Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-2561

van Helga Stevens (Onafhankelijke) d.d. 12 januari 2009

aan de minister van Justitie

Adoptie - Maatschappelijk ondezoek - Stiefouderadoptie - Stiefouderadoptie door meemoeders

adoptie
familierecht
rechtspraak voor minderjarigen
sociaal onderzoek
verwantschap
ongehuwd samenleven
officiŽle statistiek
geografische spreiding

Chronologie

12/1/2009Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 12/2/2009)
15/7/2009Antwoord

Herindiening van : schriftelijke vraag 4-1863

Vraag nr. 4-2561 d.d. 12 januari 2009 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Het artikel 1231/6 van het Gerechtelijk Wetboek schrijft voor dat de jeugdrechter er bij de procedure betreffende de adoptie van een kind in principe toe gehouden is om een maatschappelijk onderzoek te laten uitvoeren over de geschiktheid van de adoptant(en). Het artikel 346/2 van het Burgerlijk Wetboek nuanceert deze algemene regel in de zin dat de jeugdrechter niet verplicht is dit maatschappelijk onderzoek aan te bevelen in geval het kind hetzij verwant is met de adoptant of met diens echtgenoot of samenwonende partner, hetzij zijn dagelijkse leven deelt met de adoptant of er reeds een sociale en affectieve band mee heeft.

Graag had ik volgende statistische informatie verkregen in verband met het aanbevelen van een maatschappelijk onderzoek door jeugdrechters in adoptiezaken :

1a. Hoeveel adoptiedossiers liepen er de voorbije vijf jaar (2003-2007) bij de jeugdrechtbanken ? Graag kreeg ik de cijfers per jaar, per gewest en binnen elk gewest per gerechtelijk arrondissement.

1b. Bij hoeveel van deze adoptiedossiers werd door de jeugdrechter een maatschappelijk onderzoek aanbevolen ? Graag kreeg ik de cijfers per jaar, per gewest en binnen elk gewest per gerechtelijk arrondissement.

2a. Hoeveel stiefouderadoptiedossiers (stiefouderadoptie is: adoptie waarbij de samenwonende partner het kind van de biologische ouder adopteert) liepen de voorbije vijf jaar (2003-2007) bij de jeugdrechtbanken ? Graag kreeg ik de cijfers per jaar, per gewest en binnen elk gewest per gerechtelijk arrondissement.

2b. Bij hoeveel van deze stiefouderadoptiedossiers werd door de jeugdrechter een maatschappelijk onderzoek aanbevolen ? Graag kreeg ik de cijfers per jaar, per gewest en binnen elk gewest per gerechtelijk arrondissement.

3a. Hoeveel stiefouderadoptiedossiers waarbij de vrouwelijke samenwonende partner van de biologische moeder (die is de meemoeder) het kind van haar partner adopteert, liepen de voorbije vijf jaren (2003-2007) bij de jeugdrechtbanken ? Graag kreeg ik de cijfers per jaar, per gewest en binnen elk gewest per gerechtelijk arrondissement.

3b. Bij hoeveel van deze stiefouderadoptiedossiers met betrekking tot meemoeders werd door de jeugdrechter een maatschappelijk onderzoek aanbevolen ? Graag kreeg ik de cijfers per jaar, per gewest en binnen elk gewest per gerechtelijk arrondissement.

Antwoord ontvangen op 15 juli 2009 :

De hervorming van de adoptie, die met name voorziet in de oprichting van een Federale Centrale Autoriteit die bevoegd is voor de centralisering van de statistische gegevens, is op 1 september 2005 in werking getreden. Bijgevolg beschikt de Federale centrale autoriteit slechts over volledige cijfers vanaf die datum. De hierna meegedeelde cijfers hebben dus enkel betrekking op de laatste vier maanden van 2005. De adoptiecijfers voor 2003 en 2004 zijn afkomstig van de cel Statistiek van mijn administratie. De gegevens voor deze jaren zijn beperkt tot het aantal beslissingen van de Belgische jeugdrechtbanken; voorts is geen onderscheid gemaakt tussen intrafamiliale en andere adopties. Vóór de adoptiehervorming en de invoering van de procedure tot erkenning van buitenlandse adopties door de Federale Centrale Autoriteit werd bovendien voor de meeste in het buitenland uitgesproken adopties nadien een procedure tot totstandkoming van adoptie in België ingesteld. Bijgevolg omvatten de cijfers voor het jaar 2003 en 2004 zowel de binnenlandse als de interlandelijke adopties.

De Federale Centrale Autoriteit beschikt over volledige cijfers inzake interlandelijke adoptie. Inzake binnenlandse adopties beschikt zij enkel over een door de gemeenten overgezonden kopie van de overschrijvingen van de in België uitgesproken vonnissen. In juli 2008 werd aan de ambtenaren van de Burgerlijke Stand een brief gestuurd om hen te herinneren aan de verplichting daartoe. De Federale Centrale Autoriteit zal de betrokken entiteiten regelmatig wijzen op deze verplichting.

