RIZIV - Cochleaire implantaten - Terugbetaling (Doven en slechthorenden) (4-5270)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Stevens aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   Antwoord
SV 4-5270
RIZIV - Hoorapparaten - Terugbetaling (4-1007)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Stevens aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord
SV 4-1007
RIZIV - Mobiliteitshulpmiddelen - Terugbetaling (4-1662)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Stevens aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord
SV 4-1662
Raadplegingen bij een psycholoog - Kinderen - Terugbetaling (4-4929)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Stevens aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   dossier afgesloten
SV 4-4929
Raadplegingen bij een psycholoog - Kinderen - Terugbetaling (4-5325)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Stevens aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-5325
Reglement van de Senaat      
  Toepassing van artikel 63, 1, tweede lid, dat de evocatie voorziet bij zitten en opstaan
4-69
p. 33-34 4-69 p. 33-34 (PDF)
Samenstelling van een politieke fractie      
  De heer Louis Ide en mevrouw Helga Stevens zullen niet langer deel uitmaken van de CD&V-N-VA fractie, en zullen voortaan zetelen als onafhankelijke leden
4-42
p. 20 4-42 p. 20 (PDF)
Sint-Niklaas - Gebouw der belastingen - Ontoegankelijkheid (4-4295)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Stevens aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
   dossier afgesloten
SV 4-4295
Sint-Niklaas - Gebouw der belastingen - Ontoegankelijkheid (4-5177)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Stevens aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-5177
Tewerkstellingsmaatregelen personen met een handicap - Actualisering van de inventaris - Stand van zaken (4-3960)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Stevens aan de heer Delizťe, staatssecretaris voor Sociale Zaken, belast met Personen met een handicap, toegevoegd aan de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   dossier afgesloten
SV 4-3960
Tewerkstellingsmaatregelen personen met een handicap - Actualisering van de inventaris - Stand van zaken (4-6237)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Stevens aan de heer Delizťe, staatssecretaris voor Sociale Zaken, belast met Personen met een handicap, toegevoegd aan de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   Antwoord
SV 4-6237
Tolken gebarentaal in ziekenhuizen (Structurele oplossing voor de opvang en opname van dove patiŽnten - Inzetten van tolken gebarentaal - Videoconferentietechnieken - CoŲrdinatiecel Interculturele Bemiddeling) (4-539)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Helga Stevens aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord gegeven door de heer Olivier Chastel, staatssecretaris voor Buitenlandse Zaken, belast met de Voorbereiding van het Europese Voorzitterschap, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken
4-49
p. 54-58 4-49 p. 54-58 (PDF)
VN-verdrag over de rechten van personen met een handicap - Implementatie (4-3943)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Stevens aan de heer Delizťe, staatssecretaris voor Sociale Zaken, belast met Personen met een handicap, toegevoegd aan de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   dossier afgesloten
SV 4-3943
VN-verdrag over de rechten van personen met een handicap - Implementatie (4-3987)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Stevens aan de heer Van Rompuy, eerste minister, belast met de CoŲrdinatie van het Migratie- en asielbeleid
   Antwoord
SV 4-3987
VN-verdrag over de rechten van personen met een handicap - Implementatie (4-3988)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Stevens aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
   Antwoord
SV 4-3988
VN-verdrag over de rechten van personen met een handicap - Implementatie (4-3989)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Stevens aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   dossier afgesloten
SV 4-3989
VN-verdrag over de rechten van personen met een handicap - Implementatie (4-3990)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Stevens aan de heer Vanackere, vice-eersteminister en minister van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven en Institutionele Hervormingen
   Antwoord
SV 4-3990
VN-verdrag over de rechten van personen met een handicap - Implementatie (4-3991)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Stevens aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid
   dossier afgesloten
SV 4-3991
VN-verdrag over de rechten van personen met een handicap - Implementatie (4-3992)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Stevens aan de heer Vanhengel, vice-eersteminister en minister van Begroting
   dossier afgesloten
SV 4-3992
