Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-1863

van Helga Stevens (Onafhankelijke) d.d. 28 oktober 2008

aan de vice-eersteminister en minister van Justitie en Institutionele Hervormingen

Adoptie - Maatschappelijk ondezoek - Stiefouderadoptie - Stiefouderadoptie door meemoeders

adoptie
familierecht
rechtspraak voor minderjarigen
sociaal onderzoek
verwantschap
ongehuwd samenleven
officiŽle statistiek
geografische spreiding

Chronologie

28/10/2008 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 27/11/2008 )
5/1/2009 Dossier gesloten

Heringediend als : schriftelijke vraag 4-2561

Vraag nr. 4-1863 d.d. 28 oktober 2008 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Het artikel 1231/6 van het Gerechtelijk Wetboek schrijft voor dat de jeugdrechter er bij de procedure betreffende de adoptie van een kind in principe toe gehouden is om een maatschappelijk onderzoek te laten uitvoeren over de geschiktheid van de adoptant(en). Het artikel 346/2 van het Burgerlijk Wetboek nuanceert deze algemene regel in de zin dat de jeugdrechter niet verplicht is dit maatschappelijk onderzoek aan te bevelen in geval het kind hetzij verwant is met de adoptant of met diens echtgenoot of samenwonende partner, hetzij zijn dagelijkse leven deelt met de adoptant of er reeds een sociale en affectieve band mee heeft.

Graag had ik volgende statistische informatie verkregen in verband met het aanbevelen van een maatschappelijk onderzoek door jeugdrechters in adoptiezaken :

1a. Hoeveel adoptiedossiers liepen er de voorbije vijf jaar (2003-2007) bij de jeugdrechtbanken ? Graag kreeg ik de cijfers per jaar, per gewest en binnen elk gewest per gerechtelijk arrondissement.

1b. Bij hoeveel van deze adoptiedossiers werd door de jeugdrechter een maatschappelijk onderzoek aanbevolen ? Graag kreeg ik de cijfers per jaar, per gewest en binnen elk gewest per gerechtelijk arrondissement.

2a. Hoeveel stiefouderadoptiedossiers (stiefouderadoptie is: adoptie waarbij de samenwonende partner het kind van de biologische ouder adopteert) liepen de voorbije vijf jaar (2003-2007) bij de jeugdrechtbanken ? Graag kreeg ik de cijfers per jaar, per gewest en binnen elk gewest per gerechtelijk arrondissement.

2b. Bij hoeveel van deze stiefouderadoptiedossiers werd door de jeugdrechter een maatschappelijk onderzoek aanbevolen ? Graag kreeg ik de cijfers per jaar, per gewest en binnen elk gewest per gerechtelijk arrondissement.

3a. Hoeveel stiefouderadoptiedossiers waarbij de vrouwelijke samenwonende partner van de biologische moeder (die is de meemoeder) het kind van haar partner adopteert, liepen de voorbije vijf jaren (2003-2007) bij de jeugdrechtbanken ? Graag kreeg ik de cijfers per jaar, per gewest en binnen elk gewest per gerechtelijk arrondissement.

3b. Bij hoeveel van deze stiefouderadoptiedossiers met betrekking tot meemoeders werd door de jeugdrechter een maatschappelijk onderzoek aanbevolen ? Graag kreeg ik de cijfers per jaar, per gewest en binnen elk gewest per gerechtelijk arrondissement.