Tot slot beschikt de Federale Centrale Autoriteit niet over de dossiers die haar de mogelijkheid bieden een antwoord te geven op de vragen 1b, 2b en 3b, omdat zij niet bevoegd is voor de behandeling van binnenlandse adopties. Die vragen moeten veeleer worden gesteld aan de gemeenschappen.

Vraag 1a:

Deze tabel vermeldt alle adoptiebeslissingen van de Belgische rechtbanken voor de jaren 2003 tot 2007, uitgesplitst volgens taalrol en gerechtelijk arrondissement.

Voor 2003 en 2004 gaat het om het aantal adoptiedossiers dat door de jeugdrechtbanken is behandeld, zonder onderscheid gemaakt tussen de binnenlandse en de interlandelijke adopties, zoals reeds is aangegeven.

Voor 2005 (vanaf september), 2006 en 2007 gaat het om beslissingen van de Belgische rechtbanken (met inbegrip van de omzettingen van gewone adoptie in volle adoptie, maar enkel binnenlandse adopties met uitzondering van interlandelijke adoptiebeslissingen van Belgische rechters) waarvoor een overschrijving in de gemeenteregisters werd verricht en overgezonden aan de Federale Centrale Autoriteit. Op basis van de gegevens van de cel Statistiek is het overigens niet mogelijk een uitsplitsing per taalrol te maken voor de jeugdrechtbank in het gerechtelijk arrondissement Brussel, wat de jaren 2003 en 2004 betreft.


Cel Statistiek

Centrale Autoriteit


2003

2004

2005

2006

2007

NL

274

284

12

42

110

Antwerpen

98

66

1

4

6

Brugge

19

24

1

4

9

Kortrijk

14

19

1

5

9

Veurne

3

9

0

0

0

Gent

35

22

2

12

40

Dendermonde

14

11

4

9

14

Leuven

18

26

2

3

3

Turnhout

15

26

1

2

16

Oudenaarde

8

10

0

2

3

Hasselt

19

26

0

1

3

Mechelen

8

19

0

0

3

Tongeren

14

22

0

0

4

Ieper

9

4

0

0

0

FR

238

234

5

20

38

Aarlen

12

8

0

0

2

Charleroi

40

45

1

4

8

Neufchâteau

5

14

1

0

0

Hoei

1

13

1

0

0

Nijvel

0

0

2

8

5

Dinant

15

12

0

1

6

Luik

52

45

0

4

7

Namen

38

34

0

1

3

Doornik

16

3

0

2

3

Marche-en-Famenne

5

4

0

0

1

Bergen

21

42

0

0

1

Verviers

33

14

0

0

2

Brussel

109

109

3

5

21

NL

109

109

2

1

6

FR

1

4

15

AL

4

7

0

1

2

Eupen

4

7

0

1

2

Vraag 2a:

Deze tabel bevat de beslissingen tot intrafamiliale adoptie van de Belgische rechtbanken, met vermelding dat de adoptant de partner is van de biologische ouder van het kind waarover een adoptiebeslissing werd genomen. Deze cijfers zijn gebaseerd op de overschrijvingen van deze beslissingen die de gemeenten hebben overgezonden aan de Federale Centrale Autoriteit. Op basis van de statistische gegevens van de cel Statistiek van de Federale Overheidsdienst (FOD) Justitie is het niet mogelijk deze cijfers te geven voor de jaren 2003 en 2004. Voor 2005 hebben de cijfers enkel betrekking op de laatste vier maanden.


2005

2006

2007

NL

5

9

27

Kortrijk

1

2

2

Dendermonde

1

2

3

Gent

2

2

7

Brugge

1

2

4

Turnhout

0

1

3

Tongeren

0

0

2

Antwerpen

0

0

2

Brussel

0

0

1

Hasselt

0

0

2

Leuven

0

0

1

FR

0

4

5

Doornik

0

1

0

Charleroi

0

1

0

Nijvel

0

2

2

Namen

0

0

2

Luik

0

0

1

AL

0

1

0

Eupen

0

1

0

Vraag 3a:

Deze tabel bevat de beslissingen tot intrafamiliale adoptie van de Belgische rechtbanken, met vermelding dat de adoptante de partner van hetzelfde geslacht is van de biologische ouder van het kind waarover een adoptiebeslissing werd genomen. Deze cijfers zijn gebaseerd op de overschrijvingen van deze beslissingen die de gemeenten hebben overgezonden aan de Federale Centrale Autoriteit. Op basis van de statistische gegevens van de cel Statistiek van de FOD Justitie is het niet mogelijk deze cijfers te geven voor de jaren 2003 en 2004. Voor 2005 hebben de cijfers enkel betrekking op de laatste vier maanden.


2005

2006

2007

NL

0

0

17

Gent

0

0

5

Brugge

0

0

6

Kortrijk

0

0

1

Leuven

0

0

1

Hasselt

0

0

1

Turnhout

0

0

1

Brussel

0

0

1

Dendermonde

0

0

1

FR

0

0

3

Charleroi

0

0

0

Luik

0

0

0

Namen

0

0

3

Nijvel

0

0

0

Doornik

0

0

0

AL

0

0

0