VN-verdrag over de rechten van personen met een handicap - Implementatie (4-3993)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Stevens aan de heer Leterme, minister van Buitenlandse Zaken
   Antwoord
SV 4-3993
VN-verdrag over de rechten van personen met een handicap - Implementatie (4-3994)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Stevens aan de heer Daerden, minister van Pensioenen en Grote Steden
   dossier afgesloten
SV 4-3994
VN-verdrag over de rechten van personen met een handicap - Implementatie (4-3995)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Stevens aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 4-3995
VN-verdrag over de rechten van personen met een handicap - Implementatie (4-3996)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Stevens aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   Antwoord
SV 4-3996
VN-verdrag over de rechten van personen met een handicap - Implementatie (4-3997)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Stevens aan de heer De Crem, minister van Landsverdediging
   Antwoord
SV 4-3997
VN-verdrag over de rechten van personen met een handicap - Implementatie (4-3998)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Stevens aan de heer Magnette, minister van Klimaat en Energie
   Antwoord
SV 4-3998
VN-verdrag over de rechten van personen met een handicap - Implementatie (4-3999)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Stevens aan de heer Michel, minister van Ontwikkelingssamenwerking
   Antwoord
SV 4-3999
VN-verdrag over de rechten van personen met een handicap - Implementatie (4-4000)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Stevens aan de heer Van Quickenborne, minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
   dossier afgesloten
SV 4-4000
VN-verdrag over de rechten van personen met een handicap - Implementatie (4-4001)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Stevens aan mevrouw Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 4-4001
VN-verdrag over de rechten van personen met een handicap - Implementatie (4-4002)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Stevens aan de heer Schouppe, staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste minister
   Antwoord
SV 4-4002
VN-verdrag over de rechten van personen met een handicap - Implementatie (4-4003)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Stevens aan de heer Devlies, staatssecretaris voor de CoŲrdinatie van de fraudebestrijding, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris, toegevoegd aan de minister van Justitie
   Antwoord
SV 4-4003
VN-verdrag over de rechten van personen met een handicap - Implementatie (4-4004)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Stevens aan de heer Clerfayt, staatssecretaris voor de Modernisering van de Federale Overheidsdienst FinanciŽn, de Milieufiscaliteit en de Bestrijding van de fiscale fraude, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn
   Antwoord
SV 4-4004
VN-verdrag over de rechten van personen met een handicap - Implementatie (4-4005)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Stevens aan de heer Chastel, staatssecretaris voor Europese Zaken, toegevoegd aan de Minister van Buitenlandse Zaken
   Antwoord
SV 4-4005
VN-verdrag over de rechten van personen met een handicap - Implementatie (4-4006)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Stevens aan de heer Wathelet, staatssecretaris voor Begroting, voor Migratie- en asielbeleid, voor Gezinsbeleid, en voor de Federale Culturele Instellingen
   dossier afgesloten
SV 4-4006
VN-verdrag over de rechten van personen met een handicap - Implementatie (4-4007)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Stevens aan de heer Delizťe, staatssecretaris voor Sociale Zaken, belast met Personen met een handicap, toegevoegd aan de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   dossier afgesloten
SV 4-4007
VN-verdrag over de rechten van personen met een handicap - Implementatie (4-4008)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Stevens aan de heer Courard, staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   dossier afgesloten
SV 4-4008
VN-verdrag over de rechten van personen met een handicap - Implementatie (4-5260)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Stevens aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   Antwoord
SV 4-5260
VN-verdrag over de rechten van personen met een handicap - Implementatie (4-5466)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Stevens aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-5466
VN-verdrag over de rechten van personen met een handicap - Implementatie (4-5530)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Stevens aan de heer Vanhengel, vice-eersteminister en minister van Begroting
   Antwoord
SV 4-5530
VN-verdrag over de rechten van personen met een handicap - Implementatie (4-5567)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Stevens aan de heer Daerden, minister van Pensioenen en Grote Steden
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-5567
VN-verdrag over de rechten van personen met een handicap - Implementatie (4-5860)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Stevens aan de heer Van Quickenborne, minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
   Antwoord
SV 4-5860
VN-verdrag over de rechten van personen met een handicap - Implementatie (4-6140)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Stevens aan de heer Wathelet, staatssecretaris voor Begroting, Migratie- en asielbeleid, Gezinsbeleid en Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 4-6140
VN-verdrag over de rechten van personen met een handicap - Implementatie (4-6220)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Stevens aan de heer Delizťe, staatssecretaris voor Sociale Zaken, belast met Personen met een handicap, toegevoegd aan de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-6220
VN-verdrag over de rechten van personen met een handicap - Implementatie (4-6243)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Stevens aan de heer Delizťe, staatssecretaris voor Sociale Zaken, belast met Personen met een handicap, toegevoegd aan de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-6243
VN-verdrag over de rechten van personen met een handicap - Implementatie (4-6251)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Stevens aan de heer Courard, staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-6251
VN-verdrag voor personen met een handicap - Activiteiten en opvolging werkgroep (4-3944)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Stevens aan de heer Delizťe, staatssecretaris voor Sociale Zaken, belast met Personen met een handicap, toegevoegd aan de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   dossier afgesloten
SV 4-3944
VN-verdrag voor personen met een handicap - Activiteiten en opvolging werkgroep (4-6221)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Stevens aan de heer Delizťe, staatssecretaris voor Sociale Zaken, belast met Personen met een handicap, toegevoegd aan de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-6221
Vast Comitť P - Klachten - Beoordeling van de gegrondheid (4-4291)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Stevens aan mevrouw Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 4-4291
Verkeer - Koud weer - Gevaarlijke situaties op de wegen - Vrachtwagens (4-331)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Stevens aan de heer Leterme, vice-eersteminister en minister van Begroting, Mobiliteit en Institutionele Hervormingen
   Antwoord
SV 4-331
Verkrachtingen - Aantal klachten - Vervolgingen - Straffen (4-4928)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Stevens aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 4-4928
Verkrachtingen - Aantal klachten - Vervolgingen - Straffen (4-5725)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Stevens aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 4-5725
Voorstel tot herziening van de Grondwet teneinde in titel II van de Grondwet een artikel 22ter in te voegen dat het recht waarborgt van personen met een handicap op aangepaste maatregelen die hun zelfstandigheid en culturele, maatschappelijke en professionele integratie garanderen (4-1531)      
  Algemene bespreking
4-108
p. 43-49 4-108 p. 43-49 (PDF)
  Stemming en stemverklaringen van de dames Helga Stevens en Lieve Van Ermen en de heer Franco Seminara
4-108
p. 62-63 4-108 p. 62-63 (PDF)
  4-108
p. 102-103 4-108 p. 102-103 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de kinderrechten in Bulgarije en de opvang van kinderen (4-517)      
  Bespreking
4-15
p. 56-61 4-15 p. 56-61 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende het gebruik van de e-ID in de gezondheidszorg als middel voor betrouwbare authenticatie van de patiŽnt en als basis voor een veilige raadpleging van verzekerbaarheidsgegevens van de patiŽnt bij de ziekenfondsen (4-1121)      
  Voorstel van de heren Louis Ide en Wouter Beke en mevrouw Helga Stevens
4-1121/1
p. 1-3 4-1121/1 p. 1-3 (PDF)
Voorstel van resolutie over de genderdimensie in statistieken (Belang van de statistieken uitgesplitst naar geslacht) (4-233)      
  Voorstel van de dames Sabine de Bethune, Elke Tindemans, Nahima Lanjri, Els Schelfout, Helga Stevens en Miet Smet
4-233/1
p. 1-4 4-233/1 p. 1-4 (PDF)
Voorstel van resolutie ter vrijwaring van de onafhankelijkheid van apothekers (Erkenning van de apotheker als een volwaardig gezondheidswerker - Het vrij beroep biedt de beste garantie op onafhankelijkheid - Oprichting van onafhankelijke raden voor vergunninghouders met verscheidene apotheken onder hun hoede - Zie ook doc. 4-1321) (4-1752)      
  Voorstel van de heer Louis Ide en mevrouw Helga Stevens
4-1752/1
p. 1-4 4-1752/1 p. 1-4 (PDF)
Website www.dienstencheques-rva.be - Toegankeijkheid - Dove mensen (4-2032)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Stevens aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen
   dossier afgesloten
SV 4-2032
Website www.dienstencheques-rva.be - Toegankeijkheid - Dove mensen (4-2486)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Stevens aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen
   dossier afgesloten
SV 4-2486
Website www.dienstencheques-rva.be - Toegankeijkheid - Dove mensen (4-5439)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Stevens aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid
   Antwoord
SV 4-5439
Website www.mijnsz.be en www.masecu.be - Toegankelijkheid (4-4828)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Stevens aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   dossier afgesloten
SV 4-4828
Website www.mijnsz.be en www.masecu.be - Toegankelijkheid (4-5314)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Stevens aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   Antwoord
SV 4-5314
Werkloosheid - Evolutie - Werknemers in beschutte werkplaatsen (4-327)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Stevens aan de heer Piette, minister van Werk
   dossier afgesloten
SV 4-327
Werkloosheid - Evolutie - Werknemers in beschutte werkplaatsen (4-655)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Stevens aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen
   Antwoord
SV 4-655
Wetsontwerp houdende instemming met het Verdrag van Lissabon tot wijziging van het Verdrag betreffende de Europese Unie en het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, en met de Slotakte, gedaan te Lissabon op 13 december 2007 (4-568)      
  Algemene bespreking
4-19
p. 5-61 4-19 p. 5-61 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met volgende Internationale Akten: - Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap, - Facultatief Protocol bij het Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap, aangenomen te New York op 13 december 2006 (4-1069)      
  Algemene bespreking
4-60
p. 43-48 4-60 p. 43-48 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek teneinde de werking van de mede-eigendom te moderniseren en het beheer ervan transparanter te maken (4-1409)      
  Amendement nr 72 van mevrouw Helga Stevens
4-1409/6
p. 11 4-1409/6 p. 11 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging, wat de ziekteverzekeringsovereenkomsten betreft, van de wet van 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst en van de wet van 20 juli 2007 tot wijziging, wat de private ziekteverzekeringsovereenkomsten betreft, van de wet van 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst (Onderscheid tussen verzekeringsovereenkomsten gesloten binnen een beroepsrelatie en verzekeringsovereenkomsten gesloten buiten het kader van een beroepsrelatie - Een meer efficiŽnte taakverdeling in het kader van de procedures die dienen te worden gevolgd voor de aanpassing van de technische grondslagen van de niet beroepsgebonden ziekteverzekeringsovereenkomsten - De inwerkingtreding van de bepalingen van het hoofdstuk inzake de individuele ziekteverzekeringsovereenkomsten) (4-1235)      
  Verzoek tot evocatie
4-69
p. 33-34 4-69 p. 33-34 (PDF)
  Algemene bespreking
4-76
p. 37-50 4-76 p. 37-50 (PDF)
Wetsvoorstel tot aanvulling van de artikelen 189ter en 235ter van het Wetboek van strafvordering (Nieuw opschrift : Wetsvoorstel tot wijziging van de artikelen 189ter, 235ter, 335bis en 416 van het Wetboek van strafvordering) (Wettigheidscontrole op de aanwending van de bijzondere opsporingsmethoden) (4-1091)      
  Algemene bespreking
4-58
p. 4-19 4-58 p. 4-19 (PDF)
Wetsvoorstel tot invoering van een betalingsbevel in het Gerechtelijk Wetboek (Nieuw opschrift : Wetsvoorstel tot wijziging van de artikelen 587, 589 en 628 van het Gerechtelijk Wetboek met het oog op de invoering van een betalingsbevel in het Gerechtelijk Wetboek) (Vordering strekkende tot betaling van een zekere schuld die een geldsom tot voorwerp heeft) (Zie doc. 4-823) (4-139)      
  Amendementen nrs 17 tot 31 van de heren Tony Van Parys en Hugo Vandenberghe en mevrouw Helga Stevens
4-139/3
p. 1-8 4-139/3 p. 1-8 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 1 van de wet van 2 mei 1995 betreffende de verplichting om een lijst mandaten, ambten en beroepen, alsmede een vermogensaangifte in te dienen (Aangifte van mandaten door de kabinetsleden) (4-1615)      
  Voorstel van de heren Louis Ide, Patrik Vankrunkelsven en John Crombez en mevrouw Helga Stevens
4-1615/1
p. 1-2 4-1615/1 p. 1-2 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 10 van de wet van 10 mei 2007 ter bestrijding van discriminatie tussen vrouwen en mannen om de afwijking in te voeren die is toegestaan in artikel 5 van de richtlijn 2004/113/EG van de Raad (teneinde op het gebied van de verzekeringen de mannen en de vrouwen niet volstrekt gelijk te behandelen) (4-352)      
  Verslag van de dames Helga Stevens en Margriet Hermans
4-352/2
p. 1-66 4-352/2 p. 1-66 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 10 van de wetten op de Rijkscomptabiliteit, gecoŲrdineerd op 17 juli 1991, met het oog op de instelling van een gendertoets op de federale begroting (Opstellen van een gendernota - Uitgaven ter bevordering van gelijke kansen voor mannen en vrouwen) (4-235)      
  Voorstel van de dames Sabine de Bethune, Elke Tindemans, Els Schelfout, Helga Stevens, Miet Smet en Nahima Lanjri
4-235/1
p. 1-12 4-235/1 p. 1-12 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 205 van het Gerechtelijk Wetboek teneinde het ambt van werkend of plaatsvervangend rechter in handelszaken open te stellen voor meewerkende echtgenoten (4-238)      
  Voorstel van de dames Sabine de Bethune, Elke Tindemans, Nahima Lanjri, Miet Smet en Helga Stevens
4-238/1
p. 1-5 4-238/1 p. 1-5 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de pensioenwetgeving, wat betreft de cumulatie van een overlevingspensioen met de inkomsten uit een voortgezette beroepsactiviteit (Opheffing van de begrenzing van de toegelaten arbeid voor de langstlevende echtgenoot) (4-236)      
  Voorstel van de dames Sabine de Bethune, Elke Tindemans, Nahima Lanjri, Els Schelfout, Helga Stevens en Miet Smet
4-236/1
p. 1-4 4-236/1 p. 1-4 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 10 mei 2007 ter bestrijding van bepaalde vormen van discriminatie met het oog op de invoering van een gratis toegangsrecht voor begeleiders van personen met een handicap (4-1302)      
  Voorstel van mevrouw Helga Stevens
4-1302/1
p. 1-3 4-1302/1 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 10 mei 2007 ter bestrijding van bepaalde vormen van discriminatie met het oog op de invoering van een verbod op segmentering op basis van handicap of gezondheidstoestand in het verzekeringswezen (4-1224)      
  Voorstel van de dames Helga Stevens, Vera Dua en Lieve Van Ermen en de heren Wouter Beke, Jean-Paul Procureur, Geert Lambert en Louis Ide
4-1224/1
p. 1-9 4-1224/1 p. 1-9 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 13 augustus 1990 houdende oprichting van een commissie voor de evaluatie van de wet van 3 april 1990 betreffende de zwangerschapsafbreking, tot wijziging van de artikelen 348, 350, 351 en 352 van het Strafwetboek en tot opheffing van artikel 353 van hetzelfde Wetboek (Registratie van de zwangerschapsafbrekingen - Bevoegdheid van de gemeenschappen) (4-816)      
  Voorstel van mevrouw Helga Stevens en Louis Ide
4-816/1
p. 1-12 4-816/1 p. 1-12 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 22 februari 1998 tot vaststelling van het organiek statuut van de Nationale Bank van BelgiŽ om een evenwichtige samenstelling van haar statutaire organen te waarborgen (Vertegenwoordiging van de vrouwen in de statutaire organen) (4-673)      
  Voorstel van de dames Sabine de Bethune, Nahima Lanjri, Miet Smet, Helga Stevens en Elke Tindemans en de heer Wouter Beke
4-673/1
p. 1-5 4-673/1 p. 1-5 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek en het Gerechtelijk Wetboek, wat het gebruik van de naam van de echtgenoot betreft (4-237)      
  Voorstel van de dames Sabine de Bethune, Elke Tindemans, Nahima Lanjri, Helga Stevens en Miet Smet
4-237/1
p. 1-5 4-237/1 p. 1-5 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, met betrekking tot de sociale reÔntegratie van prostituees (Vermindering van de belastbare grondslag - Instelling van een commissie voor reÔntegratie van prostituees) (4-234)      
  Voorstel van de dames Sabine de Bethune, Elke Tindemans, Nahima Lanjri, Els Schelfout, Helga Stevens en Miet Smet
4-234/1
p. 1-4 4-234/1 p. 1-4 (PDF)
Wetsvoorstel wat de bezoldiging van de leden van de koninklijke Familie betreft (Transparantie - Duidelijke aanwijzing van de leden met een vertegenwoordigende taak - Onderscheid tussen de vergoeding van de werkingskosten en de persoonlijke vergoedingen van de leden - Civiele lijst) (4-1048)      
  Voorstel van de heer Louis Ide en mevrouw Helga Stevens
4-1048/1
p. 1-10 4-1048/1 p. 1-10 (PDF)
Woon-werkverkeer - IndustriŽle spoorlijn 204 - Haven van Gent - Exploitatie (4-3940)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Stevens aan de heer Vanackere, vice-eersteminister en minister van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven en Institutionele Hervormingen
   dossier afgesloten
SV 4-3940
Woon-werkverkeer - IndustriŽle spoorlijn 204 - Haven van Gent - Exploitatie (4-5782)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Stevens aan mevrouw Vervotte, minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-5782
Zwangerschapsafbrekingen - Terugbetaling door het RIZIV - Regionale verschillen (4-182)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Stevens aan mevrouw Onkelinx, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord
SV 4-182
 
Alles van 1995 tot nu
Legislatuur 2019-....
Legislatuur 2014-2019
Legislatuur 2010-2014
Legislatuur 2007-2010
Legislatuur 2003-2007
Legislatuur 1999-2003
Legislatuur 1995-